Preciyări privind măsurile pentru acoperirea cheltuielilor de co finanțare ale UAT-urilor, care au accesat fonduri pentru eficiență energetică

Adresant: Florin-Claudiu Roman

Text întrebare