Parlament Transparent oferă o imagine fidelă a nivelului de preocupare a fiecărui grup parlamentar față de cele 15 domenii analizate prin agregarea permanentă a informațiilor privind specializarea în politici publice a fiecărui deputat membru al grupului parlamentar.

Aplicația indică nivelul mediu de loialitate la vot al tuturor membrilor, dar și al diverselor categorii de membrii (miniștrii, membrii ai biroului permanent, deputați aflați la primul mandat sau cu mai mult de un mandat) față de grupul parlamentar. De asemenea, calculăm și prezentăm în timp real nivelul mediu de loialitate la vot față de guvern al tuturor membrilor grupului. Pagina fiecărui grup parlamentar conține informații și despre numărul total de întrebări și interpelări parlamentare, respectiv asupra procentului acestora care se referă la probleme locale din județele deputaților grupului.