Utilizarea fondurilor neutilizate şi disponibile în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Adresant: Ioan Balan

Text întrebare

Text răspuns