Modificarea proiectului Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul medical.

Adresant: Tamara-Dorina Ciofu

Text întrebare