Originalele în turca otomană ale Iradelei sultanului din 9 mai 1905 şi Teşkerelei din 10 ai 1905 privind recunoaşterea drepturilor românilor din Imperul Otoman (meglenoromâni şi aromâni).

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare