Înfiinţarea de şcoli de arte şi meserii pentru prezervarea meşteşugurilor tradiţionale româneşti

Adresant: Corneliu Olar

Text întrebare

Text răspuns