Poziţia Ministerului Culturii cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593

Adresant: Cornel Zainea

Text întrebare