Temenicia şi euroconformitatea "problemelor şi neînţelegerile diplomatice" invocate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru neintroducerea unor informaţii succinte despre dialectele istorice româneşti (aromân, meglenoromân, istroromân) în curricula şcolară şi în manualele de limba română şi istorie din România

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare