Introducerea centrelor judeţene de excelenţă cu personalitate juridică ca unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale.

Adresant: Mihaela Huncă

Text întrebare