21 decembrie 2016 – Prezentarea şi adoptarea raportului Comisiei de validare.

Miron Ignat Mulţumesc. Acum, după ce s-au prezentat partidele, şi-au anunţat componenţa, numărul, trebuie să trecem la validarea mandatelor de deputaţi. Stimaţi colegi, Pentru aceasta îl invit pe domnul preşedinte al Comisiei de validare să prezinte raportul comisiei.

Florin Iordache Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia de validare, ieri, în plenul său, în urma votului pe care dumneavoastră l-aţi dat, a validat conducerea Comisiei de validare, astfel încât preşedinte e Florin Iordache, vicepreşedinte - Gabriel Andronache, secretar - Stelian-Cristian Ion. Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, noi am alcătuit nouă grupe de lucru care au verificat dosarele pentru cei 326 de deputaţi care îndeplinesc condiţiile legale. Precizez că pentru membrii Biroului permanent, conducerea Comisiei a verificat condiţiile de eligibilitate şi vă prezentăm, stimaţi colegi, un raport de adoptare. Raportul de adoptare conţine două anexe - Anexa nr. 1, care cuprinde deputaţii în ordine alfabetică, pornind cu Circumscripţia electorală nr. 1 Alba şi se finalizează cu Diaspora, cât şi pe cei 17 reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. În total sunt 326 de colegi deputaţi cărora noi le propunem validarea şi urmează apoi să depună jurământul. Şi pentru trei colegi care nu au îndeplinit condiţiile - acte incomplete, comisia de validare, în continuare, va propune, dacă sunt condiţiile legale, va propune validarea. Vreau să vă informez că raportul Comisiei de validare a fost adoptat cu majoritate de voturi, au fost 9 voturi împotriva acestui raport de validare. Vă mulţumesc mult. Domnule preşedinte, trebuie să supuneţi votului raportul, în ansamblul său, aşa cum l-am prezentat eu. Vă mulţumesc mult.

Miron Ignat Vă mulţumesc, domnule preşedinte al Comisiei de validare. Stimaţi colegi, V-a fost prezentat raportul. Asupra acestui raport, colegii deputaţi pot să facă comentarii. Dacă sunt comentarii? Poftiţi. V-aş propune să nu dureze mai mult de 3 minute comentariul dumneavoastră.

Nicuşor Daniel Dan Grupul USR va vota împotriva acestui raport. Primul motiv este validarea domnului Liviu Dragnea. Art. 7 alin. (3) spune că... Comisia de validare nu validează persoane care au o hotărâre judecătorească de condamnare, rămasă definitivă, pentru infracţiuni legate de desfăşurarea procesului electoral. De asemenea, există trei persoane - domnul Roman, doamna Cătăniciu, doamna Furtună - pentru care există nişte chestiuni legate de incompatibilitate pe care..., din păcate, colegii noştri, aşa cum a funcţionat Comisia de validare, nu au putut să vadă toate actele, şi pentru motivul acesta o să votăm împotrivă.

Miron Ignat Vă mulţumesc. Dacă mai sunt şi alte obiecţii sau comentarii? Poftiţi, domnule Nicolăescu.

Gheorghe-Eugen Nicolăescu Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Voi începe prin a spune că Grupul parlamentar al PNL va vota raportul comisiei de validare, dar simţim nevoia să facem o precizare. Colegii noştri din această comisie, în cadrul lucrărilor comisiei, s-au opus la unele mandate, ca să fie validate, dar având în vedere că se propune plenului raportul în bloc, am luat decizia să votăm acest raport şi simţeam nevoia să explicăm votul nostru. Vă mulţumesc.

Miron Ignat Mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă mai sunt obiecţii, comentarii asupra raportului Comisiei de validare? Nefiind, supun la vot, stimate doamne deputate şi stimaţi deputaţi, raportul Comisiei de validare. Cine este pentru? Rog secretarii să numere voturile. Mulţumesc. Cine este împotrivă? Mulţumesc. Cine se abţine? Nimeni. Mulţumesc. Stimaţi colegi, Din 273 de colegi prezenţi în sală, 243 au votat pentru, 30 împotrivă. Ca atare, raportul Comisiei de validare a fost aprobat, cu majoritate de voturi. După aceea, urmează şi anexele... Comisiei de validare. Ceilalţi colegi deputaţi care n-au fost încă validaţi din diferite motive, în zilele următoare, Comisia de validare îşi va continua activitatea, pentru a analiza şi dosarele celorlalţi colegi deputaţi. (Domnul deputat Tinel Gheorghe solicită cuvântul pe procedură.)

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Suntem în ziua validării mandatelor. Am supus votului raportul Comisiei de validare, dar raportul Comisiei propune şi amânarea, pentru doi colegi de-ai noştri, a validării. Trei. Era bine ca de la acest microfon să se spună numele celor pentru care plenul Parlamentului amână validarea, pentru cei trei colegi de-ai noştri, ca să rămână în stenogramă. Altfel, pe cuvânt, înţelegem că e ceva de ascuns şi nu văd ce-ar putea fi de ascuns, astăzi, în momentul validării mandatelor.

Miron Ignat Vă mulţumesc. Dăm cuvântul preşedintelui Comisiei de validare.

Florin Iordache I-am rugat pe colegi să studieze raportul. În raport, în Anexa nr. 1 sunt cuprinşi cei 326 cărora noi le propunem validarea. În Anexa nr. 2 sunt propuşi cei doi colegi de la Prahova care au actele incomplete şi reprezentantul minorităţii cehe şi slovace. (Vociferări.)

Miron Ignat Numele...

Florin Iordache Deci, în Anexa nr. 2 sunt colegii noştri de la Prahova - domnişoara Cosma Andreea şi domnul Ursu Răzvan Ion. Iar pentru reprezentantul minorităţii slovace este domnul Furic Iarco. Deci, cei trei colegi ai noştri au actele incomplete. În momentul în care vor avea actele complete, Comisia de validare, aşa cum am spus, va lucra pe întreaga perioadă a acestui mandat, şi vom discuta.

Miron Ignat Da.

Florin Iordache Vă mulţumesc mult.

Miron Ignat Vă mulţumesc, domnule preşedinte al Comisiei de validare. Sper că nu mai sunt alte obiecţii sau comentarii. Am supus la vot raportul Comisiei de validare. A fost aprobat.