Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare şi alimentareacu apă în comuna Beliş, jud. Cluj

Adresant: Gabriel-Horia Nasra

Text întrebare

Text răspuns