Întârzierea eliberării ordinului de începere a lucărilor pentru intabulare

Adresant: Sorin-Dan Moldovan

Text întrebare

Text răspuns