Întrebări și interpelări

Sporuri pentru personalul din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale. 18 octombrie 2017
Autorizarea unităţilor medicale mobile - Proiectul umanitar "Zâna Merciluţă". 18 octombrie 2017
Comisia Europeană investeşte în digitalizarea industriei. 18 octombrie 2017
Impactul OG 4/2017. 18 octombrie 2017
Informaţii defalcate maternitate. 18 octombrie 2017
Menţinerea structurii CNDIPT, cu o componentă regională realizată cu personal ... 18 octombrie 2017
Aplicarea corectă a Codului de Procedură Fiscală şi a prevederilor Legii ... 18 octombrie 2017
Elaborarea unei noi legi a educaţiei. 18 octombrie 2017
Informaţii despre cetăţenii români născuţi, deportaţi sau refugiaţi de pe ... 18 octombrie 2017
Tratarea pacienţilor cu arsuri grave. 18 octombrie 2017
Birocratizarea generată de proiectul de lege a turismului. 18 octombrie 2017
Retehnologizarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 18 octombrie 2017
Întârzierea programului pentru şcoli al României. 18 octombrie 2017
Abandonul şcolar în România. 18 octombrie 2017
Dotarea disproporţionată a spitalelor - deficienţă în sistemul de sănătate. 18 octombrie 2017
Securitatea la incendiu. 18 octombrie 2017
Decontarea cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice şi personalului ... 18 octombrie 2017
Neplata în cursul anului 2017 a sumelor aferente sentinţelor judecătoreşti. 18 octombrie 2017
Câte spitale din Iaşi funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu? 18 octombrie 2017
Sprijin pentru şcolile româneşti din afara României. 18 octombrie 2017
Situaţia ratelor dobânzilor interbancare. 18 octombrie 2017
Norme metodologice pentru aplicare a Legii 217/2016. 18 octombrie 2017
Stadiul de aplicare a Legii statutului rezervistului voluntar. 17 octombrie 2017
Măsuri privind stimularea achiziţiei de terenuri de către cetăţenii români. 17 octombrie 2017
Introducerea la finanţare a lucrărilor de consolidare şi reabilitare a ... 17 octombrie 2017
Activitatea grupului de lucru din cadrul ministerului în vederea elaborării ... 17 octombrie 2017
Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al ... 17 octombrie 2017
Controale în centrele de plasament. 17 octombrie 2017
Contestaţii nesoluţionate de ani de zile la Casa Naţională de Pensii Publice ... 17 octombrie 2017
Programe de conştientizare a obezităţii în rândul copiilor. 17 octombrie 2017
Situaţia îngrijorătoare din jud.Prahova. 17 octombrie 2017
Existenţa unor programe de încurajare a natalităţii. 17 octombrie 2017
Problemele din Avrig şi Arpaşul de Jos. 17 octombrie 2017
Oportunitatea introducerii instituţiilor de învăţământ ca excepţie de la ... 17 octombrie 2017
Realizările minsiterului şi stadiul documentaţiei privind construcţia ... 17 octombrie 2017
Diagnosticarea abuzivă a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. 17 octombrie 2017
Recalcularea pensiilor. 17 octombrie 2017
Mecanisme legale formale pentru protejarea consumatorilor în faţa dobânzilor ... 17 octombrie 2017
Produse româneşti recunoscute/protejate la nivel mondial. 17 octombrie 2017
Clarificări privind facilităţile de transport pentru studenţi. 17 octombrie 2017
Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, prin stabilirea măsurilor concrete ... 17 octombrie 2017
Introducerea bugetului multianual începând cu perioada 2018-2020. 17 octombrie 2017
Stadiul de implementare al Codului Administrativ. 17 octombrie 2017
Ocuparea forţei de muncă în unele dintre judeţele din Moldova. 17 octombrie 2017
Stadiul de implementare al programului "Justiţie pentru mediul de afaceri". 17 octombrie 2017
Măsuri pentru stimularea revenirii sau implicării în câmpul muncii a ... 17 octombrie 2017
Premierea profesorilor care pregătesc elevi olimpici. 17 octombrie 2017
Lipsa asistentei medicale primare din mediul rural al jud.Cluj. 17 octombrie 2017
Salarizare viceprimari de comună sub 3000 de locuitori. 17 octombrie 2017
Stadiul pregătirilor în vederea preluării preşedinţiei României la Consiliul UE. 17 octombrie 2017
Îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie din garniturile de tren de pe ruta ... 17 octombrie 2017
Informaţii privind numărul de absolvenţi de liceu. 17 octombrie 2017
Situaţia drumurilor DN 2N şi DN 2 R. 17 octombrie 2017
Lipsa manualelor şcolare. 17 octombrie 2017
Conturarea proiectului de buget al Preşedinţiei române a Consiliului UE. 17 octombrie 2017
Clarificări privind punerea în aplicare a prevederilor OUG 2/2017 şi HG 42/2017. 17 octombrie 2017
Aplicarea tarifului redus şi gratuităţii la toate titlurile de călătorie cu ... 17 octombrie 2017
Nerespectarea Legii 292/2011 a asistenţei sociale de către primarul mun.Alba ... 17 octombrie 2017
Ajutoarele de urgenţă acordate persoanelor din jud.Cluj. 17 octombrie 2017
Proiecte de reabilitare cale ferată finanţate din POIM 2014-2020. 17 octombrie 2017
Măsuri pentru prevenirea sarcinilor timpurii. 17 octombrie 2017
Stadiul colectării selective a deşeurilor. 17 octombrie 2017
Măsuri pentru tinerii şomeri şi crearea de noi locuri de muncă. 16 octombrie 2017
Modernizarea şi dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti şi a Spitalului ... 16 octombrie 2017
Clarificări privind stadiul procesului de restituire a sumelor donate pentru ... 16 octombrie 2017
Clarificări privind nivelul creditelor neperformate. 16 octombrie 2017
Taxa clawback duce la dispariţia medicamentelor generice ieftine. 16 octombrie 2017
Problema imigranţilor. 16 octombrie 2017
Situaţia "Monumentul Tineretului" - simbolul întregului "Canal Dunăre ... 16 octombrie 2017
Situaţia ocupării forţei de muncă la nivel de ţară după 10 luni de guvernare. 16 octombrie 2017
Situaţia programului Start-up Nation. 16 octombrie 2017
Cazul celor 35 muncitori români exploataţi şi abuzaţi la Taranto, regiunea ... 16 octombrie 2017
Regularizarea pârâurilor Bascov, Budeasa şi Cârcinov din jud.Argeş. 16 octombrie 2017
România stat membru al UE nu are strategie energetică. 16 octombrie 2017
Clarificări privind procedurile de infrigement declanşate împotriva României. 16 octombrie 2017
Situaţia cetăţenilor români victime ale abuzurilor în străinătate. 16 octombrie 2017
Cunoaşte d-na ministru comportamentul discreţionar al conducerii Ocolului ... 16 octombrie 2017
Beneficiarii Programului România Start-up Nation. 16 octombrie 2017
Situaţia referitoare la apartenenţa etnică a elevilor. 16 octombrie 2017
Soarta căminelor de bătrâni din România. 16 octombrie 2017
Importurile au depăşit exporturile de produse agroalimentare din România. 16 octombrie 2017
Lipsa vaccinului antigripal. 16 octombrie 2017
Distribuţia dificitară a ziarului german ADZ. 16 octombrie 2017
Numărul unităţilor de învăţământ care au optat pentru disciplina Educaţie ... 16 octombrie 2017
Lectoratele şi cursurile de limbă română organizate şi susţinute în străinătate ... 16 octombrie 2017
Reciclarea deşeurilor municipale. 16 octombrie 2017
Facilităţi de transport feroviar pentru studenţi. 16 octombrie 2017
Şcoli fără aviz de funcţionare ISU. 16 octombrie 2017
Gradul de împădurire a României, al defrişărilor, al exploatărilor forestiere, ... 16 octombrie 2017
Stadiul înfiinţării Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. 16 octombrie 2017
Lipsa măsurilor concrete ale Guvernului PSD-ALDE pentru stimularea industriei ... 16 octombrie 2017
Actualizarea numărului de clerici şi personal asimilat care acordă asistenţă ... 16 octombrie 2017
Acordarea despăgubirilor familiilor evacuate din loc.Alunu, jud.Vâlcea. 12 octombrie 2017
Care sunt măsurile Guvernului în sprijinul românilor care vor să revină în ţară? 11 octombrie 2017
Situaţia monumentului Marii Uniri de la Arad şi finanţarea unor manifestări ... 11 octombrie 2017
Soluţii pentru rezolvarea situaţiei dezastruoase a depozitului de deşeuri Pata ... 11 octombrie 2017
Pensiile militare. 11 octombrie 2017
Modificarea condiţiilor de accesare a fondurilor europene pentru POCU, astfel ... 11 octombrie 2017
Situaţia programului Prima Chirie. 11 octombrie 2017
Clarificări privind implementarea OUG 2/2017. 11 octombrie 2017
Transferuri on-line cu diligenţa la Poşta Română. 11 octombrie 2017
Includerea instrumentelor de motivare în preambulul actelor normative. 11 octombrie 2017
Repornirea industriei de apărare româneşti şi a Fabricii de Avioane Craiova. 11 octombrie 2017
Proiectele de management planning necesare ariilor protejate. 11 octombrie 2017
Măsuri pentru creşterea numărului de ataşaţi de afaceri interne în misiunile ... 11 octombrie 2017
Efectele OUG 2/2017. 11 octombrie 2017
Petiţia primarului com.Viişoara, jud.Cluj, referitoare la modul defectuos de ... 11 octombrie 2017
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 11 octombrie 2017
Operaţionalizarea activităţii ANABI. 11 octombrie 2017
Situaţia implementării unui proiect de tip spin off, depus de SC ASTDUBEL SRL ... 11 octombrie 2017
Situaţia finanţării ONG-urilor din fonduri private. 11 octombrie 2017
Situaţia agenţiilor de plasare a forţei de muncă în străinătate. 11 octombrie 2017
Aprobarea ordinului de ministru prin care elevii diagnosticaţi cu tulburare de ... 11 octombrie 2017
Creşterea numărului de ore care pot fi efectuate de cadrele didactice peste ... 11 octombrie 2017
Investiţii în Copşa Mică. 11 octombrie 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 11 octombrie 2017
Referitor la evoluţia veniturilor nete ale personalului din sectorul sanitar. 11 octombrie 2017
Cetăţenii români de origine maghiară care primesc pensii de la statul ungar. 11 octombrie 2017
Introducerea nivelul minim - A2 pentru promovarea competenţelor lingvistice la ... 11 octombrie 2017
Cum poate gira ministerul continuarea unei investiţii aberante? 11 octombrie 2017
Furnizarea către şcolari a produselor prevăzute de OUG 96/2002. 11 octombrie 2017
Posibilitatea achitării retroactive a contribuţiei sociale pentru pensie. 11 octombrie 2017
Firmele beneficiare ale programului România Start-up Nation. 11 octombrie 2017
Comemorarea patriotului Ion Arion. 11 octombrie 2017
Insuficienţa renală cronică cu hemodializă, dializa peritoneală sau transplant ... 11 octombrie 2017
Modificarea art.173 din Legea 207/2015. 11 octombrie 2017
Rezolvarea situaţiei de la Copşa Mică. 11 octombrie 2017
Crearea a 42 de centre pentru familie. 11 octombrie 2017
Analiza şi concluziile BNR privind evoluţia ROBOR din ultima perioadă. 11 octombrie 2017
Asigurarea unui înalt nivel de protecţie a pasagerilor. 11 octombrie 2017
Implementarea deficitară a Programului pilot de acordare a unui suport ... 11 octombrie 2017
Organizarea concursurilor pe meserii. 11 octombrie 2017
Clarificări privind introducerea unui nou timbru de mediu. 11 octombrie 2017
Soluţii în rezolvarea cazului soţilor Răţoi. 11 octombrie 2017
Regularizarea Râului Argeş între acumularea Bascov şi acumularea Piteşti. 11 octombrie 2017
Deficitul de personal la nivelul Poliţiei Judeţului Suceava. 11 octombrie 2017
Identificarea unei soluţii pentru finanţarea lucrărilor de modernizare de la ... 11 octombrie 2017
Includerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mvromati în programul naţional pentru ... 11 octombrie 2017
Detalii privind noua taxă pentru poluarea produsă de autovehicule. 11 octombrie 2017
Reducerea numărului de elevi din clase. 11 octombrie 2017
Creşterea numărului accidentelor rutiere. 11 octombrie 2017
Reabilitarea drumurilor naţionale DN 74, DN 74A şi DN 75. 11 octombrie 2017
Demararea lucrărilor pentru Lotul 5 al autostrăzii Comarnic - Braşov. 11 octombrie 2017
Implementarea unor programe de sustenabilitate rurală care să atragă forţa de ... 11 octombrie 2017
Aciziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica. 11 octombrie 2017
Tot mai mulţi tineri emigrează din România. 11 octombrie 2017
Redeschiderea Spitalului Orăşenesc Bălceşti, din judeţul Vâlcea, înseamnă ... 11 octombrie 2017
Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România. 11 octombrie 2017
Introducerea amenzilor contravenţionale pentru posibilitatea reducerii ... 11 octombrie 2017
Stadiul implementării Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii. 11 octombrie 2017
Poziţionarea ANCOM faţă de tariful maxim de interconectare în România. 11 octombrie 2017
Raportul statistic privind principalele beneficii de asistenţă socială din ... 10 octombrie 2017
Numărul de persoane care au dobândit cetăţenia română şi al celor care au ... 10 octombrie 2017
Situaţia depozitelor de deşeuri din România. 10 octombrie 2017
Adoptarea unei HG pentru punerea în aplicare a prevederilor art.11 al Legii ... 10 octombrie 2017
Necesitatea instituirii Organizaţiei interguvernamentale a Românofoniei. 10 octombrie 2017
Dezvoltarea învăţământului profesional dual. 10 octombrie 2017
Deschiderea unui cabinet medical în satul Trifeşti, jud.Neamţ. 10 octombrie 2017
Numărul de persoane care au dobândit cetăţenia română sau au renunţat la ea în ... 10 octombrie 2017
Sursa de finanţare a Fondului de risc pentru accidente de muncă şi boli ... 10 octombrie 2017
Legislaţie şi practici în domeniul emisiei exclusive şi punerii în circulaţie ... 10 octombrie 2017
Emiterea şi punerea în circulaţie de către Statul român a timbrelor poştale ... 10 octombrie 2017
Programele de energie regenerabilă. 10 octombrie 2017
Implementarea Strategiei Forestiere Naţionale. 10 octombrie 2017
Reabilitatea Casei Memoriale Vasile Alecsandri. 10 octombrie 2017
Stadiul informatizării instituţiilor statului român. 10 octombrie 2017
Clarificări privind unele termene depăşite din programul de guvernare şi unele ... 9 octombrie 2017
Soluţii în rezolvarea cazului domnului Roxher Qurku, român din Albania, membru ... 5 octombrie 2017
Motivele clasificării Anexei - Prezentarea comunităţilor la Strategia Naţională ... 5 octombrie 2017
Posibilitatea scoaterii taxei apei pluviale din facturile de consum ale apei ... 5 octombrie 2017
Predarea dialectului istoric aromân al limbii române comune în şcolile publice ... 5 octombrie 2017
Posibilitatea emiterii unui Ordin de ministru privind includerea ambroziei în ... 5 octombrie 2017
Oportunitatea OUG privind split TVA. 5 octombrie 2017
Comercializarea produselor din tutun şi alcool către minori. 5 octombrie 2017
Soluţii în rezolvarea cazului domnului Serghei Ghermanov. 5 octombrie 2017
Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar ... 5 octombrie 2017
Proiecte infrastructură Oltenia. 4 octombrie 2017
Informaţii despre înmatricularea mijloacelor de transport. 4 octombrie 2017
Violenţa asupra copiilor în şcoli şi grădiniţe. 4 octombrie 2017
Calendarul pentru reabilitatea DN 28 Iaşi-Alba. 4 octombrie 2017
De ce Guvernul nu demarează procedurile de începere a lucrărilor pentru centura ... 4 octombrie 2017
Dezvoltarea activităţilor, infrastructurii, programelor naţionale şi a ... 4 octombrie 2017
Lămuriri privind directiva UE care obligă România ca până în 2030 vârstele de ... 4 octombrie 2017
Disfuncţionalităţi majore privind reparaţia fondurilor pe DNDL, etapa a II-a, ... 4 octombrie 2017
Majorarea standardului de cost/an pentru serviciile acordate în unităţile de ... 4 octombrie 2017
Nivelul investiţiilor austrice în România. 4 octombrie 2017
Alocarea sumelor pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică a ... 4 octombrie 2017
Evoluţia interesului specialiştilor în IT din afara graniţelor ţării faţă de ... 4 octombrie 2017
Tornada din vestul ţării. 4 octombrie 2017
Lacul de levigat şi măsuri de atenuare a impactului de mediu în cazul situaţiei ... 4 octombrie 2017
Situaţia programului Prima Casă. 4 octombrie 2017
Limite Program Tezaur. 4 octombrie 2017
Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii, în urma furtunii violente ... 4 octombrie 2017
Confidenţialitatea adopţiilor în România. 4 octombrie 2017
Stabilirea graniţei de hotar a UAT com.Turtucoaia. 4 octombrie 2017
Construcţia drumului expres Galaţi-Brăila-Slobozia-Autostrada A2. 4 octombrie 2017
Înfiinţarea unui centru de perfecţionare al Inspectoratului pentru Situaţii de ... 4 octombrie 2017
Dezastrul total de la compania de stat Tarom. 4 octombrie 2017
Închiderea Centrului "Casa Soarelui", singurul centru de îngrijire paliativă ... 4 octombrie 2017
Dreptul deţinuţilor la comunicare on-line. 4 octombrie 2017
Acordarea anumitor drepturi sociale pentru elevi şi studenţi. 4 octombrie 2017
Procentele de predare în limba română în învăţământul preuniversitar din ... 4 octombrie 2017
Evoluţia cazului Cameliei Smicală. 4 octombrie 2017
Proiectele finanţate de minister în beneficiul românilor de viţă aromână din ... 4 octombrie 2017
Referitor la modificarea şi completarea Legii 249/2015. 4 octombrie 2017
Evaluarea modului de îndeplinire a obligaţiilor izvorâte din contractele de ... 4 octombrie 2017
Măsuri privind reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 4 octombrie 2017
Proiectele depuse şi finanţate prin Programul START-UP NATION. 4 octombrie 2017
Situaţia infrastructurii căilor ferate din Portul Constanţa. 4 octombrie 2017
OUG 65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 21/1991. 4 octombrie 2017
Admiterea în învăţământul postliceal după abţinerea diplomei de bacalaureat. 4 octombrie 2017
Execuţia bugetară a fondurilor alocate de stat sprijinirii românilor de ... 4 octombrie 2017
Deficit de posturi personal didactic auxiliar şi nedidactic la Liceul Teoretic ... 4 octombrie 2017
Pensionările din cadrul MAI generate de OUG 59/2017. 4 octombrie 2017
Clarificări privind pistele de biciclete din mun.Iaşi. 4 octombrie 2017
Accesul celor din Bihor la serviciile medicale de familie. 4 octombrie 2017
Priorităţi şi scţiuni pentru prevenirea şi tratarea TBC la copii. 4 octombrie 2017
Clarificări privind stocul vaccinurilor. 4 octombrie 2017
Implementarea unui program de vaccinare anti-HPV. 4 octombrie 2017
Acordarea de ajutoare alimentare şi produse de igienă POAD. 4 octombrie 2017
Înlăturarea inechităţilor din sistemul de salarizare al personalului din cadrul ... 4 octombrie 2017
Lipsa manualelor şcolare din instituţiile de învăţământ. 4 octombrie 2017
Şomajul în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani. 4 octombrie 2017
Servicii jemamte pe Aeroportul Otopeni, implicit şi ale Tarom. 4 octombrie 2017
Stadiul Autostrăzii Sibiu-Piteşti. 4 octombrie 2017
Asistenţa tehnică şi financiară acordată de către MAE şi MpRP actualului ... 4 octombrie 2017
Reglementare pentru obligaţia ca autovehiculele care circulă pe drumurile ... 4 octombrie 2017
Măsuri de promovare a obiectivelor turistice din jud.Neamţ derulate de ... 4 octombrie 2017
Situaţia manualelor auxiliare neacreditate din şcoli. 4 octombrie 2017
Castelul Brukenthal din Sâmbăta de Jos, Braşov. 4 octombrie 2017
Guvernul, ameninţat de ample proteste sindicale. 4 octombrie 2017
Situaţia copiilor reintegraţi în familie. 4 octombrie 2017
Dotarea secţiei de neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ... 4 octombrie 2017
Perioada lungă de timp între probele pentru obţinerea carnetelui de şofer. 4 octombrie 2017
Stadiul proiectului de modernizare şi lărgirea la patru benzi DN 71. 4 octombrie 2017
Pensionările din cadrul MApN generate de OUG 59/2017. 4 octombrie 2017
Rolul Inspectoratului de Stat în Construcţii în prevenirea pierderilor de vieţi ... 4 octombrie 2017
Alocări suplimentare pentru UAT-uri. 4 octombrie 2017
Blocarea investiţiei de apă-canal din oraşul Copşa Mică, jud.Sibiu. 4 octombrie 2017
Prejudiciul recuperat pe ultimii 3 ani. 4 octombrie 2017
Avantaje CEC pentru conturi defalcate TVA. 4 octombrie 2017
Stadiul derulării contractelor cu privire la executarea lucrărilor de ... 4 octombrie 2017
Despăgubiri pentru proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale ... 4 octombrie 2017
Obligaţia AAAS de a da în plată activul funcţional de la Fortus SA. 4 octombrie 2017
Neacordarea despăgubirilor cuvenite persoanelor expropriate de la Ocnele Mari. 4 octombrie 2017
Protest împotriva unui monopol de stat, în privinţa producerii cărţilor de ... 4 octombrie 2017
Achiziţia de ambulanţe noi la SAJ Iaşi. 4 octombrie 2017
Varianta ocolitoare Bârlad. 4 octombrie 2017
Situaţia pacienţilor dependenţi de dializă din jud.Galaţi. 4 octombrie 2017
Drepturile elevilor şi studenţilor la transportul public local. 4 octombrie 2017
Achiziţia a 3000 de ambulanţe noi. 4 octombrie 2017
Fondurile accesate de primăriile din jud.Bihor pentru transparentizarea online ... 4 octombrie 2017
Cazurile de infecţie cu virusul West Nile. 4 octombrie 2017
În noua lege a pensiilor toate înscrisurile din carnetele de muncă să fie luate ... 4 octombrie 2017
Arşiţă lasă tinerii fermieri bihoreni fără sprijin financiar nerambursabil. 4 octombrie 2017
Închiderea Centrului de Îngrijiri Paliative "Casa Soarelui" din Constanţa. 4 octombrie 2017
Măsurile pentru includerea orei de educaţie sanitară în programa şcolară. 4 octombrie 2017
Situaţia patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist. 4 octombrie 2017
Institutul Geologic Român. 4 octombrie 2017
Condiţiile interconectării sud-estului Europei de zona centrală a continentului. 4 octombrie 2017
Stadiul absorbţiei fondurilor europene pe tru Programele Operaţionale 207-2013 ... 4 octombrie 2017
Condamnări din evaziune fiscală. 4 octombrie 2017
Aprobarea în regim de urgenţă a HG care să permită întabularea mai multor ... 4 octombrie 2017
Plăţile directe în agricultură. 4 octombrie 2017
Aparatură medicală veche de 40 de ani la Spitalul Pucioasa. 4 octombrie 2017
Situaţia lipsei semnalizării stradale şi blocării unor căi de acces din ... 4 octombrie 2017
Corelarea sistemului de învăţământ cu necesităţile stringente ale pieţei muncii. 4 octombrie 2017
Situaţia şi distribuţia cetăţenilor români majori şi minori cu domiciliul legal ... 4 octombrie 2017
Dispariţia şcolilor cu predare în limba română din Ucraina. 4 octombrie 2017
Derularea de campanii de informare pentru înscrierea într-o formă de învăţământ ... 4 octombrie 2017
Îngrijorare în privinţa lucrărilor la autostrazile care traversează jud.Mureş. 4 octombrie 2017
Măsuri privind parcul auto second hand. 4 octombrie 2017
Asigurarea unui mediu concurenţial, transparent şi nediscriminatoriu pentru ... 4 octombrie 2017
Pagube produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic. 4 octombrie 2017
Programele de energie regenerabilă şi eficienţă energetică. 4 octombrie 2017
Dotarea cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări ... 4 octombrie 2017
România în spaţiul Schengen. 4 octombrie 2017
Unificarea bazelor de date în vederea globalizării veniturilor din România. 4 octombrie 2017
Acordarea de sprijin financiar pentru dotarea cu mobilier şi echipament ... 4 octombrie 2017
Strategia ministerului în vederea dezvoltării activităţilor, infrastructurii, ... 4 octombrie 2017
Asocierea programelor pentru tinerii antreprenori cu organizarea unor sesiuni ... 4 octombrie 2017
Deficit de personal şi de autosanitare la Serviciul de Ambulanţă. 4 octombrie 2017
Situaţia angajaţilor din Penitenciarul Giurgiu. 4 octombrie 2017
Măsuri concrete pentru finanţarea proiectului de reabilitare şi modernizare a ... 4 octombrie 2017
Situaţia programului "Laptele şi cornul". 4 octombrie 2017
Condiţiile de cazare oferite solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi ... 4 octombrie 2017
Lupta împotriva cancerului mamar. 4 octombrie 2017
Situaţia programelor educaţionale de reciclare a deşeurilor menajere. 4 octombrie 2017
Suma de 2,24 milioane lei alocată prin Hotărâre de Guvern, judeţului Timiş. 4 octombrie 2017
Perioada lungă de timp între probele pentru obţinerea carnetului de şofer. 4 octombrie 2017
Clarificarea situaţiei asistenţilor medicali de igienă şi sănătate publică şi ... 4 octombrie 2017
Licitaţiile de deszăpezire Bucureşti-Piteşti. 4 octombrie 2017
Derogare de la Comisia Europeană pentru TVA Split. 4 octombrie 2017
Stadiul variantelor de ocolire Carei şi Satu Mare. 4 octombrie 2017
"Poarta Vânătorilor" din mun.Târgovişte, jud.Dâmboviţa. 4 octombrie 2017
Investiţii în reţeaua de distribuţie a energiei electrice. 4 octombrie 2017
Situaţia fundaţiilor judeţene de tineret. 4 octombrie 2017
Situaţia privind obţinerea avizului pentru protecţia împotriva incendiilor ... 4 octombrie 2017
Situaţia siturilor potenţial contaminate şi a siturilor contaminate din ... 4 octombrie 2017
Constanţa este privată de funcţionarea unei secţii publice de radioterapie. 4 octombrie 2017
"Chestionar pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din ... 4 octombrie 2017
Informaţii privind grupul de lucru privind reforma pensiilor publice. 4 octombrie 2017
Actualul sistem medical. 4 octombrie 2017
Stadiul elaborării şi implementării Codului Economic. 3 octombrie 2017
Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România. 3 octombrie 2017
Calcularea dreptului legal la pensie. 3 octombrie 2017
Liberalizarea preţului gazelor naturale. 3 octombrie 2017
Reabilitarea şi modernizarea Stadionului Municipal "Nicolae Dobrin" din Piteşti. 3 octombrie 2017
Soluţionarea crizei copiilor îmbolnăviţi cu sindromul hemolitic-uremic în ... 3 octombrie 2017
Situaţia racordărilor la reţelele electrice la nivel naţional. 3 octombrie 2017
Oportunităţi economice create de economia circulară/utilizarea eficientă a ... 3 octombrie 2017
Organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale. 3 octombrie 2017
Investiţii în infrastructura secundară universitară. 3 octombrie 2017
Accizele şi "uraganul" PSD. 3 octombrie 2017
Măsuri pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin din România. 3 octombrie 2017
Măsuri urgente pentru scăderea gradului de poluare. 3 octombrie 2017
Precizări privind inechităţile produse de alin.2, art.14 din Legea 153/2017 ... 3 octombrie 2017
Poluarea mediului înconjurător datorată fabricii de Anvelope Continental din ... 3 octombrie 2017
3 octombrie 2017
Numărul şi distribuţia geografică a persoanelor prezentate ca fiind de etnie ... 3 octombrie 2017
Informaţii despre impozitul aferent mijloacelor de transport. 3 octombrie 2017
Modificarea unor prevederi din Legislaţia cadastrală. 3 octombrie 2017
Soluţionarea crizei lemnului de foc pentru populaţie. 3 octombrie 2017
Informaţii cu privire la situaţia terenului transmis din administrarea MApN în ... 3 octombrie 2017
Prima împădurire - un eşec total. 3 octombrie 2017
Calcularea dreptului legal la pensie. 3 octombrie 2017
Situaţia refugiaţilor care ajung în România. 3 octombrie 2017
Informaţii privind stagii de cotizare pentru categorii de vârstă ale ... 3 octombrie 2017
Efectele implementării programului naţional de protecţie socială "Bani pentru ... 3 octombrie 2017
Realizarea perdelelor forestiere. 3 octombrie 2017
Stadiul variantei de ocolire a localităţii Săcueni, Bihor. 3 octombrie 2017
Viaţa românilor nu este o prioritate pentru acest Guvern. 3 octombrie 2017
Măsuri urgente care se impun pentru rezolvarea situaţiei Serviciului Judeţean ... 3 octombrie 2017
Referitor la OG 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art30, alin.41 ... 3 octombrie 2017
Informaţii privind o posibilă aplicare diferenţiată a plăţii defalcate a TVA. 27 septembrie 2017
Construirea conductelor de transport al gazelor naturale în cadrul BRUA. 27 septembrie 2017
Biciclete în tren. 27 septembrie 2017
Proiectele europene ale Unităţilor Administrativ Teritoriale din jud.Bihor. 27 septembrie 2017
Situaţia/Stadiul construcţiei incineratorului de deşeuri municipale în ... 27 septembrie 2017
Clarificări cu privire la dependenţa populaţiei din jud.Neamţ faţă de singura ... 27 septembrie 2017
Memoriul Asociaţiei Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice "Dr.Ioan Raţiu" din ... 27 septembrie 2017
Solicitare stadiu Dosar. 27 septembrie 2017
Decontarea navetei elevilor din mediul rural. 27 septembrie 2017
Măsuri ale ministerului pentru combaterea bolilor aparatului circulator, ... 27 septembrie 2017
Dezvoltarea infrastructurii lu activităţii sportive în şcoli. 27 septembrie 2017
Demersuri necesare în vederea respectăriiconcluziilor deciziei pronunţate de ... 27 septembrie 2017
Problema încălzirii cu lemn de foc pe timp de iarnă. 27 septembrie 2017
Fondurilor alocate pentru publicarea MO, Partea I, în limba maghiară. 27 septembrie 2017
Atadiul implementării proiectelor derulate la Administraţia batinaţă de Apă ... 27 septembrie 2017
Programe profilactice pentru copii. 27 septembrie 2017
Situaţia acordării lemnelor de foc. 27 septembrie 2017
Tornada din vestul ţării. 27 septembrie 2017
Laborator de înaltă performanţă Spitalul de Boli Infecţioase "Sfânta ... 27 septembrie 2017
Situaţia programului "StartUp Nation". 27 septembrie 2017
Strategia ministerului în ceea ce priveşte acordarea voucherelor de vacanţă. 27 septembrie 2017
Tornada din vestul ţării. 27 septembrie 2017
Situaţia decontării serviciilor de îngrijiri la domiciliu. 27 septembrie 2017
Situaţia Clinicii de Chirurgie Plastică şi Arsuri din Iaşi. 27 septembrie 2017
Mutarea Regionalei Moldova a CFR Marfă de la Iaşi la Suceava. 27 septembrie 2017
Spaţiul inadecvat în care învaţă copiii de clasa I, la Şcoala nr.5, Alexandria. 27 septembrie 2017
Sistemul public de pensii. 27 septembrie 2017
Datoria externă a României. 27 septembrie 2017
Situaţia datoriilor externe neplătite către România. 27 septembrie 2017
Imobilul fostului Cinema Central din mun.Bacău. 27 septembrie 2017
Numărul persoanelor beneficiare de ajutor social. 27 septembrie 2017
Închiderea substaţiei SMURD Podu Iloaiei, jud.Iaşi. 27 septembrie 2017
Formarea profesională a cadrelor didactice conform noilor programe şcolare. 27 septembrie 2017
Raportul privind calitatea unor produse alimentare comercializate în România. 27 septembrie 2017
Imobilul Secţiei nr.2 de Poliţie din mun.Bacău. 27 septembrie 2017
Constituirea consiliului de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar. 27 septembrie 2017
Redeschiderea substaţiei SMURD Podu Iloaiei, jud.Iaşi. 27 septembrie 2017
Criza de sânge. 26 septembrie 2017
Oprirea tăierii pădurilor. 26 septembrie 2017
Precizări privind pct.111 din O.G nr.30/2017 26 septembrie 2017
Reabilitarea şi modernizarea DN73 Piteşti-Câmpulung-Braşov 26 septembrie 2017
Dreptul prefectului de a promova o acţiune în justiţie pentru a obţine ... 26 septembrie 2017
Măsuri pentru diminuarea violenţei în şcoli 26 septembrie 2017
Referitor la măsurile ministerului în privinţa protejării raselor româneşti. 26 septembrie 2017
Identificarea de măsuri concrete pentru combaterea fenomenului muncii la negru ... 26 septembrie 2017
Condiţionarea absolvenţilor de facultate subvenţionate de stat să lucreze în ... 26 septembrie 2017
Programul Prima casă în prevederile bugetare pentru anul 2018 26 septembrie 2017
Planul de dezvoltare al TAROM pentru destinaţia Suceava. 26 septembrie 2017
Remanierea Viceprim ministrului Graţiela Gavrilescu, ministru al Mediului. 26 septembrie 2017
Situaţia unor străzi din oraşul Babadag, jud.Tulcea. 26 septembrie 2017
Raport Infocons referitor la produsele semipreparate din carne. 26 septembrie 2017
Situaţie privind unele categorii de personal din instituţia coordonată şi din ... 26 septembrie 2017
Alunecare de teren -lotul4, Autostrada A10, Sebeş-Turda 26 septembrie 2017
Modul în care domnul Ministru al Educaţiei Naţionale răspunde exigenţelor ... 26 septembrie 2017
Situaţia punctului de trecere a frontierei Siret - Porubnoe. 26 septembrie 2017
Libertatea individuală a elevilor din România 26 septembrie 2017
Plata pentru asigurarea obligatorie a locuinţei odată cu achitarea impozitului ... 26 septembrie 2017
Pericolul urşilor în judeţul Argeş 26 septembrie 2017
Fenomenul BULLYING. 26 septembrie 2017
Posibilitatea deblocării investiţiei de apă-canal din oraşul Copşa Mică, ... 26 septembrie 2017
Solicitare punct de vedere privind prevederile OUG 60/2017. 26 septembrie 2017
Modificarea normelor de aplicare a legii 153/2017 pentru eliminarea ... 26 septembrie 2017
Subvenţionarea integrală a protezelor auditive pentru persoanele cu afecţiuni ... 26 septembrie 2017
Dispreţ faţă de învăţământ - schimbare destinaţie sediu grădiniţă Comuna ... 26 septembrie 2017
Referitor la statisticile elaborate de ANES cu privire la violenţa în familie. 26 septembrie 2017
Educaţia adulţilor în România 26 septembrie 2017
Localnicii din Insula Mare a Brăilei au rămas izolaţi din cauza unei măsuri ... 26 septembrie 2017
Modul în care este arborat drapelul naţional 26 septembrie 2017
Fundaţiile Judeţene de Tineret 26 septembrie 2017
Natura a dat, statul a luat! Cum poate o hotărâre de Guvern să blocheze ... 26 septembrie 2017
Când se fac corecturile lucrării de cadastru sistematic al UAT - începute în ... 26 septembrie 2017
Finalizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ ... 26 septembrie 2017
Respectarea condiţiilor legale la numirea conducerii Institutului Geologic ... 26 septembrie 2017
Riscăm să se repete istoria lipsei manualelor şi în cazul celor pentru clasa a ... 26 septembrie 2017
Split TVA, o măsură nepopulară în rândul mediului de afaceri şi al ... 26 septembrie 2017
Noul proiect de lege a educaţiei naţionale 25 septembrie 2017
Rata extrem de scăzută a absorbţiei fondurilor europene din România. 25 septembrie 2017
Viziunea anti-economică a Guvernului asupra mediului de afaceri din România. 25 septembrie 2017
Deficitul de personal la nivelul Oficiilor Judeţene de Poştă. 25 septembrie 2017
Clarificări privind criza ouălelor contaminate cu insecticid 25 septembrie 2017
Criza vaccinurilor antirujeolice. 25 septembrie 2017
"Fenomenul de acaparare a terenurilor" din România. 25 septembrie 2017
Slaba participare a companiilor româneşti la târguri şi expoziţii. 25 septembrie 2017
Clarificarea unor termene impuse prin OUG 52/2017. 25 septembrie 2017
Respectarea relaţiilor de muncă şi acordarea de drepturilor salariale 25 septembrie 2017
Renovare monument istoric Sibiu. 25 septembrie 2017
Reciclarea deşeurilor o problemă nerezolvată aflată în atenţia Comisiei ... 25 septembrie 2017
Situaţia despăgubirilor pentru gazoductul Iaşi-Ungheni 25 septembrie 2017
Toxicitatea terenurilor pe care s-au aflat în trecut fabrici în care au avut ... 25 septembrie 2017
Clarificări privind prezenţa pestei porcine în România 25 septembrie 2017
Noile modificări privind Codul Administrativ. 25 septembrie 2017
Situaţia Casei memoriale Vasile alecsandri din Comuna Mirceşti, judeţul Iaşi 25 septembrie 2017
Ignorarea de către România a investiţiilor în străinătate. 25 septembrie 2017
Strategia ministerului în legătură cu modernizarea spitalelor din România. 25 septembrie 2017
Corelarea curriculei şcolare cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 25 septembrie 2017
Solicitare de informaţii privind învăţământul preuniversitar. 25 septembrie 2017
Obiective de investiţii în infrastructura sportivă a judeţului Iaşi 25 septembrie 2017
Oportunitatea derulării unei noi campanii de informare privind riscurile pe ... 20 septembrie 2017
Situaţia DRPCIV Vaslui. 20 septembrie 2017
Supravegherea derulării contractelor de investiţii publice derulate de CNAIR ... 20 septembrie 2017
Redeschiderea spitalului din oraşul Negreşti, jud.Vaslui. 20 septembrie 2017
Strategia naţională privind măsurile concrete de prevenire şi siguranţă ce ... 20 septembrie 2017
Avize eliberate pentru desfiinţarea unor baze sportive din mun.Arad conform ... 20 septembrie 2017
Pregătirea României pentru Preşedinţia Consiliului European. 20 septembrie 2017
Taxa pe clădiri datorată de medicii de familie pentru spaţiile aflate în ... 20 septembrie 2017
Treceri de frontieră în jud.Satu Mare. 20 septembrie 2017
Modificarea Legii 567/2004. 20 septembrie 2017
Informaţii de interes public. 20 septembrie 2017
Răscumpărarea Culei greceanu, de la Măldăreşti - Vâlcea. 20 septembrie 2017
Actualizarea standardelor de cost pentru srviciile sociale prin HG şi alocarea ... 20 septembrie 2017
Stadiul de implementare al anumitor obiective din Programul de guvernare. 20 septembrie 2017
Situaţia tronsonului de cale ferată Lunca Mureşului - Deda, precum şi stadiul ... 20 septembrie 2017
Stadiul informatizării instituţiilor statului român. 19 septembrie 2017
Finanţarea administraţiilor publice locale. 19 septembrie 2017
Situaţia dosarului de restituire 42251/CC. 19 septembrie 2017
Staţiile de monitorizare calitate aer jud.Iaşi. 19 septembrie 2017
Progresul spre implementarea legislaţiei de guvernare corporativă în companiile ... 19 septembrie 2017
Programul de înzestrare al Armatei. 19 septembrie 2017
Măsuri concrete luate pentru informarea populaţiei în caz de dezastre naturale. 19 septembrie 2017
Lista decontărilor făcute de CNAS. 19 septembrie 2017
Reabilitare DN 2 C Slobozia - Buzău. 19 septembrie 2017
Modificarea modului de organizare şi evaluare a concursurilor pentru ocuparea ... 19 septembrie 2017
Stadiul programului naţional de protecţie socială "Bani pentru liceu". 19 septembrie 2017
Violenţa în familie. 19 septembrie 2017
Alocarea fondurilor pentru Centura Ocolitoare a mun.Iaşi. 19 septembrie 2017
Transformarea păşunilor - din apropierea pădurilor sau păşunile degradate - în ... 19 septembrie 2017
Măsuri urgente pentru prevenirea populaţiei în timp real. 19 septembrie 2017
Normele metodologice - o poveste fără de sfârşit. 19 septembrie 2017
Situaţia migranţilor clandestini care ajung în România. 19 septembrie 2017
Reabilitarea şi modernizarea Drumului Naţional DN 73C Câmpulung Muscel - Curtea ... 19 septembrie 2017
Primul centru de colectare şi procesare pentru legume/fructe şi unele produse ... 19 septembrie 2017
Decapitalizarea companiilor de stat. 19 septembrie 2017
Slujbe religioase la începutul anului şcolar. 19 septembrie 2017
Majoritatea spitalelor publice din Bucureşti sunt conduse de manageri ... 19 septembrie 2017
clarificări cu privire la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. 19 septembrie 2017
România se confruntă cu valul imigraţionist. 19 septembrie 2017
Abuz în materia susţinerii examenului de conducere auto. 19 septembrie 2017
Violenţa şi hărţuirea stradală asupra femeilor. 19 septembrie 2017
Decapitalizarea companiilor de stat. 19 septembrie 2017
Acţiunile diplomaţiei române cu privire la noua Lege a Educaţiei din Ucraina ... 19 septembrie 2017
Litoralul românesc. 19 septembrie 2017
Clarificări cu privire la proiectele de infrastructură economică în regiunea de ... 19 septembrie 2017
Clarificări cu privire la exportul de energie al României în contextul ... 19 septembrie 2017
Implementarea de măsuri economice pentru sprijinirea antreprenorilor români. 19 septembrie 2017
Accesul rutier din DN1 în Centura Bucureşti în zona Pasajului Otopeni. 19 septembrie 2017
Programul naţional pentru sportul şcolar. 19 septembrie 2017
Accesul la sursele electronice de documentare, esenţial pentru cercetarea ... 19 septembrie 2017
Stadiul lucrărilor de reabilitare a sediului Biroului Vamal Argeş. 19 septembrie 2017
Autostrada Sibiu-Piteşti. 19 septembrie 2017
Numărul tinerilor post-instituţionalizaţi aflaţi cu măsura detenţiei. 19 septembrie 2017
Stadiul incluziunii copiilor cu dizabilităţi în sistemul de învăţământ de masă. 19 septembrie 2017
Obligativitatea impusă românilor din străinătate de a-şi declara rezidenţa ... 19 septembrie 2017
Identificarea unei soluţii pentru construirea unei şcoli noi în localitatea ... 19 septembrie 2017
Cazul familiei Asan. 19 septembrie 2017
Stadiul reparaţiilor la Palatul Culturii din Iaşi. 19 septembrie 2017
Organizarea unor sesiuni de lucru privind elaborarea noii legi a educaţiei. 19 septembrie 2017
Proiecte derulate de minister în regiunea de Nord -Est a României. 19 septembrie 2017
Schimbările din componenţa Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica. 19 septembrie 2017
Verificarea stării tehnice şi stadiul autorizaţiilor pentru şarpantele şi ... 19 septembrie 2017
Programul Operaţional Regional 2014-2020. 19 septembrie 2017
Facilităţi acordate românilor care lucrează în afara ţării şi care îşi ... 19 septembrie 2017
Clarificări privind situaţia refugiaţilor de pe teritoriul României. 19 septembrie 2017
Urgentarea alocării unor fonduri pentru începerea modernizării DN 67B Scoarţa - ... 19 septembrie 2017
Situaţia mamelor minore din jud. Cluj. 19 septembrie 2017
Imposibilitatea colectării sumelor provenite din amenzile rutiere aplicate ... 19 septembrie 2017
Grevă a lucrătorilor de pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda. 19 septembrie 2017
Aplicarea legii în cazul persoanelor cu handicap. 19 septembrie 2017
Implementarea unui sistem de avertizare asupra fenomenelor meteo prin ... 19 septembrie 2017
Proiecte de investiţii pentru unităţile de învăţământ din jud.Alba. 19 septembrie 2017
Referitor la programele/proiectele pe care ministerul le are în vedere ăentru ... 19 septembrie 2017
Costurile stabilite de Compania naţională Imprimeria Naţională pentru ... 19 septembrie 2017
Oportunitatea modificării legislaţiei pentru diminuarea criminalităţii ... 19 septembrie 2017
Situaţia copiilor cu afecţiuni cardiovasculare este dramatică. 19 septembrie 2017
Violenţa şi hărţuirea în şcoli. 19 septembrie 2017
Interzicerea expunerii produselor de tutun şi substitutelor acestora la ... 19 septembrie 2017
Combaterea evaziunii prin loteria bonurilor fiscale. 19 septembrie 2017
Biletele de tratament ale pensionarilor în staţiunile balneare. 19 septembrie 2017
Clarificări privind ocuparea posturilor de examinatori în cadrul Direcţiei ... 19 septembrie 2017
Realizarea de dezbateri publice informale în liceele din România pentru ... 19 septembrie 2017
Situaţia proiectelor din jud.Arad finanţate prin Programul Naţional de ... 19 septembrie 2017
Referitor la sistemul informatic folosit de medicii de familie. 19 septembrie 2017
Costul programelor de stat pentru susţinerea antreprenoriatului şi rezultatele ... 19 septembrie 2017
Depozitul de deşeuri de la Glina - situaţia la zi. 19 septembrie 2017
Măsuri pentru evitarea creşterilor speculative ale preţurilor. 19 septembrie 2017
Marea necunoscută a economiei româneşti: fiscalitate. 19 septembrie 2017
Situaţia instructorilor auto independenţi (PFA). 19 septembrie 2017
Carburanţii se scumpesc de la o zi la alta. 19 septembrie 2017
Situaţia ocupării forţei de muncă în zona istorică a Moldovei. 19 septembrie 2017
Oportunitatea introducerii contra cost a unui sistem de calcul pentru pensia ... 19 septembrie 2017
Stadiul candidaturii României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare ... 19 septembrie 2017
Resursele necesare pentru derularea programului Start-Up Nation 18 septembrie 2017
Situaţia programului de cadastru gratuit. 18 septembrie 2017
Măsuri luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în situaţia actuală a ... 18 septembrie 2017
Măsuri luate la nivelul Ministerului Justiţiei în situaţia actuală a creşterii ... 18 septembrie 2017
Stadiul Variantei de Ocolire Suceava 18 septembrie 2017
Implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2017-2018. 18 septembrie 2017
Solicitare informaţii privind unele tipuri de venituri la bugetul de stat. 18 septembrie 2017
Stadiul Variantei de Ocolire Tg. Jiu 18 septembrie 2017
Situaţia programelor cu finanţare europeană. 18 septembrie 2017
Finanţare sală polivalentă Iaşi 18 septembrie 2017
Situaţia programului Start-Up Nation. 18 septembrie 2017
Energia furnizată de micii producători de energie din surse regenerabile. 18 septembrie 2017
Descentralizarea unor competenţe ale administraţiei publice. 18 septembrie 2017
Informaţii cu privire la studii de fezabilitate în domeniul transporturilor. 18 septembrie 2017
Centura Sud a mun.Timişoara - varianta de ocolire. 18 septembrie 2017
Situaţia unităţilor şcolare din jud.Iaşi. 18 septembrie 2017
Ministerul Economiei înfiinţează Consiliul pentru Coordonarea Industriei ... 18 septembrie 2017
Efectul negativ al rectificării bugetare pentru obiectivele de investiţii de ... 18 septembrie 2017
Situaţia dezastruoasă a trecerilor la nivel cu calea ferată. 18 septembrie 2017
Statistica şi distribuţia românilor de pretutindeni, pe fiecare ţară şi pe ... 18 septembrie 2017
Planul de acţiune privind guvernarea electronică 2016-2020. 18 septembrie 2017
Programul Naţional de Irigaţii. 18 septembrie 2017
Avizele de funcţionare necesare unităţilor de învăţământ 14 septembrie 2017
Creşterile salariale estimate din educaţie 14 septembrie 2017
Aplicarea articolului 70 din Legea Educaţiei Naţionale 14 septembrie 2017
Măsuri în legătură cu adoptarea legii 3419-D de către parlamentul ucrainean 14 septembrie 2017
Numărul persoanelor care au raportat la unităţile medicale răni provocate de ... 14 septembrie 2017
Înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava 14 septembrie 2017
Sistemul de canalizare din Rânca, judeţul Gorj 14 septembrie 2017
Obiectivul de investiţii "Complexul Sportiv Craiova - Stadion fotbal" 14 septembrie 2017
Informaţii de interes public 14 septembrie 2017
Măsuri de reintegrare în societate a deţinuţilor! 13 septembrie 2017
Problema cercurilor de inovare 13 septembrie 2017
Fenomenul migraţiei 13 septembrie 2017
Disfuncţionalităţi privind calendarul examenelor naţionale. 13 septembrie 2017
Autostrada A2 13 septembrie 2017
Siguranţa traficului în localitatea Mogoşoaia. 13 septembrie 2017
Măsuri pentru prevenire trafic de persoane pe Marea Neagră şi la graniţa cu ... 13 septembrie 2017
Prezentarea motivelor închiderii accesului public la componenţa web a ... 13 septembrie 2017
Copii de închiriat pentru cerşit în Piatra Neamţ. 13 septembrie 2017
Stadiul proiectului privind construirea a 8 spitale regionale. 13 septembrie 2017
Susţinerea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. 13 septembrie 2017
Efectele expunerii populaţiei la valori ridicate ale hidrogenului sulfurat în ... 13 septembrie 2017
Măsuri pentru diminuarea violenţei în şcoli. 13 septembrie 2017
Cine va răspunde în cazul fetiţei dintr-o casa de copii din Piatra-Neamţ care s ... 13 septembrie 2017
Dublul standard de salarizare. 13 septembrie 2017
Stadiul implementării Strategiei Generale de Descentralizare în domeniul ... 13 septembrie 2017
Informaţii cu privire la finanţarea cercetării în anul 2017/rectificarea ... 13 septembrie 2017
Alocarea fondurilor pentru dotarea cu aparatură a Clinicii de Chirurgie ... 13 septembrie 2017
Situaţie dosar viză personă fizică Ilie Hajarah, Ilie marius Daniel. 13 septembrie 2017
Includerea Spitalului Clinic Judeţean "Sf.Spiridon" Iaşi în cadrul unităţilor ... 13 septembrie 2017
Reînfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor în conformitate cu Legea ... 13 septembrie 2017
Politica ministerului vizavi de reducerea cantităţii de deşeuri depozitate. 13 septembrie 2017
Acordarea de compensaţii financiare unităţilor administrativ-teritoriale care ... 13 septembrie 2017
O problemă naţională gravă: vânzarea terenurilor agricole către străini... 13 septembrie 2017
Casa Memorială "Aron Pumnul " de la Cernăuţi. 13 septembrie 2017
Situaţia categoriilor vulnerabile de tineri NEET. 13 septembrie 2017
Precizări privind Programul de guvernare 2017-2020. România = statul din UE cu ... 13 septembrie 2017
Prăbuşirea monedei naţionale. 13 septembrie 2017
Restaurarea Mausoleului Ecaterina Teodoroiu, Târgu-Jiu, judeţul Gorj 13 septembrie 2017
Identificarea şi concesionarea clădirilor neutilizate şi aflate în stare de ... 13 septembrie 2017
Festivalul Folcloric "Florile Oltului" 13 septembrie 2017
Situaţia mănăstirii de la Curtea de Argeş. 13 septembrie 2017
Schimbările din legislaţia referitoare la unităţile protejate la care sunt ... 13 septembrie 2017
Situaţia deţinătorilor de librete CEC de dinainte de 1989. 13 septembrie 2017
Numărul total de migranţi prinşi de autorităţi! 13 septembrie 2017
Reabilitare DN 73, Autostrada Braşov-Sibiu, Autostrada Braşov-Comarnic. 13 septembrie 2017
Căminul Cultural din Boarta 13 septembrie 2017
Planul de acţiune al U.E. privind guvernarea electronică 2016-2020 13 septembrie 2017
Alocare de fonduri pentru extinderea şi modernizarea spaţiului de funcţionare ... 13 septembrie 2017
Redeschiderea spitalului orăşenesc Negreşti. 13 septembrie 2017
Modalitatea de implementare a proiectelor finanţate prin schema de ajutor de ... 13 septembrie 2017
Neplata orelor suplimentare efectuate de cadrele didactice care au gradul I şi ... 13 septembrie 2017
Măsuri de apărare împotriva riscului la inundaţii. 13 septembrie 2017
Transfer regional Iaşi - Galaţi. 13 septembrie 2017
"Îmbracă-te româneşte"! 13 septembrie 2017
Nivelul de intervenţie în cazul speciilor de urşi şi lupi, în interesul ... 13 septembrie 2017
Suplimentarea finanţării pentru majorarea valorii standardului de cost/an/pat ... 13 septembrie 2017
Planul Guvernului Tudose privind Roşia Montană. 13 septembrie 2017
Situaţia discriminatorie creată de către Serviciul Public Comunitar pentru ... 13 septembrie 2017
Evaluare Unităţi protejate a persoanelor cu handicap. 13 septembrie 2017
Stadiul finanţării Programului "Start-up Nation - România". 13 septembrie 2017
Drepturile românilor din Ucraina. 13 septembrie 2017
Crearea unui centru de chirurgie cranio-facială la Iaşi, afiliat Spitalului ... 13 septembrie 2017
Imigraţia ilegală. 13 septembrie 2017
Corp de Control la Centrul de management Integrat al Deşeurilor Cluj Napoca. 13 septembrie 2017
Condiţii de muncă 13 septembrie 2017
Situaţia stufului şi a foişoarelor de observare din Delta Dunării 13 septembrie 2017
Solicitare informaţii privind impozitul pe profit redirecţionat în anul 2016 13 septembrie 2017
Colegiul Farmaciştilor din România se opune modificărilor Legii Farmaciei. 13 septembrie 2017
Identificarea de urgenţă a surselor de finanţare pentru construcţia centurii ... 13 septembrie 2017
Desfăşurarea activităţii Unităţilor Guvernamentale de Asistenţă Tehnică de la ... 13 septembrie 2017
Guvernul nu a răspuns în termenul legal. 13 septembrie 2017
Stadiul procesului de elaborare a Strategiei Forestiere Naţionale. 13 septembrie 2017
Acordare pensii pentru militari trecuţi în rezervă. 13 septembrie 2017
Spitalul Negreşti şi situaţia infrastructurii spitaliceşti din România. 13 septembrie 2017
Memoriu din partea asociaţiilor de revoluţionari. 13 septembrie 2017
Sume alocate din fondul de rezervă 13 septembrie 2017
Identificarea de soluţii pentru reintroducerea unui vagon de dormit pe ruta ... 13 septembrie 2017
Politizarea învăţământului/Abuzuri grave la schimbarea inspectorilor şcolari ai ... 13 septembrie 2017
Stadiul implementării şi aplicării HG 937/2016. 13 septembrie 2017
Criza medicamentului distonocalm. 13 septembrie 2017
Izolarea cetăţenilor din Rudeni ca urmare a deschiderii DNCMB. 13 septembrie 2017
Majorarea preţului de producere a energiei termice în municipiul Arad 13 septembrie 2017
Informaţii despre firma STEDYAN COM SRL. 13 septembrie 2017
Schimbarea centrelor de plasament cu locuinţe de tip familial. 13 septembrie 2017
Situaţia angajării persoanelor cu dizabilităţi conform prevederilor art.78 din ... 13 septembrie 2017
Gestionarea programului de pregătire a aniversării Centenarului Marii Uniri şi ... 13 septembrie 2017
Situaţia privind zborurile comerciale pe ruta Lisabona - Bucureşti. 13 septembrie 2017
Legea nr.153/2017 şi salarizarea diferenţiată 13 septembrie 2017
Ocuparea oamenilor cu dizabilităţi - o atribuţie formală a instituţiilor ... 13 septembrie 2017
Clarificări privind programul de întreţinere şi reabilitare a drumurilor ... 13 septembrie 2017
Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv 13 septembrie 2017
Inroducerea modelului de raportare SAF-T, iniţiat de Organizaţia pentru ... 13 septembrie 2017
Precizări privind evoluţia proiectului major de investiţii în infrastructură ... 13 septembrie 2017
Start-Up Nation - controversele împiedică implementarea programului. 13 septembrie 2017
Necesitatea reînfiinţării Serviciului de Trezorerie al oraşului Zlatna, ... 13 septembrie 2017
Înfiinţarea unui spital regional la Galaţi extrem de necesar pacienţilor în ... 13 septembrie 2017
Nivelul de poluare din mun.Iaşi şi punerea în aplicare a legii calităţii ... 13 septembrie 2017
Drumul care face legătura între DN1 şi satul Aciliu 13 septembrie 2017
Stadiul proiectului privind construirea spitalului republican din Bucureşti. 13 septembrie 2017
Cotele obligatorii de migranţi. 13 septembrie 2017
Motivarea funcţiilor publice de conducere - obiectiv în aşteptare. 13 septembrie 2017
Noul sediu al Ministerului Afacerilor Externe. 13 septembrie 2017
Poluare fonică în oraşul Otopeni. 13 septembrie 2017
Investiţii în comuna Gura Râului 13 septembrie 2017
Clarificări privind taxa clawback. 13 septembrie 2017
Programul vămilor nu ţene cont de cerinţele exportatorilor. 13 septembrie 2017
Avizarea de urgenţă a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea ... 13 septembrie 2017
Adoptarea unei OUG pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române ... 13 septembrie 2017
Impactul modificării Legii adopţiei din august 2016. 13 septembrie 2017
Stadiul implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, ... 13 septembrie 2017
Părăsirea timpurie a şcolii - cercul perfect al sărăciei. 13 septembrie 2017
Etichetarea specială a produselor alimentare cu un conţinut ridicat de zahăr 13 septembrie 2017
Incendiu de la groapa de gunoi de la Măldăreşti-Horezu. 13 septembrie 2017
Finalizarea lucrărilor de reabilitare a DN 76. 13 septembrie 2017
Administrarea şi evaluarea modului de organizare şi funcţionare a instituţiilor ... 13 septembrie 2017
Verificarea taberelor pentru tineri finanţate de MTS. 13 septembrie 2017
Informaţii despre cetăţenii români născuţi pe teritoriul Basarabiei 13 septembrie 2017
Clarificări referitoare la Pilonul II de pensii 13 septembrie 2017
Problema gropii de gunoi dintre Chitila şi Chiajna. 13 septembrie 2017
Gradul de alfabetizare din penitenciare. 13 septembrie 2017
Gradul de risc al frontierelor. 13 septembrie 2017
Oportunitatea unui proiect de lege privind exercitarea profesiei de moaşă, ... 13 septembrie 2017
"Zilele Culturale ale oraşului Sălişte" 13 septembrie 2017
Identificarea celei mai bune soluţii pentru fluidizarea traficului la trecerea ... 13 septembrie 2017
Informaţii cu privire la pilonul 2 13 septembrie 2017
Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. 13 septembrie 2017
Încălcarea normativelor în vigoare şi concurenţă neloială în unităţile medicale. 13 septembrie 2017
Măsuri pentru transmiterea bazelor militare dezafectate aparţinând MApN către ... 13 septembrie 2017
Modernizarea penitenciarelor din România. 13 septembrie 2017
Modificarea Statutului poliţistului. 13 septembrie 2017
Siguranţa traficului pe Centura Bucureşti, între Otopeni şi Mogoşoaia. 13 septembrie 2017
Diferenţe grave între teorie şi practică, în privinţa planurilor de protecţie a ... 13 septembrie 2017
Modificarea legii farmaciei 266/2008 prin apariţia OUG 85/2017. 13 septembrie 2017
Aplicarea penalităţilor de întârziere în contractele de construcţie de ... 12 septembrie 2017
Spitalele regionale. 12 septembrie 2017
Angajaţi care apar ca fiind neasiguraţi în sistemul de sănătate. 12 septembrie 2017
Combaterea şederii ilegale a străinilor. 12 septembrie 2017
Noua lege a învăţământului din Ucraina - predare în limba română pentru românii ... 12 septembrie 2017
Clarificări privind strategia naţională pentru siguranţa la incendiu a ... 12 septembrie 2017
Accesul la tratament stomatologic al deţinuţilor. 12 septembrie 2017
Conştientizarea populaţiei privind activitatea de vaccinare. 12 septembrie 2017
Bursa de peşte de la Tulcea. 12 septembrie 2017
Protecţia copiilor din serviciilor de tip rezidenţial. 12 septembrie 2017
Tratamentul stomatologic al copiilor din serviciile de tip rezidenţial. 12 septembrie 2017
Identificarea de soluţii pentru dezvoltarea învăţământului profesional dual din ... 12 septembrie 2017
Lista proiectelor depuse şi finanţate de către departamentul Centenar din ... 12 septembrie 2017
Solicitare informaţii privind evoluţia lucrărilor şi a plăţilor la autostrada ... 12 septembrie 2017
Referitor la Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate ... 12 septembrie 2017
Clarificări privind autorizarea cluburilor şi localurilor din Iaşi. 12 septembrie 2017
Pregătirea premilitară a tinerilor. 12 septembrie 2017
Clarificări privind elaborarea planurilor de calitate a aerului în mun.Iaşi şi ... 12 septembrie 2017
Precizări privind PUG al mun.Iaşi. 12 septembrie 2017
Situaţie alarmantă în penitenciarele din România. 12 septembrie 2017
Activitatea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice în anul ... 12 septembrie 2017
Referitor la stadiul contractelor de licitaţii pentru Autostrada Sibiu-Piteşti. 12 septembrie 2017
Când vor putea intra în administrarea comunităţilor locale obiectivele ... 12 septembrie 2017
Asigurarea de sănătate a oamenilor fără venituri. 12 septembrie 2017
Numărul românilor din diaspora şi modalitatea de determinare a acestui număr. 12 septembrie 2017
Măsuri pentru reducerea numărului copiilor abandonaţi în maternităţi şi ... 12 septembrie 2017
Oamenii fără venituri ţinuţi datori la stat. 12 septembrie 2017
Norme în vigoare privind construcţiile noi. 12 septembrie 2017
Curtea Domnească din Târgovişte. 12 septembrie 2017
Guvernarea PSD-ALDE îşi bate joc de demnitatea militarilor români. 11 septembrie 2017
Protecţia copiilor cu tulburări de comportament. 11 septembrie 2017
Situaţia Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din Timişoara. 11 septembrie 2017
Alocarea sumei de 30 mil lei pentru lucrări de construcţii şi dotări cu ... 11 septembrie 2017
Reabilitare sau modernizare de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 11 septembrie 2017
Măsuri de promovare turistică în Maramureşul istoric. 11 septembrie 2017
Reabilitare sau modernizare de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 11 septembrie 2017
Reabilitare sau modernizare de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 11 septembrie 2017
Reabilitare sau modernizare de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 11 septembrie 2017
Impactul planului de distribuire a refugiaţilor la nivel naţional. 11 septembrie 2017
Culturi distruse de mistreţi. 11 septembrie 2017
Lipsa normelor de aplicare pentru Legea 229/2016. 7 septembrie 2017
Lipsa Secţiei de Hematologie din Spitalul Judeţean de Urgenţe Bacău. 7 septembrie 2017
Interpretare OUG 82/2006. 7 septembrie 2017
Situaţia programelor de înzestrare ale Armatei Române. 6 septembrie 2017
Câţi membri ai Guvernului au făcut obiectul unei cercetări penale din 2012 şi ... 6 septembrie 2017
Eliminarea birocraţiei din cadrul Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură. 6 septembrie 2017
Infrastructura rutieră din jud.Botoşani. 6 septembrie 2017
Procesul de avizare şi punere în funcţiune a Obiectivului "Amenajare piste ... 6 septembrie 2017
Situaţia pensionărilor din cadrul MAI. 6 septembrie 2017
Avizele sanitare la început de an şcolar pentru unităţile de învăţământ. 6 septembrie 2017
Situaţia pregătirilor statului român pentru asigurarea preşedinţiei Uniunii ... 6 septembrie 2017
Proiectele de investiţii "Pasajul denivelat pe varianta de ocolire Arad peste ... 6 septembrie 2017
Protejarea persoanelor cu handicap. 6 septembrie 2017
Lipsa manualelor şcolare de pe băncile elevilor. 6 septembrie 2017
Stadiul Autostrăzii Tg.Mureş - Iaşi - Ungheni. 6 septembrie 2017
Clarificări privind situaţia manualului unic. 6 septembrie 2017
Clarificări suplimentare privind încetarea contractelor de management. 6 septembrie 2017
Situaţia pensionarilor din cadrul Armatei Române. 6 septembrie 2017
Plata defalcată a TVA. 6 septembrie 2017
Criza îmbolnăvirilor cu rujeolă. 6 septembrie 2017
Situaţia exporturilor către Marea Britanie, după intrarea în vigoare a ... 6 septembrie 2017
Situaţia avizării transferului Teatrului de vară din Parcul Bazilescu în ... 6 septembrie 2017
Risipa banului public - distrugerea şi refacerea unei şosele impecabile - DN1C, ... 6 septembrie 2017
Reechilibrarea pensiilor în urma modificărilor aduse de Legea 192/7 iulie 2015. 6 septembrie 2017
Precizări privind realizarea obiectivelor din programul de guvernare 2017-2020. ... 5 septembrie 2017
Situaţia învăţământului românesc. 5 septembrie 2017
Necorelări legislative ca urmare a adoptării Ordonanţei Guvernului 4/2017. 5 septembrie 2017
Creşterea numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învăţământ şi ... 5 septembrie 2017
Referitor la manualele auxiliare pentru predarea în Limba ucraineană. 5 septembrie 2017
Siguranţa rutieră pe drumul DN2-E85. 5 septembrie 2017
Stabilirea zilei de 15 septembrie ca dată fixă pentru începerea cursurilor în ... 5 septembrie 2017
Soluţii rapide pentru managementul gropilor de gunoi. 5 septembrie 2017
Când va repara Guvernul României drumurile Eroului Naţional Avram Iancu? 5 septembrie 2017
Precizări privind manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri. 5 septembrie 2017
Precizări cu privire la proiectul legii vaccinării obligatorii. 5 septembrie 2017
Necunoscutele Fondului Suveran de Investiţii şi Dezvoltare. 5 septembrie 2017
Soluţia oftalmică Rubjovit 10 ml a dispărut din farmaciile din Bihor. 5 septembrie 2017
Situaţia privind gradul de colectare şi valoarea datorată şi neplătită a TVA la ... 5 septembrie 2017
Concesionarea terenului din vadrul unei unităţi militare din municipiul ... 5 septembrie 2017
Solicitare de informaţii privind impozitul pe veniturile salariale. 5 septembrie 2017
Sistemul Informatic de Evidenţă a Activităţii de Turism din România în ... 5 septembrie 2017
Identificarea de soluţii pentru repatrierea trupurilor cetăţenilor români ... 5 septembrie 2017
Concesionarea terenului din incinta cazărmii militare 378 din municipiul ... 5 septembrie 2017
Indexarea indemnizaţiilor pentru persoanele beneficiare ale Legii 189/2000. 5 septembrie 2017
Vaccinarea animalelor domestice. 5 septembrie 2017
Precizări privind infrastructura şcolară şi resursele umane din învăţământul ... 5 septembrie 2017
Organizarea de informări publice pentru explicarea mecanismului de plată ... 5 septembrie 2017
Planul Naţional de Gestionare al Deşeurilor. 4 septembrie 2017
Digitizare monumente istorice, Institutul Naţional al Patrimoniului. 4 septembrie 2017
Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. 4 septembrie 2017
Numirea unui Secretar de Stat în fruntea Secretariatului de stat pentru ... 4 septembrie 2017
Combaterea fenomenului de bullying în şcoli. 4 septembrie 2017
Organizare caravane de informare în mediul rural. 4 septembrie 2017
Autostrada Sibiu-Braşov. 4 septembrie 2017
Transmiterea bazei de date privind Registrul matricol Unic cu evidenţa ... 4 septembrie 2017
Situaţia precară a spitalelor din România. 4 septembrie 2017
Aplicarea legii Adunărilor Publice 60/1991. 4 septembrie 2017
Situaţia Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din jud.Suceava. 4 septembrie 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ din jud.Maramureş, la început de an şcolar. 4 septembrie 2017
Situaţia unităţilor şcolare din jud.Ilfov. 4 septembrie 2017
Ograda Meşteşugărească, comuna Jilavele, Ialomiţa. 4 septembrie 2017
Training relaţii cu clienţii. 4 septembrie 2017
Reabilitarea şi modernizarea Drumului Naţional DN7C Transfăgărăşan. 4 septembrie 2017
Verificarea activităţii instituţiilor de mediu din Bacău, respectiv Agenţia ... 4 septembrie 2017
Situaţia Spitalului Municipal "Elena Beldiman" din Bârlad. 4 septembrie 2017
Plafonarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. 4 septembrie 2017
Desfiinţarea Serviciilor Fiscale Orăşeneşti. 4 septembrie 2017
Proiectul de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului ... 4 septembrie 2017
Desemnarea unui reprezentant al Guvernului pentru proiectul Timişoara - ... 4 septembrie 2017
Dezvoltarea unui program/aplicaţii pentru informare şi suport în mediul rural. 4 septembrie 2017
Reglementare sens giratoriu Vestem, jud.Sibiu. 4 septembrie 2017
Situaţia copiilor care nasc alţi copii 28 iunie 2017
Lipsa de transparenţă privind strategia descentralizării 28 iunie 2017
Situaţia produselor confiscate de ANAF 28 iunie 2017
"Şcoală după şcoală" 28 iunie 2017
Imobilul fostului Cinema Central din mun.Bacău. 28 iunie 2017
Evaluarea Programului Loteria Bonurilor 28 iunie 2017
Achiziţionarea Vilei Florica din Ştefăneşti 28 iunie 2017
Rapoarte elaborate în vederea contractării de asistenţă tehnică pentru ... 28 iunie 2017
Achiziţia a 3000 de ambulanţe noi 28 iunie 2017
Situaţia achitării datoriilor externe ale României 28 iunie 2017
Facilităţi fiscale - finanţare activităţi sportive. 28 iunie 2017
Şcolile profesionale scot analfabeţi tehnici 28 iunie 2017
Impactul planului de relocare a refugiaţilor asupra judeţului Bistriţa-Năsăud 28 iunie 2017
Stadiul proiectului care prevede construirea mai multor spitale regionale 28 iunie 2017
Ocuparea oamenilor cu dizabilităţi - o atribuţie formală a instituţiilor ... 28 iunie 2017
Oportunitatea întăririi relaţiilor cu SUA 28 iunie 2017
Referitor la cazuri de furt de material lemnos şi distrugeri. 28 iunie 2017
Este necesară modificarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr.6551/2011 28 iunie 2017
Metrorex la Primăria Capitalei 28 iunie 2017
Situaţia veteranilor şi văduvelor de război 28 iunie 2017
Problema vibraţiilor din com.Cârcea. 28 iunie 2017
Modul prin care sunt alocate fondurile în Programul Naţional de Dezvoltare ... 28 iunie 2017
Copil răpit în Republica Egipteană 28 iunie 2017
Strategia de promovare a învăţământului profesional 28 iunie 2017
Discriminare la nivelul personalului didactic din sistemul preşcolar. 28 iunie 2017
Priorităţile de înzestrare. 28 iunie 2017
Excedentele bugetare ale consiliilor judeţene din ţară 28 iunie 2017
Durata procedurilor de expropriere. 28 iunie 2017
Poluarea aerului, apei şi solului în com.Băcia, jud.Hunedoara. 28 iunie 2017
Achiziţie corvete multifuncţionale. 28 iunie 2017
Performanţa birourilor de promovare în străinătate a turismului românesc 28 iunie 2017
Anomalii incredibile în programa şcolară pentru Limba şi literatura română la ... 28 iunie 2017
Diferenţe grave între teorie şi realitate, în privinţa planurilor de protecţia ... 28 iunie 2017
DEpozitul de deşeuri periculoase de la Câmpulung Muscel 28 iunie 2017
Lămuriri cu privire la implementarea Codului Economic 28 iunie 2017
Înfiinţarea şi extindere reţele de gaze în judeţul Argeş 28 iunie 2017
Metrorex - program 24/24h. 28 iunie 2017
Montarea parapantelor rigide din beton pe zona mediană a drumurilor naţionale ... 28 iunie 2017
Situaţia existentă la groapa de gunoi Glina. 28 iunie 2017
Evaluarea directorilor din învăţământul privat autorizat/acreditat. 28 iunie 2017
Reducerea sumelor destinate Acţiunilor Prioritare pentru monitorizarea, ... 28 iunie 2017
Procedura de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie în cadrul ... 28 iunie 2017
Stadiu proiectului autostrăzii Piteşti-Sibiu 28 iunie 2017
Cheltuielile făcute de MS din taxa de viciu 28 iunie 2017
Stadiul achiziţiei de corvete multifuncţionale 28 iunie 2017
Imobilul Secţiei nr.2 de Poliţie din Bacău 28 iunie 2017
Activele fostului UTC 28 iunie 2017
Stadiul cazului doamnei Camelia Smicală Jalaskoski. 28 iunie 2017
Situaţia economică a României în contextul amânării înfinţării Fondului Suveran ... 28 iunie 2017
Stadiul Programului "Prima Casă" 28 iunie 2017
Situaţia acordării ajutorului de şomaj pentru absolvenţi 28 iunie 2017
Poluarea aerului, apei şi solului în com.Băcia, jud.Hunedoara. 28 iunie 2017
Situaţia fostului Combinat Siderurgic Călăraş-SIDERCA 28 iunie 2017
Demersuri ale Ministerului Sănătăţii pentru reluarea activităţii echipajului ... 28 iunie 2017
Transferul taberelor către autorităţilor locale şi judeţene. 28 iunie 2017
Situaţia pacienţilor incluşi în "Programul Naţional de Oncologie" 28 iunie 2017
Folosirea şi accesibilizarea resursei termale în municipiul Salonta 28 iunie 2017
Aplicarea Hotărârii nr.301/2012 cu privire la Legea 333/2003 privind paza ... 28 iunie 2017
România are aproape 3 milioane de alcoolici. 28 iunie 2017
Stadiu proiectului de reabilitare şi modernizare a DN 73 28 iunie 2017
Capacitatea de reciclare a României. 28 iunie 2017
Salarizarea specialiştilor de medicină nucleară şi a personalului auxiliar 28 iunie 2017
Program finanţare apicultori 28 iunie 2017
Situaţia economică a ţării 28 iunie 2017
Respectarea dreptului la educaţie continuă a pesoanelor cu dizabilităţi ... 28 iunie 2017
Suplimenatrea bugetului AMP la următoarea rectificare bugetară 28 iunie 2017
Normele privind înregistrarea/autorizarea unităţilor implicate în depozitarea ... 28 iunie 2017
Acţiuni preventive privind creşterea siguranţei circulaţiei pe drumurile ... 27 iunie 2017
Situaţia obiectivului feroviar "Podul Constanţa". 27 iunie 2017
Consolidarea şi restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu" din mun.Botoşani. 27 iunie 2017
Prevenirea şi combaterea violenţei domestice. 27 iunie 2017
Alunecarea haldei de steril de la Alunu, jud.Vâlcea. 27 iunie 2017
Reabilitarea şi modernizarea DN 67B. 27 iunie 2017
Cadrul naţional de politică pentru instalarea infrastructurii combustibililor ... 27 iunie 2017
Proiectare şi Execuţie Reabilitare DN 18 Moisei-Iacobeni. 27 iunie 2017
Navigaţia pe Canalul Bega. 27 iunie 2017
Revenire memoriu cu adresa BP.C.D. nr.04/30.05.2017. 27 iunie 2017
Referitor la dosarul 51082/CC depus la ANRP. 27 iunie 2017
Cozile de la paşapoarte! 27 iunie 2017
Avem sau nu vaccinuri? 27 iunie 2017
Măsuri pentru evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului. 27 iunie 2017
Stadiul Programului Naţional de Dezvoltare Locală. 27 iunie 2017
Imunizarea urgentă a copiilor împotriva rujeolei. 27 iunie 2017
Nesoluţionarea dosarului PV 5160 depus la ANRP. 27 iunie 2017
Compensaţii pentru proprietarii/concesionarii de terenuri din parcurile ... 27 iunie 2017
Situaţia drumurilor judeţene DJ208 şi DJ201C. 27 iunie 2017
Stadiul Programului privind gestionarea deşeurilor - "Compost". 27 iunie 2017
Programele de implementare a Acordului de la Paris. 27 iunie 2017
Acordarea în regim de urgenţă a fondurilor necesare reparaţiilor capitale la ... 27 iunie 2017
Comerţul ilegal cu lemne de foc. 26 iunie 2017
Încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă ... 26 iunie 2017
Reducerea vârstei la care se poate răspunde penal 26 iunie 2017
situaţia taberei Amara, Ialomiţa 26 iunie 2017
Nemulţumirile sindicatelelor 26 iunie 2017
Finanţarea tuturor măsurilor din programul de guvernare asumat de coaliţia ... 26 iunie 2017
Reţeaua internaţională de hoţi minori 26 iunie 2017
Reincriminarea inracţiunii de cerşetorie şi vagabondaj 26 iunie 2017
centrul "Marele Ars" din Iaşi 26 iunie 2017
Calitatea aerului în zonele intens poluate 26 iunie 2017
Angajarea sezonieră sau temporară a cetăţenilor ucrainieni 26 iunie 2017
Aparat fluoroscopie (braţ C) de la Clinica de urologie şi transplant renal Iaşi 26 iunie 2017
Schimbarea semnalizării trecerii la nivel cu calea ferată de la Uricani, Iaşi. 26 iunie 2017
Revenire la problemele semnalate în 20.03.2017 26 iunie 2017
Proiecte finanţate pentru comunităţile de români din Ucraina 26 iunie 2017
Civilizaţia în şcolile din România 26 iunie 2017
Traficul şi consumul de etnobotanice 26 iunie 2017
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată de pe teritoriul jud.Argeş. 26 iunie 2017
Proiectul RO-NET 26 iunie 2017
Situa'ia privind lipsa antibioticului Moldamin din farmacii 22 iunie 2017
Situaţia gropilor de gunoi din jud.Maramureş. 21 iunie 2017
Normă metodologică privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de ... 21 iunie 2017
Sediu nou pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 21 iunie 2017
Situaţia DRPCIV Vaslui. 21 iunie 2017
Autostrada A1, tronsonul Sibiu-Piteşti. 20 iunie 2017
Precizări privind rectificarea bugetară din luna august 2017. 20 iunie 2017
Asigurarea medicală pentru tinerii cetăţeni români până în 26 de ani care ... 20 iunie 2017
Siguranţa copiilor în mediul online. 20 iunie 2017
Situaţia ocupării forţei de muncă la nivel de ţară în primele 6 luni de ... 20 iunie 2017
Autostrada A1, Orăştie-Sibiu Lot III - noi restricţii de circulaţie. 20 iunie 2017
Extinderea magistralei de gaze naturale în Valea Someşului şi Valea Bârgăului. 20 iunie 2017
Pe ce criterii au fost numiţi prefectul de Vaslui şi vicepreşedintele ANFP? 20 iunie 2017
Stadiul proiectului Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împăduriri ... 20 iunie 2017
Lipsa medicamentelor din Spitalul Municipal de Urgenţă Roman. 20 iunie 2017
Încălcarea legilor la ceremonia de închidere a anului şcolar, în comuna ... 20 iunie 2017
Stadiul programului întăbulare gratuită a terenurilor agricole. 20 iunie 2017
Situaţia Legii Fondurilor de Investiţii Alternative. 20 iunie 2017
De ce sunt favorizate asociaţiile agricole în faţa micilor investitori? 20 iunie 2017
Românii suferă în tăcere. 19 iunie 2017
Formularul E112. 19 iunie 2017
Situaţia pasajului rutier de la Drajna Nouă. 19 iunie 2017
Traficul şi consumul de droguri în rândul tinerilor. 19 iunie 2017
Explicaţii privind accesul la reţelele termice a surselor regenerabile de ... 19 iunie 2017
Programul privind achiziţia noilor manuale şcolare în învăţământul ... 19 iunie 2017
Criza urşilor în jud.Argeş. 19 iunie 2017
Menţinerea curăţeniei pe drumul naţional DN7(E81). 19 iunie 2017
Situaţia tăierilor ilegale de păduri în jud.Argeş. 19 iunie 2017
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017, promisiune generoasă, ... 19 iunie 2017
Desfiinţarea fondului de lichidare. 19 iunie 2017
Aşazisul proiect de creştere a siguranţei rutiere pe DN1. 19 iunie 2017
Fenomenul violenţei în şcoli. 15 iunie 2017
Situaţie Vişeu şi Borşa cu privire la infracţiunile cu caracter silvic. 14 iunie 2017
Salariile cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru ... 14 iunie 2017
Lucrările de consolidare şi reabilitare a Palatului Justiţiei Sibiu. 14 iunie 2017
Procedură de infringement, faza pre-contencioasă, pentru netranspunerea ... 14 iunie 2017
Programul Leader - probleme identificate. 14 iunie 2017
Arborarea drapelului "Ţinutul Secuiesc" - contravenţie? 14 iunie 2017
Modul de aplicare a prevederilor art.16/Ordinul nr.2413 din 21 decembrie 2016. 14 iunie 2017
Lipsa investiţiilor în patrimoniul cultural al României. 14 iunie 2017
Ridicare restricţii de circulaţie: pod, zona Lainici - Defileul Jiului şi ... 14 iunie 2017
Situaţia domnului Constantin Vasiliu. 14 iunie 2017
Modificarea cadrului legal pentru a permite medicilor care au depăşit vârsta de ... 14 iunie 2017
Impactul aplicării impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca ... 14 iunie 2017
Situaţie APM Iaşi privind întocmirea unui Plan de Acţiune pe termen scurt ... 14 iunie 2017
Reabilitarea drumurilor naţionale din jud.Vâlcea. 13 iunie 2017
Schimbarea destinaţiei locuinţelor faţă de destinaţia iniţială. 13 iunie 2017
Introducerea a trei incineratoare de deşeuri în Planul Naţional de Gestionare a ... 13 iunie 2017
Revenire la întrebarea cu privire la acreditarea Spitalului European Polisano. 13 iunie 2017
Rigiditatea ARACIS şi nevoia de adaptare a programelor de studii la cerinţele ... 13 iunie 2017
Metoda contabilizării şi rezervării locurilor pentru dormit în trenurile CFR ... 13 iunie 2017
Care este stadiul procesului de operaţionalizare a filialelor ICR de la Kiev şi ... 13 iunie 2017
Sistemul nostru educaţional este pregătit pentru a răspunde strategiei Comisiei ... 13 iunie 2017
Nivelul absolvenţilor pe fiecare domeniu de specializare care intră pe piaţa ... 13 iunie 2017
Taberele studenţeşti pentru anul 2017. 13 iunie 2017
Reabilitarea sau modernizarea de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 13 iunie 2017
Consolidarea şi restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu" din mun.Botoşani. 13 iunie 2017
Cazurile de malpraxis. 13 iunie 2017
Copii români născuţi în Diaspora. 13 iunie 2017
Situaţia bazelor sportive din jud.Constanţa. 13 iunie 2017
Semnalizare necorespunzătoare a trecerilor la nivel cu calea ferată în ... 13 iunie 2017
Reabilitarea sau modernizarea de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 13 iunie 2017
Suplimentarea finanţării pentru majorarea valorii standardului de cost/an/pat ... 13 iunie 2017
ONG-urile consideră că a început o prigoană împotriva societăţii civile. 13 iunie 2017
Parcul Cireşarii, sectorul 1, Bucureşti. 13 iunie 2017
Înlăturarea cercetătorilor străini din proiectele româneşti. 13 iunie 2017
Problema asigurării medicamentelor în spitalele din România. 13 iunie 2017
Acordarea posibilităţii consiliilor locale şi judeţene de a acorda facilităţi ... 13 iunie 2017
Cheltuielile care sunt în vedere pentru a fi diminuate în vederea respectării ... 13 iunie 2017
Problema refugiaţilor campaţi pe teritoriul naţional. 13 iunie 2017
Referitor la manualele necesare anului şcolar 2017-2018. 13 iunie 2017
Când se va finaliza varianta de ocolire de la Dealul Pligova de pe DN 6 (E70)? 13 iunie 2017
Bacalaureatul diferenţiat. 13 iunie 2017
Extinderea reţelei de metrou către aeroport. 13 iunie 2017
Costul programelor de stat pentru susţinerea antreprenoriatului şi rezultatele ... 13 iunie 2017
Referitor la stadiul lucrărilor de infrastructură din jud.Hunedoara. 13 iunie 2017
Situaţia reală a abandonului şcolar în România în anul 2016. 13 iunie 2017
Strategia de revitalizare a turismului în staţiunea Durău. 13 iunie 2017
Stadiul investigaţiei Panama Papers. 13 iunie 2017
Acordarea subvenţiilor în agricultură în anul 2018, fără cadastrarea ... 13 iunie 2017
Situaţia acreditării Autorităţilor de Management. 13 iunie 2017
Problemă gravă care ameninţă comunitatea din com.argeşeană Vlădeşti. 13 iunie 2017
Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. 13 iunie 2017
Modificarea OUG 196/2005 privind fondul de mediu. 13 iunie 2017
Afectarea monumentului istoric clasa A Castelul Bran prin distrugerea unei ... 13 iunie 2017
Flota TAROM. 13 iunie 2017
Deficitul de muncitori calificaţi cu care se confruntă România. 13 iunie 2017
Centenarul Marii Uniri. 13 iunie 2017
DN 73 (Campulung - Braşov). 13 iunie 2017
Prelungirea programului de funcţionare a reţelei de metrou din Bucureşti. 13 iunie 2017
Este jud.Mureş campion la "tăierile ilegale"? 13 iunie 2017
Măsuri de prevenire a recidivei în rândul copiilor cu comportament delincvent. 13 iunie 2017
Oportunitatea introducerii educaţiei sexuale. 13 iunie 2017
Sporirea semnificativă a numărului de urşi reprezintă un pericol pentru oameni. 13 iunie 2017
Situaţia şomajului în rândul tinerilor la 1 iunie 2017. 13 iunie 2017
Reabilitarea sau modernizarea de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 13 iunie 2017
Zilieri pentru firmele cu cod CAEN 5621. 13 iunie 2017
Valabilitatea şi aplicarea Hotărârii 937/2016. 13 iunie 2017
Şcolarizarea studenţi-masteranzi la programe de studii universitare de master. 13 iunie 2017
Legea Tuberculozei. 13 iunie 2017
Situaţia achiziţiei de ambulanţe şi verificarea condiţiilor legale în care s-a ... 13 iunie 2017
Administrarea imobilului 2730 Târgovişte. 13 iunie 2017
Vila FLORICA -(Ansamblul conacului Brătianu - Florica). 13 iunie 2017
Redeschiderea Spitalului oraşenesc Negreşti. 13 iunie 2017
Zilele - punţi între sărbători legale şi weekend-uri. 13 iunie 2017
Defrişările ilegale. 13 iunie 2017
Remunerare funcţionari din cadrul ANAF cu atribuţii de control sau executare ... 13 iunie 2017
Obligativitatea evaluării calităţii mediului. 13 iunie 2017
Accesul la metode de diagnosticare rapidă a TBC. 13 iunie 2017
Abuzurile statului finlandez asupra cetăţenilor români. 13 iunie 2017
Manifestările lotului reprezentativ Under 18 la hochei pe gheaţă. 13 iunie 2017
Stadiul demersurilor privind construcţia la Bucureşti a unei Moschei? 13 iunie 2017
Autostrada Sibiu-Piteşti. 13 iunie 2017
Accidentul ecologic de pe râul Nicolina. 13 iunie 2017
Acţiuni de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile în şcoli. 13 iunie 2017
Criza copiilor îmbolnăviţi din jud.Argeş. 13 iunie 2017
Priorităţile României în negocierea cadrului financiar multianual 2020-2026 şi ... 13 iunie 2017
Informatizarea serviciilor publice la nivel local şi central. 13 iunie 2017
Masă caldă în şcoli. 13 iunie 2017
Stadiul proiectelor incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 13 iunie 2017
Întârzierea terenurilor pe ruta Bucureşti Nord-Suceava. 13 iunie 2017
Sistematizarea cu barueră a trecerilor la nivel cu calea ferată. 13 iunie 2017
Sumele recuperate din deciziile definitive date de instanţe. 13 iunie 2017
Implementarea unui proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă în ... 13 iunie 2017
Modificarea structurii sectoarelor de activitate va genera grave consecinţe în ... 13 iunie 2017
Efectele BREXIT+ului asupra studenţilor români din Marea Britanie. 13 iunie 2017
Centenarul Marii Uniri. 13 iunie 2017
Incidentul de la Şcoala nr.141. 13 iunie 2017
Privind despăgubirile pentru deponenţii de la CEC. 13 iunie 2017
Mănăstirea Dragomirna, Mitocul Dragomirnei, jud.Suceava. 13 iunie 2017
Situaţia Muzeului Naţional de Istorie a României. 13 iunie 2017
Autostrada Lugoj-Deva. 13 iunie 2017
Implementarea sistemului pentru preluarea cererilor de eliberare a ... 13 iunie 2017
Situaţia spitalelor şi a dispensarelor fără autorizaţie ISU. 13 iunie 2017
Realizarea angajamentului din programul de guvernare - un incubator de afaceri ... 13 iunie 2017
Numirea în consiliul de supraveghere al TRANSELECTRICA SA. 13 iunie 2017
propuneri de modificare şi completare a art.1 alin.(1) şi (2) din HG 186/2009 ... 13 iunie 2017
Clarificări cu privire la cazul doamnei Biriş Eva -Gabriela. 13 iunie 2017
Situaţia privind incidentul probuşirii tavanului de la şcoala 141 "Ion ... 13 iunie 2017
Derularea Programului Diaspora Start-up. 13 iunie 2017
Legislaţia culturilor gospodăreşti de Cânepă Românească. 13 iunie 2017
Reabilitarea sau modernizarea de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 13 iunie 2017
Casa Brătianu de la Florica. 13 iunie 2017
Asigurarea culturilor agricole. 13 iunie 2017
Drepturi pentru pensionari. 13 iunie 2017
Programe de instruire şi formare a angajaţilor din cadrul administraţiei ... 13 iunie 2017
Implementarea Strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violenţă în ... 13 iunie 2017
Legea 215/2016 privind ceremoniile oficiale. 13 iunie 2017
Referitor la răspunsul formulat la întrebarea 661A/2017. 13 iunie 2017
Recunoaşterea studiilor: internaţionalizarea educaţiei şi recunoaşterea ... 13 iunie 2017
Revenire la întrebarea cu privire la desfiinţarea Institului Cantacuzino. 13 iunie 2017
Solicitare informaţii legate de licenţa de exploatare a nămolului din lacul ... 13 iunie 2017
Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într+un ... 13 iunie 2017
Memoriul doamnei Ana-Maria Olivia Posteucă. 13 iunie 2017
O nouă linie endoscopică pentru Spitalul Judeţean Dolj. 13 iunie 2017
Situaţia minorei Guevara Villalobos Charoline, aflată cu măsură de protecţie în ... 13 iunie 2017
Siguranţa traficului în localitatea Snagov. 13 iunie 2017
Situaţia reală a centrelor de plasament din România. 12 iunie 2017
Încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă ... 12 iunie 2017
Secţia de Radioterapie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. 12 iunie 2017
Taxa de pod de la Feteşti. 12 iunie 2017
Situaţia acelor folosite de persoanele insulino-dependente. 12 iunie 2017
Volumul total de masă lemnoasă exploatat după înfiinţarea Gărzii Forestiere. 12 iunie 2017
Situaţia indemnizaţiilor de însoţitor pentru persoanele cu handicap. 8 iunie 2017
Tabere gratuite pentru tineri cu nevoi speciale. 8 iunie 2017
Dezvoltarea platformei www.ghişeul.ro. 8 iunie 2017
Cesiunea contractelor de credit. 7 iunie 2017
Situaţia numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare, oferite de ... 7 iunie 2017
Risipa de alimente. 7 iunie 2017
Situaţia autorizaţiilor pentru unităţile de învăţământ din jud.Iaşi. 7 iunie 2017
Fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ... 7 iunie 2017
Promovarea programelor de educaţie non-formală în sistemul de învăţământ. 7 iunie 2017
Gestionarea sistemului antigrindină. 7 iunie 2017
Măsuri privind asigurarea manualelor şcolare pentru anul şcolar 2017-2018. 7 iunie 2017
Recomandările ministerului pentru reducerea poluării în mun.Iaşi. 7 iunie 2017
Adoptarea de măsuri pentru creşterea gradului de integrare socială a ... 7 iunie 2017
Unificarea legislaţiei actuale de mediu într-un Cod de Mediu. 7 iunie 2017
Costurile aferente publicaţiei ce conţine traducerea în limba maghiară a ... 7 iunie 2017
Măsuri privind reducerea incidenţei cancerului de col uterin în judeţele ... 7 iunie 2017
Centru anti-dezinformare, fake news. 7 iunie 2017
Referitor la campanii de informare privind consilierea în vederea facilităţii ... 7 iunie 2017
Fermierul român până să fie sancţionat, trebuie mai întâi informat. 7 iunie 2017
Numărul mic de poliţişti în comunele jud.Cluj. 7 iunie 2017
Accelerarea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 7 iunie 2017
Achiziţia de autobuze prin intermediul fondurilor europene. 7 iunie 2017
Situaţia neridicării gunoaielor din jud.Prahova. 7 iunie 2017
Clarificarea atribuţiilor poliţiei locale cu privire la circulaţia pe drumurile ... 7 iunie 2017
Situaţia DN 15 - tronsonul care face legătura între mun.Piatra Neamţ şi ... 7 iunie 2017
Modificarea proiectului Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din ... 7 iunie 2017
Utilizarea terenului din incinta unităţii militare 01189 din mun.Bucureşti ... 7 iunie 2017
Referitor la statisticile privind abandonul şcolar. 7 iunie 2017
Epidemia de rujeolă din ţara noastră. 7 iunie 2017
Dinamica accidentelor rutiere în perioada 2015-2017. 7 iunie 2017
Necesitatea unui program coerent de stimulare a lecturii la nivel naţional. 7 iunie 2017
Situaţia privind structura sistemului feroviar din România în zona Moldovei. 7 iunie 2017
Situaţia normei didactice pentru profesorii titulari din catedra de Informatică ... 7 iunie 2017
Vegetaţia forestieră aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri ... 7 iunie 2017
Suplimentarea bugetului Unităţii de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic ... 7 iunie 2017
Redeschiderea SMURD Podu Iloaiei, jud.Iaşi. 7 iunie 2017
Preluarea Bojdeucii lui Ion Creangă de către Ministerul Culturii. 7 iunie 2017
Precizări cu privire la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii . 7 iunie 2017
Problema irigaţiilor în jud.Cluj. 7 iunie 2017
Cadrul legislativ naţional şi produsele de import cu dublu standard. 7 iunie 2017
Situaţia culturilor agricole şi a fâneţelor. 7 iunie 2017
Situaţia programului "Masa caldă pentru elevi". 7 iunie 2017
Aplicarea Legii 21/2014 privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie. 7 iunie 2017
Achiziţionarea unui computer tomograf pentru Spitalul de Pediatrie Piteşti. 7 iunie 2017
Drepturi salariale pentru cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământul ... 7 iunie 2017
Parcul auto naţional şi poliţia rutieră. 7 iunie 2017
Finanţarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul comunităţilor locale. 7 iunie 2017
Majorarea semnificativă a perioadei de suspendare a permisului de conducere ... 7 iunie 2017
Măsurile pentru sprijinirea activităţii meşterilor populari. 7 iunie 2017
Soluţionarea problemelor semnalate în Raportul anual privind activitatea RNP ... 7 iunie 2017
Numărul de cetăţenii, acordate în baza dispoziţiilor art.11 din Legea ... 7 iunie 2017
Clarificări privind cazurile de diabet în rândul tinerilor. 7 iunie 2017
Când va putea beneficia România de fondurile SEE şi norvegiene. 7 iunie 2017
Petiţia doamnei Olimpia Bândea. 6 iunie 2017
Situaţia păgubiţilor FNI din Ploieşti. 6 iunie 2017
Programe privind prezervarea patrimoniului rural construit şi a moştenirii ... 6 iunie 2017
Respectarea art.32 alin.(3) din Constituţia României. 6 iunie 2017
Situaţia achiziţionării ambulanţelor. 31 mai 2017
Măsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului în mediul rural. 31 mai 2017
Piaţa farmaceutică din România. 31 mai 2017
Controlul mixt de la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal ... 31 mai 2017
Situaţia personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din cluburile ... 31 mai 2017
Finanţarea dezvoltării oraşelor mici - sub 20000 de locuitori. 31 mai 2017
Tratamentul contabil al datoriei generate de Fondul Suveran de Dezvoltare şi ... 31 mai 2017
Cazul lui Sebastian Ghiţă. 31 mai 2017
Situaţia achiziţionării ambulanţelor şi controlul mixt de la Institutul Clinic ... 31 mai 2017
Stadiul Dosarului nr. 3392/CC, 24 mai 2016 31 mai 2017
Procedura de perfectare a unui nou act adiţional, care să prevadă decalarea ... 31 mai 2017
Medicamente pentru cancer. 31 mai 2017
Formularul A1. 31 mai 2017
Situaţia înscrierilor în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2017-2018 în ... 31 mai 2017
Infracţionalitatea în zona de graniţă cu Ucraina. 31 mai 2017
România adăposteşte cel mai mare focar de rujeolă din Europa. 31 mai 2017
Situaţia lunară a permiselor de conducere ridicate în perioada 2016-2017. 31 mai 2017
Situaţia numărului urşilor în creştere din localitatea Băile Tuşnad 31 mai 2017
Situaţie a numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare oferite ... 31 mai 2017
Programele şi proiectele de investiţii în turism aflate în derulare pentru jud ... 31 mai 2017
Alocarea de surse financiare la rectificarea bugetară pentru înfiinţarea unei ... 31 mai 2017
Spitalele regionale. 31 mai 2017
Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor în construcţii solicită ... 30 mai 2017
Situaţia deţinătorilor de librete CEC de dinainte de 1989. 30 mai 2017
Impilcarea instituţiilor publice din domeniul pensiilor în soluţionarea ... 30 mai 2017
Reabilitarea Drumului naţional 73, judeţul Braşov 30 mai 2017
Ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de ... 30 mai 2017
Necesitatea standardizării Registrului naţional al calificărilor. 30 mai 2017
Referitor la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele din Programul ... 30 mai 2017
Cazul nemţencei purtată 7 ore între spitalele din Neamţ şi Iaşi. 30 mai 2017
Concurs ocupare post adjunct şef sector Halmeu. 30 mai 2017
Referitor la răspunsurile formulate la întrebările nr.183A/27.02.2017 şi ... 30 mai 2017
Necesitatea completării HG 1860/2006 - vizând funcţionarii angajaţi în ... 30 mai 2017
Lipsa unui pod peste Siret între localităţile Rotunda şi Tămăşeni. 30 mai 2017
Situaţia diplomelor echivalate, la zi - CNRED 30 mai 2017
Sediul Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti. 30 mai 2017
Stadiul centurii ocolitoare a mun.Bacău. 30 mai 2017
Organizarea ediţiilor 2017 şi 2018 a "Universităţii Populare de Vară - Nicolae ... 30 mai 2017
Deblocarea procedurii de achiziţie a ambulanţelor. 30 mai 2017
Termenul stabilit pentru creşterea burselor sociale 30 mai 2017
Debirocratizarea procedurilor de lucru ale furnizorilor de gaz metan şi energie ... 30 mai 2017
"Aurul negru" din lacul Techirghiol în pericol? 30 mai 2017
Situaţia rezervelor de sânge, recompensarea celor care donează, dar şi ... 30 mai 2017
Numărul copiilor care au murit în casele de copii în ultimii 28 ani. 30 mai 2017
Strategia ministerului cu privire la combaterea alcoolismului. 30 mai 2017
Plan concret de măsuri pentru deblocarea licitaţiei pentru ambulanţe 30 mai 2017
Termenul limită pentru dpunerea cererilor unice de plată 30 mai 2017
Conduita şefului postului de poliţie Petreşti, jud Dâmboviţa 30 mai 2017
Microcentrale Măguri-Răcătău. 30 mai 2017
Situaţia SN Plafar SA. 30 mai 2017
Extinderea reţelei de distibuţie gaze naturale în comuna Lunguleţu 30 mai 2017
Ansamblul Artistic Profesionist "Crişana", ambasadorul folclorului românesc. 30 mai 2017
Centrele de Informare ale României la Bălţi, Ismail, Solotvino şi Comrat. 30 mai 2017
Fenomenul adopţiilor. 30 mai 2017
Regularizare râu Dâmboviţa - com.Nucet. 30 mai 2017
Persoanele cu handicap trebuie să plătească aberant o asigurare RCA majorată cu ... 30 mai 2017
Situaţia punerii în aplicare a Legii privind diminuarea risipei alimentare, ... 30 mai 2017
Demarare procedură de licitare a exploatării sondei F1007 bis, din staţiunea ... 30 mai 2017
Gestionare potenţiale infestări ale spaţiului verde cu populaţii de căpuşe ... 30 mai 2017
Afaceri cu păşuni în zone turistice. 30 mai 2017
Modificarea Codului Fiscal astfel încât şi microîntreprinderile să poată ... 30 mai 2017
Precizări privind investiţiile asumate pentru refacerea şi extinderea ... 30 mai 2017
Preluarea de către Penitenciarul Târgu Jiu a imobilelor Centrului de Pregătire ... 30 mai 2017
Elaborarea unui act normativ care să clarifice normele de siguranţă în materie ... 30 mai 2017
Proprietarii de terenuri expropriaţi pentru construcţia autostrăzii nu au fost ... 30 mai 2017
Ambulanţe cu grad ridicat de uzură la ISU Cluj. 30 mai 2017
Repunerea în funcţiune Termocentrala Doicesti 30 mai 2017
Referitor la consumul de droguri în sectorul 3 al Capitalei. 30 mai 2017
Situaţia românului Iulian Gherguţ, răpit şi ţinut ostatic în Burghina Faso. 30 mai 2017
Criza inginerilor din România. 30 mai 2017
Stadiul drumului expres Piteşti-Craiova. 30 mai 2017
Situaţia de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf.Apostol Andrei" ... 30 mai 2017
Situaţia programelor privind integrarea tinerilor pe piaţa muncii 30 mai 2017
Programele şi strategiile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei ... 30 mai 2017
Stadiul actual al proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii ... 30 mai 2017
Memoriu din partea asociaţiilor de revoluţionari. 30 mai 2017
Situaţia investiţiilor pentru începerea proiectelor privind infrastructura ... 30 mai 2017
Podul din localitatea Ghirdoveni, jud.Dâmboviţa 30 mai 2017
Situaţia familiei Stoian. 30 mai 2017
Vechimea locomotivelor CFR. 30 mai 2017
Termenul la care se vor acorda beneficiile extrasalariale pentru personalul ... 30 mai 2017
Reprezentarea românilor din Transilvania pe stema oficială a statului. 30 mai 2017
Obiectivele de infrastructură de transport pentru judeţele din Regiunile ... 30 mai 2017
Păduri recreaţionale, nu de exploatare. 30 mai 2017
România captivă prin epidemiile morţii în Evul Mediu. 30 mai 2017
Care este numărul de case şi numărul de blocuri construite până la sfârşitul ... 30 mai 2017
Eficientizarea Poştei Române în mediul rural 30 mai 2017
Sumele recuperate din deciziile definitive date de instanţe. 30 mai 2017
Situaţia minorului Maya Moldoveanu. 30 mai 2017
Demolare şi reconstrucţie stadion Ghencea - EURO 2020. 30 mai 2017
Încadrarea şi recunoaşterea studiilor grefierilor arhivari-registratori la ... 30 mai 2017
Venituri echitabile la Ministerul Transporturilor. 30 mai 2017
Eroarea avizării concesionării activităţii de explorare a nămolului din lacul ... 30 mai 2017
Sitaţia învăţământului dual 30 mai 2017
Reabilitare DN 19 E Biharia - Marghita şi DN 19 B Marghita - Suplacu de Barcău 30 mai 2017
Cazul Ivo Gheoghiev. 30 mai 2017
Rigole nefuncţionale de pe DN 6(E70) din raza jud Caraş Severin 30 mai 2017
Încălcarea Legii dialogului social 62/2011 prin acţiunea ITM Maramureş. 30 mai 2017
Discriminare între călători. 30 mai 2017
Precizări clare privind sustenabilitatea financiară a implementării legii ... 30 mai 2017
Regularizare râul Argeş în zona Crovu-Odobeşti 30 mai 2017
Deficitul de medici de familie înregistrat în jud. Giurgiu 30 mai 2017
Referitor la campanii de mediatizare/informare privind violenţa domestică 30 mai 2017
Raportările firmelor către BNR, în scopul determinării ISD 30 mai 2017
Situaţia doctoranzilor cu studiile finalizate şi fără diplomă eliberată. 30 mai 2017
Întârzierea răspunsurilor miniştrilor la întrebări şi interpelări. 30 mai 2017
Procesul de dotare al serviciilor de ambulanţă şi SMURD 30 mai 2017
Salarizarea personalului din cadrul Organismelor Intermediar-Regionale pentru ... 30 mai 2017
Introducerea catalogului electronic în şcolile din judeţul Constanţa 30 mai 2017
Hidrocentrala CHE RACOVIŢA, jud.Sibiu. 30 mai 2017
Cine răspunde pentru moartea copiilor, victime ale epidemiei de rujeolă? 30 mai 2017
Alertele de călătorie în străinătate. 30 mai 2017
Pregătirea stadionului Dinamo pentru EURO 2020. 30 mai 2017
Insuficienţa vaccinului antirujeolic de mai bine de patru luni. 30 mai 2017
Dreptul la şomaj al consilierilor locali. 30 mai 2017
Lucrări în bătaie de joc la trecerea de cale ferată de la ieşire din Roman. 30 mai 2017
Situaţii discriminatorii cu care se confruntă unităţile de învăţământ cu ... 30 mai 2017
Situaţia drumului comuna 122, jud Dâmboviţa 30 mai 2017
Culturile pomicole şi zona legumicolă Lunguleţu din jud Dâmboviţa 30 mai 2017
Referitor la demararea proiectelor de infrastructură prioritare. 30 mai 2017
Clarificări cu privire la construcţia de autostrăzi în 2016 şi 2017 30 mai 2017
Calitatea produselor de piaţa românească şi sănătatea consumatorilor 30 mai 2017
Radiaţiile din România 29 mai 2017
Obiectivitatea şi transparenţa procesului de selecţie a documentaţiilor depuse ... 29 mai 2017
Clarificări privind preţul carburanţilor din România 29 mai 2017
Montarea ilegală a unor contoare electrice pe faţadele unor clădiri din ... 29 mai 2017
Demersuri pentru demiterea mandatului european de urmărire 29 mai 2017
Achiziţia de ambulanţe pentru serviciile de ambulanţă şi SMURD 29 mai 2017
Sprijin financiar pentru proiectul Timişoara - Capitală Culturală a Europei 2021 29 mai 2017
Autorizarea ISU a instituţiilor de învăţământ din România 29 mai 2017
Cât de pregătită este România pentru a prelua preşedenţia Consiliului Uniunii ... 29 mai 2017
Clarificări privind măsurile antiimigraţie de la graniţele României 29 mai 2017
Calitatea lucrărilor de la Palatul Culturii din Iaşi 29 mai 2017
Problemele din Delta Dunării 29 mai 2017
Programul guvernamental "Lapte, corn, măr" 29 mai 2017
Problemele economice din România 29 mai 2017
Sistemul de urgenţă din România 29 mai 2017
Calendarul aderării la Zona Euro 29 mai 2017
6% din PIB pentru sistemul educaţional 29 mai 2017
Restituirea sumelor donate pentru "Cuminţenia Pământului" 29 mai 2017
Când va fi dotat spitatul din Roman cu un computer tomograf 29 mai 2017
Reducerea mortalităţii infantile 29 mai 2017
Programul pentru educarea şi conştientizarea publicului privind gestionarea ... 29 mai 2017
Salarizarea personalului din administraţia publică locală 29 mai 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 29 mai 2017
Problemele Şcolii 141 din Bucureşti 29 mai 2017
Strategia privind energia electrică produsă din surse regenerabile 29 mai 2017
Reglementarea modalităţii de recuperare pe cale administrativă a sumelor ... 25 mai 2017
Stadiul elaborării cadrului legal referitor la restituirea pe cale ... 25 mai 2017
Numărul beneficiarilor de asistenţă socială 24 mai 2017
Drumurile de legătură autostrada A1- Timişoara, autostrada A3-DN1 (Cluj) şi ... 24 mai 2017
Planul de şcolarizare pentru anul 2017-2018 al judeţului Mureş 24 mai 2017
Stiuaţia privind peroanele şi liniile de tramvai de pe bulevardul Bucureştii Noi 24 mai 2017
Numărul de şedinţe judecătoreşti definitive de constatare a calităţii de ... 24 mai 2017
Numărul şi cuanutumul sancţiunilor date în România de către Garda Naţională de ... 24 mai 2017
Proiecte de investiţii de transport în zona Braşov 24 mai 2017
Muăsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului dual 24 mai 2017
Situţia tunelurilor de pe Autostrada Lugoj-Deva 24 mai 2017
amplasarea unui Monument al Eroilor din Primul Război Mondial în oraşul Şimleu ... 24 mai 2017
Informaţii cu privire la situaţia teatrelor de vară din staţiunile de la ... 24 mai 2017
Includerea lucrărilor de consolidare şi restaurare a Teatrului Mihai Eminescu ... 24 mai 2017
Situaţia Parcului Feroviarilor, Cluj-Napoca 24 mai 2017
Poduri CFR în judeţul Sibiu 24 mai 2017
Termenele de plată a creanţelor de asigurări de la Fondul de garantare a ... 24 mai 2017
Situtaţia hidrocentralei CHE-Racoviţa, judeţul Sibiu 24 mai 2017
Podurile de trecere cale ferată din zona hidrocentralei CHE-Racoviţa, judeţul ... 24 mai 2017
Completarea OUG nr 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr211/2011 ... 24 mai 2017
Creştrerea numărului de posturi şi modificarea încadrării personanului ... 24 mai 2017
Starea de degradare a sediului Biroului Vamal Argeş 24 mai 2017
Refacerea şi modernizarea căii ferate pe ruta Chişinău - Iaşi - Bucureşti. 23 mai 2017
Statele de funcţii în învăţământul superior. 23 mai 2017
Referitor la fenomenul bullying din şcolile noastre. 23 mai 2017
Reabilitarea bazelor de tratament. 23 mai 2017
Reglementarea unui impozit special pentru alimentele şi băuturile cu un ... 23 mai 2017
Situaţia programelor de prevenţie a consumului de alcool şi a programelor de ... 23 mai 2017
Solicitare clarificări privind aprobarea unor facilităţi fiscale pentru ... 23 mai 2017
Situaţia elevilor/studenţilor orfani. 23 mai 2017
Efectele legii privind darea în plată. 23 mai 2017
Clarificări cu privire la drepturile de care beneficiază personalul din poliţie. 23 mai 2017
Lipsa personalului medical din şcolile de la ţară. 23 mai 2017
Referitor la sume finanţate pentru companii de stat sau private în perioada ... 23 mai 2017
Măsuri ale ministerului pentru ameliorarea epidemiei de rujeolă. 23 mai 2017
Reglementări privind legea salarizării unitare. 23 mai 2017
Referitor la repunerea în funcţiune a sistemului de irigaţii. 23 mai 2017
Perdelele forestiere din jud.Iaşi. 23 mai 2017
Produse contrafăcute "made în Italy". 23 mai 2017
Vaccinul obligatoriu făcut în şcoală. 23 mai 2017
Clarificări - concediu de odihnă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu ... 23 mai 2017
Precizări privind evoluţia pieţei muncii din România. 23 mai 2017
Clarificări privind acordarea tichetelor de vacanţă. 23 mai 2017
Scutirea de la plata TVA a contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi a altor ... 23 mai 2017
Stadiul programelor asumate prin Programul de guvernare pentru românii de ... 23 mai 2017
Extinderea ariilor de protecţie avifaunistică. 23 mai 2017
Activităţi economice care depăşesc sfera de autorizare. 23 mai 2017
Deficit de medici specialişti la nivelul Regiunii de Nord-Est. 23 mai 2017
Recuperarea contravalorii timbrului de mediu. 23 mai 2017
Situaţia salarizării medicilor care efectuează gărzi la domiciliu. 23 mai 2017
Dezvoltarea sportului de masă prin creşterea numărului de ore de educaţie ... 23 mai 2017
Judeţul Botoşani are nevoie de investiţii pentru reabilitarea infrastructurii ... 23 mai 2017
Acordarea indemnizaţiei de conducere învăţătorilor care îndeplinesc funcţia de ... 23 mai 2017
Acordul de pretransfer în educaţie. 23 mai 2017
Legea redevenţelor. 23 mai 2017
Clarificări privind numărul asistaţilor sociali din jud.Iaşi. 23 mai 2017
Asigurarea continuităţii accesului la baze de date ştiinţifice pentru ... 23 mai 2017
Înfiinţarea Parcului Naţional Munţii Făgăraş. 23 mai 2017
Situaţia familiei Arseni din Italia. 22 mai 2017
Anchete tratate cu superficialitate de autorităţile din Lleida, Spania 22 mai 2017
Integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa forţei de muncă din România. 22 mai 2017
Situaţia Căminului de persoane vârstnice din localitatea Baia de Arieş. 22 mai 2017
Închiderea celulelor 1-5 deţinute de Iridex. 19 mai 2017
Poziţia Institutului vis-a-vis de emisiile rezultate în urma incinerării ... 18 mai 2017
Criterii stabilire programe must-carry. 18 mai 2017
Situaţia conturilor bancare inactive. 18 mai 2017
Clarificări cu privire la diminuarea veniturilor salariale ale specialiştilor ... 17 mai 2017
Derularea de campanii informative la nivel local şi naţional pentru educarea ... 17 mai 2017
Programe de prevenţie dezvoltate şi aplicate de Ministerul Sănătăţii pentru ... 17 mai 2017
Despre cazul doamnei Camelia Smicală. 17 mai 2017
Strategii şi programe destinate persoanelor care nu au condiţii decente de ... 17 mai 2017
Solicitare informaţii cu privire la starea Aeroportului Internaţional Baia Mare. 17 mai 2017
Reparaţii şi marcaje DN 7 (E81), în zona "Dealul Negru". 17 mai 2017
Organizare ediţie 2017 a "Universităţii Populare de Vară - Nicolae Iorga" la ... 17 mai 2017
Lipsa personalului medical de specialitate la Spitalul Judeţean de Urgenţă ... 17 mai 2017
Strategia ministerului privind dezvoltarea punctelor vamale dintre România şi ... 17 mai 2017
Diminuarea veniturilor salariale ale specialiştilor IT din domeniul sistemului ... 17 mai 2017
Lipsa funcţiei de comisar de mediu din codul COR. 17 mai 2017
Aprovizionarea cu vaccin ROR în judeţul Braşov. 17 mai 2017
Autostrada Sibiu - Braşov. 17 mai 2017
Giratoriu DN2 - Afumaţi. 16 mai 2017
2 mai - Ziua Naţională a Tineretului. 16 mai 2017
Schemele de ajutor de stat trebuie să vizeze majoritatea proprietarilor de ... 16 mai 2017
Casele Judeţene de Pensii nu iau în considerare la calculul pensiei ... 16 mai 2017
Necesitatea suplimentării schemei de personal pentru Serviciul Public Comunitar ... 16 mai 2017
Costul decontării totale a navetei elevilor. 16 mai 2017
Ratificarea Protocolului Comisiei mixte România - Republica Serbia privind ... 16 mai 2017
Acte de antisemitism şi vandalizarea Cimitirului Evreiesc din Bucureşti. 16 mai 2017
Măsurile pe care intenţionează să le adopte Guvernul în ceea ce priveşte ... 16 mai 2017
Subvenţiile APIA. 16 mai 2017
Prejudicierea gravă a UAT Vlad Ţepeş, jud.Călăraşi. 16 mai 2017
Calitatea deficitară a serviciilor consulare româneşti. 16 mai 2017
Includerea moaştelor în categoriile profesionale care asigură servicii şi ... 16 mai 2017
Fonduri pentru remedierea efectelor calamităţilor din judeţul Vâlcea. 16 mai 2017
Obiectivele de infrastructură pentru judeţele din Regiunea Moldovei. 16 mai 2017
Casele Judeţene de Pensii nu iau în considerare la calculul pensiei formele de ... 16 mai 2017
Regimul unic al donatorilor de sânge. O soluţie la criza cronică de sânge. 16 mai 2017
"Lista neagră" a firmelor care depun contestaţii şi "lista neagră" a ... 16 mai 2017
Situaţia lotului III din autostrada Sibiu-Orăştie şi a defrişărilor ilegale a ... 16 mai 2017
Rezultatele aplicării OUG 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte ... 16 mai 2017
Eradicarea cerşetoriei. 16 mai 2017
Motivarea punctelor de vedere ale Guvernului României cu privire la ... 16 mai 2017
Încălcarea ordinului de protecţie penru victimele violenţei în familie. 16 mai 2017
Consiliere psihologică pentru persoanele afectate de cancer. 16 mai 2017
Reglementare privind administrarea unui sector de drum din mun.Piatra Neamţ, ... 16 mai 2017
Formarea profesională în sectorul agricol şi forestier. 16 mai 2017
Stadiul implementării şi aplicării HG 937/2016. 16 mai 2017
Semnalizare rutieră Centura Capitalei, tronsonul Mogoşoaia-Otopeni. 16 mai 2017
Situaţia companiilor aflate în portofoliul Statului Român. 16 mai 2017
Înfiinţarea unui birou special pentru înmatricularea autovehiculelor de ... 16 mai 2017
Necesitatea majorării indemnizaţiilor persoanelor cu handicap. 16 mai 2017
Finalizarea tronsonului de autostradă M3. 16 mai 2017
Măsuri privind prevenirea şi tratamentul cancerului. 16 mai 2017
Dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. 16 mai 2017
Obiectivele de investiţii care vor fi finanţate în etapa a doua a Programului ... 16 mai 2017
Situaţia alunecărilor de teren din satul Izvoarele. 16 mai 2017
Referitor la stadiul aprobării finanţării lucrărilor de ... 16 mai 2017
Situaţia drumului expres Roman- Suceava. 16 mai 2017
Sancţionarea nerespectării prevederilor Legii 202/2002 la locul de muncă. 16 mai 2017
Uniformizarea vitezei de circulaţie în interiorul localităţilor. 16 mai 2017
Unităţi medicale aflate în construcţie şi abandonate. 16 mai 2017
Situaţia centurii ocolitoare a mun.Giurgiu. 16 mai 2017
Finalizarea Centurii ocolitoare a mun.Iaşi. 16 mai 2017
Politica Guvernului în ceea ce priveşte sectorul de acvacultură. 16 mai 2017
Reevaluarea anuală a dosarelor copiilor cu sindrom Down. 16 mai 2017
Stadiul utilizării fondurilor europene pentru tinerii NEETs. 16 mai 2017
Referitor la OUG 4/1995, art.25, alin.(1). 16 mai 2017
Proiecte demarate în anul 2017 - fonduri de coeziune economică şi socială. 16 mai 2017
Norme metodologice de aplicare a Legii 217/2016. 16 mai 2017
Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale în com.Gura Şuţii, ... 16 mai 2017
Referitor la posibilitatea finanţării lucrărilor pentru DN 66A - Câmpul lui ... 16 mai 2017
Îmbunătăţirea calităţii aerului. 16 mai 2017
La ce cote a ajuns abandonul şcolar în anul 2016? 16 mai 2017
Posibilitatea transmiterii imobilelor deţinute de societăţi comerciale aflate ... 16 mai 2017
Relaţiile diplomatice ale statului român cu vecinii săi şi cu ţările din zona ... 16 mai 2017
Responsabilizarea proprietarilor pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor. 16 mai 2017
Nevoia sprijinirii cercetătorilor şi producătorilor români în certificarea ... 16 mai 2017
Exproprierea şi cheltuirea unor bani publici pentru obiective care nu sunt de ... 16 mai 2017
Campanii de prevenire şi reducere a obezităţii infantile. 16 mai 2017
Privind situaţia familiei Cipitu. 16 mai 2017
Stadiul lucrărilor la şoseaua de centură a Sucevei. 16 mai 2017
Armonizarea legislaţiei în domeniul producerii, deţinerii, ambalării şi ... 16 mai 2017
Precizări cu privire la reclamele audiovizuale la produsele farmaceutice. 16 mai 2017
Atacurile asupra unora dintre sistemele informatice ale României. 16 mai 2017
Un caz de implicare nepermisă a poliţiei într-o dispută politică. 16 mai 2017
Situaţia locaţiilor care funcţionează în regim de "Club" în jud.Iaşi. 16 mai 2017
Intersecţie cu risc ridicat de accidente la ieşire din mun.Roman. 16 mai 2017
Problema drogurilor din România. 16 mai 2017
De ce nu sunt acordate despăgubiri proprietarilor de terenuri din nordul ... 16 mai 2017
Măsuri de reducere a mortalităţii infantile. 16 mai 2017
Maternitate veche de peste 120 de an, demolată pentru a construi un supermarket. 16 mai 2017
Dispariţia a peste 1000 hectare de pădure din Parcul Natural Apuseni. 16 mai 2017
Problematica de gen în manualele şcolare. 16 mai 2017
De ce nu îşi respectă obligaţiile contractuale firmele care asigură curăţenia ... 16 mai 2017
Pasarela pietonală DN2 - Afumaţi. 16 mai 2017
Referitor la o eventuală revizuire legislativă care să reglementeze situaţia ... 16 mai 2017
Gara Otopeni. 16 mai 2017
Măsurile adoptate pentru promovarea activităţilor vocaţionale şi a stagiilor de ... 16 mai 2017
Măsuri urgente pentru succesul programului Start-up Nation România. 16 mai 2017
Sentinţe definitive şi irevocabile nepuse în aplicare. 16 mai 2017
Clarificări referitoare la posibila scădere a salariilor angajaţilor din ... 16 mai 2017
Demararea procesului de concesionare a serviciului public de distribuţie a ... 16 mai 2017
Probleme legislative legate de executarea silită şi valorificarea bunurilor. 16 mai 2017
Referitor la Legea prevenţiei. 16 mai 2017
Situaţia tânărului Kristof Ioan condamnat la moarte de către autorităţile ... 16 mai 2017
Stadiul procesului de elaborare şi avizare a pachetului legislativ necesar ... 16 mai 2017
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii249/2015. 16 mai 2017
Prognoza meteo pentru judeţele din regiunea de sud a ţării. 16 mai 2017
Centrele judeţene de aparatură medicală au nevoie de sprijin. 16 mai 2017
Varianta de ocolire a mun.Iaşi. 16 mai 2017
Stadiul implementării şi aplicării HG nr.937/2016. 16 mai 2017
Scăderea numărului de elevi care învaţă în limbile minoritare materne. 16 mai 2017
Situaţia tinerilor post-instituţionalizaţi fără buletin din România. 16 mai 2017
Desele întreruperi în furnizarea energiei electrice în localităţile din ... 16 mai 2017
Pasarela pietonală şi trecere de pietoni la Tâncăbeşti, Snagov. 16 mai 2017
Posibilitatea creşterii absorbţiei de fonduri europene prin luarea unor măsuri ... 16 mai 2017
Finanţarea clusterelor de cercetare în domeniul agricol şi silvic. 16 mai 2017
Un comisar european din Ungaria dezinformează şi se amestecă ostil în ... 16 mai 2017
Demararea Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv ... 16 mai 2017
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de căi ferate. 16 mai 2017
Informaţii privind recensământul traficului rutier din jud.Iaşi. 15 mai 2017
Finanţarea adăpostului pentru maimuţe de la Grădina Zoologică din Galaţi. 15 mai 2017
Programe de integrare socială a tinerilor care părăsesc sistemul ... 15 mai 2017
Daune înregistrate de agricultori în primăvara anului 2017. 15 mai 2017
Clarificări privind programul Start-up Nation România. 15 mai 2017
Transparentizarea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Transplant. 15 mai 2017
Investiţii de mediu - prevenirea şi combaterea efectelor inundaţiilor. 15 mai 2017
Măsuri pentru reducerea timpului de aşteptare pentru susţinerea probei practice ... 15 mai 2017
Apărarea drepturilor românilor din străinătate. 15 mai 2017
Pensionarea anticipată în zonele cu grad înalt de poluare. 15 mai 2017
Situaţia familiei Arseni din Italia. 15 mai 2017
Bilanţul victimelor accidentelor feroviare. 15 mai 2017
Programe educaţionale pentru tinerii supradotaţi. 12 mai 2017
Prelungirea programului de lucru a celor de la Societatea Comercială de ... 12 mai 2017
Abandonul şcolar. 12 mai 2017
"România, cele mai multe naşteri din UE la adolescentele sub 15 ani". 12 mai 2017
Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor. 12 mai 2017
Creşterea numărului de locuri de muncă pentru tineri. 12 mai 2017
Implicarea în proiectul SOS Satele Copiilor România. 12 mai 2017
De ce se încuie controlorii singuri într+un cupeu când trenul este ... 10 mai 2017
Revenire asupra solicitărilor financiare pentru proiectele Spitalului Judeţean ... 10 mai 2017
Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi. 10 mai 2017
Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director ... 10 mai 2017
Poluarea aerului, apei şi solului în com.Băcia, jud.Hunedoara. 10 mai 2017
Încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă ... 10 mai 2017
Situaţia studiilor de fezabilitate şi prefezabilitate, precum şi a proiectelor ... 10 mai 2017
Planurile ministerului pentru spitalele judeţene. 10 mai 2017
Stadiul investiţiilor pe drumurile naţionale şi pe variantele ocolitoare. 10 mai 2017
Costurile aferente montării contoarelor inteligente pentru energie electrică. 10 mai 2017
Situaţia proiectelor care urmează a fi executate în anul 2017 prin credite de ... 10 mai 2017
Proiectele europene ale UAT mun.Iaşi. 10 mai 2017
Atenţionarea privind utilizarea antibioticelor şi hormonilor în procesul de ... 10 mai 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 10 mai 2017
Finanţările pentru două proiecte de mass-media. 10 mai 2017
Cum pot scăpa romaşcanii de mirosul insuportabil provenit de la fermele de ... 10 mai 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 10 mai 2017
de ce nu este posibilă contorizarea individuală pentru apă după sistemul ... 10 mai 2017
Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi ... 10 mai 2017
Rapoarte APM Iaşi, situaţia poluării şi măsuri. 10 mai 2017
Situaţia Planului de Calitate al Aerului pentru mun.Iaşi. 10 mai 2017
Încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate care desfăşoară ... 10 mai 2017
Vandalizarea Cimitirului Evreiesc din Bucureşti. 9 mai 2017
Numărul rezidenţilor în specialitatea de expertiză medicală a capacităţii de ... 9 mai 2017
Lipsa medicamentelor de pe piaţă. 9 mai 2017
Referitor la valoarea fondurilor europene - Programul Operaţional Capital Uman. 9 mai 2017
Construcţia de săli polivalente în România. 9 mai 2017
Situaţiile staţiilor de reîncărcare dedicate maşinilor electrice. 9 mai 2017
Evoluţia fenomenului de trafic de persoane în jud.Vrancea şi măsurile de ... 9 mai 2017
Stadiul acţiunilor privind sectorul de apă şi silvicultură, incluse în ... 9 mai 2017
Contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice aflate în ... 9 mai 2017
Stadiul actual al absorbţiei fondurilor europene. 9 mai 2017
Soluţionarea sesizărilor şi monitorizarea calităţii aerului din mun.Focşani. 9 mai 2017
Evoluţia învăţământului românesc din 1989 în prezent. 9 mai 2017
Extinderea cadrului legal privind reciclarea şi valorificarea ambalajelor pe ... 9 mai 2017
Majorarea valorii standardului de cost/an/pat şi introducerea unor noi ... 9 mai 2017
Criteriile de selectare a localităţilor în care se implementează programul ... 9 mai 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ care se vor reabilita/moderniza în acest an. 9 mai 2017
Program coerent de vaccinări pentru preşcolari şi şcolari. 9 mai 2017
Măsuri pentru reducerea accidentelor la locul de muncă. 9 mai 2017
Referitor la proiectele aflate în derulare şi cele avute în vedere pentru o ... 9 mai 2017
Oportunitatea introducerii impozitului pe cifra de afaceri a companiilor ... 9 mai 2017
Copiii/elevii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 9 mai 2017
Susţinerea agriculturii româneşti. 9 mai 2017
Motivarea modificărilor la nivel de structură şi regulamente privind consiliile ... 9 mai 2017
Măsuri de promovare şi integrare în circuitul turistic naţional a zonei Comana ... 9 mai 2017
Când va implementa ministerul un program naţional de screening pentru cancerul ... 9 mai 2017
Evaluarea stadiului de aplicare a Legii 333/2003. 9 mai 2017
Recunoaşterea studiilor complementare pentru medicii specialişti români care au ... 9 mai 2017
Solicitare incluziune şcolară a copiilor cu dificultăţi de învăţare. 9 mai 2017
Eliminarea prevederii 2% din viitorul Cod Fiscal. 9 mai 2017
Unde se duc banii din taxa de viciu? 9 mai 2017
Reglementarea unui impozit special pentru alimentele şi băuturile cu un ... 9 mai 2017
Stadiul actiunilor privind gestionarea deşeurilor în România. 9 mai 2017
Introducerea în lista dotărilor obligatorii pentru autorizarea unităţilor de ... 9 mai 2017
Introducerea în programele de sreening şi a testării pentru determinarea ... 9 mai 2017
Introducerea programului de screening gratuit pentru determinarea densităţii ... 9 mai 2017
Prevenirea accidentelor de muncă. 9 mai 2017
Comunicarea termenului de începere a programului pentru amenajarea şi utilarea ... 9 mai 2017
Implementarea unui sistem de creditare garantat de stat cu dobândă mică pentru ... 9 mai 2017
Strategii pentru refacerea, modernizarea şi extinderea sistemului de irigaţii. 9 mai 2017
Distrugerea monumentelor funerare în Cimitirul Evreiesc din Bucureşti. 9 mai 2017
Mortalitatea infantilă din România. 8 mai 2017
Mesaje, în mediul online, având caracter antisemit, legionar, rasist sau ... 8 mai 2017
Majorările salariale în sectorul public, neimpozitarea pensiilor sub 2000 de ... 8 mai 2017
Sprijin pentru crescătorii de porcine - program de susţinere a reproducţiei. 8 mai 2017
Precizări privind situaţia infecţiilor nosocomiale. 8 mai 2017
Stadiul implementării programului naţional privind perdelele forestiere de ... 8 mai 2017
Clarificări privind plafonarea indemnizaţiei de creştere a copilului. 8 mai 2017
Solicitare informaţii cu privire la restituirea timbrului de mediu. 8 mai 2017
Posibilitatea creşterii plafoanelor pentru medicamentele compensate. 8 mai 2017
Încălcări ale prevederilor OUG 31/2002. 8 mai 2017
Introducerea în regim de urgenţă a centurii ocolitoare a mun.Iaşi în prima ... 8 mai 2017
Clarificări privind efectele îngheţului în agricultură. 8 mai 2017
Cursele ilegale organizate noaptea pe bulevardele capitalei. 8 mai 2017
Situaţia programului "Fiecare Copil în Grădiniţă", în jud.Maramureş. 8 mai 2017
Medicamentele pentru cancer. 4 mai 2017
Programele ministerului pentru încurajarea investiţiilor autohtone sau străine ... 4 mai 2017
Împrumuturile din ultimele luni. 4 mai 2017
Măsurile ministerului pentru lucrări de consolidare , conservare, restaurare a ... 4 mai 2017
Situaţia personalului din Poliţia Română. 3 mai 2017
Aniversarea Centenarului României şi a Primului Război Mondial. 3 mai 2017
Acreditarea serviciului social "Cămin pentru persoane vârstnice com.Aghireşu, ... 3 mai 2017
Stadiul proiectului pod peste Dunăre - Călăraşi - Silistra. 3 mai 2017
Referitor la studiile privind numărul copiilor obezi din România. 3 mai 2017
Referitor la investitorii străini care urmează să îşi înceapă activitatea în ... 3 mai 2017
Reînfiinţarea Staţiei de Ambulanţă Pucioasa. 3 mai 2017
Situaţia la zi a autorizării Autorităţilor de Management. 3 mai 2017
Stadiul lucrărilor la varianta de ocolire a mun.Suceava. 3 mai 2017
Nivelul de salarizare pentru angajaţii din domeniul protecţiei mediului din ... 3 mai 2017
Regiunea Nord-Est nu există pentru gevernul PSD-ALDE. 3 mai 2017
Renunţarea la sistemul centralizat de încălzire din Galaţi. 3 mai 2017
Lipsa finanţării pentru şoseaua de centură a mun.Iaşi. 3 mai 2017
Demiterea domnului ministru Alexandru-Răzvan Cuc, ca urmare a dezinformărilor ... 3 mai 2017
Dezinformări de la nivelul ministerului cu privire la Varianta ocolitoare ... 3 mai 2017
Guvernul propune o strategie morbidă pentru bolnavii de cancer din România. 3 mai 2017
Reacţia MAE în legătură cu poziţia asumată de Ambasada Federaţiei Ruse la ... 3 mai 2017
Situaţia Combinatului Fortus SA şi a salariaţilor săi! 3 mai 2017
Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi măsuri pentru susţinerea colectării ... 3 mai 2017
Proiectul de realizare a Sălii Polivalente în jud.Timiş prin investiţia ... 3 mai 2017
Dotarea Spitalului Judeţean Vâlcea cu un aparat RMN. 3 mai 2017
Viitorul celor patru puncte de trecere a frontierei, deschise temporar în ... 3 mai 2017
Centura de nord a mun.Turda. 3 mai 2017
Memoriu privind majorarea salariilor angajaţilor din institutele de cercetare, ... 3 mai 2017
Solicitare informaţii cu privire la poluarea de pe râul Săsar. 3 mai 2017
Acordarea de sporuri medicale medicilor de medicină nucleară. 3 mai 2017
Consiliul Judeţean Neamţ a distrus transportul ecologic din Piatra Neamţ. 3 mai 2017
Pensionarii din sistemul militar, nedreptăţiţi şi pregătiţi de proteste. 3 mai 2017
Măsurile luate de Guvern pentru combaterea traficului de persoane române în ... 3 mai 2017
Transferarea cu titlu gratuit a activelor cu caracter social aparţinând ... 3 mai 2017
Planurile de management al parcurilor naţionale. 3 mai 2017
Respectarea şi aplicarea prevederilor Legii 315/2006. 3 mai 2017
Termenul la care începe Programul "Garanţia pentru tineri". 3 mai 2017
Cum promovăm şi ţinem în viaţă tradiţiile locale? 3 mai 2017
Firme fără datorii, dar cu conturi blocate. 3 mai 2017
Termenul de implementare la nivel naţional a proiectului "Dosarul electronic". 3 mai 2017
Sprijinirea Bisericii-mausoleu de la Cania, Republica Moldova. 3 mai 2017
Explicarea motivelor pentru care evaluatorii internaţionali ai proiectelor de ... 3 mai 2017
Referitor la art.342 alin.6 din NCP. 3 mai 2017
Implementarea programelor de sprijin financiar pentru elevi. 3 mai 2017
Stadiul proiectelor depuse în sesiunea de finanţare pe anul 2016 de către ... 3 mai 2017
Precizări cu privire la detalii tehnice şi execuţia autostrăzii Piteşti-Craiova. 3 mai 2017
Unele modificări pe care ministerul doreşte să le aducă metodologiei de ... 3 mai 2017
Platforme pentru scocarea temporară a deşeurilor municipale, Cluj-Napoca. 3 mai 2017
Formarea profesională în domeniul serviciilor din turism. 3 mai 2017
Stadiul negocierilor privind relocarea Agenţiei Europene a Medicamentului şi ... 3 mai 2017
Natalitatea în România. 3 mai 2017
Modificarea procedurilor de achiziţie în cadrul proiectului BRUA. 3 mai 2017
Situaţia falezei din mun.Tulcea. 3 mai 2017
Extinderea screeningului auditiv şi oftalmologic precoce prin realizarea de ... 3 mai 2017
Care este situaţia actuală a Cimitirului Eroilor de la Chişinău, Republica ... 3 mai 2017
Consultarea publică lansată de Comisia Europeană referitoare la modernizarea şi ... 3 mai 2017
Explicarea criteriilor care au stat la baza numirii celor din consiliile ... 3 mai 2017
Îmbătrinirea României. 3 mai 2017
Criza medicamentelor pentru tratamentul împotriva cancerului este intolerabilă. 3 mai 2017
Reparaţie capitală acoperiş Sala Sporturilor Târgovişte. 3 mai 2017
Stadiul pregătirii Preşedinţiei României la Consiliul UE. 3 mai 2017
Situaţia tragică a salariaţilor de la fortus SA Iaşi poate fi rezolvată cu ... 3 mai 2017
Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale în com.Gura Şuţii, ... 3 mai 2017
Eficientizarea relaţiei CNAS cu furnizorii de servicii paraclinice. 2 mai 2017
Plata sporului pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor. 2 mai 2017
Creşterea numărului de locuri de muncă pentru tineri. 2 mai 2017
Asigurarea conectivităţii oraşului Cugir la reţeaua TEN-T prin construirea ... 2 mai 2017
Criza medicamentelor oncologice. 2 mai 2017
Acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor care obţin menţiuni ... 2 mai 2017
"Impozitul pe gospodărie" şi principiul fiscal al evitării dublei impuneri - ... 2 mai 2017
Măsuri privind prevenirea şi tratamentul cancerului. 2 mai 2017
Norme de aplicare Legea 233/2016 privind parteneriatul public-privat. 2 mai 2017
Situaţia privind netipărirea cardurilor de sănătate pentru o parte din ... 2 mai 2017
Valoarea chiriei tinerilor care beneficiază de locuinţe ANL. 2 mai 2017
Investiţii programate pentru dotarea Poliţiei române în anul 2017. 2 mai 2017
Dezvoltarea sectorului vitivinicol din România. 2 mai 2017
Alocarea a 19 milioane de euro pentru programe destinate IMM-urilor şi ... 2 mai 2017
Măsuri privind actualizarea redevenţelor. 2 mai 2017
Situaţia cazinoului din Constanţa. 2 mai 2017
Responsabilităţile ministerului în privinţa poluării aerului şi a mediului ca ... 26 aprilie 2017
Prevenirea avariilor majore, care au condus la deconectarea de la curent a mii ... 26 aprilie 2017
Politici publice şi măsuri concrete pentru stoparea declinului demografic şi ... 26 aprilie 2017
Elaborarea unui program naţional distinct pentru fertilizare in vitro şi ... 26 aprilie 2017
Echipa reprezentativă de hochei sub 18 ani. 26 aprilie 2017
Proiecte care merită a fi puse în practică în vederea celebrării Centenarului ... 26 aprilie 2017
Situaţia curentă pe piaţa muncii în vederea oportunităţilor de care ar putea ... 26 aprilie 2017
Stimularea angajatorilor pentru a se implica în calificarea tinerilor pentru ... 26 aprilie 2017
Stadiul actual al Băncii Naţionale de Dezvoltare. 26 aprilie 2017
Care este alocată, în anul 2017, jud.Olt pentru construirea de locuinţe prin ... 26 aprilie 2017
Precizări cu privire la scăderea cptei unice de la 16% la 10% începând cu data ... 26 aprilie 2017
Stadiul proiectului canalului Bucureşti-Olteniţa. 26 aprilie 2017
Măsuri de educare - prevenire întreprinse de minister pentru îmbunătăţirea ... 26 aprilie 2017
Situaţia drumului naţional DN 15, din jud.Neamţ. 26 aprilie 2017
Predictibilitatea politicii fiscale - măsuri anticipate pentru agenţii ... 26 aprilie 2017
Demararea lucrărilor pe tronsonul cuprins între Câmpina şi Săcele, jud.Prahova. 26 aprilie 2017
Poziţia României faţă de rezultatul referendumului organizat în Turcia. 26 aprilie 2017
Comunicarea termenului la care va fi extins programul Erasmus pentru schimb de ... 25 aprilie 2017
Simplificarea procedurii de înregistrare în scopuri de TVA. 25 aprilie 2017
Stadiul proiectului de OUG pentru modificarea Legii 255/2010, proiect ce ar ... 25 aprilie 2017
Posibilitatea modificării Ordinului nr. 869/9 iulie 2015. 25 aprilie 2017
Comunicarea hotărârilor judecătoreşti privind recunoaşterea stagiului de ... 25 aprilie 2017
Măsuri de prevenire a violenţei în şcoli. 25 aprilie 2017
Referitor la măsurile din Programul de Guvernare destinate dezvoltării mediului ... 25 aprilie 2017
Revenire la întrebarea 261A/02.03.2017, referitoare la reabilitarea de urgenţă ... 25 aprilie 2017
Solicitare termen efectuare despăgubire de către Autoritatea pentru ... 25 aprilie 2017
Investiţii străine directe şi forţa de muncă disponibilă calificată. 25 aprilie 2017
Salariile preoţilor care slujesc în spitale. 25 aprilie 2017
Începerea programului de construcţie a locuinţelor sociale şi a centrelor ... 25 aprilie 2017
Interzicerea de către structurile MAI a accesului turiştilor în zonele cu risc. 25 aprilie 2017
Situaţia copiilor cu autism în unităţile de învăţământ. 25 aprilie 2017
Oportunitatea continuării magistralei de gaz Zlatna-Arieşeni. 25 aprilie 2017
Comunicarea primului termen la care Guvernul ca începe întâlnirile periodice cu ... 25 aprilie 2017
Extinderea campaniei de informare privind vaccinarea la nivel local. 25 aprilie 2017
Referitor la finalizarea construirii barajului de la Mihăileni, jud.Hunedoara. 25 aprilie 2017
Desfăşurarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ... 25 aprilie 2017
Creşterea accesului tinerilor din mediul rural la studii superioare. 25 aprilie 2017
Supraaglomerarea din vămi. 25 aprilie 2017
Stadiul lucrărilor la autostrada Sebeş-Turda. 25 aprilie 2017
Situaţia monumentelor, ansamblurilor şi a siturilor aflate în administrarea ... 24 aprilie 2017
Îmbunătăţirea sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de ... 24 aprilie 2017
Descentralizarea activităţilor privind protecţia mediului. 24 aprilie 2017
Cuantumul achiziţiei manualelor şcolare din 2014 în prezent. 24 aprilie 2017
Investiţii în reţelele de transport şi distribuţie energie - Regiunea Nord-Est. 24 aprilie 2017
Situaţia proiectelor depuse de administraţiile publice locale din jud.Iaşi ... 24 aprilie 2017
Măsuri pentru reducerea aglomerării la vamă şi la ghişeele publice în perioada ... 24 aprilie 2017
Criza vaccinurilor şi aplicarea normelor metodologice la Legea vaccinării din ... 24 aprilie 2017
Alocările bugetare pentru judeţele iaşi şi Teleorman. 24 aprilie 2017
Defrişări ilegale în jud.Ilfov şi sudul Bucureştilor. 24 aprilie 2017
Reabilitarea Casei Memoriale Vasile Alecsandri. 24 aprilie 2017
Situaţia clădirilor cu risc seismic din mun.Iaşi. 24 aprilie 2017
Fondurile alocate dezvoltării infrastructurii rurale din jud.Prahova. 24 aprilie 2017
Consolidarea malului Siretului în comuna Alexandru Ioan Cuza, jud.Iaşi. 24 aprilie 2017
Clarificări în ceea ce priveşte pachetele de servicii medicale. 24 aprilie 2017
Declaraţiile Ambasadei Rusiei la Bucureşti. 24 aprilie 2017
Repartiţia fondurilor colectate la bugetul de stat din acciza la carburanţi. 24 aprilie 2017
Poluarea apei potabile în jud.Ilfov la 31 martie 2017. 24 aprilie 2017
Solicitare informaţii cu privire la avizele de transport lemn şi masă lemnoasă. 20 aprilie 2017
Situaţia deosebită, nemulţumirile şi problemele cetăţenilor din zona parcului ... 19 aprilie 2017
Reţeaua Praktiker din România este STAT în STAT? 19 aprilie 2017
Beneficiarii programului România Start-up Nation. 19 aprilie 2017
Alocare de fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea DN 24D Galaţi-Bârlad. 19 aprilie 2017
Situaţia privind sedentarismul în România. 19 aprilie 2017
Codul economic, impozitul pe venitul global şi fiscalitatea ascunsă. 19 aprilie 2017
Finanţare obiectiv de investiţii "Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, ... 19 aprilie 2017
Reglementarea cadrului legal din domeniul sportiv şi alocarea mai multor ... 19 aprilie 2017
Situaţia fostei fabrici MEHID din Galaţi. 19 aprilie 2017
De ce tipuri de asistenţă specială beneficiază copiii din jud.Constanţa şi ce ... 19 aprilie 2017
Suma acordată prin finanţare în cadrul programului Naţional de Cadastru şi ... 19 aprilie 2017
Programul Operaţional Capital Uman. 19 aprilie 2017
Viaţa dură din Delta Dunării. 19 aprilie 2017
Protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi istoric al jud.Dolj. 19 aprilie 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 19 aprilie 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 19 aprilie 2017
Modificarea HG 558/1998 pentru acordarea burselor de ajutor social şi elevilor ... 19 aprilie 2017
Standarde minimale aberante pentru unele comisii CNADTCU, constituite pentru ... 19 aprilie 2017
Construcţia de creşe şi grădinişe în jud.Constanţa. 19 aprilie 2017
Situaţia şcolilor fără autorizaţie ISU. 19 aprilie 2017
Comunicările Caselor de Pensii. 19 aprilie 2017
Cum promovăm potenţialul şi oportunităţile turistice ale României în lume? 19 aprilie 2017
Oportunitatea introducerii educaţiei sexuale. 19 aprilie 2017
Asigurarea unor condiţii egale şi nediscriminatorii pentru elevii cu privire la ... 19 aprilie 2017
Măsuri pentru deblocarea situaţiei de la UCM Reşiţa. 19 aprilie 2017
Lucrarea "Amenajarea Valea Călata" - nefinalizată. 19 aprilie 2017
Situaţia unor străzi din oraşul Babadag, jud.Tulcea. 19 aprilie 2017
Registrul zilierilor în variantă electronică. 19 aprilie 2017
Trecere nivel DN 21 - calea ferată Bucureşti - Constanţa, punct Drajna. 19 aprilie 2017
Electrificarea tuturor gospodăriilor din România - o himeră? 19 aprilie 2017
Despăgubirile pe care le plătim noi pentru o autostradă construită prost de cei ... 19 aprilie 2017
Dezvoltarea învăţământului tehnologic prin înfiinţarea şcolilor de meserii în ... 19 aprilie 2017
Implementarea Acordului de la Paris. 19 aprilie 2017
Probleme ale Centurii rutiere ocolitoare a mun.Tg.Mureş. 19 aprilie 2017
Construcţia de creşe şi grădiniţe în jud.Galaţi. 19 aprilie 2017
"TVA 0" la achiziţionarea de locuinţe. 19 aprilie 2017
Proiectul de realizare a viitorului Muzeu Naţional al Revoluţiei din 1989 la ... 19 aprilie 2017
Solicitare sprijin pentru promovarea unei propuneri legislative privind ... 19 aprilie 2017
Groapa de gunoi din pasul Mestecăniş. 19 aprilie 2017
Perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice. 19 aprilie 2017
Referitor la programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 19 aprilie 2017
Derularea proiectului SEE "Restaurarea Complexului de ecosisteme acvatice şi ... 19 aprilie 2017
Retrogradarea angajaţilor din unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare ... 19 aprilie 2017
Furturi locuinţe. 19 aprilie 2017
Revenire la intrebarea 132A/21 februarie 2017. 19 aprilie 2017
Referitor la măsurile pe care Ministerul Mediului le are în vedere privind ... 19 aprilie 2017
Treceri de frontieră în jud.Satu Mare. 19 aprilie 2017
Agresiune şi defăimare a unui sportiv român - cazul CSM Bucureşti - Ferencvaros. 19 aprilie 2017
Alocarea fondurilor necesare executării obiectivului de investiţii "Bazin de ... 19 aprilie 2017
Posibilitatea scurtării procedurilor şi reducerii costurilor brevetării ... 19 aprilie 2017
Unde sunt vaccinurile obligatorii? 19 aprilie 2017
Introducerea orelor de legislaţie contravenţională în programele şcolare. 19 aprilie 2017
"Recensământul" salariilor din domeniul public şi anvelopa salarială în bugetul ... 19 aprilie 2017
Întârzieri privind elaborarea normelor de implementare a Programului "Start-up ... 19 aprilie 2017
Promovarea sistemului privind impozitul pe venitul global pe gospodărie prin ... 19 aprilie 2017
Necesitatea completării HG 1860/2006 vizând funcţionarii angajaţi în ... 19 aprilie 2017
Disciplina "Educaţie financiară". 19 aprilie 2017
Punerea în funcţiune a reţelei de distribuţie gaze naturale în satul Rpmâneşti, ... 19 aprilie 2017
Restanţale Guvernului în privinţa Legii prevenţiei. 19 aprilie 2017
Stadiu implementare măsuri cuprinse în Strategia Naţională privind schimbările ... 19 aprilie 2017
Cadrul legal privind situaţia contractelor de îmnchiriere/concesionare a ... 19 aprilie 2017
Stadiul HG privind declararea zonei naturale "Pădurea Trivale" ca rezervaţie ... 19 aprilie 2017
Suplimentarea fondurilor alocate spitalelor prin Programul Naţional privind ... 19 aprilie 2017
Necesitatea completării HG 1860/2006 vizând funcţionarii angajaţi în ... 19 aprilie 2017
Situaţia privind trenul cu aburi Mocăniţa. 18 aprilie 2017
Clarificarea situaţiei administrării Parcului Natural Defileul Mureşului ... 18 aprilie 2017
Strategia ministerului privind moneda virtuală, în special bitcoin. 18 aprilie 2017
Dragarea braţului Borcea. 18 aprilie 2017
Numărul de creşe şi de grădiniţe prevăzute a se construi/amenaja în jud.Prahoha ... 18 aprilie 2017
Simplificarea Politicii Agricole Comune. 18 aprilie 2017
Statutul Elevului. 18 aprilie 2017
Legea prevenţiei poate duce la dezvoltarea afacerilor ilegale cu lucrări ... 18 aprilie 2017
Supraaglomerarea transportului feroviar. 18 aprilie 2017
Plăţi UE în agricultură. 18 aprilie 2017
Finalizarea lucrărilor la podul peste râul Vedea, la intrarea în mun.Alexandria. 13 aprilie 2017
Aplicarea prevederilor art.5 din OUG 9/2017. 12 aprilie 2017
Situaţia staţiei de cale ferată Titu. 12 aprilie 2017
Situaţia cu impact negativ generată de condiţiile climatice nefavorabile, care ... 12 aprilie 2017
Apel pentru o politică justă şi antirasistă de locuire. 12 aprilie 2017
Autostrada Transilvania, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borş. 12 aprilie 2017
Stadiul transpunerii Convenţiei de la Istanbul în dreptul intern. 12 aprilie 2017
Care este calendarul implementării Proiectului Şcoală după Şcoală şi care vor ... 12 aprilie 2017
Autostrada Tg.Mureş - Iaşi. 12 aprilie 2017
Stadiul derulării programului pilot "Masă caldă pentru elevi" pentru cele 50 de ... 12 aprilie 2017
Intrarea străzii Triajului în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca. 12 aprilie 2017
Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. 12 aprilie 2017
Strategia Guvernului privind dezvoltarea punctelor vamale dintre România şi ... 11 aprilie 2017
Măsuri pentru protejarea clădirilor-monument istoric. 11 aprilie 2017
Reducerea timpului de aşteptare pentru înmatricularea autovehiculelor. 11 aprilie 2017
Comunicarea statisticilor privind numărul accidentelor provocate de şoferi care ... 11 aprilie 2017
Includerea în prima rectificare bugetară a fondurilor pentru cheltuielile ... 11 aprilie 2017
Măsuri pentru stoparea stigmatizării pe piaţa muncii a şomerilor de peste 50 ... 11 aprilie 2017
Program de evaluare a sănătăţii populaţiei. 11 aprilie 2017
Luarea unor măsuri de eficientizare a programului derulat de Agenţia pentru ... 11 aprilie 2017
Referitor la programe derulate de Ministerul Sănătăţii privind prevenirea, ... 11 aprilie 2017
Poluarea cu steril toxic a pârâului Valea Seşei şi a râului Arieş. 11 aprilie 2017
Modalitatea prin care România îşi propune să răspundă cerinţelor solicitate de ... 11 aprilie 2017
Demararea lucrărilor la proiectele de investiţii cuprinse în MPGT - Regiunea de ... 11 aprilie 2017
Acordarea asistenţei medicale şi medicamentelor, în mod gratuit şi prioritar, ... 11 aprilie 2017
Programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, ... 11 aprilie 2017
Problema lipsei abatoarelor de capacitate mică şi a centrelor de colectare a ... 11 aprilie 2017
Precizări cu privire la elaborarea Planului Naţional de acţiune în cazuri de ... 11 aprilie 2017
Înăsprirea sancţiunilor pentru consumul de alcool la volan. 11 aprilie 2017
Implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice. 11 aprilie 2017
Proiectul Metodologiei de admitere în învăţământul superior pentru românii de ... 11 aprilie 2017
Programul Start-up Nation. 11 aprilie 2017
Realizarea demersurilor pentru deschiderea punctului vamal de la Racovăţ din ... 11 aprilie 2017
Instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 11 aprilie 2017
Clarificări cu privire la art.8, punctul 5 din OG 112/1999, republicată în MO ... 11 aprilie 2017
Majorarea ajutorului lunar pentru soţul supravieţuitor la nivelul pensiei ... 11 aprilie 2017
Acţiuni preventive ale Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru preîntâmpinarea ... 11 aprilie 2017
Cadastrarea terenurilor agricole. 11 aprilie 2017
Grădina de vară "Dacia" din Tulcea. 11 aprilie 2017
Introducerea posibilităţii ca unităţile medico-sanitare să închirieze sau să ... 11 aprilie 2017
Termenul de contestare al decitiilor de pensie. 11 aprilie 2017
Ghidul de finanţare a Programului privind gestionarea deşeurilor - "Compost". 11 aprilie 2017
Continuarea Programului Naţional de Electrificare. 11 aprilie 2017
Omiterea în proiectul de lege a salarizării unice a personalului din Asistenţă ... 10 aprilie 2017
Managementul defectuos al Spitalului Municipal Sebeş. 10 aprilie 2017
România nu trebuie să facă parte dintr-o clasa de consumatori inferioară, la ... 10 aprilie 2017
Informaţii necesare pentru configurare situaţie persoane şomere la nivelul ... 10 aprilie 2017
Restanţele Guvernului în privinţa Legii prevenţiei. 10 aprilie 2017
Restituirea "timbrului de mediu" pentru autovehicule către persoanele ... 10 aprilie 2017
Solicitare informaţii privind anul şcolar 2017-2018. 10 aprilie 2017
Detalii despre pregătirea Centenarului Marii Uniri. 10 aprilie 2017
Situaţia juridică a Drumului Hoţilor, jud.Iaşi. 6 aprilie 2017
Situaţia colaborării dintre Spitalul AKH din Viena şi spitalele româneşti. 6 aprilie 2017
Discrepanţele salariale în rândul angajaţilor AJPIS. 6 aprilie 2017
Criza de personal din centrele de transfuzii. 6 aprilie 2017
Când vor ajunge la Iaşi dozele de vaccin împotriva rujeolei. 6 aprilie 2017
Când vor primi Interferon Free şi pacienţii cu hepatita C, stadiul F1? 6 aprilie 2017
La cîte societăţi comerciale ieşene mai este statul român acţionar? 6 aprilie 2017
Situaţia zborurilor TAROM din Aeroportul Internaţional Iaşi. 6 aprilie 2017
Strategia MS de prevenţie a cancerului de col uterin. 6 aprilie 2017
Ce dotări deţine Armata Română? 6 aprilie 2017
Includerea procedurilor de fertilizare in vitro şi embriotransfer în categoria ... 5 aprilie 2017
Modul de calcul al prejudiciilor constatate de auditorii publici externi ai ... 5 aprilie 2017
Angajamentul de plată privind contribuţia de întreţinere. 5 aprilie 2017
Varianta ocolitoare a municipiului Bârlad. 5 aprilie 2017
Realizarea unei analize la nivel naţional asupra forţei de muncă. 5 aprilie 2017
Derogările acordate la vânătoarea de urs, cotele stabilite pe anul 2017. 5 aprilie 2017
Aplicarea deficitară a Legii 186/2016. 5 aprilie 2017
Eliberarea de legitimaţii de călătorie gratuite pentru studenţi de către ... 5 aprilie 2017
Criza de personal din turism, cauzată de dispariţia şcolilor de profil. 5 aprilie 2017
Situaţia privind acreditarea Centrului de transplant pulmonar din Sibiu. 5 aprilie 2017
Decontarea navetei elevilor. 5 aprilie 2017
Exportul de material lemnos în România. 5 aprilie 2017
Programul pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului. 5 aprilie 2017
Strategii şi programe dezvoltate de Ministerul Energiei în domeniul energiei ... 5 aprilie 2017
Autorizarea la plată a fermierilor selectaţi la controlul prin teledetecţie. 5 aprilie 2017
Situaţia programărilor la Registrul Auto Român. 5 aprilie 2017
Politicile şi programele ministerului pentru revitalizarea industriei şi ... 5 aprilie 2017
Peste o mie de producători bio din Bistriţa-Năsăud au renunţat să mai practice ... 5 aprilie 2017
Finanţarea olimpiadelor, concursurilor şi competiţiilor şcolare. 5 aprilie 2017
Proiectul Variantei de Ocolire Timişoara Sud. 5 aprilie 2017
Stadiul aplicării prevederilor Directivei UE 2016/1148. 4 aprilie 2017
Lucrări finanţate prin OUG 7/2006, ţinute în conservare şi fără finanţare. 4 aprilie 2017
Abuz la DGASPC Neamţ!? 4 aprilie 2017
Situaţia casei corpului didactic Suceava. 4 aprilie 2017
România, ameninţată de infrigement şi criză! 4 aprilie 2017
Finanţare pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale Vad. 4 aprilie 2017
Clarificarea strategiei naţionale în privinţa aeroporturilor din centrul ... 4 aprilie 2017
Motivarea tergiversării transmiterii punctului de vedere ce conţine o propunere ... 4 aprilie 2017
Planul de dezvoltare al TAROM pentru destinaţia Suceava. 4 aprilie 2017
Program terapeutic destinat familiilor. 4 aprilie 2017
Situaţia reţelei de desecare din jud.Dolj. 4 aprilie 2017
Poluarea fonică din Bucureşti. 4 aprilie 2017
Reglementarea sistemului de redevenţe. 4 aprilie 2017
Stadiul proiectului privind refacerea perdelelor forestiere. 4 aprilie 2017
Finanţarea activităţilor de tineret. 4 aprilie 2017
Stadiul măsurilor de reducere a evaziunii fiscale. 4 aprilie 2017
Sesizări în derularea unor proiecte finanţate prin Administraţia Fondului ... 4 aprilie 2017
Sala Polivalentă din Iaşi. 4 aprilie 2017
Anularea zborurilor de pe aeroportul Iaşi izolează judeţul şi mai mult. 4 aprilie 2017
Destituirea unui poştaş de la Agenţia Vodnic, jud.Caraş-Severin. 4 aprilie 2017
Adresa Arhiepiscopiei Tomisului către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 4 aprilie 2017
Situaţia românilor din Regatul Unit după Brexit. 4 aprilie 2017
Reducerea aglomeraţiei din Aeroportul Internaţional Henri Coandă. 4 aprilie 2017
Demararea lucrărilor la pasajul de la Domneşti. 4 aprilie 2017
Ghiţă şi secretele sale. 4 aprilie 2017
Echivalarea în România a titlurilor oficiale de calificare ca medic specialist ... 4 aprilie 2017
Transport CFR - Tulcea oraş. 4 aprilie 2017
Anularea procedurii aferente eliminării Declaraţiei 088. 4 aprilie 2017
Neplata subvenţiilor fermierilor din loc.Seimeni, jud.Constanţa. 4 aprilie 2017
Normele metodologice de aplicare a Legii Dieteticianului 256/2015. 4 aprilie 2017
Situaţia prevalenţei afecţiunilor medicale de nutriţie şi metabolism la copiii ... 4 aprilie 2017
Patrimoniul fostelor Exploatări Miniere. 4 aprilie 2017
Plantarea perdelelor forestiere de protecţie. 4 aprilie 2017
Execuţia bugetară comparată cu programul de colectare. 4 aprilie 2017
Sursele de finanţare ale statului român. 4 aprilie 2017
Numărul persoanelor din România care suferă de epilepsie. 4 aprilie 2017
Amenajarea teritoriului şi urbanism - Accesarea de fonduri prin programul ... 4 aprilie 2017
Recrutarea managementului profesionist la companiile strategice din domeniul ... 4 aprilie 2017
Dezbatere Legea Prevenţiei. 4 aprilie 2017
Starea DN 22 E, IC Brătianu-Garvăn, jud.Tulcea. 4 aprilie 2017
Studii în străinătate şi echivalarea diplomelor. 4 aprilie 2017
Respectarea dreptului la educaţie a persoanelor cu dizabilităţi senzoriale. 4 aprilie 2017
Construirea centurii ocolitoare a mun.Dej. 4 aprilie 2017
Măsuri pentru recuperarea prejudiciilor şi pentru a eficientiza activitatea ... 4 aprilie 2017
Publicarea transparentă a datelor privind utilizarea fondurilor europene. 4 aprilie 2017
Informatizarea APIA, o necesitate şi o urgentă. 4 aprilie 2017
Demersurile ministerului pentru soluţionarea firmelor care nu beneficiează de ... 4 aprilie 2017
România cu două viteze. 4 aprilie 2017
Transformarea Maternităţii Târgovişte la grad superior. Trecerea la grad 3. 4 aprilie 2017
Modificarea Legii 186/2016. 4 aprilie 2017
Fondul Suveran de Dezvoltare. 4 aprilie 2017
Rata şomajului în creştere. 4 aprilie 2017
Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara. 4 aprilie 2017
Finanţarea activităţilor de tineret. 4 aprilie 2017
Vaccinarea - o prioritate pentru imunizarea copiilor. 4 aprilie 2017
Studiu de fezabilitate autostrada Sibiu-Făgăraş. 4 aprilie 2017
Politici educaţionale pentru crearea unei atitudini favorabile copiilor cu ... 4 aprilie 2017
Adresa Arhiepiscopiei Tomisului către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 4 aprilie 2017
Poziţia MAE referitoare la "Europa cu două viteze". 4 aprilie 2017
Situaţia păgubiţilor FNI. 4 aprilie 2017
Necesitatea clarificării şi punerii în acord a actelor normative care ... 4 aprilie 2017
Situaţia Unităţii de Primiri Urgente Paşcani. 4 aprilie 2017
Strategiile pe care ministerul le are în vedere privind adaptarea la evoluţia ... 4 aprilie 2017
Crelterea timpilor de aşteptare la graniţă. 4 aprilie 2017
Europa cu "mai multe viteze". 4 aprilie 2017
Liberalizarea pieţei de gaze. 4 aprilie 2017
Deschiderea unor Birouri Teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. 4 aprilie 2017
Arborarea steagului Transilvaniei la Cluj. 4 aprilie 2017
Analiza proiectelor propuse a se realiza prin intermediul Programului Naţional ... 4 aprilie 2017
Informaţii privind şcolile din mediul rural cu predare în sistem simultan. 4 aprilie 2017
Gândaci care mişună în paturile bebeluşilor la Spitalul Judeţean Neamţ. 4 aprilie 2017
Măsuri pentru limitarea fenomenului "Balena Albastră". 4 aprilie 2017
Măsuri de descurajare a recidivei. 4 aprilie 2017
Aglomerarea activităţii aeroportului Henri Coandă şi calitatea scăzută a ... 4 aprilie 2017
Măsurile luate de MF în vederea respectării Legii111/2016 în cadrul procesului ... 4 aprilie 2017
Precizări privind calendarul de activităţi, investiţiile şi bugetul alocat ... 4 aprilie 2017
Elaborarea unui program naţional pentru demenţă. 4 aprilie 2017
Verificarea legalităţii semnalelor acustice folosite de către autovehiculele ... 4 aprilie 2017
Introducerea programului "primul salariu". 4 aprilie 2017
Crizele şi sincopele Ministerului Sănătăţii. 4 aprilie 2017
Sprijin financiar pentru proiectul Timişoara - Capitală Culturală a Europei ... 3 aprilie 2017
Localizarea lui Sebastian Ghiţă. 3 aprilie 2017
Nivelul de conectivitate la internet în anul 2017 în cadrul comunităţilor ... 3 aprilie 2017
Sprijin financiar pentru proiectul Timişoara - Capitală Culturală a Europei ... 3 aprilie 2017
Ineficienţa Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor. 3 aprilie 2017
Extinderea infrastructurii aeroportuare. 3 aprilie 2017
Referitor la Ordinul 117/N/01.09.1997. 3 aprilie 2017
Accesarea fondurilor europene - şansa dezvoltării României. 3 aprilie 2017
Măsuri ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru dezvoltarea domeniului IT în ... 29 martie 2017
Demersuri ca Turnul - clopotniţă sau "Turnul lui Ştefan cel Mare" să fie inclus ... 29 martie 2017
Întrebări legate de aplicarea Legii 227/2015, a Legii 207/2015, precum şi a HG ... 29 martie 2017
Agenda Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. 29 martie 2017
Stadiul proiectelor de pe centura rutieră a mun Bucureşti. 29 martie 2017
Rezolvarea problemelor privind distribuirea insuficientă a vaccinului ... 29 martie 2017
Impractibilitatea Drumului Judeţean DJ 150 G, jud.Sibiu. 29 martie 2017
Asigurarea unor spaţii adecvate pentru instanţele din Bucureşti şi din ţară. 29 martie 2017
Planul de investiţii pe termen mediu şi lung în infrastructura de transport. 29 martie 2017
Relocarea sistemului de transmisiuni RTP/STAR din clădirea situaţă în ... 29 martie 2017
Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru reintroducerea specializării: ... 29 martie 2017
Iniţierea programului privind promovarea drepturilor consumatorilor prin ... 29 martie 2017
Situaţia copiilor dispăruţi din jud.Suceava. 29 martie 2017
Situaţia alocaţiei copiilor cu nevoi educative speciale. 29 martie 2017
Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească tinerii până la 25 ani pentru a ... 29 martie 2017
Modificare Ordin 1501/2006. 29 martie 2017
Câte contravenţii au fost aplicate lunar bicicliştilor în baza OUG 195/2002 ... 29 martie 2017
Recunoaşterea cursurilor din cadrul centrului Naţional de Formare şi ... 29 martie 2017
Raţia de hrană a bolnavilor din spitalelor de stat. 29 martie 2017
Dotarea cu autosanitare în jud.Dâmboviţa. 29 martie 2017
Fenomenul abandonului maternal. 29 martie 2017
Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor. 29 martie 2017
Salarizarea şi sporurile acordate poliţiştilor şi jandarmilor din cadrul MAI ... 29 martie 2017
Plecarea tinerilor români în străinătate. 29 martie 2017
Demersuri privind transformarea localităţii Ghioroc în staţiune de interes ... 29 martie 2017
Procesul de privatizare-concesionare în domeniul piscicol. 28 martie 2017
Proceduri de infringement în domeniul mediului. 28 martie 2017
Situaţia bibliotecilor din mediul rural. 28 martie 2017
Referitor asistenţa medicală comunitară. 28 martie 2017
Suspendarea exportului de ovine şi bovine către Israel. 28 martie 2017
Situaţia privind modificarea Codului Administrativ. 28 martie 2017
Situaţia separatorului de sensuri pe DN din sat Vărsătura, com.Chiscani, ... 28 martie 2017
Situaţia actuală a plajelor reabilitate din zona sudică a litoralului. 28 martie 2017
Coşul de cumpărături alimentare în România. 28 martie 2017
Situaţia maşinilor second-hand înregistrate la RAR în februarie şi martie 2017. 28 martie 2017
Situaţia copiilor de 9 si 10 ani care nu au fost înscrişi la şcoală deşi se ... 28 martie 2017
Sporul de izolare pentru indemnizaţiile persoanelor alese în funcţiile de ... 28 martie 2017
Proceduri de infrigement declanşate de Comisia Europeană. 28 martie 2017
Situaţia privind Legea salarizării unitare din sistemul bugetar. 28 martie 2017
Necesitatea unei săli de tenis de masă proprie Federaţiei Române de Tenis de ... 28 martie 2017
Funcţionalitatea cărţii electronice de identitate vs cardul de sănătate. 28 martie 2017
Situaţia pacienţilor români care au nevoie de transplant pulmonar. 28 martie 2017
Sumele colectate de la operatorii economici specificaţi şi proiectele realizate ... 28 martie 2017
Extinderea cadrului legal privind reciclarea şi valorificarea ambalajelor. 28 martie 2017
Strategia Forestieră Naţională. 28 martie 2017
Oportunitatea modificării cadrului legal privind consemnarea apariţiei ... 28 martie 2017
Situaţia clădirii Teatrului de Operetă "Ioan Dacian ", din B.dul Octavian Goga, ... 28 martie 2017
Măsuri pentru prevenirea braconajului pe lacul de acumulare Movileni Ciuşlea. 28 martie 2017
Strategie guvernamentală pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de ... 28 martie 2017
Situaţia privind desfiinţarea Institutului Cantacuzino. 28 martie 2017
Combaterea riscurilor generate de provocările din mediul virtual în rândul ... 28 martie 2017
Reclamele luminoase care pot deturna atenţiei conducătorului auto de la ... 28 martie 2017
Măsuri pentru eficientizarea tranzitului în punctele de trecere a frontierei, ... 28 martie 2017
Referitor la accidentele rutiere în care sunt implicate autovehiculele cu ... 28 martie 2017
Măsuri urgente pentru creşterea competitivităţii capitalului autohton. 28 martie 2017
Solicitare informare sancţiuni administrative silvicultură. 28 martie 2017
Peste 80% din terenurile agricole nu au cadastru. 28 martie 2017
Modalitatea de stabilire a impozitului pe clădirile nerezidenţiale de către ... 27 martie 2017
Investiţiile în infrastructura sportivă din România. 27 martie 2017
Poluarea olfactivă din Bucureşti şi Ilfov. 27 martie 2017
Stadiul contractului de concesiune a distribuţiei de gaze cu SC Mehedinţi Gaz ... 27 martie 2017
Cofinanţarea proiectelor iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale ... 27 martie 2017
Minorii abuzaţi sau neglijaţi sunt judecaţi de complete nespecializate şi sunt ... 27 martie 2017
Clarificări privind încadrarea comerciaţilor de combustibil auto GPL în ... 27 martie 2017
Includerea jud.Constanţa în Programul Naţional de înfiinţare de parcuri ... 27 martie 2017
Reducerea normei didactice pentru personalul didactic de predare din ... 27 martie 2017
Organizarea alegerilor parţiale. 27 martie 2017
Suplimentare locuri la Liceul Teoretic German Johann Ettinger din Satu-Mare. 27 martie 2017
Situaţia românilor din sudul Italiei. 27 martie 2017
Criterii acordare/păstrare cod TVA pentru o campanie. 27 martie 2017
Actualizarea listelor electorale permanente. 27 martie 2017
Situaţia românilor din sudul Italiei. 27 martie 2017
Lămuriri cu privire la "Programul zonă montană" din proiectul Bugetului General ... 22 martie 2017
Stadiul derulării proiectelor finanţate cu fonduri europene dedicate ... 22 martie 2017
Eliminarea timbrului de mediu şi înlocuirea acesteia cu ecovinieta. 22 martie 2017
Strategia privind accentuarea ritmului de împădurire. 22 martie 2017
Amânarea punerii în aplicare a Legii 229/2016. 22 martie 2017
Strategia privind diminuarea numărului avorturilor. 22 martie 2017
Planurile pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor. 22 martie 2017
Clarificarea situaţiei privind achiziţia de corvette multifuncţionale din ... 22 martie 2017
Strategia de dezvoltare a segmentului de turism din jud.Neamţ şi zona Moldovei. 22 martie 2017
Recalcularea punctajului de pensii în urma modificărilor aduse de Legea ... 22 martie 2017
Redeschiderea cabinetelor medicale şi stomatologice în unităţile de învăţământ. 22 martie 2017
Respectarea art.4 din Legea 500/2002 privind finanţele publice. 22 martie 2017
DN 24 C - Manoleasa - Rădăuţi Prut. 22 martie 2017
Infrastructura rutieră din jud.Botoşani. 22 martie 2017
Lipsa programelor de screening pentru cancer la sân. 21 martie 2017
Clarificarea situaţiei juridice a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior. 21 martie 2017
Reducerea cantităţii de deşeuri municipale. 21 martie 2017
Centrul postcură din comuna Mica, jud.Cluj. 21 martie 2017
Introducerea reţelei de gaze la Budeşti, jud.Vâlcea. 21 martie 2017
Cursa IR cursei 10659 şi 10650. 21 martie 2017
Includerea în programul de reabilitare a celor 2000 de unităţi şcolare care în ... 21 martie 2017
Încadrarea României în ţinta de deficit bugetar. 21 martie 2017
Proporţia cheltuielilor de personal/ de înzestrare. 21 martie 2017
Situaţia deşeurilor depozitate pe fosta platformă industrială ARO din ... 21 martie 2017
Cheltuieli netransparente pentru evenimente culturale la Societatea Română de ... 21 martie 2017
Acordarea burselor pentru studii universitare de rezidenţiat românilor de ... 21 martie 2017
Legea 311/2015. 21 martie 2017
Stadiul implementării Proiectului de Modernizare a Administraţiei Fiscale din ... 21 martie 2017
Relaţiile diplomatice ale statului român cu vecinii săi şi cu ţările din zona ... 21 martie 2017
Modificarea Acordului de Parteneriat pentru finanţarea din fonduri europene a ... 21 martie 2017
Situaţia privind avizarea proiectului minier Certej. 21 martie 2017
Îmbunătăţirea gestionării de urgenţă generate de excesul de apă din lunca ... 21 martie 2017
Discriminarea copiilor lucrătorilor români aflaţi pe teritoriul UE. 21 martie 2017
Finanţarea unui număr de 352 de posturi pentru personalul neclerical angajat în ... 21 martie 2017
HG 226/2015. 21 martie 2017
Drepturi de proprietate intelectuală asupra programelor informatice ale ... 21 martie 2017
Stadiul pregătirii preluării de către România a preşedinţiei Consiliului ... 21 martie 2017
Strategia în vederea dezvoltării infrastructurii şi a activităţilor sportive în ... 21 martie 2017
Medicina şcolară, în pioneze? 21 martie 2017
Achiziţionarea unei ambulanţe speciale pentru transportul nou-născuţilor cu ... 21 martie 2017
Majorarea salariilor primarilor şi viceprimarilor precum şi a preşedinţilor şi ... 21 martie 2017
Cum sprijinim studenţii şi masteranzii să nu mai abandoneye studiile? 21 martie 2017
Situaţia autostrăzii Sibiu-Orăştie. 21 martie 2017
Administrarea şi privatizarea companiei SC Microelectrica SA. 21 martie 2017
Care este stadiul procesului de contractare a evaluatorilor externi, demarat de ... 21 martie 2017
Prorogare termen privind apărarea împotriva incendiilor. 21 martie 2017
Situaţia româncelor din Italia. 21 martie 2017
Referitor la demersurile efectuate în vederea sprijinirii SC AEROSTAR SA. 21 martie 2017
Condiţii mai accesibile pentru programul de protecţie socială "Bani de liceu". 21 martie 2017
Care este poziţia dvs. cu privire la solicitarea Consiliului Judeţean Vrancea ... 21 martie 2017
Funcţionarea ineficientă a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de ... 21 martie 2017
Plăcile de aur ale României. 21 martie 2017
Situaţia TAROM. 21 martie 2017
Situaţia româncelor din sudul Italiei. 21 martie 2017
Restaurarea şi valorificarea culturală şi turistică a Măcăniţei de pe Valea ... 21 martie 2017
Restaurarea şi consolidarea Bisericii Sf.Nicolae şi Alexandru din Sulina. 21 martie 2017
Vizita în Italia a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne. 21 martie 2017
Înfiinţarea liniei telefonice gratuite telverde în cadrul MAE pentru ... 21 martie 2017
Costul total al implementării cardurilor naţionale de sănătate. 21 martie 2017
Necesitatea asigurării serviciilor de apă şi apă uzată în România. 21 martie 2017
Situaţia salarială a personalului din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mdiului ... 21 martie 2017
Lipsa medicamentelor de pe piaţă. 21 martie 2017
Clarificări privind Şoseaua de centură a Capitalei. 21 martie 2017
Situaţia Agenţiei pentru Protecţiea Mediului Iaşi. 21 martie 2017
Capcane pe DN1 Oradea - Cluj Napoca. 21 martie 2017
Măsuri pentru urgentarea bugetării Programului naţional de screening pentru ... 21 martie 2017
Majorarea tarifelor la transportul şi eliminarea deşeurilor şi efectele pe care ... 21 martie 2017
Stadiul înfiinţării departamentului de debirocratizare şi descentralizare din ... 21 martie 2017
Amenajarea intersecţiei rutiere situaţă la intrarea în mun.Slobozia pe DN2A - ... 21 martie 2017
Referitor la situaţia româncelor din sudul Italiei şi a vizitei efectuate în ... 21 martie 2017
Riscul de toxicitate al ambalajelor fast-food. 21 martie 2017
Referitor la solicitarea UAT mun.Turda. 21 martie 2017
Procedura de privatizare a IPRS Băneasa şi situaţia actuală a acesteia. 21 martie 2017
Restituirea sumelor plătite pentru achitarea timbrului de mediu pentru ... 21 martie 2017
Amplasarea unei pasarele pietonale la Km 20 pe DN1 în zona loc.Corbeanca. 21 martie 2017
Desfiinţarea profilului Ştiinţele Naturii de la Liceul Teoretic "Brassai ... 21 martie 2017
Decizia ministerului de a reduce subvenţiile acordate în baza Legii 34/1998, ... 21 martie 2017
Proiect pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. 21 martie 2017
Finanţare pentru modernizarea Complexului Energetic Oltenia - Obiectiv ... 21 martie 2017
Reconfigurarea sistemului de medicamente compensate astfel încât să se respecte ... 21 martie 2017
Necesitatea dezvoltării transporturilor rutiere în zona istorică a Moldovei. 21 martie 2017
Ajutor pentru victimeloe exploziei unui bloc din Galaţi. 21 martie 2017
Combaterea tăierilor ilegale de lemn din pădurile României. 21 martie 2017
Deplasarea în străinătate cu scopul întreprinderii unor activităţi lucrative ... 21 martie 2017
Recunoaşterea stagiului de cotizare în vederea încadrării retroactive a ... 21 martie 2017
Lipsa vaccinului împotriva hepatitei B la nou născuţi. 21 martie 2017
Criteriile de acordare a subvenţiilor unităţilor de asistenţă socială. 21 martie 2017
Măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a veniturilor salariale ... 21 martie 2017
Acordarea sporurilor personalului sanitar din secţiile de terapie acută ... 21 martie 2017
Protecţia dreptului la viaţă privată în contextul transmiterii datelor cu ... 21 martie 2017
Subfinanţarea pentru noi cercetări medicale. 21 martie 2017
Timp de 3 ani, Parcul Natural Defileul Mureşului Superior a fost administrat ... 21 martie 2017
Monumentele istorice din Bucureşti. 21 martie 2017
Reîncadrarea personalului disponibilizat. 21 martie 2017
Necesitatea modificării Legii 98/2016 a achiziţiilor publice. 21 martie 2017
Modernizarea centurii Bucureşti. 20 martie 2017
Referitor la schimbarea destinaţiei unor baze sportive din mun.Arad. 20 martie 2017
Clarificări privind situaţia proiectului legislativ vizând Codul Patrimoniului ... 20 martie 2017
Referitor la agricultura ecologică. 20 martie 2017
Necesitatea realizării unui pod de cale ferată în loc.Grădiştea din jud.Giurgiu. 20 martie 2017
Maramureşul - punct de referinţă al turismului ecumenic. 20 martie 2017
Lipsa sistemulelor de irigaţii din agricultura românească. 20 martie 2017
Şcolarizarea deţinuţilor la cursuri gimnaziale. 20 martie 2017
Programele Reprezentanţei UNICEF în România. 20 martie 2017
Centru Cultural Bezdead, jud.Dâmboviţa. 20 martie 2017
Modernizare treceri nivel de cale ferată. 20 martie 2017
Drumul judeţean 710. 20 martie 2017
Situaţia depozitelor de deşeuri din România. 20 martie 2017
Perspective privind angajările în anul 2017 - Regiunea Nord-Est. 20 martie 2017
Autostrada Tg.Mureş - Iaşi. 20 martie 2017
Verificarea unui posibil abuz al APM Alba împotriva firmei Daemti SRL din ... 20 martie 2017
Memoriu din partea Comunităţii Elene "Elpis" din Constanţa. 20 martie 2017
HG privind declararea zonei naturale "Pădurea Trivale" ca rezervaţie naturală ... 20 martie 2017
Soarta copiilor din mediul rural este în pericol. 20 martie 2017
Lipsa consilierii psihologice în cazul minorilor abuzaţi. 20 martie 2017
Situaţia primarului din Baia Mare, Cherecheş Cătălin. 20 martie 2017
Perspectiva sumbră a dezvoltării României cu ajutorul fondurilor europene ... 20 martie 2017
Care au fost in ultimii 10 ani fondurile alocate Bisericilor: Buna Vestire, ... 20 martie 2017
Norme de aplicare pentru Legea 1/2011, art356. 20 martie 2017
Situaţia dezastruoasă a trecerilor la nivel cu calea ferată. 20 martie 2017
Restaurarea vestigiului medieval "Poarta Vânătorilor" din mun.Târgovişte, ... 20 martie 2017
Finanţarea deficitului bugetar şi cursul de schimb leu-euro. 20 martie 2017
Referitor la nesoluţionarea dosarelor de acordare a despăgubirilor eferente ... 20 martie 2017
Şomajul în rândul tinerilor din România, cu două puncte procentuale peste media ... 20 martie 2017
Situaţia celor peste 5000 de români care beneficiau de servicii sociale ... 16 martie 2017
Drumurile de legătură autostrada A1 - Timişoara, autostrada A3 -DN1 şi DN5. 16 martie 2017
Varianta ocolitoare a mun.Zalău. 16 martie 2017
Ministerul reduce şansele de supravieţuire a copiilor bolnavi de cancer. 15 martie 2017
Costurile sociale ale lipsei de mişcare şi exerciţii fizice. 15 martie 2017
Achiziţionare aparat RMN în Spitalul Judeţean Arad. 15 martie 2017
Măsuri pentru stoparea abandonului minorilor şi pentru protejarea acestora. 15 martie 2017
Abandonul şcolar. 15 martie 2017
Stadiul implementării măsurilor privind irigaţiiloe şi programul antigrindină ... 15 martie 2017
Recunoaştere stagiu de cotizare privind încadrarea în grupa a II-a de muncă ... 15 martie 2017
Lucrări de împădurire în sudul şi estul ţării. 15 martie 2017
Fost director, cercetat penal. 15 martie 2017
Situaţia pacienţilor infectaţi cu virusul HIV care se află în evidenţa ... 15 martie 2017
Neparticipare ambasador la întrunire cu ambasadorii acreditaţi la Washhinton. 15 martie 2017
Plata taxei la podul peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă reprezintă o taxă ... 15 martie 2017
Decontarea cheltuielilor de tratament din străinătate. 15 martie 2017
Stadiul proiectului "Consolidare - restaurare cu integrare în circuit turistic ... 14 martie 2017
Drumurile expres : Paşcani - Suceava şi Suceava - Siret. 14 martie 2017
Stimularea horticulturii în România. 14 martie 2017
Învăţământul profesional şi deficitul acut de forţă de muncă bine calificată. 14 martie 2017
Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice km 0 Braţ Sf.gheorghe. 14 martie 2017
Autostrada A3, Tronsonul Centura Bucureşti - Şoseaua Petricani. 14 martie 2017
Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, ... 14 martie 2017
Organizaţiile neguvernamentale "căpuşe" au blocat subvenţiile pentru ... 14 martie 2017
Metroul Drumul Taberei. 14 martie 2017
Limitarea exportului de materiale lemnoase din România. 14 martie 2017
Când va începe Ministerul Sănătăţii dotarea cabinetelor medicale prntru medicii ... 14 martie 2017
Oprirea tăierilor abuzive şi ilegale de material lemnos din păduri. 14 martie 2017
Măsurile necesare finalizării lotului 3 al autostrăzii Orăştie-Sibiu. 14 martie 2017
Măsuri urgente privind respectarea Legii cu privire la alimentaţia sănătoasă în ... 14 martie 2017
Concretizarea autostrăzii Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş. 14 martie 2017
Informaţii privind structura contractelor de muncă din sectorul privat. 14 martie 2017
Introducerea exclusivă în România a pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături ... 14 martie 2017
Calcularea sporurilor pentru condiţiile de muncă ale angajaţilor din ... 14 martie 2017
Modificarea OUG 80/2016 şi revenirea la legea 64/2015. 14 martie 2017
Eliminarea criteriului vârstei şi a altor condiţii discriminatorii în ceea ce ... 14 martie 2017
Cine trebuie să asigure reţeaua de utilităţi a Spitalului Regional de Urgenţe ... 14 martie 2017
Imposibilitatea comercializării păsărilor vii în târgurile de animale. 14 martie 2017
Efectele eliminării timbrului de mediu. 13 martie 2017
Stadiul operaţional, tehnic şi funcţional al Terminalului, plutitor ... 13 martie 2017
Situaţia problematică privind efectuarea analizelor medicale în baza calităţii ... 13 martie 2017
Lipsa cabinetelor de asistenţă psihopedagogică în unităţile de învăţământ din ... 13 martie 2017
O nouă criză a citostaticelor. 13 martie 2017
Plata împăduririlor de către Administraţia Fondului pentru Mediu. 13 martie 2017
Manuale în limba gernabă maternă. 13 martie 2017
Sustenabilitatea creşterilor salariale promise. 13 martie 2017
Măsuri pentru întărirea rolului ANAF. 13 martie 2017
Poluarea râului Nicolina. 13 martie 2017
Stadiul aderării României la Spaţiul Schengen. 13 martie 2017
Preţurile la poliţele RCA. 13 martie 2017
Clarificarea unor aspecte în privinţa legalităţii administrării Parcului ... 13 martie 2017
Separatoarele de sens, montate pe DN21. 13 martie 2017
Investiţii MTS în jud.Arad. 13 martie 2017
Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020. 13 martie 2017
15,4 milioane euro - cheltuieli eligibile pentru proiecte de mediu. 13 martie 2017
Statutul angajaţilor CFR. 13 martie 2017
Investiţii străine în România. 13 martie 2017
Eficientizarea serviciilor Poştei Române. 13 martie 2017
Stadiul actual al proiectelor fazate. 13 martie 2017
Procesul de regionalizare administrativă a României un pas decisiv pentru o mai ... 13 martie 2017
Aplicaţia Explore RO. 13 martie 2017
Centre de informare judeţene privind fondurile nerambursabile. 13 martie 2017
Infrastructura feroviară din România anului 2017. 13 martie 2017
Masacru forestier în pădurea Băneasa. 13 martie 2017
Măsuri privind reducerea contrabandei cu ţigarete. 13 martie 2017
Dinamica deceselor din accidentele rutiere. 13 martie 2017
Situaţia sumelor alocate din bugetul de stat în baza Legii 416/2001. 8 martie 2017
Situaţia Sălii de sport din oraşul Aleşd, str.Arena Sportivă nr.6. 8 martie 2017
Generalizarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 8 martie 2017
Scăderea numărului copiilor vaccinaţi. 8 martie 2017
Protecţia oferită cetăţenilor români care lucrează în străinătate, fixată prin ... 8 martie 2017
Modificarea Regulamentului specific de organizare şi desfăşurare al Concursului ... 8 martie 2017
Implementarea, la nivel naţional, a prevederilor Convenţiei Consiliului Europei ... 8 martie 2017
Aplicarea incorectă a directivelor europene în procesul de autorizare a ... 8 martie 2017
Acţiuni ce privesc centenariul Marii Uniri. 8 martie 2017
Accesul românilor pe piaţa muncii în UE. 8 martie 2017
Problema prestaţiilor sociale pentru persoanele cu deficienţe vizuale. 8 martie 2017
Răspunsul primit din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale referitor ... 8 martie 2017
Politizarea activităţii ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei ... 8 martie 2017
Procesele verbale în Consiliul de administraţie. 8 martie 2017
Lipsa convocării primarilor la conferinţa de la Piatra Neamţ. 8 martie 2017
Măsurile pentru includerea orei de educaţie rutieră în programa şcolară. 8 martie 2017
Nereguli la IPJ Dolj. 8 martie 2017
Înălţarea unui monument în cinstea aniversării centenariului Marii Uniri. 8 martie 2017
Inconsecvenţe la plata unor sporuri. 7 martie 2017
Problematica şcolilor de arte şi meserii. 7 martie 2017
Reabilitarea Gării din mun.Baia Mare, jud.Maramureş. 7 martie 2017
Cazuri grave de sclavie în oraşul Ginosa, Taranto din regiunea Puglia. 7 martie 2017
Stadiul lucrărilor la centura ocolitoare a Bucureştiului. 7 martie 2017
Introducerea în programa şcolară a unei materii obligatorii privind măsurile de ... 7 martie 2017
Identificarea unei soluţii de finanţare pentru restaurarea picturii murale a ... 7 martie 2017
Program Teritorial de Investiţii ITI Delta Dunării. 7 martie 2017
Situaţia privind programul naţional "Fiecare copil în grădiniţă". 7 martie 2017
Români sclavi pe câmpuri, ţinuţi în clădiri pline de şoareci şi broşte în ... 7 martie 2017
Identificarea tuturor clădirilor cu risc seismic ridicat şi demararea unui ... 7 martie 2017
Lipsa normelor de aplicare a legii profesiei dieteticianului. 7 martie 2017
Măsurile întreprinse pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic. 7 martie 2017
Scandalul de la şcoala CORESI. 7 martie 2017
Stadiul recalculării pensiilor militare. 7 martie 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ ce asigură învăţământul primar în jud.Arad. 7 martie 2017
Dezvoltarea reţelei de autostrăzi şi creşterea discrepanţelor regionale. 7 martie 2017
Lămuriri referitoare la Nota 25883/07022017 a Ministerului Educaţiei Naţionale. 7 martie 2017
Reglemtarea diferenţiată a cheltuielilor eligibile în Programul "Start-up ... 7 martie 2017
Prevederile normelor de aplicare ale programului "Start-up Nation - România". 7 martie 2017
Dezvoltarea turismului în Bucureşti. 7 martie 2017
Abuz la protecţia copilului Timiş. 7 martie 2017
Rearondarea a patru comune din jud.Dolj afectează justiţiabilii. 7 martie 2017
Instalaţia pilot pentru producere biogaz şi platforma de depozitare şi ... 7 martie 2017
Accesarea fondurilor europene prin AFIR. 7 martie 2017
Construirea unui monument omagial la Alba Iulia. 7 martie 2017
Modernizarea DN7D, drum de pământ din România. 7 martie 2017
Interzicerea exportului paralel de medicamente ieftine din România. 7 martie 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ privind dificultăţile înscrierii ... 7 martie 2017
Stadiul documentaţiei pentru modernizarea DN71 Bâldana - Târgovişte - Sinaia. 7 martie 2017
Eliminarea interdicţiei cumulării pensiei cu salariul în cazul pensionărilor ... 7 martie 2017
Restaurarea şi valorificarea turistică a Bisericii Azilului din Sibiu. 7 martie 2017
Referitor la bugetul programelor de finanţare ale Ministerului pentru Mediul de ... 7 martie 2017
Situaţia critică a obiectivului de investiţii "Amenajarea Hidroenergetică ... 7 martie 2017
Aplicarea Legii 155/2016 . 7 martie 2017
Promovarea produselor româneşti. 7 martie 2017
Documentul de politică publică e-România. 7 martie 2017
Introducerea unor termene diferenţiate în funcţie de domeniul de activitate de ... 7 martie 2017
Urmărirea acordării rentelor/indemnizaţiilor de merit. 7 martie 2017
Clarificări cu privire la dispoziţiile OUG 58/2016. 7 martie 2017
Inconsecvenţe la plata unor drepturi băneşti la medicii rezidenţi. 7 martie 2017
Soluţionarea finanţării activităţii structurilor sportive locale. 7 martie 2017
Memorandumul cu privire la zonele de intervenţie, zona Moldova, comunităţi ... 7 martie 2017
Contribuţia României la bugetul UE şi fondurile europene încasate de statul ... 7 martie 2017
Patrimoniul fostelor Exploatări Miniere. 7 martie 2017
Poziţia şi planul de acţiuni al Guvernului în legătură cu Cartea Albă privind ... 7 martie 2017
Situaţia privind organizarea şcolilor de meserii. 7 martie 2017
Situaţia financiară dezastruoasî a Institutului Clinic de Urologie şi ... 7 martie 2017
Elaborarea şi implementarea unei strategii guvernamentale în vederea reducerii ... 7 martie 2017
Construirea de noi şcoli vs. modernizarea sistemului educaţional. 7 martie 2017
Programul România Profesional. 7 martie 2017
Situaţia Parcului Feroviarilor, Cluj-Napoca. 7 martie 2017
Clarificări privind statutul şi abordarea învîţîmântului cu finanţare privată ... 7 martie 2017
Producerea de energie regenerabilă din deşeuri menajere. 7 martie 2017
Tratamentul contabil al datoriei generate de Fondul Suveran de Dezvoltare şi ... 7 martie 2017
Clarificări privind cooperarea româno-rusă. 7 martie 2017
Reintegrarea socială a tinerilor deţinuţi. 7 martie 2017
Serviciile sociale au nevoie urgentă de finanţare. 7 martie 2017
Români sclavi pe câmpuri, ţinuţi în clădiri pline de şoareci şi broşte în ... 7 martie 2017
Elaborarea de urgenţă a unui plan naţional de combatere a infecţiilor ... 7 martie 2017
Clarificări privind PNDL. 7 martie 2017
Măsuri privind creşterea gradului de colectare a redevenţelor şi actualizarea ... 7 martie 2017
Măsuri privind cota parte din redevenţele pentru resurse minerale colectate de ... 7 martie 2017
PL-x 496/2016. 7 martie 2017
Îmbunătăţirea performanţelor şcolare în învăţământul preuniversitar. 7 martie 2017
Promovarea turismului românesc. 7 martie 2017
Necesitatea completării Ordinului 1496/2011. 7 martie 2017
Concurs ocupare post Adjunct şef sector Halmeu. 7 martie 2017
Uzura şi vechimea ambulanţelor SMURD Cluj. 7 martie 2017
Stadiul lucrărilor la Magistrala 4 de metrou? 7 martie 2017
Centrul Medical "Cristian Şerban" Buziaş. 7 martie 2017
Oportunităţile de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală în jud.Hunedoara. 7 martie 2017
Dreptate pentru supravietuitorii romi deportaţi! 7 martie 2017
Master Planul General de Transport. 7 martie 2017
Oportunitatea privind retragerea Proiectului de HG care modifică şi completează ... 7 martie 2017
Staţiunea turistică Peştera-Padina-Moroeni: vis sau realitate? 7 martie 2017
Finanţarea insufucientă a medicamentelor decontate din bugetul de sănătate. 7 martie 2017
Restituirile păgubiţilor Fondul Naţional de Investiţii (FNI). 7 martie 2017
Situaţia actuală a obiectuvului de investiţii Utilităţi şi mediu la standarde ... 7 martie 2017
Clarificări privind curricula pentru învăţământul gimnazial pentru materia - ... 7 martie 2017
Scandalul produselor de mai proastă calitate vândute în Europa de Est. 7 martie 2017
Riscul obezităţii în rândul tinerilor. 7 martie 2017
Stadiul ajutorului financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro ... 7 martie 2017
Informaţii privind Bugetul Ministerului Transporturilor. 6 martie 2017
Inventarierea şi salvarea clădirilor de patrimoniu din mun.Iaşi. 6 martie 2017
Dotarea cu aparatură a Clinicii de Chirurgie plastică a Spitalului Sf.Spiridon ... 6 martie 2017
Stadiul HG privind declararea zonei naturale "Pădurea Trivale" ca rezervaţie ... 6 martie 2017
Clarificări privind înmatricularea autovehiculelor. 6 martie 2017
Sume virate şi încasate conform art.32 din Legea 273/2006. 6 martie 2017
Situaţia privind criza vaccinurilor obligatorii pentru copii. 6 martie 2017
Valorificarea potenţialului turistic al Iaşului. 6 martie 2017
PNDL etapa a II-a: neclarităţi privind aprobare/prioritizare/decontare. 6 martie 2017
Autostrada Unghieni - Iaşi - Tg.Mureş. 6 martie 2017
Stadiul Spitalului Regional de Urgenţe Iaşi. 6 martie 2017
Instituirea unei noi taxe pentru poluarea produsă de autovehicule. 6 martie 2017
Planul naţional de gestionare a deşeurilor(PNGD). 6 martie 2017
Acordarea de medicamente gratuite conform Legii 118/1990. 6 martie 2017
Asumare şi recuperare prejudiciu Bechtel. 6 martie 2017
Reabilitarea urgentă a podului peste Trotuş, Oneşti, jud.Bacău. 2 martie 2017
Situaţia securităţii energetice a României. 1 martie 2017
Normele de aplicare a Legii 125/2014. 1 martie 2017
Recalcularea şi punerea în plată efectivă a drepturilor de pensie pentru ... 1 martie 2017
Eliminare taxa auto 2017 - timbrul de mediu nu se plăteşte. 1 martie 2017
Deschiderea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurări de Sănătate a ... 1 martie 2017
Reorganizarea reţelei Cluburilor Sportive Şcolare. 1 martie 2017
Situaţia programului - pilot privind alimentaţia elevilor. 1 martie 2017
Salarizarea personalului bugetar din administraţia publică locală. 1 martie 2017
Demersuri pentru recunoaşterea creditelor dobândite în învăţământul postliceal, ... 1 martie 2017
CFR plimbă garnituri goale pe calea ferată. 1 martie 2017
Situaţia gropii de gunoi Rudeni-Chiajna. 1 martie 2017
Situaţia derogărilor la vânătoarea de urs, lup şi pisică sălbatică. 1 martie 2017
Tăierea la ras a pădurilor. 1 martie 2017
Centura ocolitoare a mun.Bârlad. 1 martie 2017
Aplicabilitate Lege 95/2016 cu modificările aduse de OUG 90/2016. 1 martie 2017
Precizare termen finanţare federaţii sportive naţionale de către Ministerul ... 28 februarie 2017
Impactul financiar al aplicării 96/2006. 28 februarie 2017
Produsele de calitate inferioară comercializate în estul Europei faţă de cele ... 28 februarie 2017
Finanţarea corespunzătoare a programului de orientare şcolară şi profesională a ... 28 februarie 2017
Modernizare DN 74. 28 februarie 2017
Când va începe ministerul screening-ul gratuit pentru depistarea bolilor cu ... 28 februarie 2017
Reducerea preţului la medicamente cu 35%. 28 februarie 2017
Proiectul de drum transregio Gilău-Apahida. 28 februarie 2017
Referitor la impactul pe care creşterea salariului minim brut garantat în are ... 28 februarie 2017
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă. 28 februarie 2017
Limitarea exportului de materiale lemnoase din România. 28 februarie 2017
Situaţia programului Prima Maşină. 28 februarie 2017
Dificultăţi ale administraţiilor publice ca urmare a reglementărilor din ... 28 februarie 2017
Ordin 1306/1883/2016. 28 februarie 2017
Dificultăţi ale familiilor nevoiaşe în achiziţionarea lemnului de foc pentru ... 28 februarie 2017
Modernizare DJ704, DJ 709K - drumuri ce fac legătura între DN 7C şi Domeniul ... 28 februarie 2017
Valorificarea patrimoniului naţional cultural. 28 februarie 2017
Aprobare/alocare în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 a unui ... 28 februarie 2017
Situaţia preluării cotelor de refugiaţi. 28 februarie 2017
Stadiul poluării şi elaborarea planurilor de calitate a aerului în mun.Iaşi. 28 februarie 2017
Programul de irigaţii pentru 2017. 28 februarie 2017
Modernizare DJ 107K - Galda de Jos - Mogoş, lungime 37,5 km. 28 februarie 2017
Extinderea programului naţional pentru vindecarea bolnavilor de hepatita C prin ... 28 februarie 2017
Scăderea alarmanta a numărului asistentelor medicale 28 februarie 2017
Efectele OUG 2/2017. 28 februarie 2017
Efectele măsurilor populiste asupra bugetului. 28 februarie 2017
Autostrada Iaşi-Tg.Mureş. 28 februarie 2017
Autostrada A1, tronsonul Sibiu-Piteşti. 28 februarie 2017
Înfiinţarea liceelor antreprenoriale. 28 februarie 2017
Situaţia Institutului Naţional de Medicină Sportivă. 28 februarie 2017
Amplasament Spital Regional de Urgenţă Iaşi. 28 februarie 2017
Demersuri pentru stoparea migraţiei sportivilor români. 28 februarie 2017
Care este termenul de începere a programului de investiţii pentru reabilitarea ... 28 februarie 2017
Măsuri necesare reducerii ratei mortalităţii infantile. 28 februarie 2017
Achiziţii multianuale pentru vaccinurile din schema naţională obligatorie de ... 28 februarie 2017
Referitor la măsurile pe care ministerul le are in vedere în privinţa ... 28 februarie 2017
Construirea autostrăzii Transilvania. 28 februarie 2017
Alocarile financiare pentru reconsolidarea clădirilor cu risc seismic din Iaşi. 28 februarie 2017
Produsele de calitate inferioară comercializate în estul Europei faţă de cele ... 28 februarie 2017
Înlocuirea timbrului de mediu cu taxă auto de intrare în oraş. 28 februarie 2017
Autostrada A1, Orăştie - Sibiu Lot III. 28 februarie 2017
Asigurarea stocului de vaccinuri. 28 februarie 2017
Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învăţământului universitar ... 28 februarie 2017
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar ... 28 februarie 2017
Finanţare Spital Regional de Urgenţă Iaşi. 28 februarie 2017
Traficul din Bucureşti. 27 februarie 2017
Stadiul dezastruos în care se află Gara de Nord din mun.Timişoara. 27 februarie 2017
Alocarea de către Guvern a sumei de 5,5 milioane de lei pentru sprijinirea ... 27 februarie 2017
Autostrada A3. 27 februarie 2017
Stoparea masacrarii pădurilor din România. 27 februarie 2017
Autostrada A3. 27 februarie 2017
Crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. 27 februarie 2017
Operaţionalizarea efectivă a Programului "Start-up Nation - România". 27 februarie 2017
Masacru forestier în pădurea Băneasa. 27 februarie 2017
Contribuţia evreilor la dezvoltarea cinematografiei româneşti. 27 februarie 2017
Rezultatele obţinute până în prezent şi impactul generat de transpunerea în ... 27 februarie 2017
Dezvoltarea antreprenoriatului feminin în România. 27 februarie 2017
Programul Naţional de Dezvoltare Locală - instrument politic al actualei ... 27 februarie 2017
Alocare fonduri. 27 februarie 2017
Implementarea Programului "Primul centru de agrement". 27 februarie 2017
Retrocedări solicitate de către organizaţii ale minorităţii italiene. 27 februarie 2017
Soluţii cu privire la taxarea deşeurilor care nu se reciclează. 27 februarie 2017
Comerţul exterior al României în anul 2016. 27 februarie 2017
Situaţie îngrijorătoare în învăţământul preuniversitar din jud.Suceava. 27 februarie 2017
Stadiul de implementare al proiectului pilot "Masa caldă pentru elevi" în Tiha ... 27 februarie 2017
Alocare fonduri. 27 februarie 2017
Fotografia vieţii evreieşti din România. 23 februarie 2017
Referitor la Ordinul comun al Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii ... 22 februarie 2017
Oportunităţile de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală în jud.Hunedoara. 22 februarie 2017
Relaţionarea minorităţilor naţionale şi a cultelor religioase cu Autorităţile ... 22 februarie 2017
Finanţarea investiţiilor în reţele de apă şi apă uzată pentru comune cu mai ... 22 februarie 2017
Lămuriri cu privire la funcţionarea şi activitatea Departamentului CENTENAR. 22 februarie 2017
Facilităţi şi subvenţii pentru angajarea tinerilor. 22 februarie 2017
Situaţie statistică a numărului de familii care au copii în întreţinere. 22 februarie 2017
Interzicerea exportului de material lemnos în România. 22 februarie 2017
Finanţarea investiţiilor în reţele de apă şi apă uzată pentru comune cu mai ... 22 februarie 2017
Abrogarea Ordinului 1985/1305/5805/2016. 22 februarie 2017
Interzicerea tehnologiilor de minerit pe baza de cianuri. 22 februarie 2017
Recalcularea şi punerea în plată efectivă a drepturilor de pensie. 22 februarie 2017
Folosirea limbii minorităţilor naţionale în unităţile şi subunităţile Poliţiei ... 22 februarie 2017
Legea 186/2016. 22 februarie 2017
Derogările acordate la vânătoarea de urs, cotele stabilite pe anul 2017. 22 februarie 2017
Perspectivele poziţionării şi colaborării României în NATO în anul 2017. 22 februarie 2017
Oportunităţile de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală în jud.Botoşani. 22 februarie 2017
Stadiul Dosarului 27476/CC. 22 februarie 2017
Situaţia salariilor personalului sanitar care lucrează în condiţii de risc ... 22 februarie 2017
Valorificarea activelor de la Aeroportul Alexei, jud.Ialomiţa. 22 februarie 2017
Aeroportul Arad. 22 februarie 2017
Stadiul Dosarului 58945/CC identic cu 3681/CC şi 45248/CC, mun.Salonta, Bihor. 22 februarie 2017
Discriminări în sistemul pensiilor militare de stat. 21 februarie 2017
Realizarea unui pasaj rutier pe DN 21 la Drajna pentru fluidizarea traficului ... 21 februarie 2017
Sancţiunile contravenţionale aplicate de organele de control din subordinea ... 21 februarie 2017
Situaţia bisericilor de lemn din România. 21 februarie 2017
Situaţia recalculării pensiilor foştilor angajaţi CFR. 21 februarie 2017
Care sunt măsurile concrete de simplificare a procedurilor pentru accesarea ... 21 februarie 2017
Care este justificarea reală a contractării noilor servicii de consultanţă ... 21 februarie 2017
Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 21 februarie 2017
Susţinerea unor lucrări prioritare pentru lăcaşe de cult din jud.Dâmboviţa. 21 februarie 2017
Demiterea prefectului Constanţa. 21 februarie 2017
Sancţiunile contravenţionale aplicate de organele de control din subordinea ... 21 februarie 2017
Acordarea despăgubirilor pentru gazoductul Iaşi-Ungheni. 21 februarie 2017
Măsurile întreprinse de Comisia Europeană împotriva României. 21 februarie 2017
Garanţii post-instituţionalizare. 21 februarie 2017
Situaţia Gazoductului Iaşi-Ungheni. 21 februarie 2017
Situaţia combinatului Oltchim. 21 februarie 2017
Bilete de tratament pentru pensionari. 21 februarie 2017
Calcularea gradaţiei de merit, titlului ştiinţific de doctor, sporului de ... 21 februarie 2017
Susţinerea unor lucrări prioritare pentru lăcaşe de cult din jud.Dâmboviţa. 21 februarie 2017
Necesitatea permanentizării punctului de frontieră de la Grăniceri-Elek. 21 februarie 2017
Prezentarea activităţilor şi cheltuielile eligibile din cadrul schemei de ... 21 februarie 2017
Fonduri pentru primării cu proiecte la AFM. 21 februarie 2017
Situaţia vaccinurilor copiilor. 21 februarie 2017
Afaceri cu Registrul Genealogic al rasei. 21 februarie 2017
Frecvenţa încălcării normelor de circulaţie rutieră. 21 februarie 2017
Situaţia copiilor cu sindrom Down. 21 februarie 2017
Modalitatea de recuperare a taxei de mediu. 21 februarie 2017
Situaţia privind domeniul IT din România. 21 februarie 2017
Creşterea siguranţei rutiere prin lărgirea şi modernizarea drumului DN 21 pe ... 21 februarie 2017
Situaţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior. 21 februarie 2017
PL 240/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii. 21 februarie 2017
Autoritatea cluburilor şi locuitorilor din Iaşi. 21 februarie 2017
Situaţia plăţilor gărzilor efectuate de unii medici rezidenţi. 21 februarie 2017
Intrarea străzilor Depoului şi Badea Cârţan în domeniul public al ... 21 februarie 2017
Stadiul actual al îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante. 21 februarie 2017
Situaţia drumurilor naţionale din jud.Argeş. 21 februarie 2017
Identificarea şi alocarea de fonduri pentru reabilitarea clădirilor care ... 21 februarie 2017
Proiectul de programă şcolară pentru clasele V-VIII, lansate în dezbatere ... 21 februarie 2017
Cazul de discriminare al autorităţilor locale italiene împotriva familiei ... 21 februarie 2017
Probleme de siguranţa traficului şi de infrastructură rutieră în zona comunei ... 21 februarie 2017
Stadiul PUG al mun.Iaşi. 21 februarie 2017
Rezolvarea memoriului primit din partea doamnei prof.Rodica Ispas. 21 februarie 2017
Fonduri pentru reabilitarea DN 7C - "Transfăgărăşan". 21 februarie 2017
Situaţia cluburilor sportive şcolare aflate în subordinea unităţilor de ... 21 februarie 2017
Varianta ocolitoare Bârlad, varianta ocolitoare Vaslui. 21 februarie 2017
Solicitare informaţii legate de posibile riscuri de radiaţii provenite de la ... 21 februarie 2017
Scăderea numărului de studenţi în România. 21 februarie 2017
Calendarul asumat de plată a subvenţiilor. 21 februarie 2017
Implementarea tichetelor de vacanţă începând cu luna iulie 2017- clarificări ... 21 februarie 2017
Modificările prevederilor ghidului solicitantului din Ghidul General. 21 februarie 2017
Încălcarea legislaţiei în vigoare în privinţa aprobării reţelei şcolare în ... 21 februarie 2017
Sancţiunile contravenţionale aplicate de organele de control din subordinea ... 21 februarie 2017
Cifra reală a majorării salariilor în domeniul educaţiei. 21 februarie 2017
Situaţia repatrierii cetăţenilor români decedaţi în străinătate. 21 februarie 2017
Situaţia juridică a terenurilor arabile situate în extravilanul localităţilor. 21 februarie 2017
Pasarelă pietonală pe centura capitalei în zona Odăile. 21 februarie 2017
Facilităţi transport. 20 februarie 2017
Criza citostaticelor din spitale. 20 februarie 2017
Imobilul secţiei de poliţie nr.2 din mun.Bacău. 20 februarie 2017
Situaţia contractelor şi plăţilor către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorghieni ... 20 februarie 2017
Comunităţile Evreieşti din România şi patrimoniul radiofonic. 20 februarie 2017
Dotarea Spitalului "Sf.Spiridon" din Iaşi cu un angiograf. 20 februarie 2017
Măsuri pentru stoparea urgentă a defrişărilor ilegale. 20 februarie 2017
Dispune Ministerul Sănătăţii de vaccinul care previne infecţia cu virusul ... 20 februarie 2017
Managementul defectuos al Spitalului General CF Paşcani. 20 februarie 2017
Nivelul de reciclare a deşeurilor din România. 20 februarie 2017
Acordare drepturi replamtare vie. 20 februarie 2017
Programul naţional de screening al scoliozei, în colaps. 20 februarie 2017
Trimiterea în judecată a României la Curtea de Justiţie a UE. 20 februarie 2017
Centre educaţionale în Bucureşti. 20 februarie 2017
Discriminarea pe criterii etnice, religioase şi instigarea la ură rasială. 20 februarie 2017
De ce nu s-au acordat ONG-urilor subvenţiile pentru serviciile sociale aferente ... 20 februarie 2017
Finanţarea activităţii structurilor sportive locale. 15 februarie 2017
Solicitare informaţii legate de sesizările jurnalistice cu privire la ... 15 februarie 2017
Necesitatea amenajărilor hidrotehnice a râului Bistriţa pe sectoarele Borca - ... 15 februarie 2017
Subfinanţarea Asistenţei Medicale Primare (AMP). 15 februarie 2017
Nevoia existenţei unui plan strategic/strategie de politică externă. 15 februarie 2017
Finanţarea proiectelor locale/judeţene/regionale/naţionale. 15 februarie 2017
Stadiul actual al tronsonului Comarnic-Braşov. 15 februarie 2017
Lămuriri cu privire la ruta trenului IR 10659 Bucureşti-Nord - Suceava cu ... 15 februarie 2017
Clarificări cu privire la subvenţiile acordate asociaţiilor şi fundaţiilor ... 15 februarie 2017
Spitalul Regional Craiova. 15 februarie 2017
Reducerea riscului de sărăcie în rândul copiilor. 15 februarie 2017
Autostrada Craiova-Piteşti. 15 februarie 2017
Programe de prevenire şi combatere a obezităţii infantile. 15 februarie 2017
Necesitatea deschiderii unei misiuni diplomatice în Republica Malta. 14 februarie 2017
Acordarea asistenţei sociale constand în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, ... 14 februarie 2017
Stadiul implementării programului naţional privind perdelele forestiere de ... 14 februarie 2017
Protecţia utilizatorilor de internet din România. 14 februarie 2017
Probleme ale aplicării OMENCS nr.6156/22.12.2016. 14 februarie 2017
Modalitatea de funcţionare a consiliilor consultative ale MCI. 14 februarie 2017
Parapetele şi bordurile montate de CNADNR pe mijlocul drumului naţional DN E60, ... 14 februarie 2017
Retrocedări imobile FDGR. 14 februarie 2017
Societăţile Antreprenoriale Studenţeşti. 14 februarie 2017
Bursa aferentă semestrului II pentru elevii de clasa a VIII-a. 14 februarie 2017
Mesaje cu caracter antisemit-legionar în mediul audiovizual. 14 februarie 2017
Solicitarea unei situaţii a unităţilor administrative de nivel I şi II din ... 14 februarie 2017
Situaţia Institutului Cantacuzino. 14 februarie 2017
Modificarea Legii 209/2016 pentru adaptarea la realităţile din mediul rural. 14 februarie 2017
Ordinul de ministru 2903/2016, publicat în Monitorul Oficial la 09.01.2017. 14 februarie 2017
Presiuni şi ameninţări la adresa primăriilor de pe Valea Mureşului Superior, ... 14 februarie 2017
Vaccinul antirujeolic. 14 februarie 2017
Cu privire la unele prevederi din Legea 144/2000, numită generic Legea moţilor ... 14 februarie 2017
Lucrări de investiţii urgente pentru limitarea efectelor dezastrelor naturale - ... 14 februarie 2017
Soluţii privind criza vaccinurilor. 14 februarie 2017
Retrocedări imobile Biserica Evanghelică CA din România. 14 februarie 2017
Modificarea Ordinului Ministerului Mediului 2413/21.12.2016 privind plata taxei ... 14 februarie 2017
Implicarea autorităţilor locale în asigurarea fondurilor pentru premierea ... 14 februarie 2017
Situaţia Programului "Şcoală după şcoală", la zi. 14 februarie 2017
Siguranţa rutieră pe DJ200B Tunari - Baloteşti. 14 februarie 2017
Viaţa evreilor din România în imaginile TVR. 14 februarie 2017
Situaţia din zona Chitila. 14 februarie 2017
Referitoare la o serie de medicamente necesare bolnavilor de Parkinson. 14 februarie 2017
Introducerea centrelor judeţene de excelenţă cu personalitate juridică ca ... 14 februarie 2017
Măsuri privind reducerea cazurilor de dopaj în sportul românesc. 14 februarie 2017
Motivarea tergiversării deschiderii Institutului Cultural Român Kiev şi a ... 14 februarie 2017
Inventarierea şi realocarea echipamentelor didactice achiziţionate prin ... 14 februarie 2017
Modificarea Ordinului 39/2008 cu privire la reorganizarea ambulatoriului de ... 14 februarie 2017
Situaţia locuinţelor ANL din jud.Botoşani. 14 februarie 2017
Clarificări privind proiectele de infrastructură sportivă. 14 februarie 2017
Situaţia privind autostrada Sibiu-Orăştie. 14 februarie 2017
Modul de corelare, în timp, între investiţiile în infrastructura publică ... 14 februarie 2017
Clarificări privind autostrada Sibiu-Piteşti. 14 februarie 2017
Probleme de construcţie la centura ocolitoare a mun.Gherla. 14 februarie 2017
Programul "Start-up Nation - România". 14 februarie 2017
Stadiul de implementare a normativului P118/1 privind securitatea la incendiu a ... 14 februarie 2017
Implementarea catalogului electronic. 14 februarie 2017
Alocare fonduri europene pentru infrastructură şcolară. 14 februarie 2017
Măsuri pentru tinerii şomeri şi crearea de noi locuri de muncă. 13 februarie 2017
Politicile ministerului privind medicamentele nu trebuie să afecteze accesul ... 13 februarie 2017
Excluderea sistematică a mun.Timişoara şi jud.Timişoara din toate finanţările ... 13 februarie 2017
Încălcări ale prevederilor OUG 31/2002. 13 februarie 2017
Predictibilitatea condiţiilor şi indicatorilor de performanţă în evaluarea ... 13 februarie 2017
Surse financiare pentru rezolvarea problemelor la şcolile din mediul rural. 13 februarie 2017
Situaţia în care se află Institutul Regional de Oncologie din Timişoara. 13 februarie 2017
Petiţia doamnei Rafailidis Sula-Anastasia. 13 februarie 2017
Funcţionarea ambulanţei de terapie intensivă mobilă la nivelul mun.Roman. 13 februarie 2017
Referitor la OUG 2/2017. 13 februarie 2017
Prezenţa comunităţilor evreieşti în arhiva CNSAS. 13 februarie 2017
Construcţia noului corp de clădire a Spitalului de Copii "Louis Ţurcanu" din ... 13 februarie 2017
Înfiinţarea unui punct de lucru al UPU-SMURD din cadrul Spitalului Judeţean de ... 13 februarie 2017
Eliminarea celor douzeci şi şase (26) de taxe consulare. 8 februarie 2017
Testul PISA - o evaluare îngrijorătoare a sistemului actual de învăţământ ... 8 februarie 2017
Situaţia numirii directorilor de şcoli din jud.Neamţ. 8 februarie 2017
Înfiinţarea unei noi entităţi, în subordinea Ministerului Energiei finanţată ... 8 februarie 2017
Dezvoltarea învăţământului profesional dual. 8 februarie 2017
Evitarea declanşării unei noi proceduri de infringement. 8 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 8 februarie 2017
Majorarea valorii standardului de cost/an/pat şi introducerea unor noi ... 8 februarie 2017
Includere Drum Expres Craiova-Filiaşi-TgJiu- Petroşani-Haţeg-Deva- A1 în Master ... 7 februarie 2017
Reabilitare drum naţional DN 67 B, Tg.Jiu - Drăgăşani - Piteşti. 7 februarie 2017
Modernizarea DN 29, Suceava - Botoşani km 0+000-39+071, jud.Suceava şi ... 7 februarie 2017
Referitoare la transferul dreptului de administrare a Complexului "Cetăţile ... 7 februarie 2017
Taxă gestionare deşeuri pentru anul 2017. 7 februarie 2017
Precizări referitoare la programul pilot "o masă caldă pentru elevi". 7 februarie 2017
Proiect în transparenţă decizicională privind Ordonanţa de Urgenţă care aduce ... 7 februarie 2017
Operarea Companiei TAROM pe aeroportul din Arad. 7 februarie 2017
Îmbunătăţirea politicii de integrare pe piaţa muncii în jud.Constanţa. 7 februarie 2017
Demersuri pentru modificarea Master Planului General de Transport, ca ... 7 februarie 2017
Răspândirea mesajelor cu caracter antisemit, legionar, rasist sau xenofob. 6 februarie 2017
Referitor la finalizarea procedurii de expropriere a imobilelor propietate ... 6 februarie 2017
Modernizarea segmentului de cale ferată dintre com.Vereşti din Suceava şi ... 6 februarie 2017
Modificarea Hotărârii 251/2016. 6 februarie 2017
Solicitare informaţii privind zăcămintele de apă geotermală din jud.Bihor. 6 februarie 2017
Răspândirea mesajelor cu caracter antisemit, legionar, rasist sau xenofob. 6 februarie 2017
Situaţia fără precedent a cetăţeanului Gal Zoltan - Luptător pentru victoria ... 6 februarie 2017
Politici publice în domeniul muncii. 6 februarie 2017
Avizarea internă a OUG 13/2017. 6 februarie 2017
Autorizarea sanitară şi ISU a unităţilor de învăţământ din Bucureşti. 6 februarie 2017
Referitor la aspectele discriminatorii ale Legii 284/2010 legate de salarizarea ... 6 februarie 2017
Referitor la majorarea contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor cu ... 6 februarie 2017
Modificarea Hptărârii de Guvern 558/1998. 6 februarie 2017
Recunoaşterea studiilor complementare pentru medici specialişti români care au ... 6 februarie 2017
Criza vaccinurilor pentru copii. 2 februarie 2017
Proiecte pentru Ziua Naţională a Culturii. 2 februarie 2017
Sportul universitar românesc. 2 februarie 2017
Gestionare demonstraţii de strada. 2 februarie 2017
Stadiul actual al autostrăzii Bucureşti - Ploieşti. 2 februarie 2017
Evaziunea fiscală. 1 februarie 2017
Consecinţele Ordinului de Ministru 3044/06012017. 1 februarie 2017
2017 - Anul învăţământului profesional şi tehnic în România? 1 februarie 2017
Finanţarea unor proiecte pentru turism - Schi în România, staţiunea Câmpulung ... 1 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 1 februarie 2017
Nereguli de la Compania de drumuri. 1 februarie 2017
Birocraţia exagerată privind accesul pacienţilor ce suferă de fibroză chistică ... 1 februarie 2017
Nerespectarea angajamentelor de către statul român în privinţa finanţării ... 1 februarie 2017
Stadiul proiectului de cercetare privind studierea şi crearea unor alimente ... 1 februarie 2017
Ineficienţa companiei de drumuri. 1 februarie 2017
Pensie de handicap. 30 ianuarie 2017
Plan şcolarizare Lic.Teor.A.M. Guttenbrunn Arad. 30 ianuarie 2017
Schimbare denumire specializare "Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului" în ... 30 ianuarie 2017
Cale ferată Caransebeş - Bouţari. 16 ianuarie 2017
Emitere HG pentru muzeul Brukenthal. 16 ianuarie 2017
Clasarea Casei de Cultură Râşnov. 16 ianuarie 2017
Nesoluţionarea cererii despăgubire. 16 ianuarie 2017
Referitor la un teren din Râmnicu Vâlcea. 16 ianuarie 2017
Acordare statut deportat. 16 ianuarie 2017
Salarizare personal muzee. 16 ianuarie 2017
Referitor la un teren din Orăştie. 16 ianuarie 2017