Situaţia manualelor digitale pentru minorităţile naţionale

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare