Invățământul este supra-teoretizat, programele școlare sunt prea încărcate nefiind corelate cu cerințele de pe piața muncii și nici cu nevoile sociale

Adresant: Emil-Marius Paşcan

Text întrebare