Vegetaţia forestieră aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.

Adresant: Glad-Aurel Varga

Text întrebare