Proiecte depuse pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite în judeţele Sălaj, Satu Mare şi Hunedoara

Adresant: Silviu Dehelean

Text întrebare

Text răspuns