Criteriile obiective care stau la baza alocării de fonduri bugetare organizaţiilor reprezentative ale minorităţilor naţionale din România în comparaţie cu celeutilizate pentru alocarea de fonduri organizaţiilor reprezentative ale românilor de pretutindeni. Verificarea şi controlul oficial al modului de utilizare a fondurilor alocate.

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare

Text răspuns