Operaţiile chirurgicale de schimbare de sex în România - motivele şi cunantumul finanăţării din fonduri publice

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare

Text răspuns