Modificarea Hotărârii nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pahetelor de servicii şi a Constractului -cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2018-2019 şi a aprobării Normelor Metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018

Adresant: Iuliu Nosa

Text întrebare