Monitorizyrea valorilor poluantului H2S de către operatorul S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.

Adresant: Cornel Zainea

Text întrebare