Implementarea Deciziei CCR din data de 5 iunie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.56 alin.(1) lit. c) teza întâi din Legea nr.53/2003 -Codul muncii şi a art.53 alin.(1) teza întâi din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Adresant: Valeria-Diana Schelean-Şomfelean

Text întrebare