Transformarea păşunilor - din apropierea pădurilor sau păşunile degradate - în păduri, livezi şi plantaţii viticole.

Adresant: Glad-Aurel Varga

Text întrebare