Condiţiile şi criteriile în baza cărora a fost numit domnul Pavel Avrămoiu în funcţiile de administrator special şi director general interimar al Companiei NAţionale a Imprimeriilor Coresi

Adresant: Petru Movilă

Text întrebare