Abandonul şcolar în România - între nevoia de alocări bugetare corespunzătoare şi necesitatea unor măsuri prentru prevenirea şi reducerea fenomenului

Adresant: Angel Tîlvăr

Text întrebare

Text răspuns