Situaţia intervalelor de venit pentru stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de familiile bătrânilor cu dizabilităţi din căminele pentru persoane vârstnice

Adresant: Tamara-Dorina Ciofu

Text întrebare