Florin Iordache

Activitate

Afiliere politică

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da pentru amendamente şi da pentru proiectul de hotărâre.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. Cu 154 de voturi pentru - în unanimitate - a fost retrimis comisiei. Mulţumesc. Încheiem aici partea cu dezbaterile. La ora 12,00 vot final.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Şerban, vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. (Domnul deputat Ciprian-Constantin Şerban solicită să ia cuvântul.) Domnule Şerban, termin proiectul şi apoi vă dau cuvântul. Să terminăm acest proiect. Dacă mai sunt la acest ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Oana-Mioara Bîzgan-Gayral. Vă rog, doamnă deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Întreb dacă din partea grupurilor parlamentare... Doamna Gavrilă. Vă rog. Grupul PSD.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi ultimul proiect. Este vorba de... 17. Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi; PHCD 65/2019. Din partea ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Avem 6 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Dacă la articolul unic sunt ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Csép Éva-Andrea, de la Grupul UDMR. Vă rog, doamnă deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD, doamna Gavrilă, vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Doamna deputat Calista, vă rog, Grupul PNL.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. La votul final. Mulţumesc. Doamna Calista, numai puţin, prezentăm raportul şi apoi, la dezbateri generale. O rog pe colega mea, doamna Violeta Răduţ, să prezinte raportul celor două comisii. Şi ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Următorul. 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Pl-x 119/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă, vă rog, al doilea vorbitor de la Grupul PSD.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simionca, Grupul PMP.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Bacalbaşa, vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Da, domnul Bulai, drept la replică. Şi apoi domnul Bacalbaşa. Vă rog. Domnule Bulai, aveţi o problemă de procedură sau...? (Vociferări.) Dar nu v-a pronunţat numele. ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei Daniel, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat, tot la dezbateri generale.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Bulai, la dezbateri generale. Vă rog, domnule coleg.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. 15. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc; PL-x 68/2020; fără amendamente. Iniţiatorul - domnul Roman? Nu doriţi. Doamna Fădor sau cine prezintă? Vă ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doresc colegii să intervină? Nu. Bun. Avem amendamente admise şi respinse. Ne uităm pe cele două anexe. La Anexa nr. 1 avem amendamentele admise. Dacă la ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"; PL-x 97/2019. Dacă din partea ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Avem 3 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, 14 6 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; PL-x 52/2020. Dacă iniţiatorul doreşte, domnule Roman? ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Neavând amendamente, rămâne la votul final.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, 14 5 . Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; PL-x 553/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea Comisiei pentru ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 67 de amendamente admise şi 74 de amendamente respinse. Întreb dacă amendamentele respinse se ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamnă preşedinte a Comisiei pentru administraţie, vă rog, prezentaţi raportul comun al celor trei comisii. Vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Până vin alte rapoarte, continuăm. 14 4 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Bun! Mai departe. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 5 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. La articolul nou introdus, după art. ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Domnule coleg, am aprobat această chestiune. Nu e nevoie să... Rog stafful tehnic să afişeze.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Botez, Grupul USR, la dezbateri generale. Vă rog, domnule deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Avem raport întocmit de Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi. Cine prezintă raportul? Vă rog. Raport comun al celor patru comisii. Vă rog, ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm până vor veni alte rapoarte. 14 3 . Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PL-x 355/2019; avem ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final; are caracter organic, neavând amendamente.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Victor Paul Dobre, vreţi să interveniţi, da? Vă rog. La dezbateri generale.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Doamnă Violeta Răduţ, vă rog, prezentaţi raportul.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm. 14 2 . Proiectul de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Avem 34 de amendamente admise şi 15 amendamente respinse. Întreb colegii dacă se susţin amendamentele respinse? Nu. Începem cu titlul ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt alte intervenţii. Începem. 14 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Deci, PL-x 337/2019, de pe poziţia 77, să fie retrimis Comisiei pentru muncă, termen - o săptămână. Să înceapă votul. 133 de voturi pentru şi o abţinere. PL-x 337/2019 a fost retrimis comisiei, ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mai sunt alte intervenţii? Da, vă rog, domnule Simonis.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului propunerea de retrimitere la comisie. Să înceapă votul. Termen? O săptămână. 120 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de lege a fost retrimis comisiei, termen - o ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Ion Stelian, Grupul USR. Vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de lege a fost mutat pe poziţia 14 5 .

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Eu vă mulţumesc! 125 de voturi pentru, unanimitate. Ordinea de zi a fost completată. Domnul Bontea, vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. S-a înţeles, domnule Dobre!

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Consens din partea liderilor de grup. Pe poziţia 14 6 , da?

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Întreb liderii de grup, există consens?

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Da...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 126 de voturi pentru, unanimitate. A fost mutat şi acest proiect de lege.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 122 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de Lege a fost mutat pe poziţia 14 3 . Vă rog, domnule Dobre.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. 121 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de lege a fost mutat pe poziţia 14 2 .

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Victor Paul Dobre, Grupul PNL. Vă rog, domnule Dobre.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mai aveţi şi alte intervenţii? Nu. Supun votului această modificare. Să înceapă votul. 92 de voturi pentru, 10 abţineri. Aprobat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem continua şedinţa! Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi 151. Până la ora 11,30 avem dezbateri la ordinea de zi; ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre. Ne revedem la ora 10,00, cu dezbaterile în plen. Toţi ceilalţi colegi pot să depună în ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul preşedinte Angel Tîlvăr. Vă rog, domnule deputat. Aveţi trei minute, vă rog vă să încadraţi în timp. Domnul deputat Costel Lupaşcu, de la ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul Ionuţ Simionca, Grupul PMP.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Nicolae Georgescu, de la PSD. Vă rog, aveţi trei minute.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă colegă. O invit pe doamna deputat Cristina Iurişniţi. Se pregăteşte domnul deputat Nicolae Georgescu, de la Piteşti.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Camelia Gavrilă. Se pregăteşte doamna deputat Cristina Iurişniţi, de la USR. Vă rog, doamnă deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ilie Toma. Se pregăteşte doamna preşedinte Camelia Gavrilă. Aveţi trei minute, domnule coleg.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog!

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit pe domnul deputat Matei Dobrovie. Aveţi trei minute. Se pregăteşte domnul deputat Ilie Toma.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Oana Bîzgan. Se pregăteşte domnul deputat Matei Dobrovie, PNL. Domnul deputat Mihai Niţă a depus în scris. Vă rog, doamnă deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit în continuare pe domnul deputat Nicolae Popescu. Se pregăteşte doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. O invit pe doamna deputat Victoria Longher. Se pregăteşte domnul deputat Nicolae Popescu, de la USR.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, O invit pe doamna deputat Laura Moagher. Se pregăteşte doamna deputat Victoria Longher.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Kulcsár. Se pregăteşte colega mea, doamna deputat Laura-Mihaela Moagher, de la Ploieşti.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Nicolae Petreţchi. Se pregăteşte, de la Grupul UDMR, domnul deputat Kulcsár György. Vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe colega mea, doamna deputat Alina Teiş. Se pregăteşte domnul Nicolae-Miroslav Petreţchi.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Biro Zsolt. Se pregăteşte doamna deputat Alina Teiş, PSD.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul Constantin Codreanu. Se pregăteşte domnul Biro Zsolt-Istvan.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. O invit pe doamna deputat Mihaela Huncă, de la PRO Europa. Domnul deputat Căciulă Aurel, de la Grupul PSD, a depus în scris. Se pregăteşte domnul deputat Constantin Codreanu.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Dan-Răzvan Rădulescu, Grupul USR. Se pregăteşte doamna deputat Mihaela Huncă.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre, consacrată declaraţiilor politice şi intervenţiilor. De la Grupul PSD au depus în scris: Tamara Ciofu, Răzvan Rotaru, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Oral. Da. Mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Ne vedem mâine dimineaţă la şedinţa consacrată declaraţiilor politice. Seară bună! Ședinţa s-a încheiat la ora 17,31.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Ilie Barna - trei interpelări depuse. Și ultimul vorbitor, domnul Andrei Daniel Gheorghe - 9 interpelări. Pe scurt una dintre ele. Vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu - o interpelare depusă în scris. Domnul Ioan Sorin Roman - două interpelări depuse. Domnul Vlad Duruş. Vă rog. O interpelare. Pe scurt.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Mergem mai departe. Domnul Răzvan Rotaru - două interpelări. Domnul Ilie Toma - două interpelări. Una dintre ele, vă rog, pe scurt.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna deputat Tamara Ciofu. Vă rog. Aveţi două interpelări. Vă rog, prezentaţi una.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu - o interpelare depusă. Domnule Lovin, vă rog. Aveţi şapte interpelări. Vă rog, prezentaţi una dintre ele, domnule deputat.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Claudiu Năsui - cinci interpelări. Doamna Ioana Bran - două interpelări. Nu? Domnul Marius Bota - trei interpelări. Domnul Constantin Codreanu - trei ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi, partea a doua, dedicată interpelărilor. Domnul Halici - o interpelare. Vreţi să o prezentaţi? Nu. Depusă în scris. Domnul Bogdan Cojocaru - două interpelări. Prezentaţi? ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt dezbateri generale, intervenţii? Nu sunt. Avem 98 de amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 40, intervenţii? Nu. De la 41 la 98? ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 10 1 . Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România; PL-x 87/2020. Tot Comisia pentru muncă şi Comisia juridică. Vă rog, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Staţi să-l prezentaţi şi pe celălalt. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Și ultimul proiect de astăzi. Este vorba de...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 9 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995; PL-x 86/2020. Domnul Varga, de la Brăila. Vă rog, prezentaţi raportul.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Votul va fi mâine, doamnă deputat. Mulţumesc. Avem cinci amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu. Avem 31 de amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 21, intervenţii? Nu. De ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna deputat Bîzgan. Vă rog, la dezbateri generale.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă", precum şi pentru ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt dezbateri generale, intervenţii? Nu sunt. Avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. La titlul legii. Intervenţii? Nu. Art. I. Intervenţii? Nu. Art. 2? Art. ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, O săptămână, da. Va trece tacit dacă... Bun. Sunt obligat să supun votului propunerea dumneavoastră. Să înceapă votul. 72 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă, 4 abţineri. S-a retrimis la comisii.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Leoreanu, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară; Pl-x ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu sunt. Avem 13 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 la 13, amendamente admise? Rămâne la votul final; caracter ordinar.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Seidler, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Vexler, vă rog, la dezbateri generale.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 5 avem Proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr. III la Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În aceste condiţii, supun votului dumneavoastră prelungirea programului de lucru până finalizăm şi cele două proiecte, de pe poziţiile 9 şi 10. Să înceapă votul. 142 de voturi pentru, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Avem 3 amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu. Avem 8 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 la 8. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 4. PL-x 341/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnule Andronache, vreţi să interveniţi? Nu. Bun. Finalizăm şi vă dau cuvântul pe procedură, da. Continuăm. Dacă de la articolul unic, de la 2 marginal până la 10? Intervenţii? Nu. De la 11 la ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Nu sunt intervenţii. Avem 18 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 10. Intervenţii? Da, domnul Movilă, vă rog. Da, vă rog, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 5 1 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Mâine vom vota, cu siguranţă. Avem 5 amendamente. La titlul legii. Intervenţii? Nu? La art. 1? La art. 2? Art. 3? Art. II? Mâine, vot final; caracter ordinar.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog. Domnul Andrei Daniel Gheorghe. Și, ca atare, vă îndemn pe toţi să votaţi pentru Schitul "Prodromu" şi să nu uitaţi ceea ce înseamnă ortodoxia pentru cultura, civilizaţia şi ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile generale. Grupul PNL, domnul deputat Gheorghe, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 4 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia; PL-x ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt intervenţii? Nu. Am luat act de raportul dumneavoastră. Continuăm.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 3 1 . Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul I al anului 2019. Vă rog, domnule preşedinte.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Colegul dumneavoastră, domnul Vexler, e iniţiator. Mulţumesc. Nefiind amendamente, rămâne la votul final. Acum am ajuns, domnule Dobre.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnule Ibram, vreţi să interveniţi, vă rog. Vă rog frumos, domnule preşedinte.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; PL-x 618/2019/2020. (Vociferări.) A... Păi, nu, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Trecem la dezbatere. Dacă la titlu aveţi intervenţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul. Observaţii? Nu. Adoptat. La articolul ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Dobrovie, vă rog, intervenţie.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Continuăm.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 161 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 12 abţineri. A fost adoptată propunerea. Două săptămâni, da. Și ultima intervenţie, domnul deputat Gheorghe. A, din greşeală. Bun. Am ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 169 de voturi pentru, două voturi împotrivă, trei abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată. Mai departe. Domnul Roman, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Termen, două săptămâni, da?

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, De la Buzău. Dar sunt vecini. Buzău cu Galaţi. Tot acolo. Da. Bun. Mai departe. Domnul Petric, PRO Europa.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. 100 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 40 de abţineri. A fost adoptată. Mai departe. (Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi solicită să ia cuvântul.) Doamnă Iurişniţi, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da, bineînţeles. Vă rog, domnul Bontea.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da, bineînţeles.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Pe procedură, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, repetaţi.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Staţi puţin.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. (Vociferări.)

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Să înceapă votul. 133 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 31 de abţineri. A fost adoptată. Mai departe. Doamna Bîzgan, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, prezentaţi.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Să înceapă votul. Aveţi mai multe? Să înceapă votul. (Vociferări.) Prezentaţi obiectul, domnule Petric. Numai puţin... Domnule Petric... Domnule Petric... Domnule Petric, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Poziţia 52 - Raportul Comisiei. Să înceapă votul. (Vociferări.) Da, da, pe poziţia 3, am înţeles. 157 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată această modificare. Mai ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 158 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptată.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Dacă va fi adoptată de Parlament. Bun. Să înceapă votul. 68 de voturi pentru, voturi împotrivă - 78, două abţineri. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Mai departe. Domnul ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Iar domnul deputat Gerea Andrei Dominic va activa ca deputat neafiliat. La ora 17,00 avem prezentarea pe scurt a interpelărilor. Dacă sunt intervenţii la ordinea de zi? Domnul deputat Ion ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă prezint următoarele modificări în componenţa grupurilor parlamentare. Domnii deputaţi Calotă Florică Ică, Petcu Toma-Florin, Surgent Marius-Gheorghe şi Tabugan Ion ne aducă la cunoştinţă că vor ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 187. În conformitate cu prevederile art. 93 din ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Simonis... Domnule Simonis... (Consultări.) Trecem la dezbaterea proiectului. Avem 3 amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. Articolul 1? Articolul 2? Anexă? Intervenţii? ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Moldovan, Grupul PNL. Vă rog.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc şi vă doresc succes în comisie! Mergem mai departe.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi; PH CD 65/2019. Lipseşte anexa. Vă propun ca până la următoarea şedinţă ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Bun. La dezbateri generale. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 18 amendamente admise. De la 1, la titlul legii, dacă sunt intervenţii, până la 18? Nu. Anexa? Nu. Rămâne la votul ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 4.4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare; Pl-x 411/2016; caracter ordinar. Dacă iniţiatorul? Nu. Din partea ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Avem două amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. La art. 3 1 . Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Şi ultimul vorbitor, domnul Vass Levente, vă rog. Sunteţi şi iniţiator al acestui proiect.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Buicu, vă rog.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Domnul deputat Oprea, Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Buicu.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. A, domnul Seidler, vă rog. Se pregăteşte domnul deputat Oprea.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 4.3. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Seidler, Grupul USR, vă rog.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbateri generale? Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, Grupul PNL.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Domnul Ştirbu, cine prezintă? Prezentaţi, vă rog, raportul. Comisia pentru cultură...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 4.1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt alte comentarii? Nu mai sunt. Trecem la dezbatere. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. La preambul? La articolul unic? Rămâne la votul final. Următorul.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Doamna deputat Benkö. Vă rog.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile de ordin general. Domnul Bica. Vă rog. Se pregăteşte doamna deputat Benkö.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Noi numai lucruri bune facem, domnule Palăr! (Aplauze.) Mulţumesc. Continuăm.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Dacă sunt observaţii la titlu? Nu. La preambul? Nu. La articolul unic? Nu. Rămâne la votul final. Domnule Palăr, vă rog. Domnule Palăr, înţeleg că aveţi o ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Muşoiu. Vă rog. Grupul PSD.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul deputat Bumb, Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Ştefan Muşoiu. Şi apoi domnul Palăr înţeleg că doreşte o intervenţie. După ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Uniţi în ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Supun votului dumneavoastră, stimaţi colegi, amendamentul respins. Să înceapă votul. 15 voturi pentru, 109 voturi împotrivă, 4 abţineri. Amendamentul a rămas respins. Alte intervenţii până la final, ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, trecem la dezbaterea raportului. Avem 13 amendamente admise. La titlul legii... Când ajung la amendamentul respins vă dau cuvântul. Până la art. 10, dacă ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi cu barza cum rămâne?! Domnul Szabó Ödön.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Când ajungem la amendamentul respins, domnule Márton Árpád, îl voi supune votului amendamentul dumneavoastră, la poziţia 10 1 . Bun. Începem... (Doamna deputat Ana Adriana Săftoiu ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Trecem la dezbateri generale. Domnul Márton Árpád.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Înainte de dezbateri generale, îl rog pe domnul Ibram sau... Vă rog, doamnă deputat, prezentaţi raportul Comisiei pentru drepturile omului. Doamna deputat Venera Popescu.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 2.2. Proiectul de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române; PL-x 573/2019. Este vorba de un raport suplimentar. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Doamna Săftoiu. Vă rog frumos.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 1. Prima solicitare, din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Este vorba de Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Haideţi, să înceapă votul. 134 de voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere. S-a adoptat. Bun. Dacă nu mai sunt observaţii la ordinea de zi, începem.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 135 de voturi pentru, două voturi împotrivă. S-a adoptat. Alte chestiuni de natură procedurală? Nu mai sunt. Bun. (Vociferări.) Mai este una? Domnule Roman, mai aveţi? Vă rog.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, La Comisia pentru administraţie.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Termen - două săptămâni?

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. Adoptată. 121 de voturi pentru, 13 abţineri. S-a completat. Vă rog, domnul Roman.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc Să înceapă votul. 124 de voturi pentru, 13 abţineri. S-a adoptat. Mai departe.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, 4 1 , da?

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Deci este vorba de COM 295, domnule Márton. Să înceapă votul. Da. Deci... (Domnul deputat Alfred-Robert Simonis solicită să ia cuvântul.) Numai puţin... Deci COM-ul de la poziţia 4 a fost ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Să înceapă votul. 36 de voturi pentru, 98 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Rămâne pe poziţia 20. Mai departe. Grupul UDMR, domnul Márton Árpád, vă rog.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. Domnule Lazăr, două săptămâni, da? (Vociferări.) O săptămână, da? 117 voturi pentru, 14 abţineri. Aşteptăm raportul de la dumneavoastră. Mergem mai departe. Domnul Ion Stelian, ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 115 voturi pentru, 14 abţineri. Aprobată. Mai departe.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Tot două săptămâni, da?

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Deci, îl aducem pe poziţia 4 şi îl retrimitem două săptămâni. Să înceapă votul. 133 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptată. Mai departe.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Adoptată. Mai departe. Tot chestiuni de procedură. Domnul Lupaşcu, vă rog, Grupul PSD.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Tot două săptămâni. Să înceapă votul. 126 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Adoptată. Două săptămâni. Vă rog.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Supun votului dumneavoastră propunerea făcută. Să înceapă votul. Da. Mulţumesc. 112 voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere. Două săptămâni, da.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Salutăm şi mult succes la şcoală, pentru a deveni viitori parlamentari! Mai departe. Domnul Roman, vă rog, chestiuni de procedură.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Înainte de a da cuvântul pe procedură, vă anunţ că avem două legi - este vorba de Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 92 - Pl-x 619; termenul pentru dezbatere şi vot final fiind ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Avem o informare scrisă din partea domnului deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, care ne aduce la cunoştinţă că îşi încetează activitatea în Grupul parlamentar al PSD şi va activa ca deputat ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Continuăm şedinţa noastră şi vă anunţ că, din totalul celor 329... Vă rog să luaţi loc, stimaţi colegi. ... că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Întreb dacă mai sunt colegi care vor să depună declaraţii? Nu. În aceste condiţii, închid prima parte a şedinţei noastre. Ne revedem la ora 10,00. (Următoarele declaraţii politice şi ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Îl invit în continuare pe domnul preşedinte al Comisiei pentru sănătate, Florin Buicu. Vă rog. Ceva cu vaccinarea?

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Îl invit pe domnul preşedinte Angel Tîlvăr, de la Vrancea, să ne spună declaraţia pentru azi. Vă rog, domnule preşedinte.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Petru Movilă, vă rog. Lăsaţi dezbaterile, treceţi la microfon. Doamna Mihaela Huncă şi domnul Eugen Durbacă, de la PRO Europa, au depus în scris.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Vasile Cîtea. Se pregăteşte domnul deputat Petru Movilă, de la Grupul PMP.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna deputat Ionela-Cristina Iurişniţi, Grupul USR. Se pregăteşte domnul deputat Vasile Cîtea, de la Iaşi.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul Costel Lupaşcu. Se pregăteşte doamna deputat Cristina Iurişniţi, USR.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, v-am întrerupt că erau cinci minute şi mai sunt colegi care... Vă mulţumesc. Domnul Constantin Codreanu. Îl invit, în continuare, să se pregătească pe domnul Costel Lupaşcu, PSD.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Daniel Andrei Gheorghe. Se pregăteşte domnul deputat Constantin Codreanu.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe colega noastră, doamna Aida-Cristina Căruceru. Se pregăteşte domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe, PNL.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ampleev. Se pregăteşte doamna Aida-Cristina Căruceru, PSD.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ionuţ Simionca. Se pregăteşte domnul deputat Andrian Ampleev.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Mihai-Cătălin Botez. Se pregăteşte Ionuţ Simionca de la PMP.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Laurenţiu-Dan Leoreanu. Se pregăteşte domnul Mihai-Cătălin Botez, de la Grupul USR.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe doamna Alina Teiş. Se pregăteşte domnul deputat Laurenţiu Leoreanu, Grupul PNL.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe Ovidiu Ganţ. Se pregăteşte doamna Alina Teiş.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe colegul nostru, domnul Alexandru Teacă. Se pregăteşte, de la Grupul minorităţilor naţionale, Ovidiu Ganţ.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Popescu Nicolae. Se pregăteşte, de la Grupul PMP, domnul Alexandru Teacă. De la Grupul PMP au depus în scris: Emil Paşcan, Costin-Sebastian Moise, Doru-Petrişor ...

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul Dănuţ Bica. De la Grupul USR se pregăteşte domnul Popescu Nicolae.

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Este 8,30. Declar deschisă şedinţa noastră consacrată declaraţiilor politice. Pentru început îl invit pe colegul nostru, Cătălin-Constantin Zamfira, de la PSD. Se ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final propunerea de respingere. Pauză, două minute, şi începem şedinţa de vot final.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Ultimul proiect. 11 1 . Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, ca urmare a Deciziei Curţii ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Avem o solicitare de retrimitere la comisie. Să înceapă votul. Cu 117 voturi pentru, 111 voturi împotrivă, 3 abţineri, a fost retrimis comisiei. Pe procedură, vă rog, doamnă Săftoiu. ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Márton Árpád-Francisc, vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, pe procedură.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamnă Săftoiu, tot pe procedură vreţi să interveniţi? Doamna Săftoiu. Vă rog. Şi apoi supun votului retrimiterea, dar Comitetul liderilor a fost de acord să o discutăm. Vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, 10 1 . Proiectul de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române; PL-x 573/2019. Procedură. Vă rog. Domnul Márton Árpád, procedură. Vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Steriu, vă rog. Grupul PSD. Foarte scurtă intervenţia, vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, 9 1 . Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 270/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea Comisiei pentru buget, finanţe? Vă rog. ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, trecem la dezbaterea pe amendamentele admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. La art. 3, pct. 7? La art. ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Grupul UDMR, domnul Apjok Norbert. Vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul minorităţilor, la dezbateri generale. Domnul deputat Silviu Vexler.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da! Repet. S-a luat act de solicitarea dumneavoastră. Grupul ALDE nu a mai fost anunţat. Da? Mulţumesc.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. Cu 139 de voturi pentru, 53 de voturi împotrivă şi 6 abţineri programul de lucru a fost prelungit până dezbatem cele patru proiecte, aşa cum am stabilit, până la poziţia 11. Vă ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Procedură. Liderul Grupului PSD, domnul Simonis. Vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD 2/2020. A ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, avem 4 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. Articolul I, la art. 14? La art. II, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă, Grupul PMP.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi Grupul UDMR. O invit pe doamna deputat Éva-Andrea Csép. Şi ultimul vorbitor, domnul Petru Movilă.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR, domnul Seidler. Vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnule Steriu, vă rog. Grupul PSD.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? (Doamna Mara-Daniela Calista solicită să ia cuvântul.) A, vă rog! Am ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. 8 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare; PL-x 417/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Avem un singur amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. Rămâne la votul final.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Marica, ultimul vorbitor, şi începem dezbaterea. Foarte succint, domnule Marica. Vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön. Se pregăteşte domnul Marica.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Al doilea vorbitor de la Grupul PSD, domnul Băişanu. Vă rog. Se pregăteşte domnul Szabó Ödön.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ganţ, vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Următorul, domnul Bulai. Se pregăteşte domnul Ganţ. Rog colegii să se încadreze totuşi într-un timp rezonabil, pentru că fiecare intervenţie e importantă. Vă rog, domnule ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Şi vă rog să fiţi mai concişi în intervenţii, să ne încadrăm, totuşi, în Regulament. Îl invit, în continuare, tot de la Grupul PNL, pe domnul Gheorghe Andrei Daniel. Se ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Şi eu vă mulţumesc. Domnul Palăr, vă rog. Şi se pregăteşte domnul Gheorghe Daniel, tot de la Grupul PNL. Vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterea. Grupul PSD, doamna Intotero. Se pregăteşte Grupul PNL, domnul Palăr.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri privind protejarea acestora; PL-x ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea colegilor? Nu mai sunt. Începem dezbaterea. Avem 172... Dacă la titlul legi avem intervenţii? Nu. De la 1 la 40, dacă sunt intervenţii? ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Vă mulţumesc. Acum, din partea grupurilor parlamentare, explicare, domnul Bodea, vă rog, Grupul PNL.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Avem raport comun din partea Comisiei pentru apărare şi a Comisiei pentru transporturi. Cine prezintă raportul comun? Da, vă rog. Vă rog, domnule coleg. Domnul Bodea.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Următoarea poziţie. 5. Proiectul de Lege privind Codul aerian; PL-x 94/2019; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. 2. Solicitarea Comisiei pentru învăţământ cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Intrăm în ordinea de zi. 1. Solicitarea iniţiatorului de retragere a Proiectului de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi e propunere de respingere. Să înceapă votul. 193 de voturi pentru. Unanimitate.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm. Domnul Simonis, Grupul PSD, vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Discutăm în şedinţa de Birou permanent şi Comitetul liderilor, după această şedinţă. Da. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Să fie adus pe poziţia 9. Să înceapă votul. 124 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă, 23 de abţineri. A fost adoptată. Dacă din partea liderilor de grup mai sunt intervenţii? Nu. Atunci, domnul ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, 8. Da. Să înceapă votul, vă rog. 128 de voturi pentru, 47 de voturi împotrivă, 23 de abţineri. A fost adoptată. Mai departe, vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, continuaţi.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. (Domnul deputat Alfred-Robert Simonis solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, să anunţ votul. 191. Unanimitate. A venit pe poziţia 10.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, 10. Să înceapă votul. Sigur.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Săftoiu.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, E proiectul doamnei Săftoiu, nu?

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Două săptămâni. Să înceapă votul. 188 de voturi pentru. Unanimitate. Retrimis.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi termen?

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Dobre.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Două săptămâni. Să înceapă votul. Adus pe poziţia 2 şi retrimis la comisie. Să înceapă votul. 188 de voturi. Unanimitate. A fost adus pe poziţia 2 şi retrimis.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Termen, domnule Dobre?

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Victor Paul Dobre, vă rog. Şi la mulţi ani, domnule vicelider! E şi ziua dumneavoastră astăzi.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră convocarea Comisiei juridice. Vă rog, să înceapă votul. 184 de voturi pentru, două abţineri. Comisia juridică, domnul preşedinte Halici şi restul colegilor, ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ, vă rog.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Da. Stimate coleg, Nu am ce să introduc. Aşa cum ştiţi, Birourile permanente au sesizat Comisia specială. Când avem raport de la Comisia specială, îl introduc.

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Şi cel de-al cincilea - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; (Pl-x 617/2019.) Termenele pentru dezbatere şi vot final fiind depăşite, ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Cel de-al patrulea - Propunerea legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil"; termen depăşit; (Pl-x 468/2019.)

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Cel de-al treilea proiect - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 pentru funcţionarea Curţii de Conturi; (Pl-x 467/2019.)

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Apoi, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei; (Pl-x 615/2019.)

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Vă anunţ că următoarele proiecte au termen depăşit. Este vorba de: Pl-x 616/2019, lege organică - Propunerea legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează posibilitatea pensionării ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa noastră. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 210 deputaţi. În conformitate ...

  23 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor. Domnule preşedinte al Senatului, Domnule prim-ministru, Stimaţi colegi, Am ieşit la microfon datorită faptului că mi-a fost invocat ...

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Am crezut că dacă trece campania electorală dispare populismul, dar m-am înşelat. Din păcate, stimaţi colegi, 16 este după 4. La cele două birouri permanente, fie că discutăm de Biroul permanent ...

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Declar închisă prima parte a şedinţei noastre. În câteva momente începe parte a doua a şedinţei. Mulţumesc. (Următoarele declaraţii politice şi intervenţii au fost ...

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Sintetizaţi, vă rog.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit, în continuare, pe colegul nostru, Andi Grosaru. Domnule Andi Grosaru, vă rog.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe colega mea, Cristina Dinu. Se pregăteşte domnul Cătălin Nechifor, de la... Doamna Cristina Dinu? Nu este? Doamna Cristina Dinu? Nu este. Bun. Domnul Cătălin Nechifor, ...

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Adrian Dohotaru. Se pregăteşte doamna Cristina Dinu.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Camelia Gavrilă, PSD. Vă rog să vă încadraţi, deoarece mai sunt colegi care vor să intervină. Doamna Camelia Gavrilă. Se pregăteşte domnul Adrian Dohotaru, din partea deputaţilor ...

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Sintetizaţi, vă rog.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Domnul Matei Dobrovie, PNL. Se pregăteşte doamna Camelia Gavrilă, PSD.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Ilie Toma, PSD. Se pregăteşte domnul Matei Dobrovie, PNL. Vă rog.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Şi eu vă mulţumesc. Domnul Petreţchi. Se pregăteşte domnul Ilie Toma, de la PSD. Vă rog totuşi să ne încadrăm, pentru că mai sunt colegi care vor să-şi prezinte declaraţia politică.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, sintetizaţi şi închideţi, vă rog.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Veniţi mai aproape, domnule coleg. Şi încercaţi să sintetizaţi.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Gherman, vă rog. Domnul Gherman de la PSD. Se pregăteşte domnul Petreţchi, de la Grupul minorităţilor naţionale.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Oprim aici dezbaterile. La ora 12,00, şedinţa de vot final.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Ultima intervenţie. Domnul deputat Ganţ, vă rog. Și închidem şedinţa, pentru votul final.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Nicolicea. Liderii de grup, puteţi avea o poziţie, astfel încât colegii care merg în comisia respectivă să aibă un anumit punct de vedere. Vă rog.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Andronache. (Domnul deputat Eugen Nicolicea solicită să ia cuvântul.) Imediat, la final, domnule Nicolicea.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Este consens. Supun votului retrimiterea la comisie. Să înceapă... (Vociferări. Domnul deputat Varujan Pambuccian solicită să ia cuvântul.) Vă dau... Numai puţin... 136. Unanimitate. S-a aprobat ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Deci e consens.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Am finalizat. Domnul preşedinte Eugen Nicolicea. Vă rog. Să răspundeţi şi să propuneţi ceva şi dumneavoastră.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Ion Stelian, Grupul USR.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Numai puţin... Domnul Márton Árpád, vă rog.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Varujan Pambuccian. La final, domnule preşedinte Nicolicea, vă dau cuvântul să aveţi o intervenţie. Și apoi voi supune votului retrimiterea.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Intervenţii? Domnul Andronache? Vă rog.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 25. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; BPI 597/3.10.2019; PHCD 50/2019. Domnule preşedinte Eugen Nicolicea, vă rog să prezentaţi proiectul de hotărâre.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenţii? Nu. Avem 3 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. Dacă la art. unic? Sunt intervenţii? La art. 2. Dacă sunt ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule deputat. Dacă mai doreşte cineva dintre iniţiatori? Nu mai doreşte. Comisia pentru apărare. Cine prezintă raportul? De la Comisia pentru apărare? Poftiţi! Este vorba de ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 22. Propunerea legislativă de modificare şi completare a punctelor 20, 23 şi 27 ale art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă doresc colegii să intervină? Nu doresc să intervină. Bun. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu mai sunt. Raportul nu are amendamente. Rămâne la votul final.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, La dezbateri generale, Grupul PNL, domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Raport comun. Vă rog. Domnul preşedinte Iancu, vă rog. Raport comun de la cele 4 comisii.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, La poziţia 20, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 6 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 până la 6 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Raeţchi, vă rog. Din partea Grupului PNL.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Șalom! Și eu vă mulţumesc. Domnul preşedinte Solomon. Vă rog, prezentaţi raportul Comisiei pentru muncă.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 4 dacă sunt intervenţii? ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule secretar de stat. Avem raport comun de la trei comisii - Comisia juridică, Comisia pentru apărare şi Comisia pentru transporturi. Vă rog, doamnă vicepreşedinte, prezentaţi raportul ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Următorul. La poziţia 19, ca să ştiţi ce urmăriţi, stimaţi colegi.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Neavând amendamente, rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Vă rog, raport comun - Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru apărare. Uitaţi raportul, domnule... A, aveţi! Vă rog.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 2 1 . Proiectul de Lege pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; PL-x 420/2019. Domnule Roman, este proiectul pe ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Articolul unic? La art. 170... Și a doua intervenţie la art. 190? Rămâne ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Raportul celor două comisii? Domnul deputat Varga. Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru cultură. Vă rog, domnule vicepreşedinte.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Bulai, vă rog. Tot iniţiator. Coiniţiator.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; PL-x 68/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Sunteţi ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii la acest proiect de lege? Nu. Avem şase amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 6 marginal dacă sunt intervenţii? ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii de la colegi dacă sunt? Doamna Iurişniţi. Vă rog. Grupul USR.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă, Grupul PSD.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 361 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 618/2019; caracter organic. Dacă iniţiatorii ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final; caracter organic; propunere de respingere.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, La poziţia 9, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr. 466/2004; PL-x 384/2019; are raport de respingere. Comisia pentru muncă, vă rog ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doresc colegii să intervină? Nu. Dacă nu doresc să intervină, colegii, PL-x 599 rămâne la votul final, cu propunerea de adoptare, iar PL-x 601 rămâne la votul ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 56. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; PL-x 599/2019; are raport de adoptare. Și discutăm şi Proiectul de Lege pentru ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alte intervenţii dacă sunt? Nu sunt alte intervenţii. Continuăm.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Rodeanu, Grupul USR.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă. Se pregăteşte domnul Bogdan Rodeanu. Domnul Movilă nu are cartelă.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Bejinariu, vă rog.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Nu sunt amendamente. O să dau cuvântul colegilor noştri. S-au primit avize de acolo unde Biroul permanent a considerat că este necesar. Deci de la Comisia pentru ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru. Domnul preşedinte Mocioalcă, raportul Comisiei pentru apărare.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 1. Proiectul de Lege pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Invit liderii de grup la prezidiu. Liderii de grup... (Consultări.) Da. Mulţumesc. Deci aşteptăm Raportul Comisiei pentru muncă. În momentul în care vom avea raportul, cât şi punctul de vedere al ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Este pe poziţia 9, PL-x 384. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 43 de voturi pentru, 70 de voturi împotrivă, o abţinere. Solicitarea dumneavoastră nu a fost adoptată. Rămâne ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, ... nu, staţi puţin, pe ce poziţie?

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Pe ce...? Domnule Stelian...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, De acord. Să înceapă votul. 39 de voturi pentru, 66 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Nu a fost adoptată. Rămâne pe aceeaşi poziţie. Mai departe. Domnul Ion Stelian, Grupul USR.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Îl trecem pe poziţia 2, pentru ca stafful tehnic să-l... să poată pregăti dosarul. Supun votului dumneavoastră această solicitare. Să înceapă votul. 108 voturi pentru. Unanimitate. Adoptată. Domnul ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului retrimiterea la comisie. Să înceapă votul. Deci, cu 75 de voturi pentru, 8 abţineri, a fost retrimis la comisie, pentru două săptămâni. Vă rog, domnul Roman.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, De acord.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Buican, vă rog, să putem începe! Nu sunteţi dumneavoastră de serviciu? (Vociferări.) Păi, puterea. S-a schimbat puterea. Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa. De asemenea, membrii ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă Alina Teiş. Întreb dacă mai sunt colegi care doresc să-şi prezinte declaraţia politică. Nu. În aceste condiţii, închid prima parte a şedinţei noastre. Ne vedem la ora 10,00 cu ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Doamna Alina Teiş, deputat de Mehedinţi, PSD. Vă rog.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe colegul nostru, Ioan Dîrzu. Se pregăteşte doamna deputat Alina Teiş.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Ștefan Muşoiu. Vă rog.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Petru Movilă, PMP Iaşi. Se pregăteşte colegul meu, domnul Ștefan Muşoiu, de la Ialomiţa.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Imediat! Că am anunţat că aţi depus-o în scris. Nicio problemă! O invit pe colega noastră, Cristina-Ionela Iurişniţi. Vă rog, doamnă deputat.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi. Se pregăteşte domnul deputat Petru Movilă, Grupul PMP. Domnule Muşoiu, doriţi să citiţi?

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe colega mea, Cristina-Elena Dinu. Se pregăteşte doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi, Grupul USR.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Marius-Constantin Budăi, deputat de Botoşani.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Cîtea şi apoi domnul ministru Marius Budăi.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit pe domnul Ionuţ Simionca, Grupul PMP. Se pregăteşte domnul Vasile Cîtea.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Camelia Gavrilă. Se pregăteşte domnul deputat Ionuţ Simionca, PMP.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Îl invit pe domnul Ionel Floroiu, PSD. Și se pregăteşte doamna deputat Camelia Gavrilă, PSD, Iaşi.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Cătălin Nechifor. Se pregăteşte domnul deputat Ionel Floroiu, de la PSD, Bacău.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În continuare, o invit pe doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan. Se pregăteşte domnul Cătălin Nechifor, de la Grupul PRO Europa. Vă rog.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. În continuare, domnul deputat Ilie Toma, Grupul parlamentar al PSD, Hunedoara.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe colegul nostru, Andrei Daniel Gheorghe, Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Ilie Toma, de la PSD, Hunedoara.

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Constantin Codreanu. Vreau să vă anunţ că, din partea Grupului PSD, domnul Laurenţiu Nistor, doamna Tamara Ciofu, domnul Costel Lupaşcu, ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Bende Sándor. Se pregăteşte domnul deputat Constantin Codreanu. De la Grupul PRO Europa, doamna Gabriela Podaşcă şi domnul Liviu Balint au ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa noastră, consacrată declaraţiilor politice. Îl invit, pentru început, pe domnul deputat Dănuţ Bica, Grupul PNL. De la Grupul PNL, doamna ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Vă rog să-i daţi doamnei deputat şi răspunsurile scrise. Mulţumesc, domnule secretar de stat. Am finalizat aici. Pentru celelalte interpelări Guvernul a solicitat amânarea. Declar ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Deci, pe scurt prezentaţi, partea scrisă i-o comunicaţi doamnei deputat, pentru că mai aveţi un răspuns. Următoarea interpelare - vă rog să rămâneţi - adresată tot de doamna deputat ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Îi daţi doamnei deputat răspunsul integral.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, domnul deputat Codreanu are o interpelare. Este prezent domnul secretar de stat Gigel Paraschiv. Nu este domnul Codreanu. Vă rog să o lăsaţi în scris. Mai ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă propun să finalizăm astăzi. Prelungim programul până finalizăm acest proiect de lege.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg, eu supun votului propunerea de eliminare, aşa cum este în raportul comisiei. Dacă propunerea de eliminare nu este adoptată, putem discuta despre forma Senatului. Dar eu sunt obligat să ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 23 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? De la 2 până la 10 dacă sunt intervenţii? Nu. Amendamentele admise. De la 11 la ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Terea, ultimul vorbitor. Și apoi intrăm în dezbatere.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Ionuţ Simionca.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön. Se pregăteşte domnul Ionuţ Simionca.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Varujan Pambuccian. Se pregăteşte domnul Szabó Ödön, al doilea vorbitor de la Grupul UDMR. Domnule Varujan Pambuccian, vă rog.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Roman, vă rog, Grupul PNL. Și se pregăteşte domnul Varujan Pambuccian.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Márton Árpád. Domnule Păle, noi vrem să le dăm, dar nu doresc să... (Vociferări.) Păi, n-au nevoie, da. (Râsete.) În Germania era un singur urs. Vă rog, domnule Márton.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Păle Dănuţ, Grupul PSD. Se pregăteşte domnul Márton Árpád.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. De acord. Văd că toată lumea susţine. Doamna Cosma, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Dănuţ Păle. Doi vorbitori de fiecare grup.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Paşcan.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Dezbateri generale. Domnul Zainea, vă rog.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; PL-x 413/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 85. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; Pl-x 447/2018. Avem raport de respingere din partea celor două comisii, Comisia juridică ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie. Să înceapă votul. 91 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă, 23 de abţineri. Retrimisă, două săptămâni.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Vă rog.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului... Procedură, vă rog. Numai puţin, pe procedură, şi supun votului. Vă rog.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Simonis, vă rog.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Pentru clarificări, domnul Roman, vă rog.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Domnule Roman, vreţi să mai interveniţi? Da, vă rog.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Doamna deputat Iurişniţi, vă rog, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Márton Árpád.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Andronache, vă rog. Și apoi se pregăteşte doamna Gavrilă. Domnule Andronache? Sau nu? (Vociferări.) Păi, nu, v-aţi... (Vociferări.) Bun. Doamnă Gavrilă, v-aţi înscris pentru cuvânt. Se ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor de la grupurile parlamentare? Nu sunt. Avem 11 amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. Articolul unic, intervenţii? ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Am ajuns la poziţia 12. 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 469/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Intervenţii din partea colegilor de la grupurile parlamentare? Nu sunt. Neavând intervenţii, vă propun să rămână, la votul final. Este lege organică, adoptare în procedură de urgenţă. Voi citi ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc, doamnă. Comisia pentru muncă, cine prezintă raportul? Vă rog, domnule deputat.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, La poziţia 6, Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale; PL-x 489/2019; procedură de urgenţă. Guvernul. Vă rog. Și apoi rog Comisia pentru muncă să prezinte raportul.

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă informez că s-a primit la Biroul permanent informarea scrisă din partea doamnei deputat Elena Hărătău, care ne aduce la cunoştinţă că îşi va înceta activitatea în Grupul parlamentar al PSD şi va ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc să putem începe şedinţa. Declar şedinţa deschisă şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment, şi-au înregistrat prezenţa un ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Deci dumneavoastră solicitaţi retrimiterea, da? Bun. Sunt obligat să supun votului retrimiterea, deşi... Bun. Retrimiterea pentru două săptămâni. Să înceapă votul! Da. 52 de voturi pentru, 29 de ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Seidler, vă rog.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Tabugan, vă rog, Grupul parlamentar PRO Europa.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii de ordin general? Păi, marcaţi, domnule... Nu aveţi cartelă? Prima, colega noastră, doamna Pană. Şi apoi domnul Tabugan. Cartela, domnule Tabugan, ca să ştiu ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, PL-x 357/2019; este lege organică. Dacă din partea ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă sunt obiecţii sau comentarii de ordin general? Nu sunt. Trecem la dezbatere. La titlu? Nu sunt. Preambul? La articolul unic? Nu sunt. Rămâne la votul final. Continuăm.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, neavând amendamente rămâne la votul final. Următorul.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Venera Popescu. Vă rog doamnă, din partea minorităţilor.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Neagu, vă rog, la dezbateri generale. Nu avem amendamente la raportul prezentat de dumneavoastră.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de Combatere a Fraudelor; PL-x 375/2019. Comisia ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Toate grupurile parlamentare au anunţat că vor susţine şi că e un proiect bun. Trecem la dezbatere. La titlul legii, dacă sunt intervenţii? De la poziţia 2 la 19, intervenţii? Nu. Rămâne ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da, domnul Roman, vă rog. Au vorbit doi colegi. Probabil că aveţi o chestiune pe procedură, nu? Vă rog. (Vociferări.) Nu, doi au vorbit de la fiecare grup parlamentar. Vă rog.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, doamna Lia Olguţa Vasilescu.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Grosaru, vă rog. Al doilea vorbitor de la Grupul minorităţilor naţionale.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ, vă rog. Şi se pregăteşte domnul Grosaru.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Drulă, vă rog. Al doilea vorbitor de la Grupul USR.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR. Domnul Bulai. Şi se pregăteşte domnul Drulă.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Socotar, vă rog.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád, vă rog. Se pregăteşte domnul Bulai, de la USR.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Ben-Oni Ardelean, vă rog. Se pregăteşte domnul Márton Árpád.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbateri generale. Câte doi colegi pe grup. Începe Grupul PNL. Domnul Popescu. Se pregăteşte domnul Ben-Oni Ardelean.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Întâi prezentăm raportul şi apoi... Domnule Ştirbu, aveţi raport comun, dumneavoastră, cu Comisia pentru buget. Domnul Ştirbu. Nu, domnul Ştirbu, vă rog. E la Comisia pentru agricultură colegul ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, 1. Primul este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, 80 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adus pe poziţia 2 şi a fost retrimis, două săptămâni, la Comisia pentru buget. Alte chestiuni de ordin organizatoric la ordinea de ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul!

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, numai puţin, domnule coleg. Păi, domnule coleg, să fim foarte corecţi. Este vorba de PL-x 270, da? Eu vă propun să-l aducem la poziţia 2, şi de la poziţia 2 să-l retrimitem Comisiei ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Pe cât?

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, La ce poziţie se află?

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. O solicitare. Să înceapă votul! 23 de voturi pentru, 41 de abţineri, 60 de voturi contra. Solicitarea nu a întrunit numărul de voturi. Ordinea de zi rămâne aşa ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În Biroul permanent reunit vom relua această discuţie. Domnul Ion Stelian, Grupul USR, vă rog, o intervenţie. Aveţi propuneri de reorganizare a ordinii de zi, da? Vă rog.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, O zi. Bun. Să înceapă votul! Da. Cu 129 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu şi-a exprimat votul, a fost retrimis la comisie. Să vă îngrijiţi, Comisia pentru muncă, domnule preşedinte ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, La care, din partea Comisiei pentru muncă, avem un raport de respingere. Bun. Supun votului dumneavoastră aducerea PL-x 144/2018, cu aviz de la Comisia pentru muncă, pe poziţia 2 şi retrimiterea la ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Este vorba de PL-x 144, da?

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul deputat Niţă Mihai ne aduce la cunoştinţă că va activa în cadrul Grupului parlamentar PRO Europa. Domnul deputat Petrea Gabriel ne aduce la cunoştinţă că va activa în cadrul Grupului ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Astfel, domnul deputat Nasra Gabriel-Horia şi domnul deputat Itu Cornel revin asupra informărilor înregistrate la Biroul permanent, din data de 2 octombrie, prin care anunţau că activează la un alt ...

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog să luaţi loc, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa de astăzi, 14 octombrie, şi vă anunţ că, din totalul celor 328 de deputaţi, sunt prezenţi un număr de 216 deputaţi. În conformitate cu ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Începem... (Vociferări.) Da, da, da. Păi, avem Birou permanent, imediat, şi... Proiectul de Lege... Supun atenţiei dumneavoastră o singură lege. 1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vor activa... dar nu se schimbă nimic - pentru moţiune, spun.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă propun să luaţi loc, să putem începe. Vă rog să luaţi loc. Facem întâi un vot de control, să vedem dacă suntem în cvorum. Să vedem dacă suntem... Vă rog, domnule Iancu. Invit colegii să ia ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă anunţ, stimaţi colegi, că Propunerea legislativă privind protecţia operatorilor economici împotriva abuzurilor instituţiilor statului - lege organică -, termenul pentru dezbatere şi vot final ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile generale. Avem 5 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. La art. 1? La art. 8? 13? Art. II? Rămâne la votul final.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Simionca.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Zainea. Se pregăteşte domnul Simionca.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Domnul Farago Petru. Se pregăteşte domnul Zainea.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc mult. La dezbateri generale, doamna Lungu Tudoriţa, din partea Grupului PNL. Vă rog, doamnă deputat. Se pregăteşte domnul Farago, de la UDMR.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. O invit pe doamna deputat Iurişniţi, care este şi iniţiator al proiectului de lege. Vrea să ia cuvântul. Vă rog, doamnă, aveţi 3 minute.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Am finalizat. Intrăm în ordinea de zi. Da. La poziţia 2. 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Nu au secretar de stat.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Varga.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da, se ţine de cuvânt. Da.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul, vă rog. 105 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 66 de abţineri. Aprobată. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Imediat. Mai aveţi ceva? Nu. Domnul Andronache, ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. 106 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 56 de abţineri. Aprobată. Mai departe.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Supun votului. Să înceapă votul. 156 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Adoptată. Mai departe.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Şerban Ciprian-Constantin, Grupul PSD. Vă rog.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da, da. Mulţumesc.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Şerban. După ce Guvernul... (Domnul deputat Iulian Bulai solicită să ia cuvântul.) Nu vă mai dau cuvântul, îmi pare rău. Domnule coleg, vă respect, în momentul în care Birourile permanente vor ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă citiţi, în lege spune că va fi audiat. Dar audierea nu spune că va fi înainte de audierea în comisia de specialitate în Parlamentul European. Mulţumesc. (Vociferări.)

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Avem şi o informare din partea domnului deputat Găină Mihăiţă, care ne aduce la cunoştinţă că îşi încetează activitatea în Grupul parlamentar al PSD şi devine deputat neafiliat. Avem dezbateri până ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Continuăm. Partea a doua a şedinţei noastre. Din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 232. Au fost distribuite următoarele documente: ordinea de zi ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Aşa să fie. Mulţumesc. Întreb dacă dintre colegii înscrişi mai doresc să intervină? Nu. În aceste condiţii, Tamara Ciofu, Răzvan Rotaru, Petru- Bogdan Cojocaru, Alina Teiş, Oana Florea, Anişoara Radu ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Liviu-Ioan Balint. Vă rog.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Să vă încadraţi, totuşi, în trei minute. Este domnul Corneliu Cozmanciuc. Şi ultimul vorbitor va fi domnul Liviu-Ioan Balint.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit pe colegul nostru, Costel Lupaşcu. Se pregăteşte domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Daniel Gheorghe. Se pregăteşte Costel Lupaşcu.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit pe domnul Vasile Cîtea. Se pregăteşte domnul Andrei Daniel Gheorghe.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe colegul nostru, Ilie Toma. Se pregăteşte domnul Vasile Cîtea.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul deputat Glad-Aurel Varga. Se pregăteşte, de la PSD, domnul Ilie Toma.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit pe domnul Sorin Bumb. Se pregăteşte domnul Glad-Aurel Varga.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Antoneta Ioniţă. Se pregăteşte domnul Sorin Bumb.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Stanciu Viziteu. Se pregăteşte doamna Antoneta Ioniţă, de la PNL.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, O invit pe colega noastră, doamna Oana Bîzgan. Se pregăteşte domnul Lucian-Daniel Viziteu, de la Grupul USR.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Márton Árpád-Francisc. Se pregăteşte doamna Oana-Mioara Bîzgan.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Laurenţiu Leoreanu. Se pregăteşte domnul Márton Árpád.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ioan Dîrzu. Se pregăteşte domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe colegul nostru, Benedek Zacharie, de la Grupul UDMR. Se pregăteşte domnul Ioan Dîrzu.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe colegul nostru, Constantin Codreanu. Se pregăteşte domnul Benedek Zacharie, de la UDMR.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe doamna Mihaela Huncă. În continuare, de la Grupul PMP se pregăteşte domnul Constantin Codreanu. Emil Paşcan, Adrian Todoran, Constantin Moise şi Petru Movilă au depus ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului minorităţilor naţionale, domnul secretar Dragoş Zisopol. Se pregăteşte doamna Mihaela Huncă, de la PRO Europa. De la Grupul PRO Europa, Florică Calotă, Ion ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe colegul nostru, Ionel Palăr, Grupul PNL. De la Grupul PNL, Raluca Turcan, Florica Cherecheş, Găvrilă Ghilea, Florin Roman, Costel Alexe, Vasile Stamatian, Bogdan ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vă propun să începem prima parte a şedinţei noastre de astăzi, consacrată declaraţiilor politice. Prima înscrisă din partea Grupului PSD este doamna preşedinte Camelia ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Invit Comitetul liderilor la discuţii. Vă rog frumos, Comitetul liderilor. Şedinţa s-a încheiat la ora 15,43.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 181 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. (Vociferări.) Programul... (Vociferări.) programul şi ordinea de zi propuse de Birourile ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Voci din sală : Demisia! Demisia! Demisia! Demisia!

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Lăsaţi-mă să... Voci din sală : Demisia! Demisia! Demisia! Demisia! Demisia!

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Voci din sală : Demisia! Demisia!

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. V-aţi consultat, da? Vă rog să luaţi loc şi vă voi spune foarte clar ce supun votului. Deci, pentru ziua de astăzi - programul şi ordinea de zi sunt cele prezentate. Dacă doriţi, sâmbătă ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Un minut, pauză de consultări. (Consultări.) Gata, vă rog să luaţi loc. V-aţi consultat, da? Bun. Da, domnule Ponta, vă rog, anunţaţi rezultatul consultărilor.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. (Vociferări. Rumoare.)

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă, suntem siguri şi vom da un vot corect. Domnul Roman. Şi voi supune votului programul şi... Vă rog. Vă rog, ultimul vorbitor şi... Vă rog să vă pregătiţi cartelele, stimaţi colegi.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Turcan.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da, da. Domnul Ponta, vă rog. Regulamentar, un vorbitor de grup. Doamna Turcan şi apoi închidem. OK. Păi, hotărâţi-vă, un vorbitor. Vă rog.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Un vorbitor de grup. Domnule Stelian Ion, aţi luat cuvântul! Mulţumesc. Nu, nu e... nu v-a pronunţat... (Vociferări. Rumoare.) Domnul Ponta. Regulamentul spune un vorbitor de grup. Vă rog.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Voi supune votului, fără îndoială, programul de lucru pentru ziua de astăzi. Domnul Roman, vă rog şi apoi domnul Corlăţean. Nu mai doriţi. A, nu mai doriţi. Bun. Domnul Corlăţean, vă rog.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Doamna Gorghiu, vă rog.

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Tocmai, nu ne este frică şi de aceea dorim să o dezbatem. Înţeleg că dumneavoastră aveţi o problemă. Domnul Paşcan, vă rog, Grupul PMP. Deci discutăm de ordinea de zi şi de programul zilei de astăzi. ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Tocmai cele 5 alineate de la art. 20 vorbesc de votul pe care plenul trebuie să-l dea la ordinea de zi şi la program. (Vociferări.) Uitaţi-vă... da. Deci pentru fiecare zi. Deci dacă astăzi adoptăm ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Bun. Domnul Andronache, vă rog. A, nu vă doriţi să dezbatem cât mai repede moţiunea de cenzură?

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Pe monitorul din faţa mea apare "Raluca Turcan - Grupul PNL". Înţeleg că dumneavoastră sunteţi şi avocatul Grupului minorităţilor naţionale. Doamnă, eu voi supune regulamentar ordinea de zi şi ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa de astăzi. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Imediat! Să deschidem şedinţa, întâi. Stimaţi colegi, Declar deschisă ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 12 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; PL-x 551/2018. Din partea Guvernului? Vă rog, domnule ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Avem... intervenţii? Nu. Avem 4 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? La articolul unic. Intervenţii? La titlul ordonanţei. Intervenţii? Şi 4 ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Bumb.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da, da, da, vă rog. Da, domnul Vîrză, da, prezentaţi raportul dumneavoastră, vă rog.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 73. Şi cel de-al treilea - Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 74. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 238/2019. Şi în cazul acestui proiect termenul a fost depăşit.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 70. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei nr. 1/2011; Pl-x 236/2019, termenul pentru vot a fost depăşit.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alte intervenţii nu mai sunt. Trecem la dezbatere. Sunt 9 amendamente admise. Titlul legii, nemodificat. De la 2 la 9. Intervenţii? Nu. La Anexa nr. 1. Intervenţii? Nu. A fost ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Din partea Grupului PRO Europa, domnul Cătălin Nechifor.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Solomon Adrian, Grupul PSD, ultimul vorbitor.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian. Vă rog. Se pregăteşte domnul Adrian Solomon, de la PSD.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Varujan Pambuccian. Se pregăteşte domnul Varujan Vosganian, de la Grupul ALDE.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Codreanu. Vă rog. Se pregăteşte domnul Varujan Pambuccian.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Bulai, vă rog. Se pregăteşte domnul Codreanu, de la PMP.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbateri generale. Grupul UDMR, domnul Korodi Attila. Se pregăteşte domnul Bulai, de la USR.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Ne-aţi convins. Îl invit, în continuare, pe domnul Ibram, domnul preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor. Vă rog să prezentaţi raportul.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România; PL-x 356/2019; procedură de urgenţă. Din partea iniţiatorilor, vă rog. Îl invit pe ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 147 de voturi pentru, 18 abţineri. A fost aprobat. Alte observaţii din partea colegilor vizavi de ordinea de zi? Nu sunt. Intrăm în ordinea de zi.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Raport la Comisia pentru sănătate.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, La ce poziţie se află?

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Este vorba de PL-x 37/2019, raport la Comisia pentru industrii şi Comisia juridică. Să înceapă votul. 145 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 18 abţineri. Aprobat. Mai departe.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi acest proiect tot la Comisia pentru muncă. Să înceapă votul. 145 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 18 abţineri. Aprobat. Mai departe.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 133 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 21 de abţineri. A fost aprobat. Mai departe, vă rog.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Deci să recapitulăm, ca să ştie colegii ce votează. PL-x 551/2018, de la poziţia 85, să fie adus pe poziţia 12 1 , da? Corect!

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am luat act. Mergem mai departe. Grupul PSD, domnul deputat Şerban. Vă rog.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Dacă primul vot este respins, aşteptăm raportul Comisiei juridice în cel mai scurt timp. Supun votului dumneavoastră solicitarea Grupului USR. Să înceapă votul. Cu 54 de voturi pentru, 86 de voturi ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Nu preşedintele Camerei Deputaţilor dă drumul la o astfel de şedinţă. A fost înfiinţată această comisie. Prin organele statutare ale acestei comisii puteţi începe să lucraţi şi să vă desfăşuraţi ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc să putem începe şedinţa de plen. (Domnul deputat Iulian Bulai solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Bulai! Deschid şedinţa şi vă dau cuvântul ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Închidem aici şedinţa. Ne vedem la 12,00. Nu, a vorbit domnul Roman. Ne vedem la ora 12,00, la votul final.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Grupul USR, al doilea vorbitor, doamna Prună.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Grupul PRO Europa, domnul Cătălin Nechifor, vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian? Rugămintea este să prelungim programul până terminăm cele două intervenţii, până finalizăm acest proiect de lege.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Roman, vă rog, aveţi un minut.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Imediat, imediat. Domnul Szabó Ödön şi apoi domnul Roman, înţeleg că aveţi... Mai aveţi un minut, domnule Roman. Domnul Szabó Ödön.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Lia Olguţa Vasilescu, Grupul PSD. Şi apoi, al doilea vorbitor de la Grupul UDMR, domnul Szabó Ödön.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Seres Dénes, UDMR.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Grupul USR, domnul Năsui. Se pregăteşte domnul Seres Dénes, Grupul UDMR.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale. Grupul PNL, domnul Roman, vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă secretar de stat. Domnul Sorin Lazăr, vă rog, preşedintele Comisiei pentru buget. Vă rog să prezentaţi raportul.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi ultimul proiect de lege. 26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Avem patru amendamente admise şi un amendament respins. La titlul legii. Dacă sunt intervenţii? Nu. La articolul unic. Intervenţii? La art. 2. ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Simionca.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul deputat Păle? Nu. Mai doreşte cineva să intervină? A, domnul Păle, vă rog. Domnul Simionca se pregăteşte.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale. Grupul PNL, domnul deputat Tinel Gheorghe, vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm. 25. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; PL-x 569/2018. Dacă din ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Primă Cameră sesizată. Este vorba de... la poziţia... 82. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; este ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Intervenţii dacă sunt? Nu. Dezbateri. Articolul... La titlul legii. Intervenţii? Nu. Art. I. Intervenţii? Nu. Art. II. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul UDMR, domnul Vass Levente. Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Grupul PSD, domnul Buicu.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Grupul USR, domnul deputat Pop Rareş Tudor. Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Stamatian, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Următorul. 21. Propunerea legislativă pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Pl-x 276/2018. Din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Avem raport ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Avem 6 amendamente. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 până la 6, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Grupul USR. Domnul Popescu.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Sunt două lucruri diferite, sigur. Domnule Simionca, vă rog. Grupul PMP. Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Cel de-al doilea vorbitor de la Grupul PNL, domnul Roman.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul UDMR, doamna Éva-Andrea Csép. Vă rog, doamnă deputat.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul deputat Oprea Dumitru. Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile. Pentru început, o invit pe colega noastră, Lia Olguţa Vasilescu, Grupul PSD.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit, în continuare, pe colega noastră, Violeta Răduţ. Raport comun Comisia pentru apărare şi Comisia pentru muncă.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii, dacă sunt? Nu sunt. Trecem la dezbaterea proiectului. La titlu, intervenţii? Nu. La preambul? Nu. La articolul unic? Nu. Rămâne la votul final.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Intervenţii? Doamnă Gavrilă, vă rog. Grupul PSD.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi ultimul COM. 9. Este vorba despre Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu Raport privind evaluarea cadrului UE ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii din partea grupurilor? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea proiectului. La titlu, intervenţii? Nu. La preambul, intervenţii? Nu. La articolul unic? ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Grupul PNL, la dezbateri generale? Domnule Bica, vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Următorul. 8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Standarde armonizate: ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Trecem la dezbatere. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. La preambul, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt dezbateri din partea grupurilor parlamentare? Intervenţii? Domnul Andrei Daniel Gheorghe, Grupul PNL. Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030; COM (2019) 22; PHCD 15/2019. Domnul preşedinte Tîlvăr. Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Dacă alte grupuri parlamentare, la dezbateri generale, au intervenţii? Nu. Avem 23 de amendamente. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 20, dacă sunt ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenţii? Domnul deputat Dumitru Oprea, Grupul PNL. Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 3. PL-x 30/2018/2019 - Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ca ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nemaifiind alte intervenţii, neavând amendamente, rămâne la votul final.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale. Grupul USR, domnul Ion Stelian. A, bun, am înţeles că v-aţi retras! Grupul PNL, domnul Gheorghe Andrei Daniel.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Comisia pentru apărare, ordine publică? Vă rog, domnule vicepreşedinte.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă; PL-x 128/2019. Guvernul? Vă rog, ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Revenim la ordinea de zi. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 55 de abţineri. A fost adoptată.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 116 voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 25 de abţineri. Adoptată.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 121 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 17 abţineri. Adoptată.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 118 voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri. (Vociferări.) Înţeleg că sunt probleme... Tehnicul, vă rog, verificaţi ce este cu...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe. Da, domnule Lupaşcu, vă rog, aveţi o intervenţie. Grupul PSD.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. Cu 144 de voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere... (Vociferări.) Există o problemă tehnică? Reluăm votul, da? Da, de la tehnic, cineva să verifice, vă rog! Bun. E în regulă? ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnule Szabó Ödön, vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule lider, dacă se aprobă, va fi 4 1 , da? Bun. Să înceapă votul. Cu 55 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 87 de abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul, propunerea nu a ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da, da, da, am înţeles. Dacă...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 149 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 7 abţineri. Adoptată. Alte intervenţii? Nu. Revenim la ordinea de zi. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Da, ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. 148 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 7 abţineri. Adoptată. Şi cea de-a doua?

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da, domnule Simonis, vă rog! Grupul PSD.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă sunt? Domnule Simionca, vă rog! Grupul PMP.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Să fie discutate împreună. Bun! Vot pentru propunerea domnului. Să înceapă votul. Cu 136 de voturi pentru, unanimitate, a fost adoptată.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Intervenţii? Vă rog. Domnule Bode, vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Continuăm şedinţa noastră şi vă anunţ că, din cei 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa 158. La primul punct, în conformitate cu art. 94, vă informez că au fost ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Tudoriţa Lungu, PNL? Nu doriţi să interveniţi. Doamna deputat Alina Teiş, PSD, a depus în scris. Întreb colegii din grupurile parlamentare, mai doreşte cineva să intervină? Nu ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă doctor. O invit pe colega mea, Elvira Şarapatin, deputat al PSD de Gorj. Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. O invit pe doamna doctor Tamara Ciofu, deputat de Botoşani. Vă rog, doamnă doctor. Se pregăteşte colega mea, Elvira Şarapatin, de la Gorj.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare o invit pe colega mea, Elena Hărătău, deputat al PSD de Bacău. Se pregăteşte doamna doctor Tamara Ciofu.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Constantin Şovăială, PNL, Sibiu.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Îl invit pe colegul meu, domnul Sebastian Radu. Se pregăteşte domnul Constantin Şovăială, de la PNL.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit pe domnul Costin-Sebastian Moise. Vă rog. Se pregăteşte domnul Nicolaie-Sebastian Radu, PSD, de la Buzău.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe colega noastră, Victoria Longher. Se pregăteşte domnul Costin Moise, de la PMP.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Cristina Iurişniţi. Se pregăteşte doamna Victoria Longher.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe Florica Cherecheş. Se pregăteşte doamna Cristina Iurişniţi. Vă rog, doamnă.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Maricela Cobuz. Se pregăteşte doamna Florica Cherecheş. Vă rog, doamnă doctor.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Ştiu, vorbeaţi cam mult. Bun. Domnul Ionuţ Simionca, vă rog. Se pregăteşte doamna Maricela Cobuz, PSD.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog totuşi în 3 minute să vă încadraţi. Au fost totuşi 6.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Andrei Daniel Gheorghe. Şi se pregăteşte domnul Ionuţ Simionca.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Ilie Toma. Se pregăteşte domnul Andrei Daniel Gheorghe. Vă rog.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Adrian Dohotaru. Şi se pregăteşte domnul Ilie Toma, PSD.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Vass Levente. Şi se pregăteşte domnul Adrian Dohotaru.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Îl invit pe domnul Emil Paşcan. Se pregăteşte domnul Vass Levente.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Ovidiu Ganţ. Se pregăteşte domnul Emil Paşcan.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Îl invit pe domnul Roman... Se pregăteşte domnul Ovidiu Ganţ.

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa consacrată declaraţiilor politice şi vă anunţ că din partea Grupului PSD au depus în scris: Marius Budăi, Costel Lupaşcu, Neculai Iftimie, ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Haideţi să terminăm dezbaterile politice şi să discutăm concret, stimaţi colegi. Deci... (Vociferări.) da... haideţi să.... Această lege, în proporţie de 99% a fost votată - cu 191 de voturi pentru ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stimaţi colegi, Foarte scurt. Prin proiectul de lege se propun o serie de măsuri care să conducă la creşterea capacităţii de intervenţie în domeniul ordinii şi siguranţei publice, prin ...

  25 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Foarte scurt. Aveţi proiectul depus. Se extinde, practic, cadrul juridic pentru mărirea competenţelor administrative locale în vederea măsurilor necesare executării ...

  18 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte al Senatului, Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Doamnă prim-ministru, Doamnelor şi domnilor miniştri, Stimaţi colegi, Dacă mi s-ar cere să descriu într-un singur cuvânt ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Avem două amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu se susţin. În aceste condiţii, rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Încheiem ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog. La dezbateri generale, poziţia Grupului PNL. Vă rog.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi ultimul proiect. 17. Este vorba de Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Iancu, Legea petrolului vă rog!

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Iancu, prezentaţi, vă rog, raportul la PL-x 438, propunerea de respingere.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumim.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Am retrimis-o, domnule Băişanu!

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog finalizaţi, domnule Băişanu!

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, A, domnul Băişanu! Explicaţia votului. Vă rog. La celălalt, cu centralele, da?

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Băişanu, numai puţin! Domnul Băişanu, ca iniţiator. Este pentru completarea şi modificarea Legii petrolului.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi ultimul proiect pentru astăzi. 16. Este vorba despre Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004; PL-x 438/2018. Are raport de respingere. Domnule Iancu, vă ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Supun votului propunerea de retrimitere la comisie. Să înceapă votul. Cu 91 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă şi 5 abţineri propunerea de retrimitere a fost adoptată.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Eu nu m-am schimbat, domnule Roman, să ştiţi! Totul pleacă de la exemplul pe care-l daţi dumneavoastră. Domnul Iancu.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Roman.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Totul pleacă de la exemplul personal, domnule Roman! De acolo! De fiecare dată libertatea este... (Vociferări.) Numai puţin, domnule Roman, vă dau cuvântul! Deci atâta timp cât avem libertatea de ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Mohaci, vă rog, drept la replică. Şi ultimul vorbitor domnul preşedinte. Da. Domnule Roman? Da, vă rog.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Neagu. Vă rog.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Vass. Se pregăteşte domnul Neagu. Domnule Mohaci, la final vă dau cuvântul. Drept la replică. Numai puţin, că sunt mai mulţi colegi! Imediat, domnule Mohaci, numai puţin!

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Bumb şi apoi domnul Vass Levente de la UDMR. Vă rog, domnule Bumb.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Iancu, vă rog să vorbiţi ultimul, pentru că mai sunt colegi de-ai noştri care doresc să intervină. Şi voi supune apoi votului retrimiterea. Doamna Prună şi apoi domnul deputat Bumb.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Retrimiterea, domnule Băişanu, o voi supune votului după ce terminăm toate intervenţiile colegilor. Domnul Mohaci şi apoi domnul Iancu. Şi voi supune votului propunerea de retrimitere, dacă nu mai ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă. Domnul Băişanu, Grupul ALDE. Se pregăteşte domnul Mohaci.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Prună, vă rog, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Băişanu. La final, domnule preşedinte Iancu, răspundeţi la problemele invocate de colegi.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Se pregăteşte doamna Prună.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile generale. Grupul PNL. Domnul Bumb. Se pregăteşte domnul Márton Árpád.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm. La poziţia 15 avem Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. La proiectul de hotărâre. La titlu dacă sunt intervenţii? La art. I? La art. 1? La art. 46? La secţiunea 8? La art. 156? La art. 157? ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PHCD 22/2019. Domnul preşedinte Nicolicea. Vă rog.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Rămâne la votul final; caracter organic.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul deputat Oprea, vă rog. Nu avem amendamente. La dezbateri generale, vă rog.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru muncă? Vă rog, doamnă deputat Violeta Răduţ, prezentaţi raportul Comisiei pentru muncă.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Violeta Răduţ, vă rog, pregătiţi-vă. 4 2 . Proiectul de Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Leoreanu. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 9 amendamente admise. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 9 dacă sunt intervenţii? Nu. A rămas la votul final. ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Leoreanu, vă rog. Grupul PNL. Vă rog, domnule Leoreanu.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Aşa vom face. Domnul preşedinte Barbu va avea de lucru. Vă rog, domnul preşedinte Păle, raportul comisiei.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Intrăm în proiectele de lege. 4 1 . Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm. 1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaţilor; PHCD 19/2019. Acest loc de chestor a devenit vacant, ca urmare a demisiei domnului deputat ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule coleg. Dacă nu sunt intervenţii de ordin procedural, supun atenţiei dumneavoastră dezbaterea pe articole. La titlu. Intervenţii? Nu. Preambul. Intervenţii? Nu. La articolul ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Intrăm în ordinea de zi. 3. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat; PHCD 21/2019. Comisia de validare? Domnul preşedinte Nistor, vă rog.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumesc.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule Bulai.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bulai, vă rog. Tot o chestiune de procedură? Vă rog, domnule coleg.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe. Procedură, doamna preşedinte Gavrilă, vă rog.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Este un raport de la Comisia pentru muncă - domnul Solomon, doamna Răduţ... Bun. Supun votului mutarea PL-x 143. Să înceapă votul. 130 prezenţi; 87 de voturi pentru, 43 de abţineri. A fost ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Lupaşcu, vă rog.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, PL-x 121... Să înceapă votul. Mulţumesc. 116 voturi pentru, 15 abţineri. A fost adoptată modificarea.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Este vorba de PL-x 121, da?

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe. Tot pe procedură, domnul Şerban, vă rog, Grupul PSD. Apoi doamna Gavrilă şi domnul Bulai.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Să înceapă votul. 125 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abţineri. A fost amânată dezbaterea acestui punct.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul. A, vă rog. Domnul... Numai puţin, numai puţin. Domnul Andronache. Înţeleg că aveţi o intervenţie. Tot la acest subiect, da? Vă rog.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Termen - o săptămână. 107 voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată propunerea dumneavoastră.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Vă rog, să înceapă votul. Termen - o săptămână, nu?

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Continuăm dezbaterile. Rog colegii să ia loc în bănci, să-şi introducă cartelele, pentru că vom face un vot de control. Vă rog să luaţi loc şi să introduceţi cartelele, ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem aici prima parte a şedinţei. În câteva momente, începem partea a doua a şedinţei, consacrată dezbaterii proiectelor de lege. (Următoarele declaraţii politice şi intervenţii au ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Doamna deputat Cristina Iurişniţi, Grupul USR. Vă rog, doamnă deputat, aveţi 3 minute.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit, în continuare, pe domnul Vasile Cocoş. Se pregăteşte doamna deputat Cristina Iurişniţi.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Doamna Maricela Cobuz. Se pregăteşte domnul deputat Vasile Cocoş.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul deputat Popescu, din partea Grupului USR. Se pregăteşte doamna deputat Maricela Cobuz.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Dănuţ Bica. Se pregăteşte domnul deputat Popescu, de la Grupul USR. Vă rog, domnule deputat, aveţi 3 minute.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Radu. Se pregăteşte domnul deputat Dănuţ Bica, de la PNL.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Mihaela Huncă, PRO Europa. Se pregăteşte domnul deputat Nicolaie-Sebastian Radu, de la PSD, de la Buzău.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş. Se pregăteşte doamna Mihaela Huncă, de la PRO Europa.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Alina Teiş, PSD. Se pregăteşte doamna deputat Florica Cherecheş, de la PNL.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule Niţă. O invit, în continuare, pe colega noastră, Victoria Longher. Din partea Grupului PMP, Cătălin Cristache, Adrian Todoran, Emil Paşcan, Nicoleta Bozianu, Constantin ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Mihai Niţă, ALDE. Se pregăteşte doamna Victoria Longher, din partea minorităţilor naţionale.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc mult. Continuăm. Doamna Lavinia Cosma. Se pregăteşte domnul Mihai Niţă, de la Grupul ALDE. Vă rog, doamnă, aveţi 3 minute.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Andrei Daniel Gheorghe, PNL. Se pregăteşte doamna Lavinia Cosma, de la USR.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Răzvan Rotaru, PSD. Se pregăteşte domnul Andrei Daniel Gheorghe, de la PNL.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Biro Istvan. Se pregăteşte domnul Răzvan Rotaru, de la PSD.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În continuare, doamna Oana Bîzgan. Se pregăteşte domnul Biro Istvan, de la UDMR. Domnul Korodi Attila a depus în scris.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Rădulescu. Se pregăteşte doamna Bîzgan, din partea deputaţilor neafiliaţi.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Petru Movilă nu este. Domnul Ionuţ Simionca. Se pregăteşte domnul Dan Rădulescu, de la USR.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi. Din partea Grupului PNL, domnul Sorin-Ioan Bumb. Se pregăteşte, din partea Grupului PMP, Ionuţ Simionca.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, O rog, în continuare, pe doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu, de la Botoşani. Au depus în scris, de la Grupul PMP: domnul Cătălin Cristache, domnul Adrian Todoran, domnul Emil Paşcan, doamna Nicoleta ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În continuare, domnul Petreţchi, de la minorităţile naţionale. De la Grupul ALDE, domnul Daniel Olteanu, domnul Florică Calocă şi domnul Constantin Avram au depus în scris. Vă rog. Aveţi ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vass Levente, de la UDMR. Se pregăteşte colegul nostru, Nicolae-Miroslav Petreţchi, de la minorităţi.

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Din partea Grupului PNL au depus în scris: doamna Raluca Turcan, doamna Angelica Fădor, domnul Florin Roman, domnul Găvrilă Ghilea, domnul Dumitru Oprea, domnul Ioan Balan, domnul ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. O invit, în continuare, pe colega noastră de la Grupul PNL. Sunteţi prima. Doamna Tudoriţa Lungu. Vă rog, doamnă deputat. De la Grupul PSD - domnul Liviu Balint, domnul Costel Lupaşcu, ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Este ora 8,30. Deschidem prima parte a şedinţei noastre de astăzi şi îi dau cuvântul doamnei deputat Rodica Paraschiv, Grupul PSD. Au depus în scris, din partea Grupului PSD: Aida ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Acestea fiind spuse, declar şedinţa închisă. Ne vedem miercuri dimineaţă la declaraţii politice - 8,30. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,27.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, Gheorghe Andrei Daniel, de la PNL - o interpelare. Vreţi s-o prezentaţi pe scurt? Vă rog.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Iulian Bulai - o interpelare. Dumitru Lovin - 4 interpelări. Vă rog, domnule coleg, prezentaţi una dintre ele. Vă rog.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Emanuel-Dumitru Ungureanu - două interpelări. Vlad-Emanuel Duruş - o interpelare. Vă rog, aveţi două minute, domnule coleg.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Sergiu Vlad - o interpelare. Vă rog, aveţi două minute, domnule coleg.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Marius Sorin Bota - o interpelare. Domnul Tinel Gheorghe - o interpelare. Domnul Lucian Bode - o interpelare. Domnul Nicolae Neagu - o interpelare. Doamna Cristina Prună - ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Sorin-Dan Moldovan - o interpelare. Domnul Petru Movilă - patru interpelări. Doamna Mariana Popescu - patru interpelări. Doamna Oana Florea - o interpelare. Doamna Daniela ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Avem lista deputaţilor înscrişi pentru a prezenta interpelări. Domnul Marian Predoiu - o interpelare. Domnul Codreanu - trei interpelări. Vreţi să prezentaţi una? Da, vă rog. Aveţi două minute pentru ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Pentru întrebările adresate de domnul Movilă la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Afacerilor Externe, cât şi la Ministerul Comunicaţiilor, se solicită amânare. Am finalizat aici.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule secretar de stat, vă rog. Un minut.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă rog. Domnul Lupescu. Vă rog.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Codreanu, vă rog, primiţi răspunsul. Mulţumesc. Mergem mai departe. Este prezent domnul secretar de stat Petru Andea, de la Ministerul Educaţiei. Aveţi un răspuns pentru domnul deputat ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Este mulţumit domnul Movilă. În continuare, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, domnului Movilă... Avem răspuns la întrebarea: "Obiective finanţate prin PNDL în judeţul Iaşi". I s-a ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi, cu şedinţa consacrată răspunsurilor la întrebări. Domnule deputat Movilă, aveţi o întrebare adresată domnului Viorel Ilie. Este prezent domnul ministru. Vă rog. Este vorba ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă anunţ că cele două propuneri - Propunerea legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale - Pl-x 210/2019, cât şi Propunerea legislativă pentru modificarea ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea colegilor? Nu mai sunt. Avem două amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic dacă sunt intervenţii? Nu. Am ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Toma, Grupul PSD.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule preşedinte Iancu, raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Cu aceste corelări de tehnică legislativă, avem 102 amendamente. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. De la 2 până la 30 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 31 la 70, intervenţii? ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt... Da, domnule Simion. Înţeleg că sunt nişte observaţii de tehnică legislativă, nişte corelări. Vă rog.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Zainea, Grupul USR.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Doamna Lungu, vă rog. Grupul PNL, doamna Lungu Tudoriţa, la dezbateri generale.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Numai puţin, doamnă Lungu. Întâi raportul Comisiei pentru mediu. Vă rog, domnule Simion, raportul înlocuitor al Comisiei pentru mediu.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; PL-x 95/2019; procedură de urgenţă. Iniţiatorul? Guvernul. Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi Comisia pentru mediu, ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu mai sunt intervenţii, avem 8 amendamente admise, 3 respinse. La titlul legii, intervenţii? Nu. La art. I? Articolul 15? De la 4 la 8 marginal, ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Grupul PNL. Vă rog, domnule Giugea. Vă rog frumos. Dar, vă rog, pe viitor, semnalaţi prezenţa...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt dezbateri generale? Domnul Simionca, vă rog, Grupul PMP. Vă rog, la dezbateri generale.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 10, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Comisia a insistat să rămână aşa. Bun. Mergem mai departe. Observaţii? Nu sunt. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Deci... logica comisiei... Domnule Drulă, logica comisiei mi se pare normală. Dacă pe sectorul de drum se depăşeşte cu 70 km/h faţă de viteza care este permisă pe acel sector de drum, se suspendă ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Până la 70.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da, da, da. Întreb comisia. Domnule Iancu, vă rog.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Păi, da, dar vedeţi că în raport spune: "... este condus cu 50-70...".

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Iancu, eu văd aici... La care alineat? De la 4 marginal...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La dezbateri generale, dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 7 amendamente... Domnul Drulă, vă rog. Doriţi? Acum v-aţi manifestat... dorinţa. Vă rog.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Se găseşte la poziţia 8; PL-x 729/2018. Dacă din partea ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt ale luări de cuvânt la...? Nu mai sunt alte luări de cuvânt la dezbateri generale. Avem 3 amendamente. La titlu. Dacă sunt intervenţii? La articolul unic? La art. 64 ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Zainea.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Giugea, la dezbateri generale, Grupul PNL.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Vă rog, prezentaţi raportul. Raport comun, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Vă rog.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, 3 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; PL-x 126/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului - Pl-x 601/2014, raport comun, Comisia juridică, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi. Să înceapă votul. 174 de voturi pentru, două abţineri. Adoptată. Mai departe.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup. Vă rog, veniţi până la mine, liderii de grup. (Consultări.) Da. În urma consultării liderilor de grup, vă anunţ că mâine comisia va fi convocată, tocmai pentru a avea un raport. ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 160 de voturi pentru, 26 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adus pe poziţia 3. Alte intervenţii procedurale? Numai puţin... Domnul Márton, vă rog.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, 3. Deci primul, pentru că... Da?

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Deci... numai puţin... PL-x 126/2018 - raport comun, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu - să fie adus pe poziţia?

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, De acord. Supun votului propunerea Grupului PNL, astfel încât Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului să fie discutat miercuri. Să înceapă votul. 171 de voturi pentru. ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Andronache. Procedură, vă rog, domnule coleg.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, ... regulamentar. Mai departe, domnul Movilă Petru. Vă rog. Vă rog, invocaţi - declaraţii politice, miercuri dimineaţa, la 8,30 - chestiuni de procedură. Vă rog, domnule Movilă.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da, da, da. Vă mulţumesc. V-am dat cuvântul...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc mult.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, procedură. Domnule coleg...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, declaraţii...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Popescu Pavel, tot pe procedură, da? Vă rog.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Răspunsul îl puteţi primi în Biroul permanent. S-a constituit o comisie permanentă. În acea comisie permanentă, programul de lucru şi modul în care îşi desfăşoară... puteţi ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Sunt câteva intervenţii pe procedură, apoi vă fac eu o informare cu privire la ordinea de zi. Punctele 1 şi 2 vor fi discutate miercuri, la şedinţa de vot final. Procedură, domnul Ştirbu de la PNL. ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Înainte de a intra în ordinea de zi, vă rog, stimaţi colegi, să păstrăm un moment de reculegere în memoria domnului Amariei Cristian, agent de poliţie în Recaş, ucis în misiune tată a doi copii, 44 ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Avem o informare din partea domnului deputat neafiliat Borza Remus-Adrian, care ne aduce la cunoştinţă că va activa în cadrul Grupului parlamentar al PSD. Astăzi, la ora 17,00, avem primirea ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe. (Domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu solicită să ia cuvântul.) Imediat, sunt câteva chestiuni, şi vă dau cuvântul, pe procedură, şi ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Sincere felicitări tuturor celor trei candidaţi! Felicitări domnului Stan Gheorghe! Mult succes în activitate! Încheiem aici. Invit colegii, membrii ai Biroului permanent, la ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, O invit pe doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu să prezinte rezultatul votului, procesul-verbal. Vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Rog membrii Comisiei pentru numărare să meargă în sala Biroului permanent pentru... Stafful tehnic, vă rog, luaţi urna. Şi invit colegii în spatele meu, în faţa plenului, se află Orchestra "Famfara ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Rog colegii să ia loc în bănci. Vot asupra componenţei comisiei. Colegii, PSD, vă rog, luaţi loc în bănci. Vot asupra componenţei. Să înceapă votul. 230 de voturi pentru, un vot ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi minorităţile? Domnule Varujan Pambuccian, vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP? Domnule Simionca, vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. ALDE? Domnule Cucşa, vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR? UDMR, vă rog! Domnule Márton, faceţi propunerea? Vă rog. Vă rog, domnule Márton Árpád.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR? Doamnă Prună, vă rog, propunerea.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Simonis, da? Mulţumesc. Mai departe. PNL? Domnule Andronache, propunerea. Sau cine face? Doamnă Turcan, vă rog, faceţi propunerea.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe sesiunea de vot final. Avem patru voturi cu cartelă şi un vot cu buletin. Vom face un vot de control. Rog colegii să scoată şi să introducă cartela. Bun. Facem ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Invit colegii să ia loc. Să înceapă votul. Prelungim programul până finalizăm acest punct. Să înceapă votul. 154 de voturi pentru, 75 de voturi împotrivă. (Vociferări.) Noi chiar ne ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Potrivit art. 123 alin. (5) şi art. 128, exprimarea votului se va face prin vot secret cu buletine, la finalizarea şedinţei de vot final. Pauză, 5 minute, ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl întreb... Domnule Vlad, doriţi să interveniţi? Nu. Domnule Stan, doriţi să interveniţi? Vă rog, aveţi două minute.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi vă rog, domnule coleg.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am şi eu o intervenţie, din partea grupului. (Coboară la tribună.) Vă mulţumesc, stimaţi colegi. Am şi eu o foarte scurtă intervenţie, din partea Grupului PSD. Eu îi felicit pe toţi cei ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Continuăm dezbaterile. Domnul Bichineţ, vă rog, Grupul PMP.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Da. Înainte de domnul Bichineţ, liderul Grupului PSD, o propunere procedurală. Da, vă rog. Şi apoi continuăm. Vă rog, domnul Simonis. Vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Continuăm. Grupul USR. (Domnul deputat Corneliu Bichineţ solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule Bichineţ. Finalizăm, fiecare grup parlamentar. O să avem şi noi... (Vociferări.)

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Domnul Predoiu, Grupul PNL. Domnule Predoiu, mai aveţi două minute. Vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat. Începem luările de cuvânt. Grupul PNL. Doamna Turcan. Vă rog. Şi apoi domnul Stelian, Grupul USR.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule avocat. Şi, în final, îl invit pe domnul Gheorghe Stan, propunerea Grupului parlamentar al PSD. Vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Cupşa. Îl invit în continuare pe domnul Vlad Ştefan, propunerea Grupului parlamentar al USR. Vă rog, domnule avocat, aveţi cuvântul.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzionaţi, domnule coleg. Domnule coleg!

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Bun. Conform Regulamentului şi procedurii acceptate, îl invit pe domnul deputat Cupşa, reprezentantul Grupului parlamentar al PNL, să se prezinte. Vă rog, domnule deputat. Aveţi două minute.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, În primul rând, vă rog să luaţi loc în bancă. Nu vom începe procedura până când cei trei... (Vociferări.) Te rog şi pe tine să iei loc în bancă! Imediat! Nu vom începe ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Nu vom începe procedura până nu vor fi prezenţi cei trei candidaţi, doamnă! Cu aceasta suntem de acord. Nu vom începe procedura, doamnă! Vă mulţumesc.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă!

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Doamnă, nu voi începe! Vă mulţumesc. Mai aveţi altceva?

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă, vor veni toţi trei!

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, vă mulţumesc. Nu vom începe procedura până nu vom stabili lucrurile şi nu voi prezenta lucrurile stabilite cu Comitetul liderilor. Vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Nu încep, doamnă!

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Toţi vor fi prezenţi, doamnă!

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Doamna Prună, vă rog. Şi apoi vă voi prezenta procedura perfect regulamentară şi perfect legală.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád, şi apoi vă voi prezenta procedura convenită cu toate... (Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună solicită să ia cuvântul.) Da, doamnă Prună, staţi puţin! Domnul Márton Árpád, ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Rog linişte în sală!

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Invit liderii grupurilor parlamentare la prezidiu, după care ... (Vociferări.) Vă rog. Liderii grupurilor parlamentare? (Consultări.) Drept la replică un minut şi după aceea vă prezint ceea ce am ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Procedura e regulamentară, o să vedeţi! Domnul Márton Árpád, după care îi invit pe toţi liderii grupurilor parlamentare să agreăm procedura de audiere. Nu avem niciun fel de problemă. Domnule ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă! Mulţumesc.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Fără îndoială, domnule... V-aţi grăbit şi dumneavoastră, şi colegii de la PNL. Ne dorim, fără îndoială, respectarea în integralitate a Legii nr. 47 şi, în consecinţă... Le mulţumesc reprezentanţilor ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă, noi... Da, domnule Stelian, bănuiesc că tot pe procedură, după care vă voi da cuvântul şi continuăm. Fără îndoială, respectăm legea, doamnă.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Invit colegii să ia loc să putem continua dezbaterile. 2. Avem înscrisă pe ordinea de zi numirea unui judecător la Curtea Constituţională. Potrivit art. 5 din Legea nr. 47 pentru organizarea şi ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul de la art. 42 al domnului Bode. Să înceapă votul. 63 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă, 8 abţineri. A fost respins. Supun votului art. 42 în formularea comisiei. Să ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Două modificări: "care" şi "România". E amendament respins. (Vociferări.) Ştiu, domnule! Domnule Solomon... E amendament respins. Mergem pe raport. Introduc o singură sintagmă - "România". Deci să ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, A, la 17, da!

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul dumneavoastră, amendament respins. Vă rog colegii, domnule Simonis, haideţi să urmărim. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 61 de voturi ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doi vorbitori, domnule Solomon! Îmi pare rău. Păi da... (Vociferări.) Vă rog, aveţi un minut. Nu, domnule Solomon! Mulţumesc mult! Mulţumesc. Avem trei amendamente respinse. Nu v-a spus ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Domnule Seidler, al doilea vorbitor de la Grupul USR. Şi am finalizat dezbaterile generale.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Şi ultimul vorbitor, doamna Lia Olguţa Vasilescu, de la PSD. Vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Domnul Bode, un drept la replică sau care e problema? Vă rog. Haideţi, mai aveţi un minut.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul deputat Suciu. Şi apoi doamna Vasilescu.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul UDMR, vă rog, aveţi 5 minute.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simionca, Grupul PMP. Se pregăteşte domnul Benedek Zacharie, de la UDMR.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Moşteanu, vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Domnul Toma, vă rog. Şi apoi domnul Moşteanu.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Bode, de la Grupul PNL, şi domnul Toma, de la PSD. Vă rog, domnule Bode.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 9. Proiectul de Lege privind statutul personalului feroviar; PL-x 37/2017. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Nu. Îl invit pe domnul preşedinte Solomon. Raport comun - Comisia ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Nu avem amendamente. Dacă sunt dezbateri generale din partea colegilor? Nu sunt dezbateri. Raportul neavând amendamente... Are caracter ordinar. Legea rămâne la ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 8. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; PL-x 160/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă. Dacă celelalte grupuri parlamentare au intervenţii? Nu. Avem nouă amendamente admise şi două amendamente respinse. La titlul legii. Dacă sunt intervenţii? Nu. Dacă la cele ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Dezbateri generale, Grupul PNL, doamna Cherecheş. Vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, 7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; poziţia 7; Pl-x 316/2018/2019. Avem 9 amendamente admise, două ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD 16 ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. V-am rugat frumos să treceţi în bancă. Vă mulţumesc mult. Art. 38 lit. c) - mergeţi la Comitetul liderilor. Acolo se aprobă ordinea de zi. Vă mulţumesc. Intrăm în ordinea ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, ... respect Regulamentul. Vă mulţumesc mult.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă, este un abuz că...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Nu, doamnă. Vă rog frumos, treceţi în bancă, citiţi art. 38.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Treceţi în bancă, vă rog frumos. V-am rugat frumos să treceţi în bancă. V-am ascultat.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Treceţi în bancă!

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă rog, doamnă. Eu...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Bun. Doamnă, solicitările trebuie făcute regulamentar. Solicitarea dumneavoastră, atât timp cât nu avem un raport şi când toate grupurile parlamentare... repet, liderii de grup... suntem în procedura ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, V-am ascultat. Vă răspund. Vă mulţumesc. Treceţi în bancă şi vă răspund.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Nu, doamnă.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Sunt întru totul... Vă mulţumesc. Vă mulţumesc.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg, vă mulţumesc. Domnule Bulai, mulţumesc. Discutaţi instituţional cu colegii membri ai comisiei înfiinţate. Vă rog, doamna Prună.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Bun. Deci colegii... excede plenului. Colegii din Comisia specială... Vă mulţumesc, domnule coleg.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Bun.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg, răspunsul îl puteţi primi în cadrul comisiei. Fiecare grup parlamentar şi-a desemnat un număr de colegi. Şi în Biroul permanent, cel mult, putem aveam o discuţie, dacă liderul grupului ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. Poziţia 13, vă rog să votaţi. 114 voturi pentru, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Mai departe. PSD... nu mai aveţi. Domnul Bulai, vă rog. Tot procedură, da? Vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Comisia pentru administraţie, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică, da?

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Cât? Două săptămâni?

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Comisia...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Să înceapă votul. 68 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 19 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată. Mai departe, vă rog.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Să-l mutăm. Deci este vorba de PL-x 734. Propuneţi să fie mutat pe poziţia 25, da?

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, La ce poziţie pe ordinea de zi?

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă anunţ că Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 88 1 - art. 88 8 din Legea nr. 304 - termenul pentru dezbatere şi vot final este depăşit. Propunerea se consideră adoptată în data de 26 ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Continuăm partea a doua a şedinţei noastre şi vă anunţ că din totalul celor 329 de deputaţi sunt prezenţi un număr de 185 deputaţi. Au fost distribuite următoarele ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alţi colegi nemaifiind, închidem aici prima parte a şedinţei. Ne vedem la ora 10,00, la dezbateri la proiectele de lege. (Următoarele declaraţii politice şi intervenţii au fost ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Domnul Daniel Olteanu, Grupul ALDE.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Adrian Dohotaru, vă rog. Se pregăteşte domnul Daniel Olteanu, de la ALDE.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, În continuare, doamna Alina Teiş. Vă rog, doamnă Alina Teiş, Grupul PSD.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit, în continuare, pe colega noastră, doamna Florica Cherecheş, Grupul PNL. De la Oradea, mai bine zis.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit, în continuare, pe colega noastră, doamna Lavinia Cosma, USR. Se pregăteşte doamna Cristina Burciu, de la Turda. Doamnă Cristina Burciu, imediat vorbiţi.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Doamna Camelia Gavrilă, PSD. Se pregăteşte doamna Lavinia-Corina Cosma, de la USR. Vă rog, doamnă deputat, aveţi 3 minute.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Corneliu Bichineţ, vă rog, Grupul PMP. Se pregăteşte doamna Camelia Gavrilă.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul Vasile Cocoş, PSD. Se pregăteşte colegul nostru, domnul Corneliu Bichineţ, de la Vaslui.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre şi vă anunţ aşa, că din partea Grupului PSD au depus: doamna deputat Aida Căruceru, Alexandru Rotaru, Costel Lupaşcu, ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, În aceste condiţii, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47, vă anunţ că următoarele legi au fost adoptate de ambele Camere: Termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă mai are vreun grup parlamentar de explicat votul? Nu.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule deputat, continuaţi! Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Eu m-am adresat grupului parlamentar care face dezordine, dacă se poate calma. Vă rog frumos!

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, nu vorbiţi cu sala, domnule Márton Árpád.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Cel mai important. Domnul Márton Árpád. Apoi vă fac un anunţ şi invit colegii la şedinţa Biroului permanent. (Vociferări.)

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Discutăm despre Codul penal. Este normal că trebuie să rezolvăm nişte probleme pe care le are societatea. Numai puţin, domnule Băişanu! Numai puţin, că dumneavoastră aveţi un cuvânt de pace. Îl ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Cupşa. Domnule Cupşa, vă rog, chiar...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Timpul, domnule... Domnule Cupşa!

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu! Nu de dumneavoastră vorbeam. Vă rog. Domnule Cupşa, vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Cupşa, PNL. Nu mai aveţi replică? Domnul Cupşa. Calm! Spuneţi ce aveţi de spus. Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Următoarea. Vă rog, puţină linişte! Urmăriţi-mă! 4. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Tomac. Vă mulţumesc. Explicaţi votul dumneavoastră, repet, să nu fiu obligat să vă întrerup cuvântul.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Explicaţi votul dumneavoastră!

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ion Stelian, Grupul USR.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Rog colegii să ia loc, să putem începe sesiunea de vot final. Vom începe cu un vot de control. Să înceapă votul. 181 de deputaţi prezenţi. Rog liderii de grup să ia listingul. Deci suntem în ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii... S-a resetat! În momentul în care se scoate, cartela mea se resetează... Îi rog pe toţi colegii să scoată şi să introducă cartela. Aşteptăm cinci minute să repornim sistemul. Deci ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Nu e nevoie! Nu mai scoatem nicio cartelă! Nu e nevoie să scoatem cartelele! (Vociferări.) Facem vot de control. Numai puţin!

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe sesiunea de vot final.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Nefiind intervenţii şi neavând amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final. Pauză cinci minute şi începe ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi ultimul proiect. 4. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Am finalizat dezbaterile generale. Avem cinci amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. La art. 30 dacă sunt intervenţii? Nu. Am finalizat ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog!

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Grupul PMP, domnul Paşcan. (Domnul deputat Viorel Ştefan solicită să ia cuvântul.) Domnule Ştefan Viorel, au vorbit doi de la PSD. Îmi pare rău! Au vorbit deja doi. Este procedură de urgenţă.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, N-a înţeles nimic! Domnul Korodi. Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Cosette Chichirău. Bănuiesc că aveţi o intervenţie. Şi apoi domnul Korodi.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Doamna Lia Olguţa Vasilescu, drept la replică. Vă rog. Aveţi un minut, dar fără a genera un alt drept la replică.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu, Grupul ALDE. Domnul deputat Băişanu, de la Suceava.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Chichirău, al doilea vorbitor de la Grupul USR. Vă rog, doamnă.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Lia Olguţa Vasilescu. Al doilea vorbitor de la Grupul PSD.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Korodi, vă rog. (Vociferări.) Păi, despre ce vorbim? Am finalizat. Nu v-am pronunţat... Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul deputat Bota, Grupul PSD. Vă rog. Se pregăteşte domnul Korodi, din partea Grupului UDMR.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Năsui, Grupul USR.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg, Prezentaţi poziţia grupului, fără atacuri la persoană, dacă puteţi! Vă rog, continuaţi.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, În momentul în care...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Dezbateri generale. Grupul PNL, domnul Popescu Pavel. Vă rog, domnule deputat, aveţi cinci minute.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm. Mai avem două proiecte, stimaţi colegi. 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României; PL-x 212/2019; ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. 171 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost prelungit programul.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da, vă rog, pe procedură.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul dumneavoastră. Articolul II, de eliminare a art. 13 2 . Să înceapă votul. 57 de voturi pentru, 133 de voturi împotrivă, 9 abţineri. A fost respins. Supun votului art. II, ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul PNL-USR. Să înceapă votul. 56 de voturi pentru, 141 de voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului formularea comisiei. Să înceapă votul. 143 de voturi pentru, 57 de ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi. Am ajuns la art. 155. Domnule Cupşa, domnule Stelian Ion, cine susţine? Mai departe, vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului eliminarea, amendamentul de la art. 155. Să înceapă votul. 58 de voturi pentru, 135 de voturi împotrivă. A fost respins. Imediat, domnule Simonis, pe procedură, vă dau cuvântul. Supun ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul de la art. 154. Să înceapă votul. 61 de voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, 7 abţineri. A fost respins. Supun votului art. 154 alin. (1) lit. b) şi c), în formularea ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, ... amendamentul la art. 100, da, domnule Cupşa. Să înceapă votul. 62 de voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, 6 abţineri. A fost respins. Supun votului art. 100, în formularea comisiei. Să înceapă ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului. Este vorba de art. 75 alin. (1) lit. d) - amendament PNL-USR. Să înceapă votul. 62 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului art. 75 alin. (1) lit. d), ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile grupurilor. Fiind procedură de urgenţă, vă propun timp de dezbatere 10 minute. Să înceapă votul. 122 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă. A fost ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Fac precizarea, stimaţi colegi, pentru colegii care nu participă. Comisia de la Veneţia, mâine, vine şi discutăm despre legile justiţiei, nu discutăm despre ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Cupşa, vreţi să interveniţi? Da. Fac precizarea că abuzul în serviciu nu se reglementează în această lege. Ca să înţeleagă şi presa. Vă rog, domnule Cupşa.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm. 1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul de la art. 146 1 alin. (1) lit. a), care vorbeşte despre probe şi indicii temeinice. Să înceapă votul. 58 de voturi pentru, 141 de voturi ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog... Domnule coleg, v-am dat cuvântul. Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Am înţeles. Bun. Mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul de la art. 139 alin. (3). Să înceapă votul. 58 de voturi pentru, 144 de voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da... şi propuneţi eliminarea.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Cupşa, am o rugăminte. Care este articolul? Marginal, cât?

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul de la art. 138 alin. (12). Să înceapă votul. 60 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a fost respins. Supun votului art. 138 alin. (12), în ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului art. 125 - martorul ameninţat - amendamentul PNL şi USR. Să înceapă votul. 60 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, 10 abţineri. Amendamentul de la art. 125 a fost respins. Supun ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul care vizează alin. (2 4 ) de la art. 116. Să înceapă votul. 57 de voturi pentru, 138 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a fost respins. Supun votului art. 116 ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Alineatele?

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul PNL şi USR, de eliminare a art. 94 alin. (1)-(4). Să înceapă votul. 57 de voturi pentru, 132 de voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost respins. Supun votului, ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul de eliminare, propus de Grupul PNL şi Grupul USR. Să înceapă votul. Rog colegii să ia loc în bănci, să putem continua votul. 51 de voturi ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Continuaţi! Vă rog! Suntem... deci la art. 3. Aveţi intervenţie? Uitaţi-vă pe amendamentele respinse. Înţeleg că PNL... aveţi...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Cupşa, vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzionaţi.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii din partea grupurilor? Nu. Suntem în procedură de urgenţă. În numele comisiei, vă propun ca timpul de dezbatere să fie 15 minute. Să înceapă votul. Cu 123 de ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Repet, discutăm de Codul de procedură penală. Domnul Nicolicea. Finalizăm dezbaterile din partea grupurilor parlamentare, apoi vă supun votului timpul de dezbatere şi începem ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am rugămintea la toate grupurile parlamentare să păstrăm solemnitatea şedinţei şi să ne abţinem de la declaraţii contrare Regulamentului. Grupul PMP. Domnul Paşcan. Vă rog. Aveţi cinci ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR. Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog!

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Fac precizarea că discutăm de Codul de procedură penală. O intervenţie de grup, domnule Cupşa. Bănuiesc, când ajungem la amendamente. Domnul Ion Stelian, din partea Grupului USR. Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă!

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Concluzia, doamnă, vă rog!

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, numai puţin, suntem la Codul de procedură penală! Vă rog.

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, A, la dezbateri generale, da! Suntem la... 2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Reexaminarea Legii pentru Codul de procedură penală... Reexaminarea Legii pentru modificarea şi... Da, doamnă Turcan, aveţi o problemă de procedură sau după ce...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa. Continuăm lucrările de astăzi ale şedinţei Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au ...

  17 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Sigur... Nu, am alte preferinţe, mulţumesc. (Discuţii.) Deci, domnule preşedinte, pentru a încheia această dezbatere, eu am fost cel care, în numele Grupului PSD, am spus că nu ne vom opune şi vom ...

  17 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Vreau să ridic în faţa dumneavoastră o chestiune de procedură. (Discuţii.) Mă puteţi urmări, doamnă? Eu v-am urmărit foarte atent.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Şi eu vă mulţumesc. Domnul Silviu Vexler, tot o chestiune de procedură. Vă rog, domnule coleg.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Declar şedinţa închisă. Invit colegii la şedinţa Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,49.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Bulai. Şi închidem şedinţa.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Şi ultimul vot, stimaţi colegi. 23. Moţiunea simplă iniţiată de 74 deputaţi; MS 3/2019. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Moţiunea simplă a ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Drept la replică. Domnule Dobre, vă rog frumos.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Grupul UDMR. Drept la replică, da, domnule Dobre, fără probleme. Domnul Szabó Ödön şi vă dau drept la replică. Se poate?

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, vreau să vă spun şi eu câteva cuvinte. România merge înainte nu prin atacuri la Curte. România are nevoie de un Cod administrativ. Am votat respingerea Codului, pentru că au fost nişte ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Olar. Domnule Olar, aveţi o problemă? Păi, v-aţi manifestat... Nu? Da. Mulţumesc. Păi, am crezut că aveţi o problemă de procedură. Domnul Paşcan, Grupul PMP. Vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da, da.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Este important să ai măcar un primar în toată România. Domnul Dobre. (Vociferări.) Este greu, trebuie să citim Constituţia, poate o schimbăm. Dar trebuie să ai măcar un primar sau un ales local în ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi? Nu. Şi ultima lege. 22. Legea privind Codul administrativ al României, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 681 din 6 noiembrie 2018, ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Legi organice. Respingeri. 19. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; Pl-x 485/2016. Comisia pentru agricultură ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da, explicarea votului, vă rog. Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră; Pl-x 178/2013. Comisia pentru transporturi propune ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Secţiunea a II-a. Legi ordinare. Respingeri. 5. Proiectul de Lege privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România; PL-x 536/2016. Comisia pentru buget şi ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Următorul vorbitor, domnul Varujan Pambuccian. Vă rog, din partea minorităţilor naţionale.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Păi, afişaţi, să anunţ rezultatul. Eu... (Vociferări.) Da, înţeleg că este o problemă tehnică. Vă rog, reluăm votul în cazul acestui proiect. Deci... să înceapă votul. (Vociferări. Probleme ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt şi alte chestiuni de procedură, intervenţii? Nu. Bun. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. (Domnul deputat Varujan Pambuccian solicită să ia cuvântul.) Am văzut, domnule Varujan Pambuccian. Facem un vot de control şi apoi vă dau ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat. Pauză cinci minute. Începem votul final.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Drept la replică, domnul Seidler. Vă rog. Fără îndoială, un parlamentar, dacă nu vrea să primească pensie specială, nu solicită. Vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu. Fiecare grup parlamentar a vorbit. Închidem. Avem vot final. Vă rog, domnule Băişanu.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Korodi. Vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Doamne fereşte!

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. (Vociferări.) E procedură de urgenţă. A vorbit din partea dumneavoastră. Domnule Seidler, vă rog. Grupul USR. Şi apoi domnul Korodi închide dezbaterea din partea UDMR. Vă rog, ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Dobre, vă rog. Înţeleg că este o intervenţie pe procedură. Da? Vă rog. Şi apoi domnul Seidler.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Roman. Primarii trebuie să aibă pensii speciale. Să vă intre bine în cap! Vă rog. Domnul Roman.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Dobre. Şi apoi domnul Korodi. Şi finalizăm şi ne vedem la ora 12,00 la votul final. Un vorbitor.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 13. Reexaminarea Legii privind Codul administrativ al României, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 681 din 6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă sunt? Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 12 amendamente admise. La titlul legii? De la 2 la 12 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbateri generale. Domnul Oprea, Grupul PNL.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte Solomon, vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, PL-x 132/2019. Cine îl ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt dezbateri generale? Nu. La titlul proiectului dacă sunt? Nu. La preambul, obiecţii? Nu. La articolul unic? Nu. Rămâne la votul final. Următorul.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului prelungirea programului până la PL-x 369/2018/2019. Să înceapă votul. 138 de voturi pentru, două voturi împotrivă. S-a prelungit programul până la Codul administrativ. Am finalizat ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Cu Codul administrativ. Până acolo vom merge. Da?

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Bun. Avem 21 de amendamente admise. (Vociferări.) Am prelungit programul să putem termina trei proiecte. Avem 21 de amendamente admise. La ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale dacă sunt? Nu sunt. A, domnul Ganţ! Vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Comisia pentru cultură, raport comun. Vă rog, doamnă. Doamna vicepreşedinte. Raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia pentru cultură.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, la PL-x 638/2018, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018. Domnule secretar de stat, vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Solicitare de retrimitere. Vă rog. Să înceapă votul. 56 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea a fost respinsă. Aţi încercat. Bun. Domnul Korodi. Vă rog. Domnul Korodi, ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului dumneavoastră acest amendament respins. 62 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă. A fost respins. Acesta a fost alin. (4). La alin. (7). Dacă se intervine? Nu. La art. 3 alin. (2). ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bun.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, La alin. (4) este acesta, nu?

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Supun votului amendamentul respins. Fiţi atenţi, supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 52 de voturi pentru, 83 de voturi împotrivă. A fost respins. Mergem mai departe. Da, vă rog, ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Am finalizat. Avem 7 amendamente respinse. Dacă articolul unic se susţine? Nu. La art. 1? Domnul Prisnel, vă rog. Deci la art. 2 aveţi dumneavoastră, da? Vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Să înceapă votul. 51 de voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respinsă propunerea. Am finalizat dezbaterile. Am avut toate grupurile parlamentare, au fost ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Propuneţi orice, haideţi, vă rog, pe procedură. Îmi spuneţi ce s-a încălcat pe procedură şi...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat. (Vociferări. Domnul deputat Petru Movilă solicită să ia cuvântul.) Nu e cu drept la replică. Mulţumesc. Domnul Ghizdeanu, vă rog. Da, procedură. Deci, domnule, dacă nu-mi ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Grupul ALDE, domnul Băişanu. (Vociferări.) E procedură de urgenţă, îmi pare rău.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. E procedură de urgenţă, stimaţi colegi. Grupul USR şi Grupul ALDE. Grupul USR, doamna Prună. (Vociferări.) Nu, USR nu a vorbit. (Vociferări.) Nu, nu, nu. Vă rog, vă rog. Şi domnul Băişanu mai ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi ultimul vorbitor - Grupul PSD, doamna Lia Olguţa Vasilescu.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Movilă Petru, PMP.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Oprea, vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. O să invit toţi colegii vorbitori. La final, domnul Ghizdeanu. Îl rog să se pregătească să răspundă tuturor întrebărilor puse de colegii parlamentari. Deci, domnul Năsui. Se pregăteşte al doilea ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Doamna Csép Éva, Grupul UDMR. Vă rog, doamnă.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Vîlceanu.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Lazăr. Şi apoi, la dezbateri, domnul Vîlceanu. Raportul Comisiei pentru buget, domnul preşedinte Lazăr.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"; PL-x ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Raport fără amendamente. Rămâne la votul final.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Victor Paul Dobre, Grupul PNL, vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bejinariu, vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt intervenţii. Raport fără amendamente. Rămâne la votul final.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Comisia pentru apărare?

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, O retrimitem. Bun. Supun votului retrimiterea. Să înceapă votul. Dar în acelaşi timp, Guvernul, - este domnul Ghizdeanu - haideţi să pregătim un proiect de lege cap-coadă, trece prin Senat şi ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Ganţ, vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Voi supune votului retrimiterea, dar problema de fond n-o rezolvăm aşa. Pentru că, repet, între forma venită de la Senat, care avea un articol - şi cel puţin două grupuri parlamentare, PNL şi ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Varujan Pambuccian.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Ion Stelian.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Simionca. Vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Leoreanu, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnule Márton Árpád, vă rog.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Întâi raportul şi apoi domnul Árpád. Domnule Popa, vă rog, raport comun din partea celor două comisii - Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul. 17 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă şi 16 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Mai departe. Domnul Olar. Nu mai vreţi? Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bine. Să înceapă votul. A fost balotaj la un moment dat. 61 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Rămâne să-l discutăm. Domnul Korodi, ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Termen cât? O săptămână?

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul. 120 de voturi pentru. În unanimitate a fost retrimisă poziţia 11. Domnul Varujan Pambuccian. Vă rog, din partea minorităţilor.

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Este vorba de un raport comun al Comisiei pentru industrii şi al Comisiei pentru agricultură, da?

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Cu raport de la cele două comisii, de la Comisia pentru industrii şi de la Comisia pentru mediu, da? Să înceapă votul. 98 de voturi pentru, 21 de abţineri. A fost retrimis două săptămâni. Vă ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa noastră de plen. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 157. Până la ora ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Am finalizat aici. Vă mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Mâine dimineaţă, 8,30 - declaraţii; la 10,00 începe plenul; la 12,00 - vot final. Mulţumesc ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi ultimul proiect de lege, stimaţi colegi. 89. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; PL-x 338/2016. Din ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. Da. A fost respinsă propunerea dumneavoastră. 28 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă. Deci rămâne cu propunere de respingere, mâine, la votul final.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da, domnul Andronache, vă rog.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Roman. Şi apoi, domnul Paşcan.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Dobrovici-Bacalbaşa. Numai puţin, pe rând. Şi apoi, domnul Roman. Vă rog, domnul Bacalbaşa. Vă rog.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg. Declaraţii, mâine dimineaţă. Vă rog.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Daniel Gheorghe, vă rog, Grupul PNL.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Următoarea. 88. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 502 din Codul fiscal; Pl-x 459/2016. Tot domnul Lazăr. Vă rog.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final, mâine, la 12,00.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Următoarea. 87. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal; Pl-x 385/2016. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru buget. Domnul ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Rămâne la votul final.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 86. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere; Pl-x 379/2016. Raport de la Comisia pentru industrii şi de la Comisia pentru ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Rămâne la votul final, pentru mâine, la ora 12,00.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe. 85. Propunerea legislativă privind instituirea titlurilor naţionale; Pl-x 409/2014. Avem raport de la Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru cultură. Cine prezintă raportul? Da, vă ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, 84. Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse; Pl-x 442/2016. Doamnă Violeta Răduţ, dumneavoastră prezentaţi? Da. Sunteţi de ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Mai departe. Rămâne la votul final; propunere de respingere.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe. 83. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; Pl-x 485/2016. Da, raport comun, Comisia pentru agricultură ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Szabó Ödön, vă rog, la dezbateri generale. Vă rog, domnule coleg.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Următoarea. 82. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local; Pl-x 409/2016. Avem raport de la Comisia pentru ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe. 81. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor; PL-x 418/2009. Domnul... Comisia pentru industrii? Vă rog. Domnule ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt. Rămâne la votul final.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mai departe. 80. Propunerea legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar, precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă; Pl-x 222/2015. Raport ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Intervenţii? Nu sunt.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Următorul. 79. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996; PL-x 105/2016. Comisia pentru industrii? Da, vă rog, domnule deputat. Domnule Toma, vă rog, ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final; propunere de respingere.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Următoarea. 78. Pl-x 178/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. Comisia pentru ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă anunţ că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 - PL-x 76/2019 - termenul de dezbatere şi vot final a fost depăşit, deci se consideră adoptat tacit.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final, mâine, la 12.00.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan, Grupul PMP. Vă rog, domnule deputat, aveţi două minute.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Dobrovie. Se pregăteşte domnul Paşcan, de la PMP.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Bulai, USR. Se pregăteşte domnul Dobrovie, de la PNL, al doilea vorbitor.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Socotar, primul vorbitor de la PSD. Se pregăteşte domnul Bulai.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. La dezbateri? Domnule Roman, vă rog.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Următoarea. 77. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român"; Pl-x 97/2016. Da, vă rog. Avem raport din partea Comisiei pentru administraţie, cât şi a Comisiei ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, rămâne la votul final de mâine; propunere de respingere.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Pentru toţi colegii, propunerile de respingere încep la poziţia 76 din ordinea de zi. Da? Ca să puteţi urmări. 76. Proiectul de Lege privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Tot două săptămâni. Veniţi puţin. Tot două săptămâni. Să înceapă votul. Două săptămâni. 90 şi 94, da? Bun. Cu 131 de voturi, cu unanimitate, a fost... 90 şi 94 - amândouă - au fost retrimise, două ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Leoreanu, numai puţin...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Două săptămâni. Să înceapă votul. 114 voturi pentru. Unanimitate. A fost aprobată.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă rog, domnule Leoreanu, pentru ce perioadă? Cât? Două săptămâni?

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, De la 76...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa Camerei. Declar deschisă şedinţa Camerei Deputaţilor. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 234 de ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Voi da citire Declaraţiei Parlamentului României, cu ocazia aniversării a 15 ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică şi 70 de ani de ...

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru. Am finalizat dezbaterile. Închidem aici şedinţa. Votul asupra moţiunii simple - miercuri, la votul final. Seară bună, numai bine! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,40.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Îl invit pe domnul... (Domnul deputat Petru Movilă solicită să ia cuvântul.) Îmi pare rău, domnule Movilă, colegul dumneavoastră a vorbit un minut ...

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, vă rog.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Asta este.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Aşa să fie, domnule Băişanu. Grupul PMP, aveţi două minute. Domnul Simionca, vă rog.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, V-am dat! Alianţa funcţionează, domnule coleg!

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, De la PSD... Numai puţin, domnule coleg! Finalizaţi! Mai daţi-i de la PSD!

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Grupul ALDE. Domnule Băişanu, vă rog. Aveţi trei minute, domnule coleg.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Continuăm. Grupul UDMR. Vă rog, domnul deputat Benedek Zacharie. Aveţi patru minute, domnule coleg. Vă rog.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, vă rog!

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, În continuare, domnul Bulai. Vă rog. Mai aveţi două minute şi 37 de secunde, domnule Bulai.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul USR. Aveţi cinci minute. Primul vorbitor, domnul Drulă. Cel de-al doilea, domnul Bulai.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Suciu, cel de-al doilea vorbitor de la PSD. Vă rog.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. În continuare, Grupul PSD. Dau cuvântul, pentru început, domnului deputat Boboc. Cel de-al doilea vorbitor - domnul Suciu. Aveţi 24 de minute, domnule coleg. Rog stafful ...

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Cel de-al doilea vorbitor din partea Grupului PNL, domnul deputat Marius Bodea, vă rog. Stafful tehnic, continuaţi timpul, până la... Au 11 minute.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru. Începem dezbaterile. Grupul parlamentar al PNL. Sunt doi vorbitori. Primul - domnul Bode. Aveţi 11 minute. Domnul Bode şi domnul Marius Bodea. Vedeţi cum vă... Aveţi ...

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul ministru Răzvan Cuc. Vă rog, domnule ministru, aveţi cuvântul.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. La punctul 3 al ordinii de zi avem dezbaterea moţiunii simple, iniţiate de 74 de deputaţi. Potrivit art. 190 din Regulament, întreb dacă vreunul dintre semnatari îşi ...

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, În continuare, o invit pe doamna deputat Cristina Iurişniţi, pentru a prezenta o declaraţie cu prilejul Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului. Vă rog, doamnă deputat.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul. 112 voturi pentru, un vot împotrivă, 13 abţineri. Propunerea a fost adoptată. Alte intervenţii procedurale dacă sunt? Nu sunt.

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Două săptămâni, da?

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Termen, până mâine. Cele două comisii... Miercuri îl avem pe ordinea de zi. Să înceapă votul. 72 de voturi pentru, 32 de abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Proiectul de Lege a fost retrimis ...

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Îl invit pe domnul Buican să ia loc, să putem începe şedinţa. Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa noastră de astăzi. Bună ziua, stimaţi colegi! Declar deschisă ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Invit colegii la şedinţa de Birou permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,30.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 17. Proiectul de Lege privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 503/2018. Comisia pentru buget şi Comisia pentru politică ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 9 Proiectul de Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc; PL-x 439/2018. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 251 de voturi pentru, două ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. 8. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 66 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, A fost adoptată. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Chichirău, Grupul USR.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Poziţia 2. Proiectul de Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate; PL-x 574/2018. Comisia pentru administraţie şi Comisia ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Vass Levente. Vă rog. Grupul UDMR.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Păi, v-am dat cuvântul, în ordinea înscrierilor. Acum... Îi dau şi domnului, ca iniţiator. Vă rog.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc. Domnule Lupaşcu, luaţi loc, să putem începe sesiunea de vot final. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O aştept. Secretariatul General, vă rog. Va fi discutată în Biroul permanent. Mulţumesc.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe sesiunea de vot final. Facem un vot de control, stimaţi colegi, şi apoi liderii grupurilor să verifice prezenţa. Rog colegii să ia loc. Vot de control. Să ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Avem nouă amendamente. La titlul legii? Nu. De la 2 până la 9, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Ne oprim aici. La ora 12,00 ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe, la dezbateri generale.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog. (Domnul deputat Tinel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Tinel! Raportul prezentat de Comisia juridică. Domnul Costel Dunava. Vă rog. Raport comun - Comisia juridică şi ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 35. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice; PL-x 383/2018. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat de ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule Leoreanu. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final. A, domnul Leoreanu! Vă rog.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Comisia pentru buget? Colega noastră, doamna deputat Ioana Bran. Vă rog, prezentaţi raportul.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 34. Este vorba de Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; PL-x 583/2018. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Trecem la raport, care are 7 amendamente. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 până la 7, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Mai avem 10 minute. Avem timp de încă un proiect.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vreau să vă spun şi eu câteva cuvinte, în calitate de iniţiator. (Coboară la tribună.) Mulţumesc, stimaţi colegi. Îmi spunea domnul preşedinte Iancu să am grijă ce spun. Oricum, se păstrează şi până ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Sitterli, cel de-al doilea vorbitor de la Grupul PNL.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ion Stelian, Grupul USR.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Dezbateri generale. Domnul Andronache.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale; Pl-x 140/2019; lege organică. Comisia juridică. Vă rog.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor? Nu mai sunt. Neavând amendamente, rămâne la votul final.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Neagu, vă rog, dezbateri generale.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Ioana Bran. Vă rog, prezentaţi raportul, doamnă. Raport din partea Comisiei pentru buget.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Avem 4 amendamente admise. Titlul legii. Dacă sunt intervenţii? Nu. La articolul unic? La 3 marginal? 4 marginal? Rămâne la votul final.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Domnul Neagu, vă rog, la dezbateri generale.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Comisia pentru buget. Vă rog, doamna deputat Ioana Bran.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică; PL-x ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Rămâne la votul final. Caracter ordinar, neavând amendamente.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Doamna Mînzatu, Grupul PSD. Vă rog, doamnă deputat.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, La dezbateri generale, domnul Neagu, vă rog, Grupul PNL.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Comisia pentru buget, vă rog. Doamna Ioana Bran, de la Satu-Mare.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 31, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 47 de amendamente. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 10, ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Cu observaţiile doamnei deputat care a prezentat raportul, începem dezbaterea. Domnul Vasile Varga, Grupul PNL. Vreţi să mai şi interveniţi, doamnă Burciu? Nu. Nu, că v-aţi bifat... Da. ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Avem raport comun, al celor două comisii, Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru buget. Numai puţin, domnule Varga, să ne prezinte raportul şi apoi... Comisia... Repet, Comisia ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Lege privind societăţile mutuale de asigurare; PL-x 503/2018. Guvernul? Guvernul? De la Guvern susţine cineva proiectul? Nu îl susţine. Văd că... Bugetul? Finanţele? Nu-l aveţi pe ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. La titlul legii. Intervenţii? Nu. Art. 1? Art. 2? 3? Adoptate. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Bacalbaşa, vă rog, Grupul PSD.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnule Bichineţ, vă rog.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Continuăm.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Păi, raportul îl am de la dumneavoastră. Veniţi puţin! (Discuţii la prezidiu.)

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule... domnule coleg...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, ... vinului românesc.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Păi, da, dar, repet, amendamentele comisiei dumneavoastră - "a vinului româneşti", în prima... (Discuţii în sală.) Chestiune de gramatică.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg, urmăriţi-mă puţin. Înţeleg că dumneavoastră aţi aprobat 4 amendamente. Ceea ce mă intrigă pe mine este faptul că dumneavoastră aţi aprobat "vinului româneşti". Ori este "vinurilor ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Comisia pentru agricultură. Domnule Păle, sunteţi de serviciu azi, vă rog, prezentaţi raportul.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, S-a mutat, este pe poziţia 7 1 - Proiectul de Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc; PL-x 439/2018. Iniţiatorii? Domnule Mohaci, vă rog. Apoi Comisia pentru ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu. Avem 4 amendamente. La titlul legii? 6 6 ? 3? 4? Mulţumesc. Intervenţii? Nu mai sunt. Rămâne la votul final. ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 4... A, domnul Magyar, vă rog. Vă rog, domnule coleg, Grupul UDMR.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Rog Comisia pentru agricultură. Domnule vicepreşedinte Dănuţ Păle, vă rog, prezentaţi raportul.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă mai sunt intervenţii? Nu. Avem 8 amendamente admise. Dacă la titlul legii, observaţii? Nu. Art. 1? 2? 3? Până la 8, dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Are caracter ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Domnul Vass Levente. Vă rog, domnule coleg.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Varga Glad-Aurel, de la PNL. Vă rog, domnule deputat.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Buicu, numai puţin. Rog Secretariatul tehnic să afişeze pe ecranul din spatele meu Pl-x-ul respectiv, să ştie toţi colegii despre ce discutăm. Este vorba despre Pl-x 751. A fost retrimis, de ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Rog...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Rog...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Deci domnule deputat, solicitarea Grupului PSD a fost de a retrimite, pentru o jumătate de oră, şi Comisia juridică să lucreze în paralel cu plenul, într-o jumătate de oră. Aici suntem. Deci ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 4 1 . Propunerea legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Păi toţi... Şi dumneavoastră, şi colegii dumneavoastră, liderii de grup, la începerea şedinţei... Suntem la începerea şedinţei, fără a intra în dezbatere, domnule coleg. N-am intrat în dezbatere pe ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Deci, domnule coleg, din respect pentru dumneavoastră, eu respect Regulamentul. Vă repet. (Vociferări.) Numai puţin... Dumneavoastră citiţi acolo - când discutăm la dezbatere pe ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul. 83 de voturi pentru, un vot împotrivă, 33 de abţineri. Adoptată. Mai departe. Domnul Andronache, vă rog, Grupul PNL.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, PL-x 122, da?

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi următoarea propunere.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, 113 voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. Adoptată.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, că dăm vot la fiecare. Să înceapă votul. O voce din sală : Poziţia?

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. 110 voturi pentru. Unanimitate. Adoptată.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Două săptămâni. La comisia de agricultură, bănuiesc.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi solicitaţi retrimiterea, da?

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Alte intervenţii din partea dumneavoastră, stimaţi colegi? Domnul Lupaşcu, vă rog.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 110 voturi pentru, o abţinere. A fost adoptată şi această propunere.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Două săptămâni, da?

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă sunt?

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) După... Suntem în procedură de vot. Şi apoi putem comenta. 94 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, o abţinere. A ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Simonis.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Erau la "diverse", domnule deputat. Bun.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Bine. PL-x 439. OK. Să înceapă votul. 101 voturi pentru, o abţinere. Adoptată. Mai departe. Domnule Stelian Ion, doriţi să interveniţi? La ordinea de zi. Vă rog.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, De la ce poziţie?

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, numai puţin. 93 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptată. Şi, vă rog, a doua propunere.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Oricum, eram... Este vorba despre raport comun - Comisia pentru apărare, Comisia pentru administraţie, da?

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de plen. Continuăm dezbaterile, stimaţi colegi. Şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 122. Programul ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Este ora 10,00. Vă anunţ că următorii colegi - doamna Mirela Furtună, Anişoara Radu, Bianca Gavriliţă, Alina Teiş, Luminiţa Jivan, Ionela Dobrică, Ştefan Muşoiu, ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi ultimul vorbitor - doamna deputat Roxana Mînzatu, de la Braşov.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, V-am rugat să concluzionaţi, doamnă.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă, vă rog.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Elena Hărătău. Se pregăteşte doamna deputat Roxana Mînzatu, de la Braşov.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai e puţin până pe 26 mai! (Vociferări.) Domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu. Vă rog. Se pregăteşte doamna Elena Hărătău, de la PSD. Dau cuvântul tuturor colegilor.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ioan Dîrzu. Se pregăteşte domnul Laurenţiu Leoreanu, de la PNL. Vă rog.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Dănuţ Bica. Vă rog, domnule deputat. Se pregăteşte domnul Ioan Dârzu, de la PSD.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Elvira Şarapatin. Se pregăteşte domnul Dănuţ Bica, de la PNL.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit pe domnul Adrian-Octavian Dohotaru. Se pregăteşte doamna Elvira Şarapatin, PSD, Gorj.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe colega noastră, doamna Angelica Fădor. Se pregăteşte domnul Adrian Dohotaru.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Marica. Se pregăteşte, de la PNL, doamna Angelica Fădor.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Oana Bîzgan, din partea deputaţilor neafiliaţi. Îl invit să se pregătească pe domnul Petru-Sorin Marica.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Cristina Iurişniţi. Doamnă Iurişniţi? Sunteţi la telefon. Vreţi să veniţi la... Bine. Până terminaţi de vorbit... Veniţi? Se pregăteşte doamna Bîzgan.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit pe colegul nostru, domnul Biro Istvan. Se pregăteşte, de la USR, doamna Cristina Iurişniţi.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş. Se pregăteşte Biro Istvan de la UDMR.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Camelia Gavrilă. Se pregăteşte doamna Florica Cherecheş.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Constantin Codreanu. Se pregăteşte doamna Camelia Gavrilă.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Mariana-Venera Popescu. Se pregăteşte domnul Constantin Codreanu.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Antoneta Ioniţă, PNL. Se pregăteşte Mariana Popescu, minorităţi.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Mihaela Huncă. Se pregăteşte doamna Antoneta Ioniţă, de la PNL.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Vasile Cocoş, PSD. Se pregăteşte doamna Mihaela Huncă, de la neafiliaţi.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu, de la ALDE. Se pregăteşte domnul Vasile Cocoş, de la PSD. Domnul Florinel Stancu, de la PSD, a depus scris.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe colegul nostru, domnul Corneliu Bichineţ. Se pregăteşte domnul Daniel Olteanu, de la ALDE.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Daniel Popescu. Se pregăteşte domnul Corneliu Bichineţ.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Îl invit, în continuare, pe colegul nostru, Dragoş Zisopol. Se pregăteşte domnul Daniel Popescu, de la USR.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bende Sándor. Se pregăteşte domnul Dragoş Zisopol.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa noastră consacrată declaraţiilor politice. Pentru început, au depus în scris, de la PSD: Aida Căruceru, Alexandru Rotaru, Georgeta Holban, ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, declar şedinţa închisă. Ne vedem miercuri dimineaţă, 8,30, la declaraţii politice. Seară bună! Spor la comisii, mâine! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,40.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Turcescu? O interpelare. Nu este. Domnul Claudiu Roman? Una. Doamna Cristina Trăilă? O interpelare. Domnul Constantin Codreanu? 3. Domnul Antal István? Vă rog, aveţi o ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Mai precis, de la Turda. Mergem mai departe. Domnul Vlad Duruş? Aveţi o interpelare. Domnul Năsui şi domnul Tudor Pop nu sunt în sală. Vă rog, aveţi două minute, domnule ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu aştept să ne încadrăm, totuşi, în două minute. Mulţumesc. 3... 4 minute, domnule coleg. O rog pe colega mea, doamna Cristina Burciu. Aveţi o interpelare. Aveţi două minute, doamnă deputat, s-o ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Daniel Popescu, USR? Doriţi să interveniţi? Nu. Doamna Cristina Prună? O interpelare. Doreşte? Nu. Domnul Cristian Seidler? O interpelare. Domnul Ungureanu? Aveţi o interpelare. Vă rog, ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă. Continuăm. Domnul Ioan Sorin Roman? 4 interpelări. Domnul Dumitru Lovin? Vă rog, domnule Lovin. Aveţi 8 interpelări. Una, prezentată pe scurt.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Carmen Holban, PSD? Vă rog, doamnă deputat, aveţi o interpelare. Prezentaţi-o pe scurt. Vă rog.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Lupescu, vă rog, vizavi de interpelarea depusă împreună cu domnul Ion Stelian şi cu domnul Barna. Vă rog, foarte scurt.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mergem mai departe. Doamna Elena Hărătău? Vă rog, doamnă deputat de la Bacău. Două interpelări. Una o prezentaţi. Vă rog, doamnă colegă.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Mergem mai departe. Doamna Cristina Iurişniţi? O interpelare. Domnul Daniel Olteanu, de la ALDE? Două. Doamna Venera Popescu? Una. Nu. Doamna Beatrice Tudor? O interpelare. Domnul Andrei ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule ministru, să ştiţi că domnul Budăi chiar v-a urmărit, domnule Toma, ca să ştiţi. A fost cu ochii pe dumneavoastră. Mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Andrei Pop? Două interpelări. ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Mergem mai departe. Domnul Sorin Bumb? Dumnealui are două interpelări. Nu. Doamna Cosma Lavina. Are o interpelare. Doreşte? Nu. Domnul Lucian Viziteu - o interpelare. ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Acum începem cu prezentarea pe scurt a interpelărilor. Colegii mei, care doresc să intervină, să-şi facă prezenţa, să facă apel, să le pot... Domnul George Şişcu, de la PNL - două interpelări. ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Aţi şi înmânat domnului deputat. E mulţumit. Vreţi să răspundeţi, să comentaţi? Nu. E mulţumit domnul deputat. Şi ultima. Era o întrebare adresată de domnul Petreţchi, dar, din ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, ... domnule secretar de stat. Vă rog, îi înmânaţi domnului deputat şi răspunsul. Mulţumesc. Mergem mai departe. Aveţi... domnul deputat Paşcan... nu este prezent. Este prezent domnul Mihai Chirică, ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul deputat Vlad, vă rog. Nu? Nu doriţi? A, nu doriţi să interveniţi? Nu. Bun. Mergem mai departe. Nu doreşte domnul deputat. Mai departe. Domnul deputat Popescu are o interpelare adresată ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Haideţi să începem, stimaţi colegi! Prima dată avem răspunsuri la întrebările adresate de dumneavoastră. Domnul deputat Nicolae Andrei, de la PSD, are o întrebare adresată Ministerului Culturii. Este ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Este ora 17,00. Am finalizat aici. Pauză cinci minute şi vom continua cu răspunsurile din partea Guvernului la întrebările şi ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru transporturi. Cine prezintă raportul? Domnule Simonis, prezentaţi dumneavoastră raportul Comisiei pentru transporturi. Haideţi să încheiem astăzi!

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nefiind intervenţii la dezbateri generale, rămâne la votul final, având caracter ordinar. Şi nu sunt amendamente. Următorul ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 27. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alte intervenţii dacă sunt? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final, fiind un raport fără amendamente. Următorul.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Neagu. Vă rog. Grupul PNL.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru buget, vă rog.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 26. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea Anexei nr. 1 la ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 10 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 10 dacă sunt ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "Investeşte în tine"; PL-x 474/2018; procedură de ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Aţi depăşit timpul. Mergem mai departe. Avem patru amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. 1 marginal? 2? 3? Am finalizat dezbaterile. Are caracter ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Tinel Gheorghe, la dezbateri generale. Vă rog, Grupul PNL.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 18. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 9 alin. (2 1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu sunt. Avem 78 de amendamente admise şi 8 amendamente respinse. Dacă amendamentele respinse... Articolul 6 se doreşte să fie susţinut? ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Lungu Tudoriţa, Grupul PNL.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Călin, de la Craiova. Vă rog. Raport comun, Comisia pentru mediu şi Comisia pentru administraţie.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate; PL-x 574/2018. Guvernul, vă rog. Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi raport comun Comisia ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Următorul.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Floroiu. Sunteţi şi iniţiator. Din partea Grupului PSD, la dezbateri generale. Vă rog.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Rămâne la votul final. Propunere de respingere.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Raport comun Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică. Domnule Roman, vă rog, prezentaţi raportul de respingere.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Cinci minute, domnule Márton!

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 9. Propunerea legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918; Pl-x 732/2018. Dacă din partea iniţiatorilor ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 69. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 68. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; Pl-x 719/2018. Şi în cazul acestei propuneri legislative ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 64. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Avem 5 amendamente admise, stimaţi colegi. Lucrăm pe raportul venit de la Comisia pentru sănătate. La titlul legii ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Grupul USR. Domnul Pop Rareş. Vă rog, domnule deputat.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul UDMR, domnul Szabó Ödön. Vă rog, domnule deputat.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL. Vă rog. Doamna Antoneta Ioniţă. Vă rog, doamnă.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă colegă. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Domnul Buicu. Se pregăteşte doamna Ioniţă Antoneta, de la PNL. Vă rog.

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 690/2018. Dacă în numele iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Vă rog. Din partea ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Salutăm prezenţa şi sper că unii dintre aceşti tineri, în urma dezbaterilor de astăzi, vor alege această meserie de parlamentar. Deci sper să avem o conduită corespunzătoare. Vă mulţumesc. Până la ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de plen. Deschid şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, 12 1 . Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte grupuri care doresc să-şi exprime poziţia? Nu mai sunt. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Următorul.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Tinel Gheorghe, ca să finalizăm. Şi apoi va conduce domnul vicepreşedinte Nicolicea.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD. Un singur vorbitor de grup. Domnule Simion, este procedură de urgenţă. Un vorbitor de grup.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Domnul Cornel Zainea. Vă rog. Grupul USR. Vă rog, domnule coleg.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, 12. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, O săptămână la Comisia pentru agricultură. Faceţi raport şi să prezentăm săptămâna viitoare, dacă îl avem. Da? Bun. Supun votului retrimiterea la Comisia pentru agricultură. Să înceapă votul. 161 de ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului art. 9 alin. (2), amendamentul respins. Să înceapă votul. 56 de voturi pentru, 101 voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului dumneavoastră art. 9 alin. (2), formularea ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 56 de voturi pentru, 105 de voturi împotrivă. A fost respins. Acum supun votului dumneavoastră art. 5 în formularea comisiei. Să înceapă votul. 106 voturi pentru, 52 de voturi ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul dumneavoastră. Treceţi în bancă. (Vociferări.) Da. Vă mai dau cuvântul. Să înceapă votul. Amendament respins. 52 de voturi pentru, 89 de voturi împotrivă, 12 abţineri. A ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Adică art. 4 alin. (1).

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Laurenţiu-Dan Leoreanu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, să finalizăm. Şi apoi domnul Leoreanu. Am finalizat dezbaterile. Avem 15 amendamente admise şi 7 ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Bichineţ, vă rog.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Suciu, vă rog. Şi se pregăteşte domnul Bichineţ.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Botez. Al doilea vorbitor de la Grupul USR. Se pregăteşte domnul Matei Suciu.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Din partea Grupului USR sunt doi vorbitori. Aveţi cinci minute. Domnul Năsui şi domnul Botez.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, La dezbateri generale, domnul Neagu, Grupul PNL.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Comisia, vă rog. Raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia pentru politică economică. Vă rog, prezentaţi raportul.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei Naţionale pe termen lung "România 2040"; PL-x 433/2018; caracter ordinar. Vă rog, domnule ministru. Guvernul, prezentaţi ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb colegii, dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? (Rumoare.) Da, rog colegii din stafful tehnic, să apară pe ecran numărul PL-x, să poată şti toţi colegii, atunci când ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, raportul. Domnule Şovăială, vă rog. Raportul Comisiei pentru administraţie.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, stimate coleg. Alte intervenţii? Nu sunt. Avem 54 de amendamente. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La art. I? De la 2 marginal la 30, intervenţii? De la 31 la 54? Rămâne ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii de ordin general? Domnul Márton Árpád, vă rog, Grupul UDMR.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, 7. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 451 din 28 iunie 2018, ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, 138 de voturi pentru, un coleg nu votează. Adoptată. Alte intervenţii la ordinea de zi dacă sunt? Nu. Bun. Haideţi să începem!

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, numai puţin. (Vociferări.) Asta vă spun. Nu a trecut de plen. Deci, vă rog, reluaţi votul. Să înceapă votul. (Vociferări.) 88 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abţineri. ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog. Da, vă rog, domnul... (Vociferări.) N-a trecut de plen, deci era... (Vociferări.) Nu a trecut de plen. (Vociferări.) Nu a trecut de plen, asta vă spun. (Vociferări.)

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. (Vociferări.)

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, PL-x 430? Da. Să înceapă votul. Cu 117 voturi pentru şi două abţineri a fost adoptată propunerea dumneavoastră. Punctul 5 a fost retrimis comisiei. Luaţi bucată cu bucată, adică proiect cu proiect, ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Prima...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Supun votului propunerea Grupului PNL. Mai aveţi şi altă solicitare? Da. Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptată.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Este Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea acestei comisii de anchetă. Deci acum este pe poziţia 30 acum şi solicitaţi mutarea pe poziţia 14 1 , da?

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Eu nu pot decât să supun votului retrimiterea. Să înceapă votul. 43 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă. A fost respinsă solicitarea Grupului USR. Mai departe. Domnule Leoreanu, vă rog. Domnule ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Dumneavoastră puteţi face ce vreţi. Eu vă spun că avem un raport de la 3 comisii. Lucrurile acestea trebuiau invocate când s-au discutat în cele 3 comisii. Supun votului retrimiterea. (Domnul ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Văd că avem un raport de la 3 comisii - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Bun. Să înceapă votul privind scoaterea... (Vociferări.) Păi, nu, ... ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Popescu, de la USR, vă rog.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul, vă rog. 119 voturi pentru, 13 abţineri. Adoptată. Mai departe, vă rog.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, OK. Cu raport de la cele două comisii - Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie. Să înceapă votul. 91 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 38 de abţineri. Adoptată. Mai departe.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Lupaşcu... Şi rog liderii de grup, atunci când prezintă, să prezinte titlul proiectului, poziţia la care proiectul respectiv se găseşte, şi solicitarea urgenţei. Deci la fiecare poziţie ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Da. Suntem în procedură de vot. Şi vă dau cuvântul. Vă rog. Suntem în procedură de vot. Şi vă dau cuvântul. Să înceapă votul. ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Păi, nu, e adus mai în faţă, de pe poziţia... Cere urgentarea, în şedinţa de astăzi, pe raportul... Deci, domnule Lupaşcu, precizaţi la fiecare... Deci aducem de pe poziţia - cât este, pe poziţia...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Supun votului propunerea viceliderului, a domnului Victor Paul Dobre. Să înceapă votul. Cu 43 de voturi pentru şi 79 de voturi împotrivă a fost respinsă propunerea Grupului PNL. Mai ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Zisopol. Să înceapă votul. 104 voturi pentru. Unanimitate. Adoptată. Mai departe. Domnul Victor Paul Dobre, vă rog, Grupul PNL.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm cea de-a doua parte a şedinţei noastre. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi 174 de deputaţi. Până la ora 11,30 avem dezbateri asupra problemelor înscrise pe ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai întreb dacă sunt colegi care vor să mai prezinte declaraţiile sau intervenţiile? Nu. În aceste condiţii, declar închisă prima parte a şedinţei noastre. Ne vedem după ora 10,00 la ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Alina Teiş, PSD, Mehedinţi.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Victor Paul Dobre. Vă rog, domnule coleg. Cei din urmă vor fi cei dintâi. Nu, domnule Dobre?

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Alexandru Rotaru, PSD. Se pregăteşte domnul Victor Paul Dobre, PNL, Galaţi.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Niţă. Şi se pregăteşte domnul Alexandru Rotaru, de la PSD.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Bumb. Se pregăteşte domnul Mihai Niţă, de la ALDE.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Independent, da, da. Doamna Şarapatin. Se pregăteşte domnul Sorin-Ioan Bumb, de la Alba, PNL. Domnule Dobre, aşteptaţi. Vă rog, doamnă.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit pe colegul nostru, domnul Adrian Dohotaru. Se pregăteşte, de la Grupul PSD, doamna Elvira Şarapatin, de la Gorj.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Florica Cherecheş, Grupul PNL. Staţi puţin, să vedem pe cine mai avem. Avem pe domnul Dohotaru, de la neafiliaţi. Se pregăteşte.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Niţă. Se pregăteşte doamna Florica Cherecheş, PNL, Oradea. Bihor, mai bine zis. Domnule Bumb, femeile au întâietate.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Mihaela Huncă. Se pregăteşte domnul Nicu Niţă, de la Brăila, PSD.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Îl invit pe domnul Magyar Bálint, de la UDMR. Se pregăteşte doamna Huncă. Aţi venit, da? Bun. Doamna Huncă.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Daniel Olteanu, de la ALDE. De la Grupul UDMR, domnul Magyar Bálint, vă rog, vă pregătiţi.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. De la Bistriţa, asta spuneţi, aşa. Vă rog, domnul Vasile Gudu. Se pregăteşte domnul Daniel Olteanu, de la ALDE.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Doamna Adriana Pană, PSD. Se pregăteşte domnul Victor Paul Dobre, de la PNL. Nu vreţi? Mai târziu, bine. Staţi puţin, de la PNL... da, îl văd, domnul Gudu. Domnule Vasile Gudu, ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Longher, sunteţi pregătită? Da, vă rog. Doamna Huncă nu e în sală. O invit pe doamna deputat Victoria Longher, din partea minorităţilor naţionale.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Bende Sándor, de la UDMR. Se pregăteşte doamna Mihaela Huncă.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Corneliu Bichineţ. Se pregăteşte, din partea Grupului UDMR, domnul Bende Sándor.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Daniel Popescu, USR. Se pregăteşte colegul nostru, Corneliu Bichineţ.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. O invit pe doamna Antoneta Ioniţă, de la PNL. Se pregăteşte domnul Nicolae Popescu de la USR. Au depus în scris de la PMP: Eugen Tomac, Adrian Todoran, Constantin Codreanu, Petru Movilă, ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa noastră, este 8,30, consacrată declaraţiilor politice. Din partea Grupului PSD au depus în scris: Viorel Stan, Aida Căruceru, Camelia Gavrilă, ...

  18 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Stimaţi colegi, Tocmai am avut o şedinţă de Birou permanent în care am stabilit foarte clar - şi domnul vicelider Andronache a participat - în această săptămână, vicepreşedintele de ...

  13 martie 2019
  propunere legislativă, BP178/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă

  13 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 140/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă, asta voi face. Voi cere un vot. Şi va fi vot nominal, în care vor apărea cei care sunt prezenţi în sală, da? Mulţumesc. Deschid sesiunea de vot. Facem verificarea votului. Da? Să înceapă ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Nu aveam secretari, doamnă! Aţi văzut...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Doamna Pună. Vă rog.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Este ora 12,00. Vă rog, doi secretari, să putem continua. Domnul Zisopol... Să avem al doilea secretar! Da, doamnă, procedură. Vă rog.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Constat că a fost citit şi acest COM, dar nu se poate dezbate. Rămâne pentru când vom fi în program. Suntem în afara programului. În acest moment suspendăm dezbaterile, până la ora ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă, foarte bine.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Treceţi în bancă.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă. Deci programul e... uitaţi-vă şi dumneavoastră, este ora 11,40. Deci nu mai puteţi... suntem în afara programului. Puteaţi la 11,29. Mulţumesc.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da... Doamnă....

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Deci...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, S-a...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Deci, doamnă Prună, numai puţin.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă, suntem în afara programului. Dumneavoastră puteaţi să solicitaţi...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Cel puţin 3 grupuri parlamentare nu sunt prezente, mi se pare normal să... toate grupurile. (Vociferări.)

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Pauză de consultări - 5 minute. (Aplauze. Rumoare.) Mulţumesc. Pauză de consultări - 5 minute.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, doamna Prună, din partea Grupului USR. Vă rog, doamnă.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. A fost distribuit. Intervenţii? Domnul Bica şi doamna Prună.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumesc. A fost distribuit. V-am spus, foarte pe scurt. A fost distribuit. La titlu. Sunt intervenţii? Nu. La preambul? La articolul unic. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Şi ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 13. Este COM 734 - Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Avem 5 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. Art. 1? Art. 2? Art. 3? Şi art. 4? Au fost adoptate. Rămâne la votul final. Avem două COM-uri, ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Şi ultimul vorbitor, domnul Suciu, de la PSD.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Doamna Gavrilă. Vă rog să ne încadrăm totuşi în timp.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Popescu.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Leoreanu. Se pregăteşte domnul Popescu, de la USR.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Zisopol şi apoi domnul Leoreanu.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Cosma. Văd că e susţinere unanimă pentru această iniţiativă. Şi domnul Zisopol se pregăteşte. Vă rog, doamnă.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Şi eu vă mulţumesc. Doamna Éva-Andrea Csép, de la UDMR. Se pregăteşte doamna Cosma Lavinia, de la USR. V-aş ruga, să ne încadrăm totuşi... dezbaterile sunt până la 11,30.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Oprea. Se pregăteşte doamna Csép Andrea, de la UDMR.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da, da.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, De ce? Am dat cumva semn că nu putem duce? Chiar funcţionăm foarte bine.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Dezbateri generale. Domnul Bichineţ. Se pregăteşte domnul Oprea, de la PNL.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Numai puţin... la dezbateri generale... întâi să prezinte doamna preşedinte Gavrilă raportul comun - Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă. Prezentaţi raportul.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor; PL-x 496/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Doamna Cherecheş, vă rog.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Şi totodată se propune înlocuirea doamnei Roxana Mînzatu. Doamna Tudor Beatrice o înlocuieşte pe doamna Roxana Mînzatu, din partea Grupului PSD. Dacă sunt intervenţii? Dacă la titlu, ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 12 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. Până la poziţia 12, intervenţii? ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Neagu. Vă rog.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu avem alte intervenţii. Vă rog. Raportul Comisiei pentru buget.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; procedură de urgenţă; PL-x 741/2018. Guvernul? Domnule secretar de stat. Vă rog. Şi apoi raport ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun atenţiei dumneavoastră raportul cu 14 amendamente admise şi două respinse. Dacă cele două amendamente respinse se susţin? Nu se ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Bumb. La dezbateri generale, vă rog. Grupul PNL.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 9 1 . Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; Pl-x ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Avem trei amendamente admise şi un amendament respins. Amendamentul respins se susţine? Nu. La titlu legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat. Domnul Terea. Haideţi, vă rog! Vă rog. Un minut. Ultimul vorbitor de la Grupul PSD, domnul deputat Terea, de la Sibiu. Te rog. Zii cum e cu pădurea!

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Tinel Gheorghe, vă rog. Şi am finalizat. Drept la replică.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Popescu. Şi drept la replică, la final, domnul Tinel Gheorghe.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ganţ, vă rog, din partea Grupului minorităţilor naţionale. Se pregăteşte domnul Popescu, de la USR.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Dîrzu.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Aşa, domnule Bichineţ! Domnul Szabó Ödön. Se pregăteşte domnul Dîrzu, de la PSD.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Bichineţ, Grupul PMP. Se pregăteşte domnul Szabó Ödön, de la UDMR.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Am înţeles. Nişte păreri personale, da. Bun. Domnul Roman. Înţeleg, Comisia pentru administraţie, că aveţi o chestiune pe procedură.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Olar, care noi? Că am auzit nişte "noi" că nu susţin, nişte "noi" că susţin!

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Olar, în continuare. Al doilea vorbitor de la... (Domnul deputat Corneliu Bichineţ solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule Bichineţ, să terminăm cu Grupul PNL. Domnule Roman, ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Tinel. Grupul PNL, să vă hotărâţi cei doi vorbitori, în cinci minute. Numai puţin! Vreţi să interveniţi? Domnul Tinel.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă nu mai sunt intervenţii, rămâne la votul final. Are caracter organic. Următorul.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Moldovan, Grupul PNL, vă rog.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Alexandru Rotaru, PSD, vă rog. Şi se pregăteşte domnul Moldovan Sorin de la PNL.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Nu sunt amendamente. Dezbateri generale. Grupul UDMR, domnul Csoma Botond. Vă rog, domnule deputat. Se pregăteşte domnul Rotaru, de la PSD.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Am finalizat. Avem 3 articole. La titlul legii. Intervenţii? Nu. La art. I. Intervenţii? Nu. Cu amendamentele Comisiei pentru sănătate, art. II? Rămâne la votul final. Caracter ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Ciuhodaru. Domnule doctor, ce aveţi de spus cu sângele? Ziceţi cum e la Iaşi, la dumneavoastră, acolo. Scurt, haideţi.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Al doilea vorbitor, la Grupul PMP, domnul Simionca. Vă rog.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Stamatian, vă rog, Grupul PNL. Vă rog, domnule profesor.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Petru Movilă. Vă rog.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Botez, Grupul USR. Vă rog, domnule coleg.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. La dezbateri generale, domnul Buicu şi apoi domnul Botez. Aveţi 5 minute, domnule coleg.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu. Dacă dintre iniţiatori mai doreşte cineva? Nu mai doreşte. Domnul Buicu. A, vă rog, vă rog, doamnă doctor. Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie.

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului, stimaţi colegi, poziţia 48 să fie adusă pe poziţia 6. Să înceapă votul. 50 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respinsă propunerea dumneavoastră. Rămâne ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, O săptămână. A fost propus termenul - o săptămână. Am şi precizat eu, pentru corelări. La cea dinainte, la Comisia pentru apărare, termen - o săptămână, pentru corelări. (Vociferări.) De aceea am şi ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Aceasta, da? Pe poziţia 13 1 . Să înceapă votul. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Să anunţ votul şi vă dau cuvântul. 120 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, o abţinere. ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Reexaminarea Ordonanţei nr. 85, da?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 132, da?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Păi, la ce poziţie?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, 724, da?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul. 107 voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost adoptată. Stafful tehnic să mi-o aducă şi mie. Vă rog...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Deci Pl-x 15/2019 - Ordonanţa Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE, da? Pe poziţia 9, da?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Raportul Comisiei pentru industrii, da?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Deci, supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie - la Comisia pentru apărare - a Pl-x 719/2018. Să înceapă votul. (Vociferări.) Am spus pentru corelări, domnule Andronache. Trebuia să ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Pentru corelări, nu?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Comisia pentru apărare. Termen?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Staţi puţin. Deci 719?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Pe ce poziţie este, domnule Bontea?

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc, să putem începe partea a doua a şedinţei, consacrată dezbaterilor. Şi-au înregistrat prezenţa un număr de 185 de colegi. Până la ora 11,30 - ...

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Conferinţa de presă, afară. Mulţumesc. Declar şedinţa închisă. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 18,30.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule ministru, vă mulţumesc mult.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, domnule ministru!

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, domnule ministru, vă rog!

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Continuaţi, domnule ministru! Vă rog.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Linişte, colegii de la PNL! Vă rog să-l ascultăm. Mulţumesc. Vă rog, domnule ministru.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Nu am nevoie de foaie! Domnule ministru, Stimaţi colegi, Cam puţini au rămas pentru această oră. Am venit să vă spun câteva lucruri care cred că vă interesează. În primul rând, este o pseudomoţiune. ...

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, În numele Grupului PSD, voi avea şi eu o intervenţie. (Coboară la tribună.) Voce din sală : Mai bine aveaţi o foaie!

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, vă rog.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Domnul Emil Paşcan. Vă rog, domnule deputat. Aveţi două minute.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. În continuare, Grupul ALDE. Doamna deputat Steluţa Cătăniciu. Doamnă deputat, dumneavoastră aveţi trei minute, dar vă dăm din timpul PSD, să vă puteţi finaliza ...

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Grupul parlamentar al UDMR. Domnul Márton Árpád. Domnule deputat, aveţi patru minute.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi!

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul USR. Domnul deputat Stelian Ion. Aveţi cinci minute, domnule deputat.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, finalizaţi, domnule coleg!

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Cupşa. Vă rog. Continuaţi.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile. Grupul PNL, domnul deputat Gabriel Andronache. Aveţi 11 minute, le puteţi împărţi cu domnul deputat Cupşa. Aveţi 11 minute...

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Poate vă opriţi timp şi pentru răspuns.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Continuaţi, domnule ministru, mai aveţi două minute, să ştiţi.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Aţi finalizat? Vă mulţumesc, domnule Cupşa. În continuare, îl invit pe domnul ministru. Vă rog, domnule ministru.

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, A fost eliminat...

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Continuaţi, domnule Cupşa, nu răspundeţi răutăţilor!

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă propun să luaţi loc, să putem începe şedinţa noastră de astăzi. Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Potrivit rezultatului, doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu a fost aleasă secretar al Camerei Deputaţilor. Acestea fiind spuse, declar şedinţa închisă. Mulţumesc mult. Ne vedem mâine ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit pe domnul secretar Dragoş Gabriel Zisopol să prezinte procesul-verbal. Vă rog.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Dénes şi... Invit membrii comisiei - repet - pentru numărarea bilelor la votul pentru secretarul Camerei Deputaţilor, Lia Olguţa Vasilescu, propusă de Grupul PSD. Membrii Comisiei de numărare, ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi cei doi chestori!

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Invit membrii Comisiei de numărare în sala Biroului permanent.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog să vă pregătiţi cartelele, să supun votului Comisia de numărare şi validare. Să înceapă votul. 194 de voturi pentru, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptată comisia. Acum ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi minorităţile? Vă rog, domnule secretar. Domnul Zisopol.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP? Vă rog, domnule Simionca. Şi apoi Grupul minorităţilor naţionale.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR, vă rog.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul USR. Vă rog, doamnă deputat.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă rog. Grupul ALDE? Vă rog, domnule Varujan Vosganian.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Grupul PNL? Vă rog.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi. Potrivit Regulamentului, invit liderii să facă propuneri pentru Comisia de numărare. Se va vota cu bile. Grupul PSD. Membru în Comisia de numărare?

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Suntem la proiectul de hotărâre! Văd că nu puteţi înţelege! Suntem la preambul. Observaţii? Nu. Pregătiţi-vă cartele de vot. Supun votului dumneavoastră Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Păi, nu, dar discutăm de un proiect de hotărâre! (Vociferări.)

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, La proiectul de hotărâre, vă rog!

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. La proiectul de hotărâre... (Vociferări.) Nu! Jignirile în altă parte! (Vociferări.) Vă rog, poftiţi în bancă! Bun. Continuăm. (Gălăgie.) Vă rog frumos! Vorbiţi de Proiectul de Hotărâre privind ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, La proiectul de hotărâre!

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog frumos, chestorii! Ăsta nu este comportament, domnule Roman! (Vociferări.) ...ca urmare a demisiei domnului Mircea Drăghici din funcţia de secretar. Proiectul a fost distribuit. Dacă sunt ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm. La punctul 4 al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind vacantarea... (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Vă rog frumos! Nicio replică. Vă rog frumos! ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, doamnă prim-ministru!

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, În continuare, doamnă prim-ministru, vă rog. Am finalizat dezbaterile.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, vă rog.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Suntem la 114... Ultimul vorbitor, domnul Mihai Tudose. Aveţi două minute. Din partea Grupului deputaţilor neafiliaţi.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Simionca, vă rog. (Vociferări.) Da, da, l-am invitat. Vă rog.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, Grupul PMP, domnul deputat Adrian-Mihăiţă Todoran. Vă rog, domnule deputat, aveţi 5 minute.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul ALDE. Domnule deputat Varujan Vosganian, vă rog. Aveţi 5 minute, domnule deputat.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Grupul UDMR, domnul deputat Benedek Zacharie. Vă rog, aveţi 5 minute, domnule deputat.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Grupul UDMR, domnul deputat... (Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună solicită să ia cuvântul.) A, doamna Prună, vă rog. Da, mai aveţi, în continuare, da, sigur. Vă rog. Cronometraţi, ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul USR, domnul deputat Dan Barna. Vă rog, aveţi 5 minute.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul deputat Virgil Popescu. Din păcate, discursul cred că e... (Vociferări.) Asta este!

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă prim-ministru. Urmează dezbaterea grupurilor parlamentare. Grupul PNL, primul înscris. Domnul deputat Florin Roman. Vă rog.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă rog... (Aplauze.) Da. Vă mulţumesc. (Vociferări. Rumoare.) Luaţi loc în bănci, să putem continua. (Vociferări.) Da. Mulţumesc. Doamnă prim-ministru, vă rog. Aveţi 5 minute. Şi vă rog să ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Da, da.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumesc. (Vociferări.) Am încheiat. Vă mulţumesc. Mulţumesc. (Vociferări.) (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Nu, nu, nu. Vă mulţumesc. (Vociferări.) Aţi avut... ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, doamnă.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm. Doamnă prim-ministru, Doamnelor şi domnilor miniştri, Doamnelor şi domnilor deputaţi, În temeiul art. 206 din Regulament, potrivit ordinii de zi şi programului de lucru, în şedinţa de ...

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Pentru început, îi dau cuvântul colegei noastre, doamnei deputat Cristina Iurişniţi, pentru a prezenta un mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii. Vă rog, doamnă deputat.

  4 martie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa de astăzi. Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa, ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Felicitări, domnule preşedinte! Acestea fiind spuse, declar închisă şedinţa de astăzi. Vă mulţumesc. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 15,30.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm lucrările. Îl invit pe domnul secretar Dragoş Zisopol să anunţe rezultatul votului. Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, S-au finalizat, doamnă secretar? Da. Rog membrii Biroului permanent, în Sala de Birou permanent, să numărăm voturile. După pauză

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am spus procedura de vot. Am spus, repet, şi pentru Grupul PNL - se face prin tăiere. Sunt două nume. Am spus, dacă buletinul de vot rămâne intact este buletin nul. Doamna Andronescu... Continuaţi, ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, A, vă rog...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Staţi puţin, să mai vină un chestor, domnule Zisopol.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, domnule Zisopol, începem cu Senat şi Cameră, membrii Guvernului.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, numai puţin. Numai puţin, să se aşeze chestorii.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu. Dacă nu, o să vă fac câteva scurte precizări, stimaţi colegi. În cazul acestui vot, discutăm de buletin de vot. Pentru a fi în cunoştinţă de cauză, deputaţii ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, 6. Numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente. Avem un raport comun al celor două Comisii juridice şi proiectul de hotărâre. Proiectul a fost distribuit. Cine prezintă raportul ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. Dacă la titlu, intervenţii? Nu. La ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America. Proiectul a fost distribuit. Dacă la titlu, intervenţii? ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, La primul punct avem Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa comună. Liderii de grup, vă rog să luaţi loc şi să vă invitaţi colegii în sală. Rog colegii, să putem face un vot de control. Scoateţi şi introduceţi ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Şedinţa o declar închisă. Invit colegii la Biroul permanent. La ora 14,00 ne vedem în şedinţă comună. Şedinţa s-a încheiat la ora ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Chichirău, vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ, din partea Grupului minorităţilor, vă rog. A, probleme personale, bun. Şi...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul proiect de lege. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Pambuccian. Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, N-a plecat! Vă urmăreşte domnul ambasador! Acolo!

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog. Grupul PMP.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Explicarea votului, domnul Varujan Pambuccian.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. 4. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România; PL-x 70/2019. Comisia pentru apărare propune ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Ardelean. Vă rog. Grupul PNL.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Popescu, Grupul USR.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Legi ordinare... (Vociferări.) A fost un vorbitor de fiecare grup. Legi ordinare. Adoptări. 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Dragnea, explicarea votului. Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Paşcan.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Ştirbu. Explicarea votului. Vă rog. Grupul PNL.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Vom începe cu un vot de control. Rog colegii, înainte de a începe sesiunea de vot final, scoateţi şi reintroduceţi cartelele. Rog colegii ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, 3. Şi cea de-a treia, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei; Pl-x 637/2018. Este vorba de data de 21 februarie 2019, când a trecut ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, 2. Propunerea legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română; Pl-x 653/2918. Şi acest proiect trebuia dezbătut până în data de 21 februarie 2019. A fost depăşit ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Proiect de hotărâre... Avem trei iniţiative care au trecut tacit. 1. Este vorba de Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Citiţi Regulamentul! Mulţumesc. Proiect de hotărâre a Camerei... Dacă vorbim, să citim şi Regulamentul! Invocăm, de dragul de a invoca ceva!

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aveţi două minute! Vă mulţumesc mult. Am finalizat. (Vociferări.) Două minute! Vă mulţumesc. Finalizaţi fraza! Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, vă rog!

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Stelian. Declaraţiile politice au fost de dimineaţă. Problemele personale vă rog să le prezentaţi. Da, vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Bulai, vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat. Tuturor colegilor care au probleme personale le dau cuvântul la sfârşit. Avem 18 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 10, intervenţii? ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Ştefan Viorel. La final! Domnul Ştefan Viorel. Nu-ţi dau cuvântul! Am spus că nu. La final.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Roman, aveţi un minut. Vă rog. Am rugămintea să nu mai generăm un alt drept la replică.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ştefan Viorel, Grupul PSD. (Domnul deputat Varujan Vosganian solicită să ia cuvântul.) A, dreptul la replică! Da, vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Roman, aveţi un minut. Grupul USR a finalizat cele cinci minute. La final puteţi vorbi.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun! Păi, o supun votului. Asta şi fac! Să înceapă votul - retrimitere. 98 de voturi pentru, 150 de voturi împotrivă. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Continuăm. Grupul ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc mult. Numai puţin! Rog colegii să ia loc în bănci. Ni s-a solicitat retrimiterea. Sunt obligat să supun... Domnule Movilă, aţi solicitat retrimiterea?

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, finalizaţi! Ca să supun votului.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, domnule coleg, sunt cinci minute! Vă mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg!

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bine.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Suntem în procedură de urgenţă. Un singur vorbitor de grup parlamentar. Grupul PMP, domnul Movilă Petru. Se pregăteşte domnul Vosganian.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Chichirău, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Movilă, de la PMP. Vă rog, doamnă! Sunteţi la dezbateri generale la acest proiect.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, vă rog!

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Szabó Ödön. Drept la replică? Da, vă rog. Numai puţin! Să terminăm cu replicile şi continuăm. Vă reamintesc, pentru colegii de la USR, un singur vorbitor. Doamnei Chichirău o ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aţi avut două minute! Mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, finalizaţi, domnule coleg! Vă mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Drept la replică. Da, domnule Popescu.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă! Eu mă uit foarte bine. Repet, ordinea de zi - şi acesta este ultimul punct - ordinea de zi este cea care mi-a fost propusă de Comitetul liderilor. Domnul Szabó Ödön.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă reamintesc că... Doamna Prună, din partea Grupului USR. Este procedură de urgenţă, 5 minute, un vorbitor. Vă rog. Vă rog, doamnă.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnule Popescu, vă rog. Grupul PNL.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, 3 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 4 articole admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La art. 1, art. 2, art. 3, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Raeţchi, vă rog. Grupul PNL. La dezbateri generale. Vă rog, domnule deputat.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Cu siguranţă! Mulţumesc. Comisia pentru apărare, vă rog. Domnule Bontea, vă rog, prezentaţi raportul.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Următorul. 2 2 . Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România; PL-x 70/2019; procedură de urgenţă. Domnule Vexler, vă rog, ca iniţiator. Şi ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Următorul. 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care vor să vorbească? Nu. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Movilă Petru. Vă rog, domnule Movilă. Despre Macedonia de Nord, vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. O invit pe colega noastră, doamna Venera Popescu, din partea Grupului minorităţilor, reprezentantul minorităţii macedonene din România. Vă rog, doamnă deputat.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Ben-Oni Ardelean, Grupul PNL. Şi apoi doamna Venera Popescu, din partea minorităţilor.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnule Nasra, înţeleg că prezentaţi proiectul. Iar la dezbateri generale, domnul Ardelean. Vă rog, prezentaţi raportul.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, 2 1 . Vom dezbate Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de Aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019; PL-x 50/2019; ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Suntem la ordinea de zi. Vă mulţumesc mult. (Vociferări.) 4. Suntem la Proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea CNA. Este rămas de săptămâna trecută. Din ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă propun... oricum vom prelungi programul de lucru până vom adopta cele 4 sau 5 proiecte pe care Comitetul liderilor ni le propune. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Da, ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, domnule coleg, vă respect, v-am dat cuvântul, v-am rugat să treceţi în bancă, dacă nu...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun! Invocaţi articolul care a fost încălcat, dacă invocaţi procedură!

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, problemele personale, la finalul şedinţei. Am finalizat. Suntem la ordinea de zi. (Vociferări.) Suntem la ordinea de zi, da? Vă rog. V-am deschis microfonul.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg, Deci, mandatul dumneavoastră de deputat şi problemele personale, la finalul şedinţei. (Vociferări.) La finalul şedinţei, am spus! Mulţumesc mult. Deci, problemele personale...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Bun. Am finalizat discuţiile. Supun votului dumneavoastră sistarea discuţiilor şi intrarea în ordinea de zi pe care ne-a propus-o Comitetul liderilor. Să înceapă votul. 178 de ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul minorităţilor. Domnule Varujan Pambuccian, vă rog. (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) (Vociferări.) Nu, nu, nu... nicio... Deci supun votului sistarea ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. (Aplauze.) Domnul Szabó Ödön. Domnul Szabó Ödön, vă rog. Şi apoi voi supune votului sistarea discuţiilor şi intrarea în ordinea de zi. Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Bichineţ. Un reprezentant de la fiecare grup parlamentar şi apoi domnul Ödön. Şi voi supune sistarea discuţiilor. Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Aveţi două minute, doamnă.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Doamna Turcan, vă rog. (Vociferări.)

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Îl rog pe domnul Simonis să prezinte lista rapoartelor care au fost aprobate în şedinţa Comitetului liderilor. Cele care au fost aprobate cu unanimitate, unde putea plenul... celelalte, care au fost ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Corect.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. (Vociferări.) Vă rog să vă pregătiţi cartelele. S-a solicitat prelungirea programului. (Vociferări.) Da. Să înceapă votul. Prelungirea programului. (Vociferări.) Următoarea înscrisă la ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. (Vociferări.) Da. Domnul Simonis, vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Două minute. Au trecut două minute. Vă mulţumesc. (Vociferări.) Nu... (Vociferări.) Stimaţi colegi, Prelungim... o să-l invit pe domnul Simonis. ... după care, pentru egalitate de ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Roman. (Vociferări. Rumoare.) Deci... (Vociferări.)... Regulamentul nu se negociază. Şi nu introducem pe ordinea de zi ceea ce nu propune Comitetul liderilor. Vă rog, domnul ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Bine.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... Comitetul nu a fost de acord... (Vociferări.)

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... şi Comitetul liderilor...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă dau cuvântul, dar citiţi articolul. Biroul permanent...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, citiţi articolul...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg, citiţi...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Biroul permanent...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Ştiu.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, domnule coleg... (Vociferări.) numai puţin... (Vociferări.) Numai puţin, domnule coleg, vă dau cuvântul... (Vociferări.) Am rugămintea... numai puţin... (Vociferări.) Am rugămintea la ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Probleme personale, la finalul dezbaterilor.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Dacă tot discutăm... (Vociferări.) Vă rog, puţină linişte, stimaţi colegi. (Vociferări.) Am rugămintea la colegii mei să... (Vociferări.) Deci, potrivit Regulamentului, stimaţi colegi - fac acest ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Două minute, intervenţiile. (Vociferări.)

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, La început sau la sfârşit. Preşedintele de şedinţă hotărăşte. Vă mulţumesc mult. (Vociferări.) Vă mulţumesc. (Vociferări.) Vă dau cuvântul la finalul dezbaterilor. Doamna Turcan. Îmi spuneţi care e ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Potrivit art. 151 alin. (3), problemele personale le vom discuta la finalul...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu, problema personală... Domnule deputat... o problemă...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă propun să continuăm, stimaţi colegi. Domnule Stelian, aveţi o problemă de procedură? Îmi invocaţi articolul şi... Vă rog. Îmi invocaţi articolul şi care e problema.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Ödön, eu vă propun aşa. Suspendăm discuţiile. Comitetul liderilor... faceţi... stabiliţi împreună completarea ordinii de zi. Pe completarea propusă de Comitetul liderilor, continuăm. Deci ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnule Ödön...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön. Am zis un vorbitor de grup, până stabilim ordinea de zi şi apoi Comitetul liderilor. Şi, dacă se tranşează, putem continua. Domnul Ödön.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Cine solicită ratificarea Acordului cu Macedonia? Domnul Simonis. Imediat... Aş vrea să convocăm Comitetul. Imediat, imediat. Domnul Simonis, vă rog. Am zis un vorbitor de grup. Domnul Ödön ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Eu vă mulţumesc. Deci, pentru a fi totuşi în acord cu Regulamentul, rog toţi colegii, care au probleme de procedură, să invoce articolul care consideră dumnealor că este încălcat. Doi. O să ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Haideţi să ne respectăm.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă, vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Domnule Ardelean, bună dimineaţa! Macedonia! Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc, să putem continua şedinţa noastră. Continuăm lucrările de astăzi. Şi vă anunţ că din ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai avem colegi care doresc să aibă declaraţii politice? Mai fac un apel la dumneavoastră. Dacă avem colegi care doresc să prezinte declaraţia politică sau au intervenţii? ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit, în continuare, pe Andrei Daniel Gheorghe, de la PNL.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. De la Grupul PSD, îl invit pe domnul Sorin-Petru Marica. Se pregăteşte, de la PNL, domnul Andrei Daniel Gheorghe.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. De la PNL, Corneliu Olar, de la Alba. Vă rog. Ţara Moţilor. Trei minute!

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan. Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În continuare, Aida-Cristina Căruceru, PSD. Se pregăteşte domnul Emil-Marius Paşcan, PMP.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, În continuare, îl invit pe domnul Aurel Boroianu. (Domnul deputat Corneliu Olar se îndreaptă spre tribună.) Domnule Olar, e înaintea dumneavoastră! Constanţa e înainte de Alba! Vă rog. Domnul ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În continuare, îl invit pe colegul meu de la Brăila, Nicu Niţă, PSD.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. De la Grupul PNL, doamna deputat Angelica Fădor. Restul colegilor vin mai greu, aşa că îi invit pe cei care sunt deja în sală. Vă rog, doamnă deputat.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit, în continuare, pe domnul Corneliu Bichineţ.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu, ALDE. Se pregăteşte domnul Corneliu Bichineţ, PMP, Vaslui.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În continuare, doamna Florica Cherecheş, de la PNL. Se pregăteşte domnul Daniel Olteanu, de la ALDE.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, O invit, în continuare, pe doamna Rodica Paraschiv, de la PSD. Se pregăteşte doamna Florica Cherecheş, de la PNL.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Codreanu. O invit, în continuare, pe colega noastră, doamna Mihaela Huncă. Vă rog.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Constantin Codreanu, de la PMP. Se pregăteşte doamna Mihaela Huncă, de la Grupul neafiliaţilor.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Popescu. Se pregăteşte, de la PMP, domnul Constantin Codreanu.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Constantin Şovăială, de la Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Popescu, de la USR.

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre, consacrată declaraţiilor politice. Şi vă anunţ că, din partea Grupului PSD, au depus în scris: doamna deputat Alina ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am făcut precizarea că aţi vorbit şi minutul care rămăsese de la PSD. (Aplauze.) Da, domnule Năsui, vă rog, aveţi...? A, mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Declar şedinţa închisă. Seară bună! Ne ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. (Aplauze.) Da. Am finalizat dezbaterile. Domnule ministru, aveţi 5 minute plus un minut de la Grupul PSD.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Înţeleg că USR... mai aveţi 7 secunde. Da, vă rog. (Vociferări.) Vă rog.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul deputat Todoran, vă rog. Şi apoi, domnule ministru, aveţi 5 minute. Aveţi 3 minute, domnule deputat.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Grupul ALDE, domnul Varujan Vosganian. Aveţi 3 minute, domnule deputat.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În continuare, Grupul UDMR. Îl invit pe domnul deputat Benedek Zacharie. Vă rog, aveţi 3 minute, domnule deputat. Şi apoi, Grupul ALDE, domnul Varujan Vosganian.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Budăi, vă rog, Grupul PSD. Aveţi 3 minute, domnule ministru.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Năsui. Vă rog. Continuaţi, vă rog.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR, aveţi 3 minute. Doamna Chichirău sau domnul Năsui? Vă rog.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Încă 42 de secunde. Domnul deputat Virgil Popescu. Domnule Popescu, mai aveţi 40 de secunde.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Aveţi 3 minute. În continuare, Grupul PNL. Aveţi 5 minute. Primul înscris la cuvânt este domnul deputat Lucian-Ovidiu Heiuş. Aveţi 5 minute. Sunt doi vorbitori - domnul Heiuş şi domnul ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Clarificările... Colega dumneavoastră a vorbit 6 minute.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, nu, dar pornim din timpul dumneavoastră.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vorbiţi pe timpul dumneavoastră. Porniţi timpul USR!

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Colegii de la USR, mai aveţi un minut. Vă mulţumesc. Domnule Năsui, vă rog. Mai aveţi un minut şi 40 de secunde. Nu, nu, nu! Staţi puţin! Aveţi această intervenţie de 3 minute. Colega dumneavoastră a ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru. Mai aveţi cinci minute la final. Vă mulţumesc. La final, domnule ministru! Ne cere Regulamentul. Mulţumesc.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog să finalizaţi!

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Aţi utilizat 6 minute şi 39 de secunde. Al doilea vorbitor al dumneavoastră va vorbi în limita celor 8 minute; v-am spus de la început - 5 plus 3. Domnule ministru, vă rog, aveţi ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă Prună, vă rog frumos!

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog! Doamnă...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm. Să facă raportul... Bun. În continuare, potrivit art. 205 din Regulament şi programului de lucru, avem astăzi Ora Guvernului. Avem organizate dezbateri, la solicitarea Grupului parlamentar ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul. 115 voturi pentru, un vot împotrivă şi 49 de abţineri. PL-x-ul respectiv are statut de procedură de urgenţă. Corect?

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Dar eu vă propun să fim de acord, că deocamdată am doar un număr de BP... Deci iniţiativa legislativă a colegului nostru Vexler să aibă procedură de urgenţă, regim de procedură de urgenţă, să fie ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci sunt de acord cu dumneavoastră să fim de acord cu procedura de urgenţă. În momentul în care soseşte raportul, suplimentăm ordinea de zi.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule lider, Dumneavoastră solicitaţi... În Biroul permanent nu a îndeplinit condiţii pentru procedură de urgenţă. Este iniţiativa parlamentară a colegului nostru, Silviu Vexler, şi să-l ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Bacalbaşa, vă rog să luaţi loc. Există o solicitare a Grupului PNL şi USR, de a fi modificată ordinea de zi, astfel încât să fie discutată... Programul şi ordinea de zi, că nu avem în ordinea ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Doamnă, reamintesc. Astăzi, în Biroul permanent, s-a discutat data când se va discuta această moţiune simplă. Am solicitat liderilor de grup să aprobe data când se discută. Că astăzi, că mâine, ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc în bănci! Domnule Halici... Să putem continua! Vă rog. Repet. Este o solicitare a Grupului PNL şi USR, de a discuta ... (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bine, doamnă! OK. Alte intervenţii dacă sunt pe acest subiect? Doamna Prună, ca să pot trece mai departe. Vă rog.

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Care este propunerea concretă, doamnă?

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnule Simonis... Rog colegii să putem urmări dezbaterile. Deci astăzi cu toţii aţi participat la lucrările Biroului permanent. Eu v-am rugat - liderii de grup - să hotărâţi împreună data la ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Înainte de a da cuvântul pe chestiuni de procedură, vreau să vă anunţ că, în urma demisiei domnului deputat Daniel Suciu, din calitatea de lider de grup, liderul Grupului PSD este domnul deputat ...

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă propun să luaţi loc, să putem începe şedinţa noastră. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa, până în acest moment, un număr de ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă informez că, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47, s-a depus la secretarii generali ai Camerei şi Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori a ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Resmeriţă, doriţi să interveniţi? Nu.Nu. Alte intervenţii la explicarea votului, dacă sunt. Nu mai sunt.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Grupul USR, vă rog. Domnul Seidler.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun, stimaţi colegi, votului Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2019 în ansamblul său. Să înceapă votul. 272 de voturi pentru, 125 de voturi împotrivă. Bugetul ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Rog colegii să scoateţi - înainte de vot o să facem un vot de control -, să scoateţi cartelele şi le introduceţi. O să facem un vot de control şi apoi... (Discuţii.) Stimaţi ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc, să putem continua. Suntem la finalul dezbaterilor. Avem vot final asupra celor două proiecte de legi. Domnule deputat Lazăr, înţeleg că aveţi o corectare de ordin ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, E pornit, e pornit. Puteţi vorbi.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Vasilescu.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Anexa nr.3/04 - fără amendamente. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, 117 împotrivă. A fost adoptată Anexa nr.3/04. Anexa nr.4/04. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, 123 împotrivă. A fost ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Anexa nr.6/03 a fost adoptată. Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr.1/04. Nu sunt amendamente. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, 123 împotrivă. A fost adoptată Anexa ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Vasilescu, vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu. Domnule Băişanu, vreţi să mai interveniţi? Nu? Vă rog. Se pregăteşte doamna Vasilescu.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule senator, te rog, fără atacuri. Dacă le cerem lor fără atacuri la persoană, poţi să respecţi chestia asta?

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, domnule senator...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vorbiţi de votul grupului dumneavoastră.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, fără atacuri, domnule coleg.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu facem referire la... (Rumoare, replici neinteligibile.) Da, mulţumesc. Domnule Savin, vă rog. Aveţi o problemă? Vă rog, procedură, domnule Savin. Nici cu medicamente...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, N-aţi înţeles nimic. Păcat. Păcat. Ăsta nu e comportament de Parlament. Domnule Bacalbaşa, vă rog frumos.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa. (Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.) Aţi epuizat timpul. (Rumoare, replici neinteligibile.) Domnule Roman, eu v-am spus: explicarea votului nu ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, timpul curge. Mai aveţi 3 secunde. Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, vă mulţumesc. Deci aţi epuizat timpul pentru explicarea votului. Vă mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci încă o dată vă spun: fără atacuri la persoană! Nu vă dau cuvântul. (Discuţii, rumoare, replici neinteligibile.) Deci, domnule Roman... Vă mulţumesc. Deci puteţi să aveţi un discurs fără atac la ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Roman... domnule Roman, V-am rugat frumos, fără atac la persoană. Domnule Roman... (Discuţii, rumoare, replici neinteligibile.) Deci, domnule Roman, explicarea votului... Numai puţin. ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Roman...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Roman...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Explicarea votului.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Pensiile speciale trebuie să rămână. Nu. N-am drept la replică. Nu v-a pronunţat numele. Supun votului... S-a epuizat timpul... Supun votului dumneavoastră amendamentele respinse, poziţiile de la 1 ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi Ion Barbu a fost poet şi matematician... (Discuţii.) îmi spune un coleg. Domnul Seidler.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Întâmplător, doamna senator, poetul este profesor de matematică. Matematica înseamnă calcul. Vă spun eu.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Hărău, vă rog. Şi apoi domnul Seidler. Explicarea votului.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Varujan. Explicarea votului. Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 16 1 . Vot. Amendament respins. (Discuţii.) Imediat. 116 voturi pentru, 217 împotrivă. A fost respins. Explicarea votului. S-a epuizat şi timpul.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Începem dezbaterea Proiectului Legii asigurărilor sociale. La titlul legii nu sunt observaţii. La Capitolul I nu sunt observaţii. Art.1. Nu sunt observaţii. La art.2, 3, 4, 5... La art.6 supun ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Încep dezbateri generale. Grupul USR, domnul Seidler. Vă rog să vă înscrieţi din partea grupurilor parlamentare.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Trecem la dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. (L89/2019) Îl invit pe domnul senator Arcaş, preşedintele Comisiei pentru buget din Senat, să prezinte ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şerban Nicolae - Grupul PSD.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Varujan Pambuccian - minorităţile naţionale.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Cseke Zoltan, vă rog, Grupul UDMR.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Tomac - Grupul PMP.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Varujan Vosganian, Grupul ALDE.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, N-aţi înţeles nimic, domnule Roman. Cât mai trebuie să stăm împreună, ca să înţelegeţi ceva? Doamna Chichirău, aveţi două minute. Doamna Chichirău, vă rog, aveţi două minute.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Respectăm Regulamentul. Doamna Chichirău, două minute. (Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.) Aţi depăşit timpul. Vă mulţumesc mult. V-am rugat să aveţi... Vă rog frumos, fără ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Două minute. Respectăm Regulamentul. Mulţumesc mult. O invit pe doamna deputat Chichirău. Două minute, explicarea votului. Îmi pare rău.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Aţi depăşit timpul.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Roman, n-aţi înţeles nimic.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Fiind finalizate discuţiile şi dezbaterile, stimaţi colegi, supun votului dumneavoastră Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 în ansamblul său. Să înceapă votul. Cu 275 de voturi ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun, stimaţi colegi..., am finalizat dezbaterile pe articole şi pe anexe, supun, stimaţi colegi, Anexa nr.1, aşa cum a rezultat după definitivarea cifrelor rezultate din dezbatere şi ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Ultimul vorbitor, domnul Tánczos Barna. Vă rog, explicarea votului.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Un minut. Un minut.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Benga. 30 de secunde. Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul senator Vela. Domnule Vela, vă rog. Aveţi o problemă de procedură? Explicarea votului s-a făcut. Procedură. Vă rog, domnule Vela.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Explicarea votului grupului dumneavoastră.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, nu, dar v-am rugat... referitor...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, cum?

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Tomac, fără atacuri la persoane.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, domnule Roman, domnule Roman, urmăriţi-mă puţin. Declaraţii politice şi atacuri la colegi nu permit. Deci în momentul în care faceţi acuze: că se fură, că se încalcă legea, astfel de acuze, ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc, mulţumesc! Vă mulţumesc! Păi, am... (Discuţii, vociferări.) Vă mulţumesc. Domnule Tomac, vă rog. Nu vă dau, domnule Roman! (Discuţii.) Domnule Roman, mă urmăriţi puţin? V-am dat ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, domnule coleg... Domnule Roman, domnule Roman, domnule Roman! (Discuţii, vociferări.) Numai puţin, nu... (Discuţii, vociferări.) Deci problemele personale, la final. Domnule Roman, nu vă dau... ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, A trecut, tocmai a trecut.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Aşa, problemele personale, preşedintele de şedinţă le poate lăsa la dezbatere la final. Deci la finalul...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, dacă-mi invocaţi procedura ca să vă las cuvântul, ce s-a încălcat? (Discuţii.) Vă dau cuvântul, dar îmi invocaţi articolul încălcat.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Tomac. Domnul Tomac, explicarea votului. Domnul Tomac. (Domnul Florin-Claudiu Roman solicită cuvântul.) Îmi invocaţi ce procedură?

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. V-am rugat să finalizaţi, aţi depăşit. Sunt două minute pentru explicarea votului, doamnă. Mulţumesc. (Discuţii.) Un singur vorbitor de grup. Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, V-am rugat să finalizaţi.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, finalizaţi, doamnă.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, doamnă.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Turcan.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am finalizat anexa, domnule coleg.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Explicarea votului, domnul Stanciu-Viziteu.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Stimaţi colegi, înainte de a încheia... (Discuţii.) Nu mai avem procedură. Deci, stimaţi colegi, a fost depus un amendament - pentru a putea finaliza bugetul ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Procedura. Am invocat..., v-am rugat. Vă mulţumesc mult. Ultimul vorbitor, domnul Suciu, şi încheiem bugetul. Vă rog. Fără a genera alte drepturi la replică.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Procedura! V-am rugat.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Invocaţi problema de procedură şi vă las. Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi... (Discuţii.)

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Discuţii.) Domnule coleg, nu vă dau cuvântul. Bun, mai departe. Domnul Suciu. Vă rog. (Discuţii.)

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu. Probleme de procedură.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, problema de procedură! Stimaţi colegi, declaraţii... (Discuţii.) Numai puţin. La declaraţii politice puteţi spune. Deocamdată, problema de procedură mi-o invocaţi să vă las cuvântul, da? Bun. ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Invocaţi problema de procedură, vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Movilă Petru.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă, aştept amendamentul. (Discuţii.) Aştept, doamnă, amendamentul.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. V-am dat... Vă mulţumesc. (Discuţii.) Domnul Movilă. Domnul Movilă. Vă mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, pe procedură, respectăm... (Discuţii.) Vă rog frumos, treceţi... Domnule Roman, treceţi în bancă, vă rog. (Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.) E explicarea ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, pe procedură. Numai puţin...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin. Doamna Prună. (Discuţii.) Numai puţin...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Puţină linişte! Explicarea votului, vorbeşte despre ce a făcut Partidul Social Democrat.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Continuăm. Domnul Buicu, explicarea votului. Repet, la explicarea votului, un parlamentar de grup reunit.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Grupul UDMR, domnul Vass. Vass Levente. Explicarea votului.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Grupul USR. Grupul USR? (Discuţii.) Numai puţin. Doamna Prună, doriţi... (Intervenţie neinteligibilă a doamnei Cristina-Mădălina Prună.) Păi, invocaţi, doamnă, procedura! (Discuţii.) Explicarea ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci explicarea votului, ca la orice proiect de lege, se face la finalizare. Am finalizat Anexa nr.11, explicarea votului. Eu nu o interzic, dar citiţi regulamentul. Doamna Ioniţă, explicarea ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Care e procedura?

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Explicarea votului... (Discuţii.) Să înceapă votul. Explicarea votului... (Discuţii.) Vă rog! Explicarea votului nu este pe amendamente nicăieri. Termin anexa şi apoi vă dau cuvântul. Îmi spuneţi ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Supun votului. Avem două amendamente admise. Primul amendament, la poziţia 1, amendament..., la 51, amendament admis. Vot pentru. 368 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o abţinere. A ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, 20 de secunde, domnule doctor. Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului amendamentul de la poziţia 4. (Discuţii.) S-a epuizat timpul. Să înceapă votul. (Intervenţie neinteligibilă a domnului Vasile-Florin Stamatian.) S-a epuizat timpul, îmi pare rău. ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Staţi puţin. La 3 intervine cineva? La 3. Nu. Vă rog, la poziţia 4. Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Prună, vreţi să interveniţi aici? A, după. Mulţumesc. Supun votului amendamentul de la poziţia 1, amendament respins. Să înceapă votul. 117 voturi pentru, 240 împotrivă, 2 abţineri. A fost ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului... Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Buicu, vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 1. Da, domnule Vîlceanu.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă. Amendament respins - să înceapă votul -, poziţia 2. 113 voturi pentru, 220 împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost respins. Dacă se mai susţin celelalte. Da?

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă. Să-mi precizaţi, din cele cinci, la ce poziţie vă referiţi dumneavoastră.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc în bănci să putem începe şedinţa comună. Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Declar deschisă şedinţa comună de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 465 de deputaţi ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc în bănci, să putem începe şedinţa. Grupul PMP... vă rog... domnule Movilă, rugaţi-vă colegii să ia loc, să putem începe. Pentru început, vă rog, scoateţi şi ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Trecem la dezbaterea pe articole. La titlul legii... (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Un vorbitor de grup. La titlul legii avem 10 amendamente ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Viorel Ştefan, Grupul PSD.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, domnule Viorel Ştefan. Domnul Bichineţ şi apoi domnul Viorel Ştefan, Grupul PSD.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul PNL. Domnule Huţucă, vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Procedură de urgenţă. La dezbateri generale, dacă doresc colegii să intervină? (Domnul deputat Ilie Dan Barna solicită să ia cuvântul.) La dezbateri generale, da? Vă rog. De la Grupul USR, ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit pe preşedintele Comisiei pentru buget. Domnule Lazăr, vă rog să prezentaţi raportul!

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Movilă Petru. Vă rog. Grupul PMP. De la Minorităţi doreşte cineva? Nu. Mulţumesc. De la minoritatea din Iaşi eşti tu, da?

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul UDMR. Szabó Ödön. Vă rog. Repet, suntem la chestiuni de procedură. Am stabilit ca fiecare grup parlamentar să aibă o intervenţie. Când intrăm pe dezbaterea proiectului, fiind ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, domnule Varujan! Am rugămintea la Grupul PNL să aibă o discuţie... sunt 3 colegi acolo care perturbă lucrările! Dumneavoastră, cu dumneavoastră, cu domnul Ştefan... Putem păstra o ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Niciodată! Grupul ALDE. Domnul Varujan Vosganian. Rog colegii să se abţină. Nu suntem la stadion!

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă rog. Drept la replică, fără să mai generăm alt drept la replică.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Drept la replică. Vă rog.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Suciu. Grupul PSD.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă propun un singur vorbitor de grup parlamentar... (Vociferări.) ... imediat... şi apoi voi propune sistarea discuţiilor. Deci, un singur vorbitor de grup parlamentar... Grupul USR. ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă!

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, stimaţi colegi. Într-adevăr, ieri a fost o zi grea. Eu am încercat şi aseară şi în şedinţa Biroului permanent să lămuresc eventualele controverse care au apărut în spaţiul ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa Camerei Deputaţilor. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, La poziţia 2, din Anexa nr. 16, la Ministerul Educaţiei. Să înceapă votul - amendament respins. 97 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Următoarea ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mai doresc colegi să intervină? Domnule Movilă, poate mai tăiaţi din lista de mulţumiri! Bun. Supun votului amendamentul de la poziţia 34. Să înceapă votul. 202 voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Bode, înainte de vot. Vă rog. Domnul deputat Bode, v-am dat, că înţeleg, pe procedură, tot la acest...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Hai că ai o listă bogată! Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Continuăm. Am finalizat timpul, domnule coleg, îmi pare rău! Am finalizat timpul. De la acest amendament, până la capăt, la amendamentele respinse, supun votului dumneavoastră restul ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vot, vă rog, amendament respins. 96 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Poziţia 46, amendament respins. Să înceapă votul. 99 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 101 voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. A fost respins. 46? Nu. 46, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi poziţia 44 o supun votului, amendament respins. Să înceapă votul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Amendament respins. 101 voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, domnule deputat.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Poziţia 42. Să înceapă votul. Amendament respins. 101 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Mergem mai departe. Poziţia 43?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Poziţia 41. Să înceapă votul. 110 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat. Vă rog, domnul deputat Bode.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 41.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului poziţia 40. Să înceapă votul. Amendament respins. (Doamna deputat Mara Mareş solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, numai puţin, să anunţ votul şi vă dau cuvântul, doamnă. 97 de voturi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 38, amendament respins. Să înceapă votul. 89 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. Respins. 40, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 37. Să înceapă votul. Amendament respins. Imediat, imediat. Să anunţ votul şi vă dau cuvântul, domnule deputat. 93 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. A fost respins. Până la poziţia ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, La 37, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, La ce poziţie?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu. 37... Deci... am rugămintea la următorii colegi - doamna Mareş, domnul Bulai, domnul Bumb. Anulaţi înscrierea, ca să vă pot da cuvântul fiecăruia. Deci domnul Bulai, doamna Lungu, domnul Toma, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Poziţia 35. Să înceapă votul. Amendament respins. Numai puţin, domnule Olar, staţi puţin. 104 voturi pentru, 202 voturi împotrivă. A fost respins. 36 aveţi?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 35, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 35, doamnă, da?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă, staţi puţin, să anunţ. Numai puţin, doamnă senator. 91 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. A fost respins. Repet, până la poziţia 45 aveţi, da?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 34, vot, vă rog. Vot.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin... 73 de voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. Deci, rog... Imediat, domnule coleg. Deci a fost respins. Am rugămintea la dumneavoastră, colegii de la ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, domnule deputat, staţi puţin.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Imediat...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, este peste 40. Domnule coleg, să putem discuta organizat. Am ajuns la poziţia... Doamnă... supun votului şi vă anunţ ceva. Deci poziţia 45. Vot la poziţia 45, amendament respins. Numai puţin... ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, amendamentul de la poziţia 33. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, amendament respins. 98 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, amendament respins. 93 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului... Supun votului amendamentul susţinut de domnul senator Stângă. Să înceapă votul. 101 voturi pentru, 216 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mai sunt intervenţii? Doamna ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Supun votului amendamentul propus de domnul Popescu. Să înceapă votul. 98 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. Mai sunt intervenţii? Mai ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 104 voturi pentru... 219 voturi împotrivă. A fost respins. Următorul, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 108 voturi pentru, 217 voturi împotrivă, a fost respins. Mergem mai departe. Dacă mai sunt intervenţii de susţinere a ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 103 voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, mai departe. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, numai puţin, domnule deputat.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă rog. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. Să înceapă votul, amendament respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă supun votului amendamentul de la poziţia 6, respins. Să înceapă votul. 102 voturi pentru, 212 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins. Mergem mai departe. Poziţia 7. Se susţine? Nu. Bun. În ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 6, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului amendamentul propus de domnul Giugea, amendament respins. Să înceapă votul. 107 voturi pentru, 213 voturi împotrivă. A fost respins. Dacă mai sunt intervenţii din partea ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului dumneavoastră amendamentul 1 de la Anexa Ministerului Agriculturii. Să înceapă votul. 111 voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a fost ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem continua. Înţeleg că v-aţi consultat. Şi vom continua, da? Putem continua, da? Liderii de grup, v-aţi consultat? Rog colegii să ia loc, să putem continua, da? Suntem ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Pauză de consultări - 10 minute. După o scurtă pauză

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul respins. Vă rog, să înceapă votul. (Vociferări. Rumoare.) 96 de voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Dacă mai sunt alte susţineri ale ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă rog, domnule deputat.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, V-am rugat să vă cereţi scuze pentru modul de adresare. Îmi pare rău, acesta nu e mod de adresare. Doamna deputat Roşca, vă rog. Doriţi să interveniţi? Nu. Păi, era... era bifat... Mai doreşte cineva ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog să vă cereţi scuze, înainte.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Am rugămintea... Domnule Popescu, deci... (Vociferări.) Nu, nu, nu, vă rog frumos să vă cereţi scuze, nu este un mod normal de adresare. Vă rog frumos să vă cereţi scuze, da? Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Sunt 28 de amendamente, bun. Domnul deputat Popescu Pavel. Să precizaţi poziţia, din cele 28, domnule deputat. (Vociferări. Rumoare.) Aveţi o procedură? Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Popescu. (Vociferări. Rumoare.) Domnul Popescu, după care invit liderii de grup... (Vociferări. Rumoare.) Deci domnul... domnul deputat Popescu. (Vociferări. Rumoare.) Am rugămintea la ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Rog colegii să ia loc în bănci, să putem continua. (Vociferări. Rumoare.) Vă rog să luaţi loc, să supun votului amendamentul respins propus de doamna senator Presadă. Să înceapă votul. 96 de ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe. Doamna senator Presadă. (Vociferări.) A, mai afişaţi... Numai puţin. Afişaţi rezultatul să-l pot... Numai puţin, doamnă senator. (Vociferări.) Da, da, da, aşa este. Deci ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Nu eu, domnule coleg. S-a solicitat din sală să precizaţi poziţia, să poată urmări. După care însă la explicarea votului, oprim cronometrul şi dau domnului ministru posibilitatea să ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu eu, nu eu.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, La ce poziţie, domnule...? (Vociferări. Rumoare.) Precizaţi, ca să ştie colegii...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Supun votului amendamentul. Îl găsiţi la poziţia 5; amendament respins. Să înceapă votul. 111 voturi pentru, 155 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Domnul senator ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul doamnei senator Gorghiu. Să înceapă votul. Amendament respins. 124 de voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Doamna senator Presadă. ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ... Dar, vă rog să-mi precizaţi şi mie, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Amendamentul de la poziţia 3 - amendament respins. Să înceapă votul. 109 voturi pentru, 164 de voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Mai departe. Dacă până la ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. S-a rezolvat. Continuăm. Oricum finalizăm în seara asta! Supun votului, stimaţi colegi, restul de amendamente, până la poziţia 26; amendamente respinse. Să înceapă votul - amendamentele ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am încheiat! Vă mulţumesc, doamnă! Domnule Andronache, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Asta facem! Vă mulţumesc, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Vă mulţumesc. Am spus vă mulţumesc!, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am înţeles!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, E prima dată când aud aşa ceva!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă, timpii de dezbatere înseamnă tot!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Ce a votat, doamnă?!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Ce a votat, doamnă?!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Unde, doamnă?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Aşa consideraţi dumneavoastră, nu, sau cum?!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Ba înţeleg foarte bine, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă, mai era vorba de un amendament! Povestim atât, când puteaţi să susţineţi amendamentul... Pierdem mai mult timp!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, asta facem!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, asta facem, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, văd că aveţi tot felul de propuneri năstruşnice!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am înţeles. Aveţi o propunere. Când trecem la anexa următoare voi supune votului şi propunerea dumneavoastră cu oprirea cronometrului. Timpul curge, doamnă! Sunt dezbateri...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Există o propunere în acest sens, de suplimentare a timpului. Să înceapă votul. 99 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă. A fost respinsă propunerea. Mulţumesc. Supun votului, stimaţi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, şi acest amendament prezentat de domnul Codreanu. Să înceapă votul. 83 de voturi pentru, 182 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. S-a ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot la poziţia 9. Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 183 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Poziţia 4 de la respinse. Să înceapă votul. 89 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Domnul Codreanu. Vă rog. La ce poziţie, domnule Codreanu? La ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, La 4. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Amendamentul de la poziţia 7. Să înceapă votul. 103 voturi pentru, 169 de voturi împotrivă. A fost respins. Aveţi la 8, domnule Cupşa?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul de la poziţia 5; respins. Să înceapă votul. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Domnule Cupşa, numai puţin, că mai sunt colegi care doresc să ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu. Bun. Să înceapă votul la acest amendament respins. 102 voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, domnule Fenechiu.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am înţeles! Domnule senator, eu supun votului amendamentul dumneavoastră; amendament respins. Vă mulţumesc. Vreţi să mai precizaţi ceva?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Din bugetul Ministerului Justiţiei, da!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule senator.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Îl supun votului.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, susţineţi-l, domnule senator. Toate amendamentele sunt pe anexa a doua, anexa suplimentară. Vă rog să-l susţineţi. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. (Domnul senator Cătălin-Daniel Fenechiu solicită să ia cuvântul.) Imediat! Să anunţ votul şi vă dau cuvântul, domnule senator. 90 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, o ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Vot. Amendament respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Marginal cât, domnule Cupşa, ca să ştim?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul de la poziţia 1, amendament respins. Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Mulţumesc. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, da. Poziţia 3. Aţi avut poziţia 2 şi poziţia 3. Poziţia 3, la amendamente respinse. Vot, vă rog. 76 de voturi pentru, 160 de voturi împotrivă. A fost respins. Am finalizat amendamentele ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vot, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul dumneavoastră. S-a epuizat şi timpul. Să înceapă votul. 85 de voturi pentru, 169 de voturi împotrivă. A fost respins. Da, domnule Neagu. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot, vă rog. Amendament respins. 79 de voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Domnule Neagu, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. Amendament respins. 87 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă. A fost respins. Următorul, poziţia 5.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot, vă rog. Amendament respins. 90 de voturi pentru, 174 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mai departe. Poziţia 4, nu?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/15 în integralitate. Să înceapă votul. 180 de voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată. Trecem ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, De la această poziţie, până la poziţia 1.444, pentru că s-a epuizat timpul, supun votului amendamentele respinse. Să înceapă votul. 79 de voturi pentru, 176 de voturi împotrivă, au fost respinse ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi. S-a finalizat timpul. Până la poziţia 1.400... (Domnul senator Ion Marcel Vela solicită să ia cuvântul.) Te rog. (În continuare, conducerea şedinţei a fost reluată de ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu se introduce cartela, doamnă senator!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, stimaţi colegi, am rugămintea la dumneavoastră să scoateţi şi să reintroduceţi cartelele, pentru că s-a resetat iar sistemul. Vă rog. Deci scoatem şi introducem iar cartelele. (În continuare, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu... Mulţumesc. Constat că este ora 24,00, că de fapt asta v-aţi dorit. Mai este o singură anexă, pe care o vom supune votului mâine. (Vociferări.) Este ora 24,00. Până... Atât. Regulamentar, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Andronache. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Avem chef de muncă. Da, domnul Andronache. (Vociferări. Rumoare.) (Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa solicită să ia cuvântul.) Domnule Bacalbaşa...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu, vă rog. (Râsete.)

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu, nu, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Sigur - era neregulamentar.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Trebuia Birou permanent reunit.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Există o propunere de prelungire a programului peste ora 24,00. Să înceapă votul. 108 voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Propunerea a fost respinsă. Da, explicarea votului. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Anexa... Am spus că Anexa nr. 3/16 o votăm după ce finalizăm Anexa nr. 7. (Vociferări.) 17 voturi... (Vociferări.) A fost respins. Deci e respins, domnule... Deci acest amendament are 17 voturi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat Anexa nr. 7. Putem reveni la Anexa nr. 3/16 - "Ministerul Finanţelor Publice". Avem un singur amendament pe care îl supun votului dumneavoastră. Îl găsiţi la poziţia 27, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Andronache, vă rog, explicarea votului, Grupul PNL.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Explicarea votului, Grupul USR. Domnul Benga. (Vociferări.)

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Şi-a exprimat... dar nu aici. (Râsete. Vociferări.) Să înceapă votul. 117 voturi pentru, 195 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Acum avem 4 amendamente admise. Poziţia ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului amendamentul de la poziţia 5. Să înceapă votul. Domnule Nicoară, veniţi. Să înceapă votul. Ca să fiţi pregătit, că... (Vociferări.) Imediat, imediat, stimaţi colegi. Haideţi, că ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, S-a epuizat timpul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Stanciu-Viziteu.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul de la poziţia 19. Să înceapă votul. (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule.. Vă dau cuvântul, că mai... Vă dau ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 19, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Treceţi în bancă. Vreau să vă spun că acest amendament este susţinut şi de Ministerul Finanţelor. Să înceapă votul. 280 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg nu şi-a ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Supun votului... supun votului, stimaţi colegi, acest amendament. Să înceapă votul, amendament respins. Imediat, domnule Olar. Domnule Olar, să anunţ votul şi vă dau cuvântul. (Vociferări.) Uşor, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 10.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 9. Imediat, domnule Moldovan... să anunţ rezultatul. 98 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă. A fost respins. Domnul Moldovan, vă rog. Precizaţi poziţia. Şi apoi, domnul Olar, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 9.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vot la poziţia 8. Vot. 89 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. A fost respins. Da, domnule Balan, continuaţi.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, da, da. Să înceapă votul. 103 voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins amendamentul. Mai departe. Domnul Balan, amendamentul de la poziţia 8, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă. A fost respins. Următorul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. Vot. 104 voturi pentru, 198 de voturi împotrivă. A fost respins. Anexa nr. 6 în integralitate, în formula propusă de comisii. Să înceapă votul. 204 voturi pentru, 90 de voturi împotrivă. A fost ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul, respins. 107 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mai avem un singur amendament. Se susţine? Nu. Domnule Neagu? Nu. Văd că... doriţi să ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 10.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul, amendament respins. 110 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Haideţi... Supun votului amendament de la poziţia 2, respins. 97 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Domnule Balan, aveţi...? Precizaţi poziţia. La poziţia 9? Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Movilă.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă urmăresc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, da. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Care poziţie, domnule Movilă?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. V-am dat cuvântul. Abuzaţi. Mi se pare... (Vociferări.) Nu, vă rog frumos. V-am dat două minute peste. Am epuizat Anexa nr. 4. Suntem la Anexa nr. 5. Avem două amendamente ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... v-am rugat să concluzionaţi.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Roman...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Roman.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Concluzionaţi.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins. Dacă celelalte două amendamente se susţin? Nu se ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat. Trecem la Anexa nr. 4 - "Sume defalcate din valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor." Avem 3 amendamente respinse, la Anexa nr. ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. (Vociferări.) Vă mulţumesc. (Vociferări.) Vă mulţumesc. Aţi epuizat timpul. Mulţumesc. (Rumoare.) Deci vă propun sistarea discuţiilor. Continuăm. Anexa nr. 3/65 - "Ministerul ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Problema personală... (Vociferări.) Nu... staţi puţin, nu jigniţi. Vorbiţi... prezentaţi problema dumneavoastră, fără să discutaţi... (Vociferări. Rumoare.) Vă rog frumos... Vă rog ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da... numai puţin...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Ba da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. (Vociferări.) Problema personală o prezentaţi la final. Potrivit Regulamentului, problema personală...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Te rog frumos. Să vedem problema personală care este. Deci dacă aveţi o problemă personală, vreau să aud problema personală.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Problema personală se discută...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Care e problema personală?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Am finalizat. Mulţumesc. O explicare a votului? Bun. Ministerul Finanţelor Publice ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnule senator, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Explicarea votului. Numai puţin, să anunţ rezultatul! 225 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă. Te rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat. 474. Să înceapă votul. (Gălăgie. Aplauze.) Bucurie degeaba! 474. Să înceapă votul, v-am rugat! 93 de voturi pentru, 214 voturi împotrivă. Supun votului anexa în ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Prezentaţi amendamentul, v-am rugat!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot la 473. Vot. 75 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Şi ultimul. Prezentaţi amendamentul, domnule senator, dacă mai aveţi? Ultimul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Prezentaţi-l!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Prezentaţi amendamentul, v-am rugat!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule senator, prezentaţi amendamentul! Nu dialogaţi cu sala!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule senator, Cu tot respectul... Prezentaţi amendamentul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mai este unul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului. Să înceapă votul. 89 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă. A fost respins. Mai aveţi vreunul? Daţi citire amendamentului, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Prezentaţi amendamentul, domnule senator!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Amendamentul, domnule senator!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vot la poziţia 471. Să înceapă votul. Amendament respins. 87 de voturi pentru, 215 voturi împotrivă. Respins. Vă rog, domnule senator. Următoarea poziţie? Sau unde?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 470. Amendament respins. Să înceapă votul. Mulţumesc. 90 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă. A fost respins. Domnul senator. Vă rog. Domnul senator Mihai-Radu Mihail. La ce poziţie? Să ne ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 461. Vot, vă rog. Amendament respins. 97 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, o abţinere. 461 a fost respins. Mai departe. Domnule Popescu, mai aveţi un amendament? V-aţi oprit la 465.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului poziţia 460. Să înceapă votul. 102 voturi pentru, 197 de voturi împotrivă şi 5 abţineri. A fost respins. Domnul Leoreanu. Aveţi 461? Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Suntem noi! Vă rog, citiţi! Citiţi, ca să pot să supun la vot!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 460. Păi, vedeţi? Eu vă urmăresc. Domnul senator Badea. Vă rog. 460. Vedeţi? Credeam că v-aţi reorientat. Vă rog frumos.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. 459. Supun votului. Să înceapă votul. Mulţumesc. Imediat, domnule Badea. 80 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins. 460? 461. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 88 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. A fost respins. Următoarea poziţie, domnule deputat.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. Aveţi mai multe amendamente?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin! Lăsaţi-l pe domnul senator şi vă dau cuvântul... Sau... Vă rog. Domnul Dobrovie. Vă rog. 458.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la 465. 79 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, domnule senator. Numai puţin, domnule senator! (Se adresează domnului senator Viorel-Riceard Badea.) Aveţi înainte? ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot, domnule coleg.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Rog colegii... Domnule ministru Budăi, vă rog, luaţi loc, să putem continua, domnule! Avem voturi. Este amendamentul de la poziţia 464. Să înceapă votul. Amendament de respingere. 76 de voturi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, E pauză de consultări. (Consultări.) Au trecut, vă rog frumos! Domnule Varujan Pambuccian, vă rog să luaţi loc. Mulţumesc mult. Continuăm. Domnul deputat Popescu. Precizaţi poziţia. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă! Şi v-am aprobat două! Consultaţi-vă! Domnul Varujan. Înţeleg că vreţi explicarea votului.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, doamnă, v-am dat două minute! Consultaţi-vă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, ...dar, vă spun, nu se poate convoca comisia, până nu se face Birou permanent. Deci, ca să vă lămuresc eu!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă dau două minute pauză de consultări,...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă, nu se putea convoca...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă, nu a fost nimeni invitat, ca să fie invitată şi... Staţi puţin!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Imediat! 107 voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, doamnă.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 456. Vot. 98 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Să înceapă votul. Amendament respins. 100 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 5 abţineri. A fost respins. Vă rog, domnule Codreanu, altă poziţie.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Supun votului poziţia 18. Amendament respins. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă. A fost respins. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 18. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 17. Supun votului. Să înceapă votul. Amendament respins. 98 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins. Alte intervenţii? Domnule Duruş, vă rog. Precizaţi, domnule deputat, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Supun votului poziţia 13. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă. A fost respins. Domnule Popescu, vă rog. Precizaţi poziţia.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului poziţia 10. Să înceapă votul. 82 de voturi pentru, 207 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Poziţia 13. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Poziţia 9. Să înceapă votul. Amendament respins. 85 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Vă rog, doamnă. Să ne precizaţi poziţia.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 8. Amendament respins. 87 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. Respins. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 7. Să înceapă votul. Amendament respins. 86 de voturi pentru, 208 voturi împotrivă. A fost respins. Poziţia 8.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului poziţia 6. Să înceapă votul. Amendament respins. Domnule Suciu, amendament respins. 200 de voturi împotrivă, 88 de voturi pentru. A fost respins. Da, doamnă. Doamna Lungu. Poziţia 7? 8 ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, pe amendamentul de la poziţia 5. Numai puţin! 113 voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins. 6? Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins de la poziţia 3. Să înceapă votul. 108 voturi pentru, 215 voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului, în aceste condiţii, Anexa nr. 3/61, în ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, A, poziţia 3.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul de la poziţia 5. Să înceapă votul. Amendament respins. 94 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului de la poziţia 6 la poziţia 9, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 5.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. Amendament respins. 98 de voturi pentru, 220 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. Mai doriţi să interveniţi? Vă rog. Precizaţi poziţia. Domnul Popescu.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 2.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Continuăm. Anexa nr. 3/47 - "Consiliul Superior al Magistraturii." Nu avem amendamente admise sau respinse. Supun votului anexa în integralitate. Să înceapă votul. A fost ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Ştirbu, explicarea votului. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Supun votului amendamentul propus de domnul Varujan Pambuccian. Avem un singur amendament admis, aflat la poziţia... la 26, da. Până la el... staţi puţin, poate dacă nu mai sunt intervenţii ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Amendament respins, la poziţia 1. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 216 voturi împotrivă... Supun votului... acum... Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/35 în integralitate, cu 4 ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. Amendament de la poziţia 2. (Vociferări.) Amendament respins. Amendament respins, la poziţia... (Vociferări.) Nu avem amendamente admise, numai amendamente respinse. De aceea v-am ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. 311 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 7 abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/34 - "Serviciul de Telecomunicaţii Speciale." Nu avem amendamente admise sau respinse. Să ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului Anexa nr. 3/33, cu un singur amendament admis. Să înceapă votul. (Vociferări.) Bun. Supun votului amendamentul admis. Să înceapă votul. Amendamentul admis. Să înceapă votul. ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat. Anexa nr. 3/33 - "Serviciul de Protecţie şi Pază." Avem un amendament admis. Supun votului dumneavoastră Anexa... Intervenţie la amendamentul admis? Vă rog, domnul Dobre. Vă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins. Să înceapă votul. 204 voturi pentru, 119 voturi împotrivă. A fost adoptat. Supun votului Anexa nr. 3/32, cu amendamentul admis. Să înceapă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Anexa nr. 3/32 - "Serviciul de Informaţii Externe." Avem un singur amendament respins. Supun... supun votului... Vreţi să-l susţineţi? Vă rog. (Vociferări.) Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Explicarea votului. Vă rog, drept la replică. (Vociferări. Rumoare.)

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins susţinut de domnul senator Badea. Să înceapă votul. 89 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Acum supun votului, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... referire la dumneavoastră.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci explicarea votului...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Am finalizat dezbaterile. Supun votului amendamentul respins de la poziţia 3. Să înceapă votul. Amendamentul respins. (Vociferări.) S-au finalizat dezbaterile. 116 voturi pentru, 212 voturi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am finalizat.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Mai avem un singur... Domnul Benga, vă rog. Mai avem un singur amendament. Este vorba de amendamentul de la poziţia 3. Vă rog, domnul Benga.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... domnule Tomac.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Dar nu discutăm de explicarea votului...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Supun votului amendamentul aflat la marginal 13, din amendamentele respinse, da? Să înceapă votul. Amendament respins. Bun. 82 de voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, o abţinere. ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Supun votului amendamentul de la poziţia 2. Să înceapă votul. Amendamentul respins. 118 voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Amendamentul de la poziţia 2 a fost respins. (Vociferări. Domnul ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă, continuaţi.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 213 voturi pentru, 115 voturi împotrivă, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat. Doamna Iurişniţi, vă rog. A, nu doriţi. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot, vă rog. 134 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului amendamentele respinse, de la poziţia 17 până la 25. Să înceapă votul. 112 voturi pentru, 234 de ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 100 de voturi pentru, 231 de voturi împotrivă. A fost respins. 16... Ce doriţi, domnule Fenechiu?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vot, vă rog, la poziţia 14. 112 voturi pentru, 216 voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost respins. 15? Sau cât?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vot la poziţia 13. 102 voturi pentru, 227 de voturi împotrivă. A fost respins. Continuaţi, de la 14, vă rog. Domnul Andronache.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul aflat la poziţia 5. Să înceapă votul. 87 de voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost respins. Mai departe. Cine vrea să ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 100 de voturi pentru, 231 de voturi împotrivă. A fost respins. Continuaţi.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 106 voturi pentru, 233 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 104 voturi pentru, 225 împotrivă. A fost respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. Să înceapă votul. (Vociferări.)

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 107 voturi pentru, 231 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. 108 voturi pentru, 235 de voturi împotrivă. A fost respins şi acest amendament. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. 107 voturi pentru, 230 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. Să înceapă votul. 109 voturi pentru 230 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la amendamentul nr. 4. Să înceapă votul. 117 voturi pentru, 236 de voturi împotrivă. A fost respins. 5.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la amendamentul nr. 3. 115 voturi pentru, 236 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Nu se poate vota de acolo! Nu se poate vota.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da... Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. Amendamentul 2. 116 voturi pentru, 228 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul la poziţia 1. Să înceapă votul. 120 de voturi pentru, 227 de voturi împotrivă. A fost respins. Următoarea poziţie.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul de la poziţia 1.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Reveniţi la amendament, domnule coleg!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, nu v-aţi ... Nu se vede! Vă rog. Care amendament? Precizaţi poziţia.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Fără îndoială! Stafful tehnic, vom îndrepta aceste erori. Dacă se doreşte susţinerea amendamentelor de la 1 la 25? Nu. În aceste condiţii...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Sigur! Bun.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă supun votului, stimaţi colegi, sistarea discuţiilor şi restul intervenţiilor să aibă loc la final. Să înceapă votul. (Gălăgie.) Suntem în procedură de vot. Sistarea discuţiilor. Cu 206 ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Drept la replică, după care voi supune votului dumneavoastră sistarea discuţiilor. (Vociferări.) Sistarea discuţiilor! Drept la replică. Dumneavoastră l-aţi provocat!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Prună. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins aflat la poziţia 4. Să înceapă votul. Amendament respins. 80 de voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a fost respins. Mai ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Să rezolvăm problema!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Care e procedura?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă propun sistarea... Numai puţin, domnule Băişanu! (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Dumneavoastră? Explicarea votului a fost, doamnă Turcan! Procedură. Şi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Drept la replică, domnule Balint. Imediat!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule Ştirbu!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Sunt două voturi diferite!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins de la poziţia 3 de la amendamente respinse. Să înceapă votul. 80 de voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost respins. Mai ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul PNL. Numai puţin! Explicarea votului, Grupul PNL. Cine explică votul?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Grupul ALDE. Numai puţin! Câte un vorbitor la fiecare grup. Finalizăm.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Explicarea, fiecare grup... Numai puţin! Grupul USR, explicarea votului. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnul Szabó Ödön.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Câte un vorbitor de la fiecare grup parlamentar. Domnul Tomac. După ce apare ordonanţa! Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog. Lista de vot... (Vociferări.) Domnule senator, vă rog, poftiţi în bancă! Doamnă senator, vă rog. Doamna Gorghiu.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Poftiţi în bancă! Voi supune votului, domnule deputat, amendamentul propus de dumneavoastră. Să înceapă votul. Amendament respins. 80 de voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu discutăm... Supun votului amendamentul ... Suntem în procedură de vot, domnule coleg. Să înceapă votul. Nu există drept la replică, la replică! 218 voturi pentru, doi colegi nu şi-au exprimat ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului! Nu mai există... Nu există drept la replică!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă rog. Da, domnule Sighiartău.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc în bănci, să putem continua. Înţeleg că s-a rezolvat chestiunea tehnică. Deci continuăm, da? Suntem la Anexa nr. 3/14 - "Ministerul Afacerilor Externe". Nu avem amendamente ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Reluăm, stimaţi colegi. Pentru resetarea sistemului, îi rog pe toţi colegii să scoată şi să reintroducă cartela şi apoi vom face şi un vot de control, să vedem dacă suntem în cvorum. Da? Bun. Rog ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Pauză 30 de minute. Să înceapă votul. 210 voturi pentru, 118 voturi împotrivă. Pauză 30 de minute. După pauză

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. S-a epuizat timpul! Vot. 118 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă, două abţineri. Timpul a fost epuizat. Supun votului, de la poziţia 2 până la poziţia 28, toate amendamentele respinse. ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Finalizaţi, doamnă, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, să anunţ rezultatul! Vot. 108 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, doamnă, continuaţi.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot pentru amendament. A fost respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, treceţi în bancă, să pot supune votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. Amendament respins, al domnului Paşcan. Să înceapă votul. 104 voturi pentru, 185 de ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot la amendamentul de la poziţia 2. 67 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. Doamna deputat Csép Andrea. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 2.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 5. 85 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. Respins. Mergem mai departe. Domnul Ştefan. La ce poziţie?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin! 78 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, doamnă, să vă anunţ votul. Trebuie să anunţ rezultatul, doamnă.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 4. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Poziţia 3, vot. 104 voturi pentru, 184 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 3.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Ce poziţie?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 1. 88 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe; altă poziţie.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule deputat!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin! 196 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Am sistat discuţiile. Mulţumesc mult. Mulţumesc. Trecem la anexa următoare, Anexa nr. 3/27 - "Ministerul Culturii şi Identităţii ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Foarte bine! Şi eu pot supune votului sistarea discuţiilor. Supun votului dumneavoastră... Începe votul. Mulţumesc. Aveţi dreptul! Eu am propus sistarea discuţiilor. Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă propun, stimaţi colegi, sistarea discuţiilor pentru a trece ... (Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu solicită să ia cuvântul.) Nu, numai puţin! Supun votului, stimaţi colegi, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Băişanu.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, ... (Gălăgie.) Numai puţin! Domnul Bacalbaşa.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg, Explicarea votului este unul pe grup. V-am rugat, dacă aveţi pe procedură?! Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Te rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Buicu.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, domnule deputat. Vă felicit pentru perseverenţă! (Vociferări.) Oprim după acest vot... Eventual, dacă sunt probleme tehnice, să se verifice. Bun. Supun votul acest amendament al domnului deputat ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Bodog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg, La explicarea votului spuneţi ce aţi făcut dumneavoastră! Vă rog. (Gălăgie.)

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Continuăm. Este vorba de poziţia 40. (Vociferări.) Suntem în procedură de vot. Amendament la poziţia 40. (Vociferări.) Numai puţin! Nu am explicarea votului! Poziţia 40. Supun votului ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumesc. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman rămâne la tribună.) Vă mulţumesc, domnule Roman! Domnule Roman, vă mulţumesc mult! (Vociferări.) Păi, nu există! Aţi ridicat o problemă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule deputat, numai puţin! Domnule Roman, v-am dat cuvântul la explicarea votului... ce aţi votat dumneavoastră. Numai puţin! Faceţi referire, ca să vă las cuvântul - mai aveţi un minut - spuneţi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Am finalizat consultările, da? Bun. Supun votului... Rog colegii să ia loc în bănci, să supun votului, avem două amendamente admise la Anexa nr. 3/26 - "Ministerul Sănătăţii." Amendamentul de la ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Nu este niciun fals. Pauză de consultări, două minute. Rog colegii mei să rămână în bănci. Consultaţi-vă doamnă, vă rog. (Râsete. Rumoare.) Păi, consultaţi-vă. Aţi solicitat pauză de consultări. ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. E o solicitare de pauză. Supun votului dumneavoastră solicitarea invocată pentru a face pauză. Vot. A fost respinsă solicitarea. Vă rog, doamnă. Aveţi şi dumneavoastră o solicitare? Vă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. De la 753 până la 800. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 801 la 811. Intervenţii? Nu. Am finalizat... (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) Da, vă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc. Să înceapă votul. Amendament respins. 101 voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 6 abţineri. Propunerea a fost respinsă. Mai departe, domnule Grosaru. Înţeleg că mai aveţi un ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. Imediat... 95 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, 750, să înceapă votul, respins. 99 de voturi pentru, 204 împotrivă. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. 99 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bine. 86 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. Mai aveţi?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vot. Mai aveţi unul, da? 97 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 96 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vot. Vot, respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 732, vot. 97 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 727. Vot, respins. Numai puţin, domnule coleg. 92 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. Respins. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 722, respins. 96 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 720, respins. 94 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, A, 720, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. 101 voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins. 715?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. Numai puţin... imediat, staţi să anunţ rezultatul votului. 99 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins. Următoarea.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Altă poziţie, domnule coleg?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Cum nu aveţi? Domnule coleg, suntem la "Secretariatul General al Guvernului", Anexa nr. 3/13. Avem 41 de amendamente respinse. Să le pot supune votului, trebuie să precizaţi la care amendament faceţi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 712. Mulţumesc. Vot. Numai puţin... numai puţin, să anunţ rezultatul votului. 101 voturi pentru, 206 voturi împotrivă. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot pe acest amendament. Mulţumesc. Vot. 103 voturi pentru, 207 voturi împotrivă. Respins. 701-750? Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, nu citiţi poziţia. Care este?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... care este?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, ...punctual...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Movilă, amendamentul...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vot la 54. Vot. 55, da. 55, într-adevăr. 88 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. Respins. 56? Nu. 57? Nu. 58? Nu. 59? 60-65? Până la 65 sunt intervenţii? Nu. 65-70? Nu. 75-80? Nu. 76... ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Botez.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da? Precizaţi marginalul, să poată urmări colegii.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot la poziţia 54. 111 voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abţinere. Respins. 55? Nu. Cât aveţi? 55? Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. 103 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. 54, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la 52, respins. 107 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins. 53?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la 51. 108 voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. Respins. 52?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. 105 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog. 51?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vot. 115 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. Respins. 49? Nu. 50? 50, vă rog. Doamna deputat Chichirău. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 92 de voturi pentru, 185 de voturi împotrivă. Respins. 48?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Sigur, domnule deputat.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la 47, respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la 45, respins. 102 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins şi 46. 47, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Grosaru, numai puţin! Suntem la Anexa nr. 3/13.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 99 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă. Respins. 45?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nicio grabă.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Sigur.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la 44, respins. 100 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. Respins. 45?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 81 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă. Respins şi 43. 44?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la 43.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 88 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins. 43?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la 42, respins. (Discuţii în sală.)

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci vot la poziţia 41. Vot. 86 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. Respins. 42?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. 76 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, 14 abţineri. Propunerea a fost respinsă. Mai departe. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vot. Mulţumesc. Vot. Da, vă rog. 93 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă. Respins. 41?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, la poziţia 39, respins. 92 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. Respins. 40?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, vă rog, 38. 94 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. 39?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 89 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. 38.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. La poziţia 37, vot.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Sigur. Poziţia 36, vot, amendamente respinse. 99 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. Respins. 36... 37?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vot, la 35. Vot. 102 voturi pentru, 176 de voturi împotrivă. Respins. 35... 36. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Poziţia 34, vot. 101 voturi pentru, 186 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe. 35.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, da, da. 112 voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. Respins. 34, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, domnule deputat, să anunţ rezultatul votului.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului amendamentul invocat, amendament respins. Să înceapă votul. 95 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea a fost respinsă. Mai departe. Domnule Grosaru, vă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la 33.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, poziţia 32. Da. 99 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe. 33.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, La poziţia 31, vot. Da. 97 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe. 32.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vă rog, vă rog, continuaţi.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vot la poziţia...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. La poziţia 30, vot. Da. 96 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe. 31.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, numai puţin, domnule coleg. 90 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă. Respins. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 29. Da...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 29.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Marginal 2. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vot la poziţia 28. 91 de... (Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, să anunţ rezultatul votului 91 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. Respins. 30?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot la poziţia 27, respins. Vă rog. 96 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. Respins. 28.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. 88 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. Respins. 27? Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 19, respins. 85 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins. 22. Intervenţie? Nu. 23? Nu. 24? Nu. 25 s-a adoptat. 26? Vă rog, domnul Barna.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 18, respins. 86 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. 19.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. Poziţia 21, vot. Numai puţin, să anunţ rezultatul, numai puţin. 18-19, aici suntem. 78 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă. A fost respins. Domnul deputat Neagu. Poziţia 18, da?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Imediat, să anunţ rezultatul votului. Numai puţin. 96 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins. 21, domnul senator. 21, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 25, respins. (Domnul senator George-Cătălin Stângă solicită să ia cuvântul.) Până la 25? Staţi să anunţ.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 18? Vă rog. Da, domnul Fenechiu.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 17, la amendamente respinse, vot. 102 voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu, nu... marginal, să poată urmării colegii!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Poziţia 15, amendament respins. Vot. 106 voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Poziţia 16? 17? Da, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot pe amendamentul respins. 98 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă. A fost respins. Mulţumesc. Mai departe. La 15 aveţi?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Discutăm acum numai de amendamentele respinse, le terminăm pe toate şi apoi revenim la admise. 13. Vot pentru amendament respins. 100 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă. A fost ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. 92 de voturi pentru, 163 de voturi împotrivă. A fost respins. 12? 13? Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot, amendament respins. Vot. 100 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. A fost respins. 11? Vă rog. Vă rog, domnule deputat.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. (Vociferări.) Nu dialogaţi cu sala, domnule deputat. 94 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. A fost respins. 10? 10. Vă rog, domnule deputat. (Vociferări.) Domnule senator, da, scuzaţi.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la amendamentul de la poziţia 8, respins. 89 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. A fost respins. 9?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La poziţia 8. Dacă sunt intervenţii? 8? Nu. 9? La 9, vă rog. La 8. 8 şi 9. Vă rog, domnule deputat.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Ce poziţie? Poziţia, marginal...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot pe amendamentul 7, respins. Vot. 93 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. Respins.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot la poziţia 6 de la amendamente respinse. Să înceapă votul. 110 voturi pentru, 173 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 7.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Imediat, doamnă, adun şi... sigur. 98 de voturi pentru, 158 de voturi împotrivă. A fost respins. La poziţia 6. (Vociferări.) Ce procedură?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Deci suntem la poziţia 5. Înainte de a... Stimaţi colegi, Deci, v-am explicat, sunt 811 amendamente. Vom lua în calupuri de câte 10. Suntem la poziţia 5. Se va supune fiecare amendament... ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 90 de voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Da, doamnă senator. Vă rog. Poziţia?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Treceţi în bancă! Vot. Amendament respins. Vot.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. Poziţia 4. 110 voturi pentru, 166 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. Domnul Stamatian. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 3. Vot. 99 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă. A fost respins. Domnul Andronache. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin... să anunţ votul! Şi apoi... se înscrisese domnul Grosaru... şi mergem mai departe. Vă dau cuvântul, staţi liniştit! 110 voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Până la 12. Mai lăsaţi-l pe domnul Dobre.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul propus. 107 voturi pentru, 167 de voturi împotrivă. A fost respins amendamentul. Mai aveţi alt amendament?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mergem mai departe. Poziţia 37. Să înceapă votul. 261 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, două abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Şi ultimul amendament, la ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul de la poziţia 15, care a fost respins. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Supun votului dumneavoastră... A fost ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, V-am rugat să nu acuzaţi! Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzionaţi, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am înţeles. Bun. Să ştie colegii... bun! Au solicitat colegii de la USR... corect. Supun votului... (Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule Grosaru. Supun ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Supun votului poziţia 9. Să înceapă votul. Amendament respins. 109 voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. A fost respins. Da, doamnă Turcan. Am finalizat... Aveţi un amendament de susţinut? Vă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. 105 voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Doamnă senator Presadă, vă rog. Precizaţi poziţia din Anexa nr. 2, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Imediat! 95 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. A fost respins. Şi următorul, doamnă, vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Supun votului acest amendament. Mai aveţi un amendament, doamnă?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. Amendament respins. Poziţia 47 din a doua anexă. 96 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mai departe? Doamna deputat Huncă. Vă rog să precizaţi poziţia, doamnă. ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vot. Amendament respins. Să înceapă votul. 111 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mergem mai departe. Domnul senator Badea. Vă rog să precizaţi, domnule senator, şi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot, vă rog. 95 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. Respins. Următorul vorbitor, domnul Roman. Vă rog. Corelare cu cele două amendamente. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. Amendament respins. 102 voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe, domnul deputat Popescu. Domnul deputat Popescu. Le-am luat în ordine. Şi apoi domnul Roman. Vă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Ştefan, o singură rugăminte! Precizaţi unde se regăseşte în Anexă, poziţia, să ştie şi colegii.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 6 marginal. Vot. Amendament respins. (Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi solicită să ia cuvântul.) Doamnă Iurişniţi, numai puţin, să anunţ! 89 de voturi pentru, 188 de voturi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Staţi puţin, să-l anunţ! Să anunţ rezultatul, ca să ştiţi câte voturi aţi obţinut. 98 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, vă rog. Ultimul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. Amendament respins. Domnule Moldovan, mai aveţi?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Vot. Amendament respins. 90 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins. Următorul?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot, la poziţia 14. 107 voturi pentru, 180 de voturi împotrivă. A fost respins. Domnul Moldovan. Vă rog. Precizaţi poziţia, ca să poată urmări colegii.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Păi, am precizat să se ştie... 99 de voturi pentru, 180 de voturi împotrivă. A fost respins. Şi 14?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 13. Să înceapă votul. A fost respins în comisie.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. Amendament respins. 99 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, domnule deputat. Ce poziţie?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul doamnei Lungu. Să înceapă votul. 92 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 28 de abţineri. Propunerea a fost respinsă. Următoarea intervenţie. Domnule ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 13?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Poziţia 16. Să înceapă votul. 88 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Vă rog, domnule deputat. Numai puţin, că era înscris domnul Benga. Domnule Benga, am ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 12. Să înceapă votul. Amendament respins. 102 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. Respinsă. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului poziţia 7. Să înceapă votul. 99 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 5. Să înceapă votul. Amendament respins. 100 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 120 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost respins. Alte intervenţii? Nu. Atunci supun votului, stimaţi colegi, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă reamintesc, pentru acest program, la capitolul aferent Ministerului Educaţiei se regăseşte o sumă adoptată. Supun votului dumneavoastră amendamentul invocat de domnul Goţiu. Să înceapă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, şi acest amendament. Să înceapă votul. 107 voturi pentru, 214 voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins al domnului Goţiu. Să înceapă votul. 118 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Următorul. Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Primul. Să înceapă votul. Sunt şase minute, domnule senator. Să înceapă votul. Amendament respins. 109 voturi pentru, 202 voturi împotrivă, 10 abţineri. A fost respins. Mai departe. Următorul ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentele susţinute.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Vă rog. Aveţi la Anexa nr. 3, amendamente respinse, de la poziţia 1 la poziţia 8. Să-mi spuneţi care? Vă rog. Rog stafful să pornească...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Neagu, haideţi să vă spun ceva. Eu nu am nicio problemă să-i dau cuvântul şi colegului dumneavoastră, numai că timpul a expirat. Tocmai am hotărât împreună... Domnule Neagu, vă rog să luaţi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins, aflat la poziţia 120. Să înceapă votul. (Domnul deputat Nicolae Neagu solicită să ia cuvântul.) Nu mai sunt intervenţii, s-a finalizat timpul! ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Finalizaţi, vă rog!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul respins, aflat la poziţia 111. Să înceapă votul. 219 voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 78 de colegi s-au abţinut. Supun votului art. 51 în ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins aflat la poziţia 107. Să înceapă votul. 139 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. La art. 44 dacă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin! Domnule Bacalbaşa, vă rog frumos, păstraţi ordinea în sală!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog. Ajungem la 43. Avem 42 şi 43, şi când ajungem la 43 1 vă dau cuvântul. La art. 42 avem un amendament respins la 106. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 109 voturi pentru, ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, doamnă! 107 este aferent art. 43 1 . Să ajungem... să depăşim...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Supun votului poziţia 5, amendament respins. Să înceapă votul. 128 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost respins şi amendamentul aferent art. 41 2 . Am ajuns la ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu are posibilitate.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Supun votului amendament respins la art. 104. Să înceapă votul. 113 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost respins. Următorul. La 105, doamnă, da?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Admis, admis! 196 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptat. Art. 41 în integralitate. Să înceapă votul. 208 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci la art. 41 avem trei amendamente şi supun votului dumneavoastră cele trei amendamente respinse de la art. 41. Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 202 de voturi împotrivă. Au fost ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci dumneavoastră ne propuneţi un 41 1 , în cele două ... 41 1 , 41 2 . O să vă dau cuvântul la 41 1 , 41 2 după ce terminăm cu 41.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, doamnă!

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci este vorba de ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, vă rog. Bun. S-au finalizat... Deci suntem la poziţiile 101, 102, 103. Dacă se susţin? Doamna Turcan, vă rog. Să-mi spuneţi care din cele trei poziţii?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, liderii de grup! Suntem la art. 40. Vă rog să luaţi loc, să putem continua. Bun. Suntem la art. 40. Dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptat. La art. 41 avem trei amendamente respinse. Dacă se ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Cinci minute pauză, să regăsim amendamentul aferent. Cinci minute pauză. Dar rog colegii mei să stăm în bancă, să vedem... Cinci minute! După o scurtă pauză

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Itu, la 39 vreţi să interveniţi? Aveţi un amendament în sensul acesta undeva? (Vociferări.) Nu e drept la replică. O să-l supun votului şi votaţi în consecinţă. Deci e amendamentul ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Eu vă propun aşa: ajungem la art. 40 şi atunci ne oprim, facem o pauză de consultări; până atunci poate vă rezolvaţi. Suntem la art. 37. Ajungem la art. 40. Dacă până atunci nu aţi rezolvat, oprim ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi domnul Goţiu a regăsit şi va susţine. La art. 39 va susţine amendamentul respins. Deci, aşa cum am afirmat încă de ieri, şi ştiu toţi colegii, toate amendamentele respinse vor putea fi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală, să putem relua, da? Au trecut cele 10 minute. Şi o să-l invit pe domnul Movilă. Dumneavoastră aţi solicitat. Să vedem dacă aţi găsit? Domnule Movilă?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Movilă, vă rog precizaţi. Înţeleg că s-a regăsit. Precizaţi, vă rog, la microfon. După o scurtă pauză

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 10 minute - pauză de consultări. Am spus de la început, ca toate amendamentele să poată fi susţinute. Deci 10 minute pauză de consultări. Revenim la art. 37, domnule Goţiu. La art. 37 s-au votat cele ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Supun votului amendamentul respins aflat la poziţia 100. Să înceapă votul. După o scurtă pauză

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Deci, domnule Bode, voi supune votului dumneavoastră amendamentul aflat la poziţia 98 şi apoi cel aflat la poziţia 99. Da? Ca să ştie colegii amendamentele respinse. Amendamentul aflat ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Am înţeles. Voi supune, stimaţi colegi, articolul de eliminare aflat la poziţia 93, amendament respins. Să înceapă votul. 85 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abţinere. A fost ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins aflat la poziţia 91. Amendament respins. Să înceapă votul. 85 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, o abţinere. A ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Voi supune votului. Este creşterea de la 450 de lei la 500 de lei. Să înceapă votul. 90 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. De la poziţia 55 până ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu! Deci, domnule Leoreanu, ca să ştim ce voi supune votului... Voi supune votului 40, 43 şi 45, de la amendamente respinse şi apoi continuăm cu domnul Andronache. Deci supun votului dumneavoastră ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Rog stafful... Rog stafful, difuzorul de la Grupul PMP să fie dat mai tare, să audă şi domnul Movilă. Deci fiecare coleg care a venit a precizat amendamentul. Şi eu supun votului amendamentul ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci este vorba de amendamentul respins de la poziţia 29, domnule Benga, 29. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins de la poziţia 29. Să înceapă votul. 80 de voturi pentru, 200 de voturi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului amendamentele susţinute de domnul Leoreanu. Să înceapă votul. 84 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Următorul vorbitor, domnul Benga, vă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul doamnei senator. Să înceapă votul. 79 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Mai departe, următorul amendament. Domnul ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Dacă mai... Voi supune apoi votului fiecare amendament respins de la art. 4. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Deci voi supune votului întâi amendamentele ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Dacă la art. 4... Numai puţin... da, vă rog, doamna Presadă, vă rog. (Vociferări.) Păi... marcaţi-vă prezenţa. Am văzut-o pe doamna Presadă.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Continuăm. Deci începem cu... Titlul proiectului de lege. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu sunt, supun votului titlul proiectului de lege. Să ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Pe articole. Aşa vom face, pe articole. Aşa vom face şi la anexele pentru fiecare minister în parte, în limita timpului pe care îl aprobăm. Vom merge, ca să puteţi urmări dumneavoastră, vom discuta ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci, potrivit Regulamentului, domnule coleg, ca să putem urmări, pentru toţi colegii, vom proceda regulamentar. Voi da cuvântul la fiecare articol, amendamentul respins se supune, supun votului ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Aşa vom face.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Sigur.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Şi vă anunţ că din totalul celor 465 de deputaţi şi senatori, şi-au înregistrat prezenţa un număr de ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii? Nu. S-au finalizat intervenţiile, închidem aici şedinţa. Ne vedem mâine-dimineaţă, la ora 9.00, la plen. Mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Citiţi întâi, domnule deputat! Nu este vorba de drept la replică. Ştiu, e greu să citim şi să înţelegem regulamentul. E foarte greu. Domnul Tomac. Vă rog. Înainte de a face afirmaţii, să mai şi ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule Ponta, vă rog.

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Gorghiu, vă rog. Doamna senator Alina Gorghiu. Dar nu apare că aţi dori..., nu apare. Vă rog, nicio problemă. Introduceţi cartela, vă rog.

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Înţeleg, te rog.

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Te rog. Bun, foarte bine, care e problema? De aia te-am rugat să iei loc în bancă. Vine colegul... (Discuţii.) Nicio problemă. Da. Păi, asta... Te rog, treci în bancă şi asta fac. Domnul Cîţu, ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci vă anunţ următoarele legi pentru a putea fi sesizată Curtea Constituţională. (Discuţii, vociferări.) 1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci dezbaterile generale au fost încheiate. Vom continua mâine-dimineaţă, la ora 9.00. Vă anunţ următoarele... (Rumoare, vociferări, discuţii.) Păi, da, la toţi a răspuns. Nu, nu este, nu avem drept ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule coleg! Rog... Numai puţin. Domnule... Numai puţin. Rog colegii de la PNL... Dacă am solicitat şi vrem o dezbatere civilizată, vă rog să ne respectăm. Colegul de la Vrancea! Vă rog.

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă rog, continuaţi.

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule senator. Oricum, până mâine dimineaţă toate acele amendamente respinse ale colegilor se vor regăsi în tabelul cu amendamente respinse. Urmează dezbaterea ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru. Mai aveţi 30 de minute, pe care le veţi putea utiliza la finalul dezbaterilor. În continuare, îl invit pe domnul preşedinte senator Viorel Arcaş, preşedintele ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun, stimaţi colegi, propunerea USR de dublare la 20 de secunde. Să înceapă votul. 140 de voturi pentru, 218 împotrivă, 5 abţineri. A fost respinsă. Supun votului, stimaţi colegi, ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Pentru dezbaterea generală asupra acestor două proiecte de lege Birourile permanente şi Comitetul liderilor au stabilit următoarele, şi vă propunem: - Guvernului să i se aloce 50 de minute (care să ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, În continuarea ordinii de zi, avem Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 - (L88/2019) - şi Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 - (L89/2019). Urmează să ne ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Declaraţii au fost astăzi de dimineaţă.

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, La primul punct al ordinii de zi, avem Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Există o propunere, pregătiţi-vă cartelele de vot. Există o propunere a Grupului PNL de dublare a timpului. Să înceapă votul. 126 de voturi pentru, 204 împotrivă, 16 abţineri, 2 colegi nu şi-au ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Eu fac apel la toţi colegii, indiferent din ce grup parlamentar fac parte, să avem o dezbatere civilizată, cu respectarea normelor şi a regulamentului. Mulţumesc. Vă rog..., vă rog, stimaţi colegi, ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, am luat act, am discutat la... Da, domnule Popescu, vă rog. Am luat act, am discutat în plenul Camerei. Vă rog.

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Toate amendamentele admise sau respinse se vor regăsi în forma finală a raportului. Domnul Tomac, vă rog. Tot pe procedură aveţi o observaţie? Vă rog.

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Fără îndoială amendamentele tuturor colegilor, că sunt admise sau sunt respinse, trebuie să se regăsească într-una din cele două anexe. Eu vă propun o altă variantă: atâta timp cât astăzi am hotărât ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă propun să luaţi loc să putem începe şedinţa noastră. (Discuţii.) Vă propun să luaţi loc, stimaţi colegi, să putem începe, da? Declar deschisă şedinţa de astăzi, comună, ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa de vot final. Bun. Vom face, întâi, un vot de control. Să înceapă votul. Da, 225 de colegi. Suntem în cvorum. Putem începe sesiunea de vot ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc mult. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Încheiem aici prima parte. Ne revedem la ora 12,00, la şedinţa de vot final.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamna Florica Cherecheş, Grupul PNL.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Gavrilă, Grupul PSD. Se pregăteşte doamna Cherecheş.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Zisopol. Se pregăteşte doamna Gavrilă.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule secretar de stat. Raportul. Cine îl prezintă? Comisia pentru agricultură, vă rog. Domnul vicepreşedinte. Raport comun, Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, da, da. Bun. Nemaifiind alte intervenţii, rămâne la votul final. Acesta este ultimul - PL-x 735. Erau nişte materiale care au venit de la staff. Este vorba de... 18. Proiectul de Lege privind ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu, acesta este ultimul - PL-x 735.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Deci 735 îl citim acum, PL-x cu Ordonanţa nr. 94.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Neagu, vă rog. (Vociferări.) E următorul, domnule coleg.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Comisia pentru buget, vă rog, raport.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 19. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final. Şi ultimul raport.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, îl invit pe domnul Victor Paul Dobre.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Comisia pentru apărare, raport. Cine...? Vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru. Bun. Felicitări, domnule ministru. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Are caracter ordinar.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Dacă nu... Domnul ministru. Vă rog. Şi rămâne la votul final, neavând amendamente. Vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamna Roxana Mînzatu, PSD.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Neagu, vă rog, la dezbateri generale. Şi apoi doamna Mînzatu.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Comisia pentru buget, raportul. Vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, începem dezbaterea. Avem 6 amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic? Nu. 3? 4? 5? 6? Rămâne la votul final; ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Neagu, Grupul PNL. Vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Raportul comisiei, cine-l prezintă? Vă rog. Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru buget.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Daţi-mi raportul, vă rog. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 27 de amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Raport - Comisia pentru politică externă sau Comisia pentru cultură. Cine prezintă raportul? Vă rog. Raportul suplimentar. Vă rog, prezentaţi raportul comun.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Mai departe.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, din partea Comisiei juridice. Vă rog, domnule Popa. Sunteţi şi iniţiator dumneavoastră. Vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 12 1 . Proiectul de Lege privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; PL-x 688/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnule Dobrovie, vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Roxana Mînzatu. Se pregăteşte al doilea vorbitor de la Grupul PNL, domnul Dobrovie.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Márton Árpád, vă rog. Se pregăteşte doamna Roxana Mînzatu.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Gudu, Grupul PNL.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Intervenţii, dacă sunt, din partea colegilor? Nu. Avem 22 de amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 11 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 12 la 22, ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Avem raport comun - Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru tehnologia informaţiei. Cine prezintă raportul? Da, vă rog. Domnule Lupaşcu, vă rog, prezentaţi raportul.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 2 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 593/2018; caracter ordinar. Guvernul? Domnule secretar de stat, vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Începem dezbaterea. Avem 10 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 7, intervenţii? Nu. De la 8 la 10, intervenţii? Nu. Rămâne la ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Zainea, Grupul USR.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Costel Alexe, Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Zainea.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Márton Árpád, vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Raport... Mulţumesc. Vă rog, domnul coleg, raportul comun al celor două comisii. Comisia pentru mediu, vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumim, doamnă secretar de stat.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor; ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, corect. Aveţi dreptate, domnule deputat. Într-adevăr, cu observaţiile făcute de colegii noştri care au solicitat retrimiterile, vă rog, comisiile care au fost sesizate să ţină cont de ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul! PL-x 592. 105 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 38 de abţineri. A fost adoptată şi această solicitare a Grupului UDMR. Alte intervenţii procedurale dacă sunt? Da, vă rog, ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Comisia pentru buget, da?

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul! 93 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, 15 abţineri. Adoptată. Mai aveţi?

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Comisia pentru buget şi Comisia pentru mediu, da?

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Comisia pentru agricultură. Să înceapă votul! 111 voturi pentru, două voturi împotrivă, 23 de abţineri. Adoptată.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... 37... PL-x 208, da?

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul! 91 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, 15 abţineri. Adoptată. Mai departe.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... Comisia pentru buget.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... 741, da?

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bun. Cu Ordonanţa nr. 14. Să înceapă votul! 98 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă. A fost adoptată şi această solicitare. Mai departe.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, PL-x 421, da?

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Două săptămâni, Comisia pentru industrii, Comisia juridică şi Comisia pentru apărare. Să înceapă votul! 101 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată. Mai departe.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, ... 55, da?

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Să înceapă votul! 119 voturi pentru, două voturi împotrivă, 16 abţineri. Adoptată. În continuare, domnul Szabó Ödön. Vă rog, domnule deputat.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Raport de la Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru tehnologia informaţiilor, da?

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Intervenţii, liderii de grup? Nu. Supun votului dumneavoastră solicitarea Grupului minorităţilor. Să înceapă votul. 100 de voturi pentru, un vot împotrivă, 11 abţineri. A fost adoptată ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Invit colegii să ia loc, să putem începe şedinţa. Membrii Guvernului şi colegii mei, vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa. Continuăm lucrările, stimaţi colegi, şi vă anunţ că din totalul ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt colegi care au dorit să se exprime la declaraţii politice. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre. În 5 minute începem partea a doua, consacrată dezbaterii ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, ultimul vorbitor, domnul Dîrzu. Ceilalţi colegi au depus în scris.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă doctor. Domnul Vlad Duruş, USR. Se pregăteşte domnul Ioan Dîrzu, PSD. Mai sunt colegi, în afară de domnul Dîrzu, care vor să citească? Nu. Bun. Domnul Dîrzu, ultimul vorbitor.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Tamara Ciofu. Se pregăteşte domnul Vlad Duruş. A depus în scris doamna Carmen Holban, de la PSD.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Îl invit pe colegul nostru, domnul Andrei Daniel Gheorghe. Se pregăteşte doamna Tamara Ciofu.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Doamna Aida Căruceru, PSD. Şi se pregăteşte domnul Andrei Daniel Gheorghe, PNL.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Nicolae-Daniel Popescu, USR. Domnul Petru Movilă a depus în scris. Se pregăteşte doamna Aida Căruceru, PSD.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. În continuare, domnul deputat Ioan Balan, de la PNL. Se pregăteşte domnul Nicolae Popescu, de la USR. Vă rog, aveţi trei minute.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Doamna Luminiţa Jivan, PSD. Domnul Ioan Balan, de la PNL. Domnul Balan, da? Vă pregătiţi dumneavoastră.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul Petrişor Coliu. Şi doamna Luminiţa Jivan se pregăteşte, de la PSD. Vă rog, aveţi trei minute, domnule coleg.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ştefan Băişanu, ALDE. Se pregăteşte domnul Petrişor-Doru Coliu, de la PMP. Vă rog, trei minute, că mai sunt colegi care trebuie să-şi exprime punctul de vedere. Vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Doamna Iurişniţi. Se pregăteşte domnul Băişanu. Sunteţi pregătit? Da. Se pregăteşte domnul Băişanu, de la ALDE.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Angelica Fădor. Se pregăteşte Cristina Iurişniţi.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Laurenţiu Nistor. Se pregăteşte doamna deputat Angelica Fădor.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, doamna Oana Bîzgan. Se pregăteşte Laura Moagher. Este? Nu. Numai puţin! Domnul Laurenţiu Nistor.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Emil Paşcan. Se pregăteşte doamna Oana Bîzgan.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Îl invit pe domnul Constantin Avram, Grupul ALDE. Se pregăteşte domnul Emil Paşcan, PMP.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. În continuare, de la Grupul USR, domnul Sergiu Cosmin Vlad. De la Grupul ALDE se pregăteşte domnul Constantin Avram.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna Florica Cherecheş, Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Sergiu Vlad, de la USR.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă. O invit pe colega mea, Roxana Mînzatu. Se pregăteşte doamna Florica Cherecheş, de la PNL.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog să vă încadraţi totuşi în trei minute, stimaţi colegi. Doamna Mihaela Huncă. Se pregăteşte doamna Roxana Mînzatu. Sunt mulţi colegi care trebuie să se exprime şi nu mai ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnul Dragoş Zisopol. Se pregăteşte doamna Mihaela Huncă.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, pe viitor, să vă încadraţi în trei minute, totuşi. Domnul Simionca. Se pregăteşte domnul deputat Dragoş Zisopol, secretar al Camerei.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Îl invit, în continuare, pe domnul Daniel Olteanu, Grupul ALDE. Se pregăteşte domnul Ionuţ Simionca, de la PMP.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Mihai-Cătălin Botez. Fără îndoială, oamenii nu uită şi sunt conştienţi de ce se întâmplă în ţară. Vă rog. Domnul Botez. Se pregăteşte domnul Daniel ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da. Îl invit pe domnul Roman. Se pregăteşte, din partea Grupului USR, domnul Botez. Din partea Grupului PMP au depus scris: Constantin Codreanu, Eugen Tomac şi Adrian Todoran. Vă rog, domnule Roman.

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Este ora 8,30. Începem prima parte a şedinţei noastre, consacrată declaraţiilor politice. Şi vă anunţ că din partea Grupului PSD au depus scris: Natalia Intotero, ...

  4 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Acestea fiind spuse, declar şedinţa închisă. Invit noii colegi, aleşi în Biroul permanent, la prima şedinţă de Birou permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,32.

  4 februarie 2019
  luare de cuvânt, Îl invit pe domnul secretar Mircea Drăghici să prezinte rezultatul votului. Vă rog.

  4 februarie 2019
  luare de cuvânt, Aţi finalizat, da? Mulţumesc. Invit membrii Comisiei de numărare în sala de Birou permanent. După o scurtă pauză

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Bun. Am luat act de declaraţiile dumneavoastră şi afirm că aceste legi pe care le voi citi sunt semnate de preşedinţii Camerelor şi sunt depuse la Secretariatul General, şi al Camerei ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Să recapitulăm. Deci au semnat 163, au votat 161. Bun. Având în vedere rezultatul voturilor exprimate, nu a fost întrunit numărul necesar de voturi prevăzut la art. 113 din Constituţie ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles!

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles!

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Repetaţi, vă rog! Câte?

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit pe domnul secretar Marcel Vela să prezinte rezultatul votului. Domnule senator, vă rog.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog!

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, am notat. (Domnul senator Remus Mihai Goţiu solicită să ia cuvântul.) Vă rog. Continuăm. Vă rog. Da... e îndeplinită... (Domnul senator Remus Mihai Goţiu solicită să ia cuvântul.) Imediat. Vă rog.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Urmează să ne exprimăm prin vot asupra moţiunii de cenzură. Vă reamintesc că, potrivit art. 113 din Constituţie, moţiunea se adoptă cu votul majorităţii ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. O invit pe doamna prim-ministru, Viorica Dăncilă. Domnule coleg, mai exersaţi în perioada de vacanţă! Vă rog, doamna prim-ministru. Vă rog.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, dreptul la replică înseamnă poziţia dumneavoastră. (Vociferări.) Vă dau cuvântul. Deci nu generăm drept la... Vă rog frumos, explicaţi-vă poziţia dumneavoastră, modul în care aţi ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... vă rog frumos.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, drept la replică...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Drept...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule senator. (Vociferări. Rumoare.) Vă mulţumesc. V-am dat cuvântul, în continuare. Numai puţin, ascultaţi-mă puţin... (Vociferări. Rumoare.) (Domnul deputat Pavel Popescu solicită ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Am finalizat dezbaterile, îmi pare rău. La viitoarea moţiune... (Vociferări.) mai... (Vociferări.) Nu, nu, nu. La viitoarea moţiune, îmi pare rău. (Vociferări.) Nu există. La viitoarea moţiune, ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, L-am întrebat pe liderul grupului de la Cameră.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Din partea Grupurilor parlamentare ale PSD, domnul senator Şerban Nicolae.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu, ca să înţelegeţi. Pentru dumneavoastră n-avem timp! Vă rog. (Rumoare. Aplauze.)

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu. Luaţi de la cei care...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Din partea deputaţilor şi senatorilor neafiliaţi, domnul deputat Victor Ponta.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Tomac. Aveţi două minute.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm. Grupul PMP. (Domnul deputat Kelemen Hunor solicită să ia cuvântul.) Drept la replică, vă rog. Din timpul PSD. Vă rog. Porniţi...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Drulă, vreţi să interveniţi? Mai aveţi 47 de secunde. Vă rog.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Grupul parlamentar al ALDE. Domnul Gerea. Aveţi cinci minute.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În continuare, dau cuvântul domnului deputat Kelemen Hunor, Grupurile parlamentare ale UDMR. Aveţi cinci minute. Domnule Hunor, dacă veţi depăşi timpul, continuăm din timpul PSD.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul USR. România, respectaţi şi Regulamentul! N-aţi înţeles nimic. Grupul USR, vă rog. Domnul Barna. Aveţi 7 minute.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. (Vociferări.) Grupul USR, şapte minute. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Zece secunde. Vă rog. Zece secunde, v-am dat.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Roman. Mai aveţi cinci minute, Grupul PNL.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, În continuare, de la Grupul PNL, domnul senator Cîţu. Vă rog, domnule senator.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă prim-ministru. Încep dezbaterile. Grupul parlamentar al PNL are 16 minute. Doamna deputat Raluca Turcan.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Asta facem.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Avem şi noi textul.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Năsui, numai puţin! Moţiunea este publicată în "Monitorul Oficial", avem şi noi textul. Vă rog să citiţi textul care a fost depus. Vă rog, eventualele observaţii sau completări, la ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, numai puţin!

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, vă rog, daţi citire textului moţiunii! (Vociferări.) Da?

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, moţiunea! Vă rog.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, citiţi!

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Avem astăzi pe ordinea de zi, stimaţi colegi, dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură iniţiate de 163 de deputaţi şi senatori, în conformitate cu prevederile art. 113 din Constituţie şi ale ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului, stimaţi colegi - vă rog să vă pregătiţi cartelele -, ordinea de zi, aşa cum a fost aprobată de Birourile permanente reunite, adică dezbaterea moţiunii de cenzură. Să înceapă ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Asta voi supune, fără îndoială. Doamna Gorghiu, vă rog. Ultima intervenţie. Şi supun votului ordinea de zi, să putem începe şedinţa.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să luaţi loc, stimaţi colegi, să putem continua şedinţa noastră. Domnul Suciu Daniel. Vă rog.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Pauză de consultări zece minute. După pauză

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. O singură intervenţie de grup parlamentar. Nu mai sunt. Supun votului, stimaţi... Domnule Suciu, vă rog. Fiecare grup parlamentar, o singură intervenţie.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Turcan. Am spus - un vorbitor. Aveţi două minute. Vă rog, doamnă. După care voi supune votului ordinea de zi aprobată de Birourile permanente.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule senator, vă rog. Domnul senator Valeca.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. S-a finalizat timpul de dezbatere. Vă rog să luaţi loc în bănci, să continuăm. Rog colegii să ia loc în bănci. Înţeleg că nu se doreşte să se discute astăzi moţiunea? Vă rog să luaţi loc, să ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am spus. Pauză de consultări - cinci minute. După pauză

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Cinci minute pauză de consultări.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alt grup parlamentar? Grupul USR din Senat. Vă rog. Un singur vorbitor, domnule Popescu. Vă rog, domnule coleg. Vreau să vă informez că solicitarea nu a fost depusă şi la Senat. Vă ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alt grup parlamentar, din cele care nu au intervenit? Bun. Pentru a putea începe şedinţa... (Vociferări.) De la Senat. Da, domnule Cîţu, de la Senat. Un vorbitor de la fiecare grup ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Şerban Nicolae, vă rog. (Se scandează: Vot!) Fiecare grup parlamentar, o singură intervenţie.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu voi supune, în niciun caz, ca să ştiţi! (Rumoare.) V-am lămurit, da? Vă mulţumesc. Spune "preşedintele Camerei", "preşedintele poate" şi v-am spus de ce nu. (Vociferări.) Bun. Dacă de alte grupuri ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Citiţi în integralitate: "Preşedinte Camerei poate propune...". Şi eu nu vă propun.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Preşedintele Camerei. Şi eu nu vă propun asta! Asta era ideea.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Stanciu-Viziteu, vă rog.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Procedură! Domnule Roman, v-am dat cuvântul pe procedură, vă rog frumos!

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, doamnă. Vreau să vă reamintesc, înainte de a face declaraţii politice, aţi pierdut momentul ieri-dimineaţă. Şi vă spun aşa: în Regulamentul comun al celor două Camere, la art. 17: "Materialele ce ...

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să finalizaţi.

  20 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc, să putem începe dezbaterea moţiunii. Rog colegii să ia loc. Doamnă prim-ministru, Doamnelor şi domnilor miniştri, Doamnelor şi domnilor senatori şi ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 17. Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/20017 privind înfiinţarea, ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, N-aţi înţeles nimic! Domnul Băişanu. Drept la replică. Aveţi un minut. (Vociferări.) V-am dat drept la replică, îmi pare rău!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Dan Barna. Vă rog, un minut.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Reveniţi la subiect!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu, Grupul ALDE.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Korodi. Vă rog, aveţi două minute.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Călin, vă rog, aveţi două minute. Grupul PSD.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Roman, vă rog. Aveţi două minute.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. 15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală; PL-x 427/2018. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 218 voturi ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, vă rog. Grupul PSD.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. 14. Propunerea legislativă "Legea zootehniei"; Pl-x 581/2014. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 189 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 4 abţineri, 5 ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc; doamnă. Domnul Cătălin Rădulescu, Grupul PSD. Vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamnă Popescu, vă rog. Din partea minorităţilor naţionale.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Băişanu. Grupul ALDE. Vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Borza.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, deci explicarea votului! Vă referiţi la proiectul de lege, fără referire la persoane.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule, explicarea votului!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Explicarea votului, domnule coleg!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Popescu Pavel. Două minute.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; PL-x 354/2018. Comisia ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă ministru.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Grupul PSD. Doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu. Vă rog, doamnă, aveţi două minute.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Domnul Băişanu, Grupul ALDE.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da... demagogie... Eu vreau să vă spun ceva. Se poate renunţa la pensia specială când ai 65 de ani. Eu cred că nu aveţi 65 de ani. Bun. Grupul UDMR. Doamna Csép Éva-Andrea. Vă rog, doamnă, aveţi două ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Tomac. Aveţi două minute.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Seidler, aveţi un minut.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, V-am dat două minute. (Doamna deputat Raluca Turcan a rămas la tribună.) V-am spus de la început, aveţi două minute. Domnule Seidler, vă rog. (Gălăgie.) Încheiaţi ideea. Domnul Seidler v-a dat... V-a ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Seidler. (Vociferări.)

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Seidler. Regulamentar. Vă mulţumesc. Aţi vorbit două minute. Explicarea votului domnul Seidler. Domnul Seidler. (Gălăgie.) Vă rog. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Regulamentar aţi vorbit două minute. Vă mulţumesc mult.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Aţi vorbit două minute.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Timpul curge.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Aveţi două minute.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Două minute.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe. Oricum programele de Crăciun continuă şi după votul final. Aşa că, după votul final, colegii care doresc, pot participa în continuare. Rog colegii să ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu. Bun. Pauză zece minute. Stimaţi colegi, Pauză zece minute, până se multiplică lista de vot final.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, doamnă. Cântaţi şi dumneavoastră? (Râsete.)

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi după votul final, putem continua. Mai departe. Doamna Simona Bucura-Oprescu. Vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stafful tehnic.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Corneliu Olar şi apoi colega noastră. Numai puţin. Domnul Corneliu Olar. Cozonacul. Spiritul Crăciunului...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Florin Roman. Domnul Petru Movilă, apoi domnul Olar şi apoi colega noastră. Spiritul Crăciunului, stimaţi colegi.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Chestiuni de ordin personal. Apoi domnul Movilă, colega noastră, domnul Olar. Sunt nişte chestiuni... Ne invită colegii noştri, în spiritul Crăciunului, la câteva chestiuni. Domnule Stelian, vă ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 200 de amendamente admise, 28 de amendamente respinse. Mergem pe calupuri, câte 10. Dacă doreşte cineva să susţină din ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Domnule Neagu, vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi ultimul proiect de lege. 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Avem cinci amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. Până la 5 marginal? Rămâne la votul final; caracter ordinar.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale. Domnule Neagu, vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Suntem la poziţia 9. Numai puţin, stimaţi colegi, că mai avem un proiect de lege, în afară de acesta. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, sunt 10 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 9 la 10, intervenţii? Nu.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Paşcan.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Băişanu, vă rog frumos. Grupul ALDE. Vă rog, domnule Băişanu.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Bulai.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O rog pe doamna vicepreşedinte Beatrice Tudor să prezinte raportul şi apoi dezbateri.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; Pl-x 693/2018. Domnule Ştirbu, vă rog, raportul. Vă ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mi se părea normal să recunoaşteţi faptul că - chiar dacă au fost consumate cele cinci minute - v-am dat cuvântul. V-am rugat să vă încadraţi. 2. Comisiile raportoare au fost a dumneavoastră şi ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... cadastru. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Varga, numai puţin! Calm. Domnule Varga, discutăm de propunere de respingere. Discutăm de Pl-x 649/2018. Domnule Varga, Propunerea legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 7. Propunerea legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară, precum şi pentru modificarea şi ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi eu vă mulţumesc, stimaţi colegi. Dacă la dezbateri generale intervine cineva? Nu intervine. Avem 16 amendamente admise. Dacă la titlul legii intervine cineva? Nu. Nr. crt. 2. ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mai departe. Poziţia 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni; PL-x 695/2018. Dacă din ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva? Nu doreşte. Rămâne la votul final. Are trei amendamente admise. La titlul legii? Articolul unic? Nemodificat. Rămâne la votul final.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 5. Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/20017 privind ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Noi suntem la poziţia 4, deci vom dezbate până la poziţia 10, la PL-x 285. Să înceapă... Imediat, vă dau pe... Păi, da, haideţi să stabilim programul şi vă dau dumneavoastră, domnule Cupşa. Să ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Călin. (Domnul deputat Alfred-Robert Simonis solicită să ia cuvântul.) Da, procedură, da.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Fără îndoială, viitoarea ministră de la MDRAP, venind din administraţie, va fi mult mai aplicată. Am finalizat. Avem patru amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Dar de ce n-aţi intervenit dumneavoastră, domnule coleg, la dezbateri generale? Nu aveam nicio problemă.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Conchideţi, vă rog!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Citiţi Regulamentul, domnule Andronache!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman, un minut. (Vociferări.) Domnule Andronache, doi vorbitori dacă sunt cinci minute! Domnul Cupşa a vorbit mai mult de cinci minute! Sunt două condiţii. Aveţi un minut. Poftiţi! ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, domnul Călin. Vă rog. Ia lămuriţi, domnule Călin, cum stau lucrurile!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Márton Árpád, vă rog. Şi apoi domnul Călin.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Paşcan. (Vociferări.) Primarii cred că ne vor mulţumi dacă va fi adoptată această lege. Domnul Paşcan. Se pregăteşte domnul Călin. Şi... (Vociferări) ... mulţumesc primarii, ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Băişanu. Domnule Călin, ultimul, că sunteţi şi iniţiator, vă rog frumos... (Vociferări.) Domnul Călin Ion este ultimul, uitaţi. E domnul Băişanu, apoi domnul Paşcan şi aşa ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Cupşa, vă rog, pe procedură. Înţeleg că aveţi o intervenţie. Şi apoi, domnul... Vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Se pregăteşte domnul Călin. Şi o să-l invit pe domnul Suciu să ne propună o prelungire de program, apoi. Suntem la poziţia 4, domnule Suciu. Vă rog să ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Cupşa, vă rog. Şi apoi, domnul Márton Árpád. (Vociferări.) Nu, domnul Călin - ultimul vorbitor. În ordine, vă rog frumos. Domnul Cupşa.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Grupul USR, domnul Ion Stelian. Şi apoi, domnul Cupşa.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Pregătiţi-vă, acum e cu construcţiile. Suntem la... 4. Proiectul de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; PL-x ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu. Următoarea este cu construcţia. Acum e cu instituţii de credit. Reveniţi data... Bun. Dacă nu mai sunt intervenţii, neavând amendamente, rămâne la votul final.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Nu sunt. Bun. A, domnul Cupşa, vă rog, cum să nu? Nu avem amendamente. Domnul Cupşa, la dezbateri generale.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnule Năsui, ajungem la dezbateri. Până la dezbateri - raportul comisiei. Deci discutăm raportul din partea Comisiei juridice şi Comisiei pentru politică economică. Cine ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. La 3 avem... 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum şi pentru completarea art. ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Supun votului amendamentul PNL. Să înceapă votul. 53 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă, 17 abţineri. Propunerea PNL a fost respinsă. Supun votului dumneavoastră art. II - propunerea USR de ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Sitterli, v-am oprit. Domnule Sitterli, discutăm de amendamente, nu de poveşti. (Vociferări.) Bun. Voi supune votului propunerea. Vă mulţumesc. Aţi vorbit peste două ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Sitterli...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Sitterli...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Dar tot dumneavoastră, mai departe, propuneţi şi eliminarea. Tot aici. Da. (Vociferări) A, dacă nu... Bun. Mulţumesc. Dacă nu trece aşa, mai încercăm o dată. Bun. Supun votului prima propunere a ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului amendamentul respins, art. I. Să înceapă votul. 52 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă, 4 abţineri. Amendament - respins. 71 3 , dacă se susţine? Nu. (Doamna deputat ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile generale. Da. De la PSD a vorbit doamna Mînzatu. Avem 4 amendamente respinse. Dacă la art. I se susţine amendamentul? Nu. Cine? Cine susţine? Domnul Năsui.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Vălceanu, Grupul PNL.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Mînzatu. Se pregăteşte domnul Vîlceanu.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Da, doamna Chichirău, la dezbateri generale. Vă rog, doamnă.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. 2. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; PL-x 85/2018. Dacă iniţiatorii doresc? ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Curtea, în înţelepciunea ei, va analiza. Deci, la solicitarea Grupului USR, supun votului dumneavoastră şi propunerea de eliminare la alin. (2) lit. b), la 5 1 . Să înceapă votul. 55 de voturi ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, doamnă. Îl supun şi pe acela. Am întrebat dacă îl susţine cineva, şi nu aţi intervenit. Bun. Aţi intervenit la celălalt. Supun, n-am nici problemă să-l supun şi pe acesta, de eliminare, la care ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, doamnă. Deci, bănuiesc că dumneavoastră vreţi să supun şi alin. (2). Da, doamnă. Da, îl văd, doamnă, eu am raport. La 2.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Supun votului propunerea de eliminare a domnului Sitterli. Să înceapă votul. 72 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A rămas amendament respins. Merg mai departe. Supun votului ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, doamnă. Supun votului amendamentul respins de la alin. (3) la 5 1 . Să înceapă votul. 62 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost respins. 4 marginal - 5 2 . Dacă se susţine? Domnul ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, da, da.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 3...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Niţă, vă rog, luaţi loc în bancă. Deci, supun votului amendamentul propus de domnul Sitterli. Să înceapă votul. 66 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă. A fost ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Sitterli, vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Vă mulţumesc.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Aici nu discutăm...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Popescu, toate amendamentele, repet, care au fost depuse şi se regăsesc în tabel...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă rog. Domnul Pavel Popescu.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Năsui, vă rog. Domnule Sitterli, luaţi loc în bancă. Trebuia să depuneţi amendament, să-l pot supune votului. (Vociferări.) Unde? Ce amendament? Nu stau să mă cert cu dumneavoastră. Domnul ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Păi, şi atunci, eu la ce să vă dau cuvântul, domnule? (Vociferări.) Domnule Sitterli, aveţi amendament. (Vociferări.) Domnule Sitterli, aveţi amendament la 5 1 , dar îl găsiţi la marginal 3. ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Stimate coleg, voi supune votului retrimiterea, dar în condiţiile în care retrimiterea nu va întruni numărul de voturi necesare, voi lua amendament cu amendament şi le voi supune votului, ca să ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Doamnă, eu vă propun aşa. Toţi aveţi tabelul cu amendamente respinse. Rog multă atenţie din partea... Rugaţi colega să ia loc, să putem urmări. Da. Şi când ajungem, reluând votul, doamnă, ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci, domnule Márton Árpád, aveţi dreptate, 5 1 , susţinut de domnul Bălănescu, a fost respins. Dar ca să ajungem la c), normal este să trecem de a) şi de b). Bun. Deci 5 1 c) a fost respins. Rog ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Corect, amendamentul.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Corect.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Corect, 5 1 c).

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci, domnule Andronache, este acelaşi raport. Să ajungem la 5 1 c) trebuia să trecem de 5 1 a). Mie mi s-a părut normal să discutăm despre indicii... să-i luăm în ordine. Şi colegul dumneavoastră, ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu sunteţi dumneavoastră, domnule! Uitaţi-vă pe raport! Despre ce vorbim?! Domnule coleg, dacă nu sunteţi?! E amendamentul domnului Bălănescu! Punct! Supun votului amendamentul respins. Să înceapă ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, domnule, supun votului amendamentul respins. Este amendamentul domnului Bălănescu. Dumneavoastră nu aveţi. Îmi pare rău! Nu aveţi amendament respins dumneavoastră! Supun votului amendamentul ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. S-au terminat dezbaterile. Supun votului... (Vociferări.) Păi, ştiu. A vorbit din partea dumneavoastră! A vorbit! Nu sunteţi iniţiator! A vorbit colegul dumneavoastră, domnul ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Bălănescu, când ajungem la amendamente. A vorbit de la PSD colega dumneavoastră. Când ajung la amendamente... Aveţi nişte amendamente la care vă dau cuvântul. Haideţi să ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Neagu, Grupul PNL.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian, Grupul ALDE. Se pregăteşte domnul Neagu, de la PNL.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Năsui, Grupul USR.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Păi, nu, nu se supune niciodată noua ordine de zi. Lunea se supune la vot numai dacă se modifică ordinea de zi, la propunerea liderilor. Bun. Mergem mai departe. Deci, ordinea de zi este cea care s-a ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, vă spun aşa. Ordinea de zi a fost aprobată de Comitetul liderilor şi a fost înaintată plenului. Ordinea de zi modificată tocmai a fost aprobată în şedinţa de Birou permanent. Staţi ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Procedură, vă rog. Domnul Andronache.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Domnul Halici. Vă rog, prezentaţi raportul. Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru buget.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm lucrările, stimaţi colegi. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi 138 de deputaţi. Programul de lucru: până la 11,30 avem dezbateri asupra ordinii de zi. Avem pauză, ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc dumneavoastră şi colegilor dumneavoastră. Am finalizat. Întreb dacă din partea Grupului PNL: domnul deputat Pavel Popescu, Mihai Culeafă sau Matei Dobrovie sunt în sală? Dacă nu, ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe colegul nostru Andi-Gabriel Grosaru, din partea minorităţilor italiene. Aveţi cuvântul, domnule coleg.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Ar mai fi domnul Victor Paul Dobre. (Vociferări.) Aşteptăm. Ce să mai...? Păi, n-am colegi. Stimaţi colegi, Repet. Toate grupurile parlamentare... USR a finalizat, ALDE a finalizat, PMP a ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Daniel Gheorghe, tot de la PNL.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, În continuare, îl invit pe colegul nostru, pe domnul Romeo Nicoară. Şi tot de la PNL, domnul Daniel Gheorghe se pregăteşte. Te rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Avem în acelaşi timp şi Birou permanent. În continuare, o invit pe colega noastră, pe doamna Elvira Şarapatin. Se pregăteşte domnul Romeo Nicoară, de la PNL.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Doamna deputat Ambrus Izabella-Agnes depune în scris, tot din partea Grupului UDMR. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Nicolae-Daniel Popescu, din partea Grupului ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. La mulţi ani, şi dumneavoastră! O invit pe doamna preşedinte Biró Rozália. Se pregăteşte, din partea Grupului USR, domnul deputat Nicolae-Daniel Popescu. Vă rog, ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Ionuţ Simionca, PMP, de la Bistriţa. Se pregăteşte doamna preşedinte Biró Rozália-Ibolya, de la UDMR.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Îl invit pe colegul nostru, pe domnul Ioan Balan, de la PNL. Domnule Bălan... Domnule Bălan... Dacă nu, îl invit pe domnul Sighiartău. Vă rog. Deci, domnul Balan. Şi se pregăteşte ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Deci domnul Mihai Botez. Se pregăteşte colegul nostru, domnul Ioan Balan, de la PNL.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Ioan Dîrzu. Se pregăteşte domnul Botez. Da, vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Adrian Todoran, de la PMP. Se pregăteşte domnul deputat Ioan Dîrzu, de la Alba, PSD. Şi apoi, domnul Mihai-Cătălin Botez.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Deci, în continuare, domnul Daniel Olteanu, de la ALDE. Din partea Grupului PMP, domnul Adrian Todoran se pregăteşte. Da, vă rog, aveţi 3 minute, domnule coleg.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Îl invit pe domnul Adrian Dohotaru. Se pregăteşte, din partea Grupului ALDE, domnul Daniel Olteanu. Vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Doamna Roxana Mînzatu. Se pregăteşte colegul nostru, domnul Adrian Dohotaru.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Îl invit, în continuare pe colegul nostru, pe domnul Laurenţiu Leoreanu. Se pregăteşte doamna Roxana Mînzatu. Sunteţi pregătită, da? De la PSD. Şi apoi, domnul ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit pe colegul nostru, pe domnul Petru Movilă. Se pregăteşte, din partea Grupului PNL, domnul deputat Laurenţiu Leoreanu. (Vociferări.) E al doilea înscris.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă mulţumesc. O invit pe colega noastră, pe doamna Lavinia Cosma. Se pregăteşte domnul Petru Movilă, PMP.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PMP, îl invit pe domnul deputat Emil-Marius Paşcan. Din partea Grupului PMP, colegii: Cătălin Cristache, Constantin Codreanu şi Eugen Tomac au depus în ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. De la Grupul ALDE - Florică Calotă, Mihai Niţă şi Avram Constantin au depus în scris. Tot de la Grupul PSD, o invit pe colega noastră de la Mehedinţi, doamna Alina Teiş. Se pregăteşte, de ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Îi mulţumesc colegei noastre. Repet. Deci, Aida Căruceru, Camelia Gavrilă, Mirela Furtună, Cristina Burciu, Mihăiţă Găină, Natalia Intotero, Laurenţiu Nistor, Claudiu Ilişanu, Ciprian Şerban, ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, o invit pe colega noastră, pe doamna Tudoriţa Boboc. Vă rog, doamnă deputat, aveţi cuvântul, trei minute.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, De la Vrancea, dar Focşani e... Vă rog.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa consacrată declaraţiilor politice şi vă anunţ că, din partea Grupului PSD, următorii colegi au depus în scris. Este vorba de doamna deputat ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt. Are raport de respingere. Rămâne pentru votul final de mâine. Mulţumesc mult. Declar şedinţa închisă. Seară bună! Mâine dimineaţă - 8,30 - declaraţii politice - cine ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru agricultură.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 15 1 . Proiectul de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Canalului Siret-Bărăgan"; PL-x 127/2014. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Pe scurt, domnule secretar de stat.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Avem 8 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 8, intervenţii? Nu. Rămâne la votul ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Vass Levente, UDMR. Vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 14 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 249/2014. Dacă dintre iniţiatori doreşte cineva? Domnule Buicu, vă rog, raportul Comisiei ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Intervenţii dacă sunt? Avem două amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. Dacă la articolul unic sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Raportul? Domnul Halici.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 13 1 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale Poliţiei Rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Dacă până la 459 mai sunt intervenţii? Nu. De la 460 la 701 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 702 la 800, intervenţii? Nu. De la 801 la 918, intervenţii? Nu. La Anexe dacă sunt intervenţii? ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Bun. Dacă sunt intervenţii? Nu. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.) Aveţi ceva de corelat sau aveţi un amendament de... Suntem la 450... dacă dumneavoastră aveţi... Da, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da!

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, E corelare. Altceva?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da... deci... Amendamentul de la poziţia 8. Să înceapă votul. Raportul comisiei. Cine este pentru? 107 voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, 6 abţineri. A fost adoptat. Mai sunt intervenţii? ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Corect!

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Noi dorim să rămână textul adoptat de comisie!

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da!

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, stimaţi colegi. Vă rog să pregătiţi cartelele. Avem un amendament de eliminare, propus de domnul Márton Árpád. Deci este vorba... la amendamente admise... L-a prezentat domnul ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Luaţi-vă şi laptopul! Din păcate, domnule coleg... ştiţi bine, nu am ce să supun votului, pentru că nu există. Deci, din respect pentru dumneavoastră, v-am lăsat să vorbiţi, dar nu am ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Da. Domnul Dohotaru. Şi apoi domnul Márton. Vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Este propunerea domnului Márton Árpád.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... de eliminare!

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Numai puţin, vă rog frumos! 458... vorbeşte despre alin. (8)... cu listele de candidaţi şi aşa mai departe... da?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vreau să ne lămurim, pentru că tot sunteţi dumneavoastră aici, să ne lămurim...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da... da... da... staţi puţin...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Staţi puţin, vă rog. Numai puţin.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Domnule Andronache, la amendamente respinse spuneţi dumneavoastră...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Domnule Andronache, vă rog frumos.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală; PL-x 427/2018. Dacă în numele iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Domnule Halici, preşedintele ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Avem 47 de amendamente admise şi 3 amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 1 la 10 dacă sunt intervenţii? ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Zainea, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnule Simion, vă rog. Dezbateri generale.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Domnule preşedinte al Comisiei pentru mediu, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vă rog, treceţi la... voi supune votului. Mulţumesc. Pregătiţi-vă cartelele. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins. Să înceapă votul. 40 de voturi pentru, 99 de voturi ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnule Giugea, vă rog. Grupul PNL.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 7. PL-x 581/2014 - Propunerea legislativă "Legea zootehniei". Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Raportul este din partea Comisiei... Raport înlocuitor, Comisia pentru ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Este vorba de Ordonanţa nr. 25 - Comisia pentru buget. Să înceapă votul. 158 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. A fost adoptată retrimiterea. Mergem mai departe.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 6 - PL-x 285/2018. (Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Să înceapă votul. Mulţumesc. 148 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptată.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Bălănescu, îmi pare rău, nu vă dau cuvântul, pentru că doamna Laura Moagher a vorbit mai mult de 5 minute, cele 5 minute alocate Grupului PSD au fost consumate de doamna. Bun. ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Andronache. Vă rog să nu vă antepronunţaţi înainte de a vedea decizia Curţii. S-ar putea Curtea să spună că e constituţională. Vă rog, domnul Andronache.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc şi eu. Domnul Ion Stelian. Şi apoi, domnul Ştefan, de la PNL.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Sintetizaţi, doamnă, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbateri generale. Doamna Laura Moagher-Fulgeanu. Vă rog, doamnă.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Stelian, vă rog. Staţi puţin, trebuie să prezentăm raportul. El a fost iniţiator. Raportul - domnul Halici. Şi apoi, dezbateri generale. Deci, domnul Halici, raport suplimentar. Şi apoi - ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; PL-x 354/2018. Dacă dintre iniţiatori doreşte cineva? ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Voi supune votului... Neavând amendament... Numai puţin... neavând amendament de respingere, supun votului amendamentul. Dacă nu întruneşte numărul de voturi, automat va fi respins. Domnule Suciu, vă ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Este un amendament respins al colegului nostru, domnul Márton Árpád. Bun. (Vociferări.) Îl voi supune votului, sunt obligat. Dar întâi... întâi sunt obligat... La dezbateri generale? Dacă nu ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Intervenţii? Domnul Suciu, vă rog. Voi lua fiecare domeniu în parte şi îl supun votului apoi.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Comisia juridică? Domnul preşedinte Halici, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; PL-x 748/2018. Domnul ministru, vă rog. Mult succes! Vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt şi alte intervenţii? Nu. Nu. Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 14 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic. Intervenţii? ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul Radu Nicolaie, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Răduţ.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Să înceapă votul. S-a solicitat retrimiterea. Să înceapă votul. 71 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. La ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Simionca, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor; PL-x 319/2018. Iniţiatorul doreşte să intervină? Nu. Domnul Solomon, vă rog, raportul ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Bun. Dumneavoastră înlocuiţi... 2 copii şi 4 ani, acolo e schimbarea. Da, mulţumesc. Treceţi în bancă să supun votului amendamentul dumneavoastră. Vă mulţumesc. Să înceapă votul. După care voi ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 56 alin. (1), da?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Respins. La ce poziţie?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Respins.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Păi, staţi puţin. Dumneavoastră vorbiţi de amendamente respinse sau admise?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Bun. Supun votului alin. (2) al art. 44, amendament respins. Să înceapă votul. Deci 79 de voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost respins. Articolul 44, în formularea comisiei. ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 86 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Să înceapă votul pe raportul ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Imediat, doamnă. Reveniţi. Mai are un amendament şi vă dau cuvântul.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Staţi...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Staţi puţin, numai puţin. Haideţi să mergem organizat. Vă supun art. 62 lit. b) din raport. Să înceapă votul. Deci 135 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Mai departe. Vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. De eliminare. (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin. Deci 87 pentru, 132 de voturi împotrivă. Nu a fost adoptat.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Îl găsiţi la 91 marginal de la respinse.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Numai puţin. Linişte! (Vociferări.) Vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Dumneavoastră susţineţi admisele sau ce susţineţi? Ca să înţeleg.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci art. 62 la admise este nr. crt. 80.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 62, da?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... sau la...?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu, la... Domnule coleg, vă referiţi la articol...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... la admise.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 62 cu a)...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Da. Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 212 voturi pentru, două voturi împotrivă. Adoptat. Mai departe, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mergem mai departe. Până la poziţia 66? Domnul Vîlceanu, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă. Vă propun... şi supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 78 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Stimaţi colegi, supun votului amendamentul colegilor, de la poziţia 2, amendament respins. Să înceapă votul. 68 de voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, 13 abţineri. A fost adoptată ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 2? Revenim. A, păi, am întrebat. Bun. Revenim la amendamente respinse, poziţia 2, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci, stimaţi colegi, vă rog să introduceţi cartelele. Voi supune votului dumneavoastră amendamentul colegei noastre. Este vorba de lit. ş), introducerea.... (Vociferări.) ş)... ş). Este vorba de ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, doamnă, este...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am terminat dezbaterile. (Vociferări.) (Domnul deputat Eugen Tomac solicită să ia cuvântul.) Nu, un singur vorbitor, e procedură de urgenţă, îmi pare rău. A vorbit domnul... ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu, Grupul PSD şi am finalizat.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Nechifor, vă rog. Şi apoi doamna ministru Olguţa Vasilescu.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Turcescu, Grupul PMP.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Totuşi, sunt opt minute. Vedeţi că depăşim, de fapt, timpul. Domnul Seidler, Grupul USR. Vă rog, domnule coleg.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzionaţi! Sunt şase minute deja!

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Domnul Vîlceanu, Grupul PNL. Aveţi cinci minute. Vă rog. Se pregăteşte domnul Seidler, de la USR.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci, repet, propunerea preşedintelui comisiei este 20 de minute, dând la o parte dezbaterile generale, unde fiecare coleg poate vorbi cinci minute; cinci minute ori şase grupuri, încă o jumătate de ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Andronache, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci 20 de minute. Am înţeles. La dezbateri generale... Este procedură de urgenţă. Aveţi intervenţii? Nu. Staţi să aprobăm timpul şi apoi, la dezbateri generale, fiecare grup parlamentar... Este ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, OK.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul preşedinte Solomon, raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Procedură de urgenţă. Vă rog să ne propuneţi şi timpul, domnule preşedinte.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii; PL-x 725/2018; procedură de urgenţă. Guvernul României. Domnule ministru, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, PL-x 285. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018, da? Raportul Comisiei pentru buget. Să înceapă votul. 70 de voturi pentru, 132 de voturi împotrivă. Propunerea de retrimitere nu a întrunit ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Bun. Vă mulţumesc, domnule coleg. Avem o propunere de retrimitere. Să înceapă votul. 70 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, două abţineri. Propunerea de retrimitere nu a întrunit ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Vîlceanu, Grupul PNL. Nu mai doriţi? A, vă rog.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. Două săptămâni, da? Bun. 189 de voturi pentru şi două abţineri. Domnul Varujan Pambucian.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Cu raport de la Comisia pentru transporturi, da?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Putem convoca pentru mâine dimineaţă un Birou permanent cu Comitetul liderilor pentru a stabili. Domnul Leoreanu şi apoi domnul Varujan Pambuccian. Vă rog, domnule Leoreanu.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci, COM-ul de pe poziţia 11, cu opinia referitoare la Principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, da? Poziţia 20. Să înceapă votul. Cu 187 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 3 ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, PL-x 521/2018, da? Raport comun - Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică. Retrimis o zi. Rog cele două comisii... Să înceapă votul. 185 de voturi pentru. În unanimitate, adoptat.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 30 de minute. Bun. Să fie retrimis Comisiei pentru mediu. Să înceapă votul. 187 de voturi pentru, două împotrivă, 3 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Comisia pentru mediu se apucă ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 8, PL-x 560/2018 - Comisia pentru mediu. Să fie retrimis. Cât? Astăzi!

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Fondul de mediu, PL-x 560/2018? PL-x 560/2018 este pe poziţia 8.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Două săptămâni. Să fie retrimis comisiei pentru două săptămâni. Să înceapă votul. 180 de voturi pentru, 3 abţineri. Adoptat. Mai departe. Alte intervenţii? Domnul Rodeanu.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Ordonanţa nr. 16 şi Ordonanţa nr. 80. Da. Să fie adus în faţă şi să poată fi retrimis Comisiei pentru administraţie.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 34 este PL-x 590/2018, da?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Este vorba de PL-x 644/2018; raport comun - Comisia pentru apărare şi Comisia juridică, da? Să fie pe poziţia 13, da? Să înceapă votul. 162 de voturi pentru, două împotrivă, 22 de abţineri. A fost ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 145 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abţinere, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci, Regia Autonomă "Administraţia Canalului Siret-Bărăgan", da? Raport comun de respingere. Să fie pe poziţia 15, da?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 161 de voturi pentru, o abţinere, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Mai departe.

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci, PL-x 249/2014, de pe poziţia 43, pe poziţia 14, da?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Este PL-x 249/2014?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Numai puţin! Deci, 43 este reforma în domeniul sănătăţii, da?

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, stimaţi colegi, să luaţi loc, să putem începe şedinţa. Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din cei 329 de ...

  17 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Urmează Camera. Doi chestori, vă rog. Doi chestori, domnul Ciolacu şi...? Şi cu domnul Deneş. Vă rog. Domnule Bulai, începeţi apelul la Cameră.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Matematica în clasa pregătitoare se învaţă. Vă mulţumesc mult. Invit colegii la şedinţa Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,10.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Explicarea votului. Mulţumesc. Matematica se învaţă în clasa pregătitoare. Este un calcul simplu. Vă explic după ce terminăm. 38. Proiectul de Lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 32. Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Legi ordinare. Respingeri. 30. Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Varujan Pambuccian, vă rog. (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) Numai cine a... Trebuia să vă exprimaţi votul, îmi pare rău. Da, vă rog, domnule Varujan ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am fost.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Păi, explicarea votului, domnule coleg. Încă o dată vă spun. (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) Nu vă dau cuvântul, domnule... Haideţi, vă rog, vă rog, ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Suntem la... Limba Romani, domnule coleg.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Codreanu, suntem la... Limba Romani, explicarea votului la... Limba Romani.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Codreanu, pentru că aţi votat. (Vociferări.) Deci cei care... repet...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îi felicităm pe toţi cei care au adoptat acest proiect de lege. 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Grupul UDMR. Domnul Vass Levente. Vă rog. Aveţi două minute, domnule coleg.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Băişanu, vă rog. Explicarea votului. Explicarea votului... Discutăm despre proiectele pe care le votăm sau nu? Este dreptul dumneavoastră! Vă rog. Domnul Băişanu.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Explicarea votului, doamnă!

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, explicarea votului!

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc. Vă mulţumesc. Mergem mai departe. (Vociferări.) Un singur vorbitor de grup, îmi pare rău! Legi ordinare. Adoptări. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian. Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc. Domnul Nicolicea.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am finalizat dezbaterile. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, finalizaţi, domnule coleg!

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Grupul ALDE. Pentru egalitate, fiecare grup parlamentar să aibă cel puţin o intervenţie. Şi am sistat. Vă reamintesc că am sistat dezbaterile şi intrăm în ordinea de zi.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am dat cuvântul... Domnul Varujan şi apoi domnul Băişanu, pentru egalitate de... Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă!

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îmi pare rău, doamnă!

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, doamnă deputat. Să încheiem într-o notă optimistă. Vă rog, doamnă deputat. Şi am finalizat intervenţiile.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc. Zece secunde, vă rog. Şi apoi o invit pe doamna deputat... Am dat cuvântul fiecărui grup parlamentar. Vă rog frumos, am sistat.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, vă mulţumesc. (Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu solicită să ia cuvântul.)

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Numai puţin! (Vociferări.) Niciun drept la replică! Supun votului sistarea discuţiilor. Să înceapă votul. (Gălăgie.) 166 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 3 abţineri. Sistarea discuţiilor a ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Ultimul vorbitor, domnul Ştirbu. Îndemn la calm. După care voi supune votului sistarea discuţiilor. Domnul Ştirbu.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule coleg...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Popescu, aţi văzut, v-am dat... (Vociferări.) Domnule Popescu, v-am rugat, procedură. (Vociferări.) Vă rog, care e procedura? Asta v-am rugat.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Procedură.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Procedură, domnule coleg. Domnule Popescu...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. (Vociferări. Gălăgie.) Stimaţi colegi... Vă rog, vă rog. Calm. Invit... Domnule Călin, calm! V-am rugat să fiţi calmi. Păi... Vă rog, domnul Popescu. Vă rog frumos!

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Roman, finalizaţi, vă rog. V-am dat cuvântul, păstraţi echilibrul şi... V-am dat cuvântul, finalizaţi.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman, mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Sigur.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman, ascultaţi-mă puţin! Rog toţi colegii, indiferent de grupurile parlamentare, să aibă o conduită normală, să nu mai folosească cuvinte triviale, indiferent de grupul parlamentar. Vă rog, ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman, numai puţin...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Eu fac apel, numai puţin...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman, vă rog...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, continuaţi.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Respect legea, fără îndoială! Domnul Roman. Şi apoi este propunerea preşedintelui de şedinţă, de a supune votului sistarea discuţiilor. Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă mulţumesc, domnule Stanciu. Vă rog. Rog colegii, calm.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, reveniţi.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am spus că-i dau cuvântul.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Stanciu-Viziteu. După care voi supune votului sistarea discuţiilor şi intrarea în ordinea de zi. (Vociferări.) Da. Imediat, imediat... voi sista imediat... Domnule Roman, vă dau cuvântul, ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman, unul singur pe procedură.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Deci... stenogramele... S-a stabilit în Biroul... (Aplauze.) Nu mai aplaudaţi, stimaţi colegi. Vreau să fac o informare. Deci în şedinţa Biroului permanent s-a stabilit foarte clar că ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, N-aţi înţeles nimic! Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, finalizaţi, doamnă! V-am dat două minute pe procedură, doamnă, finalizaţi!

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... finalizaţi!

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Pe procedură, v-am dat două minute...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Aveţi două minute, doamnă.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, V-am dat cuvântul, doamnă. (Vociferări. Rumoare.)

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă, v-am dat cuvântul.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Invit colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Repet, invit colegii să ia loc, să putem începe şedinţa. Repet, invit colegii să ia loc, să putem începe... Domnule ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Am încheiat aici. Pauză, până la ora 12,00, când va începe şedinţa de vot final.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, În încheiere, înainte de a închide prima parte a acestei şedinţe, îl invit pe domnul deputat Antal István-János, pentru o intervenţie de două minute. Vă rog, domnule deputat. Şi facem pauză pentru ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Avem 4 amendamente. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Articolul 1? 2? 3? Dacă sunt intervenţii? Rămâne la votul final. Am ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Băişanu. Şi apoi, rămâne la votul final. Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc şi eu. Domnul Zisopol. Şi apoi, domnul Băişanu.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bichineţ.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vass, vă rog. Se pregăteşte domnul Bichineţ.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La dezbateri generale, vă rog. Vă rog, domnule coleg. Se pregăteşte domnul Vass apoi. Vă dădusem cuvântul, dar trebuia prezentat raportul.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale, domnul deputat Botond Csoma, de la UDMR. Şi domnul Levente. Vă rog. (Vociferări.) Într-adevăr! Numai puţin! Rog, din partea Comisiei pentru drepturile omului şi ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 28. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei limbii romani; PL-x 599/2018. Îl rog, dintre iniţiatori... Vă rog, domnule coleg.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă doresc colegii la intervenţii? Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Avem 26 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Adoptat. De la 2 până la 10 dacă ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mai facem un proiect. 27. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii; PL-x 145/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu sunt amendamente. Dacă doresc colegii la intervenţii generale? Nu doresc. Rămâne la votul final; are caracter organic.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Domnul Călin. Raport comun - administraţia şi apărarea.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm. 26. Proiectul de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final; are caracter organic.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Victor Paul Dobre. Vă rog, domnule deputat. Din partea Grupului PNL.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Îl invit pe domnul Bejinariu Eugen. Domnule deputat Bejinariu, vă rog schimbaţi amabilităţi după ce prezentaţi raportul. Raportul Comisiei pentru muncă ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. 25. Proiectul de Lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Este raport de respingere. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Are raport de respingere. Dacă colegii doresc să intervină? Domnule Roman, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 24. Reexaminarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Rămâne la votul final; are caracter organic.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Márton Árpád, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Domnule Roman, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă doresc colegii să intervină la dezbateri generale? Nu doresc. Raport fără amendamente. Rămâne la votul final.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia pentru sănătate. Vă rog, doamnă. Vă rog să prezentaţi raportul.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, A, doamna... Da. Vă rog, vă rog, domnule secretar.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 91/2018; ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final; are caracter ordinar.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Adică fără amendamente. Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul deputat Zacharie Benedek. Vă rog, domnul deputat, din partea Grupului UDMR.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru industrii. Cine prezintă raportul? Da, domnul preşedinte Iancu, Comisia pentru industrii, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Următorul. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor; PL-x 655/2018. Guvernul? Vă rog, ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Avem 12 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic. Dacă sunt intervenţii? De la 2 până ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Socotar, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, vă rog, raport suplimentar, Comisia juridică şi Comisia pentru cultură.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm. 17 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; PL-x 686/2018. Vă rog. Avem... Staţi puţin, Guvernul. Vreţi să ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Dacă sunt dezbateri generale? Domnul Roman, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică. Cine prezintă? A, domnul preşedinte Iancu, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Continuăm, da? Avem 65 de amendamente admise şi 5 amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu sunt ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Da, domnul Roman, vă rog, Grupul PNL.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm. 17 3 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice; PL-x 405/2018. Este vorba de raportul suplimentar. Avem raport ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Avem 17 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul 1. Sunt intervenţii? Nu. Până la art. 10. Dacă sunt ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă mai sunt intervenţii? Domnul Bulai, vă rog. Domnul Bulai, Grupul USR.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Continuăm. 17 2 . Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului; Pl-x 415/2018. Avem 17 amendamente admise. Dacă din partea iniţiatorilor ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Dacă la titlul proiectului sunt intervenţii? (Domnul deputat Sorin Lazăr solicită să ia cuvântul.) Staţi puţin, suntem la bugetul Camerei. A fost prezentat. A ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sunt necesare câteva precizări vizavi de constituirea bugetului pentru anul 2019, pentru că s-au spus foarte multe neadevăruri. 1. Indemnizaţia deputaţilor este în concordanţă cu salariul ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Leoreanu, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule Zisopol. La dezbateri generale, domnul Năsui, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Leoreanu.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2019; PH CD 89/2018. Cine prezintă? Vă rog. Vă rog, domnul chestor. Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Bun. Sunt 23 de amendamente admise şi două respinse. Dacă doresc colegii să le susţină? Dacă nu... dacă la titlul legii ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Moldovan, vă rog, al doilea vorbitor de la Grupul PNL.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Roman, vă rog, dezbateri generale.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Raportul celor două comisii, Comisia pentru buget, domnul vicepreşedinte Lazăr, vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bugetul Camerei înţeleg că nu a sosit - poziţia 3. Poziţia 4, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. Alte intervenţii din partea colegilor dacă sunt? Nu.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu, îl aducem pe poziţia 3 şi de aici îl retrimitem pentru două săptămâni. De acord, da?

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mai departe.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, să înceapă votul. 124 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă rog, să înceapă votul. 117 voturi pentru, 4 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 17 1 . Vă rog, să înceapă votul. 107 voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Unanimitate. Vă rog, mai departe.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 17... bun. Întreb toţi liderii... Deci este de adus pe poziţia 17. Să înceapă votul. Voci din sală : 17 1 .

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc în sală, să putem începe. Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa. Bun. Continuăm lucrările şedinţei de astăzi şi vă anunţ că din totalul celor 329 de deputaţi şi-au ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu mai sunt colegi care au declaraţii. Închidem aici şedinţa noastră. Ne vedem la ora 10,00, cu ordinea de zi la plen. (Discuţii în sală.) Restul colegilor care au fost înscrişi şi nu ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit, în continuare, pe colega noastră de la Suceava, Maricela Cobuz. Celelalte colege, respectiv doamna Anişoara Radu, doamna Luminiţa Jivan, domnul Dîrzu, doamna Mirela Furtună, ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. O invit pe doamna deputat Elena Hărătău. De la Grupul PNL mai este cineva care să vorbească? Nu. În continuare, doamna Rodica Paraschiv. Doamna Paraschiv, de la Tulcea. Doamnă Paraschiv... Doamnă ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, În continuare, îl invit pe domnul deputat Dobrovie, de la PNL. Se pregăteşte doamna Elena Hărătău, de la PSD.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Vasile Cîtea. Se pregăteşte domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, de la PNL. Vă rog, domnule deputat.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. În continuare, îl invit pe domnul deputat Pavel Popescu, de la PNL. Se pregăteşte domnul Vasile Cîtea, tot de la Iaşi, de la PSD. Vă rog.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit, în continuare, pe colega noastră, doamna deputat Camelia Gavrilă. Se pregăteşte domnul deputat Pavel Popescu, de la PNL.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Mihaela Huncă. Se pregăteşte doamna deputat Camelia Gavrilă, de la Iaşi.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Mihai Niţă, Grupul ALDE. Se pregăteşte doamna deputat Mihaela Huncă, din partea deputaţilor neafiliaţi.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. În continuare, domnul deputat Dan-Răzvan Rădulescu, de la Grupul USR. Se pregăteşte domnul deputat Mihai Niţă, de la Grupul ALDE.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit pe colegul nostru, domnul deputat Robert Sighiartău. Se pregăteşte domnul deputat Dan Rădulescu, de la USR.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, O invit pe colega noastră, doamna Rodica Paraschiv. Se pregăteşte domnul deputat Robert Sighiartău, de la Grupul PNL.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Mihai-Cătălin Botez. Se pregăteşte doamna deputat Rodica Paraschiv.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ioan Balan, vă rog. Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Mihai-Cătălin Botez, USR.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Nicolae Georgescu, PSD. Se pregăteşte domnul Ioan Balan, de la PNL.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Oana Bîzgan. Se pregăteşte domnul Nicolae Georgescu, de la PSD.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Daniel Olteanu. Se pregăteşte doamna deputat Oana Bîzgan, din partea deputaţilor neafiliaţi.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Îl invit, în continuare, pe domnul Dumitru Lupescu, de la USR. Doamna deputat Ambrus Agnes, de la UDRM, cât şi domnii deputaţi Petru Movilă şi Ionuţ Simionca, de la PMP, au depus scris. Vă rog, ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Roman. Se pregăteşte domnul Dumitru Lupescu, de la USR.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Tudor Ciuhodaru. Se pregăteşte domnul Florin-Claudiu Roman, de la PNL.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul deputat Adrian Dohotaru. Vă rog, domnule deputat, din partea deputaţilor neafiliaţi. Se pregăteşte, din partea PSD, domnul Tudor Ciuhodaru.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Cătăniciu. Se pregăteşte domnul Adrian Dohotaru, din partea deputaţilor neafiliaţi. Vă rog, doamnă deputat.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit pe domnul deputat Marius Paşcan. Se pregăteşte doamna Steluţa-Gustica Cătăniciu, de la Cluj, Grupul ALDE.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Lavinia-Corina Cosma. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Marius Paşcan. Se pregăteşte. Vă pregătiţi, după doamna deputat, domnule Paşcan.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit, în continuare, pe doamna Florica Cherecheş, PNL. Se pregăteşte doamna deputat Lavinia-Corina Cosma, de la USR.

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! 8.30. Declar deschisă şedinţa consacrată declaraţiilor politice şi vă anunţ aşa. Că de la Grupul PSD au depus în scris: doamna deputat Aida Căruceru, Alexandru Rotaru, ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Discutaţi cu domnul secretar de stat, pentru a completa. Şi ultima interpelare. Vine din partea domnului deputat Vlad Duruş, către Ministerul Culturii. Pentru toate celelalte se ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Virgil Popescu are o interpelare adresată Ministerului Afacerilor Interne. Domnul Mihai Chirică i-a prezentat răspunsul. Domnul Toma Ilie de la PSD. Domnul ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnul Paşcan. Mulţumesc, domnule profesor. Domnule Andea, vă mulţumesc.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul... N-aţi dat răspunsul, domnule Andea? Vă rog, prezentaţi-i domnului Paşcan răspunsul. Vă rog, şi răspunsul oral şi scris. Foarte succint răspunsul oral şi daţi-i documentul scris.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Tot domnul Chiotan este prezent şi să răspundă domnului deputat Gheorghe Andrei Daniel. Vă rog să-i daţi... I-aţi dat...? Mulţumesc. Vreţi să interveniţi? Nu. Mulţumesc. Mergem mai ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, domnule Codreanu.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Lovin. Aveţi o interpelare adresată Ministerului Energiei. Este domnul secretar de stat aici. Aţi primit răspunsul. E domnul Tudorache. Aţi primit răspunsul? Da. ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Păi, tocmai, e în vigoare. Vă mulţumesc.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, e în vigoare noua directivă, cu desfiinţarea orei, să ştiţi.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm partea a doua a şedinţei noastre, consacrată răspunsurilor la interpelări. Domnul Lovin, este doamna secretar de stat Sirma Caraman. V-a prezentat răspunsul, da? Da. Vreţi să interveniţi, ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Dacă sunt alte intervenţii? Nu. Avem 9 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 1 până la 8. Dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Am încheiat aici ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 9 amendamente. La titlul legii? A, mă scuzaţi, vă rog, domnul Csoma Botond, Grupul UDMR.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Roman, vă rog, raport comun Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru muncă.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 17. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică; PL-x 567/2018; caracter ordinar; procedură de urgenţă. Doamna secretar de ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 24 de amendamente. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 la 10? Nu. De la 11 la 24? Rămâne la votul final, miercuri, la ora 12,00. Şi ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Ilişanu, Grupul PSD, vă rog.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Tudoriţa Lungu. Se pregăteşte domnul Ilişanu, de la PSD.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Raport comun, Comisia pentru mediu şi Comisia pentru industrii? Comisia pentru mediu.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 16. Proiectul de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule Ganţ. Dacă mai sunt alţi colegi care intervin? Nu. Dacă la titlul legii vrea să intervină cineva? Nu. Adoptat. Articolul I? De la 3 la 10? 11? Rămâne la votul final; are ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt. Avem 11 amendamente admise. Dacă la titlul legii avem intervenţii? Nu. La... A, domnul Ganţ, vă rog. Domnul Ganţ.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 15. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Socotar, vă rog.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comisia juridică. O invit pe doamna deputat Aida Căruceru să prezinte raportul comun.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am ajuns la poziţia 13. Reexaminarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 455 din 4 ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii, alte grupuri parlamentare? Nu. Avem 30 de amendamente admise, unul respins. La titlul legii. Intervenţii? Nu. Articolul unic. Intervenţii? Nu. De ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Botez, Grupul USR.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Oros, vă rog, la dezbateri, din partea grupului.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 10 3 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004; PL-x 539/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Iniţiatori de la toate ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem cinci amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 5 dacă sunt intervenţii? ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Márton, vă rog. Grupul UDMR.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă, Grupul PMP.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Roman, vă rog. Figurează la amendamente respinse...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnule Olar, vă rog. Cu Munţii Apuseni...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule preşedinte Roman, vă rog. Raport comun - Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru buget.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 10 2 . Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Iuliu Nosa, vicepreşedintele Comisiei pentru buget. Vă rog.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 10 1 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 5 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. Până la poziţia 5 dacă sunt ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu. Avem 23 de amendamente admise şi un amendament respins. Dacă la titlul legii sunt ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Oros.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Comisia? Domnul preşedinte Alexandru Stănescu. Raport comun - Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru buget.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, la Comisia pentru cultură. Să înceapă votul. 146 de voturi pentru, 7 abţineri. Propunerea de retrimitere a fost adoptată. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Bun. Intrăm în ordinea de zi.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. Mulţumesc. 148 de voturi pentru, o abţinere. Propunerea de retrimitere la comisie a fost adoptată. Mai sunt alte intervenţii? Domnule Suciu? (Domnul deputat Laurenţiu-Dan ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Bun. Să înceapă votul. 133 de voturi.. numai puţin... Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost adoptată. Mai aveţi altceva?

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog... da... (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Deci, repet, acest proiect de lege nu se află pe ordinea de zi. Plenul poate să îl introducă, dar introducerea pe ordinea ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci, la acest proiect legislativ, toate grupurile parlamentare sunt de acord, da? Să înceapă votul. (Rumoare.) Staţi puţin! Deci este vorba despre... Domnule... faceţi următoarea precizare... dacă ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. Repet, toate acestea sunt pe ordinea de zi. Da? 116 voturi pentru, 16 voturi împotrivă, trei abţineri. Propunerea a fost adoptată. Mai departe.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. Numai puţin, să anunţ rezultatul votului. 113 voturi pentru, 16 voturi împotrivă, două abţineri. Propunerea a fost adoptată. Mai departe.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da... numai puţin... Să înceapă votul. 101 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. Propunerea a fost adoptată. Mai departe.

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Avem trei informări scrise. Domnii deputaţi Spânu Ion, Popa Mihai Valentin şi Mohaci Mihai ne aduc la cunoştinţă că îşi încetează activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PSD, devenind deputaţi ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. S-au finalizat. Vom face un vot de control, stimaţi colegi. Domnul Nicolicea... Facem vot de control, stimaţi colegi, pentru a verifica dacă suntem în cvorum. Vă rog, introduceţi ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Barna, pe procedură. Da, domnule Barna, uşor.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Suciu, vă rog. Domnul Suciu. Domnul Suciu, vă rog. Vă rog, domnul Suciu.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Eliberez când este cazul. Deci, voi supune votului, după ce constatăm dacă suntem sau... Imediat, domnule Tomac. Deci avem o solicitare din partea liderului Grupului PNL, de a schimba... după voi ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Schimbarea procedurii de vot, după ce voi constata... Imediat, domnule Tomac, calm. Dăm cuvântul la toată lumea. Deci... Voci din sală : Eliberaţi scaunul!

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Este ora 12,00. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) Imediat, pe procedură, doamnă, imediat. Ca să constatăm dacă suntem în cvorum. Şi începem. Deci invit... Stimaţi ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Invit colegii să ia loc, să putem continua. Domnul Pirtea, vă rog, poftiţi în sală, să putem continua şedinţa. Domnule Pirtea, chiar vă rog să luaţi loc! Domnule Pirtea... Domnule Pirtea, nu aveţi ce ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Ce aţi numărat? (Gălăgie.)

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu puteţi conduce şedinţa, domnule coleg! Domnule coleg, staţi puţin, ce supuneţi la vot? Ce anunţaţi dumneavoastră?

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Numai puţin! Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg, nu aveţi ce număra.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Deci, numai puţin, domnule vicepreşedinte! Invit colegii să ia...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Dar nu conduceţi dumneavoastră, domnule coleg!

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Imediat. Invit colegii în sală! Toate grupurile parlamentare... Invit colegii în sală, să luaţi loc! Domnule vicepreşedinte, Imediat, vă rog. Vă dau cuvântul.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Invit colegii să ia loc în sală, să putem continua dezbaterile. Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Pauză de consultări - 20 de minute. După pauză

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Suciu. Liderii de grup au... Numai puţin!

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, doamnă, vă răspund. Domnule Suciu, vă rog. Voci din sală : Era domnul Stelian Ion! (Gălăgie.)

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, N-aţi înţeles nimic. Domnul Stelian, vă rog. A, doamna Turcan! Doamnă Turcan, vă rog.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Numai puţin, domnule coleg. Numai puţin! Vă rog să vă... (Gălăgie.) Vă dau cuvântul... Vă rog să aveţi un discurs decent. Vă rog, v-am dat cuvântul.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să vă cereţi scuze!

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Benga. Domnule Benga, vă rog.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Sigur.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Varujan Vosganian, vă rog. Imediat, i-am dat cuvântul domnului Varujan Vosganian. Vă rog. Da, vă rog. (Vociferări.) Vă rog, calm. Nu, nu, domnule Varujan Vosganian, vă rog, v-am dat ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. (Vociferări.) Vă rog, domnul Turcescu.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Suciu, vă rog. Apoi, domnul Turcescu, domnul Varujan Vosganian, domnul Benga, toţi colegii care doresc să vorbească. Vă rog, domnul Suciu.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mai departe, domnul Suciu.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Suciu. (Vociferări.) Da. Apoi, domnul Pirtea. Numai puţin. Domnule Suciu, să-l lăsăm pe domnul vicepreşedinte. Domnule Suciu, domnul vicepreşedinte Pirtea şi-a exprimat dorinţa. Apoi, ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Vîlceanu. Domnule Vîlceanu, v-aţi înscris. Mai sunt colegi înscrişi. Domnule Ştirbu, domnul Marius Iancu, colegul dumneavoastră de circumscripţie, este pe acest rând. E deputat de Olt. Vă rog.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul... Numai puţin. Domnul Vîlceanu. Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Fără îndoială. Domnul Ştirbu Gigel-Sorinel. Vă rog, domnule deputat. (Domnul deputat Vasile-Daniel Suciu solicită să ia cuvântul.) Da, v-am văzut, domnule Suciu. Da, vă rog, domnule Ştirbu.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Andronache.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm. Domnul Barna. Domnul Barna. Continuăm dezbaterile.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Fără îndoială, lucrurile bune trebuie reliefate. Vă rog, domnul Suciu. Continuăm.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, domnule Victor-Viorel Ponta. Bănuiesc, cât aţi fost prim-ministru, nu aţi supus în Guvern hotărâri sau alte acte normative contrare Regulamentului. Deci această solicitare... (Domnul deputat ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Ponta Victor-Viorel!

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am vrut să văd până unde puteţi merge cu interpretarea Regulamentului. (Vociferări. Gălăgie.) Numai puţin! Vreau să vă citesc această decizie din data de 4 decembrie 2018. "Decizie privind delegarea ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Discutăm... Continuăm... Doamna Turcan. Şi la final... A, mai târziu! La final o să vă arăt şi eu acest document, ca să ştiţi. O să-l vedeţi. Doamna Turcan. Haideţi să terminăm dezbaterile şi vă arăt ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Terminăm dezbaterile şi vom vota, fără îndoială! Domnul Nicolicea. Vă rog. Voci din sală : Vot! Vot! Vot! (Gălăgie.)

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Daniel Gheorghe. Vă rog.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Fără îndoială! Numai puţin, domnule Popescu! Domnule Roman, vă rog, ascultaţi-mă şi pe mine. În niciun caz nu sunt laş! Am dat dovadă, de fiecare dată, că-mi susţin poziţiile, indiferent că v-au ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Să terminăm dezbaterile şi ajungem şi la vot. Domnul Roman Florin-Claudiu.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Tinel Gheorghe. Vă rog.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm. Domnule Tomac, vă rog.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă, eu voi supune votului numai cererile dumneavoastră perfect regulamentare. Atât timp cât, repet, veniţi cu solicitări neregulamentare... (Vociferări.) Numai puţin, domnule Suciu, că facem ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule coleg... Imediat, domnule Nicolicea, să ştie colegii... (Rumoare.) Imediat! Pe procedură. Deci tocmai de aceea am solicitat să vină la pupitru liderii de grup, pentru că e o chestiune foarte ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Revenim, stimaţi colegi. Procedură, vă rog. (Rumoare.) Da, domnule Nicolicea, astăzi suntem pe procedură, ca unii să înţeleagă Regulamentul.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Până la buton, invit liderii de grup parlamentar la pupitru. Liderii de grup... (Vociferări.)... deocamdată am invitat liderii de grup. (Vociferări. Rumoare.) Liderii de grup! Am invitat... şi apoi ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Asta înseamnă să citeşti, şi să citeşti aşa cum îţi convine, atunci când ai deficienţe de a înţelege un regulament. Până la urmă, eu, din respect pentru dumneavoastră, ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Am încheiat aici prima parte a şedinţei. Este ora 10,00. Putem începe partea... (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) Imediat, doamnă, lăsaţi-mă să anunţ. Îl invit ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Movilă. În continuare, doamna Elvira Şarapatin. Doamna Şarapatin, Grupul PSD.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Petru Movilă.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc şi eu, domnule coleg. Voci din sală : Bravo! Bravo! (Aplauze.)

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, finalizaţi, domnule coleg, aveţi 5 minute.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. În continuare, domnul Daniel Gheorghe, de la PNL. Următorii, de la PSD... (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe se îndreaptă spre tribună.) Numai puţin, ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. În continuare, îl invit, de la Grupul PSD, pe domnul Eugen Neaţă.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Domnul Şovăială, de la Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Dehelean. Este? De la USR. Nu este. Numai puţin! Domnul Sergiu Vlad? Domnul Vlad, da? Nu. Domnul Rădulescu? Nu mai declară? ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Dumitru Gherman, de la PSD. Se pregăteşte domnul Constantin Şovăială, de la Sibiu.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Balan. Mergem mai departe. Îl invit pe domnul Nicolae-Miroslav Petreţchi, de la Grupul minorităţilor naţionale. Domnul Nechifor nu este. Numai puţin, să anunţ următorul... Din ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit, în continuare, pe domnul Ioan Balan. De la Grupul USR nu e nimeni. De la... Numai puţin, ajungem din nou la... Se pregăteşte domnul Petreţchi, de la Grupul ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă rog, doamna Boboc. Se pregăteşte domnul Ioan Balan, de la Suceava, de la Grupul PNL. Vă rog.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Aşa să fie, domnule coleg. O invit pe doamna Oana-Mioara Bîzgan, din partea deputaţilor neafiliaţi. Se pregăteşte doamna deputat Tudoriţa-Rodica Boboc.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul Daniel Vasile, de la Grupul minorităţilor. Se pregăteşte colega noastră, Oana-Mioara Bîzgan-Gayral. Domnul Adrian-Octavian Dohotaru a depus scris.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Domnul Constantin Codreanu, Grupul PMP. Se pregăteşte domnul Daniel Vasile, de la Grupul minorităţilor naţionale.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Îl invit, în continuare, pe domnul Daniel Olteanu, Grupul ALDE. Se pregăteşte domnul Constantin Codreanu.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Leoreanu. Domnul Mihai-Cătălin Botez. Se pregăteşte domnul deputat Daniel Olteanu, de la ALDE.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Leoreanu, Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Mihai-Cătălin Botez, de la USR.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Florinel Stancu. Se pregăteşte domnul Leoreanu, PNL. (Domnul deputat Laurenţiu-Dan Leoreanu se îndreaptă spre tribună.) Vă pregătiţi! Nu, nu, nu! E domnul Florinel Stancu. Am zis: "Vă ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Huncă. Din partea Grupului neafiliaţilor, domnul Dohotaru a depus în scris. În continuare, se pregăteşte domnul deputat Florinel Stancu, de la Craiova.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bende Sándor. De pregăteşte doamna Mihaela Huncă, din partea deputaţilor neafiliaţi.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Îl invit, în continuare, pe domnul Ovidiu Ganţ, de la Grupul minorităţilor naţionale. Se pregăteşte, din partea UDMR, domnul deputat Bende Sándor.

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Îl invit pe domnul Paşcan. Se pregăteşte domnul Ovidiu Ganţ, din partea minorităţilor naţionale. De la grupul dumneavoastră, domnule Paşcan, domnul Cătălin Cristache şi domnul ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Doamna Florica Cherecheş. De la USR nu a venit nimeni. De la Grupul PMP, domnul Paşcan. Doamna Cherecheş. (Domnul deputat Emil-Marius Paşcan se îndreaptă spre ...

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa noastră consacrată declaraţiilor politice. Pentru început, dau cuvântul doamnei Tamara Ciofu, PSD. De la Grupul Partidului Social Democrat au ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi ultimul. 29. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 540/2018. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru muncă propun ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. 22. Proiectul de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor; PL-x 432/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru tehnologia ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. 21. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii; PL-x 477/2018. Comisia pentru drepturile omului propune adoptarea. Să înceapă votul. Linişte, vă rog! 135 de voturi ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Simionca, Grupul PMP. Vă rog.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Cocoş, Grupul PSD. (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul.) Vă rog!

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Din păcate, acesta nu este un discurs care ar trebui auzit în Parlament. Explicarea votului presupune altceva. N-aţi înţeles nimic! (Vociferări.) Vă rog, domnule Vîlceanu.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 348/2017. Comisia pentru buget ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. 16. Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate - PL-x 293/2018. Comisia pentru buget şi Comisia ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Dîrzu, vă rog.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnule Roman, vă rog.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PL-x 555/2017. Comisia pentru industrii, Comisia juridică şi Comisia ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi domnul Paşcan.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Benga, vă rog.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mult succes în continuare! Începem şedinţa de vot final. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Stimaţi invitaţi de la balconul 2, vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa. Vă propun să facem un vot de control. Şi apoi, pe ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Giureci-Slobodan Ghera, de la minorităţi. Se pregăteşte doamna Alina Teiş, de la PSD.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, totuşi, să ne încadrăm în trei minute. Mai sunt mulţi colegi care trebuie să vorbească. Domnul Simionca. Se pregăteşte domnul Giureci-Slobodan Ghera, de la minorităţi. Trei minute, ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul Mihai Niţă, de la Grupul ALDE. Se pregăteşte domnul Ionuţ Simionca, de la PMP.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dănuţ Bica, PNL. Se pregăteşte domnul Mihai Niţă, de la ALDE.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Domnul Costel Lupaşcu, PSD. Se pregăteşte domnul Dănuţ Bica, de la PNL, şi apoi domnul Dobre.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, La mulţi ani, România! Doamna Mihaela Huncă. Şi începem din nou cu Grupul PSD. Urmează domnul Costel Lupaşcu.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bogdan-Alin Stoica. Se pregăteşte doamna deputat Mihaela Huncă, din partea deputaţilor neafiliaţi.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă, PMP. Se pregăteşte domnul Bogdan-Alin Stoica, de la minorităţi.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. În continuare, colegul nostru Daniel Olteanu. Se pregăteşte domnul Petru Movilă, PMP.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Csép Andrea-Éva, UDMR. Se pregăteşte domnul Daniel Olteanu, de la ALDE. Colegii noştri, domnul Căciulă Aurel şi doamna Intotero Natalia, de la PSD, au depus în scris. Vă rog, doamnă deputat.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Numai puţin. Domnul Constantin Codreanu, de la PMP, a depus în scris.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. În continuare, domnul Mihai-Cătălin Botez. Se pregăteşte doamna Csép Andrea-Éva, de la UDMR.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Constantin Şovăială, PNL. Se pregăteşte domnul Mihai Botez, USR. Vă rog să vă încadraţi în 3 minute, sunt mulţi colegi care vor să vorbească.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Vasile Cocoş. Se pregăteşte domnul Constantin Şovăială, de la PNL.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Dohotaru, din partea deputaţilor neafiliaţi. Se pregăteşte domnul Vasile Cocoş, de la PSD.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ovidiu Ganţ. Se pregăteşte, din partea deputaţilor neafiliaţi, domnul Adrian-Octavian Dohotaru.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog să vă încadraţi totuşi în 3 minute, pentru că sunt mulţi colegi care doresc să susţină. Domnul Paşcan. Se pregăteşte domnul Ovidiu Victor Ganţ, din partea minorităţilor ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În continuare, îl invit pe domnul Cozmanciuc, de la PNL. De la USR n-a venit nimeni. În continuare, PMP. Domnul Paşcan se pregăteşte. Vă rog, aveţi 3 minute, domnule Cozmanciuc.

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Este ora 8,30, zăpadă multă afară... Începem şedinţa noastră. Vă anunţ că de la Grupul PSD au depus în scris: Alexandra Presură, Cristina Burciu, Liviu-Ioan Balint, ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Se solicită amânare, da? Deci, domnule deputat, pe chestiunea cu transporturile, cu Autostrada Iaşi, se solicită amânare. OK? Bun. Mulţumesc. În aceste condiţii, declar şedinţa închisă şi ne vedem ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamnă secretar de stat, pe chestiunea transporturilor. Vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Paşcan, vreţi să interveniţi? Vă rog, răspuns. Şi apoi doamnă secretar de stat, vă rog să-i înaintaţi răspunsul şi de la transporturi. Vă rog, domnule Paşcan, aveţi cuvântul.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Înaintaţi-i răspunsul domnului deputat. Mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Constantin Codreanu are o interpelare adresată Ministerului Educaţiei. Domnul secretar de stat Petru ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm partea a doua a şedinţei noastre. Avem, din partea domnului Vlad Sergiu Cosmin, de la USR, o interpelare adresată doamnei Sirma Caraman. Da, nicio problemă, domnul deputat nu este. Doamnă ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Intervenţii? Nu sunt. Bun. La titlul legii, intervenţii? Nu. Articolul unic, intervenţii? Nu. La art. 111, cu chestiunea de tehnică legislativă? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Încheiem aici prima ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Cu această completare... Am reţinut!

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Nu, am notat. Stafful şi-a notat.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Haideţi, veniţi la subiect!

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Sintetic, domnule coleg! Precizaţi, că înţeleg că este o corelare. Vă rog, haideţi!

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi ultimul. 26. Proiectul de Lege pentru completarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PL-x 555/2017. Vă rog. Raport comun - Comisia ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 77 de voturi pentru şi 10 abţineri. A fost adoptată propunerea.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, O săptămână. Da, da, da! Retrimitere, da?

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi ultimul. Pe procedură, înţeleg. Şi apoi ultimul proiect de lege este PL-x 555/2017. Vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat. Avem cinci amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La art. 1? 2? 3? 4? Nemodificat. Rămâne la votul final.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Benga, Grupul USR.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Korodi, vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Îi invit pe colegii mei. În primul rând, pe doamna Paraschiv Rodica, care este şi iniţiator. Şi apoi, domnul Korodi.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Domnul Andrei Daniel Gheorghe, de la PNL. Şi de la Otopeni.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 25. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România; Pl-x 135/2018. Dacă dintre iniţiatori doreşte cineva? Nu. Domnul Roman. Domnule Roman, ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Avem două amendamente admise. Dacă la titlul legii? Intervenţii? La articolul unic. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnul doctor Bacalbaşa, vă rog. Ia spuneţi, domnule doctor, cum e la Galaţi, la spital, vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Grupul PNL, doamna deputat Antoneta Ioniţă, vă rog. Vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Ungureanu, vă rog, Grupul USR.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 25 al Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; Pl-x 164/2016. Dacă dintre iniţiatori? Numai puţin... Dacă vrea cineva dintre ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Alte intervenţii? Nu sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt...? Domnul Neagu, vă rog, Grupul PNL.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Nosa.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. Haideţi, că mai avem puţin, stimaţi colegi. 23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal; PL-x ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Intervenţii? Domnul Neagu, Grupul PNL, vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Nosa.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mai avem puţin, încă puţin. 21. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Avem 11 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 la 11? Nu. Rămâne la votul final.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Simionca, vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Domnul Roman, al doilea vorbitor de la Grupul PNL.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Bica, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Nosa, cine? Vă rog, domnule Toma. Raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Raportul celor trei comisii - Comisia pentru învăţământ, Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu avem amendamente. Rămâne la votul final.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă sunt intervenţii? Domnule Roman, vă rog, la dezbateri generale.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Raportul celor două comisii. Vă rog, domnule deputat.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Următorul. 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m 2 care se aplică pentru închirierea ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Avem 11 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 11, intervenţii? Nu. Anexa 1? Nu. Anexa 2? Rămâne la votul final; ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate, vă rog. Grupul PSD.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Da, domnule Ungureanu, vă rog. Grupul USR.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Avem raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Alte intervenţii? Nu. Avem cinci amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Articolul 1, intervenţii? Nu. 2? 3? 4? 5? Rămâne la votul final; caracter organic.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Avem cinci amendamente admise. Domnul Tinel Gheorghe. Vă rog. La dezbateri generale.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mai departe. 13. Suntem la Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună; Pl-x 557/2018. Iniţiator. Domnul senator Moga? Nu. Comisia pentru ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mulţumesc. Vorbeam cu domnul coleg... Într-adevăr, sunteţi peste tot, la amendamente, dumneavoastră. Sunt nouă amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic? ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Veniţi puţin, domnule deputat. Domnul Buican vrea să vă întrebe ceva. Veniţi puţin! Da. Dacă la dezbateri generale doreşte să intervină cineva? Vreţi să interveniţi? Nu. Bine. Avem nouă ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Revenim acum la 12 1 . Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Este vorba de Pl-x 203/2016. Dacă din ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. Are caracter ordinar. Rămâne la votul final, miercuri, la ora 12,00.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Revenim la... 6 2 . Proiectul de Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final. Are caracter organic.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Raport fără amendamente; rămâne la votul final.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 11. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, ca urmare a Deciziei ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. (Doamna deputat Camelia Gavrilă solicită să ia cuvântul.) Câte doi vorbitori de fiecare... V-am văzut, doamnă preşedinte, dar... Avem 10 amendamente ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman, vă rog. Al doilea vorbitor de la Grupul PNL.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da, domnule Bacalbaşa, vreţi să vorbiţi? Da, vă rog. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Da, domnule Roman. Păi, nu, procedură sau explicarea votului? Procedură. Numai ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi, Grupul USR, al doilea vorbitor.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Şi doamna Mînzatu, Grupul PSD. Vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Domnul Oprea, Grupul PNL. Se pregăteşte doamna Mînzatu, de la PSD.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri sunt înscrieri? Da. Domnule Seidler, vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Doamna preşedinte Gavrilă.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 6 2 . Proiectul de Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; PL-x ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Rămâne la votul final.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rămâne la votul... Doamna Rodica Paraschiv. Vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Rămâne la votul final. Domnule Bulai, vă rog. Este un raport fără amendamente. Va fi votat la votul final, miercuri, la ora 12,00. Vă rog, domnule Bulai.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Da. Domnule Leoreanu, vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vă rog, prezentaţi raportul. Raportul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, 6 1 . Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului; PL-x 538/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Da. Doamnă Roxana Mînzatu, vă rog.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. La titlu. Comentarii? Nu. La preambul? Nu. Adoptat. La articolul unic. Obiecţii? Nu. Adoptat. Rămâne la votul final, miercuri, la ora ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mai departe. 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi ...

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu. La preambul? Nu. La articolul unic. Obiecţii? Nu. Adoptat. Rămâne la votul final.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Intervenţii? Domnul Stroe, vă rog, Grupul PNL.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mai departe. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptar