Transmiterea bazei de date privind Registrul matricol Unic cu evidenţa Studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ acreditate conform HG 42/2017 către Ministerul Transporturilor.

Adresant: Adrian-Claudiu Prisnel

Text întrebare