Programul de Guvernare referitor la păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti - Spirtitualitate şi tradiţie

Adresant: Doru-Petrişor Coliu