Reconsiderarea deciziei de desfiinţare a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi repunerrea cercetări educaţionale într-un cadrul instituţional apolitic care să susţină importanţa acestui domeniu pentru societatea românească

Adresant: Mihaela Huncă

Text întrebare

Text răspuns