Agenţia NAţională de Îmbunătăţiri Funciare şi stadiul derulării Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România

Adresant: Cristina-Mădălina Prună

Text întrebare