Ce răspunderi îşi asumă Ministerul Justiţiei pentru asigurarea exerciţiului libertăţilor cetăţeneşti

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare