Întrebări și interpelări

Politicile din domeniul educației naționale 19 decembrie 2018
Aplicarea dificilă a noilor modificări legislative din domeniul viloenței ... 19 decembrie 2018
Măsuri de conștientizare în rândul populației 19 decembrie 2018
Veteranii de război și-au pierdut speranța în respectarea Legii nr.44/1994 ... 19 decembrie 2018
Dublarea prețului la lotul de autostradă Câmpia Turzii - Târgu Mureș 19 decembrie 2018
Simplificarea acordării alocațiilor pentru susținerea familiei 19 decembrie 2018
Implementarea aspectelor din PNDL ce țin de modernizarea și contruirea ... 19 decembrie 2018
Fondurile insuficiente pentru decontarea analizelor medicale 19 decembrie 2018
Hotorârea Guvernului nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de ... 19 decembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 19 decembrie 2018
Repartizarea noilor ambulanțe pentru zona Turda-Câmpia Turzii 19 decembrie 2018
Priorități ale mandatului de ministru 19 decembrie 2018
Stadiul implementării Programului național de cadastru și carte funciară 19 decembrie 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea ... 19 decembrie 2018
Numrăul persoanelor angajate prin acordarea de subvenții angajatorilor 19 decembrie 2018
Finanțarea obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri comunale în lungime ... 19 decembrie 2018
Ajutorul public judiciar 19 decembrie 2018
Stadiul de construcție a celor 4 stadioane 19 decembrie 2018
Facilitarea achiziției online a biletelor de tren de către studenți 19 decembrie 2018
Programul Național Limes 19 decembrie 2018
Axa Prioritară 1 - Inițiativa locurilor de muncă pentru tineri 19 decembrie 2018
Stastistica sancțiunilor contravenționale aplicate cu ajutorul aparatului radar ... 19 decembrie 2018
Stadiul lucrărilor realizate la Varianta de ocolire a Municipiului Târgu Mureș 19 decembrie 2018
Construcția de spitale 19 decembrie 2018
Poziția ministrului Afacerilor Interne în cazul tinerei hărțuite 19 decembrie 2018
Programul rabla pentru electorcasnice 19 decembrie 2018
Fondul de dezvoltare a sistemului balnear din România 19 decembrie 2018
Măsurile aduse Codului Fiscal 19 decembrie 2018
Măsurile privind reducerea abandonului școlar în jud. DOlj 19 decembrie 2018
Pregătirea remedială 19 decembrie 2018
Trenuri blocate, călători abandonați 19 decembrie 2018
Clarificări cu privire la autostrada Moldovei 19 decembrie 2018
Realizarea obiectivelor din Programul de guvernare - creșe și grădinițe 19 decembrie 2018
Programul ”Garanția pentru Tineret” 19 decembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 19 decembrie 2018
Producătorii de medicamente nemulțumiți de întârzierea intorducerii calculului ... 19 decembrie 2018
Eliminarea apelor menajere în Lacul Șaulei, orașul Voluntari, jud. Ilfov 19 decembrie 2018
Achiziționarea de ambulanțe pentru jud. Botașani 19 decembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 19 decembrie 2018
Situația activității Direcției ”Ingineriei și analiza documentații” din cadrul ... 19 decembrie 2018
Oportunitatea transmiterii unei comunicări oficiale pentru punerea în aplicare ... 19 decembrie 2018
Strategia MTS în anul 2019 19 decembrie 2018
Veniturile obținute din accizarea țigaretelor electronice, a țigaretelor și a ... 19 decembrie 2018
Micșorarea suprafeței Lacul Șaulei, orașul Voluntari, jud. Ilfov 19 decembrie 2018
Stadiul plăților drepturilor salariale inclusiv al orelor suplimentare prestate ... 19 decembrie 2018
Efectele modificării legii energiei electrice și a gazelor naturale 19 decembrie 2018
Strategia Națională a Locuirii 19 decembrie 2018
Rezultatele raportului despre ”Starea Socială din România” 19 decembrie 2018
Plata cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic și auxiliar 19 decembrie 2018
Stadiul contractului Servicii de Elaborare pentru varianta obiectivului ... 19 decembrie 2018
Tăierile ilegale de lemene din Cluj 19 decembrie 2018
Numărul cadrelor didactice din învățământ 19 decembrie 2018
Politicile de dezvoltare regională 19 decembrie 2018
Stadiul soluționării sesizării cetățenului Gheorghiță Livezeanu din comună ... 19 decembrie 2018
Clarificări privind branșamentele ilegale la rețeaua de curent electric 19 decembrie 2018
Date referitoare la persoanele care dețin mai mult de o proprietate 19 decembrie 2018
Situația tronsonului DN 28 cuprins între Antibiotice SA și Popas Pacurari, ... 18 decembrie 2018
Problemele de pe Valea Oltului 18 decembrie 2018
Construirea de locuinţe în incinta unităţilor sanitare care să fie utilizate de ... 18 decembrie 2018
Violenţa domestică în rândul tinerilor 18 decembrie 2018
Situaţia juridică a imobilului în care funcţionează Liceul pedagogic "Taras ... 18 decembrie 2018
Creşterea bugetului alocat pentru serviciile de îngrijire medicale la domiciliu 18 decembrie 2018
Sediul Comisiei Dunării 18 decembrie 2018
Stiua îngrijorătoare a românilor după modificarea Codului Rutier italian 18 decembrie 2018
Ce aveți de gând cu centrele regionale SMURD 18 decembrie 2018
România se situează pe ultimul loc la capitolul formare profesională 18 decembrie 2018
Înzestrarea Armatei Române în anul 2019 și contractele de offset pentru ... 18 decembrie 2018
Propuneri pentru optimizarea ghidului de solicitant POR 2.2 - 2018/2019 18 decembrie 2018
Problemele din zona Sviniţa 18 decembrie 2018
Dezvoltarea sistemului de irigaţii 18 decembrie 2018
Mdificarea art.3, alin.3 din HG nr.564/2017 pentru asigurarea alocaţiei de ... 18 decembrie 2018
Clarificări cu privire la poziţia şi accesul la date cu caracter secret 18 decembrie 2018
Funcţionarea PNDL 2 18 decembrie 2018
Solicitare modificare HG 558/2017 18 decembrie 2018
Solicitarea de informații privind salarizarea și bonificațiile primite de ... 18 decembrie 2018
Ratificarea Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor între state din ... 18 decembrie 2018
Spitalul Regional de Urgență Iași 18 decembrie 2018
Programul de formare pentru profesori ”Curriculum relevan, educație deschisă ... 18 decembrie 2018
Decontarea din fondurile POIM - Programul Opraţional Infrastructură Mare a unor ... 18 decembrie 2018
Informații despre activitatea crescătorilor de ovine 18 decembrie 2018
Este nevoie de solidaritate instituțională pentru reformarea eficientă, ... 18 decembrie 2018
Rezultatele controalelor în spitalele publice și private din România 18 decembrie 2018
Situația a doi pădurari aflați în pericol de concediere, după reclamarea unor ... 18 decembrie 2018
Ce răspunderi îşi asumă Ministerul Justiţiei pentru asigurarea exerciţiului ... 18 decembrie 2018
Salarizarea în sistemul sanitar a unor categorii de personal 18 decembrie 2018
Modificările legislative cu privire la clinicile și cabinetele veterinare 18 decembrie 2018
Legalitatea Alinaţei Vestului 18 decembrie 2018
Pericolele plantei „ troscotul japoez” 18 decembrie 2018
Orele suplimentare în școli 18 decembrie 2018
Regularizarea cursurilor de apă din jud. Argeș 18 decembrie 2018
Situaţia şcolilor cu toalete în curte 18 decembrie 2018
Rezultate examen de capacitate 18 decembrie 2018
Dosarul privind solicitarea finanțării din bani europeni a Centurii Capitalei 18 decembrie 2018
Canalul Dunăre - Bucureşti 18 decembrie 2018
Construcția a trei pasarele pietonale la Valea Lupului, jud. Iași 18 decembrie 2018
Starea sistemului energetic naţional 18 decembrie 2018
Măsuri privind participarea adulţilor la programele de formare profesională 18 decembrie 2018
Calcul pensiilor în lipsa unor documente la Arhivă 18 decembrie 2018
Reforma ANAF 18 decembrie 2018
Rectificările bugetare ale UAT Alba Iulia 18 decembrie 2018
Includerea livărilor la domiciliu de produse alimentare preparate de către ... 18 decembrie 2018
Acţiune a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman îndreptată împotriva ... 18 decembrie 2018
Situaţia Roboscanerelor instalate în vămile din România 18 decembrie 2018
Stadiul implementării proiectului ”Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de ... 18 decembrie 2018
Care sunt măsurile adoptate până în prezent şi ce soluţii aveţi în 2019 pentru ... 18 decembrie 2018
Promovarea personalului de specialitate specific Ministerului Afacerilor Externe 18 decembrie 2018
Dosarele firmei CALOR şi atribuirea terenurilor în mod ilegal firmei TITAN-MAR 18 decembrie 2018
Reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru ... 18 decembrie 2018
Startegia de comunicare publică şi promovare a PNDL 18 decembrie 2018
Absolvenţii facultăţilor de medicină, şomeri de lux 18 decembrie 2018
Garanția pentru produsele de folosință îndelungată 18 decembrie 2018
Înscrierea în intervalul centralizat al bunurilor statului al infrastructurilor ... 18 decembrie 2018
Control integrat în vidocamerele CNAIR - vignetă, ITP, RCA 18 decembrie 2018
Situația clădirilor de patrimoniu 18 decembrie 2018
Măsurile avute în vedere pentru creşterea gradului de formare profesională a ... 17 decembrie 2018
Viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027 17 decembrie 2018
Prelungire termen de plată contribuţii sociale retroactive 17 decembrie 2018
Programul de tromboliză intravenoasă 17 decembrie 2018
Disfuncţionalităţi în decontarea abonamentelor pentru transportul şcolar 17 decembrie 2018
Halda de fotogips de la Bacău 17 decembrie 2018
Programul pentru şcoli al României, în întârziere 17 decembrie 2018
Neefectuarea virmanetelor din bugetul de stat a sumelor defalcate, având ca ... 17 decembrie 2018
Situaţia spitalelor din punct de vedere al gradului de risc seismic 17 decembrie 2018
Rata de recidivă în rândul deţinuţilor eliberaţi în baza recursului ... 17 decembrie 2018
Numărul autorizaţiilor electronice de călătorie 17 decembrie 2018
Pregătiri pentru Jocurile Olimpice 2020 17 decembrie 2018
Motivele blocării de către Ministerul Afacerilor Interne a propunerii ... 17 decembrie 2018
Precizări privind prime şi bonificaţii primite de conducerea şi salariaţii CNAIR 17 decembrie 2018
Ore suplimentare pentru elevi 17 decembrie 2018
Precizări referitoare la reluarea plăţilor pentru facturile depuse de către ... 17 decembrie 2018
Tunel pe lotul 2 din autostrada Lugoj-Deva 17 decembrie 2018
Eliminarea plăţii defalcate a TVA - declanşarea procedurilor de infringement 17 decembrie 2018
Programul "1000 de ani în Transilvania, 100 de ani în România" 17 decembrie 2018
Proiect de formare profesională 17 decembrie 2018
Descentralizare în sport 17 decembrie 2018
Procedura de achiziţie a manualelor şcolare 17 decembrie 2018
Multe cazuri de hepatită A în jud. Timiş 17 decembrie 2018
15.65% dintre spitalele evaluate de ANMCS pe baza standardelor internaţionale ... 17 decembrie 2018
Introducerea orelor suplimentare pentru elevi 17 decembrie 2018
Blocaj economic în sectorul forestier 17 decembrie 2018
Confiscarea în masă a maşinilor românilor din Italia 17 decembrie 2018
Privatizarea Oltchim 17 decembrie 2018
Sumele încasate de Primăria Siret din impozitul pe venit 12 decembrie 2018
Susţinerea tinerilor antreprenori autohtoni 12 decembrie 2018
Deficitul de medici nefrologi 12 decembrie 2018
Albina, exclusă din legea zootehniei 12 decembrie 2018
Indemnizaţii pentru invalizi, veterani şi văduve de război 12 decembrie 2018
Rata de implicare a persoanelor adulte în programele educaţionale şi formare ... 12 decembrie 2018
Perdele forestiere din jud. Cluj 12 decembrie 2018
Solicitările de finanţare a investiţiilor PNDL, etapa a II-a, din jud. Cluj 12 decembrie 2018
Confirmarea îndeplinirii clauzelor din contractul de privatizare al ... 12 decembrie 2018
Cereri de autorizare a hotelurilor şi pensiunilor 12 decembrie 2018
Efectele creşterii salariului minim 12 decembrie 2018
Folosirea Fondului de Rezervă pentru plata pensiilor 12 decembrie 2018
Contribuţia României la consolidarea mass-media independentă în Republica ... 12 decembrie 2018
Abandonul şcolar în jud. Cluj 12 decembrie 2018
Jandarmeria amendează la ordinul partidului 12 decembrie 2018
Implementarea Programului de Interes Naţional "servicii specializate pentru ... 12 decembrie 2018
Rezultatele rapoartelor întocmite de Inspecţia Sanitară de stat în anul 2018, ... 12 decembrie 2018
Campania de informare privind combaterea ambroziei 12 decembrie 2018
Un nou termen pentru deschiderea circulaţiei pe loturile 3 şi 4 din autostrada ... 12 decembrie 2018
Cetăţenii români în Italia cu autoturisme înmatriculate în ţară 12 decembrie 2018
Scrisoarea Centrului terapeutic Marea Neagră 12 decembrie 2018
Acţiunile concrete ale Ministerului Afacerilor Externe şi ale Guvernului pentru ... 12 decembrie 2018
Procedurile privind adoptarea noii legi a transplantului 12 decembrie 2018
Grupul de lucru mixt cu CNMR 12 decembrie 2018
Revenire la întrebarea nr.3265A din 7.03.2018 12 decembrie 2018
Investiţiile prin PNDL în şcolile şi grădiniţele din jud. Dolj 12 decembrie 2018
Stadiul celor cinci programe naţionale de screening, cu finanţare europeană ... 12 decembrie 2018
Revenire la întrebarea "Achiziţia de noi ambulanţe" 12 decembrie 2018
Efectele şi imapctul deplasărilor în teritoriu şi în afara şării ale ... 12 decembrie 2018
Gărzile medicilor 12 decembrie 2018
Rata şomaj a ajuns, în România, la 4% în octombrie 12 decembrie 2018
Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene din Cluj 12 decembrie 2018
Păgubiţii FNI, batjocura unui stat care s-a folosit de banii lor 12 decembrie 2018
Oportunitatea de implementare în jud. Botoşani a programului pilot Masa caldă ... 12 decembrie 2018
De ce nu-i sprijiniţi pe cei care salvează vieţi, doamnă ministru 12 decembrie 2018
Conform EUROSTAT, România este pe ultimul loc în UE la cheltuielile pentru ... 12 decembrie 2018
Proiect de sprijinire a şcolilor sau a grădiniţelor neautorizate din România 12 decembrie 2018
Revenre la Întrebarea nr. 5311/19.09.2018 12 decembrie 2018
Referitor la proiectele şi rogramele pentru anul 2019 12 decembrie 2018
Proteste ale transportatorilor privind restituirea supraacizei la motorina 12 decembrie 2018
Stadiul sitalelor regionale de stat 12 decembrie 2018
Introducerea unui program naţional de consiliere profesională în şcoli 11 decembrie 2018
Cooperarea biliaterală cu Republica Moldova 11 decembrie 2018
Problema legitimaţiilor de student 11 decembrie 2018
Numărul de maşini înmatriculate în România 11 decembrie 2018
Precizări privind situaţia autoturismelor românilor rezidenţi în Italia 11 decembrie 2018
Abandonul şcolar 11 decembrie 2018
Crearea unui sistem naţional de tratament al dependenţei de alcool 11 decembrie 2018
Corupţia de la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova 11 decembrie 2018
Calitatea serviciilor CFR Călători 11 decembrie 2018
Scutiri de la plata impozitului pe venit pentru IT-işti 11 decembrie 2018
Turismul rural 11 decembrie 2018
Incidente de securitate cu ocazia Zilei Naţionale a României 11 decembrie 2018
Alcoolul la volan, măsuri pentru gestionarea acestui fenomen care face ravagii ... 11 decembrie 2018
Punct de vedere privind Proiectul României educată 11 decembrie 2018
Cancerul de sân la femei o realitate socială 11 decembrie 2018
Noua Lege a educaţiei 11 decembrie 2018
Trecerea peste calea ferată dintre Bucureşti şi Voluntari 11 decembrie 2018
Situaţie subvenţii APIA 2018 11 decembrie 2018
Măsuri concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de evaluare, îngrijire şi ... 11 decembrie 2018
Preşedinţia Consiliului European 11 decembrie 2018
Preşedinţia rotativă a Consiliului UE în domeniul sănătăţii 11 decembrie 2018
Problema autoturismelor din Italia 11 decembrie 2018
Tutunul în rândul tinerilor din România 11 decembrie 2018
Precizări privind Fondul de investiţii locale 11 decembrie 2018
Măsuri de informare a publicului în cazul unor produse retrase de pe piaţă, ... 11 decembrie 2018
Preşedinţia rotativă a Consiliului UE în domeniul muncii şi protecţiei sociale 11 decembrie 2018
Precizări privind ca cetăţenii români să poată utiliza şi paşaportul ca act de ... 11 decembrie 2018
Obiectivele şi măsurile propuse pentru perioada 2019-2027 în vederea creşterii ... 11 decembrie 2018
Susţinerea universităţilor de ştiinţe agricole 11 decembrie 2018
Precizări privind motivul urgenţei pentru adoptarea modificărilor la codurile ... 11 decembrie 2018
Introducerea unui program de sănătate pentru finanţarea intervenţiilor ... 11 decembrie 2018
Actualizarea normelor de prevenire şi stingerea a incendiilor din fondului ... 11 decembrie 2018
Acordarea unor facilităţi pentru mcii producători, deţinători de fructe şi ... 11 decembrie 2018
Lista de medicamente 11 decembrie 2018
Proiect de sprijinire a şcolilor sau grădiniţelor neautorizate din România 11 decembrie 2018
Stadiul procesului de operaţionalizare a ICR Kiev şi a filialei sale de la ... 11 decembrie 2018
Precizări privind pensiile locuitorilor oraşului Zlatna, jud. Alba 11 decembrie 2018
Banca Naţională de sânge 11 decembrie 2018
Taxa pe centrala termica de apartament 10 decembrie 2018
Solicitare de informaţii privind evoluţia stocului de datorie publică şi ... 10 decembrie 2018
Îngheţarea unor drepturi salariale şi suspendarea angajărilor în anul 2019 10 decembrie 2018
Repatrierea românilor decedaţi pe cheltuiala statului român 10 decembrie 2018
Implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii ... 10 decembrie 2018
Taxa de poluare care se pare că va intra în vigoare anul viitor 10 decembrie 2018
Măsuri privind reducerea migrării cercetătorilor români peste hotare 10 decembrie 2018
Măsurile pentru stoparea tăierilor ilegale de păduri în jud. Argeş 10 decembrie 2018
Nivelul redevenţelor miniere şi petroliere la nivelul Romîniei şi al statelor UE 10 decembrie 2018
Asigurările de călătorie înşelătoare, care nu acoperă niciun risc important 10 decembrie 2018
Care mai este soarta proiectelor de digitalizare a conţinutului cultural 10 decembrie 2018
Impactul repartizării către bugetul naţional a cotei de minimum 90% din ... 10 decembrie 2018
Competitivitatea redusă a fermelor medii din România 10 decembrie 2018
Programe pentru stimularea ecoturismului 10 decembrie 2018
Adoptarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea finanţării pentru ... 10 decembrie 2018
Interoperabilitatea sistemelor informatice de la nivelul autorităţilor publice ... 10 decembrie 2018
Numărul beneficiariloe de prime de mobilitate 10 decembrie 2018
Salarizarea angajaţilor din domeniul construcţiilor 10 decembrie 2018
Reforma la ANAF 10 decembrie 2018
Sportul de suprasolicitare neuropshică 10 decembrie 2018
Măsurile avute în vedere pentru protejarea producătorilor certificaţi de vin ... 10 decembrie 2018
Dinamica numărului de rentieri 10 decembrie 2018
Solicitare privind intrarea în legalitate a Consiliului local Straja, jud. ... 10 decembrie 2018
Majorarea alocaţiilor de stat pentru copii 5 decembrie 2018
Evidenţa staţiilor de epurare care preiau apele uzate din localităţile din jud. ... 5 decembrie 2018
Semnarea de către România a Pactului pentru Migraţie Sigură şi Ordonată 5 decembrie 2018
Amânarea până în anul 2021 a problemei consumatorilor vulnerabili de energie 5 decembrie 2018
Protecţia artiştilor din România 5 decembrie 2018
Asigurarea tratamentului necesar pentru persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA 5 decembrie 2018
Stadiul programului privind reînfiinţarea/modernizarea atelierelor şcoală ... 5 decembrie 2018
Referitor la valoarea fondurilor europene investite în învăţământul profesional ... 5 decembrie 2018
Absorbţia fondurilor europene - apelul de proiecte POCU/89/3/7 "Creşterea ... 5 decembrie 2018
Măsuri concrete şi imediate pentru elim inarea infecţiilor şi modernizarea ... 5 decembrie 2018
Precizări privind demnitarii statului român împotriva cărora există condamnări ... 5 decembrie 2018
Eliberare în urma legii nr.169/2017 5 decembrie 2018
Precizări legate de posibilitatea introducerii unei noi taxe pentru deţinătorii ... 5 decembrie 2018
Publicarea Hotărârii de Guvern privind pulberea de dioxid de uraniu 5 decembrie 2018
Odată cu creşterea sectorului e-commerce Poşat Română pierde teren î faţa ... 5 decembrie 2018
Credibilitate proiectelor finanţate de Ministerul Culturii stă sub semnul ... 5 decembrie 2018
Bugetul educaţiei pentru anul 2019 5 decembrie 2018
Precizări privind recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederiile Legii ... 5 decembrie 2018
România suferă şi la capitolul subfinanţarea sistemului medical 5 decembrie 2018
Gestiunea drepturilor de autor 5 decembrie 2018
Revenire laa întrebarea nr.6098A/2018 despre aplicarea Schemei de ajutor de ... 5 decembrie 2018
Precizări privind noile modificări pe care le preconizaţi că vor avea loc în ... 5 decembrie 2018
Buget cercetare 5 decembrie 2018
Clarificări privind puctul de vedere al Guvernului referitor la iniţiativa UDMR ... 5 decembrie 2018
Precizări privind fondurile alocate pentru susţinerea învăţământului dual 5 decembrie 2018
Diminuarea numărului de ore pe săptămână în învăţământul preuniversitar 5 decembrie 2018
Proiectele finanţate din sectorul energiei prin Planul Naţional de Investiţii 5 decembrie 2018
Precizări privind manualele pentru sport din ciclul gimnazial 5 decembrie 2018
Situaţia patrulelor de poliţie la nivelul ţării 5 decembrie 2018
Precizări privind persoanele din cadrul Jandarmeriei Române care au fost ... 5 decembrie 2018
Situaţia rezervelor de imunoglobulină, în Craiova şi în ţară 5 decembrie 2018
Reorganizarea ANAF şi impactul acesteia la nivelul jud. Iaşi 5 decembrie 2018
Întârzierile foarte mari privind finalizarea dosarelor de pensionare 5 decembrie 2018
Spitalele regionale 5 decembrie 2018
Achitarea drepturilor salariale cuvenite personalului didactic conform ... 4 decembrie 2018
Termenul de intrare în vigoare a normelor care reglementează planurile cadru ... 4 decembrie 2018
Proces deschis de angajații MAE 4 decembrie 2018
Păstrarea dreptului de pensionare anticipată a cetățenilor ce au locuit în zone ... 4 decembrie 2018
Stadiul reabilitării unităţilor şcolare 4 decembrie 2018
Stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în cap. "Respect şi deminitate pentru ... 4 decembrie 2018
Stadiul proiectului de modernizare a centurii București între DN 7 și A1 4 decembrie 2018
Creşterea numărului de psihologi şcolari 4 decembrie 2018
Degradarea monumentului istoric ”Cetatea Neamțului” 4 decembrie 2018
Proiecte finanţate din bugetul naţional pentru aniversarea Centenarului Marii ... 4 decembrie 2018
Reacția Ministerului Transporturilor și garanții, după intrarea în insolvență a ... 4 decembrie 2018
23 de cetățeni din comuna Roșiori, sat Colțea, Brăila înșelați de firma Bawesen ... 4 decembrie 2018
Rata de absorbție a fondurilor europene în 2018 4 decembrie 2018
Remunerarea cadrelor didactice implicate în programul ”Școala după școală” 4 decembrie 2018
Precizarea punctului de vedere, a măsurilor şi preocupărilor în cadrul ... 4 decembrie 2018
Date esențiale pentru includerea obiectivului de investiții Autostrada ... 4 decembrie 2018
Previziuni şi măsuri fiscale pentru 2019 4 decembrie 2018
Stadiul implementării proiectului ”România: Analiză privind capacitatea de ... 4 decembrie 2018
Centura Municipiului Urziceni, jud.Ialomița 4 decembrie 2018
Protejați aurul verde 4 decembrie 2018
Necesitatea armonizării cadrului legislativ actual cu privire la aprobarea ... 4 decembrie 2018
Stituația segregării școlare în România și implementarea Planului de acțiune ... 4 decembrie 2018
Introducerea unei taxe privind poluarea produsă de autovehicule 4 decembrie 2018
Situația transportului de călători pe ruta București-Vatra Dornei și retur 4 decembrie 2018
Agenția Kristakis Travel din Baia Mare nu returnează contravaloarea vacanțelor ... 4 decembrie 2018
Interviul denigrator la adresa Opoziției, acordat Televiziunii Române 4 decembrie 2018
Modificarea Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală ... 4 decembrie 2018
Viziunea domnului ministru privind munca, dialogul social și protecția socială 4 decembrie 2018
Facturarea corectă către parteneri externi 4 decembrie 2018
Precizarea programelor implementare, a strategiei pe termen mediu şi lung ... 4 decembrie 2018
Stadiul contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru ... 4 decembrie 2018
Stadiul contractului de revizuire a Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada ... 4 decembrie 2018
Încotro economia României? 4 decembrie 2018
Situaţia stocurile de insulină pentru bolnavii de diabet 4 decembrie 2018
Ieftinerea medicamentelor şi actualizarea listei de medicamente compensate 4 decembrie 2018
Misiunile de control în teritoriu 4 decembrie 2018
Economia României se îndreaptă spre o nouă criză?! 4 decembrie 2018
Sancţionarea entităţilor care nu respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi 4 decembrie 2018
Neparticiparea avioanelor F-16 românești de la baza Borcea la parada militară ... 4 decembrie 2018
Timpul foarte îndelungat necesar eliberării unui pașaport simplu 4 decembrie 2018
Dreptul de a beneficia de asistent personal conferit de certificatul de ... 4 decembrie 2018
Poluarea râului Dâmbovița de către Stația de Epurare Ape Uzate Glina 4 decembrie 2018
Blocarea PNDL poate determina un dezastru național 4 decembrie 2018
Stadiul contractelor de pregătire a proiecteșor A7 ... 4 decembrie 2018
Stadiul contractului de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru ... 4 decembrie 2018
Reorganizare ANAF 4 decembrie 2018
Construcții periculoase din vecinătatea stației CFR Aradul Nou din municipiul ... 4 decembrie 2018
Rectificarea bugetară din luna noiembrie 2018 4 decembrie 2018
Sancționarea faptelor de violență domestică 4 decembrie 2018
Stadiul lucrărilor de reabilitare la podul peste râul Ialomița pe DN21, km ... 4 decembrie 2018
Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional 4 decembrie 2018
Redeschiderea și reabilitarea drumului Voineasa-Mediaș, pentru a înlesni ... 4 decembrie 2018
Acordare cetățenie 4 decembrie 2018
Programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar ... 4 decembrie 2018
Situația cetățenilor români Anamaria și Fatima Marossy 4 decembrie 2018
Probleme cu roaming-ul 4 decembrie 2018
Finanțare pentru construcția de săli de sport 4 decembrie 2018
Accesul la asistență medicală maternă și neonatală 4 decembrie 2018
Emiterea unei ordonanţe similare ordonanţei nr.8/2018 pentru 2019 4 decembrie 2018
Bacalaureatul diferenţiat (profesional) 4 decembrie 2018
Guvernul României și ravagiile făcute de consumul de alcool 4 decembrie 2018
Documentația privind căminul cultural din comuna Șirineasa, jud. Vâlcea 4 decembrie 2018
Investiţii în secţiile de neonatologie din unităţile publice sanitare 4 decembrie 2018
Înlocuirea rețelelor CEZ în zona Transalpina Ski Resort trebuie discutată cu ... 4 decembrie 2018
Strategia pentru creşterea parcurilor auto cu automobile hibrid şi/sau electrice 4 decembrie 2018
Armonizarea legislaţiei secundare privind protecţia şi promovarea drepturilor ... 4 decembrie 2018
Majorarea de tarife în anul 2019 - gaze naturale şi energie electrică 4 decembrie 2018
Pensiile Speciale 4 decembrie 2018
Situația absolvenților unui ciclu superior de studii 4 decembrie 2018
Starea DN 5 București-Giurgiu 4 decembrie 2018
Stadiul de realizare a Programelor de prevenire a riscului seismic 4 decembrie 2018
Informaţii privind dinamica şi sructura comerţului exterior al României - ... 4 decembrie 2018
Reacţia autorităţilor române de intoxicările şi manipulările de presă ale ... 4 decembrie 2018
Stadiul contractului de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru ... 4 decembrie 2018
Activarea programelor de compensare 3 decembrie 2018
Numărul de solicitări adresate Ministerului Sănătăţii şi numărul de ... 3 decembrie 2018
Sumele alocate de Ministerul Sănătaţii pentru promovare şi prevenire 3 decembrie 2018
Defrişări şi braconaj în parcuri naţionale 3 decembrie 2018
Cazul bebeluşilor infestaţi cu stafilococul auriu 3 decembrie 2018
Relaţia cu Republica Moldova în domeniul comunicaţiilor 3 decembrie 2018
Casa Română de Comerţ Agroalimentar "Unirea" 3 decembrie 2018
Noua taxă destinată proprietarilor de autovehicule 3 decembrie 2018
Respectarea drepturilor din Statutul Elevului 3 decembrie 2018
Limitarea contractelor de muncă în străinătate 3 decembrie 2018
Criza acuta de medici de laborator 3 decembrie 2018
Punerea în circulaţie a ărţilor de identitate electronice 3 decembrie 2018
Preţul prohibitiv al lemnului de foc pentru populaţie 3 decembrie 2018
Manualul unic 3 decembrie 2018
Bursă a locurilor de muncă pentru românii din diaspora 3 decembrie 2018
Strategia naţională pentru implementarea 5G în România 3 decembrie 2018
Declaraţiile publice privind limitarea dreptului românilor de a munci în ... 3 decembrie 2018
Legea Transplantului 3 decembrie 2018
Implementarea programului "Masă caldă în şcoală" 3 decembrie 2018
Burse de studii pentru elevii din Ucraina în anul de învăţământ 2018-2019 3 decembrie 2018
Proiectul ROSE 3 decembrie 2018
Criteriile selectare a responsabililor cu protecţia datelor 3 decembrie 2018
Posibilităţile de accesare de către România a fondurilor europene ... 3 decembrie 2018
Neplata subvenţiilor aferente anului 2017 29 noiembrie 2018
Eficientizarea programului "Şcoala după şcoală" 28 noiembrie 2018
Rambursarea cheltuielilor cu dispozitivele şi tehnologiile asistive pentru ... 28 noiembrie 2018
Clarificări cu privire la două cazuri de deces din jud. Neamţ 28 noiembrie 2018
Reabilitarea gării din Dej 28 noiembrie 2018
Agenda Digitală Europa 2020 28 noiembrie 2018
Tariful privind taxa de branşare la reţeaua de gaze naturale 28 noiembrie 2018
Acordarea a dreptului de administrare pentru bunuri proprietate privată a ... 28 noiembrie 2018
Informaţii privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane 28 noiembrie 2018
Profesori demisionari din sistemul de învăţământ 28 noiembrie 2018
Pierderile producătorilor români în urma pestei porcine 28 noiembrie 2018
Activităţile şi manifestările publice şi cultural - ştiinţifice privind ... 28 noiembrie 2018
Precizări privind prelungirea termenului stipulat în art.II al Legii ... 28 noiembrie 2018
Evidenţa controalelor efectuate asupra centrelor comerciale din apropierea ... 28 noiembrie 2018
Stadiul PUG al oraşului Haţeg, jud. Hunedoara 28 noiembrie 2018
Organizarea unui program de start-up-uri dedicat industriilor deficitare din ... 28 noiembrie 2018
Retrocedarea spitalelor şi a altor unităţi medico-sanitare din jud. Dâmboviţa 28 noiembrie 2018
Proiectele Start Up nation finanţate în jud. Dolj 28 noiembrie 2018
Informaţii privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de ... 28 noiembrie 2018
Informaţii privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de ... 28 noiembrie 2018
Proiectele dedicate Anului Centenar pentru care ONG-uri şi instituţii media au ... 28 noiembrie 2018
Acordare cetăţenie 28 noiembrie 2018
Strategii pentru reducerea incidenţei cancerului pulmonar 28 noiembrie 2018
Situaţia Căminului Cultural Săcueni, jud. Bihor 28 noiembrie 2018
Zile mai bune pentru pădurile româneşti în anul Centenarului 28 noiembrie 2018
Investiţia SUA în baza aeriană de la Câmpia Turzii 28 noiembrie 2018
Activităţi de Ziua Românilor de Pretutindeni 28 noiembrie 2018
Situaţia realizării Spitalului Regional Cluj-Napoca 28 noiembrie 2018
Slaba participare a companiilor româneşti la târguri şi expoziţii 28 noiembrie 2018
Cererile medicilor de a pleca din ţară 28 noiembrie 2018
Contracararea declaraţiilor revizioniste ale unor oficiali maghiari 28 noiembrie 2018
Spitalul Regional de Urgenţă Cluj şi populismul penibil al domnului Alin Tişe 28 noiembrie 2018
Pericolele generate de prezenţa animalelor pe autostrăzile româneşti 28 noiembrie 2018
Reabilitarea construcţiilor hidrotehnice din jud. Timiş afectate de viituri 28 noiembrie 2018
Impactul revoluţiei fiscale la zi 28 noiembrie 2018
Stadiul implementării proiectului WI-Fi Campus 28 noiembrie 2018
Onorariile interpreţilor şi traducătorilor - sume simbolice 28 noiembrie 2018
Modernizarea materinătăţilor din România 28 noiembrie 2018
Proiectul "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru ... 28 noiembrie 2018
Cei mai săraci 10% din români 28 noiembrie 2018
Decalajul educaţional urban-rural 28 noiembrie 2018
Revenire la întrebarea legată de suportul financiar pentru reabilitarea ... 28 noiembrie 2018
Stadiul soluţionării dosarului nr.26786/RD/2016 de redobîndire a cetăţeniei ... 28 noiembrie 2018
Solicitare de informaţii privind unele categorii de pensionari din jud. Alba 28 noiembrie 2018
Solicitare de informaţii cu privire la beneficiarii Legii recursului ... 27 noiembrie 2018
Rezultatele lipsei de rigoare în domeniul cultural 27 noiembrie 2018
Centura Bucureşti 27 noiembrie 2018
Editarea manualelor şcolare în regim competitiv pentru anul şcolar 2019/2020 27 noiembrie 2018
Posibilitatea ca jandarmeria să poată avea drept atribuţii, prin structurile ... 27 noiembrie 2018
Gestionarea supraîndatorării 27 noiembrie 2018
Realizarea de modificări legislative pentru oprirea tăierii ilegale a ... 27 noiembrie 2018
Aprobarea deschiderii unui centru de permanenţă în Brăila 27 noiembrie 2018
Probleme privind asigurarea decontului integral al costului navetei pentru elevi 27 noiembrie 2018
Reabilitarea clădirii Postului de poliţie Morteni 27 noiembrie 2018
Revistele de cultură au nevoi de finanţare, pe lângă simpozioane şi colocvii 27 noiembrie 2018
Problemele din universităţi 27 noiembrie 2018
Programu naţional pentru depistareas cancerului pancreatic 27 noiembrie 2018
Identificarea de măsuri pentru respectarea dreptului la educaţie al copiilor cu ... 27 noiembrie 2018
Rectificarea bugetară negativă pentru Ministerul Educaţiei Naţionale 27 noiembrie 2018
Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi 27 noiembrie 2018
Neîndeplinirea activităţilor specifice Strategiei Naţionale Antidrog 27 noiembrie 2018
Revenire întrebarea 2% din PIB pentru apărare 27 noiembrie 2018
Interpretarea legislaţiei din domeniul asociaţiilor de proprietari şi ... 27 noiembrie 2018
Semnarea Actului Global pentru Migraţie 27 noiembrie 2018
Tinerii - victimele consumului de droguri 27 noiembrie 2018
Situaţia staţiilor de încărcare a maşinilor electrice 27 noiembrie 2018
Educaţia financiară în licee 27 noiembrie 2018
Manualul unic 27 noiembrie 2018
Programul de achiziţie de ambulanţe noi - unităţi distribuite la nivelul jud. ... 27 noiembrie 2018
Numărul ridicat de accidente rutiere 27 noiembrie 2018
Cheltuielile cu dobânzile şi destinaţia sumelor alocate din Fondul de rezervă ... 27 noiembrie 2018
Schimbări preconizate pentru examenul de Bacalaureat şi Evaluarea Naţională 27 noiembrie 2018
Numărul medicilor din România cu vîrste cuprinse între 57 şi 60 de ani, ... 26 noiembrie 2018
Precizări privind data depunerii proiectului legii bugetului de stat pentru ... 26 noiembrie 2018
Stadiul documentaţiei tehnice pentru construcţia celor trei spitale regionale 26 noiembrie 2018
Măsurile pentru depistarea precoce a cazurilor de diabet în rândul copiilor şi ... 26 noiembrie 2018
Precizări privind infracţiuni comise de cei care au fost eliberaţi din ... 26 noiembrie 2018
Deblocarea implementării unor prevederi din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 ... 26 noiembrie 2018
Rata abanodonului şcolar în mediul rural 26 noiembrie 2018
Reglemenatarea lobby-ului şi a reprezentării intereselor 26 noiembrie 2018
Situaţia realizării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a ... 26 noiembrie 2018
Dinamica numărului de cazuri de violenţă domestică 26 noiembrie 2018
Creşterea gradului de acces la internet 26 noiembrie 2018
Indexarea anuală a Indicatorului Social de Referinţă 26 noiembrie 2018
Mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim 26 noiembrie 2018
Programe pentru sănătatea elevilor obezi şi supraponderali 26 noiembrie 2018
Stadiul proiectului Wi-Fi Campus 21 noiembrie 2018
Susţinere proiecte An Centenar 21 noiembrie 2018
Sprijin pentru tineri 21 noiembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 21 noiembrie 2018
Precizări referitoare la creşterea accelerată din ultimul an a preţului ... 21 noiembrie 2018
Solicitare clarificări privind răspunsul oferit la întrebarea nr. 5909A 21 noiembrie 2018
Păduri-parc în jurul marilor oraşe din România 21 noiembrie 2018
Depozit de deşeuri suspect de funcţionare ilegală în comuna Polovragi, judeţul ... 21 noiembrie 2018
Erori în calculul salariului pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat 21 noiembrie 2018
România este pe primul loc în UE privind corupţia în şcoli 21 noiembrie 2018
Reglementări în chestiunea decontării transportului elevilor care fac naveta şi ... 21 noiembrie 2018
Implementare Proiectului "Viitor prin şcoală!" în jud. Dâmboviţa 21 noiembrie 2018
Măsuri pentru reducerea numărului de accidente 21 noiembrie 2018
Dezvoltarea turismului istoric din România 21 noiembrie 2018
Raportul MCV şi răspunsul României 21 noiembrie 2018
Întocmirea cărţilor funciare pe terenul şi blocurile aferente care au aparţinut ... 21 noiembrie 2018
Reîntoarcerea virusului respiratoriu mortal 21 noiembrie 2018
Ziua Internaţională fără tutun 21 noiembrie 2018
Obligativitatea recomandărilor MCV pentru România 21 noiembrie 2018
Revizuire Programul Naţional de Oncologie 21 noiembrie 2018
Consilierea şi orientarea profesională în învăţământul preuniversitar 21 noiembrie 2018
Creşterea alarmantă a numărului de violenţe în şcolile din capitală 21 noiembrie 2018
Ajutoare de încălzire pentru sezonul rece 2018 - 2019 21 noiembrie 2018
Concursul de intrare în Rezidenţiat 21 noiembrie 2018
Îndatorarea României pentru plata salariilor şi a pensiilor 21 noiembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 21 noiembrie 2018
Situaţia programei şcolare încărcate 21 noiembrie 2018
Proiectul trenului metropolitan Cluj 21 noiembrie 2018
Strategia privind menţinerea în ţară a medicilor 21 noiembrie 2018
Creşterea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi 21 noiembrie 2018
Întrebări referitoare la programele de investiţii de tip greenfield 21 noiembrie 2018
Reluarea lucrărilor privind Codul administrativ şi a Codului de procedură ... 21 noiembrie 2018
Situaţia copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate în jud. Dâmboviţa 21 noiembrie 2018
Dotarea cu echipamente performante a materintăţilor din jud. Dâmboviţa 21 noiembrie 2018
Precizări privind data exactă a adoptării Hotărârii de Guvern prin care se ... 21 noiembrie 2018
Punct de vedere al Ministerului Justiţiei cu privire la PL-x nr. 588/2017 21 noiembrie 2018
Precizări referitoare la proiectul Spitalului Regional de Urgenţă Constanţa 21 noiembrie 2018
Întrebări referitoare la stadiul proiectului Start-Up Nation şi al mediului de ... 21 noiembrie 2018
Acreditări temporare pentru unităţile sanitare 21 noiembrie 2018
Drumurile naţionale din Ţara Moţilor trebuie reabilitate! 21 noiembrie 2018
Prevenirea infarctului şi a altor boli cardiovasculare 21 noiembrie 2018
Recondiţionarea interioară a Bisericii Romano-Catolice din cartierul Futok, ... 21 noiembrie 2018
Perspectiva efectuării de investiţii pe calea ferată între localităţile Topliţa ... 21 noiembrie 2018
Progrese în deschiderea centrului de transfuzie sanguină în municipiul Vaslui 21 noiembrie 2018
Sancţionarea defrişărilor din pădurile României 21 noiembrie 2018
Producţia agricolă 21 noiembrie 2018
Solicitare de date statistice despre învăţământul liceal şi superior de stat 21 noiembrie 2018
Alertele de călătorie în străinătate 20 noiembrie 2018
Diminuarea dimensiunilor declinului anual al populației României 20 noiembrie 2018
Reabilitarea şi modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată 20 noiembrie 2018
Execuţia bugetară în cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 20 noiembrie 2018
Excesul și pripa promovării de ordonanțe de urgență dăunează grav sănătății ... 20 noiembrie 2018
Documentațile privind căminele culturale din Valea Mare, pierdute de un deceniu ... 20 noiembrie 2018
Softu-ul de recalculare a pensiilor 20 noiembrie 2018
Subminați companiile de stat acoperind din profitul lor deficitul bugetar și ... 20 noiembrie 2018
Solicitările medicilor privind considerarea gărzilor drept vechime în muncă şi ... 20 noiembrie 2018
Responsabilitatea și explicațiile ștergerii Autostrăzii Focșani (Tișița) - ... 20 noiembrie 2018
Fals de diplome 20 noiembrie 2018
Situație Terminal Străulești 20 noiembrie 2018
Situaţia manualelor şcolare 20 noiembrie 2018
Evoluțiile în cazul cetățenilor români minori Maria și a lui Mihai Jalaskoski, ... 20 noiembrie 2018
Situația Hergheliilor Naționale 20 noiembrie 2018
Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă 20 noiembrie 2018
Organizarea de concursuri de idei şi soluţii în rîndul tinerilor pentru ... 20 noiembrie 2018
Stadiu proiect de reabilitare privind trecerile la nivel cu calea ferată 20 noiembrie 2018
Clarificări cu privire la Consiliul Agenţiei Internaţionale pentru Energie ... 20 noiembrie 2018
Referitor la aplicarea Programului ”Investește în tine” 20 noiembrie 2018
Plata obligatorie a pensiilor prin mijloace de plată economice 20 noiembrie 2018
Tânără de 36 de ani decedată după un tratament de stimulare ovariană la Clinica ... 20 noiembrie 2018
Revenire cu privire la Reogranizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării ... 20 noiembrie 2018
Legumele şi fructele provenind din import - valorificate în pieţele ... 20 noiembrie 2018
Norme de aplicare a legii prin care introducerea și exploatarea rețelelor de ... 20 noiembrie 2018
Numărul minorităților și majorilor români și străini beneficiari ai alocației ... 20 noiembrie 2018
Stadiul investiției ”Pod suspendat peste Dunăre Brăila-Tulcea” 20 noiembrie 2018
Stadiul finalizării celor 100 km autostradă promiși de Guvernul Dăncilă, pentru ... 20 noiembrie 2018
Finanţarea unor lucrări de infrastructura de îmbunătăţiri funciare - jud. ... 20 noiembrie 2018
Acordarea gratuită de anticoncepționale și trusouri pentru nou-născuți și ... 20 noiembrie 2018
Protejarea drepturilor românilor afectați de Brexit 20 noiembrie 2018
Măduri pentru eliminarea situațiilor de eliberare a diplomelor false, fără ... 20 noiembrie 2018
Legea salarizării personalului didactic universitar și sporul de doctorat în ... 20 noiembrie 2018
Cancer pulmonar 20 noiembrie 2018
Implicarea Prim-Ministrului României în desfășurarea Președinției României la ... 20 noiembrie 2018
Care sunt atribuțiile directorului responsabil cu serviciile publice de ... 20 noiembrie 2018
Refuzarea semnării pactului ONU cu privire la ”Tratatul de la Marrakesh” 20 noiembrie 2018
Situația proiectului privind crearea unui sistem de management al deșeurilor 20 noiembrie 2018
Care mai este soarta învăţământului profesional şi tehnic din România 20 noiembrie 2018
Stadiul construirii căminelor şi cantinelor studenţeşti 20 noiembrie 2018
Stadiul lucrărilor de reabilitare a sediului Biroului Vamal Argeş 20 noiembrie 2018
Distribuirea dividentelor suplimentare 20 noiembrie 2018
Introducerea şahului ca materie opţională în şcoli 20 noiembrie 2018
V-ați ocupat de lucruri fără substanță, lăsând istoria să moară 20 noiembrie 2018
Aplicația pe mobil ”Inspectorul Pădurii” 20 noiembrie 2018
Situația obiectivelor atinse în cadrul Programului ERASMUS (anii universitari: ... 20 noiembrie 2018
Insolvența CFR Marfă S.A.-consecințe asupra resurselor umane 20 noiembrie 2018
Termenul de reluare a procedurilor pentru finalizarea proiectului de ... 20 noiembrie 2018
Precizări privind măsurile luate ca urmare a exploziei care a avut loc în data ... 20 noiembrie 2018
Amenajarea mormintelor celor patru eroi români căzuţi în timpul celui de al ... 20 noiembrie 2018
Invățământul este supra-teoretizat, programele școlare sunt prea încărcate ... 20 noiembrie 2018
Situația Clinicii de Mari Arși de la Spitalul Județean Timișoara 20 noiembrie 2018
Informații despre activitatea crescătorilor de ovine 20 noiembrie 2018
Reabilitarea, modenizarea şi extinderea la patru benzi a DN 71,investiţie ... 20 noiembrie 2018
Stadiul realizării sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 20 noiembrie 2018
Concedieri prevăzute în anul 2019 pentru angajaţii din sistemul bugetar 20 noiembrie 2018
Subvenţiile acordate de statul ungar comunităţilor maghiare din Transilvania 20 noiembrie 2018
Precizări privind veniturile membrilor conducerii din cadrul Cupru Min S.A. ... 20 noiembrie 2018
Solicitare informare la zi asupra stadiului implementării Catalogului ... 20 noiembrie 2018
Numărul unităților de învățământ care au optat pentru disiciplina Educației ... 20 noiembrie 2018
Aspecte privind funcționarea Institutului ORL ”Prof.Dr.Dorin Hociotă” 20 noiembrie 2018
Probleme sesizate pentru obținerea vizei de călătorie în România de către un ... 20 noiembrie 2018
Stadiul proiectului RoNET 20 noiembrie 2018
Situația deficitului de medici specialiști români. Stadiul soluționării ... 20 noiembrie 2018
Memoriul domnului Victor Arad 20 noiembrie 2018
Finanțarea Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrelor ... 20 noiembrie 2018
Ce politici complementare promovați, corelative creșterii de salarii și pensii, ... 20 noiembrie 2018
În ce etapă a ajuns Strategia Naţională pentru Educaţie Parentală 20 noiembrie 2018
Gradul de imunizare pentru elevii din Judeţul Alba 20 noiembrie 2018
Desființarea orei de vară 20 noiembrie 2018
Autostrada Iași-Târgu Mureș A8 20 noiembrie 2018
Relaxarea regimului de acordare a vizelor de intrare în România 20 noiembrie 2018
Reabilitarea Gării Regale din Curtea de Argeş 20 noiembrie 2018
Solicitare finalizare caz la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș 20 noiembrie 2018
Eficientizarea sectorului pubic poate fi făcută nu doar prin disponibilizări 20 noiembrie 2018
Clarificări cu privire la închirierea sediului prefecturii Mehedinți pentru ... 20 noiembrie 2018
Traficul auto pe DN7, în zona comunei Păuliș, un pericol pentru oameni și ... 20 noiembrie 2018
Eficientizarea sectorului public poate fi făcută nu doar prin disponibilizări 20 noiembrie 2018
Falsificarea de diplome 20 noiembrie 2018
Precizări privind infracţiuni comise de cei care au fost eliberaţi din ... 20 noiembrie 2018
Situația defrișărilor de la Certej în contextul lucărilor executate de Deva Gold 20 noiembrie 2018
Programul Tezaur 19 noiembrie 2018
Precizări privind explozia de la Fabrica de Arme Cugir, care s-a soldat cu ... 19 noiembrie 2018
Clarificări privind restituirea taxei auto 19 noiembrie 2018
Programe pentru sprijinirea micilor întreprinzători din mediul rural 19 noiembrie 2018
Persoanele fără adăpost din România 19 noiembrie 2018
Programele şcolare 19 noiembrie 2018
Situaţia proiectelor depuse prin GAL în judeţul Iaşi 19 noiembrie 2018
Contrabandă cu ţigări în Timiş 19 noiembrie 2018
Efectele aplicării legii 169 din 2017 19 noiembrie 2018
Recuperarea contravalorii prestaţiilor medicale 19 noiembrie 2018
Clarificări privind stadiul programului "Casa Verde Plus" 19 noiembrie 2018
Stadiul plăţilor pentru proiectele PNDL în derulare - jud. Suceava 19 noiembrie 2018
Fertilizarea în vitro 19 noiembrie 2018
Precizări privind posibilitatea desfinţării a peste 4000 de posturi publice 19 noiembrie 2018
Strategii de atragere a tinerilor spre profesia de dascăl 19 noiembrie 2018
Solicitare de informaţii în legătură cu legalitatea finanţării unor cluburi de ... 19 noiembrie 2018
Precizări privind posibilitatea desfinţării sau reorganizării Agenţiei ... 19 noiembrie 2018
Contractare lucrări lotul 4 al DN 76 19 noiembrie 2018
Stadiul de rezolvare a cererii depusă de Mănăstirea Secu în anul 2017, ... 16 noiembrie 2018
Stadiul de rezolvare a cererii de retrocedare nr.40/17.06.2004, depusă de către ... 16 noiembrie 2018
Biblioteca digitală pentru românii de pretutindeni şi locul rezervat românilor ... 15 noiembrie 2018
Curmarea legală a practicilor metodice şi sistematice de reînviere ceremonială ... 15 noiembrie 2018
Executarea de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a Legii nr. ... 15 noiembrie 2018
Implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 14 noiembrie 2018
Incompetenţa ucide, la propriu 14 noiembrie 2018
Oportunitatea organizării de campanii de comunicare pentru infromarea şi ... 14 noiembrie 2018
Obiectivul istoric - Poarta Mare a cetăţii Tomis 14 noiembrie 2018
Investiţii pe Magistrala 300 de transport feroviar 14 noiembrie 2018
Încurajarea tinerilor de a urma o carieră în domeniul învăţâmântului 14 noiembrie 2018
Sesizare Ministerul Sănătăţii -Serviciu de integritate 14 noiembrie 2018
Stadiul proiectului Getica CCS 14 noiembrie 2018
Scutirea de impozit pentru veniturile salariale ale medicilor şi profesorilor 14 noiembrie 2018
Situaţia privatizării companiilor deţinute de stat 14 noiembrie 2018
Terminal multimodal Străuleşti 14 noiembrie 2018
Incendii generate de scăpările de gaze 14 noiembrie 2018
Situaţia privind funcţionarea Avocatului Copilului 14 noiembrie 2018
Strategia pentru mediul marin 14 noiembrie 2018
Identificarea de soluţii pentru combaterea şi reducerea violenţei domestice ... 14 noiembrie 2018
Precizare termen pentru mutarea camerelor video pentru verificarea rovinietei, ... 14 noiembrie 2018
Poziţia Guvernului României faţă de Directiva Europeană privind protejarea ... 14 noiembrie 2018
Cadru naţional de sprijin specific pentru susţinerea IMM-urilor 14 noiembrie 2018
Solicitări adresate de către ANAF tinerilor căsătoriţi 14 noiembrie 2018
Sesizare depusă de doamna Chiruta Roxana 14 noiembrie 2018
Sesizare depusă de doamna Mitrica Vasilica Lola 14 noiembrie 2018
Stadiul realizării lucrărilor agricole de toamnă în condiţiii de secetă ... 14 noiembrie 2018
Proiecte depuse axa 1 POR 14 noiembrie 2018
Stadiul Strategiei Forestiere Naţionale 2018-2027 şi măsuri pentru ... 14 noiembrie 2018
Activităţile şi manifestările publice şi cultural-ştinţifice privind Ziua ... 14 noiembrie 2018
Secţia Cardiologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Dolj 14 noiembrie 2018
Fonduri europene pentru spitalele regionale 14 noiembrie 2018
Stadiul validării unor proiecte de dezvoltare locală din fonduri de la bugetul ... 14 noiembrie 2018
Explicaţii privind tarifele precepute de ARACIS 14 noiembrie 2018
Sesizare depusă de doamna Popa Carmen Liliana 14 noiembrie 2018
Muzeul Militar din Oradea 14 noiembrie 2018
Finanţări în baza OUG 76/2018 14 noiembrie 2018
Termen finalizare a Spitalul Regional Cluj 14 noiembrie 2018
DN 76 14 noiembrie 2018
Stadiul proiectelor europene în contextul Platformei europene pentru regiunile ... 14 noiembrie 2018
Prevenirea Diabetului 14 noiembrie 2018
Situaţia alarmantă a incendiilor din municipiul Ploieşti 14 noiembrie 2018
Reabilitarea pasarelei pietonale din gara Gerla şi terenul din perimetrul gării 14 noiembrie 2018
Finanţările destinate producătorilor de fructe 14 noiembrie 2018
Situaţia unei unităţi protejate din jud. Covasna Diakonia Filiala Sfântu ... 14 noiembrie 2018
Stadiul pregătirii preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene 14 noiembrie 2018
Situaţia monumentelor istorice din jud. Dâmboviţa 14 noiembrie 2018
Clarificări cu privire la cazul tânărului Alexandru Gabriel Băiaşu 14 noiembrie 2018
Spitalul regional din Timişoara 14 noiembrie 2018
Beneficiari din jud. Constanţa, în anii 2017 şi 2018, ai programului ERASMUS + 14 noiembrie 2018
Demersuri privind aderarea României la Spaţiul Schengen 14 noiembrie 2018
Drepturile muncitorilor români din străinătate 14 noiembrie 2018
Sesizare depusă de doamna Popeanu Mirela-Ana 14 noiembrie 2018
Clarificări cu privire la bacterii intraspitaliceşti de la spitalul judeţean ... 14 noiembrie 2018
Sesizare depusă de doamna Constantin Cristina 14 noiembrie 2018
Sprijin pentru Asociaţia Muzeelor Etnografice 14 noiembrie 2018
Răspuns primit prin adresa nr. SP 10736/01.10.2018 14 noiembrie 2018
Plata sporurilor pentru predarea în regim simltan la învăţămîntul preşcolar 14 noiembrie 2018
Fructe distribuite în şcoli fără poluare 14 noiembrie 2018
Exceptarea acreditării cabinetelor de medicină de familie şi a cabientelor ... 14 noiembrie 2018
Măsuri pentru limitarea poluării aerului 14 noiembrie 2018
Gradul de utilizare a fondurilor europene pentru formare profesională (ESF şi ... 14 noiembrie 2018
Politicile pentru diaspora românească 14 noiembrie 2018
Pensiile de serviciu pentru personalul feroviar 14 noiembrie 2018
Încheierea unor protocoale cu centre mari de arşi din Europa 14 noiembrie 2018
Terminal multimodal Străuleşti 14 noiembrie 2018
"Reabilitarea" monumentului eroului Avram Iancu din Huedin 14 noiembrie 2018
Absorţia fondurilor UE şi implementarea proiectelor 14 noiembrie 2018
Revenire la întrebarea nr. 5491A/2018 14 noiembrie 2018
Programul masă caldă în şcoli 14 noiembrie 2018
Impactul producţiei agricole în preţul produselor de bază 14 noiembrie 2018
Stadiul de implementare al sistemului naţional antigrindină şi de creşterea ... 13 noiembrie 2018
Realizarea unei strategii la nivel guvernamental pentru dezvoltarea de clustere ... 13 noiembrie 2018
Modernizarea unitţilor sanitare ca măsură asumată prin Programul de Guvernare ... 13 noiembrie 2018
Situaţia unităţilor de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie sanitară ... 13 noiembrie 2018
Situaţia Muzelui Regiunii "Porţile de Fier" şi Bibliotecii judeţene "I.G. ... 13 noiembrie 2018
Care este stadiul implementării proiectului autostrăzii Sibiu - Braşov 13 noiembrie 2018
Acordarea unei derogări temporare pentru aplicarea OUG 69/17.07.2018 în cazul ... 13 noiembrie 2018
Care este stadiul implementării proiectului autostrăzii A0 13 noiembrie 2018
Care este stadiul implementării proiectului autostrăzii Suplacu de Barcău - Borş 13 noiembrie 2018
Dotarea fiecărei comune cu o ambulanţă 13 noiembrie 2018
Care este stadiul implementării proiectului autostrăzii Sibiu - Piteşti 13 noiembrie 2018
Situaţia serviciilor de elearning în sistemul de învăţământ preuniversitar şi ... 13 noiembrie 2018
Responsabilitatea modernizării drumurilor publice 13 noiembrie 2018
Legislaţie şi practici în domeniul asistării minorităţilor înrudite de peste ... 13 noiembrie 2018
Care este stadiul implementării proiectului autostrăzii Comarnic - Braşov 13 noiembrie 2018
Interoperabilitatea registrelor bolilor rare 13 noiembrie 2018
Care este stadiul implementării proiectului autostrăzii Craiova - Piteşti 13 noiembrie 2018
Implicarea statului român în devoltarea unei bioeconomii durabile 13 noiembrie 2018
Situaţia creşelor publice din România 13 noiembrie 2018
Violenţa în şcolile din România 13 noiembrie 2018
Numărul posturilor scoase la concurs la examenul de rezidenţiat 13 noiembrie 2018
Cine trebuie să suporte cheltuielile pentru materialele de igienă ale elevilor 13 noiembrie 2018
Punerea în aplicare a prevederilor Planului de măsuri pentru combaterea Pestei ... 13 noiembrie 2018
Problematica privind restituirea proprietăţilor Mitropoliei Basarabiei pe ... 13 noiembrie 2018
Reactualizarea de către JASPERS a studiului de fezabilitate pentru tronsonul ... 13 noiembrie 2018
Care este stadiul implementării proiectului autostrăzii Ploieşti - Comarnic 13 noiembrie 2018
Dispoziţiile Legii 153/2017 şi situaţia personalului TESA şi nemedical din ... 13 noiembrie 2018
Efectele plafonării în România 13 noiembrie 2018
Colaborarea cu Statul indian înrudit, în beneficiul minorităţii rome (de ... 13 noiembrie 2018
Măsuri de sprijinire pentru producătorii români 13 noiembrie 2018
Care este stadiul implementării proiectului autostrăzii Nădăşelu - Suplacu de ... 13 noiembrie 2018
Locuinţe pentru tineri 13 noiembrie 2018
Crearea cadrului instituţional pentru profesionalizarea viitorilor angajaţi în ... 13 noiembrie 2018
Care este stadiul implementării proiectului autostrăzii Bacău - Braşov 13 noiembrie 2018
Bugetul de stat pe anul 2019 13 noiembrie 2018
Căte drumuri naţionale traversează Municipiul Iaşi 13 noiembrie 2018
Derularea unui program naţional pentru vaccinarea anti HPV 13 noiembrie 2018
Avizul favorabil dat de Ministerul Culturii pentru o construcţie situată în ... 13 noiembrie 2018
Registrul Naţional al Mentorilor Antreprenori 13 noiembrie 2018
Cooperarea româno-chinează în domeniul agriculturii 13 noiembrie 2018
Situaţia pacienţilor încadraţi în categoria mari arşi 12 noiembrie 2018
Statistica abandonului şcolar în jud. Iaşi 12 noiembrie 2018
Subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat 12 noiembrie 2018
Direcţiile de acţiune pe termen mediu şi lung pentru educaţia şi formarea ... 12 noiembrie 2018
Depăşirea valorii de un miliard de euro la exporturile în China 12 noiembrie 2018
Regularizarea pârâurilor Bascov, Budeasa şi Cârcinov din judeţul Argeş 12 noiembrie 2018
Sesizare Andrian Sorin casa monument istoric 12 noiembrie 2018
Case de marcat fiscale 12 noiembrie 2018
Şoseaua de centură a Municipiului Iaşi 12 noiembrie 2018
România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare şi în anul 2018 12 noiembrie 2018
Sezonul Cultural România -Franţa 12 noiembrie 2018
Susţinerea activităţii artistice a instituţiilor de cultură 12 noiembrie 2018
Dezvoltarea infrastructurii de transport a gazelor naturale din jud. Iaşi şi ... 12 noiembrie 2018
Erorile din manualul unic de Istorie de clasa a VI-a 12 noiembrie 2018
Costurile pe care părinţii le suportă astfel încât copiii lor să beneficieze de ... 12 noiembrie 2018
Obiectiv prioritar în MasterPlanul General pentru Transporturi - Bucureşti - ... 12 noiembrie 2018
Majorări salariale Poşta Română 12 noiembrie 2018
Punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului României nr.492/2004 privind ... 12 noiembrie 2018
Înscrierea în Registrul de stare civilă 12 noiembrie 2018
Înfiinţarea unui punct al Serviciului Permise de Conducere şi Înmatriculate a ... 12 noiembrie 2018
Reluarea activităţii la Institutul Cantacuzino 12 noiembrie 2018
Costuri controlate încrucişate dispuse prin Ordinul OMS 305/07.03.2018 12 noiembrie 2018
Realizarea liniei de tren de mare viteză de Sofia la Budapesta, prin Timişoara 12 noiembrie 2018
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a ... 12 noiembrie 2018
Finanţarea mass-media din comunităţile româneşti 12 noiembrie 2018
Situaţia sălilor de cinematograf care au fost deţinute de RADEF "RomâniaFilm" ... 12 noiembrie 2018
Situaţiile periculoase generate de prezenţa carnivorelor mari de pe ... 12 noiembrie 2018
Recunoaşterea vechimii în munca pentru pensie, orele de gardă lucrate într-o ... 12 noiembrie 2018
Programul şcoală după şcoală 12 noiembrie 2018
Reducerea eroziunii costiere 12 noiembrie 2018
Precizări privind implementarea OUG 72/2016 în jud. Iaşi 12 noiembrie 2018
România este pe primul loc în UE în ceea ce priveşte corupţia în şcoli 12 noiembrie 2018
Solicitanţii eligibili ai POC 201-2020 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi ... 8 noiembrie 2018
Programul Naţional "Tabere Studenţeşti" 2018 7 noiembrie 2018
Lipsa elaborării normelor metodologice a Legii nr.95/2006 privind reforma în ... 7 noiembrie 2018
Casa Memorială George Enescu 7 noiembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 7 noiembrie 2018
Strategia Ministerului Sănătăţii privind investiţiile 7 noiembrie 2018
Formarea profesorilor- includerea valorilor democratice 7 noiembrie 2018
Conflictele de la CJ Teleorman 7 noiembrie 2018
Problema de la Ocolul Silvic Brodoc - Direcţia Silvică Vaslui 7 noiembrie 2018
Condiţiile de detenţie din penitenciarele româneşti 7 noiembrie 2018
Pensii speciale 7 noiembrie 2018
Secţia de Pediatrie de la Spitalul Judeţean din Craiova 7 noiembrie 2018
Proiectele finanţate prin fonduri europene la nivelul jud. Constanţa, în anul ... 7 noiembrie 2018
Solicitare privind ocuparera posturilor vacanate din unităţile de învăţământ 7 noiembrie 2018
Măsuri privind preluarea Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene, în ... 7 noiembrie 2018
Problema de la Spitalul Judeţean din Craiova 7 noiembrie 2018
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din ... 7 noiembrie 2018
Autostrada Moldovei -Târgu Neamţ -Târgu Mureş sau Bacău - Braşov 7 noiembrie 2018
Modernizarea spitalelor din jud. Botoşani 7 noiembrie 2018
Înfiinţarea în jud. Dâmboviţa a unui centru regional de colectare legume-fructe 7 noiembrie 2018
Problema medicilor rezidenţi 7 noiembrie 2018
Aplicarea Schemei de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea ... 7 noiembrie 2018
Rezolvarea situaţiei privind relocarea ursului din jud. Covasna 7 noiembrie 2018
Bursa profesională 7 noiembrie 2018
Majorarea alocaţiei de stat 7 noiembrie 2018
Certificatele ORNISS 7 noiembrie 2018
Întrebări referitoare la acţiunile de combatere a fenomenului de contrabandă în ... 7 noiembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 7 noiembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 7 noiembrie 2018
Problema din comuna Ciobanu 7 noiembrie 2018
Modul de repartizare a sumelor alocate pentru sărbătorirea Centenarului 7 noiembrie 2018
Costuri unităţi de învăţământ jud. Bacău 7 noiembrie 2018
Start-up Nation 2018 7 noiembrie 2018
Despre aşa-zisa reformă în educaţie 7 noiembrie 2018
Clarificări privind acordarea avansului din fonduri publice pentru proiectele ... 7 noiembrie 2018
Situaţia spaţiilor degradate aflate în proprietatea Companiei Naţionale Poşta ... 6 noiembrie 2018
Necesitatea de reanalizare a modului de gestionare a mecanismului de evidenţă a ... 6 noiembrie 2018
Implementarea programului "Mierea în şcoli" 6 noiembrie 2018
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea are nevoie urgentă de endoscop şi un ... 6 noiembrie 2018
Alocarea de resurse financiare pentru şcoli în mediul rural 6 noiembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 6 noiembrie 2018
Programul "cornul,laptele şi fructul" 6 noiembrie 2018
Finanţarea investiţiilor locale cu impact pentru protecţia mediului 6 noiembrie 2018
La 3 ani de la Colectiv, barocamera de la Spitalul Floreasa în continuare ... 6 noiembrie 2018
Rapoarte înaintate Comsiei Europene şi Agenţiei Europene de Mediu şi ... 6 noiembrie 2018
Poziţia Ministerului privind proiectul "Parteneriat pentru egalitatea ... 6 noiembrie 2018
Tinerii fermieri au prioritate la terenurile agricole ale Agenţiei Domeniilor ... 6 noiembrie 2018
Creşterea salariului minim pe economie la 2.552 lei/luna 6 noiembrie 2018
Reconstituirea Dreptului de proprietate 6 noiembrie 2018
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (POCA) 2014-2020 6 noiembrie 2018
Evidenţa forajelor de identificare şi valorificare a resursei geotermale din ... 6 noiembrie 2018
Liste electorale neactualizate 6 noiembrie 2018
România se îndatorează masiv, paradoxal într-o perioadă de creştere economică… 6 noiembrie 2018
Proiect de lege privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba ... 6 noiembrie 2018
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu ... 6 noiembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 6 noiembrie 2018
Modificarea orarului de efectuarea lucrărilor de reparaţii pe drumurilor ... 6 noiembrie 2018
Autostrada A8, Tg.Mureş - Iaşi, o ia pe coclauri?! 6 noiembrie 2018
Master Planul General de Transporturi 6 noiembrie 2018
Majorarea accizelor la carburanţi, începând cu data de 1 ianuarie 2019 6 noiembrie 2018
Situaţia raportului Ministerului Sănătăţii cu privire la gravele nereguli ... 6 noiembrie 2018
Trecerea la nivel cu calea ferată de pe DN 2-E 85 6 noiembrie 2018
Diminuarea impozitelor şi taxelor în agricultură 6 noiembrie 2018
Completarea Memorandumului din 15 martie 2018 prin care a fost adoptat un model ... 6 noiembrie 2018
Măsurile de fluidizare a traficului pe Drumul Naţional 3 (pe segmentul ... 6 noiembrie 2018
Cazuri de abuz sau de neglijare a minorilor 6 noiembrie 2018
Implementarea Strategiei Naționale în domeniul politicii de tineret 6 noiembrie 2018
Finanţarea investiţiilor locale pentru spaţii destinate creşelor şi grădiniţelor 6 noiembrie 2018
Situația procedurilor de achiziție pentru efectuarea primelor studii ale ... 6 noiembrie 2018
Solicitare de informaţii privind irigaţiile de aprovizionare efectuate în ... 6 noiembrie 2018
Dobânzile plătite de statul român pentru proiecte de investiţii şi finanţarea ... 6 noiembrie 2018
Organizarea şi funcţionarea Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa. ... 6 noiembrie 2018
Acordarea aceloraşi drepturi copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială ... 6 noiembrie 2018
Reintegrarea elevilor remigranţi în şcoală şi societate 6 noiembrie 2018
Solicitare informaţii privind stadiul pârtiei de schi Molivişu 6 noiembrie 2018
3 ani de la Colectiv, aceeși neputință 6 noiembrie 2018
Dezastrul CFR, cum au ajuns trenurile din România să circule cu viteze mai mici ... 6 noiembrie 2018
Învăţământul profesional dual din România - provocări şi perspective 6 noiembrie 2018
Împrumuturile acordate primăriilor pentru asigurarea energiei termice 6 noiembrie 2018
Măsurile pe care le are în vedere Ministerul Sănătăţii pentru stoparea ... 6 noiembrie 2018
Infecţii cauzate de bacteriile intraspitaliceşti 6 noiembrie 2018
Păstrăvăria de la Lotrişor, mină de aur nevalorificată 6 noiembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 6 noiembrie 2018
Stabilirea unui mod de comunicare mai eficient cu FMI pentru a transmite ... 6 noiembrie 2018
Numărul de colegii electorale în cadrul circumscripţiei speciale nr.43 corelat ... 6 noiembrie 2018
Disfuncţii majore în implementarea plăţii serviciilor tursitice cu vouchere de ... 6 noiembrie 2018
Proiectele mari de infrastructură cu finanţare nerambursabilă în cadrul ... 6 noiembrie 2018
Politicile de maghiarizare silenţioasă, contra cost, a elelvilor nemaghiari în ... 6 noiembrie 2018
Batjocură la adresa manifestărilor culturale din judeţul Mureş, dedicate ... 6 noiembrie 2018
Stadiul procedurii de includere a Ansamblului Monumental "Calea Eroilor" în ... 6 noiembrie 2018
Bursele acordate elevilor din sistemul preuniversitar de stat 6 noiembrie 2018
Clarificări privind Spitalul Regional de Urgenţe Iaşi 6 noiembrie 2018
Raportare la Comisia Europeană privind consumul pungilor de plastic 6 noiembrie 2018
Referitor la măsuri în sprijinul turismului 6 noiembrie 2018
Pesta Procină Africană - grafic de evoluţie şi eradicare 6 noiembrie 2018
”Specialii” vs. ”comunii” sistemului de pensii 6 noiembrie 2018
Refuzul exproprierii unor cetățeni din județul Neamț 6 noiembrie 2018
Situaţia finanţării cheltuielilor cu materiale de igienă pentru elevi şi ... 6 noiembrie 2018
Participarea activă a României în structurile civile şi militare NATO 6 noiembrie 2018
Soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire ... 6 noiembrie 2018
Acordarea ajutoarelor de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de ... 6 noiembrie 2018
Reglementările şi recomandările MEN asupra condiţiilor de acces în spaţiile ... 6 noiembrie 2018
Sistemele de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete) montate pe ... 6 noiembrie 2018
Stadiul implementării măsurilor din "Programul de guvernare 2018-2020" în ... 5 noiembrie 2018
Infracţiunile privind lucrările efectuate la monumente istorice 5 noiembrie 2018
Valoarea nominală a unui tichet de masă în 2019 5 noiembrie 2018
Reintegrarea pe piaţa muncii a românilor întorşi din străinătate 5 noiembrie 2018
Costurile retipăririi manualelor greşite 5 noiembrie 2018
Situaţia unităţilor medicale fără autorizaţie de incendiu 5 noiembrie 2018
Situaţia programului naţional privind perdelele forestiere de protecţie 5 noiembrie 2018
Autostrada Iaşi - Târgu Mureş 5 noiembrie 2018
Majorările salariale în sistemul sanitar 5 noiembrie 2018
Regularizarea râului Argeş între acumularea Bascov şi acumularea Piteşti, ... 5 noiembrie 2018
Programul "100 de biblioteci româneşti în diaspora" 5 noiembrie 2018
Înfiinţarea unei redacţii în dialectul istoric aromân în cadrul postului public ... 5 noiembrie 2018
Direcţiile strategice în domeniul politicii energetice 5 noiembrie 2018
Stadiul elaborării unei noi legi referitoare la transplant 5 noiembrie 2018
Clarificări privind stadiul procedurii de infringement PM10 5 noiembrie 2018
Raportările infecţiilor în România 2017-2018 5 noiembrie 2018
Finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale, din impozitul pe venit, în ... 5 noiembrie 2018
Centrul cultural Accademia di România din Roma 5 noiembrie 2018
Rezolvarea urgentă a blocajului cu privire la lucrările de asfaltare a ... 5 noiembrie 2018
Precizări privind decontări ale transportului pentru persoane din conducerea ... 5 noiembrie 2018
Implementarea programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi ... 5 noiembrie 2018
Majorarea preţului pâinii 5 noiembrie 2018
Proiectul de lege privind sistemul public de pensii - numărul pensionarilor ... 5 noiembrie 2018
Programul Cornul şi laptele 31 octombrie 2018
Detaşarea în interesul învăţământului în funcţii de conducere, de îndrumare şi ... 31 octombrie 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea ... 31 octombrie 2018
Stadiul Dosarului nr.60961/CC 31 octombrie 2018
Situaţia reciclării bateriilor în România 31 octombrie 2018
Evoluţia fenomenului traficului de persoane 31 octombrie 2018
Cum poate fi depăşită criza specialiştilor din domeniul IT 31 octombrie 2018
Unităţile de învăţământ şi spitalele cu risc seismic din România 31 octombrie 2018
Noile medicamente pentru tratarea tipurilor de cancer 31 octombrie 2018
Lista instituţiilor de spectacole sau concerte aflate în subordinea şi în ... 31 octombrie 2018
Finanţarea universităţilor europene prin PRogramul Erasmus + 31 octombrie 2018
Stadiul întocmirii inspecţiei de siguranţă rutieră şi a inspecţiilor de ... 31 octombrie 2018
Stadiul lucrărilor de ecologizare a terenurilor din municipiul Baia Mare şi ... 31 octombrie 2018
Situaţia fondurilor europene 31 octombrie 2018
Situaţia proiectului construcţiei spitalelor regionale 31 octombrie 2018
Condiţiile şi criteriile în baza cărora a fost numit domnul Pavel Avrămoiu în ... 31 octombrie 2018
Nivelul de trai din jud. Alba 31 octombrie 2018
Contractele efectuate de către inspectorii de prevenire ai IGSU 31 octombrie 2018
Fortifierea făinii cu acid folic 31 octombrie 2018
Detalii privind contractul de proiectare şi execuţie a variantei ocolitoare a ... 31 octombrie 2018
Drumul DN 29D între Botoşani şi Ştefăneşti şi drumul DJ 282B între Botoşani şi ... 31 octombrie 2018
Derularea votului electronicexercitat cu prilejul adoptării O.U. nr.93/2003 " ... 31 octombrie 2018
Stoparea exportului de arme dinpartea României către Arabia Saudită 31 octombrie 2018
Exodul dascălilor români spre ţări din Europa 31 octombrie 2018
Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin propunere ... 31 octombrie 2018
SMID, mulţi bani şi multă nebuloasă 31 octombrie 2018
Alocările bugetare pentru refacerea infrastructurii afectate de calamităţi 31 octombrie 2018
Strategia naţională pentru copiii cu autism 31 octombrie 2018
Înfiinţarea unei unităţi de combatere a căderilor de grindină în jud. Dâmboviţa 31 octombrie 2018
situaţia fondurilor europene 31 octombrie 2018
Atenţei, dispar bibliotecile din România 31 octombrie 2018
Amenzile primite de un cetăţean din cauza unei erori a C.N.A.I.R. 31 octombrie 2018
Situaţia în care se află clădirea Operei Române din Timişoara 31 octombrie 2018
Stadiul implementării Programului-pilot "Masă caldă în şcoli" în anii şcolari ... 30 octombrie 2018
Precizări privind Legea Insolvenţei Persoanelor Fizice 30 octombrie 2018
Managementul deficitar al Companiei Naţionale Coresi 30 octombrie 2018
Accesare finaţare POR 2014-2020 30 octombrie 2018
Situaţia privind plata concediului de odihnă la cumulul de funcţii 30 octombrie 2018
Utilizarea bugetelor UE destinate promovării produselor europene pe piaţa ... 30 octombrie 2018
Stadiul execuţiei şi plăţilor la Autostrada Sebeş-Turda 30 octombrie 2018
Combaterea cyberbulling-ului 30 octombrie 2018
Impactul bugetar al Legii nr.192/2018 30 octombrie 2018
Acordarea de despăgubiri pentru propietarii suinelor afectate de virusul gripei ... 30 octombrie 2018
Acorarea burselor pentru motive medicale inclusiv preşcolarilor 30 octombrie 2018
Oportunitatea introducerii unui program de management antreprenorial în mediul ... 30 octombrie 2018
Implementarea unui program de măsuri la nivelul legislaţiei primare şi ... 30 octombrie 2018
Stadiul vaccinării antigripale la nivel naţional 30 octombrie 2018
Oportunitatea organizării de campanii de informare specializate pentru ... 30 octombrie 2018
Motivele încetării Programului "Lapte şi corn" pentru cei aproximativ 70.000 de ... 30 octombrie 2018
Acordarea asistenţei sociale constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, ... 30 octombrie 2018
Situaţia domiciliilor supraaglomerate şi prevenirea activităţilor ilicite 30 octombrie 2018
Acreditarea unităţilor sanitare din ambulatoriu 30 octombrie 2018
Teremenul de implementare în România a mecanismului generalizat de taxare ... 30 octombrie 2018
Precizări privind situaţia persoanelor refugiate pe teritoriul României 30 octombrie 2018
Rezerva de umiditate din sol 30 octombrie 2018
Acţiunile ministerului în caz de cutremur de intesitate crescută 30 octombrie 2018
Necesitatea stimulării sectorului IT în economia românească 30 octombrie 2018
Elevii din 10 judeţe nu beneficiează de programul "Cornul şi laptele" 30 octombrie 2018
Utilizarea eficientă a fondurilor alocate prin POR 30 octombrie 2018
Programe pentru sprijinirea industriei producătoare de medicamente generice 30 octombrie 2018
Instruirea copiilor în limba română mimico-gestuală în România şi cooperarea în ... 30 octombrie 2018
Modificarea actelor normative care reglementează organizarea rezidenţiatului 30 octombrie 2018
Implementarea de programe comunitare pentru românii din diaspora 30 octombrie 2018
Stadiul implementării obiectivului de investiţii "Modernizarea DN 28B Botoşani ... 30 octombrie 2018
Aparate de marcat electronice fiscale 30 octombrie 2018
Necesitatea modificării Ordinului nr.1960/2018 privind modificarea Ordinului ... 30 octombrie 2018
Şcolile în interesul elevilor 30 octombrie 2018
Precizări cu privire la prelungirea termenului schemei de ajutor pentru ... 30 octombrie 2018
Centura ocolitare ale Municipiului Cluj-Napoca 30 octombrie 2018
Construirea de locuinţe în incinta unităţilor sanitare care să fi utilizate ... 30 octombrie 2018
Asimilarea vechimii în muncă pentru beneficiarii (cadre didactice) ... 30 octombrie 2018
Situaţiile licitaţiilor pentru deszăpezirea arterelor rutiere 30 octombrie 2018
Statistica persoanelor care au înmatriculat mai mult de 3 maşini 30 octombrie 2018
Consolidarea imobilelor deteriorate cu risc seismic 30 octombrie 2018
Tronsonul Lugoj-Deva, Autostrada A1 29 octombrie 2018
Situaţia problemelor salariale 29 octombrie 2018
Determinarea nixelor emise de autovehiculele disel achiziţionate prin programul ... 29 octombrie 2018
Proiecte de tip Blockchain 29 octombrie 2018
Bursele de studiu pentru românii din diaspora 29 octombrie 2018
Trafic de droguri în Timişoara 29 octombrie 2018
Digitalizarea tezelor de doctorat şi asigurarea accesului public la aceste ... 29 octombrie 2018
Tabere "împotriva corupţiei" 29 octombrie 2018
Solicitare de informaţii privind unele categorii de beneficiari ai sistemului ... 29 octombrie 2018
CAzul medicului de la Spitalul Militar din Timişoara 29 octombrie 2018
Poziţia României în cadrul negocierilor referitoare la Uniunea Bancară 29 octombrie 2018
Situaţia privind construcţia autostrăzii Sibiu-Piteşti 29 octombrie 2018
Problema gazului în Deta, Timiş 29 octombrie 2018
Solicitare de informaţii privind repartiţia sumelor colectate de la angajatori ... 29 octombrie 2018
Starea deplorabilă a staţiei CFR călători Vinţu de Jos 29 octombrie 2018
Dozele de vaccin antigripal 29 octombrie 2018
Termenul negociat privind acordarea subvenţiilor pentru agentul termic necesar ... 29 octombrie 2018
Protocol între Ministeul Turismului şi Federaţia Patronală din Turismul Românesc 29 octombrie 2018
Diminuarea numărului de posturi la nivelul inspectoratelor şcolare în anul ... 29 octombrie 2018
Restituire imobil Sibiu 29 octombrie 2018
Încasarea pensiilor în cont bancar 29 octombrie 2018
Combaterea infracţiunilor legate de traficul de persoane 24 octombrie 2018
Taxele consulare pentru foştii deportaţi şi deţinuţi politici 24 octombrie 2018
Elaborarea unoi ghid de utilizare a voucherelor de vacanţe 24 octombrie 2018
Dublarea costului Autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş 24 octombrie 2018
Sistemul de irigaţii al României 24 octombrie 2018
Motivul înlocuirii directorului de la Direcţia Biodiversitate 24 octombrie 2018
Acordarea voucherelor de vacanţă 24 octombrie 2018
Investiţiile în sălile de sport din jud. Cluj 24 octombrie 2018
Situaţia juridică a programului "After school" 24 octombrie 2018
Adoptare Metodologie - cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de ... 24 octombrie 2018
Codul rutier pentru siguranţa cetăţenilor 24 octombrie 2018
Investiţii finanţate în anul 2019 24 octombrie 2018
Politicile în domeniul comerţului 24 octombrie 2018
Strategia naţională în caz de cutremur 24 octombrie 2018
Coşul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populaţia României 24 octombrie 2018
Clarificări cu privire la trecerea la nivel de calea ferată spre Iaşi din ... 24 octombrie 2018
Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 24 octombrie 2018
Magistrala 500 de cale ferată Bucureşti - Suceava - care traversează comuna ... 24 octombrie 2018
Depăşire termene avizare/control ex-ante ANAP 24 octombrie 2018
Subvenţiile fermierilor 24 octombrie 2018
Atragea de fonduri europene pentru susţinerea sesiunilor de meditaţii 24 octombrie 2018
Stadiul procedurilor de reabilitare a IBCV Iaşi 24 octombrie 2018
Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice în sat Călăreţi, comuna ... 24 octombrie 2018
Revenire Întrebarea 10224A/05.09.2016- Stadiul Dosarului nr.52998/18.03.2010. ... 24 octombrie 2018
Obţinerea aurotizaţiilor de liberă practică pentru logopezi 24 octombrie 2018
Gradul de accesarea a fodurilor alocate României prin programul - Garanţia ... 24 octombrie 2018
Stadiul constituirii stocurilor de gaze naturale pentru perioada de extracţie 1 ... 24 octombrie 2018
Salarizarea angajaţilor din Ministerul Educaţiei 24 octombrie 2018
Investiţiile publice care vor fi finanţarea în anul 2019 24 octombrie 2018
Riscul sărăciei şi a excluziunii sociale în rândul copiilor, îndeosebi la ... 24 octombrie 2018
Înăsprirea sancţiunilor pentru braconaj 24 octombrie 2018
Înfiinţarea unui liceu tehnic militar la Târgovişte 24 octombrie 2018
Situaţia măsurilor din "Programul de guvernare 2018-2020" în domeniul ... 24 octombrie 2018
Programe de finanţare şi tipuri de lucrări publice finanţate în anul 2019 24 octombrie 2018
Locuinţe pentru tinerii din jud. Botoşani 24 octombrie 2018
Program naţional pentru fose septice în mediul rural 24 octombrie 2018
Accesul dificil al românilor la medicamentele inovatoare 24 octombrie 2018
Bursele sociale pentru elevii din familii cu venituri mici 24 octombrie 2018
Gradul de absorbţie al fondurilor europene disponibile prin programul Erasmus + 23 octombrie 2018
Situaţia spitalelor din subordinea Ministerului Transporturilor 23 octombrie 2018
Evidenţa hidranţilor din judeţul Ilfov 23 octombrie 2018
În inima României se promovează periculos cultul unui criminal de război 23 octombrie 2018
Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale în ceea ce priveţte sprijinirea ... 23 octombrie 2018
Proiectul privind învăţământul secundar 23 octombrie 2018
Deschiderea de noi centre de tratament şi recuperarea bolavilor de scleroză ... 23 octombrie 2018
Discrepanţe în sistemul sanitar, între urban şi rural 23 octombrie 2018
Închiderea minelor din Valea Jiului 23 octombrie 2018
Autostrada Ploieşti-Braşov 23 octombrie 2018
ANAF descoperă marii evazionişti din România 23 octombrie 2018
Numărul accidentelor pe trecerile la nivel cu calea ferată 23 octombrie 2018
Implementarea unor măsuri din programul de guvernare privind familia 23 octombrie 2018
Situaţia juridică şi administrativă a clădirii Gară Oraş Vălenii Munte, judeţul ... 23 octombrie 2018
Explicaţii privind subvenţia diminuată pentru motorina folosită în agricultură 23 octombrie 2018
Plata impozitelor la ANAF 23 octombrie 2018
Discriminarea persoanelor surde sau cu deficienţe de auz în demersul lor de a ... 23 octombrie 2018
Proiectul hotărârii Cabinetului de Miniştri ai Ucrainei privind modul de ... 23 octombrie 2018
Respectarea hotărârilor judecătoreşti privind plata personalului din învăţământ 23 octombrie 2018
Folosirea bazei materiale din spaţiile de învăţământ preuniversitar 23 octombrie 2018
CNCD şi Asociaţia Accept, parteneriat pentru "instruirea profesorilor" întru ... 23 octombrie 2018
Efectele OUG nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ... 23 octombrie 2018
Situaţia plăţilor pentru PNDL 1 şi PNDL 2 în anul 2018 23 octombrie 2018
Situaţia copiilor din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea ... 23 octombrie 2018
Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, o necesitate ... 23 octombrie 2018
Guvernul nu doreşte introducerea reţelelor de gaze naturale 23 octombrie 2018
Propaganda LGBT intră în manualele şcolare şi în şcoli 23 octombrie 2018
Buget investiţii în spitale 23 octombrie 2018
Finanţarea europeană a drumului expres Craiova-Piteşti 23 octombrie 2018
Modificarea Hotărârii nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea ... 23 octombrie 2018
Start Up Nation-modificarea şi completarea OUG nr. 10/2017 pentru stimularea ... 23 octombrie 2018
Reducerea importului de ţiţei şi gaze naturale 23 octombrie 2018
Situaţia copiilor agresaţi fizic şi psihic din România 23 octombrie 2018
Situaţia privind reabilitaea bazinului acoperit din cadrul Complexului Sportiv ... 23 octombrie 2018
Gestionarea siturilor contaminate 23 octombrie 2018
Muzeul Românilor de Pretutindeni 23 octombrie 2018
Aplicarea art.II din OG 18/29 August 2018 23 octombrie 2018
Necesitatea măririi costului standard 23 octombrie 2018
Se consfinţeşte legislativ asimilarea forţată a minoritarilor români din Ucraina 23 octombrie 2018
Adoptarea mondei euro 23 octombrie 2018
Educaţia, în derivă 23 octombrie 2018
Explicaţii privind investiţiile străine directe atrase în Regiunea Nord-Est 23 octombrie 2018
Doamnă Prim ministru Vasilica Viorica Dăncilă, vă rog să opriţi căpuşa ANMCS 23 octombrie 2018
Contravenţii săvârşite în stare de ebrietate 23 octombrie 2018
Povara administrativă asupra părinţilor şi medicilor pe parcursul anului şcolar 23 octombrie 2018
Deschiderea Consulatului General al României în Stuttgart 23 octombrie 2018
Gropile de gunoi, o realitate de care România nu scapă 23 octombrie 2018
Clarificări cu privire la turneuloficial efectuat în Republica Turcia, ... 23 octombrie 2018
Starea uniformelor militare achiziţionate de MAPN 23 octombrie 2018
Îngheţarea salariilor, blocarea angajărilor şi disponibilizării? 23 octombrie 2018
Lipsă tratament HIV în spitale 23 octombrie 2018
Formarea profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 23 octombrie 2018
Situaţia Gărilor din România, cu accent deosebit pe Gara CFR Sinaia 23 octombrie 2018
Consilierea profesională o necesitate în rândul tinerilor 23 octombrie 2018
Stadiul lucrărilor de reparaţie a podului de la barajul Prundu 23 octombrie 2018
Deblocarea situaţiei la Transalpina Schi Resort, prin alocarea sumei rămasă de ... 23 octombrie 2018
Înfiinţarea de noi Tribunale specializate pentru Minori şi Familie 23 octombrie 2018
Lipsa medicamentelor oncologice 23 octombrie 2018
Alimentarea localităţilor cu gaze naturale 23 octombrie 2018
Extinderea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de ... 23 octombrie 2018
Cum se verifică bonitatea solicitanţilor de fonduri europene şi cu ce eficienţă ... 23 octombrie 2018
Situaţie predare ore limba română la clasele cu predare în limbile ... 23 octombrie 2018
Situaţia stocurilor de vaccinuri şi acţiunile Ministerului Sănătăţii pentru a ... 23 octombrie 2018
Poziţia Ministerului Culturii cu privire la propunerea de Directivă a ... 23 octombrie 2018
Modificarea redevenţelor petroliere 23 octombrie 2018
Măsuri privind eradicarea sărăciei şi excluziunii sociale 23 octombrie 2018
Autostrada Tg.Mureş-Iaşi pare sabotată de interese politice oneroase 23 octombrie 2018
25,000 de dâmboviţeni sunt alimentaţi cu apă potabilă dintr-un lac de acumulare ... 23 octombrie 2018
Problema plăţii salariilor pe luna noiembrie pentru angajaţii Serviciului de ... 23 octombrie 2018
Cozi la secţiile de votare din străinătate 23 octombrie 2018
Identitatea românilor din Ucraina în pericol 23 octombrie 2018
Furtul bugetelor locale de către Guvernul PSD 23 octombrie 2018
Clarificări privind impactul aplicării OUG 44/2018 privind unele măsuri ... 23 octombrie 2018
Detalii cu privire la Casa Socială a Constructorilor, ONG de utilitate publică, ... 23 octombrie 2018
Infecţia cu virusul West Nile, România, 2018 23 octombrie 2018
Resursa umană din Educaţie, încotro? 23 octombrie 2018
Introducerea în bugetul de stat pe anul 2019 a sumei necesare pentru realizarea ... 23 octombrie 2018
Numărul beneficiarilor de alocaţie 23 octombrie 2018
Familii beneficiare de ajutor social 23 octombrie 2018
Planificare şi buget pentru reabilitarea Complexului Cultural Sportiv Student ... 23 octombrie 2018
Transportul deşeurilor periculoase provenite din activitatea medicală pe ... 23 octombrie 2018
Controverse din Manualul alternativ pentru clasa a III-a 23 octombrie 2018
Mirajul Oltului - proiect nefinalizat deşi au trecut aproape 8 ani 23 octombrie 2018
Demararea proiectului minier de la Roşia Montană 23 octombrie 2018
Componenţa Consiliului Economic şi Social 23 octombrie 2018
Nivelul fondurilor europene disponibile pentru agricultră în noul cadru ... 23 octombrie 2018
Costurile combaterii PPA şi viitorul creşterii suinelor în România 23 octombrie 2018
Acordarea sumelor majorate cu 50% pentru sprijinul educaţional destinat ... 23 octombrie 2018
Situaţia canalului Mureşel (aflat în administrarea ANIF) din municipiul Arad 23 octombrie 2018
Declararea drept indezirabil în Republica Moldova a cetăţeanului român George ... 23 octombrie 2018
Statistică pensii de serviciu 23 octombrie 2018
Acordul de mediu necesar demarării proiectului autostrăzii Sibiu-Piteşti nu mai ... 23 octombrie 2018
Numărul beneficiarilor costului standard 23 octombrie 2018
Modificarea componenţei CES 23 octombrie 2018
Stadiul Proiectului de Master planul General de Transport privind legătura ... 23 octombrie 2018
Situaţia minelor Lupeni şi Lonea 23 octombrie 2018
Modificările propuse pentru ediţia 2018 aprogramului Start-Up Nation 22 octombrie 2018
Situaţia depozitului pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase din municipiul ... 22 octombrie 2018
Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse între femei şi ... 22 octombrie 2018
Schimburi comerciale între România şi Turcia 22 octombrie 2018
Lipsa fondurilor şi a investiţiilor blochează activitatea Direcţiilor Regionale ... 22 octombrie 2018
Sprijinul Ministerului pentru spitalul construit de români 22 octombrie 2018
Autostrada Lugj-Deva, loturile 3-4 22 octombrie 2018
Situaţia contractării serviciilor de deszăpezire aferente drumurilor ... 22 octombrie 2018
Studiu Banca Mondială 22 octombrie 2018
Opt colegii din Timişoara devin licee 22 octombrie 2018
Depozite de gunoi ilegale 22 octombrie 2018
Modificarea şi completarea Legii nr.17/2004 privind reglementarea vânzării ... 22 octombrie 2018
Platoul Padina - Peştera din munţii Bucegi 22 octombrie 2018
Bibliotecile din România şi grija statului faţă de ele 22 octombrie 2018
Ântîlnire cu producătorii de film din Statele Unite ale Americii şi Marea ... 22 octombrie 2018
Educaţia sexuală în şcoli 22 octombrie 2018
Noi cazuri de rujeolă 22 octombrie 2018
Promisiuni pentru cele 3 spitale regionale, oare rămân fără finanţare 22 octombrie 2018
Modificări propuse de Ministerul pentru Mediu de Afaceri pentru ediţia 2018 a ... 22 octombrie 2018
Educaţia în anul Centenarului 22 octombrie 2018
Violenţa împotriva femeilor 22 octombrie 2018
Clarificări privind numărul actualizat al posesorilor de paşapoarte de tip CRDS 22 octombrie 2018
Tranziţia la radioul digital 22 octombrie 2018
Cazul construcţiei unui spital municipal începută în anul 1994 şi lăsată în ... 22 octombrie 2018
Situaţia gravă a balerinilor de la Teatru de Operă şi Balet "Oleg Danovski" din ... 17 octombrie 2018
Măsurile susţinute de MTS pentru dezvoltarea sportului de masă 17 octombrie 2018
Redevenţe pentru resursele minerale exploate în jud. Bihor şi modul de aplicare ... 17 octombrie 2018
Cheltuielile şi eficienţa costurilor din sistemul de sănătate 17 octombrie 2018
Gradul de îndeplinire al Strategiei naţionale de apărare 2015-2020 17 octombrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 17 octombrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 17 octombrie 2018
Rolul Ministerului Apelor şi Pădurilor şi a instituţiilor din subordine în ... 17 octombrie 2018
Alocarea fondurilor pentru PNDL II 17 octombrie 2018
Suspendarea programului After School 17 octombrie 2018
Cum sprijinim turismul românesc 17 octombrie 2018
Obligativitatea diplomei de Bacalaureat la angajare 17 octombrie 2018
Lucrări de conservare la Cetatea Trascăului 17 octombrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 17 octombrie 2018
Statutul artistului 17 octombrie 2018
Precizări cu privire la situaţia inestiţiilor în sănătate 17 octombrie 2018
Situaţia proiectelor finanţate parţial sau integral din fonduri europene în ... 17 octombrie 2018
Declinul demografic 17 octombrie 2018
Reabilitarea infrastructurii de acces în staţiunile turistice 17 octombrie 2018
Scutirea de TVA sau alte deductibilităţi pentru anumite categorii de ... 17 octombrie 2018
Solicitare stadiu cerere de retrocedare nr.829/28.01.2003 17 octombrie 2018
Dconstrucţia podului de supendare peste Dunăre de la Brăila 17 octombrie 2018
Tariful privind taxa de branşare la reţeaua de gaze naturale 17 octombrie 2018
Descentralizarea deciziilor cu privire la selecţia cadrelor didactice 17 octombrie 2018
Calitatea slabă a lucrărilor din infrastructură 17 octombrie 2018
Promovares oportunităţilor economice ale României în străinătate 17 octombrie 2018
Programul Laptele şi Cornul 17 octombrie 2018
Răspuns la solicitarea adresată de către S.P.A.R.L "PRICOP şi ASOCIAŢII" 17 octombrie 2018
Termoficarea centralizată în Municipiul Petroşani 17 octombrie 2018
Cîte accidente rutiere grave puteau să fie stopate dacă exista autostradă în ... 17 octombrie 2018
Promovarea produselor româneşti 17 octombrie 2018
Posibilitatea ca jandarmeria să poată avea drept de atribuţii, prin structurile ... 17 octombrie 2018
Simularea "Seism 2018" 17 octombrie 2018
Centre stroke 17 octombrie 2018
Verificarea legalităţii unei sonde de foraj hidraulic 17 octombrie 2018
Termenele de judecată din jurisprudenţa română 17 octombrie 2018
Gripa aviară riscă să reapară în România 17 octombrie 2018
Cercetarea în domeniul micropropagării plantelor, legumelor şi fructelor 17 octombrie 2018
Mamele minore 17 octombrie 2018
Predicţii pentru o nouă criză financiară 17 octombrie 2018
Ridicarea cuponului de pensie de la bancă, CEC, poştă şi plata pensiilor până ... 17 octombrie 2018
Guvernul PSD-ALDE condamnă la sărăcie generaţiile viitoare 17 octombrie 2018
Posilibilatea consumatorului casnic de a beneficia de plata facturii la gaz ... 17 octombrie 2018
Precizări cu privire la situaţia din domeniul cercetării - dezvoltării - ... 17 octombrie 2018
Situaţia reţelei de drumuri naţionale din jud. Dâmboviţa 17 octombrie 2018
Soluţiile identificate de Ministerul Sănătăţii pentru consolidarea şi dotarea ... 16 octombrie 2018
Asigurarea transportului şclar pentru elevii din satul Geogel, comuna Ponor 16 octombrie 2018
Statutul suprafeţei de teren de 1779,49 ha din comuna Ruşeţu, jud. Buzău 16 octombrie 2018
Măsurile pentru dotarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează copii cu ... 16 octombrie 2018
Solicitarea de date statistice despre şomaj şi rata sărăciei 16 octombrie 2018
Implementarea Esănătate 16 octombrie 2018
Productivitatea muncii la C.N.A.I.R. 16 octombrie 2018
Solicitare de infromaţii privind gradul de contractare a fondurilor europene ... 16 octombrie 2018
Solicitare de informaţi privind impactul financiar asupra bugetului general ... 16 octombrie 2018
Implementarea prevederilor Legii nr.34/2017 privind instalarea infrastructurii ... 16 octombrie 2018
Autostrăzi - prognoze 2020-2021 16 octombrie 2018
Reducerea poluării fonice 16 octombrie 2018
Implicarea Ministerului Sănătăţii în realizarea primului spital de Oncologie şi ... 16 octombrie 2018
Racordarea la gaz în România 16 octombrie 2018
Solicitarea de date despre Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 ... 16 octombrie 2018
Proiectul autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş 16 octombrie 2018
Strategia de promovare turistică a României pentru anul 2019 16 octombrie 2018
Problemele de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 16 octombrie 2018
Clarificări privind realizarea autostrăzii Ploieşti-Braşov 16 octombrie 2018
Reglementarea juridică a profesiei de doula 16 octombrie 2018
Valoarea punctului-amendă începând cu 1 ianuarie 2019 16 octombrie 2018
Problema viaductelor 16 octombrie 2018
Solicitare privind anularea Ordinului prin care s-a revocat titlul de Colegiul ... 16 octombrie 2018
Informaţii privind evaluarea efectelor bugetare favorabile ale ... 16 octombrie 2018
Programul de fertilizare în vitro şi embriotransfer - resurse alocate în anul ... 16 octombrie 2018
Cota redusă de TVA de 5% în turism 16 octombrie 2018
Măsuri pentru susţinerea industriei textile româneşti 16 octombrie 2018
Situaţia minelor Lupeni şi Lonea 16 octombrie 2018
Plata către fermierii români a subvenţiei suplimentare de 23 euro/ha 16 octombrie 2018
Înlocuirea reprezentanţilor CES 16 octombrie 2018
Soluţii pentru ecologizarea depozitelor de reziduri aferente societăţii Petrol ... 16 octombrie 2018
Incapacitatea caselor judeţene de pensii de a soluţiona cereri de recalculare a ... 16 octombrie 2018
Situaţia parteneriatelor public-private 16 octombrie 2018
Necesitatea corectării unor inadvertenţe din textul OUG nr.11/2018 16 octombrie 2018
Situaţia sistemelor şi serviciilor de elearning în sistemul de învăţământ ... 16 octombrie 2018
Măsuri avute în vedere pentru atragerea de forţă de muncă în agricultură 16 octombrie 2018
Mentenanţa Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate 16 octombrie 2018
Utilizarea fondurilor colectate din taxele de utilizare a drumurilor publice ... 16 octombrie 2018
Confirmarea îndeplinirii clauzelor din contractul de privatizare al ... 16 octombrie 2018
Salarizarea angajaţilor din MS 16 octombrie 2018
Situaţia juridică a şoselei de centură a Municipiului Iaşi 16 octombrie 2018
Statutul personalului silvic 16 octombrie 2018
Oportunitatea modificării OMEN nr.4165/24.07.2018, astfel încât profesorii să ... 15 octombrie 2018
Criza manualelor şcolare 15 octombrie 2018
Solicitare de informaţii privind dinamica veniturilor bugetare din dividende şi ... 15 octombrie 2018
Măsuri pentru creşterea natalităţii 15 octombrie 2018
Actualizarea valorii tichetelor de vacanţă la nivelul salariului minim brut ... 15 octombrie 2018
Preluarea şi multiplicarea temelor propagandei ruseşti de către pagina de ... 15 octombrie 2018
Proceduri de informare a Direcţiei Generale de Protecţie Internă 11 octombrie 2018
Proceduri de informare a Direcţiei Generale de Informaţie a Apărării 11 octombrie 2018
Solicitare de informaţii privind înstrăinarea terenurilor agricole şi ... 10 octombrie 2018
Copiii folosiţi în spotul video Papaya Advertising au acceptul părinţilor ... 10 octombrie 2018
Nemulţumirile şi aşteptările profesorilor privind accesul la instruire şi ... 10 octombrie 2018
Vopsirea trunchiurilor copacilor cu hidroxid de calciu (var) 10 octombrie 2018
Situaţia unităţilor de învăţământ preşcolare, primare, gimnaziale şi pregătirea ... 10 octombrie 2018
Sporurile şi alte categorii de avantaje materiale acordate angajaţilor ... 10 octombrie 2018
Codul Patrimoniului Naţional 10 octombrie 2018
Respectarea angajamentului privind raportul dintre punctul de pensie şi ... 10 octombrie 2018
Expertizarea seismică a spitalelor 10 octombrie 2018
Posibilităţi de finanţare a judeţului Botoşani pentru proiectele de apă şi canal 10 octombrie 2018
Repararea şi modernizarea sediilor de poliţie din zona rurală a judeţului ... 10 octombrie 2018
Măsuri pentru echilibrarea balanţei comerciale a României 10 octombrie 2018
Solicitare de informaţii privind efectele O.M.E.N. nr. 4884/2018 la nicâvelul ... 10 octombrie 2018
Precizări privind veniturile membrilor conducerii şi ale personalului din ... 10 octombrie 2018
Precizări privind veniturile membrilor conducerii din cadrul Transelectrica, ... 10 octombrie 2018
Pescuitul şi acvacultura 10 octombrie 2018
Precizări privind veniturile membrilor conducerii din cadrul CNAIR 10 octombrie 2018
Situaţia unui imobil din municipiul Satu Mare 10 octombrie 2018
Estimare cost studiu de fezabilitate al autostrăyii A8 Iaşi-Târgu-Mureş 10 octombrie 2018
Abrogarea Ordinului MEN 4884/31.08.2018 10 octombrie 2018
Există neconformităţi în ceea ce priveşte implementarea proiectului de ... 10 octombrie 2018
Amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia dintre Strada Depozitului, comuna ... 10 octombrie 2018
Apărarea recoltei agricole 10 octombrie 2018
Elaborarea unei legislaţii secundare privind Legea asistenţei sociale 10 octombrie 2018
Autostrada Bucureşti-Ploieţti 10 octombrie 2018
Mutarea camerelor video de verificare a rovinietei de pe podul de la ... 10 octombrie 2018
Societatea COLTERM Timişoara 10 octombrie 2018
Precizări privind veniturile membrilor consiliului şi ale personalului din ... 10 octombrie 2018
Drepturile de opţiune ale asiguraţilor din judeţul Cluj. 10 octombrie 2018
Precizări privind veniturile membrilor conducerii din cadrul Curţii de Conturi ... 10 octombrie 2018
Precizări privind veniturile membrilor conducerilor din cadrul unor companii ... 10 octombrie 2018
Reabilitarea şi retehnologizarea industriei mineritului 10 octombrie 2018
Forţa de muncă pe piaţa agricolă 10 octombrie 2018
Precizări privind veniturile membrilor conducerii din cadrul BNR 10 octombrie 2018
Suspendarea activităţilor opţionale din învăţământul preşcolar 10 octombrie 2018
Restituirea taxei auto 10 octombrie 2018
Investiţii în dotarea cu mijloace moderne a şcolilor din mediul rural 10 octombrie 2018
Referitor la cea de-a doua ediţie a Start Up Nation 10 octombrie 2018
Sporurile şi alte categorii de avantaje materiale acordate angajaţilor şi altor ... 10 octombrie 2018
Autostrada Lugoj-Deva 10 octombrie 2018
Modernizarea magistralei de cale ferată CFR 500 (Siret+Bucureşti) şi ... 10 octombrie 2018
Finanţarea cluburilor sportive din România 9 octombrie 2018
Numărul şi stadiul dosarelor depude de unităţile administrativ-teritoriale ... 9 octombrie 2018
Oportunitatea modificării O.U.G. 90/2017, astfel încât şi posturile nedidactice ... 9 octombrie 2018
Implementarea programului "Rabla" pentru autovehicule 9 octombrie 2018
Lipsa unui document de proprietate pentru Biserica de lemn "Sf. Arhangheli ... 9 octombrie 2018
Dispunerea fondurilor necesare pentru construirea variantei de ocolire în ... 9 octombrie 2018
Stadiul implementări Programului Strategic Invest România 9 octombrie 2018
Implicarea Institutului Naţional al Patrimoniului în conservarea monumentelor ... 9 octombrie 2018
Implicarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în restaurarea ... 9 octombrie 2018
Activitatea Birourilor de Promovare Comercială şi Economică 9 octombrie 2018
Redeschiderea cabinetelor medicale şcolare 9 octombrie 2018
Plan de măsuri pentru salvarea Cazinoului din Constanţa 9 octombrie 2018
Reducerea termenelor de racordare la reţeaua de gaze pentru noile foâirme, dar ... 9 octombrie 2018
Modernizarea treceri la nivel cu calea ferată din comuna Leordeni, judeţul ... 9 octombrie 2018
Tăierile de masă lemnoasă în judeţul Alba 9 octombrie 2018
Reactualizarea studiilor de fezabilitate pentru autostrada Iaşi-Tg. Mureş 9 octombrie 2018
Stadiul implementări Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 9 octombrie 2018
Ocupaţi deficitare pe piaţa autohtonă a forţei de muncă 9 octombrie 2018
Strategia ministerului pentru securitatea şi sănătatea în muncă, pentru ... 9 octombrie 2018
Clarificări cu privire la Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 9 octombrie 2018
Stadiul înfiinţării şi activităţii Consulatului General al Romăniei în ... 9 octombrie 2018
Dinamica numărului de lucrători străini 9 octombrie 2018
Reducerea a 4000 de posturi în învăţămăntul preuniversitar 9 octombrie 2018
Înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor statului al infrastructurilor ... 9 octombrie 2018
Reabilitarea Casei Memoriale Vasile Alecsandri 9 octombrie 2018
Stadiul dezvoltării infrastructurii TIC în educaţie 9 octombrie 2018
Stadiul implementării Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 9 octombrie 2018
Monitorizyrea valorilor poluantului H2S de către operatorul S.C. IRIDEX GROUP ... 9 octombrie 2018
Modernizarea Drumului Hoţilor din judeţul Iaşi 9 octombrie 2018
Finanţarea autostrăzii Iaşi-Tg. Mureş 9 octombrie 2018
Reabilitarea casei memoriale a fostului primar al Iaşului, Eduard Lăzărescu 9 octombrie 2018
Stadiul elaborării şi implementării Codului Economic 9 octombrie 2018
Numărul angajaţilor Guvernului României 9 octombrie 2018
Care sunt rezultatele acţiunilor destinate creşterii vizibilităţii cercetării ... 9 octombrie 2018
Voucherele materna 9 octombrie 2018
Programele culturale destinate etnicilor români din străinătate 9 octombrie 2018
Componenţa consiliilor locale şi judeţene; reprezentarea femeilor şi a tinerilor 9 octombrie 2018
Proiectul Ro-Net 8 octombrie 2018
Regulament privind relaţiile dintre platforme şi întreprinderi 8 octombrie 2018
Incapacitatea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de ... 8 octombrie 2018
Rentabilizarea transportului pe cale ferată 8 octombrie 2018
Reducerea numărului de posturi din sistemul public de învăţământ 8 octombrie 2018
Măsuri pentru susţinerea predării limbii române în comunităţile de români din ... 8 octombrie 2018
Returnarea timbrului de mediu achitată de propietarii de maşini 8 octombrie 2018
Medicii din centrele de permanenţă nu şi-au primit de 4 luni banii pentru ... 4 octombrie 2018
Proiectul Timişoara Capital Cultural Europeană 2021 4 octombrie 2018
Programul Tezaur 4 octombrie 2018
Medicii din centrele de permanenţă nu şi-au primit de 4 luni banii pentru ... 4 octombrie 2018
Finanţarea proiectului Timişoara 2021 - Capitală Culturală Europeană 4 octombrie 2018
Creșterea bugetului alocat Ministerului Român de Pretutindeni 3 octombrie 2018
Problemele cu care se confruntă Instituţiile Teatrale din România 3 octombrie 2018
Statul român "stimulează" mediul de afaceri prin Codul Penal 3 octombrie 2018
Posibilități multiple de valorificare a râului Lotru 3 octombrie 2018
Clarificări cu privire la proiectele de infrastructură din zona Moldovei 3 octombrie 2018
Oierii puși în dificultate de prevederile Regulamentului 1012/2016 3 octombrie 2018
Probleme la noile manuale unice 3 octombrie 2018
Precizări privind salariul de bază minim brut pentru angajaţii cu studii ... 3 octombrie 2018
Va mai fi realizat viitorul Golden Gate al României? 3 octombrie 2018
Număr de posturi de conducere la nivel național 3 octombrie 2018
Recalcuarea pensiilor este în vigoare, softul este prin setare 3 octombrie 2018
Întârzieri pe ruta Ungheni-București 3 octombrie 2018
Solicitări cu privire la situația copiilor cu CES 3 octombrie 2018
Omologarea organismelor tehnice din alte state UE să efectueze inspecția ... 3 octombrie 2018
Restricții privind autorizarea cabinetelor stomatologice 3 octombrie 2018
Activitatea specifică a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 3 octombrie 2018
Aprovizionarea cu vaccin antigripal 3 octombrie 2018
Solicitare de date statistice despre certificatele de naştere emise 3 octombrie 2018
Atribuirea fondurilor în urma inundațiilor din vara anului 2018 3 octombrie 2018
Solicitarea realizării unui studiu de către Institutul de Sănătate Publică 3 octombrie 2018
Verificarea unui parc de dezmembrări auto 3 octombrie 2018
Autorizaţiile emise de Ministerul Culturii şi Idenţităţii Naţionale 3 octombrie 2018
Sănătatea alimentară 3 octombrie 2018
Promisiunea privind dotarea fiecărei comune cu câte o ambulanță 3 octombrie 2018
O ticăloșie criminală destramă SMURD! 3 octombrie 2018
Referitor la posibilitatea finanțării lucrărilor pentru DN 66A 3 octombrie 2018
Situația finanțării proiectului podului Tulcea-Brăila 3 octombrie 2018
Măsurile de prevenție a violenței elevilor în spațiile școlare 3 octombrie 2018
Mai reprezintă siguranța cetățeanului o prioritate? 3 octombrie 2018
Măsuri pentru protejarea producătorilor de medicamente generice din România 3 octombrie 2018
Situația burselor de studiu oferite etnicilor români cu domiciliul stabil în ... 3 octombrie 2018
Stadiul reformei administrative 3 octombrie 2018
Modificarea HG nr. 153/2018, astfel încât și personalul din cadrul camerelor de ... 3 octombrie 2018
Măsuri privind respectarea legii referitoare la interzicerea comercializării ... 3 octombrie 2018
Progresul proiectelor de dotare a Poliţiei Române 3 octombrie 2018
Dezinteresul Guvernului față de cercetarea românească va conduce la pierderea ... 3 octombrie 2018
Folosirea elevilor într-o activitate cu aspect politic-separatist într-un liceu ... 3 octombrie 2018
Situația vaccinării anti-HPV în România 3 octombrie 2018
Transportul elevilor cu microbuze şcolare în jud. Suceava - autovehicule ... 3 octombrie 2018
Restructurarea centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap cu o ... 3 octombrie 2018
Șoseaua de centură, investiție indispensabilă pentru orașul Găești și pentru ... 3 octombrie 2018
Solicitare de informaţii privind rezultatele fiscale ale unui domeniu de ... 3 octombrie 2018
Situaţia fondurilor alocate prin Legea nr.2/2018 a bugetului de stat ... 3 octombrie 2018
Situația de criză în care sunt puși constănțenii în prag de iarnă 3 octombrie 2018
Sezonul cultural România-Franța 3 octombrie 2018
Influența schemelor de ajutor de stat pentru crearea de locuri de muncă în ... 3 octombrie 2018
Situația Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Viti-Vinicolă Drăgășani 3 octombrie 2018
Demersuri ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru îmbunătăţirea ... 3 octombrie 2018
Reglementarea specifică penru cidru - o urgență 3 octombrie 2018
Centrul Sportiv Național, o investiție doar pe hârtie?! 3 octombrie 2018
Restaurarea casei memoriale ”Aron Pumnul” și înființarea muzeului ”Eminescu” 3 octombrie 2018
Situaţia IMM-urilor din România 3 octombrie 2018
Statistica românilor plecaţi în străinătate 3 octombrie 2018
Situația cetățeanului român George Simion, agresat fizic și întors la frontieră ... 3 octombrie 2018
Campania Let s Do It, România! în jud. Constanţa 3 octombrie 2018
Solicitare de date statistice despre tranzitul frontierei de stat 3 octombrie 2018
Renaturarea albiei râului Olănești 3 octombrie 2018
Nivelul atragerii fondurilor europene 3 octombrie 2018
Declarațiile de avere ale consilierilor personali ai miniștrilor 3 octombrie 2018
Controul Facebook în România 3 octombrie 2018
Revenire interpelare privind conducerea ANFP (1472B/17.04.2018) 3 octombrie 2018
Clarificări privind reglementările referitoare la perioadele de conducere şi ... 3 octombrie 2018
Centrele de permanenţă 3 octombrie 2018
Instrucțiunile de aplicare a Legii 196/2018, privind înființarea, organizarea ... 3 octombrie 2018
Sume alocate pentru cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 3 octombrie 2018
Proiectele de dezvoltare a legăturii de transport Craiova Timișoara 3 octombrie 2018
Scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor cu ... 3 octombrie 2018
Precizări privind planul de acțiuni al Poliției Române împotriva ... 3 octombrie 2018
Solicitare de date statistice despre traficul de mărfuri pe Dunărea Maritimă 3 octombrie 2018
Solicitare privind anularea OM nr.4165/24 iulie 2018 3 octombrie 2018
Stadiul implementării obiectivului de investiţii "Modernizarea DN 28B Botoşani ... 3 octombrie 2018
Întreruperi de sarcină la cerere în spitalele din Români 3 octombrie 2018
Fonduri europene destinate dezvoltării capacității administrative a ... 3 octombrie 2018
Precizări privind obligația firmelor de a se dota cu noile aparate de marcat cu ... 3 octombrie 2018
Situaţia pensionarilor şi a persoanelor care nu beneficiează de pensie 3 octombrie 2018
Manualul unic de istorie pentru clasa a VI-a 3 octombrie 2018
Furnizare agent termic Valea Jiului 3 octombrie 2018
Spaţiul comunicaţional comun cu Republica Moldova 3 octombrie 2018
Diligențele administrației locale pentru grăbirea finalizării obiectivelor de ... 3 octombrie 2018
Programul de tabere ”ARC-2018”, ediția de vară, pentru copiii români din Serbia ... 3 octombrie 2018
Programul de dezvoltare al stațiunilor balneare 3 octombrie 2018
Producţia pe anul 2018 3 octombrie 2018
Creşterea gradului de informatizare şi digitalizare a administraţiei publice ... 3 octombrie 2018
Persoanele cu dizabilităţi încadrate în muncă şi suma încasată la bugetul de ... 3 octombrie 2018
Strategia de personal a Companiei Naționale Poșta Română 3 octombrie 2018
Situaţia la zi cu privire la copii din centrele de plasament 3 octombrie 2018
Siguranţa cetăţeanului în România 3 octombrie 2018
Când Opera Naţională Română Iaşi va avea un sediu propriu 3 octombrie 2018
Solicitare de date statistice despre traficul de mărfuri pe calea ferată 3 octombrie 2018
Revenire la întrebarea referitoare la stadiul lucrărilor de reabilitare a DN 76 3 octombrie 2018
Campaniile de informare naţională ale MAE privind Regulamentul CEE nr.1408/1971 ... 3 octombrie 2018
Promovarea ”Educației ecologice și de protecție a mediului înconjurător” ca ... 3 octombrie 2018
Majorarea/Indexarea alocaţiei de stat pentru copii, de la 1 ianuarie 2019 3 octombrie 2018
Nivelul de pregătire al României pentru preluarea Președinției Consiliului ... 3 octombrie 2018
Rezerva de umiditate din sol după vara 2018 și prognoza meteo pentru lunile de ... 3 octombrie 2018
Stabilirea drepturilor de pensie pentru cetățenii Daniel Lupu și Mircea Andrieș 3 octombrie 2018
Acordarea sumelor majorate cu 50% pentru sprijinul educațional destinat ... 3 octombrie 2018
Acte de violenţă în licee 3 octombrie 2018
Halda de fosfogips de la Bacău 3 octombrie 2018
Sancționarea faptelor ilicite săvârșite sub influența consumului de droguri 3 octombrie 2018
Consolidarea imobilelor deteriorate 3 octombrie 2018
Soluţii pentru situaţia critică prin are trec RADET şi CET Constanţa 3 octombrie 2018
Implementarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și ... 3 octombrie 2018
Implementarea Submăsurii 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de ... 3 octombrie 2018
Cadrele didactice universitare 3 octombrie 2018
Clarificări cu privire la principalele direcţii energetice ale României 3 octombrie 2018
Deblocarea procesului de cadastrare 3 octombrie 2018
Contractele de muncă cu cetățeni din spațiul non-UE 3 octombrie 2018
Hoteluri dotate necorespunzător pentru persoanele cu handicap locomotor 3 octombrie 2018
Situația alarmantă a marilor proiecte de infrasctructură, conform declarațiilor ... 3 octombrie 2018
Distribuirea noilor ambulanţe în teritoriu 3 octombrie 2018
Protejarea independenţei sistemului judiciar 3 octombrie 2018
Stadiul elaborării Strategiei Demografice a României 3 octombrie 2018
Măsuri luate de Garda Naţională de Mediu în caz de poluare fonică repetată 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Defrişările ilegale de pădure 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Sînmihaiu de Câmpie, jud. ... 2 octombrie 2018
Care este situaţia la zi şi care sunt perspectivele realizării conductei de gaz ... 2 octombrie 2018
Clarificări privind ancheta în cazul incendiului la o fabrică de reciclare a ... 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Şieuţ, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Situaţia românilor din Italia 2 octombrie 2018
Decontarea analizelor care determină tipul de terapie care trebuie urmat de ... 2 octombrie 2018
Încadrarea personalului în Filarmonica din Ploieşti 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Şieu-Măgheruş, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Parva, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Reducerea termenelor de racordare la reţeau electrică pentru noile firme 2 octombrie 2018
Măsuri luate pentru înlăturarea poluării cauzate de o fabrică de reciclare a ... 2 octombrie 2018
Efectele poluării atmosferice asupra sănătăţii populaţiei 2 octombrie 2018
Situaţia militarului decedat la Ghimbav 2 octombrie 2018
Termenul de lansare a Programului Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Runcu Salvei, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
TVA redus pentru meşteşugarii autentici 2 octombrie 2018
Motivele întărzierii eliberării autorizaţiei de către DSP Alba pentru grădiniţa ... 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Salva, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Tiha-Bîrgăului, jud. ... 2 octombrie 2018
Incidentele de securitate 2 octombrie 2018
Valorificare potenţialului geotermal 2 octombrie 2018
Implementare România Start-up Nation 2017 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Tîrlişua, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Centenarul Marii Uniri reflectat în activitatea Arhivei Naţionale de Filme 2 octombrie 2018
Refuzul unor miniştri ai Guvernului României de a răspunde la ... 2 octombrie 2018
Lipsa apei calde din Municipiul Constanţa 2 octombrie 2018
Criza forţei de muncă 2 octombrie 2018
Precizări privind reglemenatrea dreptului la pensie a lucrătorilor români în ... 2 octombrie 2018
Exodul medicilor şi al personalului medical 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Uriu, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Silivaşu de Cîmpie, jud. ... 2 octombrie 2018
Dinamică locuri de studii universitate fără bursă 2 octombrie 2018
Românismul trebuie sprijinit prin acţiuni concrete, nu prin postări pe reţelele ... 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Nuşeni, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Şieu, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Şanţ, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Măsuri de fluidizare a traficului pe autostrada Bucureşti-Piteşti 2 octombrie 2018
Cum se implică statul român în protejarea Chiliei lui Daniil Sihastrul pentru ... 2 octombrie 2018
Motivarea profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv ... 2 octombrie 2018
României, în contextul schimbării de paradigmă în ceea ce priveşte constituirea ... 2 octombrie 2018
Eliminarea accizei suplimentare la carburanţi 2 octombrie 2018
Problema medicamentelor contrafăcute se poate soluţiona prin sancţiuni mai dure 2 octombrie 2018
Măsuri luate de Poliţia română în caz de poluare fonică repetată 2 octombrie 2018
Înfiinţarea unei noi comisii 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Clarificarea regimului juridic privind drepturile femeilor însărcinate şi ... 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Nimigea, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Infrastructura IT a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale 2 octombrie 2018
Întârzierea salariilor pentru medicii care lucrează în centre de permanenţă 2 octombrie 2018
Majorarea indeminizaţiilor şi sporurilor pentru invalizi, veterani şi văduve de ... 2 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Telciu, jud. Bistriţa-Năsăud 2 octombrie 2018
Constatarea şi sancţionarea faptelor de hărţuire 1 octombrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Lunca Ilvei , jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Prundu-Bîrgăului, jud. ... 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Josenii-Bîrgăului, jud. ... 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Matei, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Milaş, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Leşu, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Dumitra, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Ilva Mică, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Dumitriţa, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Măgura Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Miceştii de Câmpie, jud. ... 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Rebra, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Monor, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Coşbuc, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Poina Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Maieru, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Romului, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Ilva Mare, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Galaţii - Bistriţei, jud. ... 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Feldru, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Negrileşti, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Livezile, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Petru Rareş, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Rebrişoara, jud. Bistriţa-Năsăud 27 septembrie 2018
Lipsa şolilor fără aviz sanitar şi aviz ISU 26 septembrie 2018
Revenire la întrebarea despre consolidarea monumentelor istorice 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Ciceu - Giurgeşti, jud. ... 26 septembrie 2018
Aplicarea şi interpretarea Legii 78 din 28 martie 2018 privind exonerarea ... 26 septembrie 2018
Precizări cu privire la reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a ... 26 septembrie 2018
Stadiul proiectului de dezvoltare şi extindere a reţelei de transport gaze ... 26 septembrie 2018
Stadiul proiectului privind spitalele regionale 26 septembrie 2018
Decontarea integrală a radioterapiei 26 septembrie 2018
Lipsa de personal la Agenţia Naţională a Medicamentului 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Budacu de Jos, jud. Bistriţa-Năsăud 26 septembrie 2018
Situaţia maternităţilor din România 26 septembrie 2018
Serviciile medicale de care pot beneficia femeile însărcinate 26 septembrie 2018
Preşedinţia română a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 26 septembrie 2018
Consumul de droguri din România 26 septembrie 2018
Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Budeşti, jud. Bistriţa-Năsăud 26 septembrie 2018
Reţeaua de distribuţie gaze 26 septembrie 2018
Situaţia plăţilor aferente certificatelor verzi 26 septembrie 2018
Stadiul unor măsuri din domeniul administraţiei publice şi politicii regionale 26 septembrie 2018
Certificatul de absolvire a examenului privind noţiunile fundamentale de igienă 26 septembrie 2018
Cuantumul costului standard per elev 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Cetate, jud. Bistriţa-Năsăud 26 septembrie 2018
Solicitare de adeverinţe care atestă calitatea de asigurat pentru accesul la ... 26 septembrie 2018
Dezvoltarea României prin reindustrializare 26 septembrie 2018
Lipsa proiectelor europene 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Braniştea, jud. Bistriţa-Năsăud 26 septembrie 2018
"Sindromul Italia" 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Căianu Mic, jud. Bistriţa-Năsăud 26 septembrie 2018
Programe de monitorizare a gospodăriilor care au probleme cu plata ... 26 septembrie 2018
Prezentarea măsurilor pentru eficientizarea infrastructurii fiscale şi scăderea ... 26 septembrie 2018
Programe de monitorizare a gospodăriilor care au probleme cu plata ... 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Chiochiş, jud. Bistriţa-Năsăud 26 septembrie 2018
Situaţia abandonului copilor în România 26 septembrie 2018
Proleme cu care se confruntă muzeele din România 26 septembrie 2018
Revenire asupra întrebărilor legate de monumentele istorice din Bucureşti şi de ... 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Bistriţa-Bîrgăului, jud. ... 26 septembrie 2018
Proiectul privind reţeaua de termoficare Bucureşti 26 septembrie 2018
Proiectele mari de infrastructură de transport transmise către Comisia ... 26 septembrie 2018
Urgentarea redactării hotărârilor judecătoreşti 26 septembrie 2018
Situaţia bazei militare Mihail Kogălniceanu 26 septembrie 2018
Situaţia societăţilor în care Ministerul Sănătăţii a fost sau este acţionar 26 septembrie 2018
Măsuri pentru soluţionarea crizei de personal din turism 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Chiuza, jud. Bistriţa-Năsăud 26 septembrie 2018
Situaţia unităţilor şcolare de stat şi private din jud. Ilfov 26 septembrie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare - comuna Ciceu-Mihăieşti, jud. ... 26 septembrie 2018
Defrişări ilegale 25 septembrie 2018
Vama Moldova Nouă 25 septembrie 2018
Rezultate studiu "Influenţa calităţii vieţii profesionale asupra tendinţei de ... 25 septembrie 2018
Precizări privind funcţiile de conducere din cadrul societăţilor comerciale ... 25 septembrie 2018
Numărul turiştilor în România în primele şapte luni ale anului 2018 25 septembrie 2018
Precizări privind valoarea totală a creditelor angajate de Guvernul României în ... 25 septembrie 2018
Situaţia veniturilor administraţiilor ublice locale din jud. Timiş 25 septembrie 2018
Ambrozia, unul dintre cei mai puternici alergeni 25 septembrie 2018
Stadiul proiectului privind construirea spitalului republican din Bucureşti 25 septembrie 2018
Situaţia manualelor şcolare cu greşeli de redactare 25 septembrie 2018
Locuri la rezidenţiat pentru Jud. Alba - deficitul acut de medici 25 septembrie 2018
Transmiterea unei cazărmi de la Ministerul Apărării Naţionale către ... 25 septembrie 2018
Ce teme discută drumarii la congrese în ţară în care nu se fac nici drumuri şi ... 25 septembrie 2018
Sesizare pivind posibile abuzuri la Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu 25 septembrie 2018
Discriminare salarială în sistemul de sănătate publică 25 septembrie 2018
Stimularea investiţiilor în activităţi culturale 25 septembrie 2018
Înfiinţarea de centre teritoriale de perfecţionare în învăţământul medical ... 25 septembrie 2018
Cât timp Autostrada Ungheni-Iaşi-Tg. Mureş va mai reprezenta un subiect tabu 25 septembrie 2018
Strategia în domeniul tineretului pentru anul 2019 25 septembrie 2018
Rezultate studiu "Influenţa calităţii vieţii profesinale asupra tendinţei de ... 25 septembrie 2018
Dotaea bibliotecilor şcolare 25 septembrie 2018
Avizarea şi aprobarea amenajamentelor silvice 25 septembrie 2018
Stadiul implementării proietului-pilot al subprogramului de depistare activă a ... 25 septembrie 2018
Dispozitive medicale moderne pentru pacienţi 25 septembrie 2018
Examenul de rezidenţiat - sesiunea noiembrie 2018 25 septembrie 2018
Situaţia copiilor supradotaţi din România 25 septembrie 2018
Cursul de schimb leu-euro la cel mai ridicat nivel din ultima lună 25 septembrie 2018
Definitivarea legii camerelor agricole 25 septembrie 2018
Precizări referitoare la reintroducerea serviciului militar obligatoriu 25 septembrie 2018
Legea zilierilor 25 septembrie 2018
Termenele propuse prin modificările aduse Legii insolveneţei persoanelor ... 25 septembrie 2018
Stadiul implementării Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 25 septembrie 2018
Investiţii guvernamentale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa 25 septembrie 2018
Achiziţia de noi trenuri de călători de la Astra Arad 25 septembrie 2018
Proiecte şi acţiuni pentru susţinerea familiei 25 septembrie 2018
Avarii frecvente în furnizarea energiei şi a gazelor naturale în Suceava, din ... 25 septembrie 2018
Execuţia bugetară a Ministerului Transporturilor pentru trimestrul I şi ... 25 septembrie 2018
Derogare pentru transportul cerealelor 25 septembrie 2018
Organigrama CNAIR versus ferformanţă zero 25 septembrie 2018
Eliminarea standardelor de cost în administraţie - impact asupra unei posibile ... 25 septembrie 2018
Reglementarea activităţii de lobby în România 25 septembrie 2018
Îmbunătăţirea legislaţie din domeniul achiziţiilor publice 25 septembrie 2018
Administrarea fondului forestier 25 septembrie 2018
Precizări privind intenţia Guvernului de a emite o OUG cu privire la amnistie ... 24 septembrie 2018
Stadiul prgramului Masă caldă în şcoală 2018-2019 24 septembrie 2018
Precizări privind achiziţia şi montarea de indicatoare rutiere pe drumurile ... 24 septembrie 2018
Criza de locuri în creşele de stat din Timişoara 24 septembrie 2018
Legalitate tipărire manuale de cls I şi a IIa 24 septembrie 2018
Precizări privind finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale, din ... 24 septembrie 2018
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii insolvenţei 24 septembrie 2018
Programe pentru persoanele cu dizabilitaţi 24 septembrie 2018
Manualele în limba germană nu ajung la timp la unităţile de învăţământ cu ... 24 septembrie 2018
Extinderea perioadelor de exploatare a termocentralelor pe cărbune până în 2030 24 septembrie 2018
Legalitatea tipăririi de manuale 24 septembrie 2018
România stagnează în Raportul Global al Progresului Social 24 septembrie 2018
Parteneriat româno-indian în domeniul turismului 24 septembrie 2018
Modernizarea căii ferate Timişoara - Craiova 24 septembrie 2018
Proiecte pe Programul Operaţional Infrastructură Mare 24 septembrie 2018
Pachete de servicii medicale diferenţiate 24 septembrie 2018
Nereguli depistate pe rute feroviare şi navale 24 septembrie 2018
Numărul zilelor de concediu pentru personalul de cnducere din învăţământul ... 24 septembrie 2018
Condiţiile din spitalele din românia pentru internarea şi îngrijirea ... 24 septembrie 2018
Implementarea prevederilor Legii nr.34/2017 privind instalarea infrastructurii ... 24 septembrie 2018
Autostrada Lugoj-Craiova 24 septembrie 2018
Persoane cu afecţiuni psihice 24 septembrie 2018
Turismul balnear 24 septembrie 2018
Serivicul de Ambulanţă jud. Dâmboviţa 24 septembrie 2018
Structura subiectelor la examenele naţionale pentru anul şcolar 2018-2019 24 septembrie 2018
Insolvenţa CFR marfă 24 septembrie 2018
Clarificarea unor reglementări ale Legii nr.165/2018 24 septembrie 2018
Situaţia alocării sumelor şi cotelo din impozitul pe venit şi din TVA pentru ... 24 septembrie 2018
Ajutoare de stat pentru investiţii 24 septembrie 2018
Perdele forestiere în Timiş 24 septembrie 2018
Situaţia cetăţenilor români răpiţi sau daţi dispăruţi peste hotare 24 septembrie 2018
Situaţia manualelor şcolare de la începutul anului şcolar 2018-2019, editate de ... 24 septembrie 2018
Situaţia primului liceu apicol din România 24 septembrie 2018
Protestul magistraţilor 24 septembrie 2018
Impac negati în creşterea reală a economiei pentru trimestrul III din cauza ... 24 septembrie 2018
Ample acţiuni de protest 24 septembrie 2018
Stadiul procesului de dotare cu aparatură de specialitate a Clinicii de ... 24 septembrie 2018
Situaţia pescuitului ilegal 24 septembrie 2018
Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.30/2018 24 septembrie 2018
Întâlnirea cu oficialul Marie-GAbrielle Ineichen-Fleisch 24 septembrie 2018
Circulaţia cu metroul pe Magistrala 5 24 septembrie 2018
Tratamentul cu spinrază 24 septembrie 2018
Conferinţa generală a AIEA 24 septembrie 2018
Precizări privind situaţia şefilor Jandarmeriei Române după declanşarea ... 24 septembrie 2018
Măsuri promte pentru valorificarea sitului arheologic de pe raza oraşului ... 24 septembrie 2018
Măsuri privind eliminarea risipei bugetare 24 septembrie 2018
Comerţ ilegal de legume 24 septembrie 2018
Lămurirea unor aspcte legale cu privire la studiile doctorale 24 septembrie 2018
Deficitul cronic de cadre medicale 24 septembrie 2018
Exceptarea companiei AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ S.A. de la ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Administraţia Naţională de Meteorologie, de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei CUPRU MIN S.A. Abrud de la prevederile Ordonanţei de ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. de la ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea IOR S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale Imprimeria Naţională S.A. de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei CONVERSIM - S.A. Bucureşti de la prevederile Ordonanţei de ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale a Cuprului Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Registru Auto Român R.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei ELECTRIFICARE CFR S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea pentru Servicii de Telecomunicaţii şi ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime S.A. de la ... 20 septembrie 2018
Situaţia gravă din nordul jud. Bihor 20 septembrie 2018
Ajutor de stat pentru întreprinderile sociale de inserţie 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Naţională a Sării S.A. de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei aţionale de Transport a Energiei Electrice ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. de la ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti S.A. de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale de Radiocomunaţii Navale RADIONAV S.A. de la ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara - ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Kogălniceanu ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale UNIFARM S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Avioane Caroiva S.A. de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei GERMISARA S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE "S.A.A.F." ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei METROREX S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei ROFERSPED S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A. de la ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei EUROTEST S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Şantierul Naval Mangalia S.A. de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară (RATEN) ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale a Cuprului Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. de ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Litoral S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Băiţa S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 20 septembrie 2018
Sume virate şi încasate conform art.32 din legea 273/2006 reactualizată 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Telecomunicaţii CFR S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "CFR ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei RADIOACTIV MINERAL Măgurele S.A. de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Instalaţiilor de Ridicat şi recipientelor sub Presiune ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Comercială Tipografică Filaret S.A. de la ... 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A. de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A. de la prevederile ... 20 septembrie 2018
Înfiinţarea unei baze de date naţională a pieţei imobiliare 19 septembrie 2018
Oportunitatea reglementării dreptului contribuabilului de a contesta ... 19 septembrie 2018
Un nou virus ameninţă sute de mii de animale 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A de la ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Romaero S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 19 septembrie 2018
Asistenţa juridică gratuită pentru persoanele vârstnice din jud. Cluj 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Carfil S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei ROMFILATELIA S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 19 septembrie 2018
Situaţia copiilor părăsiţi de părinţii plecaţi la muncă peste hotare 19 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale a Uraniului S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale privind formarea continuă a cadrelor ... 19 septembrie 2018
2500 de grădiniţe 19 septembrie 2018
Situaţia unor străzi din oraşul Babadag, jud. Tulcea 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Arsenal Reşiţa S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Editura Didactică şi Pedagogică S.A de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Uzina de Prduse Speciale Dragomireşti S.A. de ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A de la ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei OIL TERMINAL S.A de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE S.R.L. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE MENTENANŢĂ A REŢELEI ... 19 septembrie 2018
Dezvoltarea agriculturii româneşti 19 septembrie 2018
Îndeplinirea unor obiective asumate în domeniul economic prin programul de ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Şantierul Naval 2 Mai S.A de la prevederile Ordonanţei de ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A de la ... 19 septembrie 2018
Testarea doping a practicanţilor de culturism sau fitness 19 septembrie 2018
Evacuări 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei S.C. Transporturi Aeriene Române S.A (TAROM) de la ... 19 septembrie 2018
Modificarea procedurilor prevăzute de Hotărârea nr.750/2005 privind ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Pirochim Victoria S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei HIDRO TARNIŢA S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Regia Naţională a Pădurilor "Romsilva" S.A. de la ... 19 septembrie 2018
Pesta porcină africană şi asociaţiile vânătoreşti 19 septembrie 2018
Realizarea drumului de legătură între Moroieni şi Moeciu 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Automecanică Moreni S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Numărul de certificate de naştere emise pentru copiii născuţi din cep puţin un ... 19 septembrie 2018
Noi nereguli constatate la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor de la ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie ... 19 septembrie 2018
În fiecare zi, în România, sunt 34 de cazuri de tăieri ilegale de păduri 19 septembrie 2018
Stadiul proiect Wi-Fi Campus 19 septembrie 2018
Laptele, cornul şi mărul nu vor ajunge pe băncile elevilor 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Situaţia medicilor de familie din jud. Vaslui şi din ţară 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea de Producere a Energiei Electrice în ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei PISCICOLA S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Tohan S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei RO-ARMYCATERING S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 19 septembrie 2018
Comunicarea Problemelor identificate şi soluţii adoptate pentru finalizarea ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Electromecanică Ploieşti S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Situaţia unităţilor publice şi serviciilor din Aeroportul Internaţional Henri ... 19 septembrie 2018
Producţia de grâu 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei "Romarm" S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 19 septembrie 2018
Problema legată de furnizarea apei potabile în Ilfov 19 septembrie 2018
Subfinanţarea învăţământului românesc 19 septembrie 2018
Veniturile din taxe în 2017 şi cele preconizate pentru 2018 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei REGIA AUTONOMĂ A DISTRIBUŢIEI ŞI EXPLOATĂRII FILMELOR ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Conpet S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A de la ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Mecanică Bucureşti S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei RO-ARMYSECURITY S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Servicii de prevenire şi combatere a consumului de droguri 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş S.A. de la ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Antibiotice S.A de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Companiei NAţionale Loteria Română S.A de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Motivele încetării Programului "Laptele şi corn" pentru cei aproximativ 70.000 ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Uzina TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Autorizaţie de securitate la incendiu pentru toate unităţile de învăţământ 19 septembrie 2018
Lista medicamentelor originale retrase de pe piaţă 19 septembrie 2018
Creşterea natalităţii - un proiect esenţial pentru viitorul României 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Complexului Energetic Oltenia - S.A. de la ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea IAR S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Societatea Metrom S.A. de la prevederile Ordonanţei de ... 19 septembrie 2018
Drumul expres Baia Mare -Petea - abordarea Ministerului Transporturilor privind ... 19 septembrie 2018
Exceptarea companiei Poşta Română S.A de la prevederile Ordonanţei de urgenţă ... 19 septembrie 2018
Înregistrare în Revisal 19 septembrie 2018
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.48/2018 19 septembrie 2018
Exceptarea Companiei Naţionale de Investiţii "CNI" S.A. de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Sumele încasate de CNAIR din rovinietă 19 septembrie 2018
Bolile cardiovasculare 19 septembrie 2018
Nereguli constatate la operatorului serviciului public de canalizare şi apă ... 18 septembrie 2018
Reducerrea importurilor de produse energetice 18 septembrie 2018
Adoptarea monedei euro 18 septembrie 2018
Posibilitatea demarării PNDL III 18 septembrie 2018
Clarificări privind intenţia Guvernului de a impune o taxă pentru utilizarea ... 18 septembrie 2018
Dezinteres, desconsiderare, batjocură la adresa manifestărilor culturale ... 18 septembrie 2018
Înfiinţarea şi organizarea instanţelor de tutelă 18 septembrie 2018
Perspectivele României din punct de vedere al politicii externe pentru viitorul ... 18 septembrie 2018
Solicitare informații despre obiectivele finanțate de CNI în anul 2018 18 septembrie 2018
Implementarea proiectelor privind modernizarea drumurilor județene din Vâlcea, ... 18 septembrie 2018
Situația achiziționării suspecte efectuate de conducerea Spitalului Clinic ... 18 septembrie 2018
Aplicarea HG 228/2018 18 septembrie 2018
Starea flotei de autospeciale a serviciilor de ordine publică 18 septembrie 2018
Situaţia proiectelor finanţate prin PNDL în jud. Iaşi 18 septembrie 2018
Românii care folosesc cartele prepay de la operatorii de telefonie mobilă din ... 18 septembrie 2018
Sala Polivalentă din Timișoara, Timiș 18 septembrie 2018
Suplimentarea cursă aeriană directă pentru București-Suceava-București, ... 18 septembrie 2018
Nu ucideți dreptul la un mediu sănătos! 18 septembrie 2018
Elaborarea Caietului de Sarcini şi a Contractului Cadru de Concesionare a ... 18 septembrie 2018
Prețuri licitație închiriere secții neinteroperabile și reluare trafic feroviar ... 18 septembrie 2018
Situația finanțării construcției de școli și grădinițe 18 septembrie 2018
Includerea copiilor cu autism pritre beneficiarii îngrijirii paliative ... 18 septembrie 2018
Informații contradictorii referitoare la starea podurilor din România 18 septembrie 2018
Respectarea legislaţiei privind serviciul public de transport în jud. Alba 18 septembrie 2018
Realizarea unui pasaj rutier pe DN 21 la Drajna pentru fluidizarea traficului ... 18 septembrie 2018
Reabilitarea DN 29 care face legătură între jud. Suceava şi jud. Botoşani 18 septembrie 2018
Comunicarea situaţiei lucrărilor în prezent şi termenulde finalizare pentru ... 18 septembrie 2018
Starea infrastructurii feroviare la zi 18 septembrie 2018
Clarificări privind tranzitarea prin punctele de frontieră cu Republica Moldova ... 18 septembrie 2018
Modernizarea Magistralei CF 900 Craiova-Caracal-Bucureşti 18 septembrie 2018
Alerta demografică 18 septembrie 2018
Sprijin pentru un jurnalist nemțean, luat în vizor de un politician local 18 septembrie 2018
Reducerea volumelor de cărbune şi ţiţei exploatate 18 septembrie 2018
Modernizarea DN 29D Botoșani-Ștefănești, 2+800-18+500 și km 21+800-48+146 18 septembrie 2018
Situația de la Sanevit SA este gravă! 18 septembrie 2018
Stadiul lucrărilor la metroul din Drumul Taberei 18 septembrie 2018
Comunicarea măsurilor adoptate pentru conștientizarea și pedepsirea actelor de ... 18 septembrie 2018
Carificări privind cauzele violențelor de la protestul din 10 august a.c. 18 septembrie 2018
Comunicarea termenului de lansare a ediţiei 2018 a programului Start-Up Nation ... 18 septembrie 2018
Programul de dezvoltare a turismului 18 septembrie 2018
Programul de construcție a autostrăzii Ungheni-Iași-Târgu Mureș până în anul ... 18 septembrie 2018
Situaţia profesorului de sprijin 18 septembrie 2018
Reablitarea DN 74 şi DN 75 18 septembrie 2018
Solicitare informații despre obiectivele finanțate de CNI în anul 2019 18 septembrie 2018
Stadiul îndeplinirii obiectivelor, provocărilor şi direcţiilor de acţiune în ... 18 septembrie 2018
Activităţile şi responsabilităţile Ministerului Apărării Naţionale privind ... 18 septembrie 2018
Calendarul aderării României la Zona Euro 18 septembrie 2018
Stadiul implementării proiectelor prioritare ale autostrăzii Piteşti-Sibiu ... 18 septembrie 2018
Situaţia localităţilor fără medici de familie la 15 septembrie 2018 18 septembrie 2018
Aderarea României la Spaţiul Schengen 18 septembrie 2018
Situaţia autorizaţiilor pentru unităţile de învăţământ din jud. Iaşi la 1 ... 18 septembrie 2018
Prezentarea programelor implementate, a strategiei pe termen mediu și lung ... 18 septembrie 2018
Starea flotei de ambulanţe din România 18 septembrie 2018
U.P.U. Pașcani 18 septembrie 2018
Stadiul lucrărilor de reabilitare/modernizare a unităţilor de învăţământ ... 18 septembrie 2018
Clarificări privind stocul vaccinurilor pentru sezonul 2018-2019 18 septembrie 2018
Priorităţile Ministerului Apărării Naţionale privind înzestrarea Armatei Române ... 18 septembrie 2018
Pe când turiştii se vor bucura de condiţii civilizate pe litoralul românesc 18 septembrie 2018
Precizări privind implementarea a 3 măsuri stimulative pentru agricultură 18 septembrie 2018
Situația proiectului privind crearea unui sistem de management al deșeurilor ... 18 septembrie 2018
Programul naţional de gaze, alternativă la deficitul de lemn de foc pentru ... 18 septembrie 2018
Fonduri pentru extinderea reţelelor de gaze la nivel local 18 septembrie 2018
De ce a abondonat guvernul PSD-ALDE planul regionalizării României 18 septembrie 2018
Stadiul negocierilor româno-ruse privind restituirea de către Federația Rusă a ... 18 septembrie 2018
Motivul limitării primei de instalare pentru cetățenii români care lucrează în ... 18 septembrie 2018
Transporturile RO-LA 18 septembrie 2018
Ridicarea în Bucureşti şi în Alba Iulia (şi în alte localităţi) a unor ... 17 septembrie 2018
Programele de investiţii publice de tip greenfield 17 septembrie 2018
Asigurarea stocurilor de energie pentru iarna 2018-2019 17 septembrie 2018
Situaţia centrelor de permanentă din jud. Timiş 17 septembrie 2018
Demararea lucrărilor aferente autostrăzii Ploieşti-Braşov 17 septembrie 2018
Revenire la situaţia tăierilor ilegale din Parcul Natural Apuseni 17 septembrie 2018
Prevederile Legii nr.197/2018 -Legea Muntelui 17 septembrie 2018
Finanţarea învăţământului postliceal de stat 17 septembrie 2018
Dreptul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi, încălcat 17 septembrie 2018
Guvernul României este depăşit de rezolvarea crizei Pestei Porcine Africane 17 septembrie 2018
Situaţia dezastruoasă a DN 68 A 17 septembrie 2018
Magistrala 6 de Metrou (1 Mai - Otopeni) 17 septembrie 2018
Situaţia manualelor şcolare tipărite de Editura Didactică şi Pedagogică 17 septembrie 2018
Situaţia abandonului şcolar 17 septembrie 2018
Pesta porcină africană 17 septembrie 2018
Nereguli în învăţământul românesc 17 septembrie 2018
Revenire asupra întrebării nr.3592A/28.03.2018 referitoare la "Salarizarea ... 12 septembrie 2018
Lipsa informațiilor cu privire la calitatea aerului din România în indexul ... 12 septembrie 2018
Indemnizațiile pentru creșterea copiilor în cazul mamelor plătite pe drepturi ... 12 septembrie 2018
Declarații recente la nivel european cu privire la situația României în Uniunea ... 12 septembrie 2018
Confirmarea prezenţei virusului West Nils în vestul României 12 septembrie 2018
Situația școlilor fără autorizație ISU din județul Maramureș 12 septembrie 2018
Măsuri active de angajare a persoanelor cu dizabilități 12 septembrie 2018
Rezultate modeste ale celei de-a doua sesiuni de bacalaureat - impact asupra ... 12 septembrie 2018
Acordarea despgubirilor în urma inundaţiilor din anul 2018 12 septembrie 2018
Stadiul Programului de iarnă în domeniul energetic 12 septembrie 2018
Anulare licitație SF Modernizare DN 7C Transfăgărășan 12 septembrie 2018
Incapacitatea managerială generează o criză profundă în învățământ 12 septembrie 2018
Menţinerea facilităţilor fiscale pentru locuitorii din Munţii Apuseni 12 septembrie 2018
Jandarmul care a coordonat forțele de intervenție la protestul de pe 10 august ... 12 septembrie 2018
Cuantumul indemnizaţiei de detaşare şi delegare 12 septembrie 2018
Situație recurs compensatoriu 12 septembrie 2018
Stadiul contrucţiei Spitalului Regional Cluj-Napoca 12 septembrie 2018
Probleme la prescrierea rețetelor pentru insulină 12 septembrie 2018
Solicitare de informaţii privind diminuarea veniturilor administraţiilor ... 12 septembrie 2018
Transmiterea către autorităţile locale a unei adrese, astfel încât să nu mai ... 12 septembrie 2018
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea are nevoie de RMN 12 septembrie 2018
Educaţia timpurie 12 septembrie 2018
Administrarea serviciilor de protocol ale aeroporturilor din România 12 septembrie 2018
Costurile pe care părinţii le suportă astfel încât copiii lor să beneficieze de ... 12 septembrie 2018
Manuale greşite 12 septembrie 2018
Unitățile de învățământ realizate în 2017, îm cadrul P.R.E.T. 12 septembrie 2018
Ce rol mai are Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului 12 septembrie 2018
Statistică pensii speciale 12 septembrie 2018
Măsuri şi programe pentru prevenirea bolilor cardiovasculare 12 septembrie 2018
Inechități create de Legea Cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind ... 12 septembrie 2018
Stoparea crizei pestei porcine africane 12 septembrie 2018
Batjocură la adresa unor întrebări și interpelări pe care le-am adresat ... 12 septembrie 2018
Situaţia analfabetismului şi a abandonului şcolar în România 12 septembrie 2018
Clarificări privind despăgubirile primite de la Uniunea Europeană pentru pesta ... 12 septembrie 2018
Valoarea sumelor cheltuite pt studii de fezabilitate 12 septembrie 2018
Situația creată la nivelul conducerii Muzeului de Artă al României 12 septembrie 2018
România nu face parte din Eurotranplant 12 septembrie 2018
Sportul de masă 12 septembrie 2018
Comisii mixte privind combaterea buruienii ambrozia 12 septembrie 2018
Gestionarea situaţiei privind manualele greşite 12 septembrie 2018
Număr subvenții agricole alocate (producția de tomate) 12 septembrie 2018
Număr subvenții agricole alocate (autorități subordonate) 12 septembrie 2018
Depozitul ecologic de la Sârbi-Fărcașa, în moarte clinică de un an 12 septembrie 2018
Situația actuală a proiectului investițional ”Amenajarea Hidroenergetică ... 12 septembrie 2018
Oportunitatea realizării lucrărilor de infrastructură la nodul rutier Alba ... 12 septembrie 2018
Precizări privind reabilitarea DN 74 şi DN 75 din jud. Alba 12 septembrie 2018
Costurile retipăririi manualelor greşite 12 septembrie 2018
Nivelul rezervei valutare la dispoziția MFP 12 septembrie 2018
Sprijin pentru reabilitarea Episcopiei Greco-Catolice din Oradea 12 septembrie 2018
Sesizarea privind studiul de însorire zona Oancea 12 septembrie 2018
Solicitare ajutor suplimentar pentru pesta porcină africană de la Comisia ... 12 septembrie 2018
Singura oferta pentru construcţia drumului de acces spre nodul de la Holdea a ... 12 septembrie 2018
Încălcarea Convenției de la Viena din 18 aprilie 1961, sancțiuni aplicate ... 12 septembrie 2018
Trebuie îndepărtată perspectiva sumbră a personalului din ceretare 12 septembrie 2018
2% din PIB pentru apărare 12 septembrie 2018
Solicitare a Primăriei comunei Bistra, județul Alba, de închidere a unui cont ... 12 septembrie 2018
Disciplina matematică la bacalaureat 12 septembrie 2018
Autostrăzile trebuie să reprezinte prioritățile României 12 septembrie 2018
Campania "Let's Do It, Romania!" 12 septembrie 2018
Situația finanțării proiectelor propuse de către autoritățile administrației ... 12 septembrie 2018
Implementarea venitului minim de incluziune - întrebări fără răspuns 12 septembrie 2018
Contrabanda cu țigări în piețele din București 12 septembrie 2018
Decontarea de către CASB a tratamentului interferon free realizat de o pacientă ... 12 septembrie 2018
Anul şcolar 2018-2019 ne-a luat pe nepregătite, din nou 12 septembrie 2018
Gestionarea crizei pestei porcine africane 12 septembrie 2018
Comunicarea măsurilor care vor fi adoptate în perioada următoare pentru ... 12 septembrie 2018
Gestionarea dezastrului ecologic produs în data de 22 august la Balta Vadul lui ... 12 septembrie 2018
Stadiul noului Plan Național de Acțiune în Domeniul Energii din Surse ... 12 septembrie 2018
Susținerea presei scrise de limba română din Republica Moldova 12 septembrie 2018
Erorile prezente în manualele unice 12 septembrie 2018
Bursele date în baza Ordinului 5576/2011 12 septembrie 2018
Revenire asupra deciziei de închidere a şcolii Miceşti, jud. Alba 12 septembrie 2018
Exodul românilor 12 septembrie 2018
Clarificări privind aplicarea şi efectele Ordinului Preşedintelui ANAF ... 12 septembrie 2018
Aviz unităţi de învăţământ 12 septembrie 2018
Autorităţile române îi lasă singuri pe fermierii din România să lupte cu criza ... 12 septembrie 2018
Învățământul și educația se află într-o perpetuă criză 12 septembrie 2018
Inițierea de către Ministerul penru Românii de Pretutindeni a unei OUG de ... 12 septembrie 2018
Îmbolnăviri cauzate de infecţia cu virusul West Nile 12 septembrie 2018
Plata indeminizaţiilor pentru însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi 12 septembrie 2018
Clarificări cu privire la unul dintre momentele artistice din cadrul ... 12 septembrie 2018
Consumul de droguri în rândul tinerilor 12 septembrie 2018
Oportunitatea organizării unui formu de consultare publică, comunicare şi ... 12 septembrie 2018
Centre de tratament pentru adicții 12 septembrie 2018
Modificările OUG nr. 69/2018 referitoare la centrele rezidențiale pentru ... 12 septembrie 2018
Aplicarea legii nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. ... 12 septembrie 2018
Tipul de gaz folosit împotriva manifestanților de la protestul din 10 august ... 12 septembrie 2018
Informaţii cu privire la numărul de unităţi de învăţământ modernizate în ... 12 septembrie 2018
Costul mobilizării efectivelor Ministerului pentru identificarea și reținerea ... 12 septembrie 2018
Poluare cauzată de disfuncționalități ale canalizării din cartierul Gai al ... 12 septembrie 2018
Epidemia de pestă porcină africană 12 septembrie 2018
Centrele de permanenţă şi finanţarea acestora 12 septembrie 2018
Precizări privind costurile şi cantităţile de dezinfectant achiziţionate de ... 12 septembrie 2018
Alocarea de fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea Institutuli de ... 12 septembrie 2018
Situaţia juridică a locuinţelor de intervenţie 12 septembrie 2018
Contractul pentru proiectarea şi executarea variantei ocolitoare a municipiului ... 12 septembrie 2018
Îmbunătăţirea sistemului educaţional în mediul rural 12 septembrie 2018
Situația tinerei Asma Deniz Alatwi, blocată în Iordania 12 septembrie 2018
Situaţia incubatoarelor pentru nou-născuţi, aparaturii pentru screening auditiv ... 12 septembrie 2018
Substanţe radiofarmaceutice foarte neesare pentru diagnostic şi tratament nu ... 12 septembrie 2018
Aplicarea prevedrilor OG 9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte ... 12 septembrie 2018
Castelul Brukenthal din Sâmbăta de Jos, județul Brașov, monument arhitectural, ... 12 septembrie 2018
Reforma companiilor de stat 12 septembrie 2018
15 şcoli din Timişoara fără spaţii suficiente pentru elevii săi 12 septembrie 2018
Pentru unele persoane ajutorul social este pentru ”cârciumă” 12 septembrie 2018
Varianta de ocolire Timişoara Sud 12 septembrie 2018
Reluarea finanţării subprogramului cu contraceptivele, din PN VI cu mama şi ... 12 septembrie 2018
Implicațiile scrisorii semnate de domnul Rudolph Giuliani și implicațiile ... 12 septembrie 2018
Tendința unor funcționari publici de a improviza motive artificiale față de ... 12 septembrie 2018
Întârzieri cu privire la plata subvenţiei pentru încadrarea în muncă a ... 12 septembrie 2018
STatul nu -i sprijină pe cei mai buni copii din lume 12 septembrie 2018
Înfiinţarea unei structuri de jandarmi, în U.A.T. Movila Miresii 12 septembrie 2018
Înfiinţare fond guvernamental 12 septembrie 2018
Închisorile secrete și tortura în România. Plătim o sută de mii sau un miliard ... 12 septembrie 2018
Situaţia privind extinderea centrelor de radioterapie prin doatrea cu ... 12 septembrie 2018
Măsuri pentru dezvoltarea turismului românesc 12 septembrie 2018
Statul, responsabil de aordarea voucherelor de vacanță de către toți salariații 12 septembrie 2018
Extinderea programului-pilot ”Masa caldă în școli” 12 septembrie 2018
Soluționarea cu celeritare a erorilor materiale din manualele școlare, precu și ... 12 septembrie 2018
Informații cu privire la instalațiile de Gaz Petolier Lichefiat 12 septembrie 2018
Stadiul proiectului privind construcţia autostrăzii Pitești-Sibiu 12 septembrie 2018
Măsuri pentru simplificarea procedurilor vamale 12 septembrie 2018
Educaţia nonformală 12 septembrie 2018
Situaţia copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi excludere socială în jud Dolj 11 septembrie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 11 septembrie 2018
Recuperare despăgubirilor acordate de CEDO 11 septembrie 2018
Problema copiilor cu dizabilităţi 11 septembrie 2018
Cantitatea de apă pierdută din cauza scurgerilor din ultimii 10 ani 11 septembrie 2018
Eterna problemă a manualelor şcolare 11 septembrie 2018
Rezultatele şi concluziile controlului efectuat la Fabrica de Arme Cugir 11 septembrie 2018
Stadiul candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul ... 11 septembrie 2018
Noua taxă auto 11 septembrie 2018
Creşterea siguranţei traficului la intersecţia drumurilor E81 şi DJ 107H 11 septembrie 2018
Memoriu din partea asociaţiilor de revoluţionari 11 septembrie 2018
Cloud Guvernamental 11 septembrie 2018
Stiuaţie maşini achiziţionate 11 septembrie 2018
Fonduri gestionate incorect 11 septembrie 2018
Situaţia fondului de rezervă al Guvernului 11 septembrie 2018
Sprijinirea copiilor expuşi riscului de sărăcie şi excludere socială 11 septembrie 2018
Stadiul reeditării manualelor tipărite cu erori pentru anul şcolar 2018-2019 11 septembrie 2018
Pesta porcină africană în jud. Satu Mare 11 septembrie 2018
"Centrul pentru prelucrarea datelor SOSMR", cod proiect 113710 11 septembrie 2018
Listele românilor de pretutindeni din Albania admişi ca bursieri ai statului ... 11 septembrie 2018
România -rată sub media europeană a productivităţii resurselor 11 septembrie 2018
Migraţia accelerată a românilor în alte state europene 11 septembrie 2018
Stadiul lucrărilor la autostrada A10 Sebeş - Turda 11 septembrie 2018
Măsuri pentru reducerea numărului morţilor pe şosele 11 septembrie 2018
Combaterea fenomenului de hărţuire în mediul online 11 septembrie 2018
Investiţii semnificative în infrastructura sportivă 11 septembrie 2018
Predarea limbii rom'ne la clasele minorităţilor naţionale 11 septembrie 2018
Lista actualizată a consulilor onorifici ai României şi posibilitatea ... 11 septembrie 2018
Strategia 2018-2020 11 septembrie 2018
Numărul şomerilor înregistraţi ca persoane cu dizabilităţi care ar putea fi ... 11 septembrie 2018
Măsurile de educaţie alimentară implementate în rândul elevilor 11 septembrie 2018
Stadiul realizării instalaţiei de tratare şi neutralizare a apelor acide la ... 11 septembrie 2018
Proteste în faţa penitenciarelor 11 septembrie 2018
Măsuri împotriva samsarilor de animale şi precizarea termenului de redeschidere ... 11 septembrie 2018
Sume alocate de la bugetul public pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 11 septembrie 2018
Măsuri pentru reducerea ratei de infecţii nosocomiale 11 septembrie 2018
Drepturile persoanelor de acelaşi sex 11 septembrie 2018
Coridorul IV paneuropean 11 septembrie 2018
Migraţia românilor în alte state europene 11 septembrie 2018
Susţinerea crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa 11 septembrie 2018
Harta turistică digitală 11 septembrie 2018
Sancţionarea agenţilor economici pentru lipsa aparatelor de marcat cu jurnal ... 11 septembrie 2018
Creşterea exagerată a taxei de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor ... 11 septembrie 2018
OG 9, predarea limbii române în învăţământul primar 11 septembrie 2018
Stoparea fenomenului violenţei domestice 11 septembrie 2018
Finanţarea de către stat a tratamentului copiilor care suferă de Atrofie ... 6 septembrie 2018
Referitor la aplicarea Legii nr.221/2018 privind modificarea şi completarea ... 6 septembrie 2018
Ardeţi munca ţăarnului din cauza incompetenţei la vârful ANSVSA 5 septembrie 2018
Situaţia trecerii la nivel cu cale ferată spre Iaşi din municipiul Roman 5 septembrie 2018
Stabilirea orelor de îngrijire profesionale contractate de către autorităţile ... 5 septembrie 2018
Amenzi pentru orele suplimentare ilegale 5 septembrie 2018
Situaţia infrastructurii de tineret şi sport 5 septembrie 2018
Modernizarea, dezvoltarea şi promovarea aeroportului din Constanţa 5 septembrie 2018
Programul cu publicul în perioada vacanţei judecătoreşti 5 septembrie 2018
Proiectele derulate de către Ministerul Educaţiei Naţionale cu ocazia ... 5 septembrie 2018
Consumul de alcool în rândul tinerilor 5 septembrie 2018
Despăgubiri pentru producătorii de cereale şi procesatorii de carne afectaţi de ... 5 septembrie 2018
Recunoaşterea diplomelor româneşti în toate ţările din lume 5 septembrie 2018
Alinierea la normele comunitare privnd recunoaşterea calificărilor profesionale 5 septembrie 2018
Sprijiirea demersurilor pentru organizarea referendumului în vederea definirii ... 5 septembrie 2018
Raport privind evenimentele din 10 august 2018 5 septembrie 2018
Obezitatea în rândul tinerilor 5 septembrie 2018
Valoarea redevenţelor la gaze naturale, plătite de statul român în perioada ... 5 septembrie 2018
Editarea manualui de geografie pentru clasa a VI-a de către Editura Didactică ... 5 septembrie 2018
Măsuri aplicate de Ministerul Apelor şi Pădurilor în gestionarea inundaţiilor ... 5 septembrie 2018
Măsuri pentru limitarea extinderii pestei porcine africane 5 septembrie 2018
Situaţia instituţiilor de învăţământ fără autorizaţie sanitară 5 septembrie 2018
Situaţia centrelor de plasament din România şi a copiilor instituţionalizaţi 5 septembrie 2018
Revitalizarea şi eficientizarea Romaero 5 septembrie 2018
Aplicabilitatea art.25 alin.2 Cod Procedură Fiscală 5 septembrie 2018
Achiziţionarea de ambulanţe 5 septembrie 2018
Manuale 5 septembrie 2018
Situaţia ambulanţei SMURD a pompierilor din Muncipiul Roman 5 septembrie 2018
Precizări cu privire la situaţia centrelor de permanenţă 5 septembrie 2018
Stadiul construirii stocurilor de gaze naturale pentru perioada de extracţie 1 ... 5 septembrie 2018
Aplicarea art.96 pct.10 din OUG nr.195/2005 5 septembrie 2018
Disciplina matematică la bacalaureat 5 septembrie 2018
Importanţa adoptării OG nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte ... 5 septembrie 2018
Importanţa elaborării precum şi modul de punere în practică a prevederilor OG ... 5 septembrie 2018
Măsuri împotriva pestei porcine africane în zonele neafectate 5 septembrie 2018
Cerşetoria în România 5 septembrie 2018
Virusul West Nile 5 septembrie 2018
Măsuri specifice pentru prevenirea pestei porcine africane 5 septembrie 2018
Clarificări cu privire la protestul diasporei din data de 10 august 5 septembrie 2018
Lipsa de reacţie a guvernanţilor actuali în ceea ce priveşte erdicarea pestei ... 5 septembrie 2018
Valoarea redevenţelor la gaze naturale, plătite de statul român în perioada ... 5 septembrie 2018
Lucrări de reparaţii pe centura de ocolire a Timişoarei 4 septembrie 2018
Rată de absorbţie a fondurilor de coeziune sub media europeană 4 septembrie 2018
Inechităţi create de Legea Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului ... 4 septembrie 2018
rotocol între Ministerul Turismului şi Federaţia Patronală din Turismul Românesc 4 septembrie 2018
România în faza de pregătire pentru exercitarea preşedenţiei Consiliului ... 4 septembrie 2018
Precizări şi măsuri cu privire la cei din conducerea Jandarmeriei Române care ... 4 septembrie 2018
5% mai puţini potenţiali cumpărători de apartamente în marile oraşe din România ... 4 septembrie 2018
37 de şcoli şi grădiniţă din jud. Timiş care funcţionează fără autorizaţie de ... 4 septembrie 2018
Oportunitatea simplificării criterilor pentru acordarea burse de ajutor social ... 4 septembrie 2018
Monitorizarea încadrării în câmpul muncii a absolvenţilor 4 septembrie 2018
Rata inflaţiei în România 4 septembrie 2018
Soluţionarea sesizării excluziunii educaţionale 4 septembrie 2018
Realizarea liniei de tren de mare viteză de la Sofia la Budapesta, prin ... 4 septembrie 2018
Clarificări privnd situaţia manualelor pline de greşeli, tipărite pentru clasa ... 4 septembrie 2018
Scăderea populaţiei şcolare în anul 2017-2018 faţă de anul precedent 4 septembrie 2018
Nivelul şomajului din Timiş 4 septembrie 2018
Legislaţie adaptată comerţului on-line 4 septembrie 2018
Criza pestei porcine africane 4 septembrie 2018
Ora semnării ordinul de intervenţie la protestul din 10 august 4 septembrie 2018
Numărul actualizat al cetăţenilor români deţinători ai paşapoartelor de tip ... 4 septembrie 2018
Problema decontărilor 4 septembrie 2018
Legea transplantului 4 septembrie 2018
Proiecte de tip Blockchain 4 septembrie 2018
Fonduri alocate pentru finanţarea spitalelor CFR 4 septembrie 2018
Centru specializat în zona de vest pentru tratare şi cercetare în ceea ce ... 4 septembrie 2018
Poziţia oficială a MDRAP referitoare la pregătirea şi lansarea PNDL 3 şi măsuri ... 4 septembrie 2018
Priorităţi din domeniul Transporturi pe care România le va susţine în perioada ... 4 septembrie 2018
Evoluţiile în cazul dosarului intentat de Serviciul de Securitate al Ucrainei ... 4 septembrie 2018
Saloanele Secţiei de Mari Arşi de la Timişoara 4 septembrie 2018
Erorile din manualul unic de Istorie de clasa a VI-a 4 septembrie 2018
Situaţia cetăţenilor din state din afara UE ce lucrează în România 4 septembrie 2018
Realizările Companiei Naţionale de Investiţii în domeniul alimentării cu apă şi ... 4 septembrie 2018
Direcţia României în contextul tăierii fondurilor Ue pentru ţările membre care ... 4 septembrie 2018
Clasarea ca monument istoric şi punerea în valoare a monumentului arhologic ... 4 septembrie 2018
Evoluţia importurilor de carne de porc 4 septembrie 2018
Necesitatea unui Program Naţional şi a unei Strategii Naţionale de gazificare a ... 4 septembrie 2018
Situaţia problemelor salariale 4 septembrie 2018
Spitalul Militar din Timişoara 4 septembrie 2018
Situaţia lucrărilor la stadionul UTA şi noul bazin de polo din municipiul Arad, ... 4 septembrie 2018
Clarificări în legătură cu unele acuzaţii şi declaraţii publice extrem de grave 4 septembrie 2018
Spital Regional Timişoara 4 septembrie 2018
Strategia investiţională-activitatea principală a Fondului Suveran de ... 4 septembrie 2018
Stadiul acordării burselor de studii copilor instruiţi în limba română în ... 4 septembrie 2018
România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte inovarea 4 septembrie 2018
Starea dezastruoasă a drumului DN68 Margina-Ilia 4 septembrie 2018
Afectarea puterii de control parlamentar acordate de Constituţie deputaţilor, ... 4 septembrie 2018
Ordonanţa privind revizuirea sentinţelor 4 septembrie 2018
Stadiul Sălii Polivalente din Timişoara, jud. Timiş 4 septembrie 2018
Construcţia pe lotul 4 din autostrada Lugoj - Deva 4 septembrie 2018
Unităţi de învăţământ începute şi nefinalizate 4 septembrie 2018
Închiderea uneia dintre staţiile de servicii de pe A1 4 septembrie 2018
Senzor de monitorizare, care ar înlocui metoda clasică de verificare a ... 4 septembrie 2018
Gradul de absorbţie a fondurilor europene de coeziune şi a celor de dezvoltare ... 4 septembrie 2018
Autostrada Tmişoara -Belgrade 4 septembrie 2018
Centrele de permanenţă din jud. Timiş 4 septembrie 2018
Alocarea de fonduri pentru vaccinarea anti-HPV 4 septembrie 2018
Pragramul Star-Up Nation 2018 4 septembrie 2018
Situaţia parcurilor naţionale şi naturale aflate în administrarea Regiei ... 4 septembrie 2018
Consolidarea versnatului de la Şoimuş 4 septembrie 2018
Lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva 4 septembrie 2018
Necesitatea corectării unor inadvertenţe dintextul OUG nr.11/2018 4 septembrie 2018
Precizări privind proiectul de lege privind sistemul public de pensii pus în ... 4 septembrie 2018
Calculul primelor RCA în funcţie de istoricul personal al fiecărui şofer 4 septembrie 2018
Execuţia bugetară în primele 7 luni din anul 2018 - cheltuieli de capital 4 septembrie 2018
Măsuri de prevenire a emisiilor mari de Nox 4 septembrie 2018
Comunicarea propunerilor identificate de Consiliul Naţional pentru Finanţarea ... 4 septembrie 2018
Educaţie timpurie antepreşcolară 4 septembrie 2018
Implementarea proiectului OSHIG 4 septembrie 2018
Refuzul unor miniştri ai Guvernului României de a răspunde la ... 4 septembrie 2018
Tabere "împotriva corupţiei" 4 septembrie 2018
Portalul eRomânia 4 septembrie 2018
Oportunitatea intorducerii unui program de vize pentru antreprenori străini şi ... 4 septembrie 2018
Etape tehnice în implementarea Wi-Fi-ului în şcoli 4 septembrie 2018
Situaţia alarmantă din zona Sineşti, jud. Ialomiţa 4 septembrie 2018
Absorbţie slabă de bani europeni pe Programul Operaţional Capital Uman şi ... 4 septembrie 2018
Emitere mărci poştale 4 septembrie 2018
Oportunitatea modificării OUG 90/2017, astfel încât şi posturile nedidactice să ... 4 septembrie 2018
Organizaţia Mondială a Sănătăţii va corda României asistenţă tehnică 4 septembrie 2018
Soluţionarea contestaţiilor la Evaluarea Naţională 2018 4 septembrie 2018
Strategia naţională de luptă împotriva hepatitelor virale cronice 4 septembrie 2018
Registrul matricol unic al universităţilor din România 4 septembrie 2018
Proiectul "Drum de legătură autostrada Arad-Timişoara-DN 69" 4 septembrie 2018
Măsuri pentru prevenirea propagării pestei porcine africane la nivelul jud. ... 4 septembrie 2018
Implementarea programului Bursa Profesională 4 septembrie 2018
Carenţe deosebite ale serviciilor furnizate de operatorul naţional de transport ... 4 septembrie 2018
Când va fi şi în România un transport feroviar civilizat 4 septembrie 2018
Măsuri aplicate de Poliţia de frontieră pentru evitarea extinderii pestei ... 4 septembrie 2018
Cazuri noi de rujeolă în România 4 septembrie 2018
România în topul fondurilor europene dezangajate 4 septembrie 2018
Lista instituţiilor de învăţământ preşcolar din Republica Moldova construite, ... 4 septembrie 2018
Explicaţii privind diminuarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat la ... 4 septembrie 2018
Lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva 4 septembrie 2018
Investiţii prin POC în domeniul securităţii cibernetice 4 septembrie 2018
Limitarea intervenţiilor Guvernului asupra Codurilor Fiscale şi de Procedură 4 septembrie 2018
Incompetenţa ucide - criza pestei porcine africane 4 septembrie 2018
Pesta porcină africană 4 septembrie 2018
Incapacitatea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de ... 4 septembrie 2018
Cazul construcţiei unui spital municipal începută în anul 1994 şi lăsată în ... 4 septembrie 2018
Staţia CFR Timişoara Nord 4 septembrie 2018
Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate 4 septembrie 2018
Situaţia echipamentelor medicale de screening auditiv solicitate de unităţile ... 4 septembrie 2018
Pacienţii cu HIV din România riscă să rămână fără tratament 4 septembrie 2018
Programul de Tabere "ACR-2018". ediţia de vară, pentru copiii români din Serbia ... 4 septembrie 2018
Oportunitatea introducerii ăn cel mai scurt timp a mai multor măsuri pentru ... 4 septembrie 2018
România a înregistrat o creştere accentuată a insolvenţei comerciale 4 septembrie 2018
Interconectarea sistemelor IT ale ANAF şi CNAS 4 septembrie 2018
Proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 4 septembrie 2018
SNCDI 2014-2020 4 septembrie 2018
Carta Vamală Europeană 4 septembrie 2018
Funcţionarea defectuoasă a sistemului informatic aferent cardului de sănătate 4 septembrie 2018
Proiectele de aniversare a Centenarului Marii Uniri finanţate de către MCIN 4 septembrie 2018
4 septembrie 2018
România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare şi în anul 2018 4 septembrie 2018
Poziţia ONU în legătură cu aplicarea prevederilor Convenţiei asupra traficului ... 4 septembrie 2018
Diminuarea numărului de posturi la nivelul insepctoratelor şcolare în anul ... 4 septembrie 2018
Nivelul şomajului din România 4 septembrie 2018
Greşelile din manualul de Istorie, respectiv Geografie 4 septembrie 2018
Precizări referitoare la amenzile şi accidentele rutiere 4 septembrie 2018
Vaccinarea anti-HPV 4 septembrie 2018
Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de implementare a ... 4 septembrie 2018
Raportul de Control încheiat la data de 27.03.2017 realizat cu privire la ... 10 iulie 2018
Încadrare tarifară a produselor românești de export 10 iulie 2018
Fondurile alocate pentru subvenții la angajare în conformitate art. 80 și art. ... 10 iulie 2018
Situaţia lucrărilor pentru autostrada Piteşti-Sibiu 10 iulie 2018
Situația obținerii avizului ISU la unitățile medicale din județul Hunedoara 10 iulie 2018
În unitățile de învățământ ”purificate etnic” se studiază o istorie denaturată, ... 10 iulie 2018
Valoarea fondurilor europene atrase de România în anul 2017 pentru construcția ... 10 iulie 2018
Proiectul Hotărârii de Guvern privind organizarea Muzeului Românilor de ... 10 iulie 2018
1.Care sunt principalele obstacole întâmpinate în procesul transcrierii actelor ... 10 iulie 2018
Datoria publică a României 10 iulie 2018
Racordarea la gaz a România anului 2018 10 iulie 2018
De când Guvernul României promovează oficial entitatea ... 10 iulie 2018
Autostrada Ploiești-Brașov 10 iulie 2018
Centrul Cultural Român ”eudoxiu Hurmuzachi”, luat cu asalt de Serviciul de ... 10 iulie 2018
Număr de posturi și angajați ai DGASPC 10 iulie 2018
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș 10 iulie 2018
Stuația autorizațiilor de funcționare 10 iulie 2018
România nu mai poate face servicii gratuite unui stat care ăși bate joc de ... 10 iulie 2018
Susținerea și drepturile de care beneficiază adultul cu handicap 10 iulie 2018
Stadiul implementării măsurilor asumate în Prograul de Guvernare 2018-2020 10 iulie 2018
Comisarul european al Budapestei își depășește competențele și interine abuziv ... 10 iulie 2018
1.Principalele obstacole întâmpinate în procesul transcrierii actelor de stare ... 10 iulie 2018
Legalitatea circulării autovehiculelor cu numere de înmatriculare provizorii 10 iulie 2018
Cine este responsabil pentru întârzierea lucrărilor și blocarea execuției ... 10 iulie 2018
Valoarea fondurilor europene atrase de România în anul 2017 pentru construcția ... 10 iulie 2018
Stadiul implementării OUF 109/2011 la Complexul Energetic Hunedoara 10 iulie 2018
Situaţia lucrărilor de modernizare a DN 73 Piteşti-Câmpulung Muscel-Braşov 10 iulie 2018
Situația aplicării Programului Național de Cadastre și Carte Funciară (PNCCF) 10 iulie 2018
Absența centralizării informațiilor publice din SEAP, pe primul trimestru al ... 10 iulie 2018
Construcția de diguri în anul 2017 10 iulie 2018
Data concretă a inaugurării Institutului Cultural Român Kiev și a filialei sale ... 10 iulie 2018
Raportul de Control realizat cu privire la totalitatea veniturilor şi ... 10 iulie 2018
Senzor de monitorizare, care ar înlocui metoda clasică de verificare a ... 9 iulie 2018
Sunt discriminate institutele, centrele sau staţiunile de cercetare-dezvoltare ... 9 iulie 2018
Precizări cu privire la taxa de pod Feteşti-Cernavodă 9 iulie 2018
Stadiul proiectului privind amplasarea unei pasarele pieteonale pe DN1, la km ... 9 iulie 2018
Unităţi de învăţământ începute şi nefinalizate 9 iulie 2018
Montarea de bariere la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea ... 9 iulie 2018
Raportul de convergenţă privind aderarea la zona euro 9 iulie 2018
Strategia invesituţională-activitatea principală a Fondului Suveran de ... 9 iulie 2018
Clarificări cu privire la colaborările instituţionale dintre parchete şi ... 9 iulie 2018
Strategia 2018-2020 9 iulie 2018
Stadiul realizării activităţilor pregătitoare execuţiei "Podului suspendat ... 9 iulie 2018
Finanţarea obiectivului de investiţii Insula de Agrement din Bacău, ... 9 iulie 2018
Precizări cu privire la proiectele cuprinse în Master-Planul investiţiilor în ... 9 iulie 2018
Situaţia traficului rutier în zona Bucureşti-Ilfov 9 iulie 2018
România a înregistrat o creştere accentuată a insolvenţei comerciale 9 iulie 2018
Descongestionarea traficului la trecerea de cale ferată în zona localităţii ... 9 iulie 2018
Stadiul proiectului de extindere a parcărilor de la Aeroportul Internaţional ... 4 iulie 2018
Stadiul implementării "Programului pentru Şcoli al României" 4 iulie 2018
Salarizarea cadrelor didactice din Centrul After-School Raciu 4 iulie 2018
Întârzieri privind răspunsurile la interpelări/întrebări 4 iulie 2018
Situaţia proiectelor din cadrul PNDL, etapa a II-a 4 iulie 2018
Contractele de concesiune încheiate între Centru de Cercetare Bucureşti şi ... 4 iulie 2018
Stadiul pregătirii preşedinţiei Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea ... 4 iulie 2018
Cosmetizarea cifrelor de la Evaluarea naţională în anul 2018 4 iulie 2018
Facilitarea accesului medicilor basarabeni în câmpul muncii din România 3 iulie 2018
Gestionarea necorespunzătoare a bibliotecii tehnice specializată de drept ... 27 iunie 2018
Încrederea românilor în economie s-a prăbuşit 27 iunie 2018
Schimbările regulamentului general de protecţie a datelor cu caracter personal ... 27 iunie 2018
Centru medical al MAI, în Oradea 27 iunie 2018
Codiţiile de igienă din unităţile sanitare 27 iunie 2018
Inexistenţa legislaţiei privind reproducerea umană asistată 27 iunie 2018
Solicitare stadiu dosar nr.41064/CC 27 iunie 2018
Construcţia de grădiniţe în România 27 iunie 2018
Interzicerea bărcilor cu motor şi a skyjet-urilor pe lacurile Tarniţa şi ... 27 iunie 2018
Clarificări privind colectarea TVA 27 iunie 2018
Activitatea RAR 27 iunie 2018
Nerecunoaşterea paternităţii din cauza legislaţiei româneşti 27 iunie 2018
Iniţiativele educaţionale pentru protejarea mediului destinate tinerilor 27 iunie 2018
Omisiunea promovării stemelor a două comune din jud. Mureş în HG 303/2018 27 iunie 2018
Manualele şcolare 27 iunie 2018
Posturile vacante din sistemul sanitar al jud. Dâmboviţa 27 iunie 2018
Strategia naţională de educaţie parentală 2018-2025 27 iunie 2018
Mormântul savantului Victor Babeş 27 iunie 2018
Programul "Investeşte în tine" 27 iunie 2018
Evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a 27 iunie 2018
Susţinerea guvernamentală pentru realizarea Muzeului Revoluţiei de la Timişoara 27 iunie 2018
Situaţia Institutului de Cercetare Pomicolă Mărăcineni, jud. Argeş 27 iunie 2018
Modul în care se desfăşoară în această perioadă protestele din stradă 27 iunie 2018
Situaţia Amenajării Cetate-Galicea 27 iunie 2018
Metrou Otopeni 27 iunie 2018
90% din profitul Transganz, redirecţionat spre stat 27 iunie 2018
Controalelor pe tema muncii la negru din jud. Cluj 27 iunie 2018
Dezvoltarea reţelei de energiei regenerabile 27 iunie 2018
Implementarea noului program de alimentaţie şcolară în jud. Timiş 27 iunie 2018
Introducerea Educaţiei sanitare în programa şcolară 27 iunie 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea ... 27 iunie 2018
Strategia MMJS privind creşterea pensiilor 27 iunie 2018
Numărul de înregistrări a dreptului de proprietate asupra imobilelor în baza ... 27 iunie 2018
Soluţii urgente cu privire la examinarea pentru obţinerea permisului de ... 27 iunie 2018
Credibilitatea Parlamentului României 27 iunie 2018
Schimbarea perioadei de înscriere la şcolile profesionale 27 iunie 2018
Surpare DN 1C -Pasul Mesteacan 27 iunie 2018
Stadiul demersurilor pentru construirea spitalului regional din Timişoara 27 iunie 2018
Reabilitarea clădirii Teatrului şi a Operei Naţionale din Cluj-Napoca 27 iunie 2018
Proiectele de Centenar depuse de Opera Naţională Română Cluj-Napoca 27 iunie 2018
Clarificări cu privire la funcţionarea Autorităţii Naţionale de Management al ... 27 iunie 2018
Necesitatea amenajării parcării Penitenciarului Iaşi 27 iunie 2018
Numărul consilierilor angajaţi Cabinetul Preşedintelui ANRE 27 iunie 2018
Procedura de elaborare şi editare a manualelor şcolare 27 iunie 2018
Sprjinirea copiilor supradotaţi 27 iunie 2018
Politici publice pentru tineri 27 iunie 2018
Costurile cu serviciile medicale au crescut aproape dublu faţă de media ... 27 iunie 2018
Starea şcolii din România, în anul de graţie 2018 27 iunie 2018
Situaţia extrem de gravă de pe aria Comunei Derna,jud. Bihor 27 iunie 2018
Avertismentul Comisiei Europene cu privire la recensământul romilor din Italia 27 iunie 2018
Reorganizarea învăţământului vocaţional 27 iunie 2018
Criza forţei de muncă din domeniul turismului 27 iunie 2018
Strategia de promovare a învăţământului profesional-dual 27 iunie 2018
Procentul pieţei ilicite cu tutun se află în continuare peste media comerţului ... 27 iunie 2018
Obiective asumate prin programul de guvernare în domeniul economic 27 iunie 2018
Necesitatea unui elicopter pentru situaţii de urgenţă - zona Vişeu 27 iunie 2018
Situaţia perdelelor de protecţie forestiere şi agricole 27 iunie 2018
Măsuri împotriva unor practici care produc prejudicii majore la adresa Fondului ... 26 iunie 2018
Revenire la întrebare - Stadiul Dosarului nr.34591 26 iunie 2018
Organizarea de tabere pentru copiii cu dizabilităţi din jud. Botoşani în alte ... 26 iunie 2018
Investiţiile făcute la nivelul Municipiului Iaaşi din fonduri europene 26 iunie 2018
Rentabilizarea transportului pe calea ferată 26 iunie 2018
centru specializat în zona de vest pentru tratare şi cercetare în ceea ce ... 26 iunie 2018
Situaţia ocupării forţei de muncă la nivel de ţară după aproape 2 ani de ... 26 iunie 2018
Programul "Investeşte în tine" 26 iunie 2018
Editarea manualelor şcolare de către Editura Didactică şi Pedagogică 26 iunie 2018
Solicitare de informaţii privind funcţionarea programului antigrindină şi de ... 26 iunie 2018
Lipsa răspunsului la Petiţia formulată de către Asociaţia Editorilor de Presă ... 26 iunie 2018
Dezvoltarea activităţii de transplant de organe în România 26 iunie 2018
Modificarea O.G. nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor ... 26 iunie 2018
Programul naţional şi campanii de promovare în toate mediile de comunicare ... 26 iunie 2018
Finanţarea autostrăzii Iaşi - Tg. Mureş 26 iunie 2018
Reluarea procesului de acreditare a editurilor româneşti, din diferite domenii, ... 26 iunie 2018
Cîte proiecte pe fonduri europene a depus Consiliul Judeţean Iaşi 26 iunie 2018
Referitor la situaţia actualizată a fondurilor europene 26 iunie 2018
Regulament privind relaţiile dintre platforme şi întreprinderi 26 iunie 2018
Implementarea prevederilor legislaţiei europene privind instalarea ... 26 iunie 2018
Realizarea şi promovarea de campani publice de informare pentru prezentarea în ... 26 iunie 2018
Accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în urma inundaţiilor din ... 26 iunie 2018
Introducerea zborurilor Bucureşti-Târgu Mureş, Chişinău - Târgu Mureş, ... 26 iunie 2018
Preşedinţia Consiliului Guvernatorilor BEI 26 iunie 2018
Guvernul transmite informaţii false despre economia României 26 iunie 2018
Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2018 26 iunie 2018
Planul de redresare al Institutului Naţional de Cercetare - Dezvolatare - ... 26 iunie 2018
Utilizarea Fondului de Rezervă la dispoziţia Guvernului pentru zonele ... 26 iunie 2018
Reducerea inegalitatăţii veniturilor din România 26 iunie 2018
O imensă risipă susţinută din bugetul de stat 26 iunie 2018
Stadiul informatizarii instituţiilor statului român 26 iunie 2018
Probleme întâmpinate de administraţiile locale în chestiunea transportului ... 26 iunie 2018
Modificarea redevenţelor petroliere 26 iunie 2018
Practici spitaliceşti incalificabile 26 iunie 2018
Proiectul "Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE - ... 26 iunie 2018
Alunecările de teren din jud. Dâmboviţa 26 iunie 2018
Stadiul construcţiei celor 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school 26 iunie 2018
Situaţia în care se află copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din ... 26 iunie 2018
Sala Polivalentă din Timişoara , Timiş 26 iunie 2018
SNCDI 2014-2020 26 iunie 2018
Situaţia suvenţiilor acordate pentru angajarea şomerilor 26 iunie 2018
Eliminarea recompenselor pentru donatorii de sânge 26 iunie 2018
Lotul 4 al autostrăzii A10 Sebeş - Turda 26 iunie 2018
Finanţarea cluburilor sportive din România 26 iunie 2018
România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte inovarea 26 iunie 2018
Programului PrograProbleme apărute în implementarea Programului Operaţional ... 26 iunie 2018
Combaterea şi consumului şi a traficului de droguri 26 iunie 2018
Realizarea autostrăzii Ploieşti-Braşov 26 iunie 2018
Măsuri pentru creşterea accesului şi participarea la educaţiei a copiilor cu ... 26 iunie 2018
Solicitare de informaţii cu privire la estimarea evoluţiei stocului datoriei ... 26 iunie 2018
Viitorul învăţămăntului tehnologic din România 26 iunie 2018
România investeşte în digitalizarea industriei 26 iunie 2018
Situaţia şcolilor în care niciun elev nu s-a prezentat la Evaluarea Naţională 26 iunie 2018
Extinderea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de ... 26 iunie 2018
Plata subvenţiei pentru încadrarea în munca a şomerilor şi beneficiarilor de ... 26 iunie 2018
Modernizarea Drumului Hoţilor din jud. Iaşi 26 iunie 2018
Numărul cabinetelor medicilor de familie din mediul rural 26 iunie 2018
Rezultatele şi participarea elevilor la Evaluarea Naţională 26 iunie 2018
Situaţia virărilor redistribuirilor de credite bugetare operate în anul 2018 25 iunie 2018
Măsurile dedicate popularizării practicării sportului în rândul populaţiei 25 iunie 2018
Expertize biserici fortifcate 25 iunie 2018
Fonduri pentru localităţile vâlcene afectate de calamităţi naturale 25 iunie 2018
Fonduri pentru funcţionarea Unităţilor administrativ teritoriale la ... 25 iunie 2018
Asigurarea turnului cetăţii bisericeşti Moşna, jud.Sibiu 25 iunie 2018
Programe pentru rederesarea/relansarea reţelei naţionale de tabere şcolare 25 iunie 2018
Evaluarea utilizării fondurilor de coeziune pentru Regiunea de Nord-Est 25 iunie 2018
Măsuri pe care le va lua Ministerul ca urmare a includerii dependenţei de ... 25 iunie 2018
Situaţia virărilor şi redistribuirilor de credite bugetare operate în cazul ... 25 iunie 2018
Violenţa domestică 20 iunie 2018
Creşterea numărului accidentelor rutiere 20 iunie 2018
Clarificări privind finanţarea autostrăzii Comarnic-Braşov 20 iunie 2018
Statistica accidentelor rutiere cauzate de autovehicule cu volanul pe partea ... 20 iunie 2018
Accesul elevilor nevăzători la examene 20 iunie 2018
Asistenţa psihologică gratuită 20 iunie 2018
Precizări referitoare la modernizarea a 2500 de unităţi de învăţământ 20 iunie 2018
Piaţa de carte din România este subnutrită 20 iunie 2018
Stadiul actual al investiţiei Drumului Expres Craiova -Piteşti 20 iunie 2018
Protejarea producătorilor autohtoni 20 iunie 2018
Introducerea Educaţiei ecologice în programa şcolară 20 iunie 2018
Prelungirea termenului de depunere a aplicaţiilor pentru proiectele de ... 20 iunie 2018
Stoparea fenomenului de deşertificare în jud.Vrancea 20 iunie 2018
Stadiul proiectului de realizare a tronsonului de autostradă Comarnic-Braşov 20 iunie 2018
Petiţia domnului colonel Mihail Bogdan Hanganu 20 iunie 2018
Situaţia îmbolnăvirilor din cauza radiaţiilor din zonele fostelor mine de ... 20 iunie 2018
Dezvoltarea fermelor rurale din jud. Dolj 20 iunie 2018
Situaţia abandonului şcolar din jud. Dâmboviţa 20 iunie 2018
Clarificări privind stadiul epidemiei de rujeolă în rândul copiilor 20 iunie 2018
Defrişările abuzive din pădurile România 20 iunie 2018
România ocupă locul al cincilea loc în UE la ponderea tinerilor NEETs 20 iunie 2018
Achiziţia de autobuze electrice de către Primăria Municipiului Iaşi 20 iunie 2018
Clarificări privind reabilitarea DN1H 20 iunie 2018
Modul de înregistare în contabilitatea persoanelor juridicee fără scop ... 20 iunie 2018
Regionalizarea României 20 iunie 2018
Programul "Rabla pentru electrocasnice" 20 iunie 2018
Procent întigorător al elevilor care nu s-au prezentat la examenul de evaluare ... 20 iunie 2018
Situaţia infirmierilor din şcolile speciale 20 iunie 2018
Palatul Cuturii din Iaşi, fisurat din cauza concertelor 20 iunie 2018
Situaţia unor evenimente violente în oraşul Babadag, jud. Tulcea 20 iunie 2018
Schimbarea specialităţii în cadrul rezidenţiatului 20 iunie 2018
Aplicarea sistemului de echilibrare a bugetelor locale în anul 2018 20 iunie 2018
Clarificări privind implementarea programului Centenar 20 iunie 2018
Reactualizarea listei privind autorizarea cluburilor şi localurilor din Iaşi 20 iunie 2018
Combaterea muncii la negru 20 iunie 2018
Situaţia variantei ocolitoare ASăcuieni, jud. Bihor 20 iunie 2018
Nivelul încasărilor din taxele pe carburant 20 iunie 2018
Precizări privind implementarea unui nou timbru de mediu 20 iunie 2018
Stadiul realizării/implementării la nivel naţional a Catalogului Electronic 20 iunie 2018
Punerea în aplicare a Programului pentru şcoli al Uniunii Europene 20 iunie 2018
Scoaterea la concurs a două postrui pentru Spitalul Tichileşti, jud. Tulcea 20 iunie 2018
Rata analfabetismului din România 20 iunie 2018
Ridicarea vizelor pentru cetăţenii români a cauzat o creştere a activităţii ... 20 iunie 2018
Tipărirea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale ... 20 iunie 2018
Numărul beneficiarilor de asigurare socială de sănătate 20 iunie 2018
Clarificări cu privire la înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii şi ... 20 iunie 2018
Aplicarea unor prevederi din Legea Salarizării Unitare 20 iunie 2018
Stoparea emisiilor de dioxid de carbon în România 20 iunie 2018
Adopţia 20 iunie 2018
Constituirea compartimentului special privind asanarea normativă în cadrul ... 20 iunie 2018
Situaţia României în domeniul fondurilor europene în ceea ce priveşte Planul ... 20 iunie 2018
Implementarea Deciziei CCR din data de 5 iunie 2018 privind excepţia de ... 20 iunie 2018
Situaţia Centrului Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi după ... 20 iunie 2018
Tinerii aflaţi în afara sistemului educaţional şi fără loc de muncă 20 iunie 2018
Precizări privind inventarierea şi salavarea clădirilor de patrimoniu din ... 20 iunie 2018
Lipsa medicamentelor esenţiale pacienţilor bolnavi de cancer 20 iunie 2018
Măsuri pentru reâncadrarea minerilor disponibilizaţi la exploatările din Munţii ... 20 iunie 2018
Reducerea timpului de şcolarizare pentru pregătirea unui subofiţer 20 iunie 2018
Problema plagiatelor 20 iunie 2018
Depozitul de deşeuri periculoase, Ariceştii Rahtivani 20 iunie 2018
Preţuri enorme pentru lemnul de foc pentru populaţie 20 iunie 2018
Introducerea de măsuri concrete pentru tragerea la răspundere a ... 20 iunie 2018
România ocupă locul al cincilea loc în UE la ponderea tinerilor NEETs 20 iunie 2018
Asociaţiile de proprietari reclamă abuzuri pe legile proprietăţii 20 iunie 2018
Fonduri pentru finalizarea lucrărilor la Stadionul din Municipiul Târgu Jiu 19 iunie 2018
Constatări privind practici neconcurenţiale ale traderilor din cereale în ... 19 iunie 2018
Declararea stării de calamitate naturală 19 iunie 2018
Alocarea anuală de sume în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru ... 19 iunie 2018
Transportul neautorizat de persoane 19 iunie 2018
Limitarea intervenţiilor Guvernului asupra Codurilor Fiscal şi de Procedură 19 iunie 2018
Clarificări privind suprapunerea organizării unor evaluări ale elevilor 19 iunie 2018
Nerespectarea drepturilor studenţilor de către universităţile din România 19 iunie 2018
Completarea cadrului legislativ cu măsuri pentru educaţia parentală 19 iunie 2018
Solicitarea de informaţii privind structura de conducere a C.N.A.I.R. şi ... 19 iunie 2018
Finanţarea proiectului Timişoara 2021 - Capitală Culturală Europeană 19 iunie 2018
Proiect pentru acordarea burselor în mediu rural 19 iunie 2018
Alocarea unui buget pentru organizarea cluburilor de vacanţă în unităţile de ... 19 iunie 2018
Situaţia manualelor pentru anul 2018-2019 19 iunie 2018
Degradarea Stadionului Victoria Alba Iulia 19 iunie 2018
Prelucrarea informaţiilor din carnetele de muncă 19 iunie 2018
Investiţiile la Salina Ocna Mureş 19 iunie 2018
Sistemele de sănătate centrate pe nevoile cetăţenilor 19 iunie 2018
Mii de afaceri din jud. Timiş şi -au suspendat sau închis afacerea în primele ... 19 iunie 2018
Identificarea unei soluţii pentru alocarea unui microbuz şcolar nou cu 16+1 ... 19 iunie 2018
Date statistice piaţa cidrului din România 19 iunie 2018
Impactul prevedrilor din Codul administratziv asupra fondurilor europene ... 19 iunie 2018
Consiliul TTE 19 iunie 2018
Temenicia şi euroconformitatea "problemelor şi neînţelegerile diplomatice" ... 19 iunie 2018
Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social 19 iunie 2018
Strategia 202 : stadiul îndeplinirii obiectivelor de educaţie 19 iunie 2018
Reacţia Ministerului Român de Externe la atacul asupra Centrului Cultural Român ... 19 iunie 2018
Acţiunile dedicate sărbătoririi centenarului în diaspora românească 19 iunie 2018
Măsuri pentru eficientizarea relaţiei dintre stat şi antreprenori 19 iunie 2018
Situaţia învăţământului dual, pe bază de contract de muncă 19 iunie 2018
Infrastructura IT a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale 19 iunie 2018
Sistarea fondurilor europene 19 iunie 2018
Implemenatrea de măsuri pentru debirocratizarea şi simplificarea procedurilor ... 19 iunie 2018
Respectarea prevederilor Legii 22/2018, conform cărora emisia pe cale radio ... 19 iunie 2018
Situaţia Casei de Cultură a Studenţilor Alba Iulia 19 iunie 2018
Autostrada Bucureşti-Braşov - termen final 19 iunie 2018
Măsuri pentru creşterea numărului de tineri înscrişi într-o formă de educaţie ... 18 iunie 2018
Incapacitatea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de ... 18 iunie 2018
Aeroportul Internaţional Timişoara 18 iunie 2018
Stadiul în care se află portatul dedicat tinerilor 18 iunie 2018
Acordarea sporului pentru condiţii de muncă 18 iunie 2018
"Îmbunătăţirea normelor, procedurilor şi mecanismelor necesare Ministerului ... 18 iunie 2018
Lămuriri cu privire la reuniunea ECOFIN 18 iunie 2018
Publicitatea pentru jocurile de noroc şi respectarea Codului de reglementare a ... 18 iunie 2018
Relansarea şcolilor profesionale şi mărirea burselor profesionale 18 iunie 2018
Ridicarea liniilor de cale ferată pe estacadă Timişoara 18 iunie 2018
Programul Tezaur 18 iunie 2018
Autostrada Timişoara - Belgrad 18 iunie 2018
Proiecte de investiţii în infrastructură asumate de către Guvern 13 iunie 2018
Reactualizarea licitaţiilor pentru studii de fezabilitate în trimestrul 4 al ... 13 iunie 2018
Modernizarea reţelei de drumuri din România din fonduri europene 13 iunie 2018
Profesorii au fost chemaţi la mitingul PSD 13 iunie 2018
Angajaţii part-time 13 iunie 2018
Stadiul transpunerii directivelor europene în legislaţia naţională 13 iunie 2018
Respectarea termenlui de răspuns la întrebarea nr.3958A 13 iunie 2018
Exinderea şi modernizarea reţelei de drumuri din România din fonduri ... 13 iunie 2018
Introducerea Educaţiei Rutierre în programa şcolară 13 iunie 2018
Distribuţia veniturilor în România 13 iunie 2018
Respectarea termenlui de răspuns la întrebarea nr.3826A 13 iunie 2018
Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar ... 13 iunie 2018
Păstraţi Jandarmeria în afar influenţelor politice 13 iunie 2018
Realizarea unui parteneriat public-public pentru realizarea trenului ... 13 iunie 2018
Profilul beneficiarilor de venit minim garantat şi alocaţia pentru susţinerea ... 13 iunie 2018
Opinie cu referire la amenajarea unor spaţii în vederea donării cu sânge în ... 13 iunie 2018
Reactualizarea studiilor de fezabilitatea pentru autostrada Iaşi -Tg.Mureş 13 iunie 2018
Nivelul mediu lunar al subvenţiei pentru o persoană asistată 13 iunie 2018
Destinaţia sumelor obţinute din coplată de spitalul din jud. Dâmboviţa 13 iunie 2018
Măsuri pentru protejarea producătorilor de medicamente generice din România 13 iunie 2018
Aprobarea unei noi legi a profesiilor din sistemul de sănătate 13 iunie 2018
Necesitatea unui centru ISU în zona Ruscova-Leordina 13 iunie 2018
Carte de identitate provizorie 13 iunie 2018
Măsuri pentru continua criză de sânge din spitale 13 iunie 2018
Stadiul relaţiilor bilaterale România -SUA 13 iunie 2018
Situaţia eliberării titlurilor de propietate în jud. Cluj 13 iunie 2018
România, ţara cea mai puţin digitalizată din UE 13 iunie 2018
Noul corp de clădire al Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" 13 iunie 2018
Programe pentru prevenire abandonului şcolar timpuriu 13 iunie 2018
Scoaterea din circulaţie a trenurilor de pe rutele Iaşi-Mangalia şi ... 13 iunie 2018
Dezvoltarea unui program naţional pentru copii diagnosticaţi cu autism 13 iunie 2018
Modernizarea aeronavelor IAR 99 Şoim 13 iunie 2018
Economia României prezintă semne de supraîncălzire 13 iunie 2018
Disponibilitatea fondului destinat repatrierilor 13 iunie 2018
Respectarea termenlui de răspuns la întrebarea nr. 3999A 13 iunie 2018
Posibilitatea cadrelor didactice care au împlinit vârsta de pensinoare de a-şi ... 13 iunie 2018
Băncile au blocat finanţările fermierilor 13 iunie 2018
Revine criza vaccinurilor 13 iunie 2018
Respectarea termenlui de răspuns la întrebarea nr.4110A 13 iunie 2018
Fenomenul analfabetismului funcţional 13 iunie 2018
Distribuţia salariilor în România 13 iunie 2018
Contractele de muncă nemajorate după "Revoluţia fiscală" 13 iunie 2018
Facilităţi fiscale pentru medici 13 iunie 2018
România are cele mia multe anchete din partea OLAF în 2017 13 iunie 2018
Situaţia şcolarizării deţinuţilor din penitenciarelor din jud. Dâmboviţa 13 iunie 2018
Măsuri urgente pentru salvarea şi reabilitarea monumentului istoric Casa ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Susţinerea învăţământului dual 12 iunie 2018
Facilităţi suplimentare pentru industria IT, cercetare, dezvoltare şi inovare ... 12 iunie 2018
Programul Start-Up Diaspora 12 iunie 2018
Stadiul de execuţie al noului sediu al Tribunalului Alba 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Spital regional la Alba Iulia 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Gestionarea epidemiei de rujeolă 12 iunie 2018
Posibilitatea prelungirii avizelor de încadrare a locurilor de muncă în ... 12 iunie 2018
Solicitare de informaţii privind unele principii ale noii legi a pensiilor 12 iunie 2018
Înfiinţarea/extinderea reţelei de gaze în jud. Ialomiţa 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Stadiul de implementare al proiectului "CRED" 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Probleme ale serivicului public de canalizare din Alba Iulia 12 iunie 2018
Poziţia Guvernului faţă de noile decizii europene în privinţa Politicii ... 12 iunie 2018
Dreptul elevilor de a participa la evaluarea naţională 12 iunie 2018
Înfiinţarea Teatrului "1 Decembrie 1918" la Alba Iulia 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Analizarea situaţiei privind încălcarea drepturilor unui copil ca urmare a ... 12 iunie 2018
Electrificare unor localităţi din jud. Alba 12 iunie 2018
Primari cu sentinţe definitive sunt menţinuţi în funcţie 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Înfiinţarea de capele consulare pe lângă unele misiuni diplomatice şi oficiii ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Soluţionarea unui dosar pentru schimbarea specialităţii la rezidenţia 12 iunie 2018
Combaterea formelor agresive de cancer în România 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Înfiinţarea şi dezvoltarea Centrului Naţional de Ceretare al Marii Unirii 12 iunie 2018
Măsuri suplimentare pentru stimularea ocuupării unui loc de muncă imediat după ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Decontările fictive 12 iunie 2018
Măsuri concrete privind relansarea sportului de masă în România 12 iunie 2018
Haosul şi risipa de la Poşta Română trebuie să înceteze 12 iunie 2018
Coloana fără Şfârşit are nevoie urgent de lucrări de restaurare 12 iunie 2018
Închirierea serviciilor CFR 12 iunie 2018
Revenire cu privire la salarizarea personalului nedidactic din unităţile ... 12 iunie 2018
Plan de măsuri pentru refacerea Institutului Cantacuzino 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Măsuri pentru creşterea veniturilor salariaţiilor din cadrul direcţiilor ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Gestiunea şi performanţa managerial-bugetară, economicitatea, eficienţa şi ... 12 iunie 2018
Situaţia unităţilor şcolare din Municipiul Iaşi 11 iunie 2018
Contravenţii aplicate în baza Legii nr.202/2002 11 iunie 2018
Care sunt iniţiativele de organizare de cursuri de limbă, cultură şi ... 11 iunie 2018
"Fenomenul Brăila" 11 iunie 2018
Varianta de ocolire Timişoara Sud 11 iunie 2018
Clarificări privind vizita în Rusia a preşedintelui Curţii Constituţionale a ... 11 iunie 2018
Stadiul de realizare şi clarificări privind obiectivul de investiţii - varianta ... 11 iunie 2018
Întreruperile în furnizarea energiei electrice în Turnu Măgurele 11 iunie 2018
Situaţia cetăţenilor care au părăsit România fără acordul autorităţilor 11 iunie 2018
Strategia pentru remedierea crizei de locuri din căminele de bătrâni 11 iunie 2018
Impozitarea remitenţelor 11 iunie 2018
Protejarea patrimoniului de la Roşia Montană 11 iunie 2018
Facilităţi pentru copiii cărora li s-au desfiinţat şcolile şi grădiniţele 11 iunie 2018
Demararea proiectului minier de la Roşia Montană 11 iunie 2018
Absorţia fondurilor europene de municipiile reşedinţă de judeţ 11 iunie 2018
Bacalaureat 2018 11 iunie 2018
Durata acordului petrolier de explorare 11 iunie 2018
Finalizare reabilitare DN76 11 iunie 2018
Populaţia din România, după apartenenţa lor etnică 11 iunie 2018
Situaţia reală a locuinţelor neelectrificate din România 11 iunie 2018
Situaţia investiţiilor de mediu la CupruMin SA Abrud 11 iunie 2018
Declararea pădurii Trivale din municipiul Piteşti, jud. rgeş, drept arie ... 11 iunie 2018
Nivelul investiţiilor din punctele de trecere a frontierelor rutiere din România 11 iunie 2018
Deficienţele sistemului informatic al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 11 iunie 2018
Stadiul drumului udeţean 664 A din jud. Hunedoara 11 iunie 2018
Stadiul negocierii convenţiei bilaterale de asigurări sociale între România şi ... 11 iunie 2018
Stadiul negocierii convenţiei bilaterale de asigurări sociale între România şi ... 11 iunie 2018
Care sunt măsurile pentru stimularea invenţiilor străine directe 11 iunie 2018
Stadiul măsurilor adoptate necesare achiziţionării de ambulanţe 11 iunie 2018
Procedura dovedirii plăţii amenzilor 11 iunie 2018
Evoluţia fluxurilor financiare între România şi UE 11 iunie 2018
Licenţe de prospectare/exploatare sol din aria jud. Timiş 11 iunie 2018
Precizare a sumei alocate pentru licee în cadrul Proiectului privind ... 11 iunie 2018
Situaţia dosarelor de dobândire a cetăţeniei române depuse la Consulatele ... 7 iunie 2018
Evaluarea naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a 7 iunie 2018
Stadiul Spitalului Regional Cluj 7 iunie 2018
Înfiinţarea unei reacţii în dialectul aromân în cadrul postului public TVR ... 7 iunie 2018
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în cadrul Biroul Român de ... 7 iunie 2018
Declaraţiile publice inacceptabile ale vicepremierului Republicii Umgaria, ... 7 iunie 2018
Planul de investiţii al Ministerului Transporturilor în modernizarea ... 6 iunie 2018
Proiecte de infrastructură pentru regiunea Nord -Est în parteneriat cu Comisia ... 6 iunie 2018
Starea râului Delea din oraşul Vaslui 6 iunie 2018
Folosirea ariilor protejate din România pentru lucrări de utilităţi publice 6 iunie 2018
Acte normative cu dispoziţii contradictorii în materie de stare civilă 6 iunie 2018
Precizare termen finalizare lucrări la podul de la Mărăcineni, jud. Buzău 6 iunie 2018
Acordarea finanţărilor prin FEGA în jud. Cluj 6 iunie 2018
Programul "Investeşte în tine" 6 iunie 2018
Situaţia poluării cu deşeuri periculoase 6 iunie 2018
Stadiul lucrărilor de reabilitare a DN76 6 iunie 2018
Planul de investiţii al Ministerului Transporturilor în modernizarea ... 6 iunie 2018
Fortificaţii militare, castre romane, cetăţi şi situri din jud. Cluj 6 iunie 2018
Prevenţia privind situaţiile de urgenţă şi dezastrelor naturale din România 6 iunie 2018
Informatizarea sistemului public 6 iunie 2018
Import-export produse panificaţie 6 iunie 2018
A solicitat România finanţarea autostrăzii Iaşi-Tg.Mureş din fondurile Comisiei ... 6 iunie 2018
Autstrada Moldovei în parteneriat public-privat 6 iunie 2018
Situaţia Clinicii Imogen - istoric şi perspective de funcţionare 6 iunie 2018
Introducerea Educaţiei privind situaţiile de urgenţă şi a dezastrelor în ... 6 iunie 2018
România nu este semnatara Declaraţiei Uniunii Europene de Cooperare pentru ... 6 iunie 2018
Necesitatea continuării perfecţionării în domeniul combaterii traficului de ... 6 iunie 2018
Proiectul de parteneriat ANAF - Banca Mondială, împrumt de 91 de milioane de ... 6 iunie 2018
Reabilitarea casei memoriale a fostului primar al Iaşului, Eduard Lăzăresu 6 iunie 2018
Anularea trenului Iaşi -Constanţa - Mangalia 6 iunie 2018
Situaţia investiţiilor în infrastructură de transport a jud. Neamţ 6 iunie 2018
Stadiul lucrărilor de modernizare şi reparaţii la Podul de la Mărăcineni 6 iunie 2018
Scăderea facturilor la energie electrică în urma raportului Consiliului ... 6 iunie 2018
Preluarea datelor cu caracter personal şi aplicarea noului Regulament General ... 6 iunie 2018
Susţinerea sportului de masă 6 iunie 2018
Care sunt măsurile de stimulare a investiţiilor străine în România pe care le ... 6 iunie 2018
Creşterea alarmantă a consumului de droguri şi efectele asupra sănătăţii 6 iunie 2018
Subvenţionarea şi organizarea în parteneriat cu mediul de afaceri de cursuri ... 5 iunie 2018
Elaborarea unei strategii pentru determinarea forţei de muncă calificate să ... 5 iunie 2018
Achiziţia de noi ambulanţe 5 iunie 2018
Clarificări privind conformitatea procedurilor de atribuire prin licitaţie ... 5 iunie 2018
Nereguli Centru de Management Itegrat al Deşeurilor de la Galda de Jos 5 iunie 2018
Situaţia intervalelor de venit pentru stabilirea contribuţiei lunare de ... 5 iunie 2018
Site-ul oficial al Ministerului Eudcaţiei, Edu.ro este în mentenanţă 5 iunie 2018
Programele MS pentru copiii bolnavi de autism şi sindromul Down 5 iunie 2018
Situaţia obiectivului de investiţii privind racordarea la utilităţi pentru sala ... 5 iunie 2018
Impactul aplicării art.59 modificat din Codul Silvic, asupra volumului de lemn ... 5 iunie 2018
Debirocratizarea administraţiei publice 5 iunie 2018
Termen de finalizare a devierii Someşului 5 iunie 2018
Starea căilor ferate din jud. Satu Mare 5 iunie 2018
Biblioteca Românească de la Freiburg 5 iunie 2018
Elaborarea unei strategii pentru creşterea încrederii pacienţilor români în ... 5 iunie 2018
Proiecte pentru zona Munţilor Apuseni finanţate în cadrul de programare ... 5 iunie 2018
Deficitul de personal la nivelul Poliţiei române şi numărul de dosare de ... 5 iunie 2018
Clarificări privind vizita în Rusia a preşedintelui Curţii Constituţionale a ... 5 iunie 2018
Reuniunea Cnsiliului Educaţiei -22 mai Bruxelles 5 iunie 2018
Necesitatea reevaluării cazurilor cu handicap accentuat, permanent şi ... 5 iunie 2018
Promovarea turismului verde 5 iunie 2018
Oportunitatea impactul majorării nivelului salarial al contabililor din cadrul ... 5 iunie 2018
Funcţionarea defectuoasă a sistemului informatic aferent cardul de sănătate 5 iunie 2018
Termen de finalizare pentru centura metropolitană Cluj-Napoca 5 iunie 2018
Recuperarea prejudiciilor provocate infrastructurii rutiere din poliţele de ... 5 iunie 2018
Repartizarea autospecialelor pentru Serviciul de Ambulanţă Alba 5 iunie 2018
Modernizarea/înlocuirea garniturilor vechi de tren şi efectuarea de controale ... 5 iunie 2018
Investiţii în infrastructura sportivă din jud. Iaşi 5 iunie 2018
Programe naţionale de educaţie privind prevenirea consumului de produse din ... 5 iunie 2018
Concursul Balcaniada de Informatică 5 iunie 2018
Absorţie slabă de bani europeni pe Programul Operaţional Capital Uman şi ... 5 iunie 2018
Oportunitatea impunerii plăţii asigurării obligătorii odată cu achitarea ... 5 iunie 2018
România, în contextul schimbării de paradigmă în ceea ce priveşte constituirea ... 5 iunie 2018
Reţetarea produselor alimentare înainte de 1989 5 iunie 2018
Lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva 5 iunie 2018
Situaţia drumului naţional Bicaz-Poiana Teiului 5 iunie 2018
Stadiul lucrărilor la autostrada A10 Sebeş-Turda 5 iunie 2018
Creşterea/indexarea alocaţiei de stat pentru copii 5 iunie 2018
Introducerea sistemului de cazier rutier în România 5 iunie 2018
Precizări privind programul naţional privind alimentarea cu gaze naturale a ... 5 iunie 2018
România înregistrează o creştere a importurilor de carne şi preparate din carne 5 iunie 2018
Legislaţie, politici şi practici privind sprijinul acordat de către Republica ... 4 iunie 2018
Cuantumul fondurilor bugetare alocate de republica Ungară minorităţii sale ... 4 iunie 2018
Acreditarea unităţilor sanitare 4 iunie 2018
Costurile, tirajul, abonaţii, aria de distribuţie (ţară sau străinătate) şi ... 4 iunie 2018
Contribuţia la bugetul de stat a angajaţilor care nu îşi îndeplinesc ... 4 iunie 2018
Soluţionarea cererilor privind acordarea compensaţiilor financiare dispuse ca ... 4 iunie 2018
Cum îmbunătăţeşte Guvernul României situaţia dezastruoasă a vieţii copilului ... 4 iunie 2018
Situaţia dosarelor de dobândire a cetăţeniei române depuse la Consulatele ... 4 iunie 2018
Programe pentru stoparea comportamentul abuziv în şcoli 4 iunie 2018
Protocoale SRI -MDRAP 4 iunie 2018
Stadiul respectării planului de investiţii de către companiile profitabile de ... 4 iunie 2018
Politicile PSD-ALDE duc la suspendarea sau desfiinţarea afacerilor 4 iunie 2018
Stadiul proiectului "1 ambulanţă pentru fiecare comună" 31 mai 2018
Aderarea României la spaţiul Schengen 31 mai 2018
Nereguli în cererile de finanţare pe submăsura 4.1 31 mai 2018
Numărul total de angajaţi pe piaţa muncii din România 31 mai 2018
Sumele din impozitul datorat direcţionate către entităţile nonprofit din România 31 mai 2018
Respectarea legislaţiei privind transportul copiilor în autovehicule 31 mai 2018
Lista localităţilor din Ucraina în care persoanele aparţinând minorităţii ... 31 mai 2018
Impactul GDPR - Regulamentul General pentru Protejarea Datelor Personale - ... 30 mai 2018
Autovehicule cu cilindree de peste 3.000 cmc 30 mai 2018
Precizări cu privire la arieratele și proiectele pentru fonduri guvernamentale 30 mai 2018
Finanțare pentru Palatul Cantacuzino din Pașcani 30 mai 2018
Centura ocolitoare a municipiului Dej 30 mai 2018
România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare și în anul 2018 30 mai 2018
Emisii extrem de mari de Nox provenite de la mașinile diesel 30 mai 2018
Comunicarea termenelor de aprobare în Guvern a proiectelor de lege pentru ... 30 mai 2018
Finanțarea Comisiei de orientare școlară și profesională (COSP) 30 mai 2018
Moldova are nevoie de autostradă 30 mai 2018
Situația traversărilor la nivel cu calea ferată în zona municipiului Deva 30 mai 2018
Siguranța românilor în urma tentativei de jaf de la Sinești 30 mai 2018
Asistența și colaborarea dintre România și Republica Moldova în domeniul ... 30 mai 2018
Situația contribuabililor la pilonul II de pensie 30 mai 2018
Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă 30 mai 2018
Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din România 30 mai 2018
Atribuțiile Gărzii Naționale de Mediu privind verificarea dotărilor speciale și ... 30 mai 2018
Situația muncitorilor români în industria prelucrării cărnii din Germania 30 mai 2018
Clarificări privind răspunsul nr. SP 484/16.03.2018 30 mai 2018
Salarii cetățeni străini 30 mai 2018
Revenire la interpelarea depusă în 6 februarie 2018, avânc ca subiect trcerea ... 30 mai 2018
Precizarea strategiei pe termen mediu și lung a planului de acțiune din cadrul ... 30 mai 2018
Votul României în cadrul Consiliului și perspective de viitor 30 mai 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 30 mai 2018
Referitor la învățământul dual 30 mai 2018
Reabilitarea DN 18 Moisei-Iacobeni 30 mai 2018
”Fenomenul Brăila” în educație 30 mai 2018
România și-a stopat exportul de bovine în Turcia 30 mai 2018
Situația instituțiilor de învățământ fără autorizație ISU 30 mai 2018
Taxe plătite de către serviciul UBER și Taxify 30 mai 2018
Clarificări privind programul ”Utilități și mediu la standarde europene în ... 30 mai 2018
Lipsă răspuns interpelare - Finanțare automobile electrice 30 mai 2018
Stația CFR Timișoara Nord 30 mai 2018
Informații privind posibilitatea modificării punctului de frontieră Borș-Artand 30 mai 2018
Aplicarea OUG 3/8.02.2018 30 mai 2018
Situația Companiei CupruMin SA Abrud 30 mai 2018
Copiii hipoacuzici 30 mai 2018
Violența în școală 30 mai 2018
43,3 milioane dolari plătite Băncii Mondiale pentru afla oficial de ce România ... 30 mai 2018
Măsurile luate de Ministerul Educației Naționale pentru ca la începutul anului ... 30 mai 2018
Stadiul realizării Drumului Expres Craiova-Pitești 30 mai 2018
Demersuri pentru construcția unor tronsoane de autostradă și în Moldova, cu ... 30 mai 2018
Dezvoltarea sectorului economic și investițional între România și Polonia 30 mai 2018
Clarificare număr funcționari 30 mai 2018
Suplimentarea sprijinului financiar acordat eparhiilor grupate în Mitropolia ... 30 mai 2018
Valorificarea mijlocului fix ”castel de apă potabilă din beton nr.inv. ... 30 mai 2018
Efectele provocate de una dintre prevederile Ghidului Orientări Generale ... 30 mai 2018
Asigurarea populației cu lemnul necesar pentru încălzirea locuințelor 30 mai 2018
Burse acordate studenților non UE și non etnici români/etnici români pentru ... 30 mai 2018
Inițiativa de schimburi voluntare în domeniul sănătății 30 mai 2018
Guvernanții României sunt absenți și letargici, când România este subminată de ... 30 mai 2018
Măsuri privind incluziunea în educație 30 mai 2018
Siituația dezastruoasă privind absorția fondurilor europene 30 mai 2018
Revenire interpelare referitoare la Departamentul Centenar 30 mai 2018
Viabilitatea criteriilor de clasificare ale hotelurilor românești 30 mai 2018
Situație lucrări drum comuna Bogdan Vodă 30 mai 2018
Comisia de Guvernare a Congresului Autorităților Locale și Regionale se ... 30 mai 2018
Demararea unei anchete a Corpului de Control al Ministerului Economiei la ... 30 mai 2018
Accidentul din mina Livezeni din data de miercuri, 23.05.2018 30 mai 2018
Semnale îngrijorătoare cu privire la evoluția lucrărilor de pe șantierele în ... 30 mai 2018
Situația DN 57 30 mai 2018
Directorii Caselor Corpului Didactic reclamă scăderea salariilor 30 mai 2018
Definirea proiectelor de digitalizare 30 mai 2018
Amenajarea râului Jijia pentru combaterea inundațiilor în jud. Botoșani și Iași ... 30 mai 2018
Analizele decontate de CAS pentru gravide 30 mai 2018
Lipsa sângelui pentru transfuzii 30 mai 2018
Modul în care Agenția Domeniilor Statului și-a exercitat dreptul de preemptor ... 30 mai 2018
Proiecte UAT Prăjești 30 mai 2018
Informare privind strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor ... 30 mai 2018
Cazul construcției unui spital municipal începută în anul 1994 și lăsată în ... 30 mai 2018
Vânzarea terenurilor agricole către cetățeni străini 30 mai 2018
Unificarea controlului din domeniul produselor agroalimentare o necesitate ... 30 mai 2018
Propuneri de modificare a metodologiei de organizare a examenului de ... 30 mai 2018
Termenul pentru depunerea proiectelor europene în contextul Platformei europene ... 30 mai 2018
Situația cardurilor de sănătate 30 mai 2018
Dezvoltarea Salinei Ocnele Mari și valorificarea potențialului turistic al ... 30 mai 2018
Probleme privind Drumul Expres Craiova-Pitești 30 mai 2018
Program pe termen lung de prevenire a incediilor în școli și autorizația de ... 30 mai 2018
Spitalul Municipal Bacău 30 mai 2018
Sistemele de tunuri antigrindină 30 mai 2018
Părintele Arsenie Boca nu poate reprezenta substratul sau ambalajul unui produs 30 mai 2018
Sprijinirea înfințării de centre de transfuzie în unitățile spitalicești ... 30 mai 2018
Memoriul Lt.col.(r) Borcea Aurel 30 mai 2018
Situația alarmantă din zona Sisești, județul Ialomița 30 mai 2018
Sprijinirea domeniului economiei sociale 30 mai 2018
Copiii cu ADHD din România 30 mai 2018
Care este situația cabinetelor mobile de medicină dentară și în ce măsură ... 30 mai 2018
Informații despre modernizare trecere la nivel cu calea ferată Bascov DN 7 și ... 30 mai 2018
Abuzuri la Ocolul Silvic Oradea 30 mai 2018
Situația aplicării Legii 156/26.07.2000 privind protecția cetățenilor români ... 30 mai 2018
Portalul eRomânia 30 mai 2018
Funcționare cabinet Ana Birchall 30 mai 2018
Revenire la interpelarea nr. 1189B/27.02.2018 privind ”Intervenție în regim de ... 30 mai 2018
Lipsă răspuns interpelare - Criteriile mecesare apartenenței la AOSR,31.10.2017 30 mai 2018
Aplicarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între ... 30 mai 2018
Modificări propuse în cazul compensației pentru chirie aplicabilă polițiștilor 30 mai 2018
Revenire întrebare referitoare la componența și activitatea Comisiei pentru ... 30 mai 2018
Specialiștii din cadrul Direcțiilor județene pentru cultură sunt discriminați ... 30 mai 2018
Clarificări privind Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din ... 30 mai 2018
Rezultatele ajutorului financiar nerambursabil acordat de România Republicii ... 30 mai 2018
Situația Centrului de Îngrijiri Paliative ”Casa Soarelui” din Constanța 30 mai 2018
Precizarea strategieipe termen mediu și lung a planului de acțiune realizate în ... 30 mai 2018
Plățile fără justificări 30 mai 2018
Probleme legate de Ordinu Ministrului Transporturilor nr. 1835/22.12.2017 ... 30 mai 2018
Repartizarea de către Transgaz a 50% din profitul net realizat, sub forma ... 30 mai 2018
Informații privind reglementările transfrontaliere româno-ungare 30 mai 2018
Adevărul despre soluțiile tehnice pentru conformarea la cerințele de mediu ... 30 mai 2018
Rapoarte de audit din 2015 asupra bancilor pentru locuințe 30 mai 2018
Proiect de reabilitare DN 67 B 30 mai 2018
Confirmarea îndeplinirii clauzelor din contractul de privatizare al ... 30 mai 2018
Taxa verde 30 mai 2018
Respectarea normelor de mediu la stația de epurare a apelor uzate a ... 30 mai 2018
Solicitare statistici privind cauzele accidentelor rutiere din România 30 mai 2018
Suspiciuni de angajări ilegale la Administrația Națională Apele Române 30 mai 2018
Numărul de absolvenților de studii medii care au beneficiat de ajutor de șomaj ... 30 mai 2018
Mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim 30 mai 2018
Când va oferi CFR călătorilor serivicii de o minimă calitate 30 mai 2018
GDPR și ANSPDCP pagină web 30 mai 2018
Modificarea calendarului admterii în învățământul lideal de stat pentru anul ... 30 mai 2018
Culele Greuceanu, de la Măldărăști, nu trebuie pierdute. Statul Român trebuie ... 30 mai 2018
Stadiul implementării sistemului de monitorizare a calității aerului 30 mai 2018
Stadiul proiectului de Hotărâre de Guvern care va înlocui HG 1679/2008 30 mai 2018
Semnalul tras de producătorii români de medicamente 30 mai 2018
Institutul de Cercetare și Gerontologie ”Ana Aslan” Otopeni 30 mai 2018
Bilete de tratament 30 mai 2018
Realizarea rețelelor de colectare și comercializare a legumelor și fructelor 30 mai 2018
Directive europene pentru marii consumatori de energie electrică 30 mai 2018
Solicitare informații despre stadiul declarării zonei naturale ”Pădurea ... 30 mai 2018
Reconsiderarea cadastrului calitativ al terenului 30 mai 2018
Reabilitarea prin asfaltare a DN 7A, drum care asigură accesul către șoseaua ... 30 mai 2018
Automobil cu ecuson auto al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură ... 30 mai 2018
Necesitatea adoptării unei Hotărâri de Guvern pentru condițiile de muncă ... 30 mai 2018
Acordarea sumelor cuvenite comunei Cetariu ca urmare a pagubelor produse de ... 30 mai 2018
Realizarea unui pasaj pietonal și pentru bicicliști peste calea ferată în ... 30 mai 2018
Lipsa unei instalații de semnalizare a căii ferate pe DN1C Cluj Napoca-Dej-Baia ... 30 mai 2018
Prelungirea termenelor apelurilor de proiecte gestionate de MFE și MDRAP în ... 30 mai 2018
Măsuri de reducere a accidentelor pe calea ferată 30 mai 2018
Măsurile de prevenție a fenomenelor de bullying 30 mai 2018
Inducerera în eroare a Legislativului referitor la Programul Ministerului ... 30 mai 2018
Proiecte europene majore de infrastructură 30 mai 2018
Sporuri acordate la nivelul Consiliului 30 mai 2018
Comunicarea tipurilor de obiective de investiții care pot fi realizate prin ... 30 mai 2018
Constractele de muncă temporare 30 mai 2018
Aplicarea Regulamentului General privind protecția Datelor -Regulamentul (UE) ... 30 mai 2018
Solicitare informații despre parcul Auto București Ilfov 30 mai 2018
Creșteri salariale personal unități sanitare 30 mai 2018
Evaluarea deficitului de pe piața forței de muncă pe sectoare și ocupații 30 mai 2018
Informații privind necesarul cheltuielilor la nivelul unității ... 30 mai 2018
Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu ... 30 mai 2018
Situația contribuțiilor de asigurărir, cheltuielilor de personal și de capital ... 30 mai 2018
Situația chiriașilor din locuințele sociale 30 mai 2018
Telefoanele mobile să fie interzise în instituțiile de învățământ 30 mai 2018
Cercetarea românească este șubrezită prin dezechilibrele de natură salarială 30 mai 2018
Protejați șantierele arheologice! Protejați patrimoniul cultural românesc 30 mai 2018
Raport superficial privind activitatea Corpului de Control în 2017 30 mai 2018
Propunerea bugetară a Comisii Europene pentru perioada 2021-2027 30 mai 2018
Strategia națională de abandonare a Moldovei: România a construit 215 km de ... 30 mai 2018
Finanțarea ONG-urilor 30 mai 2018
Eficiența măsurilor de încurajare a antreprenoriatului în rândul femeilor și ... 30 mai 2018
Excluziunea educațională 29 mai 2018
Dificultăți în serviciile de planificare familială 29 mai 2018
Precizări privind regimul fiscal al jocurilor de noroc la distanță și ... 29 mai 2018
Situația copiilor dispăruți din jud. Timiș 29 mai 2018
Stadiu implementare program ”Diaspora Startup” 29 mai 2018
Rata inflației în România - în creștere accelerată 29 mai 2018
Transferul spitalelor CFR în subordinea autorităților locale 29 mai 2018
Nerespectarea codului de urgență de către servicul public de ambulanță 29 mai 2018
Axa de finanțare destinată viitorului Spital Regional de Urgență Iași (SRU) 29 mai 2018
Situația amenzilor date pentru nerespectarea prevederilor legale privind ... 29 mai 2018
Situația depunerii declarației 230 29 mai 2018
Execuția bugetară a programului de modernizare a drumurilor naționale în anul ... 29 mai 2018
Plata retroactivă a CAS 29 mai 2018
Efectele taxei clawback asupra medicamentelor generice 29 mai 2018
Modificarea legislație privind regimul parcurilor industriale 29 mai 2018
Atragerea de investiții străine 29 mai 2018
Rata de absorbție a fondurilor europene referitor la implementarea programului ... 29 mai 2018
Sancțiuni aplicate în baza L17/2014 29 mai 2018
Practivile furnizorilor de energie și gaz, hoție demonstrată de Consiliul ... 29 mai 2018
Restructurarea rețelei de învățământ preuniversitar la nivelul jud. Argeș în ... 29 mai 2018
Precizări legate de instalarea indicatoarelor rutiere 29 mai 2018
Clarificări privind distribuirea tichetelor de vacanță către personalul din ... 29 mai 2018
Stadiul soluționării dosarului de despăgubiri imobiliare nr.21541CC 29 mai 2018
Organizarea examenelor de licență în învățământul universitar 29 mai 2018
Mecanismul European de Stabilitate 29 mai 2018
România pierde din avantajul fiscalității scăzute 29 mai 2018
Predarea fondului forestier către Romsilva din Administrarea Domeniilor Statului 29 mai 2018
Problema terenurilor din zona Bulevardul Expoziției 30A 29 mai 2018
Planul de restructurare vizavi de comasarea și închiderea școlilor 29 mai 2018
Situația alocării sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale în primele ... 29 mai 2018
Stadiul realizării studiului de fezabilitate privind construcția unei linii ... 29 mai 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.2707A din data ... 29 mai 2018
Solicitare de infromații privind cheltuielile bugetare aferente anului 2018 ... 29 mai 2018
Restituirea taxelor auto încasate ilegal de către statul român 29 mai 2018
Verificarea capacității tehnice și profesionale a firmelor care câștigă lucrări ... 29 mai 2018
Completarea legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor ... 29 mai 2018
Procesul de restructurare al companiilor de stat 29 mai 2018
România, în topul fondurilor europene dezangajate din procentul cadru financiar 29 mai 2018
Guvernul PSD-ALDE nu are bani incluși în bugetul de stat pentru plata pensiilor ... 29 mai 2018
Raporturile Republicii India cu minoritatea romă înrudită (de origine inidiană) ... 24 mai 2018
Relocarea Penitenciarului de maximă siguranță din Iași 24 mai 2018
Colaborarea cu Statul indian înrudit, în beneficiul minorității rome (de ... 24 mai 2018
Execuția bugetară la capitolul sprijinirii românilor de pretutindeni și a ... 24 mai 2018
Numărul de localități neelectrificate sau parțial neelectrificate și numărul de ... 24 mai 2018
Compensațiile acordate românilor din județele Durostor și Caliacra pentru ... 24 mai 2018
Salarizare director CFCLG 24 mai 2018
Degradarea continuă a Peșterii Urșilor din Bihor 23 mai 2018
Detalii referitoare la dotarea cu sisteme de supravechere video a Stațiilor de ... 23 mai 2018
Prioritățile programului Start-up Nation 23 mai 2018
Programul de colectrae și depozitarea lânii și Programul ”Tomate românești” 23 mai 2018
Consumul de alcool, un pericol pentru adolescenti 23 mai 2018
Care este procedura agreată în cadrul Ministerului pentru Românii de ... 23 mai 2018
Complexul de Cazare pentru Sportivi și Tineri Hotel ”Stadion” 23 mai 2018
Muzeul Revoluției din Timișoara 23 mai 2018
Soluționarea neclarităților din Lista B.4.1 din Anexa 22 a noului contract - ... 23 mai 2018
Stadiul lucrărilor la autostrada Târgu Mureș - Câmpia Turzii 23 mai 2018
Situația aprobării pentru declararea imobilului ”Casa Piliuță” situat în ... 23 mai 2018
Implementarea sistemului de învățământ dual în România 23 mai 2018
Revizuirea planurilor-cadru din învățământul primar 23 mai 2018
APM Bihor autorizează poluarea olfactivă, în continuare 23 mai 2018
Măsuri concrete ce s-au luat în realizarea Obiectivului nr.3) punctul 1 Măsuri ... 23 mai 2018
Proiectele finanțate prin POC 2014-2020 23 mai 2018
Sprijinirea familiilor tinere din România 23 mai 2018
”Selecții” impuse privind înscrierea elevilor considerați slabi la Evaluarea ... 23 mai 2018
Stadiul Dosarului nr.48842/CC, Municipiul Oradea, jud. Bihor 23 mai 2018
Detalii referitoare la proiectul ”Puncte Gastronomice Locale” 23 mai 2018
Contractele de concesiune încheiate între Autoritatea Domeniilor Statului și ... 23 mai 2018
Diminuarea sporurilor asistenților medicale 23 mai 2018
Propunere pentru inițierea unui proces de recrutare a rezerviștilor M.A.I. 23 mai 2018
Reducerea numărului unităților de învățământ în jud. Alba 23 mai 2018
Stadiul lucrărilor la autostrada A1, tronsonul Deva - Lugoj 23 mai 2018
Respectarea procedurilor de diagnostic și tratament în cazul pacientului ... 23 mai 2018
Alocări bugetare pentru activități în cadrul Centenarul Marii Uniri 23 mai 2018
Spitalul Militar din Timișoara 23 mai 2018
Deversarea de deșeuri de origine animale în comuna Șag, jud. Timiș 23 mai 2018
Obiective de investiții finanțate prin PNDL în 2018 23 mai 2018
Spitalul CFR din Timișoara 23 mai 2018
Alocările bugetare pentru Opera Națională Română Iași 23 mai 2018
Contractele de concesiune încheiate între Centru de Cercetare București și ... 23 mai 2018
Statutul juridic al locuințelor sociale 23 mai 2018
Accesarea fondurilor europene în domeniul energiei regenerabile 23 mai 2018
Idei europene privind reforme în domeniul educației 23 mai 2018
Programul de construcție al autostrăzilor 23 mai 2018
Precizări legate de liberalizarea pieței gazelor naturale 23 mai 2018
Situația actuală a fondului forestier național al României 23 mai 2018
Fenomenul ”Brăila” 23 mai 2018
Intorducerea Educației Rutiere în programa școlară 23 mai 2018
Calendarul activităților organizate sub titlul ”Centenarul Marii Uniri și al ... 23 mai 2018
Dinamizarea campaniilor de donare de sânge 23 mai 2018
Situația manualelor școlare 23 mai 2018
Abandonul școlar în România 23 mai 2018
Culturile energetice nonagricole 22 mai 2018
Deficitul de medici la nivelul jud. Argeș 22 mai 2018
Subvențiile pentru anul 2018 22 mai 2018
Implementarea Programului Național de Electrificare 22 mai 2018
Memoriu cetățenesc al locuitorilor din Zlatna, jud. Alba - pagube și victime ... 22 mai 2018
Când va ajunge computerul tomograf la Târgu Jiu 22 mai 2018
Refacerea sitemelor de irigații 22 mai 2018
Datorii ale companiilor de stat și ale marilor contribuabili la bugetul de stat ... 22 mai 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea ... 22 mai 2018
Oportunitatea promovării aglomerărilor economice la nivel local pentru a ... 22 mai 2018
Date referitoare la învățământul profesional în sistem dual 22 mai 2018
Aplicarea art.3 din Legea nr.29/2018 privind anularea unor obligații fiscale 22 mai 2018
Concesionarea de teren agricol prin atribuire directă tinerilor de până în 40 ... 22 mai 2018
Modernizarea căii ferate Cluj-Napoca-Dej 22 mai 2018
Precizări privind prorogare termen privind obligația operatorilor economici de ... 22 mai 2018
Stimularea donării de sânge 22 mai 2018
Stadiul de pregătire al proiectelor în cadrul Programului Operațional de ... 22 mai 2018
Clarificări privind unele probleme întâmpinate la plata salariilor personalului ... 22 mai 2018
Salarizarea personalului nedidactic din învățământ 22 mai 2018
Clarificări legate de depunerea Declarației 230 22 mai 2018
Cum garantează autoritățile române securitatea alimentară a populației 22 mai 2018
Neplata la termen a contribuțiilor sociale pentru personalul din învățământ 22 mai 2018
Situația SC COMCEREAL SA Vaslui 22 mai 2018
Imprementarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 22 mai 2018
Cazurile de toxinfecție alimentară de la Iași 22 mai 2018
Dregrevarea autorităților locale de sumele imposibil de încasat 22 mai 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea ... 22 mai 2018
Sold amenzi rutiere neîncasate 22 mai 2018
Desființarea capitalului românesc 22 mai 2018
Proiecte finanțate de la buget, în anul 2018, în legătură cu aniversarea ... 22 mai 2018
Lămuriri privind unele practici privind evaluările naționale 22 mai 2018
Asigurarea căilor și mijloacelor de acces a persoanelor cu hadicap în ... 22 mai 2018
Programul de stimularea adopțiilor 22 mai 2018
Principiile noii legi a pensiilor 22 mai 2018
Asigurare plata la timp a indemnizației pentru creștere copil și a alocațiilor ... 22 mai 2018
Acordarea/reconfirmarea titlului de Colegiu Național/Colegiu 22 mai 2018
Eco-inovarea în România și poluarea realizată de mediul de afaceri 22 mai 2018
Ce măsuri veti lua în baza art. 132 din Constituție, pentru apărarea ... 22 mai 2018
Regelemntarea serviciilor publice și dreptului de propietatea publică și ... 22 mai 2018
Guvernul PSD-ALDE nu vrea autostradă în Moldova 22 mai 2018
Birocrația întreținută de instituțiile statului român 21 mai 2018
Lămuri necesare privind interpretarea Anexelor nr.18 și 19 ale Normelor ... 21 mai 2018
Lămuriri necesare privind interpretarea Ordinului nr.980/2011 pentru aprobarea ... 21 mai 2018
Stadiul actual al lucrărilor de interconectare tranfrontalieră a sistemelor de ... 17 mai 2018
Oportunitatea suplimentării numărului de membri ai Comisiei pentru Cetățenie ... 17 mai 2018
Anularea tarifelor de roaming între România și Republica Moldova 17 mai 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 16 mai 2018
Proiectul ”Drum de legătură autostrada Arad-Timișoara-DN69” 16 mai 2018
Estimarea Guvernului cu privire la valoarea sumelor compensatorii ce vor fi ... 16 mai 2018
Fonduri insuficiente pentru plata integrală a contribuțiilor la sănătate și ... 16 mai 2018
Creșterea siguranței traficului rutier la intersecția drumurilor E81 și DJ 107 ... 16 mai 2018
Revitalizarea programul ”Euro 200” 16 mai 2018
Blocarea lucrărilor de reparații la școlile din jud. Cluj 16 mai 2018
Educația antreprenorială 16 mai 2018
Implementarea măsurilor privind centrele de arși din România 16 mai 2018
Clarificări privind politica externă a României 16 mai 2018
Unități de învățământ din jud. Cluj care au grupurile sanitare în exterior 16 mai 2018
Defrișarea a 10 hectare de pădure pentru a face loc gunoiului 16 mai 2018
Soluții pentru compensarea prețului certificatelor verzi, pentru CE Oltenia 16 mai 2018
Posibilitatea de a transposta biciclete în fiecare tren 16 mai 2018
Competarea și extinderea competențelor notarilor publici 16 mai 2018
Condițiile din spitalul Beiuș, jud. Bihor 16 mai 2018
Oportunitatea limitării numărului de farmacii din mediul rural 16 mai 2018
Situația căminelor studențești 16 mai 2018
Situația indemnizațiilor plătite de către A.N.R.E. unor persoane din afara ... 16 mai 2018
Proiectul autostrăzii Ploiești-Brașov 16 mai 2018
Natalaitatea la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani 16 mai 2018
Cetățeni români din statele cu factori de risc 16 mai 2018
Situația accidentelor rutiere produse sub influența alcoolului 16 mai 2018
Cazurile revoltătoare din jud. Timiș și jud. Vracea 16 mai 2018
Încălcarea drepturilor la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene 16 mai 2018
Spitalul Județean de Urgență Mavromați în programul național pentru prevenirea ... 16 mai 2018
Rata de absorție a fondurilor europene 16 mai 2018
Revenire la interpelarea legată de siturile contaminate din Bihor 16 mai 2018
Metode de a preîntâmpina o nouă criză financiară 16 mai 2018
Disfuncționalități în sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de ... 16 mai 2018
Blocarea de către reprezentanțăă României a unui text propus de Serviciul ... 16 mai 2018
Participarea Ministerului Public în procesul de contencios-administrativ 16 mai 2018
Clasificarea situației medicilor specialiști cu supra specializare în ... 16 mai 2018
Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ... 16 mai 2018
Stadiul Sălii Polivalente din Timișoara, jud. Timiș 16 mai 2018
Achiziția de medicamente din gama imunoglobulinnelor 16 mai 2018
Depresia problemă ce trebuie tratată cu mai multă seriozitate 16 mai 2018
Întârzierea indemnizațiilor de creștere a copilului pune în dificultate nivelul ... 16 mai 2018
Impacul noului Regulament european privind protecția datelor cu caracter ... 16 mai 2018
Modificarea și completarea cadrului legislativ din domeniul învățământului ... 16 mai 2018
Obezitatea boala secolului XXI 16 mai 2018
Acordarea dreptului de a alege de la 16 ani 16 mai 2018
Situația stocurilor de medicamente și accesul pacientului la medicație 16 mai 2018
Restanțe la bugetul de asigurări sociale 16 mai 2018
Întârzieri în derularea proiectelor aprobate privind Centenarul Unirii 16 mai 2018
Alocație copil Sacara Ramon Gabriel 16 mai 2018
Situația proiectului sistem integrat de gestionare a deșeurilor în jud. Arad, ... 16 mai 2018
Situația imobilelor aparținând statului român din jud. Cluj aflate în proces de ... 16 mai 2018
Construirea unui nou stadion în Timișoara, jud. Timiș 16 mai 2018
Diabetul zahart 16 mai 2018
Nivelul scăzut al facturilor venite la deconturi este unul îngrijorător 16 mai 2018
Achiziția de medicamente din gama imunoglobulinnelor 16 mai 2018
Problemele cu care se confruntă personalul din sistemul de probațiune 15 mai 2018
Deficitul de personal la nivelul Inspectoratelor de Poliție Județene aflate la ... 15 mai 2018
Soluții privind acoperirea deficitului de personal medical 15 mai 2018
Includerea în Regulamentul de sporuri și a personalului de specialitate ... 15 mai 2018
Urgentarea dotării cu aparatură a Clinicii de Chirurgie plastică a Spitalului ... 15 mai 2018
Informații privind rezultatele acțiunilor Poliției române împotriva grupărilor ... 15 mai 2018
Demersuri ale Ministerului Sănătății pentru stoparea epidemiei de rujeolă la ... 15 mai 2018
Situația stocurilor de vaccinuri 15 mai 2018
Măsuri pentru stoparea apariției de noi cazuri de rujeolă la copiii din jud. ... 15 mai 2018
Solicitare de informații cu privire la numărul de contracte de muncă active la ... 15 mai 2018
Remedierea problemelor la sistemul informatic PIAS 15 mai 2018
Sistarea transmisiei analogice terestre a programelor TVR 15 mai 2018
Protejarea drepturilor românilor din Marea Britanie după Brexit 15 mai 2018
Stadiul elaborării normelor metodologice de aplicare ale OUG nr. 40/2015 ... 15 mai 2018
Politici în domeniul educației 15 mai 2018
Posibile efecte în urma aplicării legii recursului compensatoriu 15 mai 2018
Programul de pregătire a României pentru găzduirea unor evenimente sportive ... 15 mai 2018
Clarificări privind raportul Curții de Conturi la Primăria Podu Iloaiei 15 mai 2018
Guvernul PSD-ALDE vinde iluzii pensionarilor 15 mai 2018
Deblocarea sistemului electronic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 15 mai 2018
Situația proiectelor demarate de CNI în jud. Neamț 15 mai 2018
Gradul de absorbție a fondurilor europene prin intermediul AFIR 15 mai 2018
Copiii noștri și dependența de tehnologie 15 mai 2018
Problema recalculării pensiilor pentru grupele I și II de muncă, pentru ... 15 mai 2018
Centru multifuncțional pentru servici de urgență și jandarmerie montană în zona ... 15 mai 2018
Distribuirea cardurilor de sănătate 15 mai 2018
Asigurare integrală plată salarizare și contribuții aferente în unitățile de ... 15 mai 2018
Respectarea prevederilor Codului de Reglementare a Conținutului Audiovizual 15 mai 2018
Efectele formularului ”7 în 1” 15 mai 2018
Deblocarea fondurilor pentru Centura Ocolitoare a Municipiului Iași și ... 15 mai 2018
Situația actuală a demersurilor efectuate în cazul Camelia Smicală 15 mai 2018
Situația deconturilor pentru bolnavii cu hepatită din Iași și din județele ... 15 mai 2018
Comunicarea termenului la care începe înscrierea în programul Start -up Nation ... 15 mai 2018
Proiecte ale Ministerului Culturii și Identității Naționale în vederea ... 15 mai 2018
Acuzații grave la adresa conducerii Societății Române de Radio 15 mai 2018
Referitor la conexiunea DN7 cu autostrada A1 și DN76 15 mai 2018
Situația realizării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a ... 14 mai 2018
Strategii și programe pentru diminuarea numărului de mame minore 14 mai 2018
Proiectul strategic al autostrăzii Timișoara - Belgrad 14 mai 2018
Măsuri pentru susținerea tursimului feroviar de epocă 14 mai 2018
Dezangajarea fondurilor europene 14 mai 2018
Achitarea salariilor și contribuțiilor sociale ale cadrelor didactice 14 mai 2018
Măsuri privind eradicarea pestei porcine în România 14 mai 2018
Achitarea salariilor și contribuțiilor sociale ale cadrelor didactice 14 mai 2018
Protejarea drepturilor românilor din Marea Britanie după Brexit 14 mai 2018
Poziția României privind Directiva pentru Eficiența Energetică 14 mai 2018
Cuantumul indemnizației de urmaș în baza legii nr.341/2004 14 mai 2018
Clarificări privind aplicarea Legii nr.260/2008 14 mai 2018
Stadiul lucărilor la autostrada A10 Sebeș - Turda 14 mai 2018
Derularea de programe pentru educație alimenatră în școlile de România 14 mai 2018
Implementarea legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor ... 14 mai 2018
Direcția proiectelor europene de securitate cibernetică 14 mai 2018
Lămuriri cu privire la îmbunătățirea educației financiare a românilor 14 mai 2018
Respectarea legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor ... 14 mai 2018
Susținerea Zonei Metropolitane Dunărea de Jos prin concentrarea potențialului ... 11 mai 2018
Intorducerea de informații despre dialectele istorice românești din Balcani ... 11 mai 2018
Iradeaua sultanului din 9 mai 1095 și Teșkereaua din 10 mai 1905 privind ... 11 mai 2018
Redobândirea cetățeniei române de către ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse ... 11 mai 2018
Impactul dosarului deschis în legătură cu dispozitivul de înregistrare ... 9 mai 2018
Posibilitatea autofinanțării filialelor rețelei Institutului Cultural Român 9 mai 2018
Centenarul Primului Război Mondial și al Marii Uniri aniversat în jud. Bacău 9 mai 2018
Importurile de fructe și legume 9 mai 2018
Implementarea unui program pentru vaccinarea anti HPV 9 mai 2018
România, cea mai mare mortalitate infantilă dintre statele membre ale Uniunii ... 9 mai 2018
Intorducerea șahului în școli ca materie opțională 9 mai 2018
Stadiul locuințelor ANL în jud. Botoșani 9 mai 2018
Mutarea ambasadei României la Ierusalim în contextul candidaturii României ... 9 mai 2018
Expozițiile dedicate situației din Crimeea organizate de către Centrul Rus de ... 9 mai 2018
Măsuri pentru reducerea numărului de accidente cauzate de autovehicule cu volan ... 9 mai 2018
Spitalul Regional de Urgență Cluj 9 mai 2018
Finanțarea investiției de consolidare și modernizare a Colegiului Național ... 9 mai 2018
Investițiile Ministerului Apărării Naționale în obiectivele militare din jud. ... 9 mai 2018
Lucrări de consolidare a podului peste pârâul Bizdidel, pe DN71, în orașul ... 9 mai 2018
Impactul noului Regulament european privind protecția datelor cu caracter ... 9 mai 2018
Creșterile salariale pentru cadrele medicale 9 mai 2018
Strategia de înzestrare a Forțelor Aeriene Române 9 mai 2018
Transferul în administrarea autorităților locale a imobilelor părăsite și ... 9 mai 2018
Starea dezastruoasă a drumului DN 68 Marginea - Ilia 9 mai 2018
Spitalul din Timișoara 9 mai 2018
Salariile conducerii Hidroelectrica 9 mai 2018
Starea avansata de degradare a clădirii Oficiului Poștal nr.1 Satu Mare 9 mai 2018
Situația spațiilor care aparțin ministerelor și care sunt în prezent dezafecate ... 9 mai 2018
Responsabibiltatea autorităților publice locale în organizarea acțiunilor ... 9 mai 2018
Administrarea dezastruoasă a lacului Plumbuita și poluarea semnificativă a ... 9 mai 2018
Lipsa consilierii psihologice din spitale 9 mai 2018
Modificarea legislație cu privire la programul ”școală după școală” 9 mai 2018
Sesizarea administratorilor financiari din învățământul preuniversitar din Turda 9 mai 2018
Efectele coplății pentru serviciile medicale din spitalele din jud. Timiș 9 mai 2018
Solicitare de clarificări cu privire la practicile unitare de control ale ... 9 mai 2018
”Lipsa măsurilor de conservare a ariei protejate Ciucaș” 9 mai 2018
Întârzieri privind implemenatrea Programului-pilot de acordare a unui suport ... 9 mai 2018
Modificarea Codului COR prin introducerea unor noi profesii cea de lucărtor în ... 9 mai 2018
Programul de susținere a pacienților diagnosticați cu epilepsie 9 mai 2018
Măsuri pentru accesul persoanelor în vârstă la îngrijirile de care au nevoie 9 mai 2018
Nereguli constatate pe litoralul Mării Negre, în minivacanța de 1 Mai 9 mai 2018
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate 9 mai 2018
Măsuri pentru combaterea anxietății și depresiei în România 9 mai 2018
Autoritatea Națională pentru Restituirea Propietăților 9 mai 2018
Combaterea fenomenului traficului tinerilor minori din jud. Timiș 9 mai 2018
Necesitatea îngrijirilor paleative în România 9 mai 2018
Îngrijirea la domiciliu 8 mai 2018
Stadiul soluționării neconformității celor 107 depozite de deșeuri 8 mai 2018
Lipsa răspunsului la Petiția formulată de către Asociația Editorilor de Presă ... 8 mai 2018
Emiterea unei hotărâri de guvern prin care să beneficieze de bursă de ajutor ... 8 mai 2018
Lista actualizată a localităților înfrăție din România și Republica Moldova 8 mai 2018
Alocarea de fonduri la prima rectificare bugetară pentru subvenționarea ... 8 mai 2018
Nivelul salariilor medicilor și profesorilor în decembrie 2016 8 mai 2018
Constituire compartiment special privind asanarea normativă în cadrul ... 8 mai 2018
Decontarea transportului la spital a femeilor în perioada de sarcină pentru ... 8 mai 2018
Acreditarea competență în homeopatie 8 mai 2018
Solicitare de informații privind execuția bugetară a Ministerului ... 8 mai 2018
Gestionarea deșeurilor, un motiv de îngrijorare 8 mai 2018
Activitatea Grupului interministerial de lucru pentru Brexit și urmărirea ... 8 mai 2018
Reiterez o întrebare pe care v-am mai adresat-o :cât sunteți de ”excelentă” 8 mai 2018
Propunerea spre ratificare a Protocoalele adiționale nr.1 și nr.2 la Convenția ... 8 mai 2018
Fondurile europene pentru extinderea conductelor de transport gaze naturale 8 mai 2018
Utilizarea excesivă a neonicotinoidelor amenință agricultura românească 8 mai 2018
Acțiunile inițiate de minister pentru rezolvarea cazului Cameliei Smicală și a ... 8 mai 2018
Urgentarea demersurilor pentru înscrierea unei mențiuni de divorț în DEPABD 8 mai 2018
Circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu volanul pe partea dreaptă 8 mai 2018
Soluții pentru revigorarea învățământului agricol și silvic 8 mai 2018
Situația Colegiului Național ”David Prodan” din Cugir 8 mai 2018
Informații privind clasele cu predare simultană - anul școlar 2018/2019 8 mai 2018
Referitor la gratuitatea la transportul feroviar pentru studenți 8 mai 2018
Înființarea de asociații sportive în cadrulunităților de învățământ 8 mai 2018
Operaționalizarea Centrului Național de Resurse Umane pentru identificarea ... 8 mai 2018
Lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva 8 mai 2018
Decontarea analizelor pentru trombofilie a gravidelor 8 mai 2018
Implicare structurilor din poliție în realizarea analizei de risc la ... 8 mai 2018
Circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu volanul pe partea dreaptă ... 8 mai 2018
Suferințele istorice ale românilor au devenit prilej de sărbătoare pentru ... 8 mai 2018
Programul național un medicament gratuit pentru fiecare pacient 8 mai 2018
Programul Start-Up Nation 8 mai 2018
Stadiul pregătirii Președenției Consiliului Uniunii Europene 8 mai 2018
Situația salariilor angajaților din sănătate 8 mai 2018
Perioada de decontare a proiectului ”TOPOGRAFIE„, nr. de înregristrare ... 8 mai 2018
Situația Muzeului Național al Banatului din Timișoara 8 mai 2018
Identificarea unor soluții legislative pentru a modifica Legea nr.360/2002 ... 8 mai 2018
Situația bolșnavilor de scleroză multiplă din România 8 mai 2018
Voucherele de vacanță 8 mai 2018
Statutul, denumirea, sediul și reprezentantul legal al Episcopiei Daciei Felix ... 8 mai 2018
Măsuri concrete pentru comercializarea produselor cu alcool și tutun în ... 8 mai 2018
Criza manualelor școlare continuă, haosul din educație ia amploare 8 mai 2018
Identificarea de soluții pentru eliminarea discrepanțelor salariale dintre ... 8 mai 2018
Modificări Codul silvic 8 mai 2018
Incediul de la Institutul de Boli Cardiovasculare Profesor Doctor George I.M. ... 8 mai 2018
Numărul de persoane care au dobândit cetățenia română sau au renunțat la ea în ... 8 mai 2018
Direcția României în contextul tăierii fondurilor UE pentru țările membre care ... 7 mai 2018
Deficitul bugetar 7 mai 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea ... 7 mai 2018
Chestionarul privind stabilirea rezidenței fiscale 7 mai 2018
Eliminarea pilonului II de pensii 7 mai 2018
Participarea României la târgul de tursim 7 mai 2018
Poziția angajaților din sectorul sanitar 7 mai 2018
Creșterea siguranței traficului rutier pe șoșelele din România 7 mai 2018
Podurile de trecere peste calea ferată din zona hidrocentralei CHE-Racovița, ... 7 mai 2018
Informatizarea relațiilor dintre autoritățile fiscale și contribuabili 7 mai 2018
Depășirea limitei de deficit bugetar în 2018 a României 7 mai 2018
Ce sprijin oferă Ministerul Educației elevilor din mediul rural pentru a urma ... 7 mai 2018
Încheierea acordului de colaborare cu Eurotransplant 7 mai 2018
Clarificări asupra situației cetățenilor din state din afara UE ce lucrează în ... 7 mai 2018
Practici înșelătoare a etichetelor a produselor de larg consum 7 mai 2018
Investițiile realizate de către Compania Națională Aeroporturi București 7 mai 2018
Verificarea și soluționarea corectă și legală a situației expuse de către ... 7 mai 2018
Impactul economic al acordării voucherelor de vacanță și stoparea ... 7 mai 2018
Mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim 7 mai 2018
România nu are nici o strategie în domeniile inteligenței artificiale și ... 7 mai 2018
Aparatura necesară pentru măsurătorile de zgomot - clarificarea răspunsului ... 4 mai 2018
Metoda folosită pentru repartizarea sesizărilor către judecătorii raportori 4 mai 2018
Propunerile Guvernului României privind acordarea cetățeniei de onoare a ... 4 mai 2018
Reabilitarea podului Constanța 4 mai 2018
Clarificări cu privire la situația kinetoterapeuților de la Centrul Național de ... 3 mai 2018
A fost abandonată minoritatea română din Serbia 3 mai 2018
Accesul pacienților diagnosticați cu cancer la tratamentele inovatoare 3 mai 2018
Sursele de finanțare pentru firmele mai vechi de 2017 3 mai 2018
Implementarea venitului minim de incluziune 3 mai 2018
Comunicarea motivului pentru care lotul 3 ”Aiud-Decea” și locul 4 ”Decea-Turda” ... 3 mai 2018
Stadiul de implementare al Programului de încurajare a activităților din zona ... 3 mai 2018
Parcul Național Văcărești 3 mai 2018
Nivelul și modul de utilizare a taxei pe viciu 3 mai 2018
Lipsa unei instalații de semnalizare a căii ferate pe DN1C Cluj-Napoca-Dej-Baia ... 3 mai 2018
Comunicarea termenului la care vor începe să fie acordate prestațiile privind ... 3 mai 2018
Subminarea instituției proprietății 3 mai 2018
Clarificări cu privire la semnarea acordului dintre compania Romarm, aflată în ... 3 mai 2018
Clarificări suplimentare 3 mai 2018
Absorbția reală a fondurilor europene la nivelul Regiunii Nord-Est și situația ... 3 mai 2018
Modul de aplicare a prevederilor legale actuale referitoare la salarizarea ... 3 mai 2018
Situația fiscală din sectorul morărit-panificație 3 mai 2018
Haos în sănătate și la Sibiu 3 mai 2018
Formarea unui Comitet Interministerial pentru Complexul Energetic ... 3 mai 2018
Situația privind programul de investiții pentru construcția de cămine și ... 3 mai 2018
Bugetul alocat pt fiecare dintre cele 43 de proiecte dedicate Centenarului 3 mai 2018
Stadiul gropii de gunoi de la Roșiești-jud. Vaslui 3 mai 2018
Cercetare falimentară 3 mai 2018
Clarificări lipsa pensiei Maria Nicoară 3 mai 2018
Proiectele majore de infrastructură rutieră și feroviară aflate în derulare 3 mai 2018
Clarificări suplimentare 3 mai 2018
Deschiderea Expoziției Permanente a Memorialului Închisoarea Pitești, 21 ... 3 mai 2018
Necesitatea modernizării Vămii Siret , din jud. Suceava 3 mai 2018
Probleme legate de eronata aplicare a Regulamentului de sporuri pentru ... 3 mai 2018
Realizarea unui Centru Național de Competențe la Brașov pt cadrele didactice ... 3 mai 2018
Măsuri privind rezolvarea situației dezastruoase în care se află Institutul ... 3 mai 2018
Clarificări cu privire la răspunsul nr. SP 484/16.03.2018 3 mai 2018
Acreditarea unitîților sanitare 3 mai 2018
Plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru angajații ONG-urilor 3 mai 2018
Numărul de locuri de muncă înființate prin Start-Up Nation 3 mai 2018
Situația absolvenților de medicină care susțin examenul de rezidențiat și a ... 3 mai 2018
Arieratele și proiectele pentru fonduri guvernamentale 3 mai 2018
Problema nodului rutier Virtuții 3 mai 2018
Memorandul de Guvern privind absorbția fondurilor europene în anul 2018 3 mai 2018
Vizita oficială în Israel din perioada 23-26 aprilie 3 mai 2018
Stadiul de implementare a Strategiei naționale privind incluziunea socială și ... 3 mai 2018
Rezultatele politicii de cooperare pentru dezvoltare a României în Republica ... 3 mai 2018
Realizare licitație pentru închiriere, conform HG nr. 643/2011, trenuri ruta ... 3 mai 2018
”Parteneri” necunoscuți și confidențiali, criterii neștiute și ciudate în ... 3 mai 2018
Clarificări suplimentare privind numărul mare de dosare 3 mai 2018
Consultarea publică organizată de Agenția pentru Protecția Mediului ... 3 mai 2018
Renovarea Institutului de Boli Cardiovasculare ”Prof.dr. George I.M.Georgescu” ... 3 mai 2018
Distribuirea a 90% din profitul net sub formă de dividende de către companiile ... 3 mai 2018
Soluții împotriva poluării din Moldova Nouă, județul Caraș-Severin 3 mai 2018
Lipsa de transparență a grupului de lucru al Ministerului Sănătății care ”va ... 3 mai 2018
Legătura municipiului Râmnicu- Vâlcea cu autostrada Sibiu-Pitești 3 mai 2018
Investiții ale Companiei Naționale de Investiții la stadionul municipal ... 3 mai 2018
Oportunitatea repartizării unei cote de minim 90% din profitul net, realizat în ... 3 mai 2018
Problema fondurilor europene 3 mai 2018
Clarificări întârzieri salarii sănătate Vrancea 3 mai 2018
Pod mixt (CF+Rutier) peste râul Ialomița, pe DN 71, în orașul Pucioasa 3 mai 2018
Programul național de vaccinare anti-HPV 3 mai 2018
Modernizarea DN-urilor din județul Vâlcea 3 mai 2018
Măsuri privind transportul de persoane extra-urban 3 mai 2018
Obiectivul de investiții aferent demolării unor blocuri, dar și a unui spital ... 3 mai 2018
Situația Mănăstirii Curtea de Argeș 3 mai 2018
Trecerea drumului județean DJ 106E (int. DN1 ... 3 mai 2018
Stuația școlilor Lunca și Nemțișor din comuna Vânători, Neamț 3 mai 2018
Proiectul de gaz aferent orașului Oravița, jud. Caraș-Severin 3 mai 2018
Dosare penale pentru tinerii agricultori români, din cauza modului în care ... 3 mai 2018
Identificarea demersurilor realizate până în prezent, a programelor ... 3 mai 2018
Soluții pentru evitarea dezangajării de fonduri europene pe POR și POCU 3 mai 2018
Situație lucrări drum comuna Bogdan Vodă 3 mai 2018
Executare/reducere a impozitului sau a taxei pe clădire pentru cabinetele de ... 3 mai 2018
Soluții privind creșterea eficacității fondurilor europene utilizate prin POCU 3 mai 2018
Unde sunt ambulanțele promise? 3 mai 2018
Strategia pentru crerșterea suprafeței împădurite în România în 2018 3 mai 2018
Bolnavi cronici diagnosticați cu hepatită B sau C puși pe drumuri și trimiși ... 3 mai 2018
Situația fostului sediu al Arhivelor Naționale Suceava 3 mai 2018
Situația Casei Memoriale ”Gheorghe Pop de Băsești” 3 mai 2018
Parcul auto al Serviciului Județean de Ambulanță Argeș 3 mai 2018
Protecția datelor medicale, considerate date cu caracter special, de către ... 3 mai 2018
Soluții legislative pentru a remedia scăderea veniturilor pentru unele ... 3 mai 2018
Eficiența măsurii transferării contribuțiilor sociale de la angajator la ... 3 mai 2018
Remunerarea profesorilor corectori din cadrul Bacalaureatului 3 mai 2018
Complexul energetic Hunedoara 3 mai 2018
Acordare ajutoare de urgență 3 mai 2018
Candidatura României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 3 mai 2018
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice 3 mai 2018
Planul de măsuri și acțiuni privind Centenarul 2018 3 mai 2018
Pericol real de antrax la Iași din cauza unui blocaj birocratic 3 mai 2018
Autostrăzi care se opresc în case și cabluri 3 mai 2018
Precizări și soluții referitoare la motivele tergiversării acordării cetățeniei ... 2 mai 2018
Lipsa stocurilor de vaccinuri pentru imunizarea copiilor 2 mai 2018
Respectarea dreptului legal cuvenit unor pensionari care au lucrat în sectorul ... 2 mai 2018
Centura Metropolitană Cluj-Napoca 2 mai 2018
Clarificări privind autorizarea și funcționarea sălilor de jocuri de noroc cu ... 2 mai 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea ... 2 mai 2018
Incendiile repetate de la Pata Rât 2 mai 2018
Interpretarea unor dispoziții din Decizia CCR nr.1/2014 2 mai 2018
Situația necorespunzătoare a spațiilor de servicii de pe tronsoanele ... 2 mai 2018
Data concretă a inaugurării Institutului Cultural Român Moscova 2 mai 2018
Stadiul editării și tipăririi manualelor pentru anul școlar 2018-2019 2 mai 2018
Înlesnirea cooperării între administrațiile locale din România și comunitățile ... 2 mai 2018
Modificare ROFUIP 2 mai 2018
Precizarea mecanismelor de sprijin al părinților și de asigurare a unui ... 2 mai 2018
Folosirea terenurilor aflate în stare degradată pentru înființarea de culturi ... 2 mai 2018
Măsuri privind asigurarea conformității cu GDPR 2 mai 2018
Măsuri de taxare domenii ”.ro” 2 mai 2018
Solicitare de informații privind stadiul de implementare POR 2014-2020 2 mai 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea ... 2 mai 2018
Amenajare zonă turistică în zona Măcin, jud. Tulcea 2 mai 2018
Reconstrucția a 14 poduri peste Prut, din 22 existente înaintea ocupației ... 2 mai 2018
Stadiul Memorandumului privind proiectul integrat, de regenerare urbană de ... 2 mai 2018
2 mai 2018
Măsuri pentru stoparea epidemiei de rujeolă 2 mai 2018
Nerecunoașterea paternității din cauza legislației românești 2 mai 2018
Programele naționale de prevenire și combatere a consumului produselor din ... 2 mai 2018
Centura ocolitoare a Municipiului Mediaș 2 mai 2018
Accesarea de fonduri pentru ecologizarea a două depozite de deșeuri industriale ... 2 mai 2018
Stadiul implementării Sistemului de management integrat al deșeurilor 2 mai 2018
Amplasarea stâlpilor de electricitate pe teren propietate privată 2 mai 2018
Aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 2 mai 2018
Domeniul nucului nu s-a mai dezvoltat în ultimii 40 de ani 2 mai 2018
Nivelul redevențelor miniere și petroliere la nivelul României și al statelor UE 2 mai 2018
Anchetarea incidentelor din cadrul evenimentului ”Simfonia lalelelor” 2 mai 2018
Derularea programului ”laptele și cornul” și a programului de încurajare a ... 2 mai 2018
Implementarea unor drepturi prevăzute de Legea nr.153/2017 privind salarizarea ... 2 mai 2018
Suspiciuni privind unele corecții financiare care se vor aplica pentru plăți ... 2 mai 2018
Stadiul proiectului ”Cartierul pentru Justiție” 2 mai 2018
Revitalizarea taberelor școlare din România 25 aprilie 2018
Atragerea pe piața muncii a unui număr cât mai mare de pensionari activi 25 aprilie 2018
Măsuri active de susținere a mediului privat 25 aprilie 2018
Lipsa acută de profesori de limba engleză din mediul rural 25 aprilie 2018
Activitățile și manifestările publice privind sărbătorirea zilei de 2 mai - ... 25 aprilie 2018
Situație privind unele categorii de personal din instituția coordonată și din ... 25 aprilie 2018
Cabinetele medicale școlare 25 aprilie 2018
Situația Hotelului Sport din municipiul Satu Mare 25 aprilie 2018
Măsuri pentru îmbunătățirea relației dintre funcționarul public din ... 25 aprilie 2018
Restaurarea vestigiilor medievale 25 aprilie 2018
Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și ... 25 aprilie 2018
Devalizarea Romplumb 25 aprilie 2018
Înființarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile 25 aprilie 2018
Precizări legate de liberarizarea pieței gazelor naturale 25 aprilie 2018
Reabilitare, modernizare și dotare, așezământ cultural - comuna Bezdead, jud. ... 25 aprilie 2018
Cooperarea economică cu Rusia 25 aprilie 2018
Stadiul lucrărilor de execuție la Platul de Justiție din Sibiu 25 aprilie 2018
Stadiul implementării măsurilor privind calitatea aerului, propuse României la ... 25 aprilie 2018
Programele de screening în derulare în anul 2018 25 aprilie 2018
Stadiul obiectivului privind derularea celei mai mari campanii naționale de ... 25 aprilie 2018
Reglementarea jocurilor de noroc din mediul online 25 aprilie 2018
Întârzierea proiectului de construcție a spitalelor regionale 25 aprilie 2018
Criza vaccinurilor 25 aprilie 2018
Întârzieri privind proiectul ”Timișoara - Capitală Europeană Culturii în 2021” 25 aprilie 2018
Situația salariilor biologilor, chimiștilor și biochimiștilor din sistemul ... 25 aprilie 2018
Indeminizația pentru creșterea copilului și indicele social de referință 25 aprilie 2018
Precizări privind fondurile necesare pentru lucrările de reparații capitale sau ... 25 aprilie 2018
Precizări legate de rata record a inflației și de efectele acesteia pentru ... 25 aprilie 2018
Precizări referitoare la numărul de unități de învățământ și a structurilor ... 25 aprilie 2018
Programele naționale pentru protecția și siguranța persoanelor vârstnice 25 aprilie 2018
Asigurarea calității în domeniul sănătății 25 aprilie 2018
Detalii referiotare la proiectul ”Punctele Gastronomice Locale” 25 aprilie 2018
Problemele semnalate de către angajați ai Seriviciului de Medicină Legală ... 25 aprilie 2018
Măsuri de renovare Vila Florica din Argeș 25 aprilie 2018
Structura și activitatea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului 24 aprilie 2018
Comunicarea termenelor de adoptare și lansare a proiectelor dedicate tinerilor 24 aprilie 2018
Lucrări de punere în siguranță a podului peste râul Ialomița, pe DN 71, la ... 24 aprilie 2018
Proiectele destinate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri și finanțate de ... 24 aprilie 2018
Situația sectorului ecologic agricol 24 aprilie 2018
Referitor la centrele de colectare a lânii 24 aprilie 2018
Interdicția aplicată medicilor de a profesa simultan în sistemul medical de ... 24 aprilie 2018
Stadiulu lucrărilor la nodul hidrotehnic Sânmihaiu Român, jud. Timiș 24 aprilie 2018
Incendiile-factor de risc pentru păduri 24 aprilie 2018
Impactul financiar al măsurilor compensatorii pentru personalul medical 24 aprilie 2018
Sezonul estival 2018 24 aprilie 2018
Programe de susținere a meșteșugurilor populare tradiționale din România 24 aprilie 2018
Podul Constanța 24 aprilie 2018
Corectarea de urgență a greșelii Ministerului Finanțelor Publice cu privire la ... 24 aprilie 2018
Măsuri pentru repararea unei nedreptăți făcute medicilor de familie de către ... 24 aprilie 2018
Identificarea de soluții pentru a dreula subproiectul ROSE din schema de ... 24 aprilie 2018
Sancțiunile privind zgomotul din capitală pe anul 2017 24 aprilie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 24 aprilie 2018
Politica Guvernului de sprijinire a mediului de afaceri 24 aprilie 2018
Clarificări cu privire la scăderea numărului de locuri, finanțate de la bugetul ... 24 aprilie 2018
Simfonia Lalelelor de la Pitești 24 aprilie 2018
Plata anticipată a contribuțiilor din drepturi de proprietate intelectuală 24 aprilie 2018
Situația Palatelor de Justiție din țară și a Cartierului Justiției 24 aprilie 2018
Pensiile pentru agricultori 24 aprilie 2018
Situația salarizării personalului medical 24 aprilie 2018
Situația proiectelor din cadrul PNDL II - jud. Neamț 24 aprilie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 24 aprilie 2018
Stadiul de realizare al proiectului ”Drum expres Craiova-Pitești” 24 aprilie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 24 aprilie 2018
Stadiul pregătirii Centenarului Marii Uniri 24 aprilie 2018
Declarația 600 și formularul unic 212 24 aprilie 2018
Reducere de 5 lei pentru călătorii cu trenul, în picioare 24 aprilie 2018
Clarificări cu privire la calendarul mobilității personalului didactic stabilit ... 24 aprilie 2018
Codul societăților 24 aprilie 2018
Creșterea capacității de screening pentru depistarea bolilor cardiovasculare și ... 24 aprilie 2018
Raportul dintre numărul pensionarilor și cel al polulației active 24 aprilie 2018
Podul de la Mărăcineni, jud. Buzău 24 aprilie 2018
Sesizare ilegalități comuna Parța, jud. Timiș 24 aprilie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 24 aprilie 2018
Îmbunătățirea conținutului bazei de date CEDAM 24 aprilie 2018
Eliminarea din structura anului universitar 2018-2019 a locurilor bugetate de ... 24 aprilie 2018
Semnalarea multiplelor probleme din sistemul public de sănătate 24 aprilie 2018
Reglementările BNR pentru persoanele expuse politic 24 aprilie 2018
Folosirea terenurilor aflate în stare degradată pentru înființarea de culturi ... 24 aprilie 2018
Precizări privind investițiile realizate la trecerile la nivel cu calea ferată ... 24 aprilie 2018
Naționalizarea pieței manualelor școlare 24 aprilie 2018
Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat ”Medium Term Notes” 24 aprilie 2018
Gestionarea situațiilor de urgență determinate de incendiile de pădure 24 aprilie 2018
Trei primari cu sentințe definitive sunt menținuți în funcție 23 aprilie 2018
Numărul fizioterapeuților din România 23 aprilie 2018
Reabilitarea/modernizarea unităților de învățământ din jud. Argeș în vederea ... 23 aprilie 2018
Implicarea autorităților locale în construcția de locuințe sociale 23 aprilie 2018
Situația dosarelor înregistrate în evidența AAAS cu privire la despăgubirile ... 23 aprilie 2018
Reproiectare schemă de sprijin 23 aprilie 2018
Sporuri scăzute cu până la 85% în unele secții din sistemul medical 23 aprilie 2018
Stadiul implementării Programului-pilot ”Masă caldă în școli” 23 aprilie 2018
Proiectare și execuție reabilitare DN18 Moisei-Iacobeni 23 aprilie 2018
Stadiul realizării centurilor ocolitoare 23 aprilie 2018
Încadrare în ”condiții deosebit de periculoase de muncă” a personalului din ... 23 aprilie 2018
Deblocarea lucrărilor la DN73 23 aprilie 2018
Resurse financiare alocate cercetării în medicină 23 aprilie 2018
Posibilitatea acordării unui spor unitar, de condiții periculoase, rezonabil ... 23 aprilie 2018
Viziunea Ministerul Sănătății cu privire la accesul rapid al pacienților cu ... 23 aprilie 2018
România a pierdut 1,64 miliarde de euro din fondurile europene 23 aprilie 2018
Disfuncționalități în derularea programului Start-Up Nation 2018 23 aprilie 2018
Transplant renal și hepatic 19 aprilie 2018
Clarificări privind repartizarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul ... 19 aprilie 2018
Sesizare 18 aprilie 2018
Situația împrumuturilor contractate de România în anul 2017 18 aprilie 2018
Oportunitatea unor centre pentru femile în criză de sarcină 18 aprilie 2018
Situația Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 18 aprilie 2018
Susținerea tehnologiei Blockchain în România 18 aprilie 2018
Situația serviciilor de salubritate din România 18 aprilie 2018
Salarizarea personalului nedidactic din unitățile școlare și preșcolare 18 aprilie 2018
Situația avizelor DES, ISU și expertize grad seismic pentru unitățile de ... 18 aprilie 2018
Clarificări cu privire la apariția unor articole în persa străină despre mafia ... 18 aprilie 2018
Situația Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere ... 18 aprilie 2018
Proiecte destinate integrării tinerilor orfani care împlinesc 18 ani și ... 18 aprilie 2018
Revenire la întrebarea nr.2778A/06.02.2018 - Situația privind organizarea și ... 18 aprilie 2018
Repartizarea locurilor bugetare pentru anul universitar 2018-2019 18 aprilie 2018
Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate 18 aprilie 2018
Bugetul investițiilor în Armata Română 18 aprilie 2018
Care este interesul României în privința cooperării în domeniul Inteligenței ... 18 aprilie 2018
Gravitatea accidentelor rutiere 18 aprilie 2018
Stadiul proiectelor de infrastructură din jud. Neamț și regiunea Nord-Est 18 aprilie 2018
Stadiul proiectului privind construirea celor 8 spitale regionale 18 aprilie 2018
Sesizare 18 aprilie 2018
Finanțarea lucrărilor la devierea Someșului, în vederea extinderii pistei ... 18 aprilie 2018
Situația Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de ... 18 aprilie 2018
Desființarea catedrei de scrimă dela Liceul cu Program Sportiv Satu Mare 18 aprilie 2018
Informații legate de transplantul de țesut uman 18 aprilie 2018
Înnoirea parcului auto de ambulanțe din jud. Botoșani 18 aprilie 2018
Sesizare 18 aprilie 2018
Evaluarea inspectorilor școlari generali 18 aprilie 2018
Situația Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare 18 aprilie 2018
Măsuri urgente pentru bolnavii de cancer 18 aprilie 2018
Programul Start-Up Nation 2018 18 aprilie 2018
Deficitul de apă potabilă din gospodăriile României 18 aprilie 2018
Epidemia de rujeolă din jud. Vrancea 18 aprilie 2018
Situația Agenției Naționale pentru Resurse Minerale 18 aprilie 2018
Omiterea asimilării cu funcțiile de stat a personalului inspectoratelor ... 18 aprilie 2018
Solicitare legată de schimbarea vârstei minime legale pentru obținerea ... 18 aprilie 2018
Situația locurilor de muncă destinate tinwerilor absolvenți de medicină legală ... 18 aprilie 2018
Clarificarea încheierii unui contract de muncă pe o durată nedeterminată cu un ... 18 aprilie 2018
Solicitările salariaților din domeniul social din Turda și Câmpia Turzii 18 aprilie 2018
Programe de finațare pentru firmele înființate înainte de 2017 18 aprilie 2018
Plata hotărârilor judecătorești pentru angajații instituțiilor conexe 18 aprilie 2018
Modificările legislative intrate in vigoare odată cu apariția OUG 10/2018 18 aprilie 2018
Modificarea Legii nr. 76/2002, pentru a permite din nou instituțiilor și ... 17 aprilie 2018
Extinderea magistralei de gaze naturale în jud. Bistrița-Năsăud 17 aprilie 2018
Problema marcajelor rutiere din România 17 aprilie 2018
Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură 17 aprilie 2018
Subfinanțarea învățământului preuniversitar 17 aprilie 2018
Poziția României în contextul escaladării situației din Siria 17 aprilie 2018
Măsurile MAI pentru eficientizarea luptei împotriva traficului de ființe umane 17 aprilie 2018
Tețea termoficare/incinerator deșeuri 17 aprilie 2018
Noul combinat de prelucrare a concentratului de cupru 17 aprilie 2018
Jaf în procesul de reconstituire a dreptului de proprietate 17 aprilie 2018
Siguranța victimelor în adopostruile pentru victimele vioenței domestice aflate ... 17 aprilie 2018
Remedierea situațiilor privind evaluările eronate afectuate asupra ... 17 aprilie 2018
Finanțarea de către România a unor portaluri de știri din R. Moldova ce fac ... 17 aprilie 2018
Solicitarea de informații privind situația sălilor de cinematograf din ... 17 aprilie 2018
Situația aplicării programului de finanțare ”DIASPORA sTART-UP”, ... 17 aprilie 2018
Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor generate de calamități naturale 17 aprilie 2018
Repatrierea minorului William Kristian Gheorghe 17 aprilie 2018
Implemenatrea programului Strategic Invest România 17 aprilie 2018
Conducerea Institutului Limbii Române 17 aprilie 2018
Evitați o gafă impardonabilă : protecția drepturilor minorităților naționale ... 17 aprilie 2018
Referitor la finalizarea construirii barajului de la Mihăileni, din jud. ... 17 aprilie 2018
Controalele efectuate de MADR în piețe 17 aprilie 2018
Stadiul implementării programului național privind perdelele forestiere de ... 17 aprilie 2018
Problemele legate de incluziunea socială din România și implicațiile asupra ... 17 aprilie 2018
Poziția oficială a Ministerului Sănătății despre delimitarea activității ... 17 aprilie 2018
Problema mamelor minore din România 17 aprilie 2018
Centrul postcură din comuna Mica, jud. Cluj 17 aprilie 2018
Solicitarea privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 17 aprilie 2018
Vâlcea, printre cele mai sărace zone din Europa, în ciuda nenumăratelor resurse ... 17 aprilie 2018
Registrul prevăyut de art. 36 din HG nr.1344/2003 17 aprilie 2018
Necesitatea reabilitării urgente a infrastructurii rutiere în vama Albița 17 aprilie 2018
Traficul de minori 17 aprilie 2018
Asociația Națională a Copiilor și Adulților cu Autism din România, filiala Argeș 17 aprilie 2018
Stadiul proiect privind amenajarea unui bazin de înot la Rm. Vâlcea, prin CNI 17 aprilie 2018
Ambasada României din Canada 17 aprilie 2018
Strategia de securitate alimentară a României 17 aprilie 2018
Disciplinele identitare în lumina Centenarului Marii Uniri 17 aprilie 2018
Incendiul de la Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof.dr. George I.M. ... 17 aprilie 2018
Întârzierea rezolvării cererilor de recuperare a subvențiilor de pășunat din ... 17 aprilie 2018
Cetățile Dacice din Munții Orăștiei 17 aprilie 2018
Comisiei Naționale de Acțiune împortiva Violenței în Sport 17 aprilie 2018
Protejarea drepturilor românilor afectați de Brexit 17 aprilie 2018
TVA de 9% pentru serviciul de canalizare 17 aprilie 2018
Pensii întârziate Vrancea 17 aprilie 2018
Măsuri ale Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru salvarea și ... 17 aprilie 2018
Sesizări cu privire la situații de abuz sau neglijare a minorilor 17 aprilie 2018
Clarificări cu privire la situația executorilor 17 aprilie 2018
Criza citostaticelor 17 aprilie 2018
Proiectele de aniversare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii ... 17 aprilie 2018
Sancționarea agresiunilor sexuale îndreptate asupra minorilor 17 aprilie 2018
Cadrul de performanță 17 aprilie 2018
Sprijinirea nevăzătorilor cu probleme sociale din jud. Timiș 17 aprilie 2018
Comunicarea unui termen privind inițierea procesului de atribuire a concesiunii ... 17 aprilie 2018
Creșterea finanțării pentru sectorul medical de urgență 17 aprilie 2018
Stadiul burselor de studiu acordate etnicilor români din provinciile istorice ... 17 aprilie 2018
Incendiul de la Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof.dr. George I.m. ... 17 aprilie 2018
Accizarea produselor din tutun care sunt folosite în țigările electornice 17 aprilie 2018
Soluții cu privire la distrugerile culturilor și victimele umane ale înmulțirii ... 17 aprilie 2018
Situația resurselor de apă din jud. Ialomița 17 aprilie 2018
Decontarea dispozitivelor și a tehnologiilor asistive pentru persoanele cu ... 17 aprilie 2018
Programe naționale de screening pentru cancerul mamar și cancerul de col uterin 17 aprilie 2018
Galați -centru important pe harta militară 17 aprilie 2018
Demersurile Guvernului României în privința sprijinului oferit medicului român ... 17 aprilie 2018
Accidentul ecologic produs la Mina Băiuț 17 aprilie 2018
Copiii cu autism necesită o atenție sportivă din partea Guvernului 17 aprilie 2018
Clarificări cu privire la situația imigranților ilegali în atenția partenerilor ... 17 aprilie 2018
Termopane la Biserica din Borzești, monument istoric de clasă A, vechi de peste ... 17 aprilie 2018
Podul peste Dunăre de la Brăila 17 aprilie 2018
Implicarea MCSI în aplicarea noului Regulament european privind protecția ... 17 aprilie 2018
Înființarea și extinderea rețelelor de gaze prin intermediul PNDL și alocarea ... 17 aprilie 2018
Conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 17 aprilie 2018
Stadiul elaborării planurilor cadru pentru liceu 17 aprilie 2018
Problemele economice cu care se confruntă România 17 aprilie 2018
Măsuri pentru eficientizarea activității investitorilor români 17 aprilie 2018
Revenire la întrebarea nr.3224A/2018 - Cumul pensie - salariu în sistemul ... 17 aprilie 2018
Poluări accidentale pe rârurile din Maramureș 17 aprilie 2018
Închiderea podului de la Mărăcineni, jud. Buzău 17 aprilie 2018
Probleme ale pacienților bolnavi de hemofilie 17 aprilie 2018
Posibilitatea realizării unor parteneriate interministeriale pentru dinamizarea ... 17 aprilie 2018
Creșterea siguranței traficului la intersecția drumurilor E81 și DJ 107 17 aprilie 2018
Unele prevederi ale actualelor normative rutiere se cuvin simplificate 17 aprilie 2018
Modernizarea parcului de vagoane ale oparatorului național 17 aprilie 2018
Intorducerea activităților de închiriere a bazelor sportive în categoria celor ... 17 aprilie 2018
Remuneratea personalului responsabil cu achizițiile publice nu este ... 17 aprilie 2018
Efectele inundațiilor în localitățile din jud. Teleorman 17 aprilie 2018
Dimunuarea salariilor nete ale personalului medical de la Spitalul de ... 17 aprilie 2018
Contractul dintre Romarm și Circinus 17 aprilie 2018
Situația consilierilor de probațiune din România în contextul adoptării ... 17 aprilie 2018
Construcția centurii ocolitoare a municipiului Mediaș din jud. Sibiu 17 aprilie 2018
Situația jud. Botoșani privind eligibilitatea de a fi inclus în proiectul ... 17 aprilie 2018
Clarificări privind situația beneficiarilor de concediu paternal 17 aprilie 2018
Noutăți ale Contractului-Cadru al C.N.A.S. 17 aprilie 2018
Situația proiectelor destinate revitalizării sportului românesc 17 aprilie 2018
Evaluarea fermierilor prin submăsura 4.1 din PNDR 2020 17 aprilie 2018
Atenție la producătorii agricoli 17 aprilie 2018
Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova are nevoie de gastroscop și ... 17 aprilie 2018
Vaccinarea o opțiune, nu obligație 17 aprilie 2018
Stadiul burselor de studiu acordate etnicilor români din provinciile istorice ... 17 aprilie 2018
Locul României în UE în ceea ce privește cercetarea și nivelul bugetar pentru ... 17 aprilie 2018
Propuneri de manuale școlare 17 aprilie 2018
Alunecări de teren Jitia, Vrancea 28 martie 2018 17 aprilie 2018
Strategia Națională de Control al Tuberculozei din România 17 aprilie 2018
Producția de fasole boabe deficitară în România 17 aprilie 2018
Bugetele defalcate ale proiectelor finațate cu ocazia Centenarului 17 aprilie 2018
Lung-metraj despre Experimentul Pitești 17 aprilie 2018
Lucrări de punere în siguranță a podului peste râul Dâmbovița, pe DN72, la ... 17 aprilie 2018
Modificarea metodologiei de organizare a examenului de rezidențiat și a modului ... 17 aprilie 2018
Care este soluția pe care o veți adopta în cazul unităților de învățământ ... 17 aprilie 2018
Modificarea legislației în domeniul protecției consumtorilor prin extinderea ... 17 aprilie 2018
Sancțiuni aplicate administratorilor drumurilor publice pentru nerespectarea ... 17 aprilie 2018
”Cu ce v-au greșit militarii, doamnă ministru Lia Olguța Vasilescu?” 17 aprilie 2018
Angajații de Administrația Națională ”Apele Române” nu-și primesc banii pentru ... 17 aprilie 2018
Dezvoltarea, aprofundarea și extinderea Parteneriatului Strategic pentru ... 17 aprilie 2018
Traficul auto pe DN7, în zona cartierului Gai din municipiul Arad 17 aprilie 2018
Programe de finanțare în anul 2018 privind susținerea identității naționale a ... 17 aprilie 2018
Distribuirea fondurilor către universități 17 aprilie 2018
Evenimentele violente de la meciul CSA Steaua - Academia Rapid 17 aprilie 2018
Soluții legislative pentru recuperarea unor debite la serviciile comunitare de ... 17 aprilie 2018
Hotărârea Guvernului nr.723/2011 aduce grave prejudicii sectorului de plante ... 17 aprilie 2018
Solicitarea privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 17 aprilie 2018
Solicitarea desecretizării contractului de privatizare al Combinatului ... 17 aprilie 2018
Contractul de privatizare al SIDEX Galați 17 aprilie 2018
Situația salariaților din creșe 17 aprilie 2018
Deficitul balanței comericale 17 aprilie 2018
Serviciul de probațiune Mureș riscă să fie evacuat 17 aprilie 2018
Schimbarea șefului Direcției de Operațiuni Speciale 17 aprilie 2018
Rapoartele de țară realizate de către Comisia Europeană 17 aprilie 2018
Calitatea actului medical nu poate fi îngrădită din rațiuni contabile sau ... 17 aprilie 2018
CFR Călători contract servicii salubrizare 17 aprilie 2018
Lipsa standardelor unitare pentru plasamentul familial 17 aprilie 2018
Noua Lege a Pensiilor 17 aprilie 2018
Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova 17 aprilie 2018
Construcția de penitenciare în muncipiul Caracal, jud. Olt și în comuna ... 17 aprilie 2018
Finalizare modernizare DN79 16 aprilie 2018
Evaluarea după primul trimestru a sistemului de plată defalcată a TVA 16 aprilie 2018
Situația alocării sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale în primele 3 ... 16 aprilie 2018
Măsuri active privind reducerea riscului de apariție a diabetului la copii 16 aprilie 2018
Aplicarea inechitabilă a legii salarizării în sistemul sanitar 16 aprilie 2018
Contractul de privatizare al SIDEX Galați 16 aprilie 2018
Proiectele eligibile de la nivelul județului Constanța cu privire la ... 16 aprilie 2018
Finanțarea consumului de fructe în anul școlar 2018-2019 16 aprilie 2018
Clarificări cu privind la cazul ”dreptului de proprietate asupra terenurilor ... 16 aprilie 2018
Consecințe ale reuniunii ministeriale privind calitatea aerului - Bruxelles, 30 ... 16 aprilie 2018
Proiectul Variantei de Ocolire Timișoara Sud 16 aprilie 2018
Situația Clinicii de mari Arși din Timișoara 16 aprilie 2018
Revenire la situația centurilor ocolitoare Aleșd Sud și Nord 16 aprilie 2018
Detalii privind proiectele dedicate diasporei în cadrul Anului Centenar 2018 16 aprilie 2018
Reabilitarea și modernizarea DN73C Câmpulung -Curtea de Argeș-Râmnicu Vâlcea 16 aprilie 2018
Procesul de regionalizare administrativă a României un pas decisiv pentru o mai ... 16 aprilie 2018
Implementarea Directivei Europene NIS în România 16 aprilie 2018
Rata extrem de scăzută a absorbției fondurilor europene din România 16 aprilie 2018
Când va redeveni atractivă cariera în învățământ 16 aprilie 2018
Revenire la întrebarea nr.2875/12.02.2018 16 aprilie 2018
Stadiul înființării Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții 16 aprilie 2018
Salarizare în sistemul medical 16 aprilie 2018
Situația României în urma ultimelor atacuri cibernetice 16 aprilie 2018
Stadiul împăduririlor pentru perdelele forestiere la nivel național, inclusiv ... 16 aprilie 2018
Zonele aflate în pericol de deșertificare 16 aprilie 2018
Degradarea continuă a Peșterii Urșilor din Bihor 16 aprilie 2018
Toxicitatea terenurilor pe care s-au aflat în trecut fabrici în care au avut ... 16 aprilie 2018
Consolidarea monumentelor istorice 16 aprilie 2018
Impactul Directivei europene privind baza comună consolidată de impozitare a ... 16 aprilie 2018
Salarizare comitet director spitale 16 aprilie 2018
Care au fost criteriile care au stat la baza alocării locurilor în universități 16 aprilie 2018
Reducerea numărului de locuri bugetare la Universitatea Babeș-Bolyai 16 aprilie 2018
Alocarea de fonduri către Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George ... 13 aprilie 2018
Măsuri de combatere a deșertificării în sudul României 13 aprilie 2018
Viziunea Ministerului Sănătății cu privire la accesul rapid al pacienților cu ... 13 aprilie 2018
Completarea patrimoniului Muzeului Național al Satului ”Dimitrie Gusti! cu ... 13 aprilie 2018
Evaluarea utilizării fondurilor de coeziune pentru Regiunea de Nord-Est 12 aprilie 2018
Clarificări privind unele sarcini financiare suplimentare transferate la ... 12 aprilie 2018
Problema companiei Cupru Min 11 aprilie 2018
Analiza prescripției unor categorii de medicamente 11 aprilie 2018
Problema adopțiilor 11 aprilie 2018
Eminterea unui ordin comun pentru efectuarea gratuită de analize medicale de ... 11 aprilie 2018
Problema Aeroportului Henri Coandă 11 aprilie 2018
Deficiențele existente în funcționarea APIA 11 aprilie 2018
Solocitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 11 aprilie 2018
Investițiile străine în România 11 aprilie 2018
Inechități legate de calculul punctajului anual la pensii 11 aprilie 2018
Problema penitenciarelor din România 11 aprilie 2018
Solicitarea de informații în legătură cu Linia telefonică gratuită pentru ... 11 aprilie 2018
Program-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari 11 aprilie 2018
Construire bazin înot didactic, str. Tudor Vladimirescu, nr.2C, Grup Școlar ... 11 aprilie 2018
Soluții privind funcționarea sistemului electronic al APIA privind gestionarea ... 11 aprilie 2018
Timbrul de mediu 11 aprilie 2018
Aplicarea articolului 356 din Legea educației naționale nr.1/2011 11 aprilie 2018
Problemele de la stadionul Craiovei 11 aprilie 2018
Vama Nădlac II și Vârșand 11 aprilie 2018
Institutul oncologic de la Timișoara 11 aprilie 2018
Sesizarea OLAF privind TelDrum 11 aprilie 2018
Combinatul Sidex Galați 11 aprilie 2018
Strategii pe termen mediu și lung pentru spijinirea elevilor cu nevoi speciale 11 aprilie 2018
Declarația 230 pentru susținerea activității ONG-urilor 11 aprilie 2018
Măsuri urgente pentru corectarea anomaliilor produse de noua Legea a ... 11 aprilie 2018
Timbrul de mediu 11 aprilie 2018
Remunerarea personalului responsabil cu achizițiile publice nu este ... 11 aprilie 2018
Identificarea și implementarea de măsuri concrete pentru creșterea ... 11 aprilie 2018
Situația proiectului privind autostrada București-Suceava 11 aprilie 2018
Soluții pentru problemele legate de dezvoltarea rețelelor de distribuție a ... 11 aprilie 2018
Modernizarea infrastructurii educaționale preuniversitare din jud. Cluj 11 aprilie 2018
Situația proiectelor destinate revitalizării sportului românesc 11 aprilie 2018
Când va redeveni atractiv transportul de călători pe căile ferate din România 11 aprilie 2018
Evaluarea riscului privind lipsa investițiilor la unele piste de aterizare 11 aprilie 2018
Revenire asupra întrebării privind amenajarea unui sens giratoriu la ... 11 aprilie 2018
Întârzierile în semnarea contractelor pentru proiectele declarate câștigătoare ... 11 aprilie 2018
Barajul Runcu are nevoie de finanțare susținută 11 aprilie 2018
Solicitare privind impactul transferului de contribuții asupra punctajelor ... 11 aprilie 2018
Solocitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 11 aprilie 2018
Actualizare privind situația podului feroviar ”Constanța” 11 aprilie 2018
Problema mamelor vulnerabile 11 aprilie 2018
Problema investițiilor din România 11 aprilie 2018
Stadiul implementare și avansare al proiectului ”Varianta de ocolire Bârlad” 11 aprilie 2018
Modificarea organizării simulărilor examenelor naționale 11 aprilie 2018
Sprijinirea nevăzătorilor cu probleme sociale din județul Timiș 11 aprilie 2018
Aplicarea art.78alin.(3) din Legea NR.448/2006 și a art.39 alin.(1) și (2) din ... 11 aprilie 2018
Construcția de locuințe pentru tineri, orașul Găești, jud. Dâmbovița 11 aprilie 2018
Statistica actuală a implementării și aplicării prevederilor legii 192/2015 11 aprilie 2018
Peomovarea susținută a Rezervației Biosferei Delta Dunării 11 aprilie 2018
Situația și efectele infecțiilor intraspitalicești 11 aprilie 2018
Reglementarea sportului electronic în România 10 aprilie 2018
Politica Agricolă Comună 10 aprilie 2018
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobartea Regulamentului ... 10 aprilie 2018
Cadastru o piedică în organizarea terenului agricol 10 aprilie 2018
Posibilitatea realizării unui proiect legislativ privind remunerarea medicilor ... 4 aprilie 2018
Situația actuală a Centrului de primire în regim de urgență pentru femei și ... 4 aprilie 2018
Siuația pistei de aterizare/decolare Aeroport Internațional Henri Coandă - ... 4 aprilie 2018
OUG 108/2017 4 aprilie 2018
Penitenciare cu risc de prăbușire 4 aprilie 2018
Alocarea celor 100 de incubatoare pentru maternități 4 aprilie 2018
Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 4 aprilie 2018
Construirea de grădinițe finanțate de BDCE 4 aprilie 2018
Localități aflate în insolvență 4 aprilie 2018
Dezastrul de pe râul Lăpuș 4 aprilie 2018
Cât de populate sunt apele și solul din Cluj-Napoca 4 aprilie 2018
Situația dezastruoasă a clădirii monument istoric "Primăria Veche" din Timișoara 4 aprilie 2018
Rezultat expertiză 4 aprilie 2018
Clasificarea pădurilor și normele privind funcțiunile din proximitatea lor 4 aprilie 2018
Posibilitatea renunțări la taxa clawback 4 aprilie 2018
Subvenționarea achiziționării și înlocuirii sistemelor de senzori de glicemie ... 4 aprilie 2018
Situația pistei și a căilor de rurale pe aeroportul Otopeni 4 aprilie 2018
Implementarea Programului Start -up Nation 2017 și lansarea programului pe 2018 4 aprilie 2018
Practici înșelătoare de etichetare a produselor de larg consum 4 aprilie 2018
Economia subterană în România 4 aprilie 2018
Amenajarea de secții în spitale sau sanatorii pentru tinerii care suferă de ... 4 aprilie 2018
Îndeplinirea condițiilor de către Ministerul Energiei pentru deblocarea ... 4 aprilie 2018
Comunicarea informațiilor privind lansarea programelor destinate susținerii ... 4 aprilie 2018
Stadiul programelor de colectare și reciclare a deșeurilor 4 aprilie 2018
Reabilitarea DN 68A , sectorul Ilia-Făget 4 aprilie 2018
Măsuri pentru prevenirea dezastrului la examenul de bacalaureat 4 aprilie 2018
Echipa de conducere a ministerului 4 aprilie 2018
Componența și activitatea Comisiei pentru inventariere a arhivei SIPA 4 aprilie 2018
Achiziții pentru înlocuirea autospecialelor uzate ale Poliției române 4 aprilie 2018
Credite bugetare pentru investiții în unitățile de învățământ preuniversitar 4 aprilie 2018
Eliminarea impozitului asupra subvențiilor agricole primite de fermierii români 4 aprilie 2018
Defrișările pădurilor virgine și cvasivirgine 4 aprilie 2018
Situația mormintelor și Cimitirelor Eroilor Români din cuprinsul celor 11 ... 4 aprilie 2018
Programele turistice destinate turiștilor români 4 aprilie 2018
Degradarea carosabilului din vama Albița 4 aprilie 2018
Cazurile de infracțiuni cu autor necunoscut rămase nerezolvate 4 aprilie 2018
Accesul produselor românești în rafturile marilor rețele de retail 4 aprilie 2018
Implementarea directivei privind prezumția de nevinovăție 4 aprilie 2018
Eficiența actului de justiție înfăptuit în faza de urmărire penală 4 aprilie 2018
Diminuarea fenomenului violenței în școli 4 aprilie 2018
Aplicarea Legii nr.153/2017 - situația bibliotecilor publice 4 aprilie 2018
Taxele încasate de Inspectoratul de Stat în Construcții 4 aprilie 2018
Construcția noului cămin al Universității Transilvania 4 aprilie 2018
Revenire la Întrebarea nr. 2779A/06.02.2018 - Implementarea prevederilor ... 4 aprilie 2018
Abandonul școlar din jud. Vrancea 3 aprilie 2018
Netransparența grupului de lucru al Ministerului Sănătății care "va stabili ... 3 aprilie 2018
Aplicarea de către România a unor standarde și recomandări europene în materie ... 3 aprilie 2018
Stadiul procedurilor de atribuire prin licitație publică a lucrărilor pentru ... 3 aprilie 2018
Responsabilitatea ANRE în ceea ce privește calitatea serviciului furnizat ... 3 aprilie 2018
Despăgubiri pentru calamitate prin îngheț 3 aprilie 2018
Situația fabricii DELPHI PACKARD din Moldova Nouă 3 aprilie 2018
A.N.L. - dobânda la creditul imobiliar 3 aprilie 2018
Lansarea etapei a III-a Programului Național de Dezvoltare Locală 3 aprilie 2018
Cum este gestionată apariția "Sindromului Italia" 3 aprilie 2018
Adoptarea unor decizii de suplimentare a numărului de membri ai Comisiei pentru ... 3 aprilie 2018
Centura Bucureștiului 3 aprilie 2018
Siguranța din școlile publice 3 aprilie 2018
Susținerea examenului național de bacalaureat pentru filiera vocațională la ... 3 aprilie 2018
Fenomenele meteorologice 3 aprilie 2018
Introducerea WI-Fi-ului în școli 3 aprilie 2018
Problema despăgubirii infractorilor 3 aprilie 2018
Situația fondurilor structurale 3 aprilie 2018
Unități afiliate pentru comercializare servicii turistice 3 aprilie 2018
Distanța obligatorie a unei ferme față de o localitate 3 aprilie 2018
Problema companiilor publice din București 3 aprilie 2018
Procesele Metrorex 3 aprilie 2018
Organizarea efectivă a eparhiilor grupate în Mitropolia Basarabiei, autonomă și ... 3 aprilie 2018
Demararea programului național de screening pentru depistarea precoce a ... 3 aprilie 2018
Când va recunoaște guvernul României eșecul usturător al "revoluției fiscale" 3 aprilie 2018
Justificarea corectării coeficienților de salarizare din Legea cadru nr. ... 3 aprilie 2018
Costul real al contrloalelor încrucișate în spitalele din România 3 aprilie 2018
Standardele de calitate ale lucrărilor de infrastructură rutieră 3 aprilie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 3 aprilie 2018
Raportul GRECO 3 aprilie 2018
Strategiipe termen mediu și lung pentru atragerea turiștilor români și străini ... 3 aprilie 2018
Stadiul construcției celor 2500 de creșe, grădinițe și unități after-school ... 3 aprilie 2018
Care este atitudinea României cu privire la criza refugiaților 3 aprilie 2018
Proiecte care ar putea fi demarate în județul Neamț de către CNI 3 aprilie 2018
Situația IACS - sistemul utilizat pentru plata subvențiilor în agricultură prin ... 3 aprilie 2018
Dezastrul ecologic de la Rezervația Naturală Cheile Lăpușului 3 aprilie 2018
Statutul centrelor de excelență 3 aprilie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 3 aprilie 2018
Străinii relocați în România din Grecia și Italia 3 aprilie 2018
Definirea și obligativitatea perdelei forestiere 3 aprilie 2018
Obiectiul de investiții "Sala de Sport" - Complexul Sportiv Național "Izvorul ... 3 aprilie 2018
Neînțelegerea dintre două ministere afectează implementarea GDPR 3 aprilie 2018
Clarificări privind răspunsul nr.483/12.03.2018 privind dotarea Spitalului ... 3 aprilie 2018
Prețul corect al terenului expropiat 3 aprilie 2018
Noua lege a pensiilor 3 aprilie 2018
Situația cetățeanului român Amira Yasin 3 aprilie 2018
Comunicarea termenului pentru realizarea centrelor educaționale integrate la ... 3 aprilie 2018
Priorități IT în domeniul sănătății 3 aprilie 2018
Reglementarea organizării și exercitării profesiei de fizioterapeut pentru ... 3 aprilie 2018
Măsurile și acțiunile întreprinse de Ministerul Sănătății pentru îmbunătățirea ... 3 aprilie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 3 aprilie 2018
Problemele de la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București ... 3 aprilie 2018
Termen depășit 2703A/20.12.2017 - Lista investițiilor de tip Greenfield / ... 29 martie 2018
Selecția pentru târgurile și expozițiile internaționale 29 martie 2018
Suprafețe împădurite 29 martie 2018
Stadiul Implementării Strategiei Generale de Descentralizare în domeniul ... 28 martie 2018
Lămuriri privind bugetele primăriilor 28 martie 2018
Ordinul 1036/1883/2016 de încadrare în grad de handicap a copiilor cu cancer 28 martie 2018
Lămuriri privind bugetele primăriilor 28 martie 2018
Punerea în funcțiune a Bursei de Pește de la Tulcea 28 martie 2018
Actele de distrugere ale patrimoniului muzeelor românești 28 martie 2018
Măsuri pentru soluționarea unor probleme importante 28 martie 2018
Valoarea Produsului Intern Brut pentru județul Timiș, perioada 2007-2017 28 martie 2018
Nemulțumirea medicilor de familie cu privire la decizia Ministerului Sănătății ... 28 martie 2018
Subvențiile acordate companiilor feroviare private de transport persoane 28 martie 2018
Stadiul lucrărilor de restaurare a sediului misiunii diplomatice a României la ... 28 martie 2018
Situația localităților izolate de lipsa infrastructurii de traversare a râului ... 28 martie 2018
Legea muntelui nr.347/2004 28 martie 2018
O strategie sanitară bună se poate clădi pe informații corecte și reale 28 martie 2018
Abandonul școlar real 28 martie 2018
Sprijin pentru cercetarea roboticii în liceele din România 28 martie 2018
Situația cabinetelor stomatologice din unitățile de învățământ 28 martie 2018
Colectarea și reciclarea uleiului alimentar uzat utilizat în gospodării 28 martie 2018
O strategie sanitară bună se poate clădi pe informații corecte și reale 28 martie 2018
Stadiul proiectului privind construirea unui mini-cartier ANL pe strada 1848, ... 28 martie 2018
Oportunitatea obiectivului de investiții autostrada Sire-Suceava-București 28 martie 2018
Salarizarea personalului nedidactic de specialitate din inspectoratele școlare 28 martie 2018
Studenții cer universităților să nu mărească taxele de școlarizare 27 martie 2018
Solicitare informații despre parcul auto București Ilfov 27 martie 2018
Piața cidrului din România 27 martie 2018
În ce stadiu se află realizarea proiectului privind implementarea unor terenuri ... 27 martie 2018
Stituația programului național referitor la Centenarul Marii Uniri 27 martie 2018
Regimul juridic al proprietății instituțiilor de învățământ superior de stat 27 martie 2018
Programul de fertilizare in vitro și embriotransfer. 27 martie 2018
Reabilitarea DN 74 și DN 75 27 martie 2018
Necesitatea declarării domiciliului fiscal de către românii plecați în ... 27 martie 2018
Inspecția școlară în România 27 martie 2018
Verificări asupra folosirii tehnicii poligraf de către DNA Ploiești la IPJ Buzău 27 martie 2018
Barajul Runcu are nevoie de finanțare susținută 27 martie 2018
Clarificări asupra notificării Comisiei Europene despre existența centrelor de ... 27 martie 2018
Politica de finanțare a cercetării românești 27 martie 2018
Statutul muncitorilor români din Elveția 27 martie 2018
Situația Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca 27 martie 2018
Rezolvarea problemei gropilor din covorul asfaltic de pe DN1D 27 martie 2018
Punerea în funcțiune a Bursei de Pește de la Tulcea 27 martie 2018
Sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova în vederea vânzării produselor ... 27 martie 2018
Multiplele accidente petrecute pe DN 66 Rovinari Târgu-Jiu; accidente mortale ... 27 martie 2018
Distrugerea luncilor râurilor 27 martie 2018
Accesare fonduri europene 27 martie 2018
Când va demara coaliția PSD-ALDE reforma administrației publice centrale 27 martie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 27 martie 2018
Proiecte de investiții în infrastructura feroviară pe raza jud. Brașov 27 martie 2018
Modificarea legislației achizițiilor publice după modelul german 27 martie 2018
Reducerea termenelor de rezolvare a contestațiilor 27 martie 2018
Revenire la Interpelarea 1234B/27.02.2018 ref: stadiul drumului expres Craiova ... 27 martie 2018
Iresponsabilitate și batjocură la adresa cetățenului contribuabil, manifestată ... 27 martie 2018
Servicii E-Health 27 martie 2018
Comunicarea măsurilor și termenelor clare și detaliate pentru dezvoltarea ... 27 martie 2018
Departamentul Centenar și realizările "mărețe" ale acestuia 27 martie 2018
Activitățile destinate celebrării Centenarului 27 martie 2018
Nerespectarea Legii Educației prin implicarea elevilor într-o activitate de ... 27 martie 2018
Modernizare treceri la nivel cu calea ferată 27 martie 2018
Problema accesării de fonduri europene pentru drumuri europene 27 martie 2018
Organizare alegeri parțiale 27 martie 2018
Alocare fonduri reabilitare Baza Sportivă Oltenița, Sector 4 , București 27 martie 2018
Stadiul procedurilor necesare pentru restituirea donațiilor cetățenilor români ... 27 martie 2018
Modificarea Legii redevențelor 27 martie 2018
Situația critică a Companiei Naționale a Uraniului 27 martie 2018
Despre aspirațiile europene ale Republcii Moldova, în contextul deținerii de ... 27 martie 2018
Îngrădirea accesului elevilor din Bistrița-Năsăud la Programul pentru școlial ... 27 martie 2018
Proiecte de investiții în infrastructura rutieră pe raza județului Brașov 27 martie 2018
Perspectivele și susținerea învățământului superior silvic 27 martie 2018
Municipiul Sfântu Gheorghe a fost pavoazat cu steagurile Ungariei 27 martie 2018
Situația salarizării în cadrul Direcției de Asistență Socială și pentru ... 27 martie 2018
Preocupări față de promovarea ideologiei Transgender/LGBT în sistemul ... 27 martie 2018
Dotarea Spitalului Municipal Moreni cu un aparat de radiologie nou, achiziție ... 27 martie 2018
Stadiul pregătirilor în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) ... 27 martie 2018
Înființarea și amenajarea de after-schoo-uri locale pentru obținerea unei ... 27 martie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 27 martie 2018
Măsuri și programe necesare reducerii analfabetismului funcțional în școli și ... 27 martie 2018
Analiza eficienței ARACIP pentru sistemul de educație preuniversitar din România 27 martie 2018
Codul Economic 27 martie 2018
Situația deșeurilor radioactive din România 27 martie 2018
Situația doamnei Fica Vasilica, jud. Argeș 27 martie 2018
Siguranța locului de muncă - drepturile angajaților și angajatelor cu contracte ... 27 martie 2018
Inițierea unei campanii publice de comunicare privind detaliile programului ... 27 martie 2018
Restituirea greoaie a sumelor reprezentând indemnizațiile de maternitate ... 27 martie 2018
Cadrul legislativ actual privind procedura de evaluare, în vederea obținerii de ... 27 martie 2018
CONPET Ploiești investiții 27 martie 2018
Oportunitatea deschiderii unui consulat al Republicii Moldova la Galați 27 martie 2018
Stadiul implementării noilor măsuri privind sporirea siguranței cetățenilor la ... 27 martie 2018
Situația unor terenuri ADS 27 martie 2018
Regulamentul privind procedura de plată a cofinanțării lucrărilor de cadastru ... 27 martie 2018
Solicitare informații despre situația vizelor pentru Republica Africa de Sud 27 martie 2018
Precizări cu privire la promovarea ideologiei LGBT în sistemul educațional ... 27 martie 2018
Situația finanțării obiectivului de investiții "Transformarea patinoarului ... 27 martie 2018
Clarificări privind creșterile excesive și anticipate ale facturilor la energie ... 27 martie 2018
ANABI sume recuperate anul 2016 și anul 2017 27 martie 2018
Precizări referitoare la organizarea Centenarului Marii Uniri 27 martie 2018
Deszăpezire la Moisei, jud. Maramureș 27 martie 2018
Reglementări privind circulația și înmatricularea autovehiculelor cu volan pe ... 27 martie 2018
Programele de screening pentru cancerul de col uterin și cancerul de sân 27 martie 2018
Activitatea TAROM 27 martie 2018
Guvernul Dăncilă a "îngropat" "Legea parteneriatului public-privat" cu tot cu ... 27 martie 2018
Restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare 27 martie 2018
Organizarea EURO 2020 27 martie 2018
Autostrada Via Carpathia 27 martie 2018
Referitor la situația cadrului legislativ - CEH Hunedoara 27 martie 2018
Situația existentă în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje 27 martie 2018
La fiecare 3 ore o româncă moare din cauza cancerului la sân 27 martie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 27 martie 2018
Terenurile agricole din România 27 martie 2018
Programul Național de Dotare cu Ambulanțe 27 martie 2018
Despăgubirle acordate pentru detenție în condiții necorespunzătoare 27 martie 2018
Gropile din calea de rulare de la Aeroportul Otopeni 27 martie 2018
Transelectrica investiții 27 martie 2018
Fonduri pentru administrațiile publice locale cu proiecte la Administrația ... 27 martie 2018
Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului ... 27 martie 2018
Programul de achiziționare al produselor necesare eficienței energetice a ... 27 martie 2018
Problema imunoglobulinei 27 martie 2018
Fondul de salarii al personalului medical din spitalele aflate în subordinea ... 27 martie 2018
Calitatea actului medical nu poate fi îngrădită din rațiuni contabile sau ... 27 martie 2018
Viitorul parteneriatului strategic România - Marea Britanie în contextul BREXIT 27 martie 2018
Amenințarea integrității morale și psihice a elevilor României de către ... 27 martie 2018
Transpunerea reglementărilor specifice profesiei de fizioterapeut la nivelul ... 27 martie 2018
Stadiul implementării programului pentru "Asigurarea pachetului minim de ... 27 martie 2018
Efectele retragerii personalității juridice pentru Organismele Intermediare ... 27 martie 2018
Stadiul investițiilor efectuate la Aeroportul Internațional Traian Vuia din ... 27 martie 2018
Tarifele Ordinului 1854/2017 pentru competițiile sportive desfășurate sub egida ... 27 martie 2018
Taxarea ambalajelor și deșeurilor reciclabile. 27 martie 2018
Remedierea unor situații critice cu care se confruntă unele localități din zona ... 27 martie 2018
Situația implementării unui sistem unic de stocare a datelor instituțiilor ... 27 martie 2018
Dotarea cu microbuze școlarea unităților de învățământ din comunele Bogdana, ... 27 martie 2018
Autostrada București-Pitești 27 martie 2018
Lipsa comprehensivă a companiilor de stat în format electronic PDF 27 martie 2018
Situație inadmisibilă în privința manifestărilor subsumate Centenarului Marii ... 27 martie 2018
Imunoglobulina întârzie să ajungă 27 martie 2018
Elaborarea Codului Concurenței 27 martie 2018
Modernizarea și extinderea rețelei de gaze în zona Munților Apuseni 27 martie 2018
Performanțele slabe ele elevilor la simularea evaluării naționale din perioada ... 27 martie 2018
Comunicarea măsurilor concrete și termenelor pentru reducerea programului ... 27 martie 2018
Statutul de utilitate publică al UZP 27 martie 2018
Situația actuală a patinoarului acoperit și a sălii sportive multifuncționale ... 27 martie 2018
Modul de aplicare a sistemului de echilibrare a bugetelor locale 27 martie 2018
Demersuri inițiate pentru finanțarea spitalului regional în zona Brăila - Galați 27 martie 2018
Stadiul documentației privind finalizarea lucrărilor la DN 7A, pe sectorul ... 27 martie 2018
Distribuirea tichetelor de vacanță în sistemul de învățământ. 27 martie 2018
Respectarea procedurilor de diagnostic și tratament în cazul pacientului ... 27 martie 2018
Hidroelectrica investiții 27 martie 2018
Compania Națională a Uraniului SA 27 martie 2018
Podul peste Prut de la Fălciu-Cantemir 27 martie 2018
Discriminarea prin cuvintele strecurate în actele normative este o eroare ... 27 martie 2018
Infrastructura rutieră din zona vama Albița 27 martie 2018
Strategia națională privind centrele de transplant 27 martie 2018
Data la care va începe construcția proiectului prin amenajarea Hidroenergetică ... 27 martie 2018
Problema accesării de fonduri europene pentru drumuri forestiere 27 martie 2018
Reabilitarea și modernizarea spitalelor din Abrud și Câmpeni, jud. Alba 27 martie 2018
Declarații contradictorii sau mincinoase, la nivel înalt, din partea ... 27 martie 2018
Modalități de stopare a abandonului școlar 27 martie 2018
Situație fonduri pentru lăcașelor de cult, prin intermediul Secretariatului de ... 27 martie 2018
Introducerea la examenul de bacalaureat a probei practice la disciplina ... 27 martie 2018
Situația Oltchim 27 martie 2018
Centura metropolitană Cluj-Napoca 27 martie 2018
Identificarea strategiei, a activităților realizate și a planului de acțiune ... 27 martie 2018
Iluminatul stradal pe centura de ocloire a municioiului Oradea 27 martie 2018
Microhidrocentrale 27 martie 2018
Suprafețele amenajărilor piscicole pe care se desfășoară legal activități de ... 27 martie 2018
Dreptul de preempțiune al startului în baza Legii 17/2014 27 martie 2018
Cheltuieli MApN în anul 2017 27 martie 2018
Impozitarea în conformitate cu venitul brut realizat 27 martie 2018
Intoducerea de măsuri concrete pentru tragerea la răspundere a părinților și ... 27 martie 2018
România, pe ultimele locuri în Europa la managementul calității. Doar 200 de ... 27 martie 2018
Facilitarea accesului medicilor basarabeni în câmpul muncii din România 27 martie 2018
Gestionarea Fondului pentru Mediu 27 martie 2018
Datoriile pe care le au spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății ... 27 martie 2018
Introducerea indicatorilor de performanță în administrația locală 27 martie 2018
Situația Agențiilor de Reglementare din Energie 27 martie 2018
Respectarea termenului de primire a răspunsului la interpelarea ... 27 martie 2018
Stadiu derulare proiect varianta ocolitoare a mun. Bistrița 27 martie 2018
Situația operațiilor de chirurgie estetică, plastică și reparatorie din jud. ... 27 martie 2018
Efectele scontate de Regulamentul General privind Protecția Datelor. 26 martie 2018
Problemele de la pasajele Nicolae Grigorescu și Basarab. 26 martie 2018
Problemele din zona Pipera. 26 martie 2018
Reabilitarea și modernizarea Drumului Național DN 7C Transfăgărășan. 26 martie 2018
Salarizare personal prefecturi. 26 martie 2018
Stadiu derulare proiecte comunitare. 26 martie 2018
Impactul bugetar al unor măsuri privind medicii și personalul didactic. 26 martie 2018
Oportunitatea înființării unei noi autorități. 26 martie 2018
Identificarea și protejarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România. 26 martie 2018
Salarizarea biologilor, chimiștilor și biochimiștilor din sistemul sanitar. 26 martie 2018
Investiție Liceul Teoretic German Satu-Mare. 26 martie 2018
Folosirea terenurilor aflate în stare degradantă pentru înființarea de culturi ... 26 martie 2018
Pregătirea summitului UE la Sibiu. 26 martie 2018
Soluționarea crizei copiilor îmbolnăviți cu sindromul hemolitic-uremic în ... 26 martie 2018
Măsuri privind debirocratizarea procesului de adopție. 26 martie 2018
Care este interesul României legat de EuroHPC. 26 martie 2018
Intersecția Bulevardul Expoziției 30. 26 martie 2018
Încălcarea legii 217/2003. 26 martie 2018
Situația înființării Administrației Căii Navigabile Timișoara. 26 martie 2018
Problema politiyării funcțiilor din sistemul educațional. 26 martie 2018
Stadiul de implementare al Mecanismului pentru Interconectarea Europei. 26 martie 2018
Funcționarea farmaciilor de gardă în jud.Alba. 26 martie 2018
Linia de metrou M5. 26 martie 2018
Structura anului școlar în România și corelația cu rezultatele școlare. 26 martie 2018
Problema decontării navetei. 26 martie 2018
Scăderea salariilor din sistemul sanitar și plafonarea sporurilor la maxim 30% ... 26 martie 2018
Pregătiri pentru aplicarea legii anti-birocrație. 26 martie 2018
Simplificarea procedurii de rambursare a contravalorii seriviciilor medicale în ... 23 martie 2018
Reacții la adresa discursului președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, din ... 21 martie 2018
Propagandă politică în unitățile de învățământ 21 martie 2018
Încălcarea Legii educației prin folosirea elevilor pentru promovarea unui ... 21 martie 2018
Combaterea șomajului în rândul tinerilor 21 martie 2018
Starea actuală de degradare a clădirii Sfatului Țării din Chișinău și ... 21 martie 2018
Evidența persoanelor cu tulburări de spectru autist și a cadrelor medicale 21 martie 2018
Măsurile de protecție socială destinate persoanelor cu tulburări de spectru ... 21 martie 2018
Demersuri ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru implementarea ... 21 martie 2018
Informații privind evidența cetățenilor români 21 martie 2018
Proiectul legii Parteneriatului Public-Privat 21 martie 2018
Aparatura necesară pentru măsurătorile de zgomot 21 martie 2018
Mandatul domnului Adrian Năstase în întâlnirile de la Moscova 21 martie 2018
Propunerea de modificare a Legii 1/2011 cu privire la învățământul special ... 21 martie 2018
Solicitare informații privind stadiul DN 7C 21 martie 2018
Prevenirea riscului de inundații, o problemă a României 21 martie 2018
Situația mamelor minore din România 21 martie 2018
Cazul românilor exploatați 21 martie 2018
Vize Visa Waiver 21 martie 2018
Oportunitatea taxei percepute de la studenți pentru accesul la Bibliteca ... 21 martie 2018
Poziția Ministerului Apelor și Pădurilor față de fenomenul zăpor din jud. Neamț 21 martie 2018
Eroare meterială într-un manual de istorie 21 martie 2018
Condițiile de participare la Programul Start-Up Nation 2018 21 martie 2018
Centre mobile de transfuzie sanguină 21 martie 2018
Poluarea rezultată de necolectarea uleiului alimenatar uzat 21 martie 2018
Îmbunătățirea cadrului legislativ privind alegerile prezidențiale 21 martie 2018
Sumele alocate pentru programe organizate în cadrul CENTENAR în jud. Neamț 21 martie 2018
Numărul persoanelor care beneficiează de asigurarea socială de sănătate 21 martie 2018
Import - export produse panificație 21 martie 2018
Cuantumul pagubelor inundațiilor din martie 2018 21 martie 2018
Stadiul implementării Catalogului Electronic la nivel național 21 martie 2018
Situația statistică privind elevii merituoși 21 martie 2018
Solicitare informații privind stadiul DN 73C 21 martie 2018
Stadiul studiului de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine la nivel ... 21 martie 2018
151 unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale fără ... 20 martie 2018
Îndreptare nedreptăți Lege salarizare pentru personalul bugetar 20 martie 2018
Situația turismului românesc 20 martie 2018
Stadiul implementării obiectivului de investiții autostrada Iași-Bacău-Brașov 20 martie 2018
Președenția rotativă a Consiliului 20 martie 2018
România are cea mai ridicată rată a prevalenței infecției cu virusul Hepatitei ... 20 martie 2018
Situația prețului carburanților din România 20 martie 2018
Proiecte privind combaterea riscurilor asociate inundațiilor 20 martie 2018
Adăposturile antiaeriene din marile orașe 20 martie 2018
Codul de procedură administrativă 20 martie 2018
Competițiile școlare organizate de către Federația Sportului Școlar și ... 20 martie 2018
Recunoașterea studiilor complementare pentru medici specialiști români care au ... 20 martie 2018
Soluții pentru reducerea și prevenirea violenței domestice în rândul femeilor 20 martie 2018
Eliminarea birocrației în cazul acordării indemnizației pentru creșterea ... 20 martie 2018
Sărăcia este în creștere în România 20 martie 2018
Măsuri ce se impun împotriva distrugerii biodiversității, pădurilor virgine și ... 20 martie 2018
Soluțiile concrete identificate și termenele de implementare a măsurilor pentru ... 20 martie 2018
Poluarea fonică din Cluj-Napoca și România 20 martie 2018
Introducerea la finanțare a lucrărilor de consolidare și reabilitare a ... 20 martie 2018
Salarizarea în sistemul bugetar pentru moașe 20 martie 2018
Condițiile dezastruoase în carierele CE Oltenia 20 martie 2018
Operaționalizarea unui sistem de asigurări și credite agricole 20 martie 2018
Eliminarea birocrației în cazul acordării indemnizației de șomaj 20 martie 2018
Sesizare 20 martie 2018
Evaluarea activității Inspectoratului de stat în construcții 20 martie 2018
Susținerea programelor "smart city" 20 martie 2018
Măsuri privind perdelele forestiere din România 20 martie 2018
Stadiul implementării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar ... 20 martie 2018
Eșecul reformei educației din ultimele 3 decenii se datorează guvernării PSD 20 martie 2018
Emiterea unui ordin de ministru prin care să beneficieze de bursă de ajutor ... 20 martie 2018
Nesitatea ajustării unor relații de muncă cu caracter sezonier 20 martie 2018
Rezultatele de la Olimpiada de Iarnă Pyeong Chang 2018 20 martie 2018
Alocările pentru județul Ialomița din Fondul Național de Dezvoltare 20 martie 2018
Măsuri pentru eliminarea și prevenirea abuzurilor aplicate românilor din ... 20 martie 2018
Reyultatele evaluării de etapă din cadrul "Strategiei naționale pentru ... 20 martie 2018
Măsuri privind testarea psihologică a dascălilor 20 martie 2018
Măsuri pentru repatrierea cetățenilor români decedați în străinătate 20 martie 2018
Antibioticul natural - "usturoiul" 20 martie 2018
Adoptarea unei noi legislații în domeniul achizițiilor publice și înființarea ... 20 martie 2018
Stadiul de pregătire al Centenarului Marii Uniri 20 martie 2018
Compensații aferente ariilor naturale în exercițiu financiar 2014-2020 20 martie 2018
Reducerea poluării din București 20 martie 2018
Realizarea de campanii de conștientizare și educare a publicului pentru ... 20 martie 2018
Reluarea traficului pe Autostrada Sebeș-Turda, loturile 3 și 4 20 martie 2018
Infectarea unor produse alimentare cu salmonella 20 martie 2018
Măsuri pentru reducerea contrabandei cu țigări 20 martie 2018
Eficacitatea OUG nr.60/2017 20 martie 2018
Soluții la serviciile scumpe și de proastă calitate oferite de C.N. Poșta Română 20 martie 2018
Restituirea donațiilor făcute de cetățeni pentru lucrarea "Cumințenia ... 20 martie 2018
Măsurile pe care le pune în aplicare statul român pentru a gestiona febomenul ... 20 martie 2018
Numărul șomerilor angajați în urma programelor de reconversie profesională 20 martie 2018
Locurile alocate pentru tabere sociale și tabere pentru persoanele cu ... 20 martie 2018
Rezultatele de la Olimpiada de Iarnă Pyeong Chang 2018 20 martie 2018
Spitalul Regional de Urgență Iași 20 martie 2018
Fondurile donate pentru achiziția sculpturii lui Constantin Brâncuși ... 20 martie 2018
Împăduririle din România 20 martie 2018
Traficul și consumul de droguri în Cluj - Napoca 20 martie 2018
Măsurile dispuse în vederea continuării lucărilor de consolidare și restaurare ... 20 martie 2018
Evaluarea națională, simulare sau delăsare 20 martie 2018
Înființarea centrelor de colectare și procesare pentru legume/fructe și pentru ... 19 martie 2018
Reprezentarea femeilor și tinerilor în consiliile locale și județene 19 martie 2018
Recuperarea datoriilor restante la bugetul asigurărilor sociale și bugetul ... 19 martie 2018
Accesarea fondurilor europene destinate domeniului sanitar 19 martie 2018
Infrastructura feroviară din România anului 2017 19 martie 2018
Implementarea Programului național de realizare a perdelelor forestiere pentru ... 19 martie 2018
Măsurile pentru prevenirea și combaterea contaminării cu HIV/SIDA 19 martie 2018
Programul pilot de depistare precoce a cancerului de sân, suspendat temporar 19 martie 2018
Problema fondurilor insuficiente pentru plata salariilor din sistemul public 19 martie 2018
Implementarea în spitale a unor programe de management al stresului 19 martie 2018
Modernizarea DN67B Scoarța - Pitești 19 martie 2018
Problema indundațiilor în zona Bărcănești,jud. Prahova 19 martie 2018
Manifestările organizate în municipiul Sfântul Gheorghe, cu prilejul zilei ... 19 martie 2018
Activitățile dedicate sărbătoririi Centenarului organizate de filialele ICR din ... 19 martie 2018
Comisia Europeană sprijină sectorul apicol din România cu peste 3,6 milioane de ... 19 martie 2018
Stadiul de execuție și finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în H.G. ... 19 martie 2018
Evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari ... 19 martie 2018
Continuarea implementării în anul 2018 a programul "Euro 200" - programul ... 19 martie 2018
Semnarea contractului de către minister pentru Monumentul Unității Naționale de ... 19 martie 2018
Selecționarea rezerviștilor voluntari 19 martie 2018
Efectele Hotărârii Guvernului nr. 31/2018 privind numărul burselor, al ... 15 martie 2018
Măsuri pentru prevenirea răspândirii infecţiilor intraspitaliceşti 14 martie 2018
Modificarea calendarului de desfăşurarea a olimpiadelor naţionale din acest an 14 martie 2018
Ponderea evaziunii fiscale în agricultura românească 14 martie 2018
Stadiul proiectului drumului de legătură dintre autostrada A3 şi DN1, în zona ... 14 martie 2018
Proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind ... 14 martie 2018
Funcţionalitatea scanerelor vamale Roboscan amplasate în punctele de trecere a ... 14 martie 2018
Calendarul activităţilor şi manifestărilor publice şi cultural-ştiinţifice ... 14 martie 2018
Activităţile şi manifestările publice şi cultural-ştiinţifice privind ... 14 martie 2018
Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice 14 martie 2018
Măsuri privind prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor 14 martie 2018
Măsuri pentru prevenirea şi combaterea obezităţii infantile 14 martie 2018
Precizări privind linii de finanţare prin P.O.I.M. - Axa prioritară 3 ... 14 martie 2018
Măsuri pentru depistarea precoce şi tratarea cancerului pulmonar 14 martie 2018
Reabilitarea capacităţii funcţionale a Arhivelor Naţionale Române 14 martie 2018
Festivalul Internaţional de teatru Shakespeare de la Craiova 14 martie 2018
Măsuri de informare şi prevenire a sarcinilor nedorite în rândul minorelor din ... 14 martie 2018
Haosul privind migraţia propriilor cetăţeni 14 martie 2018
Acordea pensiei de invaliditate 14 martie 2018
Sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova pentru a-şi vinde produsele pe ... 14 martie 2018
Achiziţionarea de aparate de radiologice digitale pentru spitalele din jud. ... 14 martie 2018
Implementarea politicilor climatice europene în România 14 martie 2018
Situaţia gestiunii deşeurilor la nivelul autorităţilor administraţiei publice ... 14 martie 2018
Situaţia activităţii Direcţiei Inginerie şi analiză documentaţii din cadrul ... 14 martie 2018
Spitalul Regional Craiova 14 martie 2018
Cum veţi evita dezastrul care se anunţă Anul Centenar 14 martie 2018
Măsuri pentru acoperirea deficitului de medici de familie în mediul rural 14 martie 2018
Discriminări salariale privind unele categorii de medici 14 martie 2018
Stadiul proiectului de modernizare a centurii Bucureşti între DN 7 şi A1 14 martie 2018
Creşterile salariale din sistemul medical 14 martie 2018
Suplimentarea personalului medical din cadrul spitalelor 14 martie 2018
Măsuri pentru soluţionarea crizei de imunoglobulină 14 martie 2018
Modul de aplicare a prevederilor legislaţiei fiscale decurgând din prevederile ... 14 martie 2018
Reducerea nivelului automedicaţiei cu antibiotice în România 14 martie 2018
Încurajarea tinerilor care doresc să investească în agricultură 14 martie 2018
Petiţia deţinătorilor autorizaţi de detectoare de metale din Cluj 14 martie 2018
Activitatea Corpului Voluntarilor de Mediu 14 martie 2018
Podul peste Prut de la Fălciu-Cantemir 14 martie 2018
Stadiul implementării obiectivului de investiţii autostrada Târgu-Mureş-Iaşi 14 martie 2018
Sancţionarea propietarilor câinilor periculoşi din jud. Timiş 14 martie 2018
Descentralizarea competenţelor Ministerului Culturii 13 martie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 13 martie 2018
Obiective de investiţii POIM 13 martie 2018
Ordinul 1036/1883/2016 de încadrare în grad de handicap a copiilor cu cancer 13 martie 2018
Situaţia negocierilor contractelor de muncă după punerea în aplicare a OUG nr. ... 13 martie 2018
Planul Guvernului în ceea ce priveşte conformarea la cerinţele de mediu conform ... 13 martie 2018
Reducerea numărului de clase în anul şcolar următor 13 martie 2018
Precizări cu privire la Codul economic 13 martie 2018
Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară 13 martie 2018
Taxarea încărcărilor maşinilor electrice 13 martie 2018
Implementarea programelor în domeniul educaţiei cuprinse în "Programul de ... 13 martie 2018
Precizări privind cei 185.000 de angajaţi care ar fi trecut la cotracte cu ... 13 martie 2018
Autostrada A10 13 martie 2018
Elaborarea unor standarde didactice profesionale comune 13 martie 2018
Eforturi ale M.T.S. pentru implementarea politicilor şi programelor cuprinse în ... 13 martie 2018
Situaţia actelor legislative europene cu aplicabilitate directă în sistemul ... 13 martie 2018
Cazurile soldate cu deces din cauza gripei în jud. Neamţ 13 martie 2018
Dreptul elevilor şi al studenţilor de a beneficia de transportul intern redus 13 martie 2018
Criterii de încadrare a unor localităţi în categoria zona defavorizată 13 martie 2018
Restaurare a unor lăcaşe de cult din Suceava 13 martie 2018
ANR şi APMC 13 martie 2018
Stadiul de implementare al politicilor în domeniul muncii şi justiţiei sociale ... 13 martie 2018
Impedimentele legislative privind derularea investiţiilor 13 martie 2018
Stadiul investiţiilor la reţeaua electrică de transport 13 martie 2018
Modernizare infrastructură actuală 13 martie 2018
Transmiterea operatorilor feroviari a datelor din Registrul Matricol Unic 13 martie 2018
Achiziţia de medicamente din gama imunoglobulinelor 13 martie 2018
Planul naţional de gestionare a deşeurilor 13 martie 2018
Tineri care pleacă la studii în străinătate 13 martie 2018
Situaţia asigurărilor de sănătate pentru mai multe categorii de persoane 13 martie 2018
Achiziţia de medicamente din gama imunoglobulinelor 13 martie 2018
Depunerea formularului 230 12 martie 2018
Proiectarea şi realizarea de către CNI a unei baze sportive de tip stadion cu ... 12 martie 2018
Programul de Guvernare - salarii brute de minimum 1000 euro, în anul 2020, ... 12 martie 2018
Impozitarea medicilor de familie 12 martie 2018
Produse alimentare cu standarde duble de calitate 12 martie 2018
Amplasare de panouri indicatoare, pentru informarea direcţiei spre monumentele ... 12 martie 2018
Raport îngijorător şi periculos în privinţa României, din partea specialiştilor ... 12 martie 2018
Părinţii au dreptul constituţional să îşi educe copiii potrivit propriilor ... 12 martie 2018
Situaţia licitaţiei publice pentru concesionarea serviciului public de ... 12 martie 2018
Probleme tehnice site www.just.ro 12 martie 2018
Clarificări privind discuţiile bilaterale cu oficiali ai Ungariei 12 martie 2018
Violenţa împotriva fetelor şi femeilor 12 martie 2018
Monitorizarea CNA privind respectarea dreptului la demnitate şi interzicerea ... 12 martie 2018
Existenţa unui studiu de impact cu privire la efectele asupra sistemului ... 12 martie 2018
Situaţia banilor recuperaţi de la evazionişti şi jefuitori 12 martie 2018
Condiţiile de salarizare a psihologilor 12 martie 2018
Oportunitatea unor modificări la Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 12 martie 2018
Problema spitalelor din România 12 martie 2018
Interpelare privind transportul de persoane în regim de taximetrie 12 martie 2018
Problemele sesizate de Curtea de Conturi 12 martie 2018
Introducerea reţelei de gaze în localitatea Miceştii de Câmpie, jud. ... 12 martie 2018
Revenire la întrebarea despre proiectele europene ale Unităţilor Administrativ ... 12 martie 2018
Măsurile avute în vedere pentru eliminarea discriminărilor salariale dintre ... 12 martie 2018
"Dificultăţi în achitarea costurilor educaţiei formale a copiilor de către ... 12 martie 2018
Situaţia proiectului BRUA şi a contactelor oficiale româno-ungare în domeniul ... 12 martie 2018
Situaţia proiectului BRUA şi a contactelor oficiale româno-ungare în domeniul ... 12 martie 2018
Programele de susţinere pentru proiectele culturale ale comunităţilor etnice ... 12 martie 2018
Lămuriri absolut necesare legate de Legea 350/2005 12 martie 2018
Situaţia reţelei de distribuţie şi canalizare a apei din oraşul Buftea ... 12 martie 2018
Probleme legate de aplicarea legii 6/2016 12 martie 2018
Sume alocate în 2017 pentru construcţia şi modernizarea spitalelor publice din ... 12 martie 2018
Analiza de risc la securitatea fizică în perioada 17 Mai 2012 - 31 decembrie ... 12 martie 2018
Finanţarea cheltuielilor de cazare pentru învăţământul superior de stat în anul ... 12 martie 2018
Cabinetele stomatologice din unităţile de învăţământ din municipiul Bacău 12 martie 2018
Stadiul de elaborare a manualului dedicat Centenarului 12 martie 2018
Trasee interne Tarom 12 martie 2018
Problema pârtiilor de schi 12 martie 2018
Situaţia aglomeraţiei de la punctele de rontieră de peste Prut şi tracasările ... 12 martie 2018
Dimensiunea parlamentară a Preşedinţiei României a Consiliului UE 12 martie 2018
Situaţia sporurilor pentru condiţii de muncă la nivelul Direcţiilor pentru ... 12 martie 2018
Stadiul demersurilor de reabilitare a Casei Memoriale "Aron Pumnul" de la ... 12 martie 2018
Clarificări privind sistemul de redevenţe pentru resurse naturale 12 martie 2018
Fenomenul traficului ilegal de persoane cu ruta de tranzit prin România, la ... 12 martie 2018
Clarificări privind Titlul IX din Proiectul de Lege privind exercitarea ... 12 martie 2018
Tratamentul mastocitozei în România 12 martie 2018
Nereguli întâlnite la Compania de Drumuri 12 martie 2018
Procesul nejustificat de îndelungat pentru înmatricularea unei maşini 12 martie 2018
Protecţia socială a cetăţenilor români care au lucrat în Tunisia 12 martie 2018
Reabilitarea Casei Memoriale "Iuliu Maniu" din Bădăcin (jud. Sălaj) 12 martie 2018
Lipsa sistemelor de irigaţii 12 martie 2018
Lipsa unei plaje terapeutice în ţara noastră 12 martie 2018
Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în jud. Vâlcea nu mai suportă amânare 12 martie 2018
Situaţia fondului privind finanţarea Marilor Urgenţe 12 martie 2018
Coorodnarea soluţiilor adoptate în cadrul M.D.R.P., pe care îl conduceţi ca ... 12 martie 2018
Bugetul alocat cultelor cu ocazia Centenarului 12 martie 2018
Mita în spitale 12 martie 2018
Timpi mari de aştepatare la proba practică pentru obţinerea permisului auto 12 martie 2018
Planul de management -Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului 12 martie 2018
O realitate ruşinoasă - CNAIR recunoaşte că singura cauză a neexecuţiei unor ... 12 martie 2018
Deficitul de personal calificat în şcolile şi liceele din România 12 martie 2018
Anularea completă a trenurilor de călători pe ruta Simeria-Hunedoara 12 martie 2018
Reorganizarea Departamentului Identitate Naţională (cu atribuţii în organizarea ... 12 martie 2018
Rigiditatea actelor normative duc la luarea unor măsuri neadecvate în ... 12 martie 2018
Situaţia centrelor de plasament din România 12 martie 2018
Constribuţia consiliilor locale la finanţarea de bază şi complementară a ... 12 martie 2018
Salarizarea personalului din structurile MAI 12 martie 2018
Situaţia combinatului Oltchim, Râmnicu Vâlcea 12 martie 2018
Criza personalului calificat în industria turismului 12 martie 2018
Procedurile fiscale pentru jurnalişti şi alte categorii de cetăţeni care sunt ... 12 martie 2018
Implementarea programului "A doua şansă" 12 martie 2018
Recuperarea prejudiciilor 12 martie 2018
Durata medie a unui proces în România 12 martie 2018
Interpelare privind situaţia tinerilor care părăsesc centrele de plasament 12 martie 2018
Investiţii Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime 12 martie 2018
Reînnoirea atestatelor a transportatorilor români din 5 în 5 ani 12 martie 2018
Evitarea activizării clauzei de dezangajare 12 martie 2018
Politica Guvernului României în domeniul Cadrului Financiar Multianual ... 12 martie 2018
Prejudiciul creat statului din cauza tăierii ilegale a pădurilor administrate ... 12 martie 2018
Măsuri pentru protecţia poliţiştilor locali 12 martie 2018
Verificarea modului de achiziţionare de către Primăria Comunei Repedea 12 martie 2018
Clarificări cu privire la declaraţia legată de ridicare MCV şi primirea în ... 12 martie 2018
Birocraţia excesivă în obţinerea avizelor pentru accesarea fondurilor 12 martie 2018
Clarificări cu privire la rezultatul vizitei în Israel din perioada 26-28 ... 12 martie 2018
Situaţia Oficiului Poştal Corbeanca, jud. Ilfov 12 martie 2018
Dreptate pentru romii deportaţi în Transnistria 12 martie 2018
Calitatea apei potabile din oraşul Buftea, jud. Ilfov 12 martie 2018
Raport aparate "Cell Saver" 12 martie 2018
Interpelare privind situaţia pagubelor provocate de animalele sălbatice în ... 12 martie 2018
Programul Celebrare Centenar România 2018 12 martie 2018
Evaluarea Naţională 12 martie 2018
Consecinţele aporbării Proiectului de lege pentru modificarea completarea Legii ... 12 martie 2018
Statul Român renunţă în faţa corporaţiilor la un atribut al suveranităţii sale 12 martie 2018
Adăugiri la inaugurarea RO-LA 12 martie 2018
Campania de promovare " Brâncuşi este la Craiova" 12 martie 2018
Incendiu secţia de ATI a Spitalului Judeţean Alba 12 martie 2018
Tratarea copiilor cu sindrom Down 12 martie 2018
Strategia turistică a României 12 martie 2018
România, întârzieri cu riscuri majore privind reciclarea 12 martie 2018
Fondurile alocate editării publicaţiilor dedicate Centenarului Marii Uniri ... 12 martie 2018
Modificări propuse în cazul compensaţiei pentru chirie aplicabilă poliţiştilor 12 martie 2018
Poziţia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni referitoare la situaţia ... 12 martie 2018
Programele de intervenţie asupra dezechilibrelor şi deficitelor majore apărute ... 12 martie 2018
A.N.S.V.S.A. închide sau suspendă activitatea unor abatoare româneşti 12 martie 2018
Situaţia programului naţional de tratament pentru boli rare 12 martie 2018
Nitraţii şi nitriţii, pericol pentru sănătatea locuitorilor din mediul rural 12 martie 2018
Impozitarea în conformitate cu venitul brut realizat 12 martie 2018
Suspendarea cursurilor sau închiderea şcolilor 12 martie 2018
Gripa o problemă Naţională 12 martie 2018
Implicaţiile recentelor contacte oficiale române-ungare în domeniul energetic ... 12 martie 2018
Referitor la Programul Primul Centru de Agrement 12 martie 2018
"Violenţa în şcoli" 12 martie 2018
Situaţii de discriminare a medicilor specialişti din sistemul privat, obligaţi ... 12 martie 2018
Situaţia achiziţiei publice centralizate de echipamente de screening auditiv ... 12 martie 2018
Unificarea controlului din domeniul economic privat o necesitate obiectivă 12 martie 2018
Progresul absorţiei fondurilor europene pe POIM, domeniul de transport 12 martie 2018
Proiectul de reabilitare a centrului istoric al Cetăţii Alba Iulia 12 martie 2018
Stadiul planului de management a Institutului Cantacuzino 12 martie 2018
Programul Naţional de Cadstru şi Carte Funciară 2015-2023 12 martie 2018
Impactul HG 860/2016 asupra chiriaşilor din imobilul "Casa Agronomului", Cluj ... 12 martie 2018
CFR Călători investiţii 12 martie 2018
Măsurile concrete întreprinse în anul 2017 pentru consolidarea clădirilor cu ... 12 martie 2018
Ascultaţi strigătul de disperare al comunităţilor traversate de DN18 12 martie 2018
Incredibil, contractul privind centura rutieră ocolitoare a municipiului ... 12 martie 2018
Procedura Camerei de Consiliu 12 martie 2018
Neclarităţi privind proiectul de Lege privind exercitarea profesiilor din ... 12 martie 2018
Situaţia transportului feroviar din România 7 martie 2018
Numărul persoanelor cu handicap care beneficiază de prestaţii sociale în jud. ... 7 martie 2018
Stadiul unor măsuri asumate prin programul de guvernare în domeniul sănătăţii 7 martie 2018
Corelarea între MDRAP şi MEN a Normativelor de dotare minimală pentru ... 7 martie 2018
Situaţia investiţiilor şi lucrărilor la pistele Aeroportului Internaţional ... 7 martie 2018
Situaţia sutelor de cursuri de apă din România, afectate grav de construcţii ... 7 martie 2018
Situaţia variantei ocolitoare Săcueni, jud. Bihor 7 martie 2018
Stadiul lucrărilor la pasajul Chitila DNCMB 7 martie 2018
Pot fi plătite orele de muncă prestate în spitalele cu deficit de personal ... 7 martie 2018
Precizări cu privire la existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui ... 7 martie 2018
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 7 martie 2018
Amenajarea de plaje terapeutice pentru persoanele cu nevoi speciale 7 martie 2018
Stadiul implementării obiectivului de investiţii "Modernizarea DN 28B Botoşani ... 7 martie 2018
Situaţia Regiei Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România Film" 7 martie 2018
Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 7 martie 2018
Repartizarea absolvenţilor Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de ... 7 martie 2018
Birocraţia afectează dezvoltarea Aeroportului Maramureş 7 martie 2018
Imaginea românilor în lume 7 martie 2018
Implementarea recomandărilor pentru Programul naţional de dezvoltare locală ... 7 martie 2018
Calendarul lucrărilor de împădurire 7 martie 2018
Situaţia Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret 7 martie 2018
Parc Natural Semenic 7 martie 2018
Răspunderea reprezentanţilor Ministerului 7 martie 2018
Raportul de audit al performanţei Programului Naţional 7 martie 2018
Programul "Start - o viaţă de calitate în siguranţă" 7 martie 2018
Rata abandonului şcolar din jud. Dolj 7 martie 2018
Perspectivele de dezvoltare ale angajatorilor din jud. Cluj 7 martie 2018
Situaţia centrului de transfuzie sanguină din municipiul Bârlad 7 martie 2018
Drumul expres Craiova-Piteşti 7 martie 2018
Stadiul vaccinării antigripale la nivel naţional 7 martie 2018
Referitor la fondul de repatriere 7 martie 2018
Difultăţile tinerilor care suferă de scleroză multiplă 7 martie 2018
Studiul strategic al inelelor de centură rutieră a Municipiului Bucureşti 7 martie 2018
Măsuri şi soluţii rapide pentru rezolvarea problemei munţilor de documente care ... 7 martie 2018
Normele alocate judeţelor pentru anul şcolar 2016-2017 7 martie 2018
Dosarul de clasare a Reşedinţei de vară a Mitropoliţilor Ardealului din Sibiu ... 7 martie 2018
Poliţia, serviciu de voluntariat 7 martie 2018
Încadrarea cu studii superioare a mediatorilor şcolari 7 martie 2018
Situaţia Căminului Cultural Săcueni, jud. Bihor 7 martie 2018
Stadiul implementării Protocolului bilateral privind protecţia minorităţilor ... 7 martie 2018
Actualizarea listelor electorale permanente pentru anul 2018 6 martie 2018
Cumul pensie - salariu în sistemul bugetar 6 martie 2018
Condiţii restrictive de angajare pentru studenţii din Republica Moldova 6 martie 2018
Modul în care au fost făcute publice programele anuale de inspecţii şi ... 6 martie 2018
Titlul IX din Proiectul de Lege privind exercitarea profesiilor din sistemul de ... 6 martie 2018
Stadiul deschiderii unor noi puncte de trecere a frontiere în jud. Suceava 6 martie 2018
Remediere deficienţe constatate de DSP Alba la unele spitale 6 martie 2018
Demersuri ale Ministerului Turismului pentru promovarea potenţialului turistic ... 6 martie 2018
OUG 92/2017 6 martie 2018
Situaţia spitalelor regionale 6 martie 2018
Măsuri privind integrarea refugiaţilor şi străinilor care muncesc în România şi ... 6 martie 2018
Clarificări cu privire la desfiinţarea unor curse CFR Călători 6 martie 2018
Finanţarea unor proiecte cu ocazia celebrării Centenarului 6 martie 2018
Unde-i lege nu-i tocmeală? Unde sunt banii alocaţi prin Legea 85/2016? 6 martie 2018
Pericolul de dispariţie al patrimoniului muzeal din jud. Timiş 6 martie 2018
Reîncărcarea cartelei GSM o dată la 28 de zile 6 martie 2018
Proiect-pilot pentru Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi ... 6 martie 2018
Simularea pensiilor şi tipurile de calcul incerte 6 martie 2018
Pierderi financiare importante ca urmare a neaplicării formulei de calcul a ANRM 6 martie 2018
Decesele cauzate de gripă în România 6 martie 2018
Actualizarea legislaţiei pentru utilizarea radiocomunicaţiilor CB în sistem ... 6 martie 2018
Unul din cinci români plecaţi din ţară cu vârste cuprinse între 25 şi 39 de ani 6 martie 2018
Stadiul dosarului aderării României la spaţiul Schengen 6 martie 2018
Memoriul Comitetului de părinţi ai copiilor din Grădinioţa cu program normal ... 6 martie 2018
Informaţii privind pensiile în plată ale unei categorii socio-profesionale 6 martie 2018
Situaţia sancţiunilor aplicate de CNCD 6 martie 2018
Investiţii ale agenţilor economici de distribuţie a energiei electrice 6 martie 2018
Proiecte şi lucrări 6 martie 2018
Clarificări privind afirmaţiile procurorului şef DNA 6 martie 2018
Plafonul anual al garanţiilor de stat acordate în cadrul programului IMM INVEST ... 6 martie 2018
O lege strâmbă pune în pericol sănătatea întregii populaţii? Ce măsuri ia ... 6 martie 2018
Care este în prezent situaţia în ceea ce priveşte accesarea proiectului ... 6 martie 2018
Modificarea criteriilor prevăzute în Ordinul nr. 3392/2017, astfel încât să ... 6 martie 2018
Accesul la tratamentul împotriva infertilităţii 6 martie 2018
Soluţionarea inechităţilor salariale din sistemul medical 6 martie 2018
Ocrotirea minorului în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar 6 martie 2018
Importul de produse alimentare fără documente de origine 6 martie 2018
Cota de 100% din impozitul pe venit alocată administraţiilor publice locale 6 martie 2018
Calitatea aerului din Predeal 6 martie 2018
Creşterea salariilor pentru personalul de la infirmerie şi eliminarea ... 6 martie 2018
Situaţia imigranţilor ilegali în atenţia partenerilor europeni 6 martie 2018
Clarificări ale unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii ... 6 martie 2018
Criterii de eligibilitate excesive în privinţa P.N.D.R - Submăsura 6.1 - ... 6 martie 2018
Situaţia cetăţenilor care au părăsit România fără acordul autorităţilor 6 martie 2018
Alocarea fondurilor necesare reparării bisericilor din jud. Timiş afectate de ... 6 martie 2018
Situaţia atragerii de fonduri nerambursabile în economia românească 6 martie 2018
Programul naţional pentru depistarea bolilor cardio-vasculare cu risc major 5 martie 2018
Implementarea Programului "Primul centru de agrement" 5 martie 2018
Implemenatrea politicilor naţionale pentru instalarea infrastructurii pentru ... 5 martie 2018
Manifestarea sindromului de stres posttraumatic la soldaţii români întorşi din ... 5 martie 2018
Dezvoltarea durabilă a regiunilor montane în România 5 martie 2018
Starea deplorabilă a pieţei de carte din România 5 martie 2018
Strategia Energetică a României pentru perioada 2018-2020 5 martie 2018
Situaţia finanţărilor pentru mass-media românească din comunităţile istorice ... 5 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii Bulgare ... 5 martie 2018
Solicitarea informaţii privind impactul bugetar al unei măsuri fiscale 5 martie 2018
Concurenţa neloială în turism 5 martie 2018
Măsurile Guvernului PSD-ALDE pentru stimularea industriei româneşti 5 martie 2018
Compensarea dezechilibrului de pe piaţa forţei de muncă 5 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Forumului ... 5 martie 2018
Situaţia pacienţilor cu cancer pulmonar avansat 5 martie 2018
Managementul defectuos de la TAROM 5 martie 2018
Iniţierea acţiunii de audital performanţei utilizării fondurilor publice ... 5 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii Democrate ... 5 martie 2018
Violenţa în familie 5 martie 2018
Ignorarea de către România a investiţiilor în străinătate 5 martie 2018
Problemele de la locomotivele şi vagoanele CFR 5 martie 2018
Crimele şi violenţa din spitale 5 martie 2018
Stadiul de rezolvare a cereriide retrocedare nr.40/17.06.2004, depusă de către ... 5 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Asociaţiei ... 5 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii ... 5 martie 2018
Salarizarea personalului medico-sanitar din structurile de genetică medicală ... 5 martie 2018
Posibile măsuri pentru mediul privat în contextul transferului de contibuţii de ... 5 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii Democrate ... 5 martie 2018
Situaţia racordării la reţelele electrice la nivelul jud. Timiş 5 martie 2018
Situaţia pieţei de carte din România 5 martie 2018
Amânarea termenului de implementare a planurilor de afaceri în programul ... 5 martie 2018
Măsuri avute în cazul celor două şcoli româneşti din regiunea Cernăuţi ... 5 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Comunităţii ... 1 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii Sârbilor ... 1 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii 1 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii Croaţilor ... 1 martie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Asociaţiei ... 1 martie 2018
Situaţia finanţărilor pentru organizaţiile româneşti din comunităţile istorice ... 1 martie 2018
Grila de salarizare pe luna ianuarie în Municipiul Suceava 1 martie 2018
Cozi infernale la Vama Siret 1 martie 2018
Numărul mare de elevi dintr-o clasă poate duce la scăderea calităţii actului ... 28 februarie 2018
Anularea indemnizaţiei lunare în cazul unor cadre didactice care deţin titlu de ... 28 februarie 2018
Expoziţie Ioan Papazoglu în Bucureşti, Chişinău şi Comrat cu ocazia ... 28 februarie 2018
Sesizarea OLAF privind TelDrum 28 februarie 2018
Probleme tehnice site www.just.ro 28 februarie 2018
Sumele alocate promovării externe a staţiunilor turistice de pe Valea Prahovei ... 28 februarie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii Armenilor ... 28 februarie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii ... 28 februarie 2018
Cadrul Financiar Multianual post 2020 în contextul pregătirilor Preşedenţiei ... 28 februarie 2018
Varianta ocolitoare Bârlad 28 februarie 2018
Statistică cu numărul unităţilor şcolare cuprinse în IPT 28 februarie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Asociaţiei ... 28 februarie 2018
Situaţia unor străzi din oraşul Babadag, jud. Tulcea 28 februarie 2018
Valorificarea internaţională a culturii române 28 februarie 2018
Încoluirea spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de ... 28 februarie 2018
Trenul de pe ruta Zimnicea-Alexandria 28 februarie 2018
Regimul fiscal al indemnizaţiei de hrană 28 februarie 2018
Situaţia şantierului naval din Mangalia 28 februarie 2018
Strategia naţională pentru romi 28 februarie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Federaţiei ... 28 februarie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii Elene din ... 28 februarie 2018
Acţiuni pentru Unire 28 februarie 2018
PNDL II 28 februarie 2018
Respectarea prevedrilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea ... 28 februarie 2018
Repartizarea absolvenţilor ai formelor de învăţământ din subordinea MAI 28 februarie 2018
Situaţia donatorilor din România 28 februarie 2018
Întârzierea proiectului de construcţie a spitalelor regionale 28 februarie 2018
Modificări ale mai multor acte normative din domeniul salarizării personalului ... 27 februarie 2018
Absenţa Programului Ministerului Educaţiei Naţionale privind Centenarul 27 februarie 2018
Situaţia gestionării problemelor violenţei domestice prin programul "Start - O ... 27 februarie 2018
Stadiul lucrărilor la autostrada A1 Lugoj Deva 27 februarie 2018
Condiţiile de salarizare ale psihologilor 27 februarie 2018
posibilitatea creşterii cuantumului burselor pentru elevi 27 februarie 2018
Situaţia proiectelor cu finanţare europeană în Muncipiului Iaşi 27 februarie 2018
Epidemie de gripă naţională 27 februarie 2018
Aderarea României la spaţiul Schengen 27 februarie 2018
Stadiul drumului expres Craiova - Piteşti 27 februarie 2018
Situaţia angajaţilor Secţiei de Exploatare Locomotive Teiuş afectaţi de ... 27 februarie 2018
Pensiile cadrelor militare 27 februarie 2018
Adoptarea Strategiei Naţionale a Locuirii 27 februarie 2018
Situaţia educaţiei româneşti în regiunea Odessa, Ucraina 27 februarie 2018
Inchiderea minelor - locuri de muncă pentru tineri 27 februarie 2018
Operaţionalizarea sistemului de salarizare în ceea ce priveşte învăţământul ... 27 februarie 2018
Modernizarea unităţilor şcolare cu grupuri sanitare în exterior 27 februarie 2018
Adoptarea normelor metodologice conform art.12, alin. (2) din Legea nr.153/2017 27 februarie 2018
Ajutorul public judiciar 27 februarie 2018
Trenul Gara de Nord - Aeroport Otopeni 27 februarie 2018
Problemele de infrastructură din zona Afumaţi 27 februarie 2018
Subvenţionarea municipiului Bucureşti de către Vaslui şi celelate judeţe sărace 27 februarie 2018
Dotarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa cu aparatura necesară derulării ... 27 februarie 2018
Problema forţei de muncă 27 februarie 2018
Plata CASS pe dividende 27 februarie 2018
Metrorex Pierderi 27 februarie 2018
Posibilitatea depunerii formularului 230 în forma iniţială 27 februarie 2018
Clarificări privind situaţia manualelor şcolare 27 februarie 2018
Dotarea Jandarmeriei Române cu arme cu trachilizate şi subsanţe tranchilizante 27 februarie 2018
Prevenirea inundaţiilor în zona de sud a jud. Prahova 27 februarie 2018
Legea salarizării situează farmacistii din spitale într-o grilă de salarizare ... 27 februarie 2018
Rezolvare probleme procedurale pentru sM 4.1 sector vegetal , dar şi zootehnic ... 27 februarie 2018
Creştere economică pentru toţi sau doar pentru cei puţini 27 februarie 2018
Sume Redevenţe 27 februarie 2018
Reabilitarea de drumuri judeţene în judeţul Bistriţa-Năsăud 27 februarie 2018
Înfiinţarea agenţiilor regionale de atragere a investiţiilor şi promovare a ... 27 februarie 2018
Evitarea accidentelor pe DN1B 27 februarie 2018
Neregulile semnalate de cetăţenii români din Regatul Unit prin info desk-ul ... 27 februarie 2018
Cuantumul burselor studenţilor străini 27 februarie 2018
A fost respectat termenul pentru luarea măsurilor de accelerare a absorţiei ... 27 februarie 2018
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării încalcă legea şi Constituţia ... 27 februarie 2018
Modificarea art.20, alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic 27 februarie 2018
Petiţia domnului Mihai Bompa 27 februarie 2018
Clarificări suplimentare la decalaraţiile recente ale Ministerului Energiei 27 februarie 2018
Înfiinţarea Centrului Naţional de Învăţământ pentru Turism 27 februarie 2018
Fermele didactice din jud. Bihor 27 februarie 2018
Facilităţile fiscale pentru Societăţile Comerciale de tip SRL-D 27 februarie 2018
Situaţia titlurilor olimpice, mondiale şi europene pentru sportivii români 27 februarie 2018
Ordinul 1036/1883/2016 de încadrare în grad de hadicap a copiilor cu cancer 27 februarie 2018
Cadastrarea terenurilor agricole şi subvenţiile primite de la Uniunea Europeană ... 27 februarie 2018
Dotarea Spitalului Judeţean Arad cu echipamente de imagistică 27 februarie 2018
Situaţia turismului în România 27 februarie 2018
Salrom detaliere plan investiţii 27 februarie 2018
Intorducerea unor noi teste pshilologice la angajarea personalului MAI 27 februarie 2018
Explicaţii privind amânarea punerii în circulaţie a loturilor 3 şi 4 din ... 27 februarie 2018
Respectarea Protocolului celei de-a doua sesiune a Comisiei Mixte ... 27 februarie 2018
Unii români au ajuns să fie pedepsiţi pentru că se îmbolnăvesc şi astfel nu ... 27 februarie 2018
Expliacţii pentru ţinta ratată de absorţie a fondurilor europene în anul 2017 27 februarie 2018
Situaţia locurilor de muncă anunţate de AJOFM 27 februarie 2018
Linia de cale ferată Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, amânată până în 2020 27 februarie 2018
Scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pe profit 27 februarie 2018
Se prăbuşesc ziduri ale Cetăţii Medievale din Sighişoara 27 februarie 2018
Înfiinţarea Ministerului Reîntregirii 27 februarie 2018
Demararea celor mai bune soluţii privind tasarea taluzului falezei inferioare a ... 27 februarie 2018
Măsuri pentru restaurarea Cazinoului din Constanţa, aflat într-o stare de ... 27 februarie 2018
Realizarea instalaţie alternativă de alimentare cu apă a staţiei de tratare ... 27 februarie 2018
Ne mor bătârnii în centre care funcţionează fără licenţă şi aviz 27 februarie 2018
Completarea plăcii comemorative a şefilor de gară de la Cluj 27 februarie 2018
Efectele OUG nr.90/2017 asupra restructurării reţelei şcolare din Judeţul ... 27 februarie 2018
Introducerea unui program naţional de vaccinare anti-HPV, ca metodă de ... 27 februarie 2018
Statistica accidentelor rutiere în Moldova 27 februarie 2018
Despre relevanţa Evaluărilor Naţionale la clasele a II-a, a IV-a, aVI-a 27 februarie 2018
Estimările Guvernului privind reducerea excedentelor autorităţilor publice ... 27 februarie 2018
Ameninţarea cu incedierea şcolilor româneşti din Cernăuţi, Ucraina 27 februarie 2018
Programul de înzestrare a Armatei Române şi aportul industriei naţionale de ... 27 februarie 2018
Prevenirea inundaţiilor în zona de sud a jud. Prahova 27 februarie 2018
Programul Rabla 2018 27 februarie 2018
Stadiul iniţiativei guvernului pentru abilitarea Consiliilor Locale să poată ... 27 februarie 2018
Înfiinţarea centerlor de îngrijire paliativă 27 februarie 2018
Modificarea Ordinului nr.39 din 16.01.2008 cu privire la reorganizarea ... 27 februarie 2018
Fluidizarea traficului pe DN1D 27 februarie 2018
Strategia şi planul de acţiune ale Ministerului Sănătăţii în contextul ... 27 februarie 2018
Nerespectarea principiului eficineţei, eficacităţii şi economicităţii ... 27 februarie 2018
Punctul de vedere al Guvernului în legătură cu grupul de iniţiativă Fără penali ... 27 februarie 2018
Accesul copiilor fără CNP la educaţie şi îngrijire medicală 27 februarie 2018
Amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia dintre Strada Depozitului, comuna ... 27 februarie 2018
Dotarea cu echipamente de imagistică de tip Rezonanţă Magnetică Nucleară a ... 27 februarie 2018
Situaţia centrelor paliative 27 februarie 2018
Acuzaţii grave la adresa conducerii companiei Transgaz 27 februarie 2018
Asigurare căi de comunicaţie către cea mai săracă regiune a României 27 februarie 2018
Obţinerea autorizaţiilor şi avizelor de securitate la incendiu 27 februarie 2018
Strategia Forestieră Naţională 2018-2027 27 februarie 2018
Măsuri în sprijinul persoanelor cu handicap grav 27 februarie 2018
Competenţa trebuie să fie prioritară 27 februarie 2018
Admiterea Românei în programul Visa Waiver 27 februarie 2018
Prezentarea evoluţiei contractelor part time pentru ultimele 6 luni 27 februarie 2018
De ce nu se suplimentează numărul de paturi la Secţia de Pneumologie a ... 27 februarie 2018
Rezultatele modificării structurii examenului de Bacalaureat 27 februarie 2018
Noul timbru de mediu 27 februarie 2018
Investiţii pentru dezvoltarea jud. Vaslui 27 februarie 2018
Măsuri cu privire la întârzierile construcţiei obiectivului de investiţii ... 27 februarie 2018
Probleme stringente nesoluţionate ale sistemului naţional de probaţiune şi a ... 27 februarie 2018
Procesul privind implementarea OUG 96/2016 27 februarie 2018
Comasare licee Rm.Vâlcea şi schimb imobile cu Universitatea din Piteşti 27 februarie 2018
Care sunt măsurile concrete pentru creşterea reciclării deşeurilor municipale 27 februarie 2018
Stadiul investigaţiei Panama Papers 27 februarie 2018
Materialul semincer contrafăcut pune în pericol agricultura românească 27 februarie 2018
Calendarul şi tematica evenimentelor organizate în ţară cu ocazia preluării ... 27 februarie 2018
Situaţia grilelor de plată cu intervalele de venit pentru stabilirea ... 27 februarie 2018
Precizarea strategiei şi a planului de acţiune ale Ministerului pentru Mediu de ... 27 februarie 2018
Neaprobarea Regulamentului -cadru prevăzut de Legea nr.153/2017, cu ... 27 februarie 2018
Acordul pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră 27 februarie 2018
Baza Militară Mihail Kogălniceanu 27 februarie 2018
Practicile privind abuzul online 27 februarie 2018
Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 27 februarie 2018
Finanţare automobile electrice 27 februarie 2018
Numirea doamnei Nicoleta Viorica Soisun în Consiliul de Administraţiei al ... 27 februarie 2018
Memoriu din partea asociaţiilor de revoluţionari 27 februarie 2018
Introducerea Bisericii " Naşterea Sf. Ioan Botezătorul " în lista de investiţii ... 27 februarie 2018
Restructurarea cercetării 27 februarie 2018
Proiectul BRUA - Faza 2 privind exitinderea capacităţii de transport a gazelor ... 27 februarie 2018
Contractul de lucrări nr.127/13.07.2017 având ca obiect " Investiţia în regim ... 27 februarie 2018
Ridicarea permisului de conducere suspendat/reţinut 27 februarie 2018
Obţinerea autorizaţiilor şi avizelor de securitate la incendiu 27 februarie 2018
SOS - Proiectul "Timişoara, Capitală Europeană a Culturii 2021" 27 februarie 2018
Evitarea accidentelor pe DN1B 27 februarie 2018
Siguranţa din spitale 26 februarie 2018
Clarificări privind inechităţi în implementarea Legii nr.153/2017 învăţământ ... 26 februarie 2018
Spitalul Regional Craiova 26 februarie 2018
Reorganizarea Institutului Cultural Român 26 februarie 2018
Programul mamelor vulnerabile 26 februarie 2018
Nutriţia parenterală 26 februarie 2018
Beneficiarii proiectelor care vizează integrarea tinerilor şomeri pe piaţa ... 26 februarie 2018
Absenţa psihologilor clinicieni din spitale 26 februarie 2018
Solicitare de informaţii privind evoluţia stocului datoriei publice şi ... 26 februarie 2018
Podul de la Grădiştea 26 februarie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Asociaţiei Liga ... 26 februarie 2018
Susţinerea înfiinţării Casei Româneşti în cadrul Campusului internaţional ... 26 februarie 2018
Spitalul Regional Craiova 26 februarie 2018
Stadiul măsurilor administrative adoptate la nivel guvernamental în scopul ... 26 februarie 2018
Problema achiziţiilor publice 26 februarie 2018
Situaţia privind situaţia personalului nedidactic pentru Şcoala Gimnazială din ... 26 februarie 2018
Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km ... 26 februarie 2018
Stadiul lucrărilor de reabilitare a sediului Biroului Vamal Argeş 26 februarie 2018
Posibilitatea interzicerii pe teritoriul României a producerii, introducerii în ... 26 februarie 2018
Trimiterea unor emisari speciali în regiunea Cernăuţi pentru exprimarea ... 26 februarie 2018
Modul de utilizare în anul 2017 a fondurilor bugetare alocate Uniunii Culturale ... 26 februarie 2018
Lista localităţilor din Ucraina în care persoanele aparţinând minorităţii ... 26 februarie 2018
Punct de vedere asupra proiectului de lege privind înfiinţarea Societăţii ... 26 februarie 2018
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată -112 treceri 26 februarie 2018
Activităţi programate în Bucovina în cadrul Centenarului Marii Uniri 26 februarie 2018
Decontările privind cazarea bolnavilor 26 februarie 2018
Probleme legate de organizarea bacalaureatului în acest an 26 februarie 2018
Placă pe clădirea fostului Palat Regal din Bucureşti 22 februarie 2018
Derularea Programul Rabla 2018 21 februarie 2018
Precizări cu privire la deficitul de personal din cadrul Ministerului ... 21 februarie 2018
Stadiul realizării proiectului "drum expres Ploieşti-Buzău", prevăzut în ... 21 februarie 2018
Situaţia alocărilor bugetare pentru DN 18 21 februarie 2018
Avertismentele Comisiei Europene 21 februarie 2018
Precizări cu privire la salariile poliţiştilor după aplicarea Legii salarizării ... 21 februarie 2018
Depopularea satelor din zona de munte a Clujului 21 februarie 2018
Anularea unor trenuri regio care tranzitează jud. Cluj 21 februarie 2018
Suprafaţa de teren agricolă care se află în propietatea cetăţenilor străini 21 februarie 2018
Poziţia României cu privire la propunerea de directivă în domeniul drepturilor ... 21 februarie 2018
Situaţia virărilor şi redistribuirilor de credite bugetare operate în anul 2018 21 februarie 2018
Monitorizarea indicilor calităţii aerului 21 februarie 2018
Problema inspectorilor şcolari judeţeni 21 februarie 2018
Angajare permanentă pentru personalul voluntar 21 februarie 2018
Informaţii legate de Subprogramul FIV 21 februarie 2018
Cum are loc în realitate reorganizarea I.C.R. în anul Centenar 21 februarie 2018
Perspectivele continuării lucrărilor pe anumite sectoare din Autostrada ... 21 februarie 2018
Respectarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea ... 21 februarie 2018
Înăsprirea legislaţiei privind managementul deşeurilor 21 februarie 2018
Situaţia virărilor şi redistribuirilor de credite bugetare operate în cazul ... 21 februarie 2018
Situaţia dosarelor în care se anchetează două cazuri de deces din jud. Neamţ 21 februarie 2018
Situaţia rutei CFR Călători 1745, Bucureşti-Satu Mare 21 februarie 2018
Situaţia Palatului Copiilor din Vaslui 21 februarie 2018
Activitatea de iarnă a utilajelor de deszăpezire ale CNAIR în cadrul DRDP ... 21 februarie 2018
Reorganizarea I.C.R. nu se poate face prin desfiinţarea Direcţiei Românii din ... 21 februarie 2018
Adeverinţă de elev 21 februarie 2018
Utilizarea fondurilor structurale în jud. Dolj 21 februarie 2018
Accizarea produselor neconvenţionale de tutun 21 februarie 2018
Studiul Romanian Government Enterprise Architecture and Interoperability ... 21 februarie 2018
Consilierii personali ai ministrului 21 februarie 2018
Situaţia locurilor de muncă vacante la stat 21 februarie 2018
Solicitările Asociaţiei Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice "Dr. Ioan Raţiu" ... 21 februarie 2018
Clarificări privind anularea curselor feroviare pe ruta Târgu Neamţ-Paşcani 20 februarie 2018
Efectele interzicerii exportului de lemn de foc către statele non-UE 20 februarie 2018
Accesarea fondurilor europene - şanşa dezvoltării României 20 februarie 2018
Stadiul proiectului de fezabilitate şi a cererii de finanţare pentru obiectivul ... 20 februarie 2018
Problema copiilor cu autism 20 februarie 2018
Corelarea liniei publicistice şi culturale a secţiei aromâne a serviciului ... 20 februarie 2018
Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI 2020) 20 februarie 2018
Evaluarea privind impactul unor modificări la Statutul magistraţilor 20 februarie 2018
Eşecul achiziţiilor de ambulanţe în România 20 februarie 2018
Stadiul lucrărilor la principalele artere de transport rutier 20 februarie 2018
Monitorizarea şi simplificarea legislativă în domeniul banilor europeni 20 februarie 2018
Când autorităţile publice centrale îşi vor dezvolta sistemele informatice ... 20 februarie 2018
Precizări privind inechităţile generate de aplicarea art.25 din Legea ... 20 februarie 2018
Fostul spital de pe str. Romulus Bucureşti 20 februarie 2018
Situaţia privind procesul de atribuire a concesiunii pentru serviciul de ... 20 februarie 2018
Inspectorii şcolari numiţi prin concurs au fost schimbaţi abuziv 20 februarie 2018
Construirea Spitalului Regional de Urgenţă Brăila- Galaţi 20 februarie 2018
Datele statistice ale ANAF necesare pentru realizarea unei analize de impact a ... 20 februarie 2018
Solicitare informaţii privind proiectele depuse de administraţia Municipiului ... 20 februarie 2018
Situaţia recalculării pensiilor anticipate parţiale 20 februarie 2018
Măsuri urgente de prevenire a răspândirii virusului gripal în jud. Constanţa 20 februarie 2018
Situaţia cercetătorilor agricoli din România 20 februarie 2018
Evoluţia contractelor part time în perioada august 2017-februarie 2018 20 februarie 2018
Implementarea Strategiei Forestiere Naţionale 20 februarie 2018
Beneficiarii Programului Start-up Nation 20 februarie 2018
Peticirea revoluţiei fiscale 20 februarie 2018
Nivelul de conectivitate la internet pentru anul 2018 la nivelul comunităţilor ... 20 februarie 2018
Activitatea I.C.R. în anul Centenar 20 februarie 2018
Clarificări privind obţinerea analizei de risc la securitatea fizică 20 februarie 2018
Revenire la întrebarea 1282A 20 februarie 2018
Precizări privind proceduri şi termene la unele lucrări de infrastructură 20 februarie 2018
Aplicaţia informatică a Casei Naţionale de Pensii Publice 20 februarie 2018
Câte amendamente a suferit Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul ... 20 februarie 2018
Desfăşurarea probelor e competenţe lingvistice respectiv digitale pe parcursul ... 20 februarie 2018
România la un pas de criză 20 februarie 2018
Rezolvarea deficitului de medici din judeţul Tulcea 20 februarie 2018
Reconstrucţia a 14 poduri peste Prut, din 22 existente înaintea ocupaţiei ... 20 februarie 2018
Continuarea programului Start-up Nation 20 februarie 2018
Stadiul demersurilor pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă Constantin ... 20 februarie 2018
Salariile cercetătorilor sunt egale cu remuneraţia unui muncitor necalificat 20 februarie 2018
Abateri ale administratorilor de drumuri de la obligaţiile prevăzute de O.G. ... 20 februarie 2018
Probleme legate de funcţionalitatea Autostrăzii 10 20 februarie 2018
Potenţialul turistic al jud. Timiş 20 februarie 2018
Notificare privind sumele restante de restituit - majorări de întârziere şi ... 20 februarie 2018
Autostrada Sibiu - Braşov 20 februarie 2018
Clarificări privind respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 20 februarie 2018
Consumul de droguri din clădirea abandonată a fostului de Azil de Bătrâni din ... 20 februarie 2018
Transferul administrării taberelor şcolare de către Consiliile Locale şi ... 20 februarie 2018
Compensare sume bugetare locale 20 februarie 2018
Alocările bugetare pentru Opera Naţională Română Iaşi 20 februarie 2018
Clarificări privind lipsa deciziei de încetare de drept a unui mandat de primar ... 20 februarie 2018
Lichidarea Direcţiei Românii din afara Graniţelor şi Limba Română din cadrul ... 20 februarie 2018
Modificarea legislaţiei secundare în ceea ce priveşte posturile din unităţile ... 20 februarie 2018
Emiterea repetată a certificatelor care atestă nivelul de competenţă ... 20 februarie 2018
Stadiul programului "Masă caldă în şcoală" 20 februarie 2018
Revenire la întrebarea 2036A 20 februarie 2018
Situaţia programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 19 februarie 2018
Referitor la programul Start -up Nation 2018 19 februarie 2018
Revenire cu privire la angajarea personalului suplimentar în restaurante 19 februarie 2018
Necesitatea modernizarii sediilor oficiilor poştale şi a eficientizării ... 19 februarie 2018
Despăgubiri pentru pagubele produse fermelor piscicole de păsările ocrotite ... 19 februarie 2018
Unităţi de învăţământ fără autorizare ISU din jud. Bacău 19 februarie 2018
Dobândirea statutului de utilitate publică, nivel local, de către ... 19 februarie 2018
Situaţia alarmantă privind defrişările de la Sarmisegetusa Regia care afectează ... 19 februarie 2018
Informaţii referitoare la articolul publicat de consilierul dumneavoastră, ... 19 februarie 2018
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila 19 februarie 2018
Situaţia unor anumite obiective construite sau reabilitate din fonduri europene ... 19 februarie 2018
Descentralizarea la nivel local a activităţii de înmatriculare a autovehiculelor 19 februarie 2018
Cum abordează conducerea Ministerului perpetuarea stării de indiferenţă şi ... 19 februarie 2018
Situaţia sistemului medical din România 19 februarie 2018
Absenţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne din comisiile de ... 19 februarie 2018
Practicile privind abuzul online 19 februarie 2018
Situaţia locurilor de cazare în cămine studenţişti 19 februarie 2018
Situaţia "Bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul" (capela Brătienilor) ... 19 februarie 2018
Efectele CETA pentru România