Substanţe radiofarmaceutice foarte neesare pentru diagnostic şi tratament nu sunt disponibile în României

Adresant: Pavel Popescu

Text întrebare