Completarea partimoniului Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti " cu monumente reprezentative de arhitectură ţărănească specifice zonelor etonografice româneşti din Basarabia, ţinutul Herţa şi Nordul Bucovinei, precum şi din alte zone etnografice româneşti extrafrontaliere

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare

Text răspuns