Nerespectarea principiului eficineţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuielilor publice prin discriminare în cadrul legislaţiei în vigoare. HG 751/2017 comparativ cu OUG 91/2017

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare

Text răspuns