Nerespectarea Legii Educației prin implicarea elevilor într-o activitate de natură politică

Adresant: Tudoriţa Lungu

Text întrebare