Situaţia personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din cluburile sportive şcolare

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare