Florin Iordache

Activitate

Afiliere politică

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 587/2020 Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă şi anunţ, stimaţi colegi, că, potrivit Legii Curţii Constituţionale, Legea privind modificarea şi completarea unor legi în materie electorală, PL-x 559/2020, a fost adoptată în procedură de ...

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 185 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg nu votează. A fost adoptat. Este lege organică.

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Era pentru, da? Mulţumesc. Domnul Botez? (Vociferări.) Au anunţat colegii deja la primul vot. Domnul Botez.

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Mai avem colegi în sală? Nu. Domnul preşedinte Tîlvăr şi apoi domnul Botez.

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Deci, 182 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 5 abţineri. A fost adoptat. Mai avem un singur proiect, stimaţi colegi. 2. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor legi în materie ...

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Am citit.

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Prezint raportul Comisiei juridice pentru Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor legi în materie electorală. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Senatul a ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Vă mulţumesc pentru participare. Declar şedinţa închisă. La revedere! (Următoarele declaraţii politice şi intervenţii au fost consemnate conform materialelor ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog... Concluzionaţi, vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor de astăzi, domnul deputat Popescu Nicolae-Daniel, de la USR. Domnule deputat, aveţi 3 minute, vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel. Se pregăteşte domnul deputat Popescu Nicolae, de la USR. Domnule Gheorghe Daniel, aveţi 3 minute.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă doctor. Trecem mai departe. Domnul deputat Claudiu Răcuci, faceţi legătura. Să se pregătească domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, tot de la PNL.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă doctor.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Maricela Cobuz. Să faceţi legătura apoi cu domnul Claudiu Răcuci, de la PNL.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Faceţi legătura cu doamna Cosma Lavinia-Corina, de la neafiliaţi. Să se pregătească doamna deputat Maricela Cobuz, de la PSD.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Trecem în secţiunea a doua, cea consacrată declaraţiilor politice. Îl invit pe domnul Petreţchi. Rog colegii să... stafful tehnic să facă legătura cu doamna Cosma. Au depus în scris: Cîtea, Iftimie, ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă anunţ că, în urma votului dumneavoastră, au fost depuse la secretarul general al Camerei Deputaţilor, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sigur. Aşa vom face. Mulţumesc. Mergem mai departe. Am spus că nu mai facem conexiunea telefonică. Mergem mai departe. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi în sală care nu şi-au exprimat votul? Nu. Cu 224 de voturi pentru şi o abţinere a fost adoptat. Mergem mai departe. 1. Proiectul de Hotărâre... (Domnul deputat Benedek ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Fac precizarea, colegii să se conecteze, că nu mai luăm voturi telefonice. Deci numai pe tabletă. Fac... repet. Da. Mergem mai departe. Vă rog, doamnă.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Am înţeles. Am înţeles. (Vociferări.) Vă rog. Da, vă rog. O chestiune de procedură, vă rog. (Vociferări.) Deci, la votul final avem... Proiectul de Declaraţie a Camerei Deputaţilor referitoare la ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, "Pentru". Am înţeles. Minorităţile, domnul Varujan Pambuccian, aţi spus "pentru" la cele 13 proiecte.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, "Pentru".

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Proiectul de Hotărâre privind...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă mulţumesc, domnule lider. Să vă conectaţi şi dumneavoastră, că încercăm să... să votăm numai cu colegii care se conectează. Mulţumesc. Începem votul final. La poziţia 1 avem...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule lider. De la Grupul PRO România vrea să intervină cineva? Nu. De la Grupul minorităţilor? Da, vă rog, faceţi, cu domnul Pambuccian, legătura. Şi începem votul imediat.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Paşcan. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Paşcan, de la Grupul PMP.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Deci UDMR abţinere la poziţia 3. La Proiectul 11?

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Deci Grupul USR, de la 9 încolo, votează diferenţiat faţă de cele două grupuri parlamentare. Grupul UDMR, domnul Benedek Zacharie, vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Drulă, Grupul USR.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Roman, Grupul PNL.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi... În urma consultării cu liderii grupurilor parlamentare şi cu stafful tehnic, vă anunţ că sunt probleme cu liniile telefonice. Rog toţi colegii să încerce să se conecteze, pentru că ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Intervenţii, dacă mai sunt, din partea grupurilor? Nu. Avem patru amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 4, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii din partea colegilor la dezbateri generale? Domnul deputat Popescu Daniel, din partea Grupului USR, la dezbateri generale. Vă rog, domnule deputat.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 18. Şi ultimul proiect pentru astăzi este Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 32/2019; Pl-x 463/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Fiind consens al tuturor liderilor grupurilor parlamentare, regulamentar, PL-x-ul merge la comisie pentru două săptămâni.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină din partea grupurilor parlamentare? Nu. Avem şase amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 6, intervenţii? Nu. Rămâne la ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PMP, domnul deputat Petru Movilă. Vă rog, faceţi legătura!

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem şase amendamente admise. La titlu? (Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi solicită să ia cuvântul.) Vă rog. Păi, am întrebat dacă... Doamna ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Din partea Grupului PSD, doamna preşedinte Camelia Gavrilă. Vă rog, faceţi legătura!

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule deputat, vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Nu. Amendamentele sunt parte componentă a raportului. Sunt şase amendamente. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului UDMR, domnul Szabó Ödön. Vă rog să faceţi legătura.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Revenim la poziţia 9, este vorba de Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; PL-x ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Începem dezbaterile. La titlu, intervenţii? Nu. Preambul? La articolul unic? Nu. Rămâne la votul final.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului USR, doamna deputat Cristina Prună. Vă rog, aveţi trei minute. Faceţi legătura!

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 17. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor Conturarea ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii de ordin general, din partea grupurilor? Nu. Trecem la dezbatere. La titlu, intervenţii? Nu. La preambul, intervenţii sau obiecţii? Nu. La articolul unic, ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 16. Este vorba despre PHCD 15/2020; Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă - Inteligenţa artificială - O abordare europeană axată pe excelenţă şi încredere ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. La titlu? La preambul? La articolul unic, intervenţii? Nu. Sau obiecţii? Rămâne la votul final.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. La titlu, intervenţii? Nu. La preambul, intervenţii? Nu. La articolul unic? ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă, aveţi cuvântul. Aveţi 3 minute.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Doamnă Prună, doriţi să interveniţi din nou?

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 14. Este vorba despre PHCD 22/2020; Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. La titlul proiectului dacă sunt intervenţii? Nu. La preambul? La articolul ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului USR, doamna Prună Cristina-Mădălina. Vă rog, doamnă. Faceţi legătura.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 13. Este vorba despre PHCD 14/2020; Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu mai sunt. Începem dezbaterea. La titlu sunt intervenţii? Nu. La preambul? La articolul unic, intervenţii? Nu. Rămâne ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Dacă la titlu sunt...? Da, domnule Tîlvăr, vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád, viceliderul Grupului UDMR. Vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, ... vă rog, lăsaţi-l să intervină, domnul coleg de la PNL. Vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt... ? Da, vă rog, din partea Grupului PNL. Vă rog, domnule coleg. Domnule Tîlvăr...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu Raport referitor la progresele înregistrate cu ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt. Rămâne la votul final. Următoarea poziţie.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Bun. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Deci, cu 99 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 19 abţineri, amendamentul a rămas în forma comisiilor ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi votează împotrivă.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Deci, regulamentar. Reiau, ca să vă spun următorul lucru. Deci, în comisia sesizată sau în comisiile reunite, Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă, s-a adoptat amendamentul la poziţia nr. ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul minorităţilor? Nu. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Să înceapă votul. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog. Da, domnule Andronache.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Simonis. Spuneţi totuşi, recomandaţi colegilor.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Păi, poate în viitorul Parlament sunt alţii. Mulţumesc. Grupul UDMR, vă rog să vă pronunţaţi.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mergem mai departe. Deci... Deci votaţi împotriva eliminării. Domnul Simonis, Grupul PSD. Vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Nu, domnule Roman! Vă dau cuvântul imediat, să şi prezentaţi poziţia grupului. Deci este vorba, la poziţia 15 - să ştie colegii cum votează - la poziţia 15, la amendamente admise a fost adoptat de ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Bulai!

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Iau fiecare amendament admis. Repet, cele 15 amendamente sunt amendamente admise. Dacă la unul dintre amendamente, respectiv înţeleg că la amendamentul de la poziţia 15 marginal sunt intervenţii, vă ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii din partea grupurilor? Nu. Avem 15 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? (Vociferări.) Vă rog. Da, domnule, vă rog! Păi, nu vă ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Roman, Grupul PNL. Vă rog. Aveţi două minute.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Avem 15 amendamente admise. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva? Vă rog, domnule Drulă, din partea Grupului USR, la dezbateri generale.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Avem 11 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? De la 2 la 11, intervenţii? Nu. Rămâne la ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Da, domnule deputat Seidler, din partea Grupului USR. Vă rog, faceţi legătura.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; PL-x 451/2019. Dacă din partea colegilor iniţiatori ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. Dacă din partea altor grupuri parlamentare doresc colegii să intervină? Nu. Avem trei amendamente admise. La titlul legii? (Consultări.) Da. În urma consultării cu domnul ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Domnule deputat Seidler, vă rog, din partea Grupului USR. Faceţi legătura cu domnul deputat!

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 87/2017. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Domnule ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Există consens din partea tuturor Grupurilor parlamentare pentru retrimitere? Grupul PNL? Da. Grupul UDMR? Da. Grupul USR? Da. Grupul PSD e cel care a propus. Grupul minorităţilor? Da. Există ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 657/2018. Domnul lider Simonis. Este vorba despre PL-x 657/2018.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am rugat toţi colegii, înainte de a începe sesiunea parlamentară, în perioada sesiunilor extraordinare, să studieze Regulamentul. Şi repet, potrivit Regulamentului, în Comitetul liderilor ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Acum intrăm în ordinea de zi. Dacă sunt chestiuni procedurale? Faceţi legătura cu doamna deputat Birchall.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Să ajungem la punctul 2... În aceste condiţii, Pl-x 434/2020 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi avem, la punctul 4 al ordinii de zi, solicitarea Comisiei pentru învăţământ. Este vorba despre Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Pl-x 526/2017 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Prin consens, din partea grupurilor parlamentare, vă propun completarea ordinii de zi de astăzi cu Pl-x 463/2019 (Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea zootehniei nr. ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă propun să luaţi loc, să putem începe. Declar deschisă şedinţa de astăzi Camerei şi vă anunţ că, din 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 125. Ordinea ...

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 515/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 514/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, În urma votului exprimat de astăzi şi potrivit Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, au fost depuse la secretarul general al Camerei ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Veniţi la prezidiu, vă rog, să vă dau şi insigna, şi de aici încolo puteţi vota. O să anunţaţi cum votaţi, potrivit grupului. Semnaţi, vă rog! Felicitări! Continuăm, stimaţi colegi!

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Felicitări, domnule deputat! (Aplauze.)

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Îl rog pe domnul deputat Rădulescu să depună jurământul, ca, în continuare, să şi poată vota. Vă rog, cu mâna pe Biblie, rostiţi jurământul şi vă aştept aici.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Rezultatul votului: 144 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă şi 67 de abţineri. A fost adoptat. 5. Proiectul de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Deci de la 4 în jos, până la 8, votaţi pentru. Mulţumesc, domnule coleg!

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt colegi care doresc să-şi exprime votul telefonic? Nu. Mergem mai departe. 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007; PL-x ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Care au mai rămas de aici încolo! Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ungureanu. Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă doctor. Mai departe. Mai avem colegi care nu au putut vota? Rezultatul votului: 238 de voturi pentru. În unanimitate adoptat. Explicarea votului, domnul deputat Petreţchi. Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna doctor Ciofu. Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Nu. Să anunţ votul şi vă dau cuvântul.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Faceţi legătura cu domnul deputat Petreţchi.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Cele şapte proiecte, potrivit deciziei Grupului PMP.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, La toate proiectele?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, La punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind modificarea art. 258 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor; PHCD 28/2020. Comisia pentru regulament propune adoptarea. Să ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Deci, la validarea unui nou mandat, 275 de voturi pentru; unanimitate. A fost validat.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Bine. Mulţumesc mult.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Domnul Bejinariu. Domnule preşedinte, te rog. Vă conectaţi cam greu... Comisia! Da, domnule preşedinte, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Păi, asta e decizia Grupului PNL. Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Culeafă, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Alexandra! Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. La poziţia 4. Mulţumesc. Doamna Alexandra Presură.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 4, da?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Ionuţ Simionca. Vă rog, domnule coleg!

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Doamna preşedinte Roberta Anastase. Te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Domnule Duruş, vă rog!

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, La toate proiectele, conform deciziei Grupului PNL. Mulţumesc. Domnule Năsui, vă rog!

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Ben-Oni, la PL-x 452/2020 Grupul PNL votează pentru. Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Aaa, a fost o nuanţă! Mulţumesc. Mergem mai departe. Ben-Oni Ardelean. Te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Păi, şi la PL-x 452/2020 poziţia Grupului PNL a fost tot "da", domnule...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 3. Mulţumesc. Mai departe. Domnul vicepreşedinte Pirtea. Vă rog. Timişoara. Domnule Pirtea, sunteţi în direct! Vă rog. Cum votaţi?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Dănuţ Bica.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Paşcan, liderul Grupului PMP. Vă rog, domnule Paşcan.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Cozmanciuc, vă rog!

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, USR. Da. Mulţumesc. Mai departe. Mugur Cozmanciuc. Aţi refăcut legătura?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi. Doamna preşedinte.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 3, da? Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Domnul deputat Şişcu. Vă rog. George Şişcu.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule coleg.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, O zi bună şi dumneavoastră! Mai departe. Domnule Giugea, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia Grupului PNL. Vă mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Deci, exact cum a anunţat domnul Victor Paul Dobre, da? Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. Urmează colegii de la PNL. Vă rog. Urmează colegii de la PNL. Spun asta pentru stafful tehnic, să poată urmări mai uşor. Domnul Tabugan.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe. Altă legătură telefonică. Domnul Cocoş. Da, domnule coleg.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 3. Am înţeles.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Mai departe. Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. Radu Anişoara.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, De aici încolo. Mulţumesc mult. Stan Viorel.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Nelu.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Mai departe. Domnul Bichineţ, domnul Sorin Roman. Domnul Bichineţ. Domnul Corneliu Bichineţ! Dacă nu, domnul Ioan Sorin Roman, Bihor.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Succes! Mai departe. Domnul Palăr, vă rog. Da, domnule coleg.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Domnul doctor Bănicioiu. Domnule ministru, te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Mai departe. Domnul Neaţă, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Răcuci. Claudiu Răcuci.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Magyar Loránd. Vă rog, domnule deputat.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cornel Itu. Te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Călin. Lia Olguţa Vasilescu. Da, doamnă ministru, te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul Călin. Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Domnul Buicu.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul preşedinte Dîrzu, da?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Vă mulţumesc. Mai departe. Domnul ministru Cuc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Ca la Brăila. Mulţumesc mult. Domnul Robert Turcescu.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sărut mâna! Vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Niţă.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Ştefan. Mai departe. Doamna Şotcan, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Dorel. Mai departe. Rog liderii de grup să vină la stafful tehnic, să prezinte toţi colegii care nu pot vota. Domnul Muşoiu, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Căprar, te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Ţachianu. Aţi putut face legătura?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Domnul Antal István.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Marica. Mai departe. Domnul Vrăjitoru.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Mircea. Mai departe. Petru-Sorin Marica.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mircea Drăghici.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Păi, exprimaţi-vă votul. De ce credeţi că vă sunăm?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Păi, probabil că doriţi să votaţi. Domnul Budăi, da?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Rog stafful tehnic să facă legătura cu toţi colegii care nu au putut vota şi care... Domnul Cozmanciuc. Te rog. Păi, să şi vorbească dacă se înscriu. Domnule Cozmanciuc, vă rog, exprimaţi-vă ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, La toate, da? Cele opt. Mulţumesc. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe. Marian Ţachianu. Domnul Ţachianu! Domnul deputat Marian Ţachianu! Mergem mai departe dacă nu-l putem contacta pe domnul deputat. Domnul Băişanu, Suceava.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Violeta. Mai departe. Ioan Terea.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Petru Movilă.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Da, doamnă ministru Graţiela Gavrilescu, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă, vă rog, da. Da, doamnă preşedinte.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Continuăm. Să vedem ce colegi mai trebuie sunaţi. Faceţi legătura. Domnul Iulian Bulai.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mircea Banias.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Lucian Şova. Domnule ministru, te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Ion Cupă.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe. Răzvan Rotaru.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Petru Cojocaru.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă doctor.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Cristina-Elena Dinu. Doamnă Dinu, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Mihăiţă Vîrză.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna deputat Tudoriţa Boboc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Mergem mai departe. Sebastian-Valentin Radu.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Dragoş. Domnul deputat Glad-Aurel Varga.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Bun. Mergem mai departe. Domnul Dragoş Bârlădeanu.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Laurenţiu Leoreanu. Domnule chestor, te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Biro Istvan-Zsolt. Domnule coleg, te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mergem mai departe. Vasile Alin Văcaru.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Cristian Seidler.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Marius Mărgărit. Da, Marius.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Găvrilă Ghilea.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Horia-Gabriel Nasra.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Viorel Chiriac. Te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Cezar Preda.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Gabriel Valentin Boboc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vasile Axinte. Domnule coleg, te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Ilie Toma.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Georgian Pop.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul preşedinte Tîlvăr, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Şimon Gheorghe. Domnule preşedinte, te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe. Elvira Şarapatin.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sărut mâna! Vă rog, doamnă.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Lungu Tudoriţa. Vă rog, doamnă. Doamna Lungu Tudoriţa. Vă rog, doamnă. Doamna Lungu, vă ascult, doamnă, cum votaţi?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Mihai Weber.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi, în sală, care n-au putut exprima votul? Nu. Începem cu apelul telefonic. Mihai Weber. Domnule preşedinte, te rog. Căciulă Aurel.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe. Domnul Drulă, vă rog. Şi anunţaţi şi poziţia Grupului USR.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Victor Paul Dobre.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi, în acelaşi timp, rog... Numai puţin, domnule Tinel Gheorghe. Rog colegii să se exprime. Avem 8 proiecte pe ordinea de zi. În funcţie de ce stabilesc liderii grupurilor parlamentare, vă rog să şi ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bun.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă propun să începem, stimaţi colegi. Dacă sunt chestiuni de procedură invocate de lideri? Nu sunt. Primul proiect este Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat; PHCD ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Înainte de votul final vreau să vă spun că Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului naţional pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. La titlu dacă sunt intervenţii? Nu. Preambul? La articolul unic, intervenţii? Nu. Acesta va fi ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat;PHCD 32/2020 Domnule vicepreşedinte Andronache, vă rog să prezentaţi raportul.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor grupurilor parlamentare? Nu sunt intervenţii. Avem 12 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? De la 2 la 12 intervenţii? ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 447/2020. Ultimul, domnule Andronache! Este vorba despre PL-x 447/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt colegi care doresc să intervină. Avem 8 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? De la 2 la 8 dacă sunt ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri; PL-x 480/2020. Dacă din partea ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mai sunt colegi care nu au putut vota? Deci, 38 de voturi pentru; împotrivă - 81; abţineri - 6. Deci, 47... doi colegi nu şi-au exprimat votul. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Avem o solicitare de retrimitere. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Colegii din sală care nu au posibilitatea să-şi exprime... Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului USR, domnul Drulă. Vă rog. Aveţi două minute, domnule lider.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 435 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Pl-x 303/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Dacă nu, o rog pe doamna Ioana ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Dacă la dezbateri generale doresc să intervină colegii? Văd că nu doresc. Avem 10 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La art. 1? De la 2 la 10 ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; Pl-x 420/2020. Dacă domnul Ibram, ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doresc să intervină colegii, din partea grupurilor parlamentare? Nu. Bun! Trecem la dezbaterea pe articole. Sunt 14 amendamente admise. Dacă la titlul legii ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; PL-x 365/2019/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterile. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. De la 2 la 10 dacă sunt intervenţii? Nu sunt. De la 11 la 16? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Mergem mai ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Începem dezbaterea... Mulţumesc. (Vociferări.) Din partea Grupului PNL a intervenit domnul Roman. Da, domnule Bumb.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Numai puţin, doamnă. Pentru corecta informare, la Comisia juridică, astăzi, s-a discutat raportul preliminar al Comisiei pentru industrii. Deci nu a venit de undeva, din neant. A venit un raport pe ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Cristina Prună. Vă rog, doamnă deputat, aveţi două minute. Pentru corecta informare...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Finalizaţi, domnule coleg.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Un vorbitor de grup. Din partea Grupului USR, domnul lider Drulă. Vă rog. Şi apoi trecem la dezbaterea proiectului.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Continuăm, dezbateri generale. Grupul UDMR, domnul Márton Árpád, vă rog. Şi, domnule Drulă, vreţi să mai interveniţi? Da.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Este colegul dumneavoastră. Să termin... da. Mulţumesc. Deci sunt aşa: 49 de voturi pentru, 114 voturi împotrivă, 4 abţineri, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Propunerea de ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, la dezbateri generale va interveni... este domnul...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sunt şi patru colegi care vor să intervină. Trei - domnul Bulai, doamna Prună şi domnul Lupescu. Vă rog, faceţi legătura. Şi voi anunţa rezultatul.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vom continua dezbaterile generale, domnule Tinel. Sunt obligat să las, apoi, la dezbateri generale, să se exprime toate grupurile. Vă rog, mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Nu. Deci, domnule coleg, s-a solicitat...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Vă dau cuvântul la dezbateri generale. Vedem dacă se retrimite. Imediat.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bine.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Nu suntem la dezbateri generale.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Te rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sunt obligat să o supun votului. Şi apoi continuăm cu dezbaterile. Dacă se retrimite, în aceste condiţii, sistăm... Bun! Să înceapă votul. S-a solicitat retrimiterea, de către Grupul USR. Să înceapă ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Domnul Drulă, Grupul USR.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu, prezentaţi raportul. Şi, la dezbateri generale, un coleg, domnul Drulă, a solicitat. Şi am spus că îi dau cuvântul la dezbateri generale. Vă rog, prezentaţi dumneavoastră ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu, un coleg...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Camerelor de comerţ din România nr. 335/2007; caracter ordinar; avem 16 amendamente admise; PL-x 452/2020. Domnul Bumb sau ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sigur, domnule deputat! Este foarte bună precizarea dumneavoastră. Rog stafful tehnic să preia formula uzuală, la finalul proiectului de hotărâre, în care această modificare va fi urmată de ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Pe procedură, vă rog, domnule Andronache.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, 6. Este vorba despre Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 258 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor; este PHCD 28/2020, iniţiat de 9 deputaţi din partea minorităţilor naţionale. Vă ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Cu 171 de voturi pentru, unanimitate, a fost vacantat locul. Aştept, de la Comisia de validare, raportul Comisiei de validare, pe care îl voi supune apoi votului, şi domnul deputat va depune ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Proiectul de hotărâre a fost distribuit. Dacă aveţi intervenţii de ordin general? Nu. Discutăm pe articole. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. Adoptat. La ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Din greşeală. Mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, intrăm în ordinea de zi şi vom discuta proiectele care au fost stabilite, repet, de către Comitetul liderilor. La poziţia 1 avem Proiectul ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnule Roman, vă rog, doriţi să interveniţi? (Vociferări.) Că văd că apare...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Deci, ce aţi avut dumneavoastră consens, a fost introdus. Mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Pambuccian, ce s-a stabilit prin consens, de Comitetul liderilor, nu am mai anunţat. Repet, ce a existat, consens, din partea tuturor liderilor grupurilor parlamentare, a fost introdus.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Domnule coleg...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Dacă nu mai sunt intervenţii pe procedură, vă anunţ că, prin consens, Comitetul liderilor a hotărât că PL-x 87/2017 - Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am luat act, domnule coleg. Colega dumneavoastră, doamna Teiş, va figura ca vicelider. Dacă mai sunt intervenţii pe procedură?

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! S-a întârziat puţin, pentru că o serie de rapoarte, din partea comisiilor, au venit mai târziu. Rog colegii să ia loc în sală, să putem începe şedinţa. Vă anunţ că, din ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi vă informez că, potrivit Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, pentru următoarele legi se poate sesiza Curtea. Termenele sunt: 5 zile în procedura de drept comun ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă. 277 de voturi pentru, o abţinere. A fost adoptată. La poziţia 6, Legea privind statutul personalului feroviar, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud, doamnă. Vă rog frumos.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Rezultatul votului la primul proiect, cel cu Aeroportul Timişoara - PL-x 478/2020 este următorul: 231 de voturi pentru, 78 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. Mai departe. La poziţia 2, ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule profesor.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Întreb liderii grupurilor parlamentare, dacă mai au colegi care solicită şi nu au fost sunaţi? Nu. Mergem mai departe. Domnul Stan Viorel?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Balint.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Domnul Balint. Domnul Balint, faceţi legătura şi cu domnul Balint. Şi mergem mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Domnul vicepreşedinte Pirtea, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Păi, eu vă ascult, am făcut legătura. Domnule Bica, votaţi precum Grupul PNL, nu?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mulţumesc. Domnul Bica, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Nistor, domnul preşedinte.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Succes! Doamna Huncă, da. Faceţi legătura. Doamna Huncă. Vă rog, doamnă profesoară.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Vasile Cîtea, Iaşi.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Adică "pentru". Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Dănuţ Andruşcă, te rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Dănuţ Andruşcă.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, doamnă preşedinte!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Succes! Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Camelia Gavrilă. Da, doamnă preşedinte, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Mai departe. Ileana Cristina Dumitrache. Cristina Ileana Dumitrache! Marian Cucşa.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. Şi Laurenţiu Nistor. Domnule ministru Cuc, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Liderul de grup... Domnule Băişanu, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Virgil Popescu. Da, domnule ministru.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule doctor. Gigel Ştirbu. Te rog, domnule preşedinte.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. Mircea Drăghici.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Dorel Căprar. Mulţumesc, Dorel. Mai departe. Găvrilă Ghilea.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Marius Iancu. Da, Marius.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. A făcut legătura, stafful, nu ştiu. Au vrut să verifice. Mulţumesc. Georgeta Holban.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Sănătate! Mai departe. Ştefan Corneliu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Dîrzu, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule profesor. Mergem mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Dumitru Oprea.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. Ştefan Corneliu. Domnule Ştefan, sunteţi în direct. Ne anunţaţi cum votaţi? (Probleme tehnice.) Mergem mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Vali. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. Domnul deputat Steriu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Laurenţiu Nistor. Domnul Terza.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Rog liderii grupurilor parlamentare să indice staffului tehnic colegii care trebuie sunaţi. Şi rog colegii să profite de această perioadă, până începe noua sesiune, să mai citească ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Tudoriţa Lungu. Vă rog, doamnă.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă aud, doamnă.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Am mai încercat o dată să vorbim. Vă rog, exprimaţi-vă votul.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă aud, doamnă...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule Niţă. Doamna doctor Maricela Cobuz. Da, doamnă doctor, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog. Da, domnule Niţă.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă. Mai departe. Domnul Niţă Nicu, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Da? Bun. Bun. Doamna Mara Mareş, vă rog. Da, doamnă.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Domnul Tinel Gheorghe, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Mergem mai departe. Domnul Vasile. Vă rog, domnule deputat.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Deci, poziţia dumneavoastră, repet, va fi, la vot, va fi contabilizată potrivit Grupului PNL, da?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. A fost anunţată poziţia Grupului PNL, de domnul deputat Dobre, care este viceliderul Grupului PNL.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog... Deci, citim Regulamentul şi apoi, după aceea, discutăm. Mai departe. Domnul Cozmanciuc, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, ...citiţi Regulamentul... Trecem mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu fac polemică cu dumneavoastră...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Repet, iau cuvântul...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Deci, iau cuvântul...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, ...completarea ordinii de zi se fac la propunerea liderului sau viceliderului grupurilor parlamentare.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Modificarea şi...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Deci, înainte de toate, citiţi Regulamentul.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, ...citiţi Regulamentul...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, înainte de a face consideraţii...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Înainte...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Mai departe. Doamna Birchall, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Havrici. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. Domnul Havrici.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Octavian. Mai departe. Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Domnul Petric, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Succes! Mai departe. Adrian Pau.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud. Aştept să vă exprimaţi. Potrivit Grupului PNL, nu? Sau aţi...?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe. Damian Florea.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule ministru, te rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mircea Dobre, da?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai departe. Dobre Mircea. Domnul ministru!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Votaţi precum a zis domnul Dobre, nu?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Florin Roman. Cred că votaţi cum a spus domnul... şeful. Domnul Roman, Florin Roman, faceţi legătura.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, doamnă ministru. Mai departe. Domnul Mocioalcă şi apoi domnul Roman.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Lavinia Cosma.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Nicolae Georgescu. Da, Nicu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Conform Grupului UDMR. Mulţumesc mult.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Szabó Ödön.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă colegă. Mai departe. Ioan Cupşa, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Domnul Bârlădeanu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Matei Suciu, Timişoara.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă auzim dacă vorbiţi.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mai departe. Domnul Adnagi. Domnul Adnagi! Nu vreţi să vorbiţi cu...?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Laurenţiu Leoreanu. Domnule chestor, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Conform anunţului făcut de dumneavoastră! Mulţumesc. Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Dobre, vă rog. Victor Paul Dobre.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mergem mai departe. Vă rog. Domnul Moşteanu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. În continuare... Rog stafful tehnic să... Păi, domnul Solomon...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. Marius Budăi. Domnule ministru, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Maricela Cobuz. Da, doamnă doctor. Maricela, te rog. Mergem mai departe. Venera Popescu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Mai departe. Cezar Preda.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg. Ioan Terea.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Radu Nicolaie-Sebastian.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ghera Slobodan.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Mircea Banias.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Gabriel Petrea.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Primul, da. Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, ...PL-x 478/2020...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Adrian-Mihăiţă Todoran.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mihăiţă Vîrză.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Doamna preşedinte Iurişniţi, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, ...10-12, cum votează Grupul UDMR.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da, da, vă aud! Vă rog, domnule coleg.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Bende Sándor. Vă rog, domnule coleg. Bende Sándor!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Am notat. Mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Primul, cu Timişoara, ştim, cu Timişoara. Dacă îmi spuneţi cum votează Grupul...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Petru Movilă.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Marian Ţachianu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule ministru.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Anton Anton.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Dan-Răzvan Rădulescu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ion Cupă. Domnule preşedinte, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Bogdan Huţucă. Domnule Huţucă?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul preşedinte Şimon Gheorghe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Sărut mâna! Korodi Attila.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Tudoriţa Boboc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă primar. Tamara Ciofu. Doamnă doctor, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Lia Olguţa Vasilescu. Faceţi-mi legătura! Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe. Petreţchi Nicolae.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cristian-Gabriel Seidler.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Ioan Balan.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Viorel Chiriac.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Ovidiu Raeţchi.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Florinel Stancu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Sorin-Ovidiu Marius Bota.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Horia Nasra.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mara Calista.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Conform Grupului UDMR. Vă mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da, da... Norbert Apjok, vă rog. Da, domnule coleg.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am înţeles, cele care vizează limba, rapoartele Comisiei pentru învăţământ.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Conform Grupului, de la 1...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Este vorba... primul, cel cu Timişoara. Biro Zsolt-Istvan.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ionuţ Simionca.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Radu Babuş.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Eu vă mulţumesc. Ioan Sorin Roman.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alin Văcaru.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mergem mai departe. Iulian Iancu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Paşcan a anunţat. Mergem mai departe. Doina Pană.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Benga Tudor.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Cătălin. Claudiu Răcuci.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Cătălin Rădulescu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Claudiu Ilişanu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Marius Surgent.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Conform indicaţiei Grupului. Nu aveţi semnal. Am înţeles. Doamna Alina Tănăsescu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da, am înţeles. Deci votaţi...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Toma Ilie.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Răzvan-Ion Ursu. Domnule Ursu? Domnule Ursu, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Marius Mărgărit.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Răzvan Rotaru.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Sorin Bumb.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Bogdan-Petru Cojocaru. Da, domnule ministru, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Doamna Elvira Şarapatin. Vă rog, doamnă deputat.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ştefan Muşoiu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul preşedinte Weber, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt colegi în sală? Nu. Începem apelul telefonic. Faceţi legătura în ordinea înscrierilor. Domnul Căciulă Aurel. Şi apoi domnul Mihai Weber.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe, alt coleg. Vă rog, doamnă.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Vă prezentaţi.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Domnul Pambucian, liderul Grupului.Vă rog. A, nu este pe online. Bun. Rog întâi... acum colegii din sală care nu au putut vota. Şi apoi facem legătura cu restul colegilor. Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. De la Grupul PRO România doreşte cineva să intervină? Nu. Din partea Grupului minorităţilor? Vă rog, domnule Grosaru.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Numai puţin, domnule... domnule Varga, staţi, mai uşor. Grupul PMP. Vă rog, faceţi legătura. Grupul PMP? Domnul Paşcan? Bun. Dacă nu, Grupul... Domnule Paşcan, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul UDMR. Vă rog, domnule Benedek Zacharie.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul USR, domnul Drulă.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Grupul UDMR... Domnul Dobre, Grupul PNL. În ordinea mărimii grupurilor parlamentare, domnule Dobre!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă propun să începem, stimaţi colegi. (Vociferări.) E şi pe site, uitaţi-vă, vă rog. A fost distribuită lista. Sunt... 12 iniţiative. Vă propun să începem, stimaţi colegi. Lista de vot final a fost ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Păi, diferenţă de viziune, domnule Simonis. Mulţumesc. Avem două amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La art. 65 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Grupul PSD. Vă rog, domnule Simonis.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Înseamnă că veţi vota. Grupul USR, domnul Seidler. Vă rog, faceţi legătura.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnul Victor Paul Dobre, din partea Grupului PNL. Vă rog, domnule deputat.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, 39. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Pl-x 64/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Întreb dacă sunt intervenţii la dezbateri generale, din partea grupurilor? Nu sunt. Avem 57 de amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 până la 57, ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, 37. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 10 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. Articolul unic, intervenţii? Nu. Până la poziţia 10 dacă sunt intervenţii? Rămâne la votul final; ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Domnule Seidler, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru muncă, raportul. Vă rog, doamnă Răduţ, prezentaţi raportul.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă aud. Vă rog, aveţi două minute, daţi-i bătaie.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, 36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 170/2020. Rog, faceţi legătura, ca iniţiator, cu ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Corectă afirmaţia domnului Zacharie. Avem 39 de amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 39? Rămâne la votul final; caracter organic.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Da, Grupul UDMR. Vă rog, domnule Benedek Zacharie. Vă rog, aveţi două minute. (Vociferări.) Un minut, vă rog. V-am dat două.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Drept la replică. Da, domnule Drulă, sigur, aveţi un minut, vă rog, cum să nu...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. (Vociferări.) A, vă rog. (Vociferări.)

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian, aveţi două minute.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Grosaru. Şi apoi domnul Varujan Pambuccian. Domnule Grosaru, sunteţi şi iniţiator, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Roman, sigur. Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Şi actualul... (Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.) Numai puţin. Şi actualul Parlament e la fel de legitim. A fost rezultatul votului cetăţenilor. Numai ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Domnul Drulă. Şi apoi domnul Roman.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, domnule Drulă, din partea Grupului USR. (Vociferări.) Păi, nu, nu, nu. Am depăşit momentul. La dezbateri generale, după ce auzim raportul comisiei. Deci, rog colegii din ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule coleg, staţi puţin. Nu am nicio problemă, atât timp cât Comisia pentru tehnologia informaţiei, la care faceţi dumneavoastră referire, este sesizată de Biroul permanent, pentru aviz. Repet, ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, 34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii; Pl-x ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Şi eu cred că ar trebui aplicat şi la Timişoara ca şi în toată ţara. Aeroporturile să fie la administraţiile locale, dacă ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Avem... Domnul Ganţ, din partea minorităţilor naţionale. Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, În continuare, domnul Simonis. Vă rog. Dumneavoastră sunteţi şi iniţiator, împreună cu colegii de la Timiş. Vă rog, aveţi două minute.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Grupul UDMR. Vă rog. Dau cuvântul fiecărui reprezentant al unui grup parlamentar. Vă rog, domnule coleg, aveţi două minute.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. La dezbateri generale. Domnul Andrei Gheorghe. Numai puţin. Grupul PNL, domnul Andrei Gheorghe. Vă rog. Dumneavoastră, şi apoi Grupul UDMR. Din partea fiecărui grup parlamentar dau cuvântul. ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 33 avem Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia"- ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Avem 5 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Articolul unic? Până la poziţia... deci art. 165, în integralitate, cu ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul preşedinte Buicu. Vă rog, aveţi două minute.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, V-am făcut legătura.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud, domnule Roman. Sunteţi şi iniţiator, aţi solicitat să luaţi cuvântul. Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Faceţi legătura cu domnul Roman, care este şi iniţiator. Şi apoi domnul Buicu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, S-au reţinut observaţiile de tehnică legislativă. Începem dezbaterile generale. Domnul Pop Rareş Tudor.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 32, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 456/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Domnul ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mai sunt alţi colegi din partea grupurilor parlamentare care doresc să intervină? Nu. Raportul este fără amendamente. Rămâne la votul final.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt doritori? Domnul Seidler. Da. Numai puţin. Domnul Seidler, din partea Grupului USR. Vă rog, faceţi legătura.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc? Da, domnul Benedek Zacharie, din partea Grupului UDMR.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Începem dezbaterile. Numai puţin, domnule Dobre, numai puţin, să văd şi eu cine doreşte. Domnul Budăi, din partea Grupului PSD. Repet, toate rapoartele care sunt pe ordinea de zi şi sosesc vor ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 31 avem raport fără amendamente la reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind statutul personalului feroviar; PL-x 37/2017/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb colegii, dacă sunt doritori la dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare? Intervenţii? Nu sunt. Mulţumesc. Rămâne la votul final. Caracter organic.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 27, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; Pl-x ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb dacă din partea grupurilor parlamentare mai sunt alte intervenţii? Nu. Fac precizarea pentru cei care cunosc mai puţin Regulamentul, ordinea de zi nu poate fi modificată ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Szabó Ödön, Grupul UDMR. Aveţi două minute.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. La dezbateri generale? Da, domnul Paşcan. Vă rog, faceţi legătura. Aveţi două minute, vă rog să vă încadraţi în timp.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Păstraţi-vă obiceiul.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, La fel.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 8 din ordinea de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 400/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Dacă nu sunt, rămâne la votul final.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 7 avem Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 399/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Domnul preşedinte ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină, din partea grupurilor? Nu mai sunt. Rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă auzim. Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă fac precizarea că s-au cerut avizele de la Consiliul Legislativ, dar nu au fost primite. Poate până va avea loc dezbaterea la Senat, Consiliul Legislativ va trimite avizele, cu observaţiile pe ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Haideţi, totuşi, să ne respectăm şi să ne încadrăm în timpul acordat. Numai puţin. Doamna Tănăsescu văd că doreşte să intervină. Şi apoi liderul Grupului UDMR. Vă rog. Doreşte să ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Următorul vorbitor, domnul Paşcan, liderul Grupului PMP. Rog colegii care intervin, să ne încadrăm totuşi în cele două minute, pentru că avem foarte multe proiecte pe ordinea de ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului USR, doamna Iurişniţi. Şi apoi domnul Paşcan.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul preşedinte Cîmpeanu, vă rog, prezentaţi raportul. Repet, avem 3 iniţiative venite de la Comisia pentru învăţământ. Toate 3 au raport de respingere - Pl-x 398/2020, Pl-x 399/2020 şi ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Suntem la propunerea legislativă de la poziţia 6, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei; Pl-x 398/2020. Are propunere, din partea ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Da. Aţi văzut, am întrebat, fie la iniţiator, fie, apoi, din partea grupurilor. Nu avem o problemă. Nu are rost să facem dezbateri inutile. Bun.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule Andronache, nu am nicio problemă să-i dau cuvântul domnului Bumb, dar, repet, nici eu, nici colegii mei, domnii secretari, nu am avut la cunoştinţă că un coleg doreşte să intervină. Nu e o ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule Andronache...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 4 amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu se susţin. Avem 11 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Comisia, vă rog, prezentaţi raportul?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, A, ca iniţiator. Vă rog, ca iniţiator. Şi apoi comisia.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 13, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; PL-x 485/2019. Comisia pentru industrii. Vă rog, domnule Benedek Zacharie. Numai ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Cu majoritate de voturi exprimate, s-a retrimis la comisie. Mulţumesc. Mergem mai departe.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Fără telefoane, da? OK.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Grupul PSD? Susţineţi retrimiterea? Da. Mai departe. Dacă mai sunt alte intervenţii, după ce soluţionăm retrimiterea, apoi, dacă mai sunt intervenţii. Bun. În aceste condiţii, supun votului ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Pentru rigoare, rog colegii să vadă efectiv amendamentul, aşa cum a trecut prin cele două comisii. Infracţiunile la care face referire domnul Drulă sunt exceptate de a primi, de a putea avea ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Întreb colegii... Daţi-mi raportul, vă rog. Întreb colegii, din partea grupurilor parlamentare, dacă sunt intervenţii? Da, domnul Drulă, vă rog, din partea Grupului USR, la dezbateri generale.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, La punctul 1 avem Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; PL-x 410/2020. Comisia pentru apărare şi Comisia juridică. Cine ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Întreb dacă liderii grupurilor parlamentare mai au chestiuni procedurale, vizavi de ordinea de zi? Nu. În aceste condiţii, intrăm în ordinea de zi. Repet, pe măsură ce vor veni rapoartele, de la ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Domnul Simonis, vă rog. Repet, potrivit Regulamentului, sunt mulţi colegi înscrişi, dar dau cuvântul numai liderilor grupurilor parlamentare.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Reamintesc, potrivit Regulamentului, la începutul şedinţei voi da cuvântul tuturor liderilor grupurilor parlamentare pentru a-şi exprima poziţia. În consecinţă, solicitările liderilor de grup pot ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, Grupul USR, domnul Drulă.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, ... primari...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Discutam de parlamentari, domnule Ştirbu. Amestecăm lucrurile. (Vociferări.) Poate spuneţi şi ce se întâmplă în Giurgiu.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Gigel Ştirbu. Domnule Drulă, calm! Calm!

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Simonis, liderul Grupului PSD, vă rog.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi, 25 august. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 152. Ordinea de zi şi programul au fost ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mai am un singur anunţ să vă fac. Este vorba despre legile asupra cărora se poate exercita dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale. Termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; Pl-x 273/2020. În 8 ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Sunt două proiecte de lege asupra cărora votul final a fost depăşit şi au trecut tacit. Este vorba despre Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mergem mai departe. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic; PL-x 356/2020. Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu şi Comisia ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnul Leoreanu, Grupul PNL.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Simonis, vă rog. Grupul PSD.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Două minute. Repet, două minute. Grupul USR, domnul Drulă. Domnule Drulă, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule coleg, Eu am fost obligat să dau cuvântul tuturor colegilor care au dorit să intervină. O voce din sală : Două minute.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună! Bun. Am finalizat. Rezultatul votului la primul proiect de hotărâre: 289 de voturi pentru, două voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptat. Mai departe. 2. Proiectul de Hotărâre ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună seara!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună! Mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună seara!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Simona. Seară bună! Mai departe. Domnul Nicoară, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună! Simona Bucura-Oprescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună seara!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună! Gabriel Petrea.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună! Mulţumesc. Succes la Piteşti! Dorel Căprar.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună seara!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Nicolae Georgescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Niţă Nicu, Brăila.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Niţă Nicu...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună seara! Da, domnule Niţă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Sărut mâna! Seară bună! Da, vă rog. Radu Anişoara, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Rozália Biró. Da, doamnă preşedinte, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, ... Pl-x 324, Ordonanţa nr. 25. Da. Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, ... Pl-x 324.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Succes! Domnul Alexandru Teacă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Seară bună! Succes! Doamna Doina Pană. Doamnă ministru, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună seara!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La toate proiectele, da. Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună! Domnul Lupescu a mai votat o dată, nu mai e nevoie să mi-l daţi. Ilie Toma, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Succes!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Doamna Trăilă, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Potrivit anunţului domnului Drulă. Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, ... deciziei Grupului USR.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule profesor. Numai bine! Domnul Dehelean, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Seară bună! Mulţumesc. Mai departe. Domnul Dumitru Oprea, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Bună seara, domnule Culeafă!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Colegii dumneavoastră... Stafful tehnic... nu-mi dau seama...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul István Sebestyén, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mai departe. Doamna Huncă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi în continuare? Bun. Mergem mai departe. Domnul Ungureanu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, ... şi apoi doamna Huncă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună! Magyar Bálint, vă rog. Domnul István. Şi apoi domnul Ungureanu...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, Ordonanţa nr. 25. Da. Mulţumesc. Mai departe. Doamna ministru Gavrilescu, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă. Seară bună! Domnul Ion Cupă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă, vă rog!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Calotă. Mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Seară bună! Mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Colegii dumneavoastră au sesizat că trebuie să votaţi. Mulţumesc. Domnule preşedinte Barna, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Ben-Oni Ardelean, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Doamna Hărătău, da?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mă scuzaţi!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Cum votaţi?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună seara!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Gudu, vă rog. Domnule Gudu?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună! Domnul Gudu, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule deputat.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună seara!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Votaţi pe tabletă. Mergem mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da... Bun!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Da, domnule preşedinte, vă aud.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună! Domnul Nicolicea. Vă rog, domnule preşedinte. Domnule Nicolicea? Eugen Nicolicea.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Partidului Naţional Liberal, nu?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Varga.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună! Mulţumesc mult.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Votaţi precum...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă auzim.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Cozmanciuc!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Seară bună! Mai departe. Domnul Cozmanciuc, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule ministru, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule ministru...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Conform deciziei Grupului USR. Mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună! Mulţumesc mult. Domnul Dumitru Lupescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Conform deciziei Grupului PNL, doamnă, da?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună! Mai departe. Mara Mareş. Vă rog, doamnă deputat.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. Domnul Zsolt-Istvan Biro.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Grupul PNL.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud. Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Mircea Banias.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Mirela. Succes!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, tehnica... Da. Mai departe. Maricela Cobuz, Suceava. Doamnă doctor, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Înseamnă că aţi mai apăsat o dată "diez", domnule Rădulescu. De aceea vă sună colegii mei.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Numai bine! Seară bună! Mai avem? Alexandru Rădulescu. Da, domnule Rădulescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Dîrzu, vă rog. Domnule preşedinte, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Cornel. Mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, Cornel, te rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Seară bună!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Succes! Mai departe. Stan Viorel.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Succes! Laura-Mihaela Moagher.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sorin Vrăjitoru. Domnule Vrăjitoru, vă rog, vă ascultăm. Dacă nu, Radu Babuş.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Ştefan Muşoiu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Succes! Mulţumesc. Oana Bîzgan.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Adică "pentru". Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Cătălin Zamfira.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Seară bună! Alin Văcaru.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă aud. Da, domnule...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi la sesiunea extraordinară. Mulţumesc. Bogdan Rodeanu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă colegă. Domnul Mocioalcă, vă rog, domnul preşedinte.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Doamna Longher Victoria.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Succes la Hunedoara!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă ministru, vă rog. Doamna Intotero, nu?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog. Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, A, domnul ministru Alexe, da?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Moşteanu. Vă rog, mai departe. Vă rog. Lăsaţi filmul şi intraţi, spuneţi cum votaţi. Alexandru Rădulescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, Ordonanţa nr. 25/2014. Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Adnagi. Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Turcescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, intraţi, vă prezentaţi şi spuneţi cum votaţi.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Continuăm cu colegii care... liderii de grup au anunţat să fie sunaţi. Vă rog, telefonic. Rog, colegii care intră, să se prezinte şi să spună cum votează. Iulian Iancu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Norbert Apjok, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Ion Stelian.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Eugen Bejinariu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Viorel Chiriac.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Slobodan-Giureci Ghera. Vă rog, domnule deputat.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Cezar Preda.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Lucian Şova.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vlad Sergiu Cosmin.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Conform poziţiei Grupului, prezentate de domnul Drulă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Benga, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Tudor Benga. Domnul Benga, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Cornel Sămărtinean.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Succes la Botoşani!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Marius Budăi.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Răzvan Rotaru.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Bogdan Cojocaru.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă ministru. Tudoriţa Boboc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Lia Olguţa Vasilescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Succes! Florin Tripa.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Elvira Şarapatin. Vă rog, doamnă deputat.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Ionuţ Simionca.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă doctor. Georgeta Holban.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi dumneavoastră. Mergem mai departe. Doamna doctor Ciofu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Adrian Solomon. Te rog, domnule preşedinte.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Cristina Iurişniţi. Vă rog, doamnă preşedinte.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Doamna Elena Hărătău?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Ordonanţa nr. 25/2014, da. Mergem...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, Ordonanţa...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog. Domnul Movilă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Axinte Vasile.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mergem mai departe. Claudiu Răcuci.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul lider Paşcan, vă rog. Emil Paşcan.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mara Calista, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Carmen Mihălcescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Domnul Petru Farago.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Iancu Marius.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Marius Mărgărit.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul preşedinte Şimon.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Bumb. Domnul preşedinte Tîlvăr, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Bumb.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Aurel Căciulă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnul Cătălin Rădulescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi, în sală, care nu au putut vota? Bun. Începem apelul telefonic. Domnul Weber.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Alţi lideri dacă doresc să intervină? Dacă nu, colegii mei din sală, care nu pot vota, vă rog, exprimaţi-vă votul. Vă rog, vă prezentaţi şi spuneţi cum votaţi, ca să se poată ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul UDMR, domnul Márton.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Drulă, vă rog, Grupul USR.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dobre.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Unsprezece proiecte pe ordinea de zi plus... cel de-al 12-lea vot o să vi-l cer, stimaţi colegi, privind ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară. În perioada 20-31 august, am hotărât în Biroul ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Avem două amendamente. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. Articolul unic, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Facem pauză 5 minute ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu doresc. Avem două amendamente admise. Da, domnul Seidler, vă rog, Grupul USR.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 41, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 332/2017. Comisia pentru muncă. Doamna Răduţ, vă rog, ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. La titlul legii dacă sunt intervenţii? La articolul unic, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Şi ultimul proiect.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Da, vă rog. Domnul Grosaru, din partea Grupului minorităţilor.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 39 este vorba de Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr. 1 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; Pl-x ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Dacă nu sunt intervenţii... La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. Rămâne la ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, 38. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nefiind amendamente, rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Mai avem 3 rapoarte.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 33, Proiectul de Lege privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice; PL-x 421/2019. Iniţiator - Guvernul. Raport comun, Comisia pentru industrii, Comisia pentru ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor, a grupurilor parlamentare? Nu sunt intervenţii. Avem 37 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 până la 37. ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 28, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Trecem la dezbateri. Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Avem 30 de amendamente admise, avem un singur amendament respins, la art. 13. La titlul legii ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 27, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Avem 8 amendamente admise, cu observaţiile de tehnică legislativă de la stafful tehnic. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. Până la marginal ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule coleg.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Din partea Grupului PSD, domnul Lucian Simion. Vă rog, faceţi legătura.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Acum rog din partea colegilor membri ai grupurilor parlamentare. Intervenţii din partea...? Da, vă rog, domnul Dobre, Grupul PNL.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 23, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România, republicată, cu modificările şi completările ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Înţeleg, toate grupurile parlamentare susţin. Deci, pentru o săptămână, la Comisia juridică, pentru a fi rediscutat. Mulţumesc. Mergem mai departe. La poziţia 23. ( Vociferări.) Da, vă... Da, ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Árpád? Faceţi legătura şi cu domnul Petru Movilă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnul Drulă, Grupul USR. Că dacă există consens nu voi mai supune votului.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Simonis.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Grupul PSD. O săptămână, da?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnul Andronache.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Doamnă colegă, o să invit liderii grupurilor parlamentare. Şi, dacă avem consens, o retrimitem pentru o săptămână. Începem cu Grupul PSD. Domnul Simonis. Apoi domnul Andronache şi aşa mai ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Doamnă Săftoiu...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 7 avem Proiectul de Lege pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal; PL-x 103/2018. Doamna Săftoiu, ca iniţiator, vă rog. Şi apoi Comisia juridică, ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Proiect de lege. Da. Mulţumesc. Avem, repet, 59 de amendamente admise, 4 amendamente respinse. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. Până la art. 54, unde este primul amendament respins, dacă ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg. Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, ... domnule coleg.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog, domnule deputat.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Terea.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenţii? Doresc colegii să intervină? Nu. Avem 59 de amendamente admise şi 4 respinse. Domnul Popescu Daniel. Doriţi să ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 6 avem Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic; PL-x 356/2020; procedură de urgenţă. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Avem ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 3 avem Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 6/2020 pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 2 avem Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Păcat! Avem 3 amendamente respinse. Dacă se susţine primul amendament, la titlul legii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. La lit. b 1 ) dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Drept la replică, un minut, domnul Tinel.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnul Drulă, vă rog, foarte scurt. Şi închidem dezbaterile.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Ion Stelian. Numai puţin, îi dau cuvântul colegului, pentru drept la replică, Grupul... Domnul Stelian, vă rog, faceţi legătura.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Stimaţi colegi, Fac precizarea că noi avem în dezbatere proiectul care vizează alocaţiile pentru copii şi nu discutăm despre pensii. Da. Mulţumesc. Trecem la dezbaterea raportului. Avem ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Al doilea vorbitor de la Grupul USR, domnul Cristian Seidler, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă rog, domnul... Păi, nu doreşte domnul Buicu? Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Dau cuvântul tuturor, numai puţin, domnule Buicu. Bănuiesc că doriţi un drept la replică, domnule Tinel Gheorghe. Da?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simonis, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Finalizaţi, domnule coleg.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, ... vorbeam cu domnul Tinel. Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Nu mă refeream la dumneavoastră...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Îmi pare rău, dar, regulamentar, n-o să vă mai dau cuvântul. Atâta timp cât... Da, domnul... Numai puţin, al doilea vorbitor de la Grupul PNL. Numai... domnule Simonis, al doilea vorbitor, domnul ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Care e procedura?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, ... procedura. Aţi solicitat...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă rog...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule Tinel...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Procedura, domnul Tinel?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, procedură, domnul Tinel. (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) E al doilea vorbitor. Nu vi s-a rostit numele, îmi pare rău. Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Simonis, liderul Grupului PSD, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, da, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mai tare puţin, doamnă deputat, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe. Grupul UDMR? Doreşte cineva să intervină? Da. Cine? Vă rog. Domnul Márton Árpád. A, faceţi legătura cu doamna deputat Andrea Csép.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule Roman. Domnul Seidler, Grupul USR.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Vă rog, colegii, suntem la dezbateri generale. Grupul PNL, doriţi să interveniţi la dezbateri generale? Da, vă rog. Domnul... domnul Roman, văd că solicită ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Nu mai sunt afişaţi alţi colegi care doresc să intervină. Rog stafful tehnic să îmi comunice rezultatul votului. Bun. Voturi pentru - 78, voturi împotrivă - 127, abţineri - 5. Deci ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Nu, discutăm de acest vot. Da, domnul Ardelean, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, ... discutăm de aceste voturi. La votul final va fi alt vot.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Nu, domnule Drulă...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu, discutăm...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi ultimul coleg, domnul Bota. Domnul Bota, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Ca la Brăila. Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Varga.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles, conform deciziilor Grupului PSD, am reţinut doamnă doctor. Mulţumesc. Domnul Petreţchi.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Deci sunteţi împotriva retrimiterii, doamnă doctor, am notat.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, am... am notat.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă doctor.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Doamna doctor Ciofu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog. Vă rog, domnule deputat.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Cine sunteţi, în primul rând?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai avem telefoane?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Precum Grupul PNL, nu? (Râsete.)

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, eu vă aud.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, da, da, s-a notat. Mulţumesc, domnule ministru. Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Mai departe. Domnul Roman, faceţi legătura. Florin Roman, am spus.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Şimon?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Pentru. Roman, Petru Cojocaru, Şimon şi aşa mai departe. Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stafful tehnic, alt telefon. Mara Mareş. Şi să faceţi legătura şi cu domnul Florin Roman.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles, v-am auzit. Mulţumesc. Alin Văcaru?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Adrian Solomon.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Florin Tripa? Domnul Tripa! Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Stafful tehnic, vă rog să-mi anunţaţi rezultatul... Domnul Roman, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Ion Stelian.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vom nota la... stafful tehnic. Mulţumesc, domnule ministru.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Virgil Popescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alexandra Presură.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cornel Sămărtinean.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Răzvan Rotaru.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamna Laura Georgescu.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Dan Barna.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Radu Nicolaie-Sebastian.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Erdei István. Domnul Erdei.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Irinel Stativă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Petru Movilă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Axinte Vasile.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Ciofu. Doamna doctor Ciofu, vă rog. (Probleme tehnice.) Doamna Şarapatin.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Botez.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Doamna Oteşanu, vă rog. Apoi domnul Botez.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Invit liderii grupurilor, prezenţi în sală, să... (Consultări.) Bun. În urma consultării cu liderii grupurilor parlamentare, continuăm telefonic. (Consultări.) Daţi-mi... daţi-mi... faceţi legătura, ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Pentru, da. Mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bun.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Pentru?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Adică pentru. Mergem mai departe.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Tot Grupul. Domnul Ştirbu, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Din partea minorităţilor dacă doreşte să intervină cineva? Nu. De la...? Nu. PRO Europa? Nu. Bun. Supun votului dumneavoastră, le luăm pe rând, cele două iniţiative. Prima dată ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt alţi lideri? Da, vă rog, Grupul PMP, vă rog, domnul Cupă.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mergem mai departe. Grupul UDMR. Vă rog, domnul Márton. Dau cuvântul liderilor sau viceliderilor, pentru a-şi exprima poziţia şi apoi vom începe votul.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul USR. Vă rog să indicaţi cum vor vota colegii dumneavoastră.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Dacă vom ajunge să discutăm... Domnul Simonis. Dacă ajungem să discutăm, la dezbateri generale vă dau cuvântul.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Roman. Voi da cuvântul, din partea Grupului PNL, liderul Grupului PNL. Domnul Roman, vă rog, faceţi legătura. Există o solicitare. Este o solicitare procedurală din partea domnului Roman, ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Invit acum liderii grupurilor parlamentare să-şi exprime poziţia, înainte de a supune votului. Domnul Simonis, Grupul PSD.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Prin consens cu liderii grupurilor parlamentare, poziţia 4 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; PL-x 410/2020) , cea care ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Nu. Tradiţia aceasta este o regulă a Regulamentului.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Nu...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Dobre, domnul vicelider Dobre, vă rog.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Da, procedură. Eu vă propun, la acest punct, doamnă vicepreşedinte, când ajungem la... că este la poziţia 2 proiectul care vizează... la poziţia 3 proiectul care vizează Hotărârea Camerei nr. 6 ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Păi, punctul 1 este primul. Chestiuni de procedură dacă mai sunt înainte de...? Doamna vicepreşedinte, aveţi o chestiune de procedură, înţeleg. Retrimiterea...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, 469...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 154. Ordinea de zi şi programul au fost ...

  17 august 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 458/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Mai sunt colegi în sală? Nu. Deci, cu cele 17 şi cu 103 care şi-au anunţat prezenţa, deci, cu 120 de voturi, cu unanimitate de voturi, prelungirea termenului a fost adoptată. Ordinea de zi a fost ...

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe, alt coleg.

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Márton Árpád.

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc.

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Fiind consens, nu mai luăm telefoane. Colegii din sală...

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Rog colegii din sală, care nu au tabletă şi... Vă rog, veniţi şi...

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Cine nu are tabletă...

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul UDMR, domnul Benedek.

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe, domnul Drulă, Grupul USR.

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Fac precizarea, domnul Andronache. Grupul PSD. Faceţi anunţul, domnule Buicu.

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Continuăm. Şedinţa se desfăşoară prin mijloace electronice. Avem un singur punct pe ordinea de zi. Este vorba despre cel cu legile de complexitate deosebită şi vă voi propune un vot astfel încât ...

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Confirm, un om deosebit, un bun avocat. Ştiu că a lucrat şi la Ambasada noastră de la Chişinău. Într-adevăr, deputat în două mandate, deputat de Braşov. Vă mulţumesc mult. Alte ...

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Vă rog să luaţi loc, să putem începe. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 101. Ordinea de zi şi ...

  12 august 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 475/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

  12 august 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 474/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă anunţ, stimaţi colegi, că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şifuncţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul general ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, 274 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. 17. Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, reexaminată la cererea Preşedintelui României; ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă aud.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Aşa este. Mulţumesc. Mai departe. Bende Sándor.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Grupul PNL sunteţi, da.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Roman.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... a spus domnul Roman.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi care intervin? Nu. 14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; PL-x 395/2020. Comisia juridică şi ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Da. Deci... Rezultatul votului: 225 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat. Poziţia 3, Proiectul de Lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule ministru, te rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Cu ce a anunţat domnul Roman, da. Bun. Mai departe. Mai avem telefoane? Virgil Popescu. Da, domnul ministru.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Te rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Gigel Ştirbu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Teacă Alexandru.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Oana-Consuela...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Te rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Ionel Palăr.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Cezar Preda.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu mai am colegi care doresc să voteze. Rezultatul este următorul... 103 ai zis nu, sau cât?! Deci voturi pentru - 314, un vot împotrivă. A fost adoptat programul şi ordinea de zi a ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, Cătălin!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Mai departe.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Natalia Intotero.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Marius Budăi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Şi la cei doi colegi cum trecem, că votează cum?! Vă rog, consultaţi-vă la grup şi reveniţi să spuneţi cum votează. Cum îi punem pe colegii care au anunţat poziţia grupului şi nu avem poziţia?! ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Popescu, numai puţin! Colegii dumneavoastră au precizat poziţia grupului. Avem 23 de puncte pe ordinea de zi plus sesiunea extraordinară şi stafful tehnic, la colegii care deja s-au pronunţat ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La toate, da?! Inclusiv...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Păi grupul... L-am invitat pe domnul Popescu să prezinte poziţia grupului.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, am înţeles! Silviu Dehelean. Poate ne spune cineva de la Grupul USR cum votează USR, ca să poată nota stafful tehnic.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Domnul Mocioalcă.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Ghiţă! Dan-Răzvan Rădulescu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Mai departe. Domnul Şimon Gheorghe.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Ghilea Găvrilă.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă! Valeriu Steriu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Victoria Longher. Doamna Longher!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Slobodan Ghera Giureci.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Pană Adriana-Doina.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ionuţ Simionca.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mihaela Huncă.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Petru Farago.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Costel Lupaşcu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mihai Popa.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Todor Adrian.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mariana-Venera Popescu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Dragoş Zisopol.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Ovidiu Raeţchi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Cornel Sămărtinean.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Stancu Florinel.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Havrici.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sebastian-Nicolaie Radu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ion Cupă.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Giureci Ghera. Domnule Ghera, vă rog! Mergem mai departe. Cornel Buicu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Luminiţa. Răzvan Rotaru.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Luminiţa Jivan.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sorin Bumb.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Petru Movilă.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Răzvan Ursu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Tudoriţa-Rodica Boboc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Claudiu Ilişanu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Velcea Nicolae.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alin Văcaru.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stativă Irinel.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Călin. Doamna Cristina Prună.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Călin Matei.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Marian Cucşa.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bine faci! Mulţumesc mult. Marius Surgent.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dan Ciocan.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna doctor Tamara Ciofu. Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Todoran.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Ştefan Muşoiu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Gabriel Boboc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Dumitru Lupescu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Axinte Vasile. Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bogdan Cojocaru.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vacanţă plăcută! Marius Mărgărit.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Graţiela Gavrilescu. Leocadia Graţiela Gavrilescu!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Claudiu Răcuci.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Robert Turcescu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Norbert Apjok.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Petreţchi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Costel Dunava. Costel Dunava!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Zsolt Biro Istvan.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Viorel Chiriac.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Cătălin. Balan Ioan.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Cătălin Rădulescu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Dinu Cristina. Dinu Cristina! Cristina Dinu!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Bota.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Adică "da"!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Doamna Şarapatin. Doamna Şarapatin!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Comunicaţi cum votaţi!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Vă rog. Vă rog! Cum votaţi?

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem. Vă rog, apeluri. Căciulă... şi lista curge.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai sunt colegi în sală? Nu. Începem... (Doamna deputat Ana Adriana Săftoiu solicită să voteze.) A, doamna Săftoiu! Numai puţin! Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Adică "pentru", domnule Gherman! Da. Domnule Roman, spuneţi... Daţi lumină!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Roman, vă rog spuneţi cum votează Grupul PNL!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi în sală care nu au putut vota?

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Varga.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Moldovan.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Următorul.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Începem. Stimaţi colegi, vă rog să luaţi loc, să putem începe sesiunea de vot final. A fost afişată lista pentru vot final. Primul anunţ pe care vi-l voi face este acela că proiectul ordinii de zi ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii din partea colegilor. Avem 7 amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? De la 3 la 7, dacă sunt ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, 47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 344/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Domnul preşedinte al Comisiei ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. E raport de respingere. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 46, Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Are raport de respingere. Următorul.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Iurişniţi, la dezbateri generale.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, 44. Propunerea legislativă pentru sprijinirea părinţilor şi a operatorilor economici privaţi pe perioada stării de alertă şi a suspendării cursurilor; Pl-x 323/2020; procedură de urgenţă. Dacă din ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin. Domnule deputat, doriţi să interveniţi? Sau din greşeală...? Da. Mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Rămâne... Avem aşa. La Pl-x 254/2020. Celelalte ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La subiect, suntem la învăţământ acum, vă rog, la subiect.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi ştiam că sunteţi specialist în medicină. Haideţi...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petru Movilă. Domnule Movilă, mai succint, vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Uitaţi-vă pe raport şi discutăm punctual. Mulţumesc. Mergem mai departe. Doamna Iurişniţi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Păi, prin liderul de grup, repet.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... retrimitere, puteaţi cere prin liderul de grup.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Suntem la dezbateri generale, domnule coleg. Puteaţi cere...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Poate... Nu ştiu cum s-a discutat, dar, repet, procedural nu se poate... La comisie, una se adoptă, celelalte se resping. Nu putem merge... având acelaşi obiect de activitate.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... v-a invitat... Domnule deputat...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Păi, amendamentele... cum s-a discutat şi dacă...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Asta a explicat domnul Cîmpeanu. S-au discutat toate patru proiectele, s-au preluat din cele trei. În cazul unuia s-a mers cu propunere de adoptare - Pl-x 254/2020; în cazul celorlalte s-a mers cu ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul deputat Bota.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, 43. Avem Propunerea legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 254/2020... (Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... Comitetul liderilor este de acord. Se retrimite două săptămâni. Şi, atunci, în sesiunea extraordinară următoare, poate fi discutat. Retrimis la comisii. Mergem mai departe.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Andronache...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Comitetul...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Ne-aţi convins.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 41, Proiectul... (Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. La dezbateri generale? Nu sunt. Rămâne la votul final.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 40, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Neavând amendamente, rămâne la votul final.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 39. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; PL-x 521/2018/2019; caracter ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? (Consultări.) Bun. Ne-am clarificat puţin cu reprezentanţii Guvernului. Nefiind discuţii la dezbateri generale, avem 40 de amendamente ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 34, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale; PL-x 285/2020. Comisia pentru ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Deci, pentru corecta informare, legea a venit ca Lege pentru respingerea ordonanţei. Prin amendamentele care au fost depuse s-a schimbat titlul legii. ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sigur, dar noi discutăm... Domnule coleg, suntem la dezbateri generale. Atunci când discutăm pe raport, efectiv, discutăm de la titlul proiectului de lege până la amendamentele adoptate în ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Nu. Titlul proiectului - ca să fim foarte riguroşi - este următorul: "Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri...", şi ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Nu. Da. Domnul Seidler. Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Doamna Laura Moagher, din partea Comisiei juridice. Vă rog, prezentaţi raportul şi apoi dezbateri generale.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, 30. Este vorba de PL-x 352/2020, Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 8 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? De la 2 la 8? Rămâne la votul final. Următorul proiect de lege.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Din partea PSD, doamna Roxana Mînzatu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Petru Movilă. Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Convenţie!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna preşedinte Iurişniţi. Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. De la Grupul PNL, doamna Mara Calista. Vă rog. Şi apoi doamna Iurişniţi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Raportul, vă rog să-l prezentaţi. Domnul Varga. Vasile Varga de la Brăila. Vă rog, domnule coleg. Vedeţi că acolo avem raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru egalitate ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, da. Păi, v-am dat cuvântul!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 26. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; PL-x 395/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Doamna deputat ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Avem 18 amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 18? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Popescu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 20. Proiectul de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman; PL-x 359/2017. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am terminat dezbaterile. Avem şase amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 6? Rămâne la votul final. Caracter organic.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii de la grupuri parlamentare? Nu. În final, drept la replică, vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu mai sunt... A, numai puţin, Grupul UDMR. Vă rog. Nu v-a observat domnul Buican. Doamna Csép, din partea Grupului UDMR.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Petru Movilă.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Seidler, Grupul USR.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva? Nu doreşte. A, vă rog, doamna Lia Olguţa Vasilescu. Doamnă ministru, te rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, 19. Proiectul de Lege privind completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; PL-x 50/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 7 amendamente admise şi 21 de amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Dacă la amendamentele ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilescu, vă rog. Şi apoi domnul Seres Dénes. Doamnă Gavrilescu, doriţi să interveniţi? Nu. Mergem mai departe. Domnul Seres Dénes.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Vasile Varga, Grupul PNL. Vă rog, domnule Varga. Şi apoi faceţi legătura cu doamna Gavrilescu şi cu Seres Dénes.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 13. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; PL-x 630/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 77? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final; caracter ordinar.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt alte intervenţii? Domnul Petru Movilă, vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR, domnul deputat Benga Tudor.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La dezbateri generale, Grupul PNL, domnul Victor Paul Dobre. Aveţi două minute.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 11 avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 49? Rămâne la votul final; caracter ordinar.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... fiţi cu ochii pe noi! Mulţumesc. Domnul Popescu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Fiţi mai atent, domnule deputat, la Iaşi, acolo...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc mult.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Te rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Departamentul Legislativ e prezent, şi-a notat şi va face corecturile în consecinţă. Domnul Petru Movilă.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 10, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020; PL-x 96/2020. Dacă din partea ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 10? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter organic.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 9, Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari; PL-x 188/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Până la poziţia 5 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 5 la 35 dacă sunt ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 8 avem reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă sunt? Nu mai sunt. Avem 4 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? De la 2 la 4? Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dau legătura domnului deputat Bumb, din partea Grupului PNL.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Din partea Comisiei pentru industrii. Vă rog. Domnul vicepreşedinte Toma. Vă rog, prezentaţi raportul. Şi apoi încep dezbaterile generale.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public; PL-x 56/2020. Iniţiator, domnul deputat Andrei Pop. Vă rog. Şi apoi Comisia pentru ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Avem 22 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 22? Nu. La anexă dacă sunt ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Din partea Comisiei pentru mediu cine prezintă? Domnul preşedinte Cupă. Vă rog, prezentaţi raportul.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 7, Proiectul de Lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile; PL-x 41/2020. Din partea iniţiatorilor, îl rog pe domnul Simion Lucian Eduard. Vă rog.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu. Avem 31 de amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 31? Nu. Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În continuare, domnul deputat Ioan Sorin Roman.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petru Movilă.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnule Popescu Nicolae, doriţi să interveniţi?

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 4 avem Proiectul de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100%" pentru produsele de origine animală din România; PL-x 507/2019. Comisia pentru agricultură. Domnul ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem nouă amendamente admise. Dacă sunt intervenţii? Nu. La anexă, intervenţii? Nu. Deci, de la 1 la 9, au fost adoptate. Rămâne la votul ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, numai puţin! La ordinea de zi intervin liderii de grup. Dumneavoastră, din câte ştiu, nu sunteţi lider de grup. Deci, dacă aveaţi o intervenţie, trebuia transmisă liderului de grup, şi acolo ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Păi, am depăşit ordinea de zi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc mult. Este prezent şi Departamentul Legislativ şi vor face aceste corectări. Începem dezbaterile generale. Domnul Sorin Bota.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, La primul punct avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Numai puţin, să fac o consultare cu colegii. Grupul PSD? De acord. USR? De acord. UDMR? De acord. În acord cu toţi liderii grupurilor parlamentare, Pl-x 524/2017 şi PL-x 663/2019 au fost ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Avem ordinea de zi încărcată - remarca şi domnul Buican. Din 329 de deputaţi sunt prezenţi 165. Ordinea de zi şi programul au fost distribuite electronic. Şedinţa se ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în vederea exercitării de deputaţi a ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Trecem mai departe. La poziţia 6, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 260/2020. Comisia pentru muncă ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu se... Mulţumesc. Explicarea votului, domnul Seidler, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Nu se anunţă, vedeţi?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Nu se anunţă.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Dar nu se anunţă... Domnule... Domnule coleg...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat. Poziţia 4, Propunerea legislativă privind protecţia civilă; Pl-x 269/2020. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) 10 voturi ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Roman, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Da, drept la replică, un minut, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Roman, Grupul PNL, explicarea votului.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Rezultatul votului: 180 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 61 de abţineri. A fost adoptat. Explicarea votului. Doreşte cineva? Domnul Simonis. Numai puţin, să vă dea microfonul. Vă rog, acum.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Vă mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Mohaci.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Suciu. Domnul Stativă, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Daniel Suciu. Domnul deputat Daniel Suciu. Bun. Mergeţi mai departe, doamnă, că nu... nu răspunde. Mergem mai departe. Vă rog. Cine? Domnul Muşoiu, vă rog. Domnul ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Următorul. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a Copilului Prematur din România; PL-x ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Gata? Am finalizat. Întreb liderii de grup, mai sunt alte solicitări? Nu. Bun. Deci: 272 de voturi pentru, 31 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Oprea.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deci, pe toţi colegii care au solicitat să fie sunaţi, îi vom suna. Calm. Vă rog, mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mulţumesc, domnule Niţă. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bine.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Vă rog. Bună ziua!

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai avem?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Sandu Stănescu. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Mocioalcă, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Ioana Bran, te rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud, spuneţi.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Durbacă, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, prezentaţi-vă şi spuneţi cum votaţi.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Vă mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe. Domnul Adnagi, vă rog să-l... Îmi scrie mie că nu se poate... (Vociferări.) Vă rog, spuneţi cum votaţi şi vă prezentaţi.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Doina Pană.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe, altă intervenţie. Theodora Şotcan.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Zi bună! Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Şi pe domnul Mocioalcă să nu uitaţi să-l sunaţi. Pe domnul Solomon, la Vaslui.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Zi bună! Da, domnul Sebastian-Nicolaie Radu, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sărut mâna! Domnul Cupşa, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... suntem la votul final. Ştiu, am contabilizat, doamnă.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Ştiu...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Doamna Săftoiu, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mult succes!

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog. Domnul Rodeanu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Mai avem?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, din nou!

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Altcineva.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, Lavinia. Doamna Lavinia Cosma, da? Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Alţi colegi care doresc şi nu au putut vota? Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, bineînţeles.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Vă rog, faceţi legătura. Vă rog. (Vociferări.) Păi, să vorbească, eu ce să-i fac?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai aveţi de aşteptat, că mai sunt colegi. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aţi mai spus o dată. Mai departe. Varujan Pambuccian.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... am notat. Domnul Buican a notat. Votaţi precum...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... domnule Popescu, ştim...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Ştiu, domnule...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Mai departe, Pavel Popescu. A mai sunat o dată.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi ultimul, Răzvan Ursu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Găvrilă Ghilea.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Rodica Boboc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alin Văcaru.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Luminiţa. Adrian Todor.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Luminiţa Jivan.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Chiriac Viorel.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Biro Istvan.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Norbert Apjok, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Marian Ţachianu. Să-l sunaţi şi pe domnul Mocioalcă.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Georgeta Holban.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe. Răzvan Rotaru.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Pavel Popescu. Pavel Popescu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Petru Movilă.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Iuliu Havrici, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Cătălin. Dan Ciocan.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cătălin-Marian Rădulescu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Gabriel Petrea.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Doamna Ana Birchall.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, N-a funcţionat, n-am ce face pentru trecut. De aici încolo putem sta de vorbă. Domnul deputat Botez. Mihai Botez.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Silviu Vexler.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Numai puţin. Da, domnul Grosaru. Domnul deputat Grosaru, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Adrian Todoran.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Cornel Zainea.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Mitică-Marius Mărgărit.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Georgian Pop.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Elvira Şarapatin.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Marius Surgent.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Marian Cucşa.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Laura-Mihaela Moagher.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Antal István.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă doctor. Iulian Bulai.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Tamara Ciofu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Iancu Marius.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Nicolicea.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Socotar.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Sorin Bota.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Weber Mihai.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul preşedinte Tîlvăr.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. A notat domnul Buican aici. Mulţumesc. Dacă mai avem colegi în sală? Nu. Începem. Domnul Căciulă Aurel, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Ştirbu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog, domnul coleg. Şi apoi domnul Ştirbu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog. Numai puţin, domnule Ştirbu, la rând. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Roman.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnule Varga... Domnule Varga, dar mai organizat, aşa. Sunt 7 proiecte, domnule Varga, spuneţi, poziţia 2, 3, 4, să fie colegii... Întrebaţi la grup, acolo, cum votaţi. Vă rog, domnul Moldovan.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Rog... Domnule Varga... Domnule Varga, pentru a fi operativ, vă rog să anunţaţi la cele 7 puncte care sunt deja pe site-ul Camerei, cum votaţi.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă propun, stimaţi colegi, să luaţi loc, să începem şedinţa de vot final. Cei care nu pot vota, vor sesiza liderul de grup, care va anunţa Secretariatul general, să poată fi sunaţi. La primul punct ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi cea de-a doua, Propunerea legislativă pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Înainte de a anunţa votul final, am două iniţiative care au trecut tacit. Este vorba de Pl-x 272/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţii naţionale nr. 1/2011.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final. Am finalizat.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Eu îi dau cuvântul dacă ştiu că vrea să vorbească. Nu a apărut... Dar rog stafful tehnic să facă legătura, dacă e pregătit domnul Ganţ.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Varujan Pambuccian. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Vă rog, domnule Andronache. Da, vă rog! Mai doriţi?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, 7. Este vorba de Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; BPI 528/2020; PHCD 25/2020. Îl invit pe domnul Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt doritori la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem 4 amendamente admise. La titlul legii? Articolele 1, 2, 3? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Şi ultimul proiect pentru ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Domnul doctor Vasile Stamatian, Grupul PNL. Vă rog, faceţi legătura!

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 6 avem Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca "Ziua naţională a copilului prematur din România"; PL-x 211/2020. Doamna doctor Maricela Cobuz, din partea Comisiei ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Avem opt amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 8? Rămâne la votul final. Caracter ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Florin Popa.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Roman. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul Antal István.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Din partea Grupului PSD, domnul Simion Lucian-Eduard. Vă rog, faceţi legătura!

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 5 avem Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 260/2020. Tot din partea Comisiei pentru muncă, o rog pe doamna deputat ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Laura Moagher, doriţi să interveniţi? Nu. Dacă la dezbateri generale mai doreşte să intervină cineva? Nu. Avem 10 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog!

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Suntem la acest proiect. Repet. Suntem la PL-x 131/2020. La dezbateri generale doriţi să interveniţi?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Seidler, dumneavoastră nu ştiu când aţi apăsat. Dacă eu am întrebat şi pe ecran nu-mi apărea nimic, nu ştiam că dumneavoastră...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Trecem la dezbateri generale. Faceţi legătura cu domnul Cristian Seidler, Grupul USR.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 4, reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială; PL-x ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Voturi pentru - 75; 130 de voturi împotrivă; 4 abţineri. Amendamentul nu a trecut. Mulţumesc. Cel de-al doilea amendament dacă se susţine? Nu. Cel de-al treilea amendament este ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi Ana Birchall.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Gabriel Petrea?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Marian Ţachianu?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Petru... Mai avem 3. Oricum, scorul e terminat. Petru Movilă, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi ultimul, Alin Văcaru.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Mai avem un singur... Domnul Nicolicea, vă rog, sunteţi în sală.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, vot împotrivă. Mulţumesc. Domnul Nicolicea. Şi faceţi legătura cu doamna Săftoiu. Doamna Adriana Săftoiu. Vă rog, faceţi legătura.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ion Stelian. Ion Stelian.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Roxana Mînzatu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Iulian Bulai.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mihai-Cătălin Botez.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ion Cupă.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Marius! Elvira Şarapatin.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Marius Iancu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cojocaru Petru-Bogdan.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ciocan Dan.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Marius Bota. Marius Sorin Bota.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bogdan Huţucă.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Roman Ioan Sorin.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul preşedinte Barna. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Prună.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Răzvan Rotaru.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Antal.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Botez. Domnul deputat Petreţchi.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Florinel Stancu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Birchall. Mai departe, văd că nu se poate conecta. Domnul Valeriu Steriu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă aud.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Birchall. Doamna deputat Birchall, vă rog. Mergem la următorul. Doamna deputat Adriana-Doina Pană.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Seidler, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ungureanu.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul preşedinte Tîlvăr. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi în sală? Nu. Începem cu cei care s-au înscris, din ţară. Este vorba de Biro Zsolt. Vă rog, faceţi legătura. Se pregăteşte...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alt coleg.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Grupul PRO... nu intervine, Grupul PMP nu intervine. Bun. Să înceapă votul, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Rog colegii care sunt în sală şi nu au posibilitatea să voteze să vină la ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, UDMR?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Moşteanu, Grupul USR. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul Simonis. Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Am şi eu o intervenţie la acest subiect. (Coboară la tribună.) Stimaţi colegi, Vă reamintesc că în anul 2004, tot prin lege - este vorba de Legea nr. 370 - a fost stabilită data alegerilor la 30 ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile generale. Dacă din partea colegilor, grupurilor parlamentare, doreşte cineva să intervină la dezbateri generale? Nu doriţi, nu? Bun. Avem 4 amendamente respinse. Da, domnul ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, A sosit raportul la punctul 1. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 149? Rămâne la votul final, cu propunere de adoptare. Mergem mai departe. Stafful tehnic ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 3 discutăm de Propunerea legislativă privind protecţia civilă; Pl-x 269/2020. Comisia juridică, raport. Doamna deputat Aida Căruceru. Vă rog, prezentaţi dumneavoastră raportul.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, La fel, numai bine! Întreb dacă din partea Grupului PNL sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Am şi eu o scurtă intervenţie la acest punct. (Coboară la tribună.) Stimaţi colegi, Legile ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Le regăsiţi pe site. Cele care nu vor putea fi discutate mâine, s-a convenit în Biroul permanent şi în Comitetul liderilor să fie discutate în cealaltă sesiune extraordinară, care va începe din data ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Celelalte, care sunt pe ordinea de zi pe care am aprobat-o, vor fi discutate...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deci rog secretariatul general să afişeze. Repet, pentru astăzi nu avem, domnule Movilă, decât 7 proiecte.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Movilă, doriţi să interveniţi?

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile generale. Grupul USR, domnul Ion Stelian, vă rog.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Începem cu poziţia 2. Până se distribuie documentele pentru poziţia 1 vreau să începem cu Pl-x 253 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deci, stimaţi colegi, există...? Întreb liderii, dacă sunt probleme? Nu. Există consens. Deci vă propun aşa. Introducem şi PL-x 326/2020, pentru astăzi. Dacă există consens, nu mai e necesar votul. ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa de astăzi. Declar şedinţa de astăzi deschisă şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat, până în ...

  15 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cinci. Mai departe. Mai sunt colegi în sală? Nu. Deci, cu 87 de voturi pentru, cu unanimitate de voturi, propunerea... sau cele nouă propuneri au fost adoptate. În aceste condiţii, ordinea ...

  15 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Patru.

  15 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Alţi colegi dacă mai sunt? Da, Sorin, te rog.

  15 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai departe. Vă rog, doamnă.

  15 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai departe. Domnul preşedinte Lazăr, vă rog.

  15 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă propun să începem, este ora 13,00. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi colegi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, din cadrul sesiunii extraordinare, şi vă anunţ că, din ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Şi eu cred că s-a făcut dreptate, prin adoptarea acestui proiect de lege. 13. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Poziţia 12, Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi? Nu mai sunt. Mergem mai departe. Poziţia 9, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Rezultatul votului: 279 de voturi pentru, 18 abţineri. A fost adoptat. Explicarea votului, domnul Petru Movilă, din partea Grupului PMP. Faceţi legătura!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Numai puţin, să anunţ, să ştiţi ce explicaţi!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Vă mulţumesc. Alte intervenţii mai sunt? Nu. A fost adoptat. Poziţia 6, Proiectul de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Sorin Petru Marica.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, De aici încolo! Vă mulţumesc. Rezultatul votului: 298 de voturi pentru, un vot împotrivă. A fost adoptat. Explicarea votului, domnul Popescu. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Georgian Pop.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog, domnule ministru!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Poziţia 3, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul PMP, domnul Codreanu, explicarea votului.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Alfred Simonis, Grupul... Nu doriţi. Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Mergem mai departe. Secţiunea II. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL dacă doreşte explicarea votului? Nu. Grupul UDMR? Nu. Din partea neafiliaţilor, Ana Birchall.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Explicarea votului. Domnul Silviu Dehelean, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat. Vă anunţ rezultatul votului: voturi pentru - 295, o abţinere. Legea a fost adoptată. Voci din sală : Bravo! (Aplauze.)

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult, domnule deputat. Bogdan Cojocaru.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Ioan Balan.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Moţiunea s-a votat. De aici încolo votaţi "pentru". Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Mai departe. Mai sunt intervenţii? Da, vă rog, faceţi legătura cu colegii. Ioan Balan.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Moţiunea s-a votat, doamnă deputat. De aici încolo am contabilizat votul dumneavoastră. Vă mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Pavel Popescu, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe. Doamna Laura Moagher.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Chiar vă rog, să nu mai interveniţi. Păi, de fapt, aici e...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, deci, până la capăt veţi vota pe tabletă sau de aici încolo "pentru"?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dar aţi mai spus o dată şi la votul anterior.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog, dar prezentaţi-vă, ca să vă putem...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Cristina Burciu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi de aici... şi în continuare, precum Grupul...?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Staţi, domnule Dehelean, să anunţ întâi votul, numai puţin.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mulţumesc, doamnă deputat. Mulţumesc. Mai departe. Domnul Dehelean.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Elvira Şarapatin.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vlad Bontea. Şi eu vă mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dan-Răzvan Rădulescu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Domnul Bulai.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, am notat, domnule Sitterli, conform Grupului PNL, am notat. Mulţumesc. Domnul Sorin Moldovan.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Am finalizat. Şi rezultatul este următorul: voturi pentru - 168; voturi împotrivă - 81; abţineri - 50; 5 colegi - "prezent, nu votez". Moţiunea a fost adoptată. Mai departe. Legi constituţionale. 1. ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Precum Grupul PNL, să vă ajut eu. Da?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Ştirbu, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Numai bine! Domnul Niţă, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Mohaci, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Întreb, mai sunt...? Mai e unul? Da, vă rog, doamnă.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Damian Florea, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Gabriel Petrea, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Şi cu domnul Zisopol să faceţi legătura.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, transmiteţi-i dumneavoastră. Faceţi legătura şi cu domnul Zisopol. Înţeleg că nu poate vota.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, doamnă, dacă aţi... ne-aţi anunţat, nu mai votaţi pe tabletă. Că apare vot multiplu. Cred că s-a deconectat. O voce din sală : Îi transmit eu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Schelean, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Găvrilă Ghilea, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Domnul Budăi, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe. Mai avem?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Florin Tripa, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Zi bună! Vasile Axinte, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vass Levente. Vă rog, domnule deputat.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mulţumesc. Stafful tehnic, altcineva. Tudoriţa Boboc. Vă rog, doamnă deputat.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Cupă.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Tabugan, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Nasra, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Zi bună! Mai departe. Gigel Ştirbu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Precum Grupul...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Precum Grupul PNL, domnule Cupşa.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Cupşa, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Eugen Bejinariu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Zi bună! Domnul Dîrzu, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Iancu Marius. Te rog, Marius.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule deputat, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Zi bună! Vasile Daniel. Vasile Daniel.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Răzvan Cuc. Te rog, domnule ministru.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Chiriac Viorel. Te rog, Viorel.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Floroiu, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Răzvan Rotaru.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... Grupul PNL. Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Bumb, aţi votat pe tabletă... De aici încolo, la celelalte, precum Grupul PNL. Mulţumesc. Mai departe. Domnul Ben-Oni Ardelean, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Precum Grupul PNL, doamnă, da? Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bumb.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Numai bine! Doamna deputat Victoria Longher, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Da.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Precum Grupul PNL, aşa cum au anunţat colegii dumneavoastră de la grup, da?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Precum Grupul... Domnule Ionescu, ca să vă ajut.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Ionescu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles, aşa.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Precum Grupul PNL.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Tinel, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, După vot. Domnule Movilă, după vot. Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Movilă.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Varujan Vosganian, mulţumesc. Gabriela Podaşcă, te rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Băişanu, vă rog!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, A, Bogdan Gheorghe, de la Oradea, da! Mulţumesc. Mai departe.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Cine sunteţi?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Rog liderii grupurilor să comunice staffului colegii care nu au putut vota, să-i putem suna. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Cornel. Mai departe. Domnul Mihai Weber.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Itu Cornel, Cluj.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Întreb la stafful tehnic, să facă legătura şi cu restul colegilor. Domnul Biro. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ţachianu Marian. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Bogdan Huţucă.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stanciu Viziteu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Iulian Bulai.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mariana Popescu Venera.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Marius Surgent.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Aurel-Glad Varga.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Tamara Ciofu. Doamnă doctor, vă rog!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Mihăiţă Vîrză.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Varujan Pambuccian.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Ionel Palăr.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Pop Rareş Tudor. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Radu Sebastian.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Matei Suciu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Attila Korodi. Domnule ministru, te rog!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Adrian-Mihăiţă Todoran.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Nicolae Petreţchi.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul preşedinte Buicu, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ştefan Muşoiu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Precum votează Grupul PNL, doamnă, da?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Doamna Elena Hărătău.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi în rest?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dan Rădulescu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Luminiţa Jivan. Luminiţa! Luminiţa Jivan!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Roxana Mînzatu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Ghera, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi în rest?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Răcuci Claudiu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Havrici.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ursu Răzvan.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Florinel Stancu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Ioan Roman Sorin.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna vicepreşedinte Carmen Mihălcescu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dan Ciocan.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Sitterli.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Marius Mărgărit.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bârlădeanu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Începem. Domnul Căciulă Aurel.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi pentru moţiune.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai întreb o dată dacă mai sunt colegi în sală care nu au putut vota? Nu. Începem cu colegii care nu... Vă rog. Domnul preşedinte Tîlvăr. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vă rog, doamnă deputat.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Domnul Mocioalcă.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Următorul coleg.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, A, vă rog, domnul Iancu! Energia!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai avem colegi în sală care nu şi-au putut exprima votul? Nu.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Steriu. Vă rog. Terminăm cu colegii din sală şi apoi dau legătura.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi pentru moţiunea simplă, doamnă, da?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Din sală, ce colegi? Vă rog, doamnă, vă prezentaţi.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Putem începe, da? A fost distribuită lista de vot final? Rog stafful, să fie afişat şi pe site, astfel încât colegii să o poată vizualiza. Putem începe? Întreb liderii grupurilor parlamentare dacă ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, trecem la dezbateri. Avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. Rămâne la votul final, în formula propusă de Comisia juridică. În ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Oana Bîzgan. Vă rog. Vă rog, faceţi legătura! Din partea deputaţilor neafiliaţi.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PSD, domnul Simonis, liderul Grupului PSD. Celelalte grupuri parlamentare s-au exprimat sau nu doresc să se exprime.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog! Noi vă auzim!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Din partea Grupului minorităţilor, domnul Ovidiu Ganţ. Vă rog, faceţi legătura!

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă, Grupul PMP. De la Grupul UDMR se înscrie cineva? Nu. Domnul Movilă. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Roman, vă rog, liderul Grupului PNL.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Grupul USR. Cine? Interveniţi? Da. Domnul Dan Barna. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, 6. Propunerea legislativă privind iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei României; Pl-x 237/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte să intervină cineva? Nu. Domnul preşedinte Halici, ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Reluăm dezbaterile, stimaţi colegi. A ajuns şi raportul de la Comisia juridică.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Bun. Stimaţi colegi, Vă propun să ne revedem la ora 11,30. Aşteptăm de la Comisia juridică raport. Şi apoi vom continua, imediat, cu votul ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, În consecinţă, noi vom vota respingerea, acolo suntem.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, E corect.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Avem 6 amendamente admise. Dacă la titlu sunt intervenţii? La articolul unic, intervenţii? Până la poziţia 6, intervenţii? Nu. Va rămâne la votul final. Dar vreau să vă spun ceva. Toată ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ungureanu, faceţi legătura, Grupul USR.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Vexler. Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Ordinară, da. Mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Dobrovie, Grupul PNL.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Avem un singur raport în plus venit, în plus faţă de ieri. Este vorba de punctul 34. PL-x 383/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2020 pentru ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. La finalul discuţiilor de astăzi, voi supune votului, stimaţi colegi, convocarea unei sesiuni extraordinare în perioada 16-31 iulie. Ordinea de zi - ceea ce s-a stabilit astăzi la Comitetul ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Bun. Dacă mai sunt intervenţii din partea altor grupuri parlamentare? Nu. Bun. Vom lucra în felul următor, stimaţi colegi. Avem un singur raport. Este vorba de PL-x 383/2020. Vom suspenda ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, OK.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Mocioalcă, vă rog, faceţi legătura cu dumnealui.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Alte intervenţii din partea colegilor? Înţeleg că din partea PRO Europa, domnul preşedinte Mocioalcă are o intervenţie. Vă rog, faceţi legătura.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Staţi să finalizăm. Să finalizăm acest punct şi apoi... Dacă la această chestiune cu solicitarea "Fără penali în funcţii publice" mai sunt alte intervenţii? Întreb... Domnul Simonis, doriţi? Nu. ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Staţi să finalizăm şi apoi dau fiecărui lider de grup... Bănuiesc, dumneavoastră doriţi nişte retrimiteri, da?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... ca să putem depăşi...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deci sunteţi de acord.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Haideţi să terminăm cu... să putem degreva Comisia juridică, să înceapă activitatea. Dacă pe acest subiect invocat de domnul lider Simonis aveţi intervenţie?

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule coleg, staţi puţin.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Deci, dacă discutăm de PL-x 630, în momentul în care ajunge, îl vom discuta cu siguranţă. Domnul Benedek Zacharie, vă rog, din partea Grupului UDMR. Vă rog să vă pronunţaţi toţi colegii, ca să ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Pe procedură... Domnule Roman, pe procedură, toate rapoartele care sunt incluse pe ordinea de zi şi vor sosi la prezidiu le vom discuta. Deci, dacă discutăm...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă sunt? Da, domnul Roman. Vă rog. Nu, vă rog, vă rog. Apoi domnul Benedek. Vă rog întâi să vă pronunţaţi pe acesta, pe acest subiect. (Vociferări.) Nu, înţeleg...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Barna, vă rog.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Intervenţii? Da, domnul Roman.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa de plen. Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi 145, şi-au ...

  14 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 434/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările ulterioare

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Dacă la dezbateri generale mai doreşte cineva? Am spus, un vorbitor de grup. Nu sunt decât două amendamente. La titlul legii, intervenţii? Nu. Poziţia 2, intervenţii? Nu. Rămâne la votul ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Un vorbitor de grup. Din partea Grupului PMP, domnul deputat Codreanu, vă rog.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 33. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Nu, eu vă spun dumneavoastră ca să audă şi alţii, domnule... Da, domnul Seidler, vă rog, doriţi la dezbateri generale. Mai doreşte să intervină? Nu. Mulţumesc. Doresc colegii să intervină la ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 32. Proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat, deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 663/2018 privind ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Avem două amendamente. La titlul legii, intervenţii? Nu. La art. 65, articolul unic, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final, caracter ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat Seidler. Vă rog, faceţi legătura.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbateri generale. Domnul Toma. Şi apoi vă rog să faceţi legătura cu domnul deputat Seidler.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Încercăm, domnule senator, şi mâine vedem ce va ieşi la vot. Raport din partea Comisiei pentru muncă. Cine prezintă raportul? Domnul vicepreşedinte Vexler. Şi apoi domnul Toma, la ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 31. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 31/2020. Iniţiator, domnul senator Cornel-Cristian Resmeriţă, de la ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Sunt 28 de amendamente la PL-x 264. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 28, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter organic.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Da, domnule Movilă, vă rog.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR. Vă rog, domnule deputat.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Da. Grupul PNL, domnul Victor Paul Dobre. Vorbiţi pentru amândouă, domnule deputat, da? Mulţumesc.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 29. Avem două proiecte - unul de adoptare şi unul de respingere. Primul - Proiectul de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt şi alte grupuri parlamentare? Nu mai sunt. Neavând amendamente, rămâne la votul final.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Petru Movilă.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul UDMR. Vă rog, domnule deputat.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mulţumesc domnului deputat Şovăială pentru raport. Domnul Şovăială, de la Sibiu. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Da, vă rog. Domnul Roman, apoi domnul... Vă rog... toţi ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc la dezbateri generale? Nu. Avem opt amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la art. 3 la art. 8, ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004; PL-x 163/2020. Guvernul, prezent. Comisia ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 194 de poziţii la amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 100, intervenţii? Nu. De ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 23. Proiectul de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, OK. Sunt cele trei comisii de fond - Comisia pentru muncă, Comisia juridică şi Comisia pentru apărare. Întreb liderii grupurilor parlamentare, există consens pe acest proiect? Da. Mulţumesc. A fost ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Am precizat. Şi să fie inclus pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare, pentru că, probabil, mâine dimineaţă vom aproba încă două săptămâni de sesiune extraordinară. (Vociferări.) Până la 1 ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Reexaminare. Poziţia 30. Termen - o săptămână. Şi eventual... Vă rog. (Vociferări.) E consens, nu mai supun la vot.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. O retrimitem. Termen o săptămână şi...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, La ce poziţie?

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Avem 41 de poziţii la amendamente admise şi 16 respinse. Întreb dacă se susţin amendamentele respinse? Nu. Discutăm la Anexa nr. 1, cu ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Punctul 20 1 , cel care a fost solicitat de domnul deputat Andronache. 20 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem opt articole. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. Până la ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petru Movilă, Grupul PMP.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Lazăr. Şi apoi domnul Petru Movilă.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale? Da, domnul Pavel Popescu. Şi apoi domnul Lazăr.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Un singur vorbitor de grup. Revenim. Avem 27 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 27, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Mergem mai departe.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Întreb, dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu doresc. Avem două amendamente respinse. Dacă se doreşte a fi susţinute? Nu. Avem douăzeci şi... Domnule Bulai, ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului PNL. V-am văzut, domnule deputat. Domnul deputat Pavel Popescu, vă rog.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Deci proiectul respectiv rămâne pentru dezbatere şi vot mâine. Eventual, dacă îl dezbatem, să intre şi la votul final. Da, domnule Benedek, vă rog, a doua chestiune de procedură, ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Înţeleg. Observaţii? Nu. S-a reţinut. Şi rog stafful tehnic să completeze ordinea de zi cu propunerea, fiind unanimitatea liderilor de grup.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Avem 17 amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 17, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Invit să se prezinte raportul, din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse, a Comisiei pentru drepturile omului, a Comisiei juridice şi a Comisiei pentru muncă. Cine ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr. 202/2002 privind ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu sunt. Rămâne la votul final, mâine; caracter ordinar.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Din partea Grupului PMP - este şi iniţiator - vă rog faceţi legătura cu domnul deputat Constantin Codreanu.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog să-l conectaţi pe domnul deputat Matei Dobrovie.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii pe procedură? Nu mai sunt. Intrăm în ordinea de zi. Până la poziţia 9 nu avem rapoarte. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 135. Ordinea de zi şi programul au fost ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă anunţ, stimaţi colegi, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a depus la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor, ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Bun. Mai sunt colegi? Nu. Rezultatul votului: 182 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă şi 22 de abţineri. Propunerea de respingere a fost adoptată.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Călin - pentru. Domnule Tîlvăr, aţi votat pentru. Domnul Ghera? Vă rog, faceţi legătura!

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Călin Ion? Faceţi legătura!

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi în sală? Vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mai sunt colegi care doresc să... Nu mai sunt. Explicarea votului. Mergem mai departe. Şi ultimul proiect pentru ziua de astăzi. Greu! Legi organice. Respingeri. 2. Proiectul de Lege ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Domnul Silviu Dehelean. Vă rog, domnule coleg.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai avem? Numai puţin! Rezultatul votului: 253 de voturi pentru, două voturi împotrivă şi 36 de abţineri. Proiectul de lege a fost adoptat. Explicarea votului. Da, domnule ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Numai bine! Mai departe.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă aud! Deci cum votaţi, domnule Movilă?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai avem? Două persoane. Bun. Tuturor colegilor care doresc să voteze le dăm posibilitatea să poată vota. Domnule Movilă, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Calotă?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Mihai Niţă.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, "Pentru", la amândouă, da? Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care... Domnule Mohaci, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Numai bine! Todor Adrian?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Numai bine! La revedere! Altă intervenţie dacă mai avem? (Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.) Imediat! Să anunţ votul. Nu v-am uitat, domnule Grosaru. Domnule Borza, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog!

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog să repetaţi, chiar nu se aude!

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Mai departe? De la Grupul PMP, domnul Petru Movilă şi domnul Turcescu. Ştefan Ion. Vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe? Remus Borza înţeleg că solicită. Faceţi legătura! Domnul Gudu. Vă rog, domnule deputat.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vă rog să faceţi legătura şi cu domnul Marilen Pirtea, domnul vicepreşedinte, la Timişoara. Da, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Domnul Spânu. Faceţi legătura! Ion Spânu.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cum a votat Grupul PNL. Corect!

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Să trăiţi!

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe? Domnul George Ionescu. Vă rog, domnule deputat.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles! Cum votează Grupul PNL! Deci, "da" la acest proiect şi "nu" la celălalt.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog, domnule Cupşa!

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult, domnule deputat. Mai departe? Sorin Roman. Vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult, domnule ministru. Mai departe? Altcineva?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Altcineva? Lucian Şova?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Toate... două! Da. Mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Ödön, vă rog. Szabó Ödön, da?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult, doamnă. Întreb stafful tehnic, dacă mai sunt colegi care trebuie...?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Mai departe. Doamna Biró Rozália. Vă rog, doamnă.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, "Abţinere", la amândouă. Mulţumesc mult. Dan Ciocan.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Claudiu Năsui. Claudiu Năsui.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Adrian Todoran.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog. Da, Călin, te rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Călin Matei.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă aud, doamnă.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Theodora Şotcan.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Remus Borza. Faceţi legătura, stafful tehnic. Deci rog... să poată vota toţi colegii, liderii grupurilor parlamentare să vină la... Imediat... Să pot anunţa votul şi apoi. Domnul Mocioalcă... ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă mai sunt colegi care nu au putut? Întreb liderii grupurilor. Vă rog. O voce din sală : Remus Borza.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alexandru Stănescu.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult, doamnă. Bogdan Huţucă.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Doamna Laura Moagher, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Anton Anton. Vă rog, domnul deputat.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Petru Farago, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deci, înţeleg că "pentru" la primul şi "împotrivă" la al doilea. Mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Cezar Preda?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, La ambele.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Chiriac Viorel.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Eu am reţinut ce aţi spus dumneavoastră. Mulţumesc. Chirac Viorel.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Mara Mareş, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Graţiela Gavrilescu. Vă rog, doamnă deputat.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult, domnule preşedinte. Mergem mai departe. Axinte Vasile.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deci "da" pentru amândouă. Mulţumesc. Domnul Tîlvăr, dacă puteţi...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, "Pentru", la ambele. Mulţumesc. Domnul Petreţchi.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deci împotrivă la amândouă, da? (Vociferări.) Bun. Mergem mai departe. Domnul preşedinte Tîlvăr, vă rog. Domnul Tîlvăr. Domnul Tîlvăr? Mai departe. Domnul Socotar.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mai sunt colegi în sală care nu au putut vota? Nu. Bun. Începem. Faceţi legătura cu doamna Mara Mareş. Şi apoi cu domnul Tîlvăr.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Pe domnul Mocioalcă. Bun.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Colegii care nu se pot conecta să semnaleze, să-i putem suna. Vă rog, domnul coleg.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PRO Europa? Vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, alt coleg. Vă rog, domnule deputat.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa de vot final. Avem două proiecte pe ordinea de zi. Legi organice. Adoptări. 1. Proiectul de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Rezultatul votului: un vot pentru, 228 de voturi împotrivă, 21 de abţineri. Articolul respectiv a fost respins. Am finalizat dezbaterile la cele ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. (Vociferări.) A, vă rog, vă rog, domnul Andronache.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. PRO Europa?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul USR, domnul Drulă?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL, domnul Andronache?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, da.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, da, da. Deci, invit liderii de grup, este vorba de art. 14, poziţia 64 din raportul de amendamente. Vă rog, domnul Simonis.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) 10 voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 168 de abţineri. Amendamentul nu a ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Paşcan, Grupul PMP?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul USR, domnul Drulă, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PRO Europa?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul... Grupul UDMR, Benedek Zacharie. Vă rog, domnule deputat.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simonis, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnule Grosaru, vreţi să mai interveniţi? Domnule Simonis, lăsaţi-l, să vedem ce vrea să ne comunice.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Invit liderii grupurilor să recomande. Repet, amendament respins. Da, domnul Andronache, vă rog. ( Vociferări.) Nu are legătură cu ce facem noi aici.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... art. 3.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 7, art. 3.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Da? Repet, dacă din sală mai sunt colegi? Colegilor care nu s-au putut conecta le dau cuvântul la votul final. Deci... rezultatul votului: voturi pentru - 32; voturi împotrivă - 31; ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, doamnă.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Da, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Dacă mai sunt colegi în sală? Vă rog, domnul Grosaru.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Deci, voi da cuvântul colegilor din sală, urmând colegii care nu se pot conecta, din teritoriu, să indice atunci cum votează. Colegii... ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Paşcan, PMP.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mai doresc colegi să intervină? PRO Europa, vă rog.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Simonis?

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Vă dau cuvântul. Bun.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. UDMR? (Vociferări.) A recomandat. Pentru PSD a spus - împotrivă.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... colegii sunt pe tablete, să ştie cum votează. PNL, vă rog, domnul Andronache.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, dar...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Corect. Deci împotrivă. (Vociferări.) Mulţumesc.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... dumneavoastră trebuie să...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Nu, eu voi supune... Nu, staţi, să nu ne... Deci eu supun votului amendamentul care a fost respins, deci...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Deci, stimaţi colegi... Şi apoi invit liderii grupurilor parlamentare să recomande cum vor vota. Voi supune votului amendamentul USR, amendament respins în Comisia juridică, care propune ca ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sigur.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sigur.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Bun. Începem dezbaterea pe articole. Solicit colegilor, la amendamentele respinse pe care doresc să ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, S-a întrerupt legătura? (Vociferări.) Da. Mulţumesc. Domnul preşedinte Halici, vă rog, din partea Grupului PSD, la dezbateri generale.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Paşcan.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da. După dezbaterile generale, vă dau cuvântul şi vă întreb ce amendamente doriţi să susţineţi. Mergem mai departe PRO Europa, doriţi la dezbateri generale să interveniţi? Nu. Grupul PMP? Nu. Grupul ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă dau cuvântul la dezbateri generale, apoi. Numai puţin, să se înscrie colegii. Să vedem care dintre colegii... Întreb colegii. Grupul PNL, la dezbateri generale, dacă doresc să intervină? Nu ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora; ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am şi eu o scurtă intervenţie la acest proiect. (Coboară la tribună.) Stimaţi colegi, Avem două proiecte. Amândouă au trecut prin Senat. Dacă proiectul Guvernului... din care foarte multe ...

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, La dezbateri generale, domnul deputat Andronache, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa noastră. Din motive obiective, rapoartele la cele două proiecte acum au sosit de la Comisia juridică şi, în consecinţă, putem ...

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Întreb, dintre colegii care nu s-au exprimat şi mai au timp de dezbatere, dacă doresc să intervină? Nu. Domnule ministru, aveţi cuvântul. Vă rog. (Vociferări.) Da. Vă rog. Haideţi! A, aţi ...

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit, în continuare, din partea Grupului PSD, pe liderul grupului, Alfred Simonis. Vă rog.

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Haideţi să fim mai riguroşi când vorbim, să ne încadrăm în timp. În continuare, cel de-al doilea vorbitor din partea Grupului PNL, domnul George Şişcu. Vă rog, domnule deputat, mai ...

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... domnule deputat.

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi...

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare îl invit, prin telefon, pe domnul deputat Emil-Marius Paşcan, din partea Grupului PMP. Domnule Paşcan, aveţi 4 minute.

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, din partea Grupului UDMR, pe domnul deputat Bende Sándor. Domnule deputat, aveţi 5 minute.

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. V-am rugat să concluzionaţi. Vă mulţumesc mult.

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, ... domnule deputat.

  7 iulie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Voi avea şi eu o intervenţie. Mulţumesc. (Coboară la tribună.) Vă mulţumesc. Explicarea votului. Statul de drept înseamnă o justiţie fără presiunea procurorilor. Am spus de la început, desfiinţarea ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe. Din partea deputaţilor neafiliaţi, Ana Birchall. Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Trecem la secţiunea Legi organice. Respingeri. 26. Propunerea legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Felicitări! Domnul Ungureanu, explicarea votului, Grupul USR.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. 25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rezultatul votului - 194 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 73 de abţineri. Adoptat. Explicarea votului, domnul Varujan Pambuccian.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bine, mulţumesc. Să anunţ rezultatul şi apoi vă dau legătura.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mergem mai departe. 23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; Pl-x 718/2018. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Seidler, Grupul USR. Vă rog, faceţi legătura!

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mergem mai departe. 22. Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative cu dispoziţii privind instituirea interdicţiei de a beneficia de pensie de serviciu pentru persoanele ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Deci avem aşa - 281 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, De aici încolo, da?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Explicarea votului? Nu. 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice; PL-x 306/2019. Comisia ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... de aici încolo putem vota. Mulţumesc.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, De aici încolo. La Maramureş...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. 18. Legea pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, reexaminată ca urmare a ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O zi bună! Vă rog, doamna Prună, explicarea votului.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Vă mulţumesc mult.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Prună, din partea USR, aveţi două minute. Faceţi legătura cu domnul Dehelean. Nu ştiu ce doreşte dumnealui, poate nu se poate conecta. Da, domnule Dehelean. Numai puţin.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul PNL, vă rog, domnul Bumb. Da, doamnă Prună, imediat, vă dau cuvântul tuturor.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, A, da, într-adevăr, era vorba despre poziţia 17. 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mergem mai departe. Legea pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului... (Vociferări.)

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc pentru precizări. A, deci se poate şi cu sacou. (Vociferări. Gălăgie.) Da. Mulţumesc. Mergem mai departe.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Explicarea votului, Grupul UDMR. Vă rog, domnule deputat.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Rezultatul votului - 184 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă, 14 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. 15. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 lit. a) ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, De aici încolo!

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Până la capăt, de aici încolo! Mulţumesc. Doamna Adriana Diana Tuşa? Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Rezultatul votului - 258 de voturi pentru, un vot împotrivă, 26 de abţineri, un coleg nu votează. A fost adoptat. Mulţumesc. Explicarea votului? Nu. Mergem mai departe. 13. ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Bine. Mulţumesc.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. 12. Propunerea legislativă privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor; Pl-x 342/2020. Comisia pentru sănătate propune ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care intervin? Nu mai sunt. 10. Proiectul de Lege privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe; PL-x 637/2019. Comisia pentru agricultură ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă ministru. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Mergem mai departe. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Mergem mai departe. 6. Proiectul de Lege pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti şi al Moldovei şi Principe al ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am trecut! Acum a apărut, domnule coleg! Mulţumesc. 250 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă şi 7 abţineri. Mulţumesc. A fost adoptat. 5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt colegi care nu pot vota? Întreb. 259 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. Trecem la secţiunea Legi ordinare. ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, "Da" la toate. Mulţumesc. Domnul Emanuel Ungureanu?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Cătălin Zamfira, da?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe. Cătălin Zamfira?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Oana Florea?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Ileana Dumitrache?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Lucian Şova?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dunava Costel?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nasra Gabriel-Horia.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Stafful tehnic... deci facem precizarea că domnul Găină votează precum Grupul PNL. Petre-Florin Manole?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mihăiţă Găină?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, De aici încolo! Mulţumesc. Bogdan Gheorghe-Dănuţ. Se pregăteşte domnul Găină.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Sorin Roman?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vasile Văcaru?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Continuăm. Doamnă vicepreşedinte, vă rog. Dau cuvântul tuturor colegilor şi dau posibilitatea, repet, tuturor colegilor să poată vota.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Invit liderii de grup la prezidiu. (Consultări.) Deci, repet. La votul pentru punctul 2 am dat drumul... la punctul 2. Este vorba despre Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alin Văcaru?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Matei Călin-Vasile-Andrei?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, La toate proiectele, da?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Trebuie să dăm posibilitatea tuturor colegilor care nu pot vota. Am spus, colegii care nu pot vota şi din motive obiective. (Vociferări.) Matei Suciu, vă rog. Domnul Şimon. Domnul Şimon, vă ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Andrei Nicolae?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Deci, doamnă Roşca, să concluzionăm. Votaţi cum votează Grupul PSD, da?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, doamna Roşca, nu aveţi semnal. Spuneţi cum votaţi, doamnă Roşca?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Laura.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Laura Georgescu?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Banias, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Numai bine! Domnul ministru Anton Anton, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Suciu, vă rog, domnule secretar.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Mulţumesc.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Dohotaru.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Dohotaru, vă rog. Faceţi legătura.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, Steluţa, te rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Roxana, te rog! Doamna Mînzatu.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Dîrzu.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, "Da" - la toate. Mulţumesc, domnule Mocioalcă. Mai departe. Deci, încă o dată, toţi liderii de grup care semnalează că un coleg nu poate vota, îi dau cuvântul, nu... Roxana Mînzatu. Mai sunt colegi ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Mocioalcă, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe. Mocioalcă.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Cătălin Nechifor?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Gudu, vă rog, prezentaţi-vă şi spuneţi cum votaţi.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Alina. Florin Tripa, te rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Boboc. Mai departe. Alţi colegi? Alina Tănăsescu. Şi apoi domnul Tripa.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul Durbacă, vă rog. Cine mai e? Domnul Gerea, vă rog. Domnule ministru, te rog. Vă rog, faceţi legătura, doamnă. Cătălin Rădulescu.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule doctor. Irinel Stativă.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa, Galaţiul.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Mai departe. Staţi să vedem. Mai avem colegi care trebuie să...? Domnul Andruşcă, dacă reuşiţi să-l găsiţi.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Întreb liderii grupurilor parlamentare dacă mai sunt alţi colegi care nu şi-au putut...? Da, Stan Viorel, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Dănuţ Andruşcă? Doamna Jivan? Bun. Domnul Stancu, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule ministru, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi Dănuţ Andruşcă? Domnul Andruşcă? Domnul Mocioalcă, vă rog, faceţi legătura, a solicitat... Imediat. Domnul Cuc, la telefon. Vă rog, precizaţi...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Domnul Ion Stelian. Şi apoi Dănuţ Andruşcă.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Pau. Domnul Bănicioiu. Domnul Bănicioiu. Unde este? A, vă rog, nu v-am văzut, mă scuzaţi!

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnul deputat.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Pentru, da? Mulţumesc. Sămărtinean?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Dorel. Şi domnul Mocioalcă? A solicitat domnul Ponta să faceţi legătura cu domnul Mocioalcă. Vă rog, domnul Mocioalcă. Domnul Muşoiu.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe. Dănuţ Andruşcă? Domnul Andruşcă? Dacă nu, domnul Căprar.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, La 24 - "abţinere". Mulţumesc mult. Aşa este şi Grupul PNL - tot "abţinere" la 24. Domnul Seidler. Domnul Seidler.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Conform Grupului PNL.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Dănuţ Andruşcă? Dănuţ Andruşcă? Dacă nu, mergem mai departe. Domnul Sighiartău.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. Petreţchi? Domnul Petreţchi?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Ştefan Corneliu, Dâmboviţa?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Adică, "pentru".

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Gabriel Petrea?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Todor Adrian?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, De liderul de grup. Mulţumesc. Domnul Seidler, vă rog. Domnul Seidler, vă rog. Cristian Seidler? Mergem mai departe. Ilişanu. Şi revenim la domnul Seidler. Ilişanu.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. George Şişcu?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Radu Nicolaie-Sebastian? Te rog, Sebi.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Marius Surgent?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Dane! Alexandru Rotaru?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dan Ciocan?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumim, Mihăiţă. Marian Ţachianu?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mihăiţă Vîrză?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sorin Bota?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Marius Iancu?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mărgărit?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Weber a intervenit - "pentru", la toate. Domnul Marian Cucşa.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Georgian Pop.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Luminiţa Jivan.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule preşedinte Solomon, te rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi în sală care nu pot vota? Nu. Bun. În aceste condiţii, rog să facă legătura cu domnul Căciulă. Se pregăteşte domnul preşedinte Solomon. Vă rog, colegii să-şi prezinte...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vă rog, domnule deputat.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Chiriac. Domnul Chiriac, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, La mulţi ani, doamnă deputat!

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Octavian. Vă rog, doamna deputat. Sau cine?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Cine doreşte? Domnul coleg, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Fără îndoială. Da, doamna doctor Ciofu, vă rog. Imediat. Vă rog, doamna doctor.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb, dacă în sală mai avem colegi care nu au posibilitate să voteze? Domnul preşedinte Ponta, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă rog, domnul Weber, domnule preşedinte, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Doamna Cherecheş.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul coleg, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul preşedinte Buicu.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Doamna deputat, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Următorul.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă Şarapatin. Mai departe. Domnul Ibram.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Vă rog, doamnă.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Mai departe. Domnul Iancu.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Mai departe. Următorul coleg. Vă prezentaţi.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Da. Mai departe.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Adică exact cum votează grupul dumneavoastră, domnule Varga.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Vă rog, domnul Varga.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Următorul. Doamna Pană.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud. Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe sesiunea de vot final. Colegii care nu se pot conecta, să se înscrie la stafful tehnic şi îi luăm telefonic. Dacă nu sunt incidente ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Întreb colegii din alte grupuri parlamentare dacă doresc să intervină? Nu. Am şi eu un punct de vedere. (Coboară la tribună.) Vă mulţumesc, stimaţi colegi. O scurtă intervenţie. Eu voi respecta cele ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog frumos, regulamentul este pentru toată lumea! Concluzionaţi, doamnă, ca să nu fiu obligat să vă întrerup microfonul!

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog!

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, A, din eroare! Dumneavoastră la sănătate, nu la justiţie! Mulţumesc. Doamna Birchall. Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Vă rog. Da, domnule Movilă.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg!

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Începem dezbaterile generale. Grupul USR, domnul deputat Ion Stelian. Vă rog, faceţi legătura. Aveţi două minute, domnule deputat.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, 36. Este Propunerea legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; Pl-x 252/2020. În ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului PSD, domnul Sorin Bota. Vă rog, faceţi legătura cu domnul deputat. Înţeleg că domnul Bota nu... Doriţi să ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 35. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto; PL-x ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Întreb colegii dacă doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Avem trei amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Articolul I? Anexa VI, ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, 34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr. VI a Legii-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Pl-x 650/2018. Din ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Avem 41 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 41, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter organic.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Acum, Grupul USR l-a desemnat pe domnul deputat Seidler. Vă rog, faceţi legătura cu domnul deputat. Am stabilit un vorbitor pe fiecare grup. Domnul Seidler, vă rog, aveţi cuvântul.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. E un raport de adoptare. Dacă mai doresc colegii să intervină? Da, vă rog, vă rog, Grupul UDMR, vă rog, doamnă deputat. Vă rog, doamna Csép, aveţi două minute. Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb colegii. Grupul PNL? Doamna deputat Mara Calista. Vă rog, doamnă deputat, aveţi două minute.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, 32. Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Pl-x 204/2019. Raport comun, Comisia pentru muncă şi Comisia ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Întreb, dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu sunt. Mulţumesc. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. Până la poziţia 7 dacă sunt ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 31 avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene; PL-x 350/2020. Comisia pentru ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb, dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Avem 11 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? De la 2 la 11? Rămâne la votul final. Caracter ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Faceţi legătura cu domnul Petru Movilă. Vă rog, domnul Movilă.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Buicu. Şi apoi, vă rog, faceţi legătura cu domnul Petru Movilă. Vă rog, PSD. Şi apoi PMP.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb, dacă mai sunt alţi colegi. Grupul UDMR, vă rog, domnul deputat.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Rareş Pop, te rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Grupul USR, domnul Ungureanu, aveţi două minute. Faceţi legătura cu domnul Ungureanu.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule doctor, vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile. Vă rog, Grupul PNL. Vă rog, domnule doctor.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 30 avem Propunerea legislativă privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor; Pl-x 342/2020. Domnul Buicu, cine prezintă? Vă rog, ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 147 de voturi, unanimitate. A fost adoptat. Deci, repet, Comitetul liderilor va stabili, pentru perioada următoare, activitatea, începând de mâine până în data de 15. Şi şedinţele de plen, ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Márton?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Următorul?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, veniţi la... Vă prezentaţi şi spuneţi cum votaţi, cei care nu aveţi tabletă. Vă rog, e deschis microfonul.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Domnul Dobre?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Da, rog colegii care nu au tabletă. Doamna Cătăniciu, domnul... Colegii care sunt în sală şi nu au tabletă, vă rog, veniţi pe rând la ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi Varujan Pambuccian?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul PMP?

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul UDMR, vă rog, domnul Benedek.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Drulă, Grupul USR.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Roman, liderul PNL.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt din partea colegilor, din sală sau pe tabletă? Nu. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Proiectul ordinii de zi pentru sesiunea extraordinară, convocată în ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă deputat.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi domnul deputat Dorel Căprar ne aduce la cunoştinţă că va activa ca deputat afiliat Grupului parlamentar al PSD. Şedinţa se desfăşoară prin mijloace electronice. La ora 13,00 vom avea votul ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 132. Ordinea de zi şi programul au fost ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb colegii dacă doresc să intervină la dezbateri generale? Nu doresc. Avem 6 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic? Până la poziţia 6 dacă ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, 28. Proiectul de Lege pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 233/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb dacă mai sunt alţi colegi, de la alte grupuri, care doresc să intervină? Nu. Avem 9 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 până la 9, dacă ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Manole Petre-Florin, vă rog. La mulţi ani, domnule deputat!

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, 27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii; Pl-x 718/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Comisia pentru muncă, domnul ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule Popescu. Mai sunt alţi colegi care doresc? Nu. Avem 26 de amendamente admise şi anexă. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 1 la 26, intervenţii? Nu. La anexă, ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Popescu Nicolae. Vă rog, faceţi legătura!

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, eu v-am dat cuvântul.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Sunt intervenţii din partea grupurilor? Nu sunt. Da, domnul Păle. Vă rog. Văd că vrea să intervină. Domnul Dănuţ Păle. Faceţi legătura! Sunteţi şi iniţiator, vă rog. Şi apoi domnul ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, 23. Proiectul de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar; PL-x 637/2019. Dacă din partea ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Întreb dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. În aceste condiţii, rămâne la votul final; caracter ordinar; raport fără amendamente.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru mediu? Cine prezintă? Vă rog. Da, domnul Simion. Vă rog, domnule vicepreşedinte.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; PL-x 311/2020; caracter ordinar; procedură de urgenţă. Dacă ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La art. 1? 2? 3? Rămâne la votul final; caracter ordinar.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă rog...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Susţineţi să respectaţi şi Regulamentul! Mulţumesc.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, În dreapta, tocmai aveţi un cronometru.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale? Vă rog. Dar vă rog să vă încadraţi în timp, să nu fiu obligat să vă tai microfonul.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române; PL-x 330/2020. Raport comun? Vă rog. Domnul Leoreanu, raport comun, ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Haideţi să ne respectăm! Să respectăm totuşi Regulamentul! Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Mulţumesc. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Până ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Haideţi să ne respectăm.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină? Da. Domnul Andrei Gheorghe. Domnul Andrei Daniel Gheorghe, Grupul PNL. Vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu, domnule, suntem la Mihai Viteazul, domnule...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, Mihai Viteazul!

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă dau eu raportul, domnule preşedinte! Vă rog, veniţi la mine! Acesta este raportul. Vă rog. Da, vă rog, cu Mihai Viteazul, şi apoi cel... Din grabă!

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Lege privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, domn al Moldovei şi principe al Transilvaniei, drept martir şi erou al naţiunii române; PL-x 329/2020. Dacă din ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu. Avem 23 de amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 până la 23? Rămâne la votul final; caracter organic. La ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Seidler, Grupul USR. Vă rog. Aveţi două minute.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Roman. Voi da cuvântul celor înscrişi din partea grupurilor parlamentare. Domnule Roman, vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, 18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdicţiei beneficiului la pensia de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. Avem 62 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Articolul I, de la 2 la 30 dacă sunt intervenţii? ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă!

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Iurişniţi. Nu avem dezbateri şi schimburi de replici! Mulţumesc. Doamnă Iurişniţi, vă rog. Două minute.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule preşedinte Halici, vă rog. Şi apoi doamna Iurişniţi.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Birchall. Vă rog, faceţi legătura!

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Începem dezbaterile generale. Pentru început, dau cuvântul doamnei Bîzgan Oana. Înţeleg că a fost aleasă reprezentantul deputaţilor neafiliaţi. Vă rog, doamnă Bîzgan, aveţi două minute.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu sunt. Avem 6 amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? La articolul unic? La 3? 4? 5? 6? Rămâne la ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 16, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval; PL-x 112/2020; avem 6 ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 5 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. Anexa nr. 1 - până la capăt? Rămâne la votul final. ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule Varga. Mulţumesc. (Vociferări.) Vă rog. La dezbateri generale, da, domnule Varga. Numai puţin, că înţeleg că este o dispută. La proiectul de dinainte, prima dată a fost un ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Sprinten, de la Brăila.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 14. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; are 5 amendamente admise; PL-x 232/2020. Avem raport comun din partea ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină? Nu sunt. Avem două amendamente respinse. Întreb dacă se susţin. Nu se susţin. Avem 9 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 10, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Pl-x 108/2018. Avem raport comun din partea Comisiei juridice şi a Comisiei pentru ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Cu această corectură, preluată de stafful tehnic, rămâne la votul final. Caracter organic.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea raportului. Avem 84 de amendamente. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 9 avem Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice; PL-x 306/2019; procedură de urgenţă. Comisia pentru industrii, ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Doresc colegii să intervină? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 7, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor; PL-x 645/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Rămâne la votul final. Propunere de respingere. Mergem mai departe.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul preşedinte Buicu, vă rog. Am spus de la început să ne încadrăm în timpii stabiliţi de comun acord. Vă rog, domnule Buicu.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi domnul Tudor Pop, ca iniţiator, vă rog. Şi ultimul vorbitor. Vă rog. Aveţi două minute, vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule coleg.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? (Vociferări.) Domnul Tudor Pop. Dar nu-l văd înscris. Solicitaţi dumneavoastră, dar dumnealui văd că nu este.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... domnule deputat. Haideţi să ne respectăm! Am stabilit nişte termene şi nişte timpi de dezbatere. Haideţi să ne încadrăm în ei, vă rog!

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Ungureanu. (Vociferări.) Poftiţi? (Vociferări.) Da, domnul Ungureanu. Vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 6, Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun; PL-x 587/2019. Din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Raport comun, ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt. Raport fără amendamente. Rămâne la votul final.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 4, reexaminarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 420 din 3 iulie ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu. Sper că ne uităm şi pe cronometru. Mulţumesc. Avem 148 de amendamente. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 40, intervenţii? Nu. De la 40 la 140, intervenţii? Nu. Până la ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul UDMR. Domnule deputat, vă rog, aveţi două minute.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Bende Sándor solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule deputat! Domnul Iancu şi apoi Grupul UDMR. Domnul Iancu. Vă rog, domnule preşedinte.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale... Da. Domnule deputat Bumb, doriţi să interveniţi?

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 3, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 privind modificarea şi completarea altor acte normative; PL-x 513/2019; ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu. Avem patru articole. La titlul legii dacă se intervine? Nu. Articolul 1? Articolul 2? Articolul 3? Rămâne la votul final. ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Varujan Pambuccian.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Din partea Grupului USR, domnul Benga. Şi vă rog să faceţi legătura cu domnul Varujan Pambuccian, apoi.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Repet, voi da cuvântul colegilor recomandaţi din partea grupurilor. Din partea Grupului PNL, domnul Sorin Moldovan. Aveţi două minute. Vă rog, domnule deputat.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic"; PL-x 258/2020. Dacă din partea iniţiatorilor? O rog pe colega mea, pe Ionela Dobrică, să ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Dacă nu mai sunt, avem două amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. Articolul 1? Articolul 25? Articolul 53? Până la ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, faceţi legătura cu domnul deputat Năsui, la dezbateri generale. Sunteţi şi iniţiator, vă rog, domnule deputat, aveţi două minute.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Năsui, numai puţin! Să prezinte raportul preşedintele comisiei şi vă dau cuvântul, am spus! Domnul Lazăr prezintă raportul şi vă dau cuvântul. Domnule Lazăr, vă rog.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 33 avem Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 646/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Comisia pentru ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt. La titlu? La preambul? La articolul unic? Anexa 1? Anexa 2? Rămâne la votul final.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 1. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2019; PHCD 24/2020. Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi se introduce pe ordinea de zi, prin consens cu toţi liderii grupurilor parlamentare, PL-x 336 (Proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Invit liderii de grup la prezidiu. (Consultări.) Bună ziua, stimaţi colegi! Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi 112 deputaţi. În urma consensului cu liderii grupurilor ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat şedinţa Camerei de astăzi. Invit toţi colegii din grupurile parlamentare... Eliberăm sala acum. În cinci minute va începe şedinţa comună şi, în funcţie de programarea ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt alţi doritori? Nu mai sunt. 14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; PL-x 313/2020. Comisia pentru agricultură şi Comisia ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai departe. 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule coleg.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Da, domnule Viziteu. Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. 10. Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Mergem mai departe. 9. Proiectul de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România; PL-x 209/2020. Comisia pentru cultură propune ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Domnul Seidler. Doriţi să interveniţi la explicarea votului?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Viziteu, îmi pare rău, dacă aţi... Eu am dat cuvântul la toată lumea. Da. N-are rost să... Am colegii mei... dau cuvântul la toată lumea, îmi pare rău! Următorul. 8. Proiectul de Lege pentru ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Haideţi să ne respectăm! Am stabilit ceva, anumite reguli, haideţi să ne respectăm! Da. Vă rog, domnule Viziteu.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Haideţi să ne respectăm, domnule Grosaru!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Grosaru!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Numai puţin, să anunţ rezultatul votului la acest proiect de lege, şi apoi, la explicarea votului, vă dau cuvântul. Deocamdată suntem aşa... Deci voturi pentru 296, zero împotrivă şi două ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Numai că suntem la alt proiect, discutam despre alt proiect.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Suntem la alt proiect, domnule coleg!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Bun. Mulţumesc. Domnul Ion Stelian.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Rezultatul votului: 178 de voturi pentru, 111 voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost adoptat. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Seidler, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Adică împotrivă. Cum aţi stabilit la nivel de grup. Mulţumesc. Mai departe. Bogdan Gheorghe-Dănuţ?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud. Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mihăiţă Găină?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rezultatul votului: 193 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 67 de abţineri, doi colegi nu şi-au... Şi 77 de abţineri. Revin, da, 77 de abţineri. Da, sunt 10 în plus la abţineri. A ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Până la capăt "pentru", da?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rezultatul votului: 292 de voturi pentru, un vot împotrivă. A fost adoptat. Explicarea votului? Nu. 5. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, "Pentru". Mulţumesc. Mai sunt colegi care nu şi-au putut exprima votul? Nu. Bun. 289 de voturi pentru, un vot împotrivă. A fost adoptat. Mulţumesc. Mergem mai departe. Poziţia 2. Proiectul de ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Gabriel Petrea?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Adică aţi zis "pentru", în traducere. Mulţumesc. Cătălin Rădulescu.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt colegi în sală? Căciulă Aurel?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Niţă Mihai?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mai bine aşa. Vă mulţumesc. Ca să nu vă mai chinuiţi. Mulţumesc. Roxana Mînzatu? Roxana Mînzatu, te rog, la Braşov.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi, până la capăt, ce faceţi, mai votaţi?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Budăi, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai sunt colegi în sală care nu şi-au putut exprima votul? Domnul Bârlădeanu, vă rog faceţi legătura. Şi cu domnul Budăi.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bălănescu?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, domnul coleg.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt colegi? Da, vă rog, doamna deputat. Dacă mai avem colegi în sală care nu şi-au putut exprima votul?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai există vreun coleg de la vreun grup parlamentar? Nu. Trecem mai departe. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. Primul proiect, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. S-a finalizat explicarea votului. Mergem... A, da, vă rog. Da, domnul Movilă, vă rog, explicarea votului la Grupul PMP.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Da, domnul Ponta, vă rog, drept la replică. Aveţi un minut, vi s-a...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Simonis. Domnul Ponta, la final. V-a pomenit numele. Numai puţin... Domnul Simonis, Grupul PSD.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Ungureanu, Grupul USR. (Vociferări.) Linişte! (Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa solicită să ia cuvântul.) Domnul Bacalbaşa, un vorbitor de grup, îmi pare rău, staţi în bancă!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Domnul Roman, vă rog. Şi apoi domnul Ungureanu. Explicarea...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Rezultatul votului este următorul - 164 de voturi pentru, 85 de voturi împotrivă, 48 de abţineri şi 2 colegi - "prezent, nu votez". Explicarea votului. Vă rog, domnul Ponta. ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Dumitru Oprea, vă rog. Domnul Oprea, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Andreea Cosma, faceţi legătura. Andreea Cosma, Prahova.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Boboc Tudoriţa, vă rog. Doamna Boboc Tudoriţa, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... exprimaţi-vă votul!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Ionescu, vă rog...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi la restul - "pentru". Mulţumesc. Mai întreb încă o dată, mai sunt colegi care nu au putut vota? Cine? Mai este unul. Cine? Domnul Ionescu, de la Prahova, vă rog. George Ionescu, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi la restul proiectelor?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Bichineţ, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Întreb stafful tehnic sau colegii din sală, dacă mai sunt colegi care nu au putut vota?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, A, votaţi "pentru". Deci asta întrebam. Moţiunea şi restul proiectelor - votaţi "pentru". Mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi... Deci...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, Laurenţiu, te rog, intervino! Domnul Nistor.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Întreb stafful tehnic, dacă mai sunt colegi care doresc? Domnul Nistor, la Hunedoara, vă rog. Da, Laurenţiu. Păi...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Matei Suciu?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Bănicioiu. Şi apoi domnul Suciu, faceţi legătura. Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Dîrzu. Şi apoi domnul Bănicioiu.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Întreb, dacă mai sunt colegi în... Da, vă rog, dacă mai sunt colegi. Dîrzu. Faceţi legătura. Dau cuvântul tuturor colegilor care doresc să intervină. Domnul Dîrzu, vă rog, de la Alba, ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Pentru restul înţeleg că votaţi...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Stan Viorel, pe telefon, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Gabriel-Horia Nasra?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi la moţiune, da?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Valentin Boboc?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi la restul proiectelor?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Emanuel Ungureanu?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şova Lucian?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Marius Bota.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Dorel Căprar?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Marian Ţachianu?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Graţiela Gavrilescu? La mulţi ani, Graţiela!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vreţi să repetaţi, domnule Todor?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Todor Adrian?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Iulian Iancu?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Marica Petru-Sorin?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bălănescu? Înţeleg că nu aţi putut vota, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Florinel Stancu?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Alexandru Rotaru?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi la proiectul cu Slatina. Mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Te rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, "Pentru" - şi moţiunea şi restul proiectelor. Mulţumesc. Marius Iancu.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Weber, da. Ciocan Dan.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mihai Weber? Domnule Weber, hai să mai facem o încercare.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Căciulă Aurel?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mihăiţă Vîrză?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Marius Iancu. Te ascult, Marius. Bun. Mergem mai departe. Şi refaceţi legătura. Axinte Vasile.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mara Mareş?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, A, "prezent, nu votez" - la moţiune. Bun. Cătălin Rădulescu.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Inclusiv la moţiune, da?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petreţchi?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi în sală care nu au putut vota? Nu. Bun. Vă rog, începem... Domnul Georgian Pop, domnul Petreţchi, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Chiriac.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Pau.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, A, bine. Domnul Moldovan.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Şi la restul proiectelor?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Acum... Mai este cineva? Da. Da, domnule Andruşcă.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Palăr?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi la moţiune.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Vă rog, domnul Palăr. Sau doamna deputat.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Adică "pentru". Mulţumesc. Domnul Varga?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Numai puţin, să terminăm cu colegii din sală şi apoi fac legătura... Vă rog, domnul Bacalbaşa. Şi apoi domnul Varga.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe, următorul coleg.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul... Prezentaţi-vă, haideţi! Domnul Cupşa.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... facem legătura cu colegii din ţară.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, "Pentru". Mulţumesc. Mai departe. Domnul Ştirbu. Imediat. Dăm cuvântul tuturor colegilor. Şi apoi...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Începem sesiunea de vot final. Colegii prezenţi în sală care nu au tabletele... Imediat vă... După primul vot voi da cuvântul colegilor care nu au tabletele, astfel încât secretarii ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Alţi doritori la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem 7 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 7, intervenţii? Nu. Rămâne la votul ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Corelările le face Departamentul Legislativ. Faceţi legătura cu doamna Cherecheş, de la Oradea, de la PNL. De la Bihor.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, 28. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; PL-x 313/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Raport comun, Comisia pentru ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă alţi colegi, de la alte grupuri parlamentare, doresc să intervină? Nu mai doresc. Avem 17 amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? La articolul unic, intervenţii? ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu e aprecierea, e obligaţia Departamentului Legislativ. Domnul deputat Moldovan, de la Grupul PNL, la dezbateri generale.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Grupul PNL... Nu, mai faceţi o precizare!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, 27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Avem şase amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 6, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Da, domnule Dobrovie.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Da, vă rog, domnule Paşcan, la dezbateri generale.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Raport comun, Comisia pentru cultură şi Comisia pentru drepturile omului. Cine prezintă? Vă rog, domnule coleg, vă rog, prezentaţi raportul comun.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 25. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni şi ziua naţională de conştientizare a violenţelor intentate asupra creştinilor; ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, A trecut domnul secretar. A contabilizat şi prezenţa dumneavoastră. Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc la dezbateri generale? Nu. Avem 7 amendamente admise şi o anexă. La titlul legii, ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Abţinere. Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) 27 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă şi 53 de abţineri. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. Numai puţin! Domnul Varujan Pambuccian. Minorităţile!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Liderii de grup să recomande colegilor propunerea de retrimitere. PSD?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Drulă, Grupul USR. Vă rog să faceţi legătura. A, nu v-am văzut. Am văzut că v-aţi înscris. Grupul USR, domnul Drulă.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Grupul UDMR. Vă rog, domnule deputat. Şi apoi faceţi legătura cu domnul Drulă, din partea USR. Vă rog, domnule deputat. Grupul UDMR.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 20. Proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alţi doritori? Nu mai sunt. Avem 8 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 8, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Da, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 16. Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; PL-x ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt doritori la dezbateri generale? Nu sunt. La titlul proiectului, intervenţii? Nu. La preambul, intervenţii? Nu. La articolul unic? Nu. Rămâne la votul final.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Dacă la dezbateri generale mai doresc să intervină colegi? Nu mai doresc. Trecem la dezbaterea proiectului. Dacă la titlu, intervenţii? Nu. La preambul, intervenţii? Nu. Numai puţin, domnule ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petreţchi. Vă rog, faceţi legătura. La dezbateri generale.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Da, domnule deputat, la dezbateri generale vreţi să interveniţi? Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - pregătirea Conferinţei privind viitorul Europei COM(2020)27; ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb dacă sunt comentarii de ordin general? Nu sunt. Discutăm pe articole. La titlu, intervenţii? Preambul? La articolul unic? Rămâne la votul final. Următoarea.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 13 avem Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind spaţiul aerian comun între ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Există consens. Va fi retrimis la comisii, două săptămâni. Mergem mai departe.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi PMP?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog. Două săptămâni.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, USR? Şi apoi PMP. Dacă există consens, o retrimitem la comisii. Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. UDMR?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog, domnul Roman.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog, înţeleg că e o chestiune de procedură.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului PSD, doamna Lia Olguţa Vasilescu. Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rog, din partea celor două comisii... Domnule preşedinte Buicu, vă rog, raport comun. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru muncă.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 12. Proiectul de Lege privind completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; PL-x 50/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Voturi pentru - 19, împotrivă - 157, 12 abţineri. Amendamentul a fost respins. Şi ultimul amendament respins. Domnule Árpád, îl susţineţi? ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi PMP?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, USR, bănuiesc "pentru", da?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, PNL?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci amendament respins. Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi precizeze poziţia. PSD?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă aud! Vă rog. Susţineţi-vă amendamentul respins. Deci amendamentele se pot susţine de iniţiatori.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rezultatul votului - 21 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, 25 de abţineri. Amendamentul de la poziţia 1, art. 10 a fost respins. Articolul 16. Avem un amendament. Se susţine? Nu se ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Ştirbu?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul la amendamentul de la art. 10. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Avem colegi în sală care n-au putut vota? Da. Vă rog, domnule Moldovan.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Mulţumesc. Şi USR?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, am înţeles. UDMR pentru. PMP?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR? (Vociferări.) Mai departe.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, PSD împotrivă. PNL?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale din partea grupurilor? Nu. Avem 3 amendamente respinse. Primul amendament înţeleg, domnule Árpád, că doriţi să-l supun votului, da? ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul minorităţilor. Un singur vorbitor! Da. Vă rog. Da, domnule Grosaru. Vă rog! Numai puţin! Să vă anunţ că, în urma consultării cu liderii de grup, mai avem încă zece proiecte. Avem ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Liderii de grup, îi invit la tribună! (Consultări.)

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR, vă rog. Domnul Năsui.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Suntem deocamdată la dezbateri generale. Domnul Florin Manole, din partea PSD. Dumneavoastră aveţi la articolul 10 alin. (1) şi (2), amendamente respinse. Dar să terminăm ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului UDMR, domnul Márton Árpád. Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Sunt 44 de colegi senatori şi deputaţi iniţiatori. Din partea Comisiei pentru cultură, cine prezintă raportul? Vă rog, doamnă vicepreşedinte Beatrice Tudor.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 11, Proiectul de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România; PL-x 209/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Domnul preşedinte... (Vociferări.) Din partea Comisiei ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi doritori? Nu. Avem nouă amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 9, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb colegii dacă mai sunt doritori, din partea grupurilor, la dezbateri generale? Da, vă rog, domnule Codreanu, din partea Grupului PMP. Vă rog. Aveţi 3 minute.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Vă rog, domnule deputat. Începem dezbaterile generale. Grupul PNL, domnul Andrei Daniel Gheorghe.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog, cine prezintă raportul comisiei? Da, vă mulţumesc, domnul vicepreşedinte Vexler. Vă rog, prezentaţi raportul Comisiei pentru muncă.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Deci, haideţi să ne înţelegem foarte clar. Deci, domnule coleg, vedeţi că la fiecare dintre amendamente, atunci când doresc colegii să intervină, le dau cuvântul. La acel amendament, al ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Întreb, există vreun lider de grup care recomandă altfel decât susţinerea? Nu. Deci este consens. Mulţumesc. Amendamentul a ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Varujan Pambuccian, vreţi să interveniţi? Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi UDMR?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. PMP?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL? Domnule Roman? Bănuiesc că susţineţi, nu? Colegul dumneavoastră l-a...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Invit liderii grupurilor să recomande colegilor. Grupul PSD.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... la 264, da.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Rezultatul votului - 12 voturi pentru, 173 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost respins. Amendamentul de la poziţia 6. Domnule Cupşa, vă rog. Domnule Cupşa, înţeleg că vreţi să ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Voi supune votului amendamentul respins. Să înceapă votul. Amendament respins, repet. (Vot electronic la distanţă.)

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... daţi citire sintagmei "Pentru datoriile acumulate...". Şi textul curge. Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Prezentaţi plusul cu care veniţi dumneavoastră, adică...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, da...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Deci pregătiţi... Stimaţi colegi, Este un amendament respins pe care l-a susţinut domnul Grosaru, la poziţia 72. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) 8 voturi pentru, 151 de voturi ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, eu v-am dat cuvântul... Domnule Grosaru, în 4 ani... aţi văzut, dau cuvântul iniţiatorului de amendament. Dumneavoastră aveţi amendament la poziţia 2, da? Acesta cu 40.000. Şi îl voi supune ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Dumneavoastră aveţi la 72 valoarea-prag şi dumneavoastră discutaţi... Dacă vreţi să susţineţi amendamentul de la poziţia 2? Cu 52.000 de lei.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Dar acest amendament... Domnule coleg, dumneavoastră aveţi la poziţia 2. Acest amendament este amendamentul domnului Sitterli. Dumneavoastră sunteţi domnul Grosaru.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Întreb liderii de grup dacă mai au colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Bun. Avem 6 amendamente respinse. O să vă rog să vă înscrieţi când ajungem la poziţiile ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbateri generale. Domnule Grosaru, la dezbateri generale? Întreb, la dezbateri generale, dacă din partea grupurilor parlamentare doresc să intervină colegii? La dezbateri ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative; PL-x ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. Mulţumesc. Rămâne la votul final. Mergem mai departe.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi arici!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul PSD, domnul Simonis. Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Paşcan, vă rog, Grupul PMP.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Dezbateri generale. Mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Două chestiuni. Înţeleg că e şi ziua dumneavoastră... La mulţi ani! Aveţi şi un amendament respins. Acum discutăm la dezbateri generale sau susţineţi şi amendamentul respins?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Numai puţin, domnule deputat!

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Vă rog, faceţi legătura cu domnul deputat Ion Stelian.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, 6. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; PL-x 244/2019. Dacă din partea ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Înţeleg că nu. Avem 5 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? La articolul, până la art. 5, intervenţii? ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule deputat.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Din partea Grupului USR, vă rog, faceţi legătura cu domnul deputat Benga Tudor.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La dezbateri generale, Grupul UDMR. Vă rog, domnule deputat Benedek Zacharie.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Comisiile, vă rog, prezentaţi raportul.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Intrăm în dezbateri. Avem 21 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 29? ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt colegi vorbitori la dezbateri generale? Nu. (Domnul deputat Ştefan-Alexandru Băişanu solicită să ia cuvântul.) A, vă rog. Vă rog, domnule Băişanu.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Să înceapă votul. Repet, amendament respins. (Vot electronic la distanţă.) Rezultatul votului - 5 voturi pentru, 180 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Amendamentul rămâne respins. Am ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu are procedură. (Vociferări.) Domnul cu ie vorbeşte la sfârşit, de Ziua iei, da. Rezultatul votului - 161 de voturi împotrivă, 6 voturi pentru, 7 abţineri. Amendament respins. Şi ultimul ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Îi dăm cuvântului şi domnului, sigur. Numai puţin, să anunţ rezultatul votului. (Vociferări.) Voci din sală : Trebuie să-şi exprime votul, domnule preşedinte, pe procedură.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... recomandarea grupului. Vă contabilizează colegii mei, vot împotrivă. (Vociferări.) Voci din sală : Păi, trebuie să-şi exprime votul.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bine. Numai puţin, să anunţ rezultatul votului. (Domnul deputat Ionel Palăr solicită să ia cuvântul.) Păi, domnule Palăr, aţi spus că votaţi...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Numai...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Să înceapă votul asupra acestui amendament. Repet, este un amendament respins. Propunerile, le-aţi auzit... recomandările din partea colegilor lideri de grup. Să înceapă votul. (Vot ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci - rezultatul votului... Numai puţin, domnule Grosaru. 157 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 6 voturi pentru. Amendamentul a fost respins. Vă mulţumesc. Următorul amendament.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt colegi în sală? Da, vă rog, domnule coleg.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Repet, amendament respins la cele două comisii. Aţi auzit recomandările colegilor de la grupuri. Da, ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai este cineva? Nu. Mulţumesc. Deci, rezultatul votului - 144 de voturi împotrivă, 5 voturi pentru, 14 abţineri. Amendamentul a fost respins. Vă rog, domnule Grosaru, următorul ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Întreb dacă mai sunt colegi în sală care nu şi-au putut exprima votul? Mai sunt? Nu. Bun. Rezultatul votului la primul amendament al dumneavoastră... (Doamna deputat Tamara-Dorina ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Numai puţin, numai puţin. Pentru a nu avea probleme de procedură, voi supune votului acest amendament al dumneavoastră. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Voi da ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Minorităţile?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. PMP?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, USR?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, amendamentele... Domnule coleg, dumneavoastră aveţi amendamente până la poziţia 31. Am ascultat susţinerea dumneavoastră. Mai avem încă un minut. Voi supune votului amendamentul pe care ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog să le susţineţi, domnule deputat, avem 5 minute. Apoi voi supune votului.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog, susţineţi. Susţineţi şi apoi vom da un vot pe aceste amendamente. Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Am convenit, la începutul şedinţei, că vom avea nişte intervenţii punctuale. De aceea, îi rog pe liderii de grup, pe colegii care au fost desemnaţi să aibă un cuvânt la ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul Socotar, vă rog.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Prin consens... (Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule deputat. Întâi sunt dezbateri generale, şi apoi. La dezbateri generale, din partea Grupului PNL ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; PL-x 241/2020; procedură de urgenţă. Raport ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii pe procedură? Nu. Bun.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, PL-x 783/2015, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 130. Invit liderii de grup pentru a avea o ...

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. S-au finalizat dezbaterile. Votul asupra moţiunii simple, mâine, la votul final. Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,39.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, s-au finalizat dezbaterile, domnule ministru, dacă vreţi să interveniţi? Aveţi un ultim cuvânt.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog, domnule ministru. (Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu solicită să ia cuvântul.) Am încheiat. Domnule ministru, dacă vreţi să interveniţi?

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Ultimul vorbitor, domnul Simonis. Şi apoi... Vă rog.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, linişte în sală!

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Roman, vă rog, cel de-al doilea vorbitor al Grupului PNL. (Vociferări.) Nu, vă ajunge. Aveţi timp suficient, domnule Roman.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am terminat prima tură a grupurilor parlamentare. Începem cu cel de-al doilea vorbitor. Grupul PSD, domnul... liderul Grupului PSD, domnul Simonis, vă rog. Se pregăteşte domnul ...

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Dacă nu va fi moţiune de cenzură. (Vociferări.) Mai departe. Mai departe, PMP. Domnul Petru Movilă, vă rog. Aveţi 4 minute, domnule coleg, să nu mă obligaţi să vă...

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Haideţi să ne respectăm, să... avem un timp alocat, fiecare dintre noi. Grupul UDMR, vă rog, domnul deputat Vass Levente. Aveţi 5 minute, domnule coleg. Şi apoi domnul Petru Movilă, ...

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... domnule deputat.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi...

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, din partea Grupului USR, pe domnul deputat Emanuel Ungureanu. Vă rog, domnul deputat. Se pregăteşte apoi, din partea Grupului UDMR, domnul Vass Levente.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. În continuare, o invit pe doamna deputat Antoneta Ioniţă, din partea Grupului PNL, primul vorbitor. Vă rog, doamnă deputat.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Începem dezbaterile. Din partea Partidului Social Democrat, domnul preşedinte al Comisiei pentru sănătate, Corneliu Buicu. Vă rog, domnule deputat.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule ministru, aveţi cuvântul, vă rog.

  23 iunie 2020
  luare de cuvânt, Putem începe, stimaţi colegi? 115, da? Bun. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Depuneţi-o la Secretariatul General! În şedinţa de Birou permanent, la finalizarea lucrărilor, vom stabili calendarul pentru săptămâna viitoare. Pauză - 15 minute, până vor veni ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Simonis, vă rog. (Vociferări.) Păi, nu, am finalizat. Am finalizat. Înainte de pauză am zis că vă dau cuvântul. Vom face pauză 15 minute. Aţi solicitat cuvântul pe ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai sunt alte intervenţii? La acest proiect discutăm. Nu. Avem 3 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La art. 1, intervenţii? Nu. Art. 2, intervenţii? Nu. O să facem o ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul... Cine? De la minorităţi, vă rog. Da, domnul Adnagi. Vă rog, la dezbateri generale. Da, Grupul UDMR, vă rog.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Vă rog, la dezbateri generale, Grupul PNL. Vă rog. Domnul Andrei Gheorghe, vă rog.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, 26. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"; PL-x 434/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Deci 107 voturi împotrivă. Mulţumesc. Amendamentele au rămas respinse. Avem 5 amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 6? Rămâne la votul final. Are caracter organic.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. 28 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, 65 de abţineri. Propunerile... Da, domnul deputat.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PRO Europa? Abţinere. Alte grupuri parlamentare? Minorităţile? Nu intervin. Bun. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Deci, colegii care nu se pot conecta, numai la votul final. ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP?

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul USR?

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul UDMR?

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL?

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Bun. Invit liderii grupurilor parlamentare să recomande colegilor, că voi supune votului amendamentele respinse. Grupul PSD, vă rog, domnul Simonis. Deci voi da cuvântul liderilor ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Ponta, vă rog. Aţi renunţat, da? Am finalizat... (Vociferări.) Am înţeles, aţi renunţat. Nu avem drept la replică. Ajungem la amendamentele respinse. Da, domnul Stelian, vă dau cuvântul să ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Simonis, Grupul PSD. Se pregăteşte domnul Ponta, de la PRO Europa. Domnule Stelian, vă dau cuvântul când susţineţi amendamentele respinse. Vă rog, domnul Simonis.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Faceţi legătura cu doamna deputat Birchall.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă, vă rog. Şi apoi să faceţi legătura cu doamna deputat Birchall.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... Petru Movilă Grupul PMP. Vă rog, doamnă deputat. Aveţi 3 minute.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Urmează Grupul UDMR, doamna deputat Ambrus. Se pregăteşte apoi domnul...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm. Grupul PNL, domnul Roman. Se pregăteşte Grupul UDMR, doamna Ambrus. Vă rog, domnule Roman. Aveţi trei minute.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg!

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Faceţi legătura cu domnul Stelian Ion, din partea Grupului USR. Aveţi trei minute, domnule coleg.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Raportul Comisiei juridice. Vă rog, doamnă deputat, prezentaţi raportul. Şi apoi începem dezbaterile generale.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; PL-x 286/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte să intervină cineva? Da. Domnul Roman. Vă rog. Şi apoi ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem patru amendamente admise. La titlul legii? Nu. Articolul 1? Articolul 2? Articolul 3? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul deputat Manole.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Din partea Grupului UDMR, domnul Márton Árpád. Vă rog, domnule deputat.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Pentru un minut, doamna Lavinia Cosma. Vă rog.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe. Domnul Ungureanu, din partea Grupului USR. Un vorbitor de grup. Domnul Ungureanu. Doamna Cosma, vreţi să interveniţi sau... Domnul Ungureanu. Vă rog.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Daniel Gheorghe. Doriţi să interveniţi, da? La dezbateri generale. Vă rog.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt colegi la dezbateri generale? Vă rog, domnule Vexler.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Raportul, vă rog. Îl rog pe domnul secretar Zisopol să prezinte raportul comun. Comisia pentru drepturile omului şi Comisia pentru cultură.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 23 avem Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen; PL-x 105/2019. Dacă din partea iniţiatorilor? Vă rog, domnule deputat.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt înscrieri la cuvânt la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Avem 19 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 24 de amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 24 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, v-am dat cuvântul. Vă rog, suntem la dezbateri generale.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, da, vă rog. Vă rog, aveţi cuvântul.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale, din partea Grupului USR, domnul Seidler. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Seidler, din partea Grupului USR.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 18. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ca urmare ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Neavând amendamente, rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile generale. Domnul Florin Roman, Grupul PNL, vă rog.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 14. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; PL-x 335/2020. Din partea iniţiatorilor doreşte ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. Articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 8, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Întreb dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu. Mulţumesc. Am terminat dezbaterile generale. Avem 8 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Domnul Movilă unde ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb dacă din partea grupurilor parlamentare sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. A, vă rog. Da, domnul Buicu. Păi, sunteţi ascuns, eu de unde să ştiu? Vă ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 12 din ordinea de zi avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi, din partea grupurilor parlamentare, care doresc să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. La titlul legii, intervenţii? Nu. Sunt 23 de amendamente ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Din partea Grupului USR, domnul deputat Cornel Zainea. Vă rog, domnule deputat.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Din partea PMP? Vă rog. Şi apoi se pregăteşte domnul Zainea. La dezbateri generale am trecut, vă rog.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vreţi să interveniţi şi la dezbateri generale?

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Deci, prin consens cu liderii grupurilor parlamentare, discutăm acum poziţia 19. Este vorba de Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Există consens pe acest proiect de lege. (Discuţii la prezidiu.) Deci la acest proiect de lege, la care domnul Roman a solicitat retrimiterea, există consens. Deci nu mai avem nevoie de vot. A ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Întreb dacă din partea celorlalte grupuri parlamentare mai doresc să intervină colegi la dezbateri generale? Nu. Bun. Avem 54 de amendamente admise şi 10 amendamente ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Sărut mâna! Da, doamna Pană, vă rog.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, faceţi legătura cu doamna Doina Pană, din partea PSD. (Domnul deputat Cornel Zainea solicită să ia cuvântul.) La finalizare vă dau cuvântul.

  17 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în strainătate

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru. Am încheiat dezbaterile politice, astăzi. Declar închisă şedinţa Camerei Deputaţilor. O seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 18,11.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnule Paşcan, ca o curiozitate. Eu, din câte ştiu, dumneavoastră sunteţi parte a formulei guvernamentale. Şi aţi votat Guvernul şi îl susţineţi în continuare. Mulţumesc. Domnule ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, 3 au fost toate, domnule Paşcan. Vă rog, finalizaţi. Dumneavoastră, în loc să-mi explicaţi mie cum e chestiunea cu timpul, spuneţi, finalizaţi intervenţia.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, V-am lăsat. Domnule... Domnule Paşcan...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poate la dumneavoastră, la Mureş, e un altfel de ceas. Dar mai aveţi 30 de secunde. Vă rog, concluzionaţi.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu, vă rog frumos.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... concluzionaţi, domnule Paşcan. S-a finalizat timpul. Concluzionaţi.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. De fiecare dată am rugat, toţi cei care intervin, să aibă o adresare normală. Da, domnul Paşcan.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat. (Vociferări.) Păi, a terminat discursul. Am finalizat dezbaterile. Vă rog, pe procedură. Vă rog, domnul coleg. Înţeleg că aveţi o chestiune pe procedură. Am finalizat ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Paşcan, din partea Grupului parlamentar al PMP.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Mircea-Titus Dobre. Aveţi 3 minute. Şi, prin telefon, să facă legătura cu domnul Emil Paşcan, din partea PMP. Vă rog, domnul coleg.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În continuare, din partea Grupului UDMR, îl invit pe domnul deputat Bende Sándor. Se pregăteşte domnul Mircea-Titus Dobre. Aveţi 3 minute, domnule deputat.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Reprezentantul Grupului USR, domnul Claudiu Năsui. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Năsui.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, ... finalizaţi atunci.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Ca să fiţi corect...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule Dobre.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Victor Paul Dobre, Grupul PNL.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Iulian!

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat!

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile. Reamintesc, toate grupurile parlamentare au 3 minute, mai puţin Grupul PSD. Domnul Iulian Iancu. Se pregăteşte domnul Victor Paul Dobre. De la PSD, domnul ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna deputat... Doamnă Prună, aveţi de făcut completări? (Vociferări.) Pe telefon? Păi, nu, nu, staţi puţin! Dumneavoastră mai aveaţi două minute, dacă aveaţi precizări suplimentare. ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule ministru!

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule ministru, vă rog, aveţi cinci minute.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nicio problemă! Dar am spus staffului tehnic să pornească cronometrul, da!

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Rog stafful tehnic să dea drumul... Numai puţin, doamnă deputat, că înţeleg că faceţi precizările tot pe timpul USR. Aţi finalizat cele 5 minute. Puteţi continua în cele 3 minute, când faceţi ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi. Potrivit art. 206 din Regulament şi programului de lucru, astăzi, în cadrul "Orei Guvernului", avem organizate dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi vă anunţ, stimaţi colegi, că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Până la poziţia 4? Nu. Anexă, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Moldovan, ultimul vorbitor. Vă rog, foarte scurt.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, Grupul UDMR. Numai puţin, domnule Moldovan. Grupul UDMR, vă rog, domnul deputat.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Ungureanu, USR. Şi apoi domnul Moldovan. Şi închidem dezbaterile. Domnul Ungureanu.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Grupul PNL, hotărâţi-vă, cine vorbeşte? Un vorbitor, vă rog. Şi apoi faceţi legătura cu domnul Ungureanu. Da. Şi apoi domnul Ungureanu, de la USR.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Avem 3 amendamente admise. La titlul legii? Întâi, dacă sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Mulţumesc. Avem 3 amendamente admise. La titlul legii? La articolul unic? La art. III, ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Mulţumesc. Avem 31 de amendamente admise. La titlul legii? De la 2 la 10, dacă sunt intervenţii? Nu. De la ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Da, vă rog, Grupul PMP. Vă rog, domnule deputat. Vă rog.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie; PL-x 640/2019. Dacă din partea ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb, dacă sunt alţi colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Înţeleg că nu. Avem 3 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Articolul unic? Art. 4 ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Avem 3 amendamente. La dezbateri generale? Da, vă rog, domnule Dobre.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit pe domnul preşedinte Solomon, să ne prezinte raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Vă rog, domnule Solomon.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege "Decret-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb dacă mai sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Avem 7 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 7, dacă sunt ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Voi da cuvântul celor care s-au înscris. Din partea Grupului UDMR, doamna deputat Ambrus Izabella-Agnes. Vă rog, faceţi legătura cu doamna deputat.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Silviu Vexler. Vă rog.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Guvernul?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rezultatul votului: 78 de voturi pentru retrimitere, 122 de voturi împotrivă, 7 abţineri. Deci propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Deci vom face dezbaterea ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Cherecheş?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Mărgărit?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi ultimul, domnul Biro Zsolt.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Şi domnul Grosaru?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Zainea?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Roman? Domnule Roman, vă rog. Dacă nu, domnul Nasra.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petreţchi?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Gheorghe Andrei Daniel?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. A votat împotrivă. Domnul Palăr.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Doamna doctor Ciofu?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Chiriac?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe. Vă rog.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi în sală care nu... Vă rog să faceţi legătura cu domnul Ilişanu, domnul preşedinte Tîlvăr, domnul Chiriac şi aşa mai departe.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Pentru. Mulţumesc. Doamnă, vă rog.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Colegii din sală şi apoi voi face legătura. Vă rog.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Să înceapă votul. Numai puţin! Numai puţin, stimaţi colegi, că este o problemă tehnică! Nu merge votul, am văzut! Numai puţin! Am văzut şi noi că nu funcţionează. Acum vă rog să votaţi, ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi domnul Roman, Grupul PNL? Dumneavoastră aţi solicitat. Bănuiesc că "pentru".

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian? Numai puţin, domnule Roman!

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. PMP? PNL, ultimul, că dumneavoastră aţi solicitat. Şi apoi să faceţi legătura cu domnul Varujan Pambuccian.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PRO România? Numai puţin!

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR? Numai puţin! USR?

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nefiind consens, sunt obligat să supun votului propunerea de retrimitere la comisie a PL-x 353/2020 - termen, o săptămână. Înainte de a începe votul, invit liderii grupurilor parlamentare... Domnule ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Reluăm lucrările şi invit liderii grupurilor parlamentare la prezidiu pentru a stabili... (Consultări.) Vă aduc la cunoştinţă următoarele. În urma consultării liderilor ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Haideţi să spunem lucrurile exact şi corect, pentru că a fost o serie de dezinformări în luările de cuvânt ale colegilor mei ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Pentru. Mulţumesc. 287 de voturi pentru. În unanimitate a fost adoptat.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Todoran?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Şi ultimul proiect. Legi organice. Respingeri. 16. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului; PL-x ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu are legătură! Vă rog, opriţi microfonul! Opriţi microfonul, vă rog! Opriţi microfonul! Mulţumesc. (I se întrerupe microfonul.) Domnule Roman, am finalizat. Mergem mai departe. 15. Legea pentru ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu! Pe procedură!

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Roman, cu tot respectul...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Roman...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Deci mesajul este "Opriţi-vă!". Domnul Roman.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule coleg, s-a trezit prea târziu! Bun. Domnul Simonis, explicarea votului. Suntem, repet, la PL-x 314/2020. Haideţi să ne revenim puţin! PL-x 314/2020.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Explicarea votului. Grupul USR, vă rog. Explicarea votului! (Vociferări.) Nu. PMP. Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 199 de voturi pentru, 89 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptată. E lege organică. Explicarea votului, domnul Roman. Dau cuvântul la toţi colegii, câte un reprezentant de grup.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Repet. Suntem la PL-x 314/2020. Vă rog, doamnă deputat.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Numai puţin! Vă dau o veste proastă! Suntem la poziţia 14 din ordinea de zi, la PL-x 314/2020!

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Todoran! Domnule Todoran...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Todoran. Faceţi legătura!

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc? Nu. Mergem mai departe, la Secţiunea II. Legi organice. Adoptări. 14. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă dau o veste proastă. La fiecare din aceste proiecte, cei interesaţi pot vedea cum a votat fiecare deputat. Mulţumesc. 13. Propunerea legislativă... Mulţumesc. 13. Propunerea legislativă privind ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, asta este, domnule...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petru Movilă, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Andrei Gheorghe, Grupul PNL.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, mergem mai departe. Poziţia 11. Proiectul de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social; ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 12 votaţi împotrivă. În rest, până la capăt votaţi pentru. Mulţumesc. Alte intervenţii mai sunt? Da, numai puţin. La explicarea votului, domnule preşedinte? La explicarea votului, domnul ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule deputat.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mulţumesc. (Râsete.) A spus "pentru". Era şi greu de înţeles... Domnul Erdei, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Todoran Adrian, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Doamna Iurişniţi?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Trecem mai departe. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; PL-x 62/2020. Comisia pentru ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi de aici încolo, domnule Erdei, votaţi pe tabletă?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Erdei, vă rog. Domnul Erdei? (Vociferări.) Numai puţin, să vedem ce comunică domnul Erdei.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Bumb?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. V-am şi explicat telefonic, domnule coleg. Au fost două amendamente respinse. La primul amendament v-am dat cuvântul, am supus votului, a fost respins. La cel de-al doilea ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. 7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; PL-x 289/2020. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. 6. Proiectul de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă; PL-x 217/2020. Comisia juridică şi Comisia ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi care e procedura? Vă mulţumesc mult. Mergem mai departe.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Stelian Ion, dacă aveţi o chestiune de procedură? S-a explicat votul de către colega dumneavoastră, doamna Prună. Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Ion Stelian?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Deci, pentru corecta informare... Faceţi legătura cu domnul deputat Ion Stelian. Pentru corecta informare, chiar dacă suntem într-o stare de alertă, Regulamentul rămâne acelaşi. Deci ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Chiar dacă suntem în...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Pentru...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Doamnă...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, doamnă, doresc...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă!

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád? Bun. Domnul Grosaru? O luăm în ordinea grupurilor parlamentare. Domnule Grosaru, vreţi să interveniţi la explicarea votului? Nu. Mulţumesc. Doamna Ana Birchall.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Avem 37 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 37, intervenţii? Nu. La Anexă, intervenţii? Nu. Mulţumesc. Rămâne la votul final; caracter ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Îl invit pe domnul deputat Iulian Bulai, din partea Grupului... Nu mai doriţi, da? Liderul Grupului minorităţilor, domnul Varujan Pambuccian. Vă rog, ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Rog, prezentaţi raportul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 20. Proiectul de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social; PL-x 337/2020. Dacă din partea...? Sunt 2 colegi, da. Domnul Silviu Vexler, vă ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi doritori să intervină la dezbateri generale? Nu. Avem şase amendamente admise şi un amendament respins. Dacă se susţine amendamentul respins? Nu. La titlul ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. O rog pe doamna deputat Mara Calista, din partea PNL.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O rog pe colega mea, Aida Căruceru, să prezinte raportul comun al Comisiei juridice şi Comisiei pentru egalitatea de şanse.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; PL-x 62/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Doamna ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 150, intervenţii? Nu. De la 151 la 300? Nu. De la 301 la 599? Rămâne la ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Zacharie, vă rog. Aşa cum ştiţi, din fiecare grup parlamentar este un singur vorbitor.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Roman. Se pregăteşte domnul Benedek Zacharie, din partea UDMR.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Acesta, tocmai, a fost scopul pentru care a fost retrimis proiectul. Începem dezbaterile generale. Doamna deputat Roxana Mînzatu. Vă rog, de la PSD. Se pregăteşte domnul Roman.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene; PL-x 354/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Raport suplimentar din partea Comisiei pentru ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cele două iniţiative nu au raport. Aşteptăm raportul de respingere de la Comisia juridică. Continuăm.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Simonis. Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Procedura, domnule Roman!

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat intervenţiile. Avem 50 de amendamente. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 25 intervenţii? Nu. De la 26 la 50? Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. A ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, faceţi legătura cu domnul deputat Bumb, din partea PNL.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, La dezbateri generale? Domnul Iancu. Se pregăteşte domnul Bumb, din partea PNL.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor; PL-x 244/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? (Domnul deputat ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Rămâne la votul final cu propunere de respingere.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön, UDMR. Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Drulă.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simonis.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul deputat Anton Anton. Vă rog. Şi apoi domnul Simonis.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Neavând amendamente, rămâne la votul final; raport de respingere. Poziţia 16... (Domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui solicită să ia cuvântul.) A, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Grupul PMP, domnul Paşcan.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru cultură. Doamna vicepreşedinte, vă rog, prezentaţi raportul.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 12. Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului; Pl-x 167/2020. Avem propunere de respingere. Domnul preşedinte ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR dacă doreşte să intervină? Nu. Mulţumesc. Să înceapă votul. Amendament respins. (Vot electronic la distanţă.) Mulţumesc. Sunt 14 voturi împotrivă... Nu, 14 voturi pentru, 152 de ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR? Împotrivă. PMP? Vă rog. Păi, spuneţi dumneavoastră.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Este o solicitare din partea domnului Grosaru, care are amendament respins. Şi invit liderii grupurilor. Repet, a fost amendament respins în Comisia juridică. Rog colegii să... Domnul ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Avem două amendamente respinse. Întreb dacă domnul deputat Grosaru vrea să le susţină? Da, văd că intervine. Faceţi legătura cu domnul deputat Grosaru, vă rog. Aveţi amendament la art. 54 1 alin. ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; avem două amendamente admise; PL-x 289/2020. Dacă din partea iniţiatorilor, cineva? ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Avem 50 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 15, intervenţii? Nu. De la 16 la 50, intervenţii? Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Specialistul în sănătate de la PMP, bineînţeles.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Petru Movilă? Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vreţi să interveniţi? Nu. Din partea Grupului USR, domnul Ungureanu? Nu este. Bun. Eu - repet - dau cuvântul în funcţie de înscrierile la fiecare proiect. Da. Domnul Vass Levente, UDMR.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog să prezentaţi raportul, Comisia juridică şi Comisia pentru sănătate. Cine? Domnul Halici, vă rog. Domnule preşedinte Halici, vă rog, raport comun, Comisia juridică şi Comisia ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă; PL-x 217/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Avem două amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. La art. 56 alin. (1), intervenţii? Nu. La alin. (2) dacă sunt intervenţii? ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Haideţi să-l vedem şi adoptat la votul final. Raportul Comisiei juridice. Vă rog, doamna vicepreşedinte Tănăsescu. Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Comisia...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină? Nu sunt. Avem 4 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. Articolul unic? Art. 24? Art. 27? Rămâne la votul final. Caracter ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 8, reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Pl-x 157/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Raport ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor? Nu. Avem 8 amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu. Discutăm la "amendamente admise". La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu sunt amendamente. Are caracter organic. Rămâne la votul final.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Drept la replică. Vă rog, domnule Halici. Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PNL, domnul Florin Roman. Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Halici, din partea Grupului PSD. Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Trecem la dezbateri generale. La dezbateri generale s-a înscris, din partea Grupului PMP, domnul Marius Paşcan.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 6. Proiectul de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am finalizat. Rămâne la votul final cu propunere de respingere.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR, domnul Benga Tudor.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Finalizaţi, vă rog!

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, Daniel Gheorghe, PNL.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog să finalizaţi!

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Tocmai.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Haideţi să respectăm Regulamentul, domnule coleg.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, V-am rugat să finalizaţi, domnule Paşcan.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Finalizaţi, domnule coleg.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul Paşcan, vă rog, la dezbateri generale. Se pregăteşte domnul Szabó Ödön.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, O să-l invit, a sosit în sală domnul preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, Ibram, să citească întâi raportul suplimentar de respingere, şi apoi continuaţi dumneavoastră. Domnule preşedinte ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Numai puţin, domnule Paşcan. Numai puţin, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, vă rog să faceţi legătura cu domnul Paşcan de la Grupul PMP.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Pentru - 47, împotrivă - 54, abţineri - 75, un coleg nu şi-a exprimat votul. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Deci vom începe dezbaterile. Din partea iniţiatorilor? Vă ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Abţinere. Mai sunt colegi? Da, vă rog, doamna Jivan.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Da? Mai sunt colegi în sală? Nu. Vă rog, domnule coleg.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Abţinere. Vă rog, doamna deputat.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Pentru retrimitere - două. Da? Doamna Pană, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Unul pentru retrimitere. Mai departe.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alţi colegi care doresc să intervină, lideri de grup, să înceapă votul. Propunerea UDMR de retrimitere la comisie. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) În ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Grupul PMP. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Paşcan. Marius Paşcan, liderul PMP.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mai departe. USR, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Nefiind consens din partea liderilor, sunt obligat să supun votului. Grupul PSD, recomandaţi colegilor. Se solicită retrimiterea. PSD? PNL?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Am ajuns la poziţia 5. Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România; Pl-x 478/2017. Vă rog. Da, domnule lider.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu, invit liderii... Sunteţi de acord? Numai puţin. UDMR? De acord. PMP? De acord. PNL? De acord. USR? De acord. Mulţumesc. Există... Minorităţile? De acord. Este consens. PL-x 354 - retrimis ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, cele două proiecte rămân la votul final. Repet, PL-x 314 are raport de adoptare, iar PL-x 489 are raport de respingere. Vă rog, procedură, domnul Simonis.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simonis. (Vociferări.) Păi, nu mai am... Alte înscrieri la cuvânt nu mai sunt. Doar Grupul PSD.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Botez, Grupul USR.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit la dezbateri generale pe domnul deputat Daniel Gheorghe. Se pregăteşte... Să faceţi legătura cu domnul Mihai Botez. A, este prezent. Deci dau cuvântul domnului Daniel ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 4. Raport fără amendamente. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică; are raport de adoptare. Numai puţin, domnule Şimon. Şi ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Sunt 5 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Art. 1? Art. 2? Art. 3? A rămas la vot final. Caracter ordinar.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă rog. Citiţi legea până la capăt. Domnul Movilă, vă rog. (Vociferări.)

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Petru Movilă, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Dar finalizăm... Drept la replică. Domnul Movilă apoi. Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Simonis. Domnule Roman, Ordonanţa nr. 70 aţi dat-o punctual pentru a putea schimba conducerile spitalelor. Hai să spunem lucrurilor pe nume! (Aplauze. Vociferări.) Da.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Drept la replică. Care e replica?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, v-am dat cuvântul...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, V-am dat...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Roman... Domnule Roman...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Roman. Aveţi o problemă de procedură?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Simonis. Se pregăteşte domnul Petru Movilă, de la PMP.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Simonis. Se pregăteşte domnul Roman, PNL. Domnul Roman, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Vass Levente, de la UDMR. Se pregăteşte domnul Simonis.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Intervenţii? Din partea Grupului USR, domnul Ungureanu, vă rog. Se pregăteşte, din partea Grupului UDMR, domnul Vass Levente. Vă rog, domnul Ungureanu.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 3, Proiectul de Lege privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19; PL-x 304/2020; procedură de urgenţă. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare? Nu mai sunt intervenţii. Avem două amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La art. I, intervenţii? Nu. Rămâne la votul ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile. Potrivit înţelegerii şi consensului cu liderii grupurilor parlamentare, vor avea intervenţii deputaţii, aşa cum îi nominalizează grupurile parlamentare. La acest proiect de lege, ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Comisia pentru buget, domnul Lazăr, vă rog.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 2. Proiectul de Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 647/2019. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Doamna deputat Oana Florea, vă ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, A fost, de asemenea, prin consens, introdus la poziţia 22, PL-x 478/2018 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au ...

  9 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult. Acestea fiind spuse, am finalizat citirea moţiunii. Repet, în urma înţelegerii grupurilor parlamentare, finalizăm aici, urmând ca la o altă dată să facem ...

  9 iunie 2020
  luare de cuvânt, Deci... fac anunţul pentru presă, cât mai ales pentru colegii noştri care urmăresc dezbaterea. Din cauza stării de sănătate a domnului ministru Ion Ştefan, în urma consultării cu liderii de grup, vom ...

  9 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule... Domnule deputat, numai puţin. Invit liderii de grup la prezidiu. (Consultări.) Vă rog, continuaţi...

  9 iunie 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, cei care sunteţi prezenţi, vă rog să luaţi loc, să putem începe. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă, sunt obligat să le supun votului. Avem 20 de amendamente respinse. Da, domnule Solomon, aveţi o problemă de procedură, da? Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul UDMR, doamna deputat Csép, vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Halici, ultimul vorbitor.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Petrică Movilă? Şi apoi domnul Halici, din partea PSD. Un vorbitor de grup.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Gabriela Podaşcă. Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog!

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă aud! Vă rog. Aveţi două minute.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Grupul USR, domnul preşedinte Barna şi apoi doamna Gabriela Podaşcă, de la PRO România. Faceţi legătura cu domnul Barna!

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Imediat! La dezbateri generale, domnul Dobrovie. Vă rog. Grupul PNL.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; PL-x 457/2019 şi Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat. Rămâne la votul final, cu propunere de respingere a ordonanţei. Mergem mai departe.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Csép, Grupul UDMR. Pentru corecta informare, domnule Roman, eu conduceam şedinţa când s-a aprobat bugetul anului 2019 şi tot într-o şedinţă, în prelungirea şedinţei, am ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog!

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Da... domnul Roman. Vă rog, domnule Roman.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Daţi-mi raportul!

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale? Grupul PSD, doamna Lia Olguţa Vasilescu.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt alţi vorbitori? Nu. Nu are amendamente. Rămâne la votul final; caracter organic.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnul Dobre.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Prin consens, PL-x 63/2020 a fost retrimis, o săptămână, Comisiei juridice. Mulţumesc.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă doresc să intervină colegii? Nu doresc. Avem 14 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 14, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. La poziţia ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, 9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; Pl-x 138/2020. Comisia juridică? Doamnă Laura Moagher, vă rog, prezentaţi raportul Comisiei juridice.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 4? Rămâne la votul final; ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului PNL, îl invit pe domnul deputat Sorin Moldovan. Vă rog, domnule deputat, aveţi două minute.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 8. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat; PL-x 562/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea Comisiei pentru apărare, vă ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Avem 9 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 9? Nu. Anexa modificată, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule coleg.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterile. Îl avem înscris pe domnul deputat Paşcan. Vă rog să faceţi legătura cu domnul deputat Paşcan, din partea Grupului PMP.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Avem raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică. Da, vă rog, doamna deputat Laura Moagher, raportul comun.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă rog, domnule coleg.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, La punctul 7, Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Todoran doreşte să mai intervină? Nu mai doreşte. Bun. Am finalizat intervenţiile. Avem 33 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 20, ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Todoran, vă rog, de la PMP, doreşte să intervină. Adrian Todoran, doamnă, da? Domnul deputat Todoran, vă rog. Domnul deputat Budăi, de la PSD. Încercaţi să refaceţi legătura cu domnul ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul... (Vociferări.) Vă rog. Da. Domnul Suciu.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Începem dezbaterile generale, da. Domnul deputat Pavel Popescu, vă rog, PNL. Şi apoi domnul Todoran, de la PMP. Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 6, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale; PL-x 281/2020. Comisia pentru buget. Domnul preşedinte Lazăr? ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul respins în Comisia pentru muncă. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Pentru - 63, împotrivă - 123, abţineri - 8. Nu a fost ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi PMP.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. UDMR?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. PNL?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Procedural, sunt obligat să-l supun votului. Invit liderii de grup să prezinte poziţia grupurilor vizavi de acest amendament. Şi apoi vom face votul.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Gabriel Petrea, de la Grupul PRO Europa. Domnul Petrea? Da. Vă mulţumesc, domnul Petrea. Continuăm. Avem un singur amendament respins. Da, domnul Seidler, vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Faceţi legătura cu domnul Năsui, al doilea vorbitor de la Grupul USR.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Solomon, ultimul vorbitor.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Andronache, Grupul PNL. Şi apoi se pregăteşte domnul Solomon.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile generale. Domnul Năsui, vă rog. Şi domnul Andronache apoi. Domnule deputat Claudiu Năsui, v-aţi înscris! Doriţi să interveniţi la dezbateri generale, aici? (Vociferări.) Bun. ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule coleg, Regulamentul îl respectăm şi înainte, şi după! Şi chiar dacă acum discutăm prin mijloace electronice. Repet. Termenul acesta de cinci minute, care a fost, trebuie respectat şi atunci, ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog. Vreţi să interveniţi pe procedură? Pe procedură, da. Faceţi legătura cu domnul Drulă. Solicită o intervenţie pe procedură. (Vociferări.) Numai puţin, că poate solicită ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Tot din partea iniţiatorilor, domnul Dohotaru, vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, 5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; Pl-x 399/2018/2020. Dacă din partea iniţiatorilor ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă reamintesc, Regulamentul Camerei a rămas! La proiecte, dacă avem cinci minute şi avem un vorbitor şi s-au epuizat cele cinci minute, nu mai avem ce discuta! Deci, în urma ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă!

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, şi apoi începem dezbaterile. În consultarea cu liderii grupurilor, vă reamintesc, stimaţi colegi, la două minute, la intervenţii, ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alţi doritori dacă sunt? Nu sunt. În afară de Grupul UDMR... O invit pe doamna deputat Éva Csép. (Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu solicită să ia cuvântul.) Te rog. Imediat! Grupul UDMR.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Seidler, vă rog, Grupul USR. Şi apoi UDMR.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Gabriel Petrea doreşte? Şi apoi domnul Seidler.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Doriţi la dezbateri generale? Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia naţională; PL-x 525/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Prezentaţi-o, să intrăm în Biroul permanent, să stabilim termenul de dezbatere. Mulţumesc. Secretariatul General? Domnule Tobă, vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alţi doritori? Nu. Trecem la dezbaterea proiectului. Avem 8 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 8? Nu. La anexă, intervenţii? Nu. Rămâne ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În continuare, domnul Petru Movilă, de la PMP. Şi să faceţi legătura cu domnul Seidler, de la USR. Nu? Nu doriţi? Bun. Domnul Movilă a renunţat. Domnul Seidler, vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, vreţi să interveniţi şi la dezbateri generale?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Raportul Comisiei pentru muncă? Domnul preşedinte Solomon, vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar; PL-x ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem 8 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 8 dacă sunt ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. De la Grupul USR s-a înscris domnul deputat Daniel Popescu. Vă rog, faceţi legătura cu dumnealui. Domnul Popescu, vă rog, v-am dat cuvântul.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol; ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Prin consens. Deci, prin consens - pentru stafful tehnic -, lit. d) a art. 4 1 se elimină, da? Mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, rămâne la votul final.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Dar toţi liderii grupurilor parlamentare, întreb, au fost de acord? Ca să nu mai supunem votului, da?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, De la 10 la 23, dacă sunt intervenţii? Nu. Bun. În aceste condiţii, rămâne la votul final. Are... (Domnul deputat Vasile Varga solicită să ia cuvântul.) Domnul Varga, vă rog. Vorbitori din ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Păi, dacă nu doriţi, de ce solicitaţi, domnule Dehelean? Mergem mai...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Rezultatul votului - 24 pentru, 133 împotrivă, 47 de abţineri, un coleg nu a votat. A fost respins. Mergem mai departe. Dacă mai sunt ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. PMP? Domnul Movilă.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. UDMR.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, PSD - împotrivă. PNL? Se abţine.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Bun. Să treacă, şi apoi vedeţi dacă atacaţi. Bun. Supun votului dumneavoastră. Repet... PSD. Este amendament respins, la poziţia 10. Amendament USR, da, a fost respins. Precizaţi-vă poziţia.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă aud.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Reamintesc, dau cuvântul colegilor la votul final, celor care nu se pot conecta. Deci, domnul Chiriac sau ceilalţi colegi, dacă nu vă puteţi conecta, ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă nu mai sunt... PMP.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, PSD - împotrivă. PNL.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Deci avem, la poziţia 7, amendamentul USR, de eliminare şi apoi de reformulare. Invit liderii să-şi prezinte poziţia. PSD. Repet, amendament respins în comisii.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Am finalizat. Pentru - 29, împotrivă - 139, abţineri - 38. Amendamentul nu a trecut. Dacă mai sunt... până la 10, dacă doreşte cineva să intervină la amendamente? Domnul Dehelean, vă ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Mai departe.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Bun. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Dacă dintre colegii din sală cineva nu a putut vota? Da, vă rog, domnule coleg.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi, domnul Varujan Pambuccian, minorităţile?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP? (Vociferări.) Ştiu, UDMR susţine. Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, PNL?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Este vorba de amendamentul de la poziţia 8, care are două alineate. Amendament respins în Comisia juridică şi în Comisia... (Vociferări.) E amendament respins. Asta era... (Vociferări.) Rog liderii ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Intrăm în dezbaterea articolelor. Rog colegii care au amendamente respinse, vom discuta pe amendamentele respinse. Cine doreşte? De la 1 la 10, dacă sunt intervenţii? Da, vă rog, domnul ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Steriu. Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simonis şi apoi domnul Steriu. Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Roman, vă rog, o chestiune de procedură. Şi apoi ultimul vorbitor, domnul Steriu, şi începem dezbaterea pe articole. Vă rog, domnule Roman.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul UDMR. Domnul Szabó Ödön. Vă rog, domnule deputat.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Simionca. Vă rog să faceţi legătura cu dumnealui. Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rog toţi colegii şi vorbitorii să ne încadrăm totuşi, să ne respectăm unii pe alţi şi să ne încadrăm în timp. Din partea Grupului USR, domnul Silviu Dehelean. Se pregăteşte, de la PMP, ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Numai puţin, domnule Varga! Deci colegii care s-au înscris... Prin consens cu liderii grupurilor parlamentare, colegii care nu pot vota la proiecte în timpul dezbaterilor, nu-i mai luăm telefonic. ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mai este vreun coleg în sală care nu a putut vota? Nu. Din 158 de colegi prezenţi, 49 pentru, 100 împotrivă, 8 abţineri, un coleg nu a putut vota. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Altcineva, dintre colegii din sală, care nu au putut vota?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mai sunt intervenţii? Nu. Să înceapă votul pentru propunerea USR de retrimitere. (Vot electronic la distanţă.) Prin înţelegerea cu liderii grupurilor parlamentare, numai colegii din sală... Vă ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. PNL, interveniţi? PMP?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. UDMR?

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul PNL? Voci din sală : Treceţi mai departe!

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Invit liderii grupurilor parlamentare să-şi exprime... Păi, nu, nu, nu, pentru retrimitere! (Vociferări.) Vă rog. Grupul PNL... Grupul PSD. Vă rog, domnule Simonis, recomandaţi colegilor.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Înţeleg că Grupul USR, domnul Dehelean, are o chestiune pe procedură. Vă rog să faceţi legătura cu domnul Silviu Dehelean.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Prin consens a fost introdus, pe poziţia 26, PL-x 19/2020 (Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Retrimitem la Comisia juridică să dezbată, în paralel cu plenul, PL-x 305/2020 (Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă aduc la cunoştinţă următoarele chestiuni care au fost convenite cu liderii grupurilor parlamentare, şi prin consens, nefiind necesar votul, retrimitem pentru o săptămână la Comisia juridică Pl-x ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Înţeleg că toţi deputaţii ALDE s-au afiliat Grupului PSD. Invit liderii grupurilor parlamentare la o discuţie la prezidiu. Secretariatul, vă rog. (Consultări.) Bun. Vă propun să ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu auziţi? (Vociferări.) Acum se aude? Da. Bun. Şedinţa se desfăşoară prin mijloace electronice. Înainte de a consulta liderii de grup, o chestiune de procedură, domnul Varujan Vosganian. Vă rog.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 147. Ordinea de zi şi ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dau citire numelor colegilor care s-au înscris, dar care acum fie nu răspund, fie nu se pot conecta: Adrian-Mihăiţă Todoran, Vlad Duruş, Lucian Stanciu-Viziteu, Cristina ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. Îl invit, în continuare, pe colegul meu, domnul Mihai Weber. Se pregăteşte doamna Cristina Burciu.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Înţeleg că suntem în legătură cu domnul Biro Istvan, da? Este online. Vă rog. Faceţi legătura.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Drum bun, doamnă!

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă aud, doamnă! Vă aud. Vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Opriţi, că nu se poate! Rog toţi colegii care vor să intervină şi să-şi susţină declaraţii, fie se opresc, dacă sunt în mişcare, fie stau într-un loc în care au semnal. Mai departe. Cristina ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Se aude! Se aude!

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Weber. A, n-a terminat! Bun. Mergem mai departe. Domnul Daniel Olteanu. Urmăriţi pe listă, doamnă! Daniel Olteanu, de la neafiliaţi. Urmărim ordinea înscrierii pe listă, la ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Că înţeleg că sunteţi într-o discuţie! Treceţi, vă rog, la domnul Florinel Stancu.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Bine, domnule Weber! Reveniţi când puteţi dumneavoastră!

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Mihai Weber. Se pregăteşte ... Domnule Weber? Mihai? Domnule Weber? Dacă nu, văd că este logat Florinel Stancu. Faceţi legătura cu dumnealui! Dar sunaţi-l pe domnul Weber, ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Faceţi legătura cu doamna deputat Lavinia Cosma, USR. Şi apoi colegul meu Mihai Weber.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Nicolae-Daniel Popescu, de la Grupul USR. Vă rog, domnule coleg. Şi apoi să pregătească stafful tehnic legătura cu doamna deputat Lavinia Cosma, de la USR.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Rog colegii să se încadreze totuşi în timp, să nu fiu obligat să le tai microfonul! Domnul Codreanu şi apoi se pregăteşte domnul Nicolae Popescu, de la USR. Sunt foarte mulţi ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Dau cuvântul, în continuare, colegului meu, Andrei Daniel Gheorghe, PNL. Mai sunt colegi în sală care vor să susţină? Nu. Şi, apoi, mergem pe listă.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. A, doamna Bîzgan a depus în scris. O invit, în continuare, pe colega mea, Cristina-Elena Dinu. Se pregăteşte Andrei Daniel Gheorghe, de la PNL.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Şi eu vă mulţumesc. În continuare, faceţi legătura cu doamna Oana Bîzgan. Se va pregăti, din sală. O să dau cuvântul colegilor mei din sală, care sunt... Primul vorbitor, doamna Georgeta-Carmen ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi, cu sesiunea consacrată declaraţiilor politice. Au depus declaraţii politice. Domnul Durbacă, Mihaela Huncă şi Mihai Niţă - de la PRO Europa. Nicoleta Bozianu, Costin Moise, ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule Popescu, vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Declaraţiile politice vor fi la finalul... Numai puţin! În continuare, faceţi legătura cu doamna deputat Ana Birchall. Din partea Grupului PNL, domnul Popescu se pregăteşte.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog!

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Aţi făcut legătura? Şi?

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Drulă, Grupul USR, la dezbateri generale. Domnule Drulă, vă rog. (Vociferări.) A solicitat. Procedural, sunt obligat să-i acord cuvântul. Domnule Drulă, aveţi cuvântul.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, 22. Propunerea legislativă privind graţierea unor pedepse privative de libertate; Pl-x 158/2015. Comisia juridică? Cine prezintă raportul? Domnul vicepreşedinte Varga.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat. Rămâne la votul final; propunere de respingere. Mergem mai departe.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Roman, vă rog. Vorbitorii ar trebui să se uite, totuşi, la Codul penal al lui Dongoroz; poate au de învăţat de acolo. Da. Vă rog, domnule Roman.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb colegii dacă doresc să intervină? Da, Grupul USR. Domnul Stanciu Viziteu. Vă rog. Da, domnule vicepreşedinte.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală; PL-x 406/2015. Comisia juridică. Vă rog. Cine prezintă raportul? Vă dau eu raportul. PL-x ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Întreb colegii dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Rămâne la votul final; propunere de respingere. Următorul.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, 20. Propunerea legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcţionarilor ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Rămâne la votul final; propunere de respingere.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, drept la... Da, vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Liderul Grupului PSD, domnul Simonis, vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnule Roman, vă rog. Şi apoi se pregăteşte domnul Simonis.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan? Vă rog faceţi legătura. Şi apoi liderul Grupului PNL, domnul Florin Roman.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Domnul Florin Roman, Grupul PNL. Şi apoi să faceţi legătura cu... (Vociferări.) Nu, nu. Este vorba despre alt proiect, domnule Roman. La acest ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, 19. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal; PL-x 559/2017. Tot propunere de respingere. Comisia juridică? Cine prezintă raportul? Vă ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În condiţiile în care există consens, nu mai supunem votului. Se retrimite comisiei. Este vorba despre Comisia pentru industrii. Termen - două săptămâni.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, La Proiectul de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină; PL-x 199/2019, vă rog, Grupul USR, aveţi... Vă rog, domnule vicelider, aveţi o propunere şi înţeleg că există consens din partea liderilor.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină? Nu doresc. Rămâne la votul final; propunere de respingere.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; PL-x 473/2014. Raport de respingere. Din partea Comisiei juridice, cine doreşte să prezinte raportul de respingere? Vă ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dacă la acest proiect de lege mai doreşte cineva să intervină? Nu. Bun. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii doreşte cineva? Nu. Articolul unic. Intervenţii? La art. 16? La ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamnă... Doamnă deputat, cu tot respectul, la explicarea votului, puteţi...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Am trecut...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt...? Doamna Prună Cristina, din partea Grupului USR. Vă rog, faceţi legătura.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doriţi să interveniţi din partea Grupului? Nu. Intervenţii din partea grupurilor? Domnul Grosaru, vă rog, din partea minorităţilor naţionale.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe doamna Fădor, preşedintele Comisiei pentru administraţie, pentru a prezenta raportul. Vă rog, doamnă preşedinte.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale; PL-x 196/2020. Dacă iniţiatorul doreşte să intervină? Nu. Da? Vă rog. Păi, nu... (Vociferări.)

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Are 3 amendamente admise. De la 1 la 5 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter organic. Următorul.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. (Domnul deputat Alfred-Robert Simonis solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Drept la replică! Nu e la nivel de grup! V-am dat cuvântul, dar nu s-a referit la dumneavoastră pentru a discuta de drept la replică. Vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Alte intervenţii din partea...? (Vociferări.) Nu vrea! Domnul Drulă Cătălin, vă rog. Faceţi legătura!

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule coleg. De la Grupul PSD, liderul Grupului PSD. Domnul Simonis, vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simonis, Grupul... (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Imediat! Domnule Simonis, numai puţin! De la PNL, domnul Andrei Gheorghe. Vă rog. Se ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Avem 13 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu sunt. De la 2 la 13, intervenţii? Nu. La anexe, dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Rămâne la votul final. Are caracter ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Ultima intervenţie. Domnul preşedinte Iancu, vă rog.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Roman, vă rog.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Votul final va fi în şedinţa de miercuri, 27 mai. Declar închisă şedinţa de astăzi. Seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 18.45.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat. (Aplauze.) Aplauzele, mai târziu. Doamnă ministru, vă rog, am finalizat dezbaterile, aveţi cuvântul.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Din partea PNL, domnul Florin Roman, vă rog. Mai aveţi două minute, da, vă rog.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Cel de-al treilea vorbitor de la Grupul PSD, domnul Simonis, vă rog.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe cel de-al treilea vorbitor de la Grupul PNL, domnul Sorin Cîmpeanu. Vă rog.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Cel de-al treilea vorbitor va fi domnul Cîmpeanu, dar stă la rând. O invit, în continuare, pe doamna Lavinia Cosma. Vă rog să porniţi cronometrul pentru PSD. Din timpul PSD, ...

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă. O invit, în continuare, pe doamna deputat Florica Cherecheş, de la Grupul PNL. Se pregăteşte - vă rog să faceţi legătura - de la Grupul USR, doamna Lavinia Cosma.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă aud, doamnă! Acum vă aud. Vă rog, continuaţi.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă, vă rog! Dar vedeţi că faceţi microfonie cu tableta!

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, nu vă auzim. Căutaţi o poziţie în care aveţi semnal!

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă, continuaţi!

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă!

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi noi ne rugăm să fiţi mai chibzuit când vorbiţi, să vă măsuraţi timpul! Faceţi legătura cu doamna Theodora Şotcan, de la PSD. Se pregăteşte cel de-al doilea vorbitor de la Grupul PNL, doamna ...

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Chiar finalizaţi, domnule deputat!

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Finalizaţi, domnule deputat!

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Aţi epuizat timpul. Vă rog să faceţi legătura cu domnul Paşcan. Aveţi 4 minute, domnule Paşcan. După care vom face legătura cu cel de-al doilea vorbitor al Grupului PSD, doamna ...

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog să faceţi legătura cu domnul deputat Biro Istvan, din partea Grupului UDMR. Şi apoi să faceţi legătura cu domnul Paşcan, din partea Grupului PMP. Domnul Biro, aveţi 5 minute. Sunt 2 ...

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit, în continuare, pe doamna Mihaela Huncă. Aveţi 5 minute, doamnă. Vă rog să vă încadraţi în timp. Rog stafful tehnic să-l conecteze pe domnul deputat Biro Zsolt, să se ...

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Chiar vă rog să finalizaţi, doamnă.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Finalizaţi, vă rog. Aţi epuizat timpul.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit, în continuare, la cuvânt, pe doamna deputat Cristina Iurişniţi. Se va pregăti doamna Huncă, din partea PRO Europa.

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Cel de-al doilea vorbitor din partea Grupului PSD va fi doamna Şotcan, dar facem câte un tur din partea fiecărui grup parlamentar. Grupul PNL, primul vorbitor, ...

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă ministru. Începem dezbaterile la moţiunea simplă. Pentru început, voi da cuvântul doamnei deputat Camelia Gavrilă, Grupul PSD. Doamnă deputat, aveţi 33 de minute. Se pregăteşte, ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Rămâne la votul final cu propunere de respingere. Vă propun o pauză de zece minute, pentru ca stafful tehnic să încarce ordinea de zi pentru votul final. ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Trecem la dezbateri generale. Vă rog să faceţi legătura cu domnul Moldovan, din partea Grupului PNL.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, 14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 147/2020; procedură de urgenţă. Comisia pentru învăţământ. Vă rog, domnule preşedinte, prezentaţi ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Avem patru amendamente. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. De la 2 la 4, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Şi ultimul proiect, cu propunere de ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, A, deci dumneavoastră vreţi la cel cu propunerea de respingere. Mulţumesc. Vă dau cuvântul acolo.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog!

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul Moldovan.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Din partea Grupului PMP, domnul Simionca. Se pregăteşte domnul Sorin-Dan Moldovan. Dar vă rog să vă încadraţi, domnule Simionca.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, concluzionaţi, doamnă!

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă, vă rog!

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog!

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale. Doamna Iurişniţi, de la USR. Şi domnul Simionca, de la PMP. Vă rog să faceţi legătura cu doamna Iurişniţi.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul preşedinte al Comisiei pentru învăţământ. Domnule Cîmpeanu, vă rog, prezentaţi raportul.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 70 şi art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 126/2020. Dacă iniţiatorul doreşte? Doamna Mînzatu. Vă rog, ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Următoarea.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, din partea Grupului minorităţilor naţionale, îl invit pe domnul secretar al Camerei, domnul Dragoş Zisopol. Vă rog.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul PNL. O invit pe colega noastră, doamna Cherecheş. Vă rog, faceţi legătura!

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, faceţi legătura cu doamna preşedinte Gavrilă, de la Grupul PSD. Se pregăteşte doamna Cherecheş.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul preşedinte Cîmpeanu, Comisia pentru învăţământ, prezentaţi raportul.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi. 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ; PL-x ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Anunţ, în această seară, următoarele legi. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 47/1992 s-au depus la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, în vederea ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vreau să am şi eu o intervenţie. (Coboară la tribună.) Daţi-mi voie, la finalul acestei zile, să le mulţumesc colegilor senatori şi deputaţi care şi-au depăşit limitele în anumite ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, Horia, mulţumesc. A votat. Domnul Victor Paul Dobre. Bun. Am finalizat. 267 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 5 abţineri, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Proiectul de lege a fost ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Horia Nasra.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Giugea. Domnul Vasile Varga. Vă rog. Domnule Varga?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Giugea, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Domnul Vasile Axinte.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Georgian Pop?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Dar este legea în ansamblu. Mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Legea în ansamblu. Cum votaţi?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud. Legea în ansamblu. Cum votaţi, domnule Preda?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da! Vă rog! Vot pe legea în ansamblu!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Cezar Preda. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Petrică. Domnul Cezar Preda?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petru Movilă?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Matei Călin?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Luminiţa! Domnul Tinel Gheorghe?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Luminiţa Jivan?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Adrian Solomon?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul Marian Cucşa.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Tîlvăr?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Domnul Chiriac Viorel.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Bună seara!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Dinu Cristina.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Dehelean?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, S-a finalizat timpul, domnule coleg.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic de la distanţă.) Începem apelurile telefonice. Domnul Grosaru.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Minorităţile? Domnul Varujan Pambuccian. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Neafiliaţi? Şi, vă rog, faceţi legătura cu domnul Varujan Pambuccian, pentru a preciza poziţia Grupului minorităţilor. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, USR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Propunerea de respingere a amendamentului... Nu! Deci prin vot împotrivă... Deci dacă votaţi pentru... este amendament... Domnule, să vă explic încă o dată. Deci, la poziţia 161, amendament admis în ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Voci din sală : Ce votăm?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PMP?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, UDMR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. PNL?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Cu 269 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 4 abţineri, amendamentul a fost adoptat în forma prezentată de doamna deputat Cristina ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi PMP?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simonis, PSD?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) 47 de voturi pentru, 218 voturi împotrivă, 17 abţineri. Amendamentul a fost respins. Poziţia 37. Doamna deputat Cristina Trăilă, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, UDMR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. USR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL? Domnul Roman.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. PSD? Amendament respins, art. 26.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) 56 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, 21 de abţineri, un coleg nu votează. Amendament respins. Mai departe. La poziţia 31. Domnul ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PMP?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, USR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Bun. Domnul Roman.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Simonis. (Vociferări.) Păi, nu, vreau să recomandaţi. Începem. Să recomandaţi colegilor, să ştie. Amendament respins, să ştiţi.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă aud.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Liderii s-au exprimat. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Mai avem două minute. Bun. Voturi pentru - 58; voturi împotrivă - 193; 13 abţineri; un coleg nu şi-a exprimat ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP? Domnul Codreanu.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. USR? Pentru, bănuiesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Deci, la poziţia 17 din amendamente respinse, găsiţi un amendament al Grupului USR care vizează art. 12. Rog liderii grupurilor parlamentare. Domnul Simonis. A fost respins de Comisia juridică.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Da. Rezultatul votului - 253 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 9 abţineri. A fost respins. Rog colegii care solicită să ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. USR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Grupul PSD? Rămâne forma Senatului, da? Domnul Simonis, Grupul PSD, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat. Începem votul pe amendamentul de la art. 8 lit. a), respins în Comisia juridică. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) În urma deciziei grupurilor parlamentare, ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi Grupul PMP? Vă rog, domnul Codreanu.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. UDMR? Domnul Benedek?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Rog liderii grupurilor parlamentare. Domnul Simonis. Da, este vorba de amendament la art. 8, care a fost respins.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule deputat. Prezentaţi amendamentul.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Există consens, da? Toţii liderii grupurilor parlamentare, da? Bun. Mergem mai departe. Mergem la amendamentele respinse, vă rog. O să avem un singur amendament la admise, dar la poziţia 21. Deci la ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Oana. Am finalizat. Cu 246 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă şi 6 abţineri, amendamentul de la poziţia 1, al USR, a fost adoptat. Mergem mai departe. (Domnul deputat Alfred-Robert ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai departe. Doamna Oana Florea.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cozmanciuc? Domnul Marius Mărgărit? Doamna Oana Florea?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Cozmanciuc? Domnul Giugea şi domnul Culeafă, vă rog! Domnul Cozmanciuc? Domnul Mărgărit? Doamna Oana Florea? Domnule Giugea, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Cezar Preda.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi domnul Cezar Preda? Domnul Victor Paul Dobre?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Huţucă, domnul Cezar Preda, domnul Victor Paul Dobre?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Victor Paul Dobre? Domnul Cozmanciuc şi domnul Cezar Preda.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vasile Varga.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi Ionuţ Simionca?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petre Manole.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Pistru Eusebiu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petru Movilă?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Matei Dobrvie?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Gheorghe Şimon?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ovidiu Raeţchi?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vasile Axinte?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dan Ciocan? Domnul Mugur Cozmanciuc? Nu. Doamna Graţiela Gavrilescu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, Marius. Domnul Dragoş Bârlădeau?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Iancu Marius?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Dan Vîlceanu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Marius Budăi? Domnule Budăi?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles! Mulţumesc şi eu. Doamna Boboc Tudoriţa.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Rămâne votul electronic. Domnul Pop Georgian.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Apare că aţi votat. Deci mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamnă, nu putem vota de două ori! Dacă aţi votat...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Dinu Cristina?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul preşedinte Tîlvăr. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnul Chiriac Viorel.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Când ajung la amendamentele respective vă dau cuvântul.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun, păi atunci, dacă v-aţi exprimat, vă rog nu mai accesaţi, pentru că voi fi obligat să dau cuvântul tuturor celor care se înscriu pentru că nu au posibilitatea să voteze.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule Grosaru, nu m-aţi urmărit! Deci vă întreb la amendamentul de la poziţia 1, de la amendamente respinse, cum votaţi. Aici sunt. Când merg mai departe...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Nu! Domnule Grosaru, nu m-aţi urmărit!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PRO România? Nu mai este. Minorităţile? Nu. Bun. Vă rog, pregătiţi-vă tabletele. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Începem apelurile telefonice. Domnul Grosaru, apoi domnul ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PMP?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. UDMR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Rog liderii grupurilor parlamentare să vină să-şi precizeze poziţia, pentru ca apoi, când voi da drumul la vot, colegii să ştie.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Am finalizat dezbaterile generale. Reamintesc, stimaţi colegi, avem 15 minute. Aveţi afişat pe site raportul Comisiei juridice, raport care conţine 161 de poziţii, la 67 de articole. Deci la două ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu. Acum domnul Varujan Vosganian, vă rog. Ultimul vorbitor la dezbateri generale.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul Paşcan Marius, din partea PMP. Vă rog, faceţi legătura. Iar ultimul vorbitor va fi domnul Varujan Vosganian, din partea deputaţilor neafiliaţi. Domnul Paşcan.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Benedek Zacharie. Să fie pregătit domnul Paşcan Marius, din partea PMP. Să faceţi legătura, tehnicul.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Simonis. În continuare, se pregăteşte domnul Benedek Zacharie, din partea UDMR. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităţilor naţionale. Urmează domnul Alfred Simonis, reprezentantul PSD.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul Roman, aveţi 5 minute, din partea Grupului PNL. Se pregăteşte domnul Varujan Pambuccian, prin telefon, să faceţi legătura.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Cătălin Drulă, reprezentantul USR. Se pregăteşte domnul Florin Roman, apoi, din partea PNL.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Păi, staţi la rând după cine?! Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi, în plus, dumneavoastră trebuia să anunţaţi faptul că este procedură de urgenţă şi am stabilit timp de dezbatere 15 minute. Ca să ştim. Începem şi dau cuvântul... şi rog fiecare grup parlamentar ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii pe procedură? Nu mai sunt intervenţii pe procedură. Dau cuvântul... Cine citeşte raportul? Doamna Moagher, vă rog. Din partea Comisiei juridice, doamna Laura ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Roman.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc, să putem începe. (Domnul deputat Alfred-Robert Simonis solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule lider. (1. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă, da? Mulţumesc. Rezultatul votului: 272 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată. Vom face pauză 10 minute, până va sosi raportul Comisiei juridice privind ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, De acord. Cum votaţi?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pentru. Mulţumesc. Şi domnul Silviu Dehelean.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rezultatul votului: 257 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 30 de abţineri. A fost adoptată. Şi ultima. 16. Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Virgil Popescu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Rezultatul votului: 240 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 33 de abţineri. A fost adoptată propunerea comisiei. Trecem la Capitolul "Legi organice. Respingeri". Avem două ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Vă mulţumesc. Domnul Virgil Popescu. Domnul Popescu? Nu puteţi face legătura? Bun. Mergem mai departe. Rezultatul votului: 222 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat intervenţiile cu explicarea votului. Următoarea. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, Grupul PSD. Domnul lider Simonis. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Simionca, vă rog. Explicarea votului.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Eroarea e a dumneavoastră. Domnule Movilă, nu putem reveni. Vă spun un secret. Şi eu, la Trianon, arătându-i domnului Buican cum se votează, m-am abţinut. Asta este! Şi s-a contabilizat ultimul ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Petru Movilă. Vă rog. Şi apoi domnul Ponta. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu. Vă rog, faceţi legătura cu domnul... Să vă anunţ rezultatul votului. 200 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 107 abţineri, un coleg nu şi-a ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Numai puţin! Suntem în procedură. Să anunţăm votul şi apoi vă dau cuvântul, domnule Zainea. Domnul Popescu.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Colegii mei, cei doi secretari, împreună cu ceea ce s-a contabilizat la Secretariatul General... acesta este rezultatul care a ieşit. Vă mulţumesc. Domnul Zainea.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Rezultatul votului: 169 de voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, 10 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. 12. Propunerea legislativă pentru organizarea şi ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Ştiu. Bun. Nu pot reveni. Repet, domnule Barna. Eu dau cuvântul tuturor celor care apar pe tablou, nu pot da... Vă mulţumesc. Cu 302 voturi pentru, unanimitate, a fost adoptat. Mai departe. 11. ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pentru că...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, suntem la 158 acum, la PL-x 158/2020.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Barna.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt colegi sau... mai doresc să intervină? Doamna Venera Popescu, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamna... nu. Domnul Virgil Popescu, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, De aici încolo, domnule Palăr, vă rog. Mulţumesc. Domnul Cornel Zainea.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, De aici încolo, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Mai...? Doamna Popescu Venera, vă rog. Bun. Mergem mai departe. La punctul 10 tot lege organică, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii sau solicitări sunt? Nu. Rezultatul votului este următorul - 194 de voturi pentru, 105 voturi împotrivă şi 4 abţineri. Este lege organică. A fost adoptată. Explicarea ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, da, da. Este cel cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44. Vă rog, domnule ministru.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă auzim. Vă rog, exprimaţi-vă...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Rezultatul votului la acest proiect de lege - 299 de voturi pentru şi o abţinere. A fost adoptat. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. 299 de voturi pentru, unanimitate. A fost adoptat. Mai departe. 8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Sorin Roman.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc mult.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Pentru.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Bun. Dacă mai sunt alţi colegi? Nu. Rezultatul votului - 296 de voturi pentru şi o abţinere. 7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. 297 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. Mulţumesc. Mergem mai departe. 6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, A, am înţeles. Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi de aici încolo votaţi toate proiectele?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Domnul Turcescu. Domnul Turcescu, vă rog. Domnul Turcescu? Mergeţi mai departe, la domnul Varga.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Deci, de aici încolo, votaţi "pentru", domnule Spânu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la explicarea votului mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Mergem mai departe. 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi, până la capăt, veţi vota, cum? Pe tabletă?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bine. Vă mulţumesc. Domnul Seidler Cristian, vă rog, de la Grupul USR.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Aida Căruceru.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. De la... Domnul Radu Sebastian-Valentin, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc? Nu doresc. Mergem mai departe. La poziţia 4, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină şi nu au putut? Nu. Rezultatul votului - 293 de voturi pentru şi 4 abţineri. Bun. Da. Doamna Venera Popescu, vă rog, la explicarea votului. Vă rog, ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Deci, de aici încolo votaţi pentru.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. De aici încolo.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai este cineva din...? Doamna Mirela Furtună.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Silviu Dehelean, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, ... la explicare, fără probleme.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Staţi, să anunţ votul, şi, după aceea, dacă vreţi să interveniţi la...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Nu suntem la explicarea votului.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Staţi puţin. Doamnă, staţi puţin.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Deci rezultatul votului este aşa: 235 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 25 de abţineri. Mulţumesc. Mergem mai departe. 2. Proiectul de Lege ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Georgian Pop.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Popescu, aveţi dreptate! Procedura a fost clară pentru toată lumea. Cine a greşit şi nu a fost atent în acel minut putea să-şi schimbe votul. Asta este! De la secretariat, vă rog, ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bine. Vă mulţumesc. Oricum, se verifică, domnule Popa, să ştiţi, că nu poate fi vot dublu. Domnul Pavel Popescu. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi la restul veţi vota pe tabletă?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Aveţi dreptate. Procedăm în consecinţă. Mergem mai departe. Domnul Popa Mihai Valentin. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Fără probleme!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Drulă. Vă rog. Şi apoi domnul...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamna Biró, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Colegii să fie atenţi! Vă rog, domnule Simionca. Şi apoi domnul Drulă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, domnule, eu am vorbit foarte clar. Am făcut un vot de control, după care am spus foarte clar ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, A fost distribuită lista în sală, la toată lumea, a fost pe site...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule Varujan, cu tot respectul! Lista este pe site, eu am citit explicit ce votăm...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Domnul Varujan Pambuccian. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule Movilă, cu tot respectul, eu ştiu că sunteţi specialist în medicină, în informatică nu se pune. Deci atâta timp cât în timp de un minut aveaţi posibilitatea să votaţi cum vreţi ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Să facă legătura cu doamna... Nu. Înţeleg că e la telefon domnul Petru Movilă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule Magyar! Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Deci, stimaţi colegi, nu poate exista vot dublu. Cine a votat pe tabletă, a votat pe tabletă, la restul proiectelor v-aţi exprimat telefonic, aşa cum votaţi. Domnul Dan Ciocan?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bine. Vă mulţumesc. Cine e? Domnul Iulian Iancu, da? Da, Iulian, te rog!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă aud. Da, Cătălin!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bine. Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Dan Ciocan. Dan, te rog, intervino! Dan Ciocan! Nu. Mergem mai departe. Domnul Ionuţ Simionca. Care e problema? Domnul Rădulescu Cătălin-Marian.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Rog stafful să facă legătura cu domnul Magyar. Îmi spune domnul Benedek... Şi apoi continuăm cu... Da. Domnul Magyar şi apoi domnul Dan Ciocan. Înţeleg că e domnul Nicoară. Domnule ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Ionela Dobrică.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Andrei Alexandru, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Cele 16. Vă mulţumesc mult.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Te rog, Marius!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Deci vot pentru moţiune şi vot pentru cele 16. Bun. Mergem mai departe. Domnul Iancu Marius-Ionel. Vă rog, faceţi legătura.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule Petric, numai puţin! V-am explicat de la început că pentru proiectele care au fost discutate vă sunăm, şi în momentul în care vă sunăm vă exprimaţi opţiunea de vot şi pe proiectele care au ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi la proiectele care au fost discutate?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog. Aşteptăm să vă exprimaţi cum votaţi la moţiune şi cum votaţi la celelalte 16 proiecte de pe ordinea de zi.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă auzim, dar...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb acum... Domnul Petric Octavian.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Cornel Sămărtinean. Şi rog liderii grupurilor parlamentare, colegii care nu au reuşit să se conecteze să spună, pentru a putea fi sunaţi.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Andi Grosaru, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pentru.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Marian-Cătălin Rădulescu. Domnule Cătălin Rădulescu? Nu răspunde. Domnul preşedinte Kelemen Hunor.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi apoi veţi vota pe tabletă restul de proiecte, da?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Robert Sighiartău, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă, vă aud.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă, vă rog!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Tudoriţa Boboc, vă rog. Doamna Boboc?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Simionca? Sunteţi în sală. Deci votaţi... Haideţi să o luăm pe rând. (Vociferări.) Păi, ce să... Bun. Mergem mai departe. Domnul Dan-Răzvan Rădulescu. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Simplă, da! Domnul Ştefan Muşoiu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Moţiunea simplă cu domnul Cîţu. Mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Vasile Axinte. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Alexandru Rotaru?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Păi, nu, staţi puţin! Diferit, diferit, dar cum?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Cum?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă auzim. Sărut mâna!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Raluca Turcan?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Mircea Drăghici.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. Doamna Jivan Luminiţa. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pl-x 123/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pl-x 124/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PL-x 384/2019?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pl-x 120/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Bun. Pl-x 121/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PL-x 178/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PL-x 158/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PL-x 243/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PL-x 139/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PL-x 125/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PL-x 137/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, PL-x 22/2020?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. PL-x 642/2019?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pentru. Bun. PL-x 144/2019?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. PL-x 536/2019?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Staţi puţin! Deci le luăm la rând. PL-x 521/2019 e prima. Da?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotriva moţiunii, da... Şi...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Nu, nu! Prima este moţiunea! Întâi moţiunea! Domnule Sándor, moţiunea este prima şi apoi vă referiţi la proiectele pe care le-am avut în dezbatere. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog. Moţiunea şi cele 16 proiecte care au fost pe ordinea de zi. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bende Sándor. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Valentin Boboc?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Eugen Neaţă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Angel Tîlvăr?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Marian Cucşa?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Vlad Bontea, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Domnul Sorin Bota?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, A fost distribuită ordinea de zi pentru votul final? Da? Bun. Facem un vot de control, pentru început, stimaţi colegi, pentru a vedea dacă suntem sau nu în cvorum. Un vot de control. Să înceapă votul ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. S-a distribuit ordinea de... vot final? După o scurtă pauză

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Păi, facem vot final acum pe cele 14 proiecte pe care le-am discutat, ne soseşte, între timp, raportul pe starea de alertă, facem dezbaterea pe starea de alertă, după care vom mai face un vot final, ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bineînţeles. Deci, rog, în două minute să fie distribuită lista de vot final.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Din partea Grupului PRO Europa, vă rog, domnule preşedinte Mocioalcă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, De acord. Bun.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Comitetul liderilor, da?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Dacă sunt intervenţii la acest proiect, din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La art. 1, art. 2 şi art. 3. Dacă sunt ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 22. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 şi semnat de România la aceeaşi dată, la ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi doritori? Nu. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 4. Dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, doamna Florica Cherecheş. Vă rog, faceţi legătura cu doamna deputat.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 21. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. d) alin. (1) al art. 260 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 120/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Comisia ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, rămâne la votul final, cu propunere de respingere. Următorul.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Din partea Grupului PNL, domnul Sorin-Dan Moldovan. Vă rog, e propunere de respingere.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă, vă auzim, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Propunerea este de respingere. Doamna Iurişniţi. Vă rog, faceţi legătura cu dumneaei.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 20, Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 123/2020. Propunere de respingere. Vă rog. Din partea Comisiei pentru învăţământ cine prezintă ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt doritori să intervină la acest proiect de lege? Nu. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 19, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Înţeleg că nu sunt intervenţii. Neavând amendamente, procedură de urgenţă, rămâne la votul final. Următoarea poziţie.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 18, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai doresc. Rămâne la votul final. Următoarea poziţie.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile. Din partea Grupului minorităţilor naţionale, îl rog pe domnul Zisopol. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 16, Propunerea legislativă privind completarea art. 119 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 124/2020. Iniţiatorul dacă doreşte? Nu doreşte. Comisia pentru învăţământ? Domnule ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Invit liderii grupurilor parlamentare la tribună, pentru a susţine sau nu propunerea Comisiei juridice, de eliminare a acestui articol. Grupul PSD, vă rog. Invit la prezidiu liderii grupurilor ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Când ajungem... Domnul Varga. Înţeleg că este o intervenţie din partea comisiei. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Domnule Varga, la ce articol ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, din partea Grupului PSD, liderul grupului, domnul Simonis. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă, PMP. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian, vă rog, liderul Grupului minorităţilor. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Cupşa. Se pregăteşte doamna Izabella-Agnes... Nu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Primul vorbitor, domnul Dan Barna, USR. Vă rog să faceţi legătura. Se pregăteşte domnul Ioan Cupşa, de la PNL.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul... din partea Grupului USR, iniţiator, domnul Stelian Ion. Să faceţi legătura.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Poziţia 14, Pl-x 121. (Propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Dacă mai sunt alţi doritori să... la dezbateri generale? Nu mai sunt. Bun. Nefiind amendamente, rămâne la votul final. Revenim la...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doresc colegii să intervină? Tot dumneavoastră, vă rog, din partea UDMR, la dezbateri generale. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 15, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară; PL-x 22/2020. Comisia pentru transporturi, vă rog. Da, domnule Benedeck, ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, S-au încheiat dezbaterile. Mulţumesc. Am 5 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. De la 2 la 5, inclusiv Anexa nr. 1. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, doamnă. Acum discutăm de cormoran. Puteţi modifica legea şi în ce priveşte ursul. Şi ultimul vorbitor, domnul Petru Movilă. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Puteţi face legătura cu doamna Benkő? Vă răspunde? Vă rog, doamna Benkő, Grupul UDMR.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe colegul meu, domnul deputat Lucian Simion. Se pregăteşte - şi rog stafful să facă legătura cu doamna Erika Benkő, de la Grupul UDMR. Domnul Simion, vă rog, aveţi ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bine. Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Leoreanu, din partea Grupului PNL. Se pregăteşte domnul Lucian Simion, din partea Grupului PSD.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Suntem la dezbateri generale. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dan Ciocan, vă rog. Dan Ciocan, vă rog. Bun. Am finalizat procedura. Rog colegii mei... Deci, domnule Buican, câţi sunt pentru? 54, pentru. Împotrivă? 208 împotrivă. Şi două ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Doamna Mara Mareş, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Sorin Moldovan?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dorel Căprar?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci... Domnul Răcuci.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Domnul Cristinel Romanescu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Şi domnul Virgil Popescu, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Budăi, împotrivă, da. Şi... Domnul Ben-Oni Ardelean, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Cine mai este? Domnul Marian Ţachianu, vă rog. Domnul Budăi şi...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Paşcan?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Împotrivă. Domnul Vlad Sergiu Cosmin? Şi domnul...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, ... pentru retrimitere. Mulţumesc. Domnul Robert Sighiartău. Vă rog, faceţi legătura.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vot împotrivă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Păi, cum putem vorbi dacă nu v-am sunat? Cum votaţi?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Doamna Benkő. Şi domnul Neaţă Eugen. Vă rog să faceţi legătura. Vă rog. Domnul Neaţă, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Mulţumesc. Şi doamna Benkő, de la UDMR. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Doamna Viorica Cherecheş?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Sărut mâna! La mulţi ani! Domnul Nasra?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamna Biró, vă mulţumesc. La mulţi ani! E ziua dumneavoastră astăzi.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Şişcu. Doamna Biró?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă aud.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Pistru? Domnul Şişcu? Vă rog, urmăriţi puţin, ca să...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Contra. Vă mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog. Da.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pentru retrimitere, da? Mulţumesc. Mai departe. Doamna Biró Rozália? Doamna Biró? Dacă nu, faceţi legătura cu doamna Mihălcescu. Doamna Biró? Doamna Mihălcescu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă ministru. Domnul Kelemen Hunor?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Gavrilescu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Contra. Bun.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi? Vă rog. Domnul Kelemen Hunor. Vă rog, faceţi legătura. Domnul Kelemen Hunor. Vă rog. Vă rog să faceţi legătura cu domnul Drăghici Mircea şi se pregăteşte doamna ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamna Camelia Gavrilă. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Dragoş Bârlădeanu. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vot contra. Mulţumesc. Domnul Radu Babuş. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Bozianu Cătălina? Vă rog, doamnă. Doamna Bozianu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Roman Ioan Sorin?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamna Tamara Ciofu. Doamnă doctor, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul Bogdan Gheorghe-Dănuţ. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pentru. Domnul Angel Tîlvăr?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Prisnel Claudiu?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Sorin Marius Bota. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bontea Vlad?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Cucşa?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Contra. Domnul Radu Sebastian-Valentin. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Să vedem dacă ajungem la dezbateri. Bun. Domnul Chiriac.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Nefiind consens, voi fi obligat să supun votului, stimaţi colegi. Să înceapă votul pentru propunerea USR de retrimitere. (Vot electronic la distanţă.) Bun. Vom începe apelul telefonic şi o să ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Grupul UDMR. Vă rog. Domnul Benedek.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Grupul PMP? Domnul Simionca.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Grupul PSD?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Grupul PNL?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Invit liderii de grup să se pronunţe. Din partea USR. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Înţeleg, pe procedură, domnul Drulă are o solicitare. Vă rog. Faceţi legătura cu domnul Drulă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Cormoranii, hai!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea Anexei nr. 5C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 25 de amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? De la poziţia 2 la 10 dacă sunt intervenţii? De la 11 la 25 dacă sunt ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Movilă. Vă rog. Grupul PMP.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc pentru intervenţie. Domnul Victor Paul Dobre, PNL. Se pregăteşte domnul Petru Movilă, de la PMP. Vă rog, domnule Dobre.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. (Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită să ia cuvântul.) Domnul Dobre, din partea... Nu, să facă legătura cu doamna Popescu şi apoi... Dăm prioritate doamnelor! Doamna Venera ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul Lupescu, din partea Grupului USR. Se pregăteşte doamna Venera Popescu, din partea Grupului minorităţilor. Vă rog să faceţi legătura.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Vă rog, faceţi legătura cu domnul deputat Eugen Bejinariu.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; PL-x 144/2019. Domnul Mocioalcă, preşedintele Comisiei pentru ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Am finalizat. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final; caracter organic; propunere de respingere. Mai departe.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Trecem la dezbateri generale. Avem o înscriere. Domnul Lupescu, din partea Grupului USR. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr. 466/2004; PL-x 384/2019; caracter organic. Avem propunere de respingere. Domnul preşedinte ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, avem nouă amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu sunt. De la 2 la 9 dacă sunt intervenţii? Rămâne la votul final; caracter ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da! Regulamentar am lăsat toţi colegii să intervină. Dacă cumva au fost colegi care nu au putut vota, şi-au exprimat intenţia telefonic. Vă mulţumesc mult. Continuăm. Domnul Popescu Nicolae, din ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. S-a mai înscris domnul Szabó Ödön. Vă rog. Din partea UDMR.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Vasile Gudu. Vă rog, faceţi legătura.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea PSD, dumneavoastră vreţi să interveniţi? Domnul Stănescu. Se pregăteşte domnul Gudu, din partea Grupului PNL.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nemaifiind alţi doritori care să intervină pe acest proiect de lege, avem 6 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 1 la 6 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mergem mai departe. Din partea Grupului UDMR. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Magyar. Domnul Magyar. Puteţi face legătura cu dânsul? E solicitarea Grupului UDMR pentru intervenţie la dezbateri ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Păi... Deci nu vreţi să interveniţi.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Nu, domnule... Nu, am finalizat cu votul. S-a respins propunerea de retrimitere. Începem dezbaterile. Aţi auzit... Dumneavoastră v-aţi înscris pentru susţinerea, din partea Grupului PSD, la dezbateri ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Bun. Vă propun... Stimaţi colegi, Sunt în acest moment 44 de colegi pentru, 117 voturi împotrivă, 47 de abţineri. Sunt mulţi colegi care... Vă propun să închidem aici. Propunerea de ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnul Radu Sebastian-Valentin, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Contra. Mulţumesc. Domnul Cucşa.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Mai doreşte cineva? Nu. Bun. Rog Comitetul liderilor, să aveţi o discuţie. (Consultări.) Bun. Nefiind consens, voi fi obligat să supun votului propunerea de retrimitere solicitată de USR. ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Pentru. PMP? Domnul Movilă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. USR?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Abţinere. Mai departe.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. PNL?

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. O să rog liderii. Comitetul liderilor, vă rog să vă... Vă rog, vă aştept până aici. După care voi supune votului (Vociferări.) USR a solicitat retrimiterea. Da. Grupul PSD, domnul Simonis, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Vă rog să faceţi... Da, vă rog, domnule deputat. Da. Înţeleg că pe procedură domnul Dehelean are o solicitare. Vă rog, domnul Dehelean. Faceţi legătura cu ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult; PL-x 178/2020. Din partea Comisiei juridice? Vă rog. Doamna Laura ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Avem 5 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 5 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; are caracter ordinar.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, domnul preşedinte Adrian Solomon, vă rog. Vă rog, domnule Adrian Solomon.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Paşcan, din partea Grupului PMP.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Simonis, din partea Grupului PSD. Să faceţi legătura cu domnul deputat Marius Paşcan, să se pregătească, din partea Grupului PMP. Vă rog, domnul Simonis.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog să faceţi legătura cu domnul deputat Varujan Pambuccian. Din partea PSD, se pregăteşte domnul Alfred Simonis.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Ceva mai concis! Vă rog să faceţi legătura cu domnul preşedinte Kelemen Hunor. Se pregăteşte - şi, tot aşa, vă rog să faceţi legătura - domnul Varujan Pambuccian, liderul Grupului ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzionaţi, domnule deputat!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Acum, la dezbateri generale, domnul Simonis. Vă rog. Interveniţi acum? Nu. Bun. Din partea Grupului PNL, domnul Daniel Gheorghe. Este şi prezent. Vă rog, domnule deputat. Rog ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Pentru început, vă rog, din partea Comisiei pentru cultură, prezentaţi raportul. Comisia pentru cultură, vă rog! Domnule Roman, vă rog, daţi citire raportului Comisiei pentru ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon; PL-x 521/2019. Din partea iniţiatorilor, domnul vicepreşedinte al Senatului, Titus Corlăţean. Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care vor să intervină? Nu mai sunt. Avem 8 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 7 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna Gavrilă, din partea PSD. Vă rog să faceţi legătura cu doamna deputat Camelia Gavrilă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Continuăm. Domnul Petru Movilă, din partea PMP. Se pregăteşte doamna deputat Camelia Gavrilă, de la PSD. Vă rog să faceţi legătura cu doamna Gavrilă, la Iaşi.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Csép. Se pregăteşte domnul Movilă Petru, din partea Grupului PMP. Este prezent în sală. Vă rog, doamna Andrea Csép.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Oprea. Se pregăteşte, din partea UDMR, e prezentă în sală, colega noastră, doamna Éva-Andrea Csép. Domnule Oprea, vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Vreţi să interveniţi acum, domnule Solomon? Vă rog. Din partea Grupului PSD, domnul preşedinte Solomon. Vă rog să faceţi legătura cu domnul deputat Dumitru ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor, pentru ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Din partea Grupului PSD, vă dau şi eu câteva explicaţii. (Coboară la tribună.) Stimaţi colegi, Acest proiect de lege, prin care noi am modificat ordonanţa Guvernului, în linii mari, ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Din partea Grupului USR s-a înscris domnul Benga Tudor. Vă rog, faceţi legătura cu domnul deputat.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Paşcan. O invit pe doamna Ambrus Izabella-Agnes, de la UDMR. Înţeleg că Grupul USR are un reprezentant. Vă rog să-mi spuneţi cine vrea să ia cuvântul. Faceţi legătura cu doamna ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului USR nu s-a înscris nimeni. Domnul Marius Paşcan, din partea Grupului PMP, vă rog. Şi se pregăteşte doamna deputat Ambrus Izabella-Agnes, de la UDMR.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog. Bună dimineaţa, domnule Andronache!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Dau cuvântul acum reprezentanţilor grupurilor parlamentare. Din partea Grupului parlamentar al PSD, domnul Alfred Simonis. Vă rog, domnule Simonis. Nu vreţi să vorbiţi la acest proiect. ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Deschidem şedinţa. Domnule Buican, veniţi! Invit liderii grupurilor parlamentare, să avem o discuţie preliminară. (Consultări.) Declar deschisă şedinţa de astăzi a ...

  12 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 269/2020 Propunere legislativă privind protecţia civilă

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Votul asupra moţiunii simple va avea loc la votul final, miercuri, 13 mai. Declar şedinţa închisă. Seară bună, la revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 20,05.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Aveţi cuvântul, domnule ministru.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, îi dau cuvântul doamnei Cosette-Paula Chichirău, reprezentanta USR. Fac precizarea că, pentru a-şi putea finaliza intervenţia, din partea PSD, liderul Grupului a ...

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Faceţi legătura cu domnul Sighiartău, vă rog.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule Budăi, pentru intervenţie. Îi dau cuvântul domnului Laurenţiu-Dan Leoreanu, din partea PNL. În finalul intervenţiei e o solicitare a domnului Sighiartău. Deci, vă rog, ...

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Marius Budăi. Se pregăteşte domnul Laurenţiu Leoreanu, de la PNL.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Şi eu vă mulţumesc. În continuare, dau cuvântul domnului Varujan Vosganian. Se pregăteşte - a doua tură de vorbitori -, domnul Marius Budăi, de la PSD.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Vă rog să faceţi legătura cu domnul Paşcan, liderul Grupului PMP. Se pregăteşte domnul Varujan Vosganian, din partea deputaţilor neafiliaţi.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian, prin telefon. Şi, tot prin telefon, se pregăteşte domnul Marius Paşcan, PMP. Domnul Pambuccian, vă rog.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Benedek Zacharie. Se pregăteşte liderul minorităţilor naţionale, domnul Varujan Pambuccian.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Victor Ponta, vă rog. Se pregăteşte reprezentantul UDMR, liderul Benedek Zacharie, vă rog.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat Năsui. Se pregăteşte, din partea Grupului PRO Europa, domnul deputat Victor Ponta.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit în continuare pe domnul deputat Lucian-Ovidiu Heiuş. Se pregăteşte domnul deputat Claudiu Năsui, de la USR.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile. Din partea Grupului parlamentar al PSD, domnul deputat Alfred Simonis, liderul grupului PSD. Vă rog. Se pregăteşte, din partea Grupului PNL, domnul deputat Lucian- Ovidiu Heiuş.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În continuare, îl invit pe domnul ministru Florin Cîţu, ministrul finanţelor publice, Vă rog, aveţi cuvântul.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog să luaţi loc, stimaţi colegi, să putem începe. Continuăm lucrările, dragi colegi. Potrivit ordinii de zi şi a programului, începem dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 70 de ...

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru. Am finalizat dezbaterile. Vă reamintesc că la ora 17,30 avem programată dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 70 de deputaţi. Mulţumesc mult.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnule ministru, aveţi cuvântul pentru a răspunde problemelor ridicate de colegii mei. Vă rog.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Buicu şi apoi, domnule ministru, veţi răspunde la problemele ridicate de colegii mei. Vă rog, domnule Buicu.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Ne răspunde la final. Vă rog să faceţi legătura cu domnul deputat Petru Movilă. Se pregăteşte ultimul vorbitor, domnul Florin Buicu. Domnule Movilă, vă rog, aveţi cuvântul.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, la cuvânt pe domnul deputat Varujan Vosganian. Se pregăteşte domnul Movilă Petru, s-a înscris, specialistul în medicină, din partea PMP.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Îl invit, în continuare, la cuvânt, pe domnul deputat Nicolae Bănicioiu, din partea Grupului PRO Europa. Din partea minorităţilor nu s-a înscris nimeni. Nici din partea ...

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. În continuare îl invit pe domnul deputat Vass Levente. Se pregăteşte domnul deputat Nicolae Bănicioiu, reprezentantul Grupului PRO Europa.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Tudor Rareş Pop, Grupul USR. Se pregăteşte domnul deputat Vass Levente, de la UDMR.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, dau cuvântul domnului deputat Florin-Claudiu Roman. Se pregăteşte reprezentantul Grupului USR, domnul deputat Tudor Rareş Pop. Vă rog.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru. Începem dezbaterile. Grupul parlamentar al PSD, domnul deputat Daniel Suciu. Se pregăteşte Grupul parlamentar al PNL, domnul deputat Florin-Claudiu Roman.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule ministru, vă rog, aveţi cinci minute.

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt pe procedură alte intervenţii? Nu. În continuare, potrivit art. 206 din Regulament şi programului de lucru, avem astăzi "Ora Guvernului". Sunt dezbateri politice, la ...

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 112. Pe procedură, domnul ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Următorii colegi au depus în scris: Vasile Cocoş, Silviu Macovei, Vasile Cîtea, Alina Teiş, Theodora Şotcan, Marius Bota, Nicu Niţă, Roman Claudiu-Florin, Ioniţă Antoneta, Bumb Sorin, Bica ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Îl invit, în continuare, pe colegul nostru, domnul deputat Adrian Todoran.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Adrian Dohotaru. Se pregăteşte domnul deputat Adrian Todoran.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Constantin Codreanu, Grupul parlamentar al PMP. Se pregăteşte domnul deputat Adrian-Octavian Dohotaru.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe colegul nostru, Florinel Stancu, de la PRO Europa. Se pregăteşte domnul deputat Constantin Codreanu, de la PMP.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Biro Zsolt-Istvan. Se pregăteşte domnul deputat Florinel Stancu. Amândoi, prin telefon.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamna deputat Georgeta-Carmen Holban? Vă rog, faceţi-mi legătura cu dumneaei. Se pregăteşte, tot prin telefon, doamna deputat Theodora Şotcan. Doamna Teiş a renunţat, văd. Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Înţeleg că domnul Macovei şi domnul Cîtea au depus în scris. Să se pregătească, prin telefon, doamna Alina Teiş, de la PSD. Îl invit pe domnul Dragoş Zisopol, care este prezent. Vă rog, din ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit, prin telefon, pe colegul meu, pe domnul Vasile Cocoş. Se pregăteşte domnul Petru Movilă, PMP. Domnul Cocoş. Bun. Atunci următorul este domnul Silviu Nicu Macovei, prin ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Corneliu-Florin Buicu. Se pregăteşte, prin telefon, domnul deputat Vasile Cocoş, de la PSD.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. O invit, în continuare, pe colega noastră, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă, de la PRO Europa. Şi se pregăteşte domnul deputat Corneliu-Florin Buicu, de la ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Camelia Gavrilă. Se pregăteşte, tot prin telefon, doamna Gabriela-Maria Podaşcă, de la PRO Europa. Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Concluzionează, te rog!

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Îl invit în continuare pe domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe, de la PNL. Se pregăteşte doamna deputat Camelia Gavrilă, de la PSD.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Îl invit în continuare pe domnul deputat Daniel Vasile, minorităţi. Se pregăteşte domnul Andrei Daniel Gheorghe, PNL.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit în continuare pe doamna deputat Cristina-Elena Dinu, PSD. Se pregăteşte domnul deputat Daniel Vasile, de la minorităţi.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul deputat Nicolae-Daniel Popescu, USR. Se pregăteşte, e în sală, doamna Cristina-Elena Dinu, PSD.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Sunteţi. Sunteţi. Vă rog frumos.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Revin cu solicitarea să vă încadraţi în cele 3 minute. În continuare, domnul deputat Antal István-János, de la UDMR, Se pregăteşte domnul deputat Nicolae-Daniel ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Mihai-Cătălin Botez. Se pregăteşte domnul Antal István-János. Repet, stimaţi colegi, vă dau cuvântul în ordinea înscrierilor dumneavoastră la ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi, vă rog. Atunci, daţi cuvântul doamnei Iurişniţi. Şi se pregăteşte domnul Mihai-Cătălin Botez, de la USR.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi. Nu...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Iurişniţi văd că nu poate...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, În mod normal era doamna, dar văd că nu răspunde. Finalizaţi-vă dumneavoastră declaraţia!

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Eu vă aud, vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna Cristina-Ionela Iurişniţi. Doamna Bîzgan văd că vrea să intervină. Deci să fie pregătită doamna Bîzgan, care nu şi-a încheiat declaraţia. Doamna Iurişniţi şi apoi ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Îl invit pe domnul deputat Dumitru Lupescu. Se pregăteşte doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi, de la USR.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Petreţchi. Se pregăteşte domnul Lupescu, de la USR.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Nu răspunde. Trecem la următoarea colegă, doamna Lavinia Cosma. Se pregăteşte domnul Nicolae Petreţchi. Rog colegii să se încadreze în termenul de 3 minute, pentru că este un număr foarte mare de ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. În ordinea înscrierilor, continuăm, stimaţi colegi, cu declaraţii politice. Prima - doamna Bîzgan, din partea neafiliaţilor. Se pregăteşte doamna deputat Lavinia-Corina Cosma, de la USR.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am terminat dezbaterile generale. Rămâne la votul final cu propunere de respingere.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Paşcan. Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Îl invit pe domnul deputat Leoreanu, din partea Grupului PNL. Se pregăteşte domnul Paşcan, de la PMP.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, 11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Pl-x 74/2020. Are propunere de respingere. Raportoare sunt ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu. Am terminat dezbaterile generale. Avem trei amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Trecem la intervenţiile din partea grupurilor parlamentare. Grupul PSD, domnul Solomon. Nu mai interveniţi? Nu. Bun. Grupul PNL, domnul Victor Paul Dobre. Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Deci avem două proiecte cu acelaşi conţinut, unul pentru adoptare, unul pentru respingere. Raport comun din partea Comisiei pentru muncă şi Comisiei pentru apărare. Domnul preşedinte ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat; PL-x 386/2019; Proiectul de Lege pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am încheiat discuţiile cu grupurile. Propunerea va fi retrimisă comisiei, pentru două săptămâni.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP. Domnul Paşcan, vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Grupul UDMR. Mai doriţi? Vă rog, domnule Benedek. Şi se pregăteşte domnul Paşcan, din partea... Păi, un vorbitor! S-a înscris domnul Paşcan din partea Grupului PMP.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Mihai Weber.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog!

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Dacă toţi liderii sunt de acord, nu vom mai supune la vot. Sunt două intervenţii. Numai puţin! Domnul Ganţ şi domnul... Vă rog, apelaţi-i pe domnul Ganţ şi pe domnul Mihai Weber. Vă rog. Domnul ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ponta. Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Victor Ponta. Domnul Simonis?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule secretar de stat, răspundeţi punctual! Daţi răspunsul în două săptămâni sau nu, ca să ştim ce facem!

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Roman. Vă rog. Şi apoi domnul... Domnul Roman.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Ministerul, vă rog. Domnule secretar de stat, vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Bun. Deci este o solicitare pentru PL-x 109, de retrimitere. Invit liderii grupurilor parlamentare să se pronunţe pe retrimitere. Grupul PSD, domnul Simonis.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă aud!

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, (7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare; PL-x ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Balan? În sală, domnul Viziteu, împotrivă? Da. Din sală, domnul Codreanu, pentru. Şi doamna? Tot pentru. Mulţumesc. Domnul Victor Paul Dobre, împotrivă. Domnul Pirtea? ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cupşa Ioan?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Bumb - vot contra. Mulţumesc. Domnul Dehelean?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Bumb.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Am reţinut! Mulţumesc. Domnul Bumb Sorin, vă rog, de la Alba. Domnule Bumb, vă rog. Domnule Viziteu, vă dau la final cuvântul şi ne spuneţi cum... Imediat! Domnule Bumb?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Pană?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Daniela Oteşanu?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Mărgărit Marius?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog!

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dan Ciocan? Dacă nu, domnul Iancu Marius.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bârlădeanu?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Roman Ioan Sorin, Bihor.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnul Socotar?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ibram?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vot pentru. Domnul Cucşa?

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Bine. Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Să înceapă votul pe amendamentul respins. (Vot electronic la distanţă.) Da. Mulţumesc. Sunt câteva intervenţii. Domnul Chiriac, vă rog, n-aţi putut ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu, eu v-am întrebat, dacă vreţi să luaţi cuvântul, să recomandaţi? Mi-aţi spus că nu vreţi să interveniţi. V-aţi răzgândit la intervenţie, spuneam.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Da, domnule Movilă, v-aţi răzgândit, vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Da, domnul Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităţilor. Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR doreşte să intervină? Nu. PMP, doriţi? Numai puţin. PMP, doriţi? Nu. UDMR, vă rog. Liderul Grupului UDMR, vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul PNL? Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Avem un singur amendament respins, la art. 6. Dacă până la art. 6 sunt discuţii? Nu. La art. 6 avem un amendament respins, pe care voi fi obligat să îl supun votului, depus de domnul ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Drept la replică, domnul Simonis. Vă rog, aveţi un minut.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, este o intervenţie. Domnul Sighiartău, vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul Simonis, din partea Grupului PSD. (Vociferări.) Nu, suntem la dezbateri generale şi apoi avem acest amendament respins pe care îl voi supune votului când ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Firczak. Şi se pregăteşte domnul Simonis.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, o invit pe doamna Ambrus, de la UDMR. Şi se pregăteşte domnul Firczak, care va şi susţine un amendament respins. Vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului USR, doamna Chichirău. Se pregăteşte, din partea Grupului UDMR, doamna Ambrus.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive; PL-x 664/2019; caracter ordinar; amendamente respinse - 1. Raport comun din partea Comisiei pentru buget, a ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, neavând amendamente, propunerea rămâne la votul final. Următorul.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. În continuare, îl invit pe domnul deputat Petru Movilă, reprezentantul PMP, specialist în medicină, de la PMP.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Următorul vorbitor, Grupul USR, domnul Tudor Pop. Se pregăteşte... De la PRO Europa, cineva? Nu.

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul Florin Roman, de la PNL. Se pregăteşte domnul Tudor Pop, de la USR. Vă rog.

  6 mai 2020
  propunere legislativă, BP319/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

  5 mai 2020
  propunere legislativă, BP317/2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Întreb acum, din partea grupurilor parlamentare dacă sunt intervenţii? Deocamdată pe ecran nu-mi apare că doreşte cineva. De la PSD? Nu. USR? Nu. PMP? Nu. UDMR? Nu. Minorităţi? ...

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă dau eu raportul sau ochelari... Ce vă trebuie?

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi ...

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat intervenţiile colegilor. Trecem la dezbaterea raportului. Avem două amendamente. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu sunt. La articolul unic? Raportul comisiei ...

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Petru Movilă.

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da. Îl invit pe reprezentantul UDMR. Domnul Zacharie, vă rog, liderul UDMR.

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 223/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 191/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Numai puţin, să consult stafful tehnic. Bun. În aceste condiţii, se consideră adoptată şi va merge la Senat, cu propunere de adoptare tacită. Mulţumesc. Înţeleg de la stafful tehnic că trebuie ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat. Începem dezbaterile generale. Domnul preşedinte Dan Barna. Vă rog. Se pregăteşte doamna deputat Cristina Iurişniţi, cel de-al doilea vorbitor al Grupului USR. Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, 11. Solicitarea Comisiei pentru învăţământ cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Rămâne la votul final. Şi ultimul proiect.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, aveţi un minut.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Movilă Petru, cel de-al doilea vorbitor al Grupului PMP.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bun. Mulţumesc. Înţeleg că... La Grupul PNL, cel de-al doilea vorbitor, domnul Leoreanu sau domnul Varga? Domnul Varga, atunci. Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Rodeanu, vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Se formează microfonie, e mai greu! Am finalizat. Cel de-al doilea vorbitor, doamna Natalia Intotero, Grupul PSD. Vă rog, doamnă. Se pregăteşte domnul Rodeanu.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Dobre. Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Aţi putut reface legătura cu domnul Dobre? Vă rog să pregătiţi legătura cu domnul Paşcan, Grupul PMP. Domnul Paşcan.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Dobre, faceţi microfonie cu tableta! Vă rog. Haideţi la domnul Vass Levente şi revenim la domnul Dobre. Cred că sunt probleme la Galaţi cu sunetul.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule Dobre, vă rog!

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog! Vă rog, domnule Dobre. Tocmai aţi ieşit! Mai încercaţi o dată la domnul Dobre şi apoi la domnul Vass Levente.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl rog pe domnul Victor Paul Dobre. Faceţi legătura! Şi se pregăteşte domnul Vass Levente. Imediat! Câte un vorbitor de grup şi... Domnul Dobre? Puteţi face legătura? Dacă nu, domnul Vass ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am finalizat prezentarea. Începem dezbaterile generale. Grupul PSD. Domnule Buicu, vă rog. Se pregăteşte domnul Victor Paul Dobre.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, 10. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 11 amendamente. Dacă de la 1 la 11 doreşte să intervină cineva? Nu doreşte. Avem cinci anexe. Doreşte cineva să intervină? Nu. Rămâne la votul final; ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnule Movilă, vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Următorul vorbitor, domnul Simionca, primul vorbitor de la Grupul PMP. Se va pregăti domnul Movilă. Domnule Simionca, vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Rog colegii să se înscrie. Domnul Popescu Nicolae-Daniel, de la Grupul USR. Vă rog, domnule Popescu.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, 8. PL-x 474; Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Vă rog, ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. S-a contabilizat. Şi ultimul, domnul Prişcă, vă rog. Domnul Prişcă? A renunţat. Bun. S-a finalizat sesiunea de vot. Amendamentul a fost respins. Deci raportul celor două comisii va ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da, da. Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. S-a contabilizat. Domnul Cojocaru, vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. S-a contabilizat. Domnule Cupşa, vreţi să interveniţi? Vă rog. Domnul Cupşa? Dacă nu, domnul Prisnel, vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, S-a consemnat. Domnul Prişcă. Se pregăteşte domnul Chiriac. Domnul Prişcă. Bun. Mergem mai departe. Domnul Chiriac. Şi apoi domnul...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Am înţeles. Întreb, dacă ceilalţi lideri de grup doresc să intervină? Nu. Bun. Deschidem sesiunea de vot. Două minute. Start. Start vot. (Vot electronic la distanţă.) Bun. Am finalizat. Au votat ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Împotrivă. Mulţumesc. Grupul PNL, vă rog. Este amendamentul dumneavoastră.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am încheiat. Înţeleg de la Comitetul liderilor că se doreşte supunerea la vot a amendamentului. Domnul Simonis, vă rog, pe procedură. Deci amendament respins al celor două comisii.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Avem un amendament respins. Întreb, dacă se susţine? Nu. Dacă nu se susţine, raportul va merge la votul final. (Domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Am depăşit acel moment. Suntem... Faceţi legătura cu doamna Prună, cel de-al doilea vorbitor de la Grupul USR. Mai aveţi două minute, doamnă deputat.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simionca. Se pregăteşte doamna Prună, cel de-al doilea vorbitor de la Grupul USR. Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Budăi, din partea Grupului PSD. Se pregăteşte domnul Simionca, din partea Grupului PMP. (Vociferări.) Nu discutăm de amendamente, suntem la dezbateri generale.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog să vă încadraţi în timp.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzionaţi, domnule coleg.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, conectaţi-vă cu domnul Cupşa, din partea Grupului PNL. Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am finalizat prezentarea raportului. Începem dezbaterea generală. Grupul PSD. Domnul Budăi? A, bun. Domnul Năsui. Se pregăteşte domnul Cupşa, care va interveni online.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, 7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990; PL-x 440/2017/2020; caracter ordinar. Raportul comisiei, vă rog. Domnul ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Sigur. Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Regula generală - că mandatele aleşilor, fie că discutăm de aleşii parlamentari, fie că discutăm de aleşii locali, sunt de 4 ani. Dar prin lege ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Florin Iordache, Olt. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte, inclusiv amendamentele de la poziţiile 2 şi 6. Mulţumesc.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da pentru amendamente şi da pentru proiectul de hotărâre.

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 371/2020 Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice

  19 martie 2020
  propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  18 martie 2020
  propunere legislativă, BP164/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  12 martie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 303/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. Cu 154 de voturi pentru - în unanimitate - a fost retrimis comisiei. Mulţumesc. Încheiem aici partea cu dezbaterile. La ora 12,00 vot final.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Domnule Şerban, vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. (Domnul deputat Ciprian-Constantin Şerban solicită să ia cuvântul.) Domnule Şerban, termin proiectul şi apoi vă dau cuvântul. Să terminăm acest proiect. Dacă mai sunt la acest ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna Oana-Mioara Bîzgan-Gayral. Vă rog, doamnă deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Întreb dacă din partea grupurilor parlamentare... Doamna Gavrilă. Vă rog. Grupul PSD.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi ultimul proiect. Este vorba de... 17. Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi; PHCD 65/2019. Din partea ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Întreb dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Avem 6 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Dacă la articolul unic sunt ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Csép Éva-Andrea, de la Grupul UDMR. Vă rog, doamnă deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD, doamna Gavrilă, vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Doamna deputat Calista, vă rog, Grupul PNL.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. La votul final. Mulţumesc. Doamna Calista, numai puţin, prezentăm raportul şi apoi, la dezbateri generale. O rog pe colega mea, doamna Violeta Răduţ, să prezinte raportul celor două comisii. Şi ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Următorul. 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Pl-x 119/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Rămâne la votul final, neavând amendamente.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă, vă rog, al doilea vorbitor de la Grupul PSD.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simionca, Grupul PMP.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Bacalbaşa, vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Da, domnul Bulai, drept la replică. Şi apoi domnul Bacalbaşa. Vă rog. Domnule Bulai, aveţi o problemă de procedură sau...? (Vociferări.) Dar nu v-a pronunţat numele. ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei Daniel, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat, tot la dezbateri generale.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Bulai, la dezbateri generale. Vă rog, domnule coleg.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mergem mai departe. 15. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc; PL-x 68/2020; fără amendamente. Iniţiatorul - domnul Roman? Nu doriţi. Doamna Fădor sau cine prezintă? Vă ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doresc colegii să intervină? Nu. Bun. Avem amendamente admise şi respinse. Ne uităm pe cele două anexe. La Anexa nr. 1 avem amendamentele admise. Dacă la ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"; PL-x 97/2019. Dacă din partea ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Avem 3 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, 14 6 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; PL-x 52/2020. Dacă iniţiatorul doreşte, domnule Roman? ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Neavând amendamente, rămâne la votul final.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, 14 5 . Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; PL-x 553/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea Comisiei pentru ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 67 de amendamente admise şi 74 de amendamente respinse. Întreb dacă amendamentele respinse se ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamnă preşedinte a Comisiei pentru administraţie, vă rog, prezentaţi raportul comun al celor trei comisii. Vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Până vin alte rapoarte, continuăm. 14 4 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Bun! Mai departe. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 5 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. La articolul nou introdus, după art. ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Domnule coleg, am aprobat această chestiune. Nu e nevoie să... Rog stafful tehnic să afişeze.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul deputat Botez, Grupul USR, la dezbateri generale. Vă rog, domnule deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Avem raport întocmit de Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi. Cine prezintă raportul? Vă rog. Raport comun al celor patru comisii. Vă rog, ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm până vor veni alte rapoarte. 14 3 . Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PL-x 355/2019; avem ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final; are caracter organic, neavând amendamente.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule Victor Paul Dobre, vreţi să interveniţi, da? Vă rog. La dezbateri generale.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Doamnă Violeta Răduţ, vă rog, prezentaţi raportul.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm. 14 2 . Proiectul de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Avem 34 de amendamente admise şi 15 amendamente respinse. Întreb colegii dacă se susţin amendamentele respinse? Nu. Începem cu titlul ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt alte intervenţii. Începem. 14 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Deci, PL-x 337/2019, de pe poziţia 77, să fie retrimis Comisiei pentru muncă, termen - o săptămână. Să înceapă votul. 133 de voturi pentru şi o abţinere. PL-x 337/2019 a fost retrimis comisiei, ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mai sunt alte intervenţii? Da, vă rog, domnule Simonis.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului propunerea de retrimitere la comisie. Să înceapă votul. Termen? O săptămână. 120 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de lege a fost retrimis comisiei, termen - o ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Ion Stelian, Grupul USR. Vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de lege a fost mutat pe poziţia 14 5 .

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Eu vă mulţumesc! 125 de voturi pentru, unanimitate. Ordinea de zi a fost completată. Domnul Bontea, vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. S-a înţeles, domnule Dobre!

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Consens din partea liderilor de grup. Pe poziţia 14 6 , da?

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Întreb liderii de grup, există consens?

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Da...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 126 de voturi pentru, unanimitate. A fost mutat şi acest proiect de lege.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 122 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de Lege a fost mutat pe poziţia 14 3 . Vă rog, domnule Dobre.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să înceapă votul. 121 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de lege a fost mutat pe poziţia 14 2 .

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mai departe. Domnul Victor Paul Dobre, Grupul PNL. Vă rog, domnule Dobre.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mai aveţi şi alte intervenţii? Nu. Supun votului această modificare. Să înceapă votul. 92 de voturi pentru, 10 abţineri. Aprobat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem continua şedinţa! Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi 151. Până la ora 11,30 avem dezbateri la ordinea de zi; ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre. Ne revedem la ora 10,00, cu dezbaterile în plen. Toţi ceilalţi colegi pot să depună în ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul preşedinte Angel Tîlvăr. Vă rog, domnule deputat. Aveţi trei minute, vă rog vă să încadraţi în timp. Domnul deputat Costel Lupaşcu, de la ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul Ionuţ Simionca, Grupul PMP.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Nicolae Georgescu, de la PSD. Vă rog, aveţi trei minute.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă colegă. O invit pe doamna deputat Cristina Iurişniţi. Se pregăteşte domnul deputat Nicolae Georgescu, de la Piteşti.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Camelia Gavrilă. Se pregăteşte doamna deputat Cristina Iurişniţi, de la USR. Vă rog, doamnă deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ilie Toma. Se pregăteşte doamna preşedinte Camelia Gavrilă. Aveţi trei minute, domnule coleg.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog!

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit pe domnul deputat Matei Dobrovie. Aveţi trei minute. Se pregăteşte domnul deputat Ilie Toma.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. O invit pe doamna deputat Oana Bîzgan. Se pregăteşte domnul deputat Matei Dobrovie, PNL. Domnul deputat Mihai Niţă a depus în scris. Vă rog, doamnă deputat.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit în continuare pe domnul deputat Nicolae Popescu. Se pregăteşte doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. O invit pe doamna deputat Victoria Longher. Se pregăteşte domnul deputat Nicolae Popescu, de la USR.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, O invit pe doamna deputat Laura Moagher. Se pregăteşte doamna deputat Victoria Longher.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Kulcsár. Se pregăteşte colega mea, doamna deputat Laura-Mihaela Moagher, de la Ploieşti.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Nicolae Petreţchi. Se pregăteşte, de la Grupul UDMR, domnul deputat Kulcsár György. Vă rog.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. O invit pe colega mea, doamna deputat Alina Teiş. Se pregăteşte domnul Nicolae-Miroslav Petreţchi.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Biro Zsolt. Se pregăteşte doamna deputat Alina Teiş, PSD.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul Constantin Codreanu. Se pregăteşte domnul Biro Zsolt-Istvan.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. O invit pe doamna deputat Mihaela Huncă, de la PRO Europa. Domnul deputat Căciulă Aurel, de la Grupul PSD, a depus în scris. Se pregăteşte domnul deputat Constantin Codreanu.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Dan-Răzvan Rădulescu, Grupul USR. Se pregăteşte doamna deputat Mihaela Huncă.

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre, consacrată declaraţiilor politice şi intervenţiilor. De la Grupul PSD au depus în scris: Tamara Ciofu, Răzvan Rotaru, ...

  10 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 359/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.86 1 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  10 martie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2020 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Oral. Da. Mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Ne vedem mâine dimineaţă la şedinţa consacrată declaraţiilor politice. Seară bună! Ședinţa s-a încheiat la ora 17,31.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Domnul Ilie Barna - trei interpelări depuse. Și ultimul vorbitor, domnul Andrei Daniel Gheorghe - 9 interpelări. Pe scurt una dintre ele. Vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu - o interpelare depusă în scris. Domnul Ioan Sorin Roman - două interpelări depuse. Domnul Vlad Duruş. Vă rog. O interpelare. Pe scurt.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Mergem mai departe. Domnul Răzvan Rotaru - două interpelări. Domnul Ilie Toma - două interpelări. Una dintre ele, vă rog, pe scurt.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna deputat Tamara Ciofu. Vă rog. Aveţi două interpelări. Vă rog, prezentaţi una.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu - o interpelare depusă. Domnule Lovin, vă rog. Aveţi şapte interpelări. Vă rog, prezentaţi una dintre ele, domnule deputat.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Mergem mai departe. Domnul Claudiu Năsui - cinci interpelări. Doamna Ioana Bran - două interpelări. Nu? Domnul Marius Bota - trei interpelări. Domnul Constantin Codreanu - trei ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Continuăm, stimaţi colegi, partea a doua, dedicată interpelărilor. Domnul Halici - o interpelare. Vreţi să o prezentaţi? Nu. Depusă în scris. Domnul Bogdan Cojocaru - două interpelări. Prezentaţi? ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt dezbateri generale, intervenţii? Nu sunt. Avem 98 de amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 40, intervenţii? Nu. De la 41 la 98? ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 10 1 . Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România; PL-x 87/2020. Tot Comisia pentru muncă şi Comisia juridică. Vă rog, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Staţi să-l prezentaţi şi pe celălalt. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Și ultimul proiect de astăzi. Este vorba de...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 9 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995; PL-x 86/2020. Domnul Varga, de la Brăila. Vă rog, prezentaţi raportul.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Votul va fi mâine, doamnă deputat. Mulţumesc. Avem cinci amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu. Avem 31 de amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 21, intervenţii? Nu. De ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna deputat Bîzgan. Vă rog, la dezbateri generale.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă", precum şi pentru ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă sunt dezbateri generale, intervenţii? Nu sunt. Avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. La titlul legii. Intervenţii? Nu. Art. I. Intervenţii? Nu. Art. 2? Art. ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, O săptămână, da. Va trece tacit dacă... Bun. Sunt obligat să supun votului propunerea dumneavoastră. Să înceapă votul. 72 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă, 4 abţineri. S-a retrimis la comisii.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Leoreanu, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară; Pl-x ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu sunt. Avem 13 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 la 13, amendamente admise? Rămâne la votul final; caracter ordinar.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Seidler, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnul Vexler, vă rog, la dezbateri generale.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, La poziţia 5 avem Proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr. III la Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În aceste condiţii, supun votului dumneavoastră prelungirea programului de lucru până finalizăm şi cele două proiecte, de pe poziţiile 9 şi 10. Să înceapă votul. 142 de voturi pentru, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Avem 3 amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu. Avem 8 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 la 8. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 4. PL-x 341/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Domnule Andronache, vreţi să interveniţi? Nu. Bun. Finalizăm şi vă dau cuvântul pe procedură, da. Continuăm. Dacă de la articolul unic, de la 2 marginal până la 10? Intervenţii? Nu. De la 11 la ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Nu sunt intervenţii. Avem 18 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 10. Intervenţii? Da, domnul Movilă, vă rog. Da, vă rog, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 5 1 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Mâine vom vota, cu siguranţă. Avem 5 amendamente. La titlul legii. Intervenţii? Nu? La art. 1? La art. 2? Art. 3? Art. II? Mâine, vot final; caracter ordinar.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog. Domnul Andrei Daniel Gheorghe. Și, ca atare, vă îndemn pe toţi să votaţi pentru Schitul "Prodromu" şi să nu uitaţi ceea ce înseamnă ortodoxia pentru cultura, civilizaţia şi ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Începem dezbaterile generale. Grupul PNL, domnul deputat Gheorghe, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 4 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia; PL-x ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt intervenţii? Nu. Am luat act de raportul dumneavoastră. Continuăm.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 3 1 . Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul I al anului 2019. Vă rog, domnule preşedinte.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Colegul dumneavoastră, domnul Vexler, e iniţiator. Mulţumesc. Nefiind amendamente, rămâne la votul final. Acum am ajuns, domnule Dobre.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Domnule Ibram, vreţi să interveniţi, vă rog. Vă rog frumos, domnule preşedinte.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; PL-x 618/2019/2020. (Vociferări.) A... Păi, nu, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Trecem la dezbatere. Dacă la titlu aveţi intervenţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul. Observaţii? Nu. Adoptat. La articolul ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Domnul Dobrovie, vă rog, intervenţie.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Continuăm.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 161 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 12 abţineri. A fost adoptată propunerea. Două săptămâni, da. Și ultima intervenţie, domnul deputat Gheorghe. A, din greşeală. Bun. Am ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Să înceapă votul. 169 de voturi pentru, două voturi împotrivă, trei abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată. Mai departe. Domnul Roman, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Termen, două săptămâni, da?

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, De la Buzău. Dar sunt vecini. Buzău cu Galaţi. Tot acolo. Da. Bun. Mai departe. Domnul Petric, PRO Europa.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. 100 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 40 de abţineri. A fost adoptată. Mai departe. (Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi solicită să ia cuvântul.) Doamnă Iurişniţi, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da, bineînţeles. Vă rog, domnul Bontea.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da, bineînţeles.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Pe procedură, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, repetaţi.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Staţi puţin.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Să înceapă votul. (Vociferări.)

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Să înceapă votul. 133 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 31 de abţineri. A fost adoptată. Mai departe. Doamna Bîzgan, vă rog.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog, prezentaţi.

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Și eu vă mulţumesc. Să înceapă votul. Aveţi mai multe? Să înceapă votul. (Vociferări.) Prezentaţi obiectul, domnule Petric. Numai puţin... Domnule Petric... Domnule Petric... Domnule Petric, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Da. Poziţia 52 - Raportul Comisiei. Să înceapă votul. (Vociferări.) Da, da, pe poziţia 3, am înţeles. 157 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată această modificare. Mai ...