Inconsecvenţe la plata unor drepturi băneşti la medicii rezidenţi.

Adresant: Sorin-Dan Moldovan

Text întrebare