Operaționalizarea Centrului Național de Resurse Umane pentru identificarea specialităților medicale în care se înregistrază deficit de personal sanitar calificat

Adresant: Tamara-Dorina Ciofu

Text întrebare