Poziţia Guvernului faţă de noile decizii europene în privinţa Politicii Agricole Comune

Adresant: Nicolae Giugea

Text întrebare