Oportunitatea modificării O.U.G. 90/2017, astfel încât şi posturile nedidactice să fie introduse ca excepţie de la prevederile art. 14, alin. (1) ale actului normativ

Adresant: Mihaela Huncă

Text întrebare