Scăderea numărului de elevi care învaţă în limbile minoritare materne.

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare