Situaţia analfabetismului şi a abandonului şcolar în România

Adresant: Angel Tîlvăr

Text întrebare