Măsurile pentru dotarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează copii cu dizabilităţi cu manuale şi materiale didactice adaptate pentru fiecare tip de handicap

Adresant: Tamara-Dorina Ciofu

Text întrebare