Stadiul unor proiecte cu finanţare europeană ce urmează a fi implemetate în municipiul Bârlad

Adresant: Mihai-Cătălin Botez

Text întrebare

Text răspuns