Situaţia achiziţiei publice centralizate de echipamente de screening auditiv prin testare de otoemisiuni acustice cu număr de stribuire 179728/15.07.2018

Adresant: Emanuel-Dumitru Ungureanu

Text întrebare