Programului PrograProbleme apărute în implementarea Programului Operaţional Regional 2014-2020 -Axa Prioritară 2 -Îmbunătăţirea competivităţii întreprinderilor mici ş mijlocii

Adresant: Ioan Balan

Text întrebare