Modul de aplicare a prevederilor legislaţiei fiscale decurgând din prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2017

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare

Text răspuns