Dezvoltarea turismului şi absorţia fondurilor europene în cadrul financiar multianual 2014-2020 în domeniul turismului

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare