Înfiinţarea reţelei de apă şi canalizare în comuna Bălcăuţi, judeţul Suceava

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare